Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 93.88Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5331970720051.09100-7 368 Model turbiny: K31
 Producent OE: KKK
 Pojazd: MAN
 Silnik: D2876LF Euro 2
JR T2340
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:43:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:43:23.452475 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:43:23.452549 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:43:23.452570 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179364" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:43:23.452594 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:43:23.452609 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:43:23.452621 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:43:23.452639 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:43:23.452654 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:43:23.452665 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:43:23.452679 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:43:23.452691 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:43:23.452717 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:43:23.452726 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:43:23.452733 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:43:23.452740 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:43:23.452746 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:43:23.452763 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:43:23.452784 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:43:23.452798 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:43:23.452807 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:43:23.452816 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:43:23.452829 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:43:23.452840 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:43:23.459269 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:43:23.459285 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:43:23.459299 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:43:23.459308 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:43:23.459316 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:43:23.459323 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:43:23.459331 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:43:23.459370 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:43:23.475864 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:43:23.475910 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:43:23.475923 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:43:23.475934 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:43:23.475945 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:43:23.475955 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:43:23.475965 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:43:23.475977 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:43:23.475987 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:43:23.475996 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:43:00 GMT 2019-10-24 01:43:23.476007 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:43:23.476017 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:43:23.476027 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:43:23.476047 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:43:23.476094 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:43:23.476127 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:43:23.482155 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:43:23.482285 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:43:23.482333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.488903 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:43:23.488970 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:43:23.488999 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:43:23.489031 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-10-24 01:43:23.494650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.494680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.494724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.494799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.494873 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:43:23.494938 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:43:23.494979 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:43:23.495003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495036 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.495340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.500983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.501037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:43:23.501382 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:43:23.501405 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:43:23.501424 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-10-24 01:43:23.501635 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:43:23.501682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:43:23.501752 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.501783 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:43:23.501827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.501851 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:43:23.502091 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:43:23.502135 soap_transport_http: read buffer of 7040 bytes 2019-10-24 01:43:23.502175 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:43:23.502190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.502213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:43:23.502250 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:43:23.507389 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-24 01:43:23.507445 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:43:23.507451 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:43:23.507539 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:43:23.507595 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:43:23.507618 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:43:23.507627 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:43:23.507655 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:43:23.507660 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:43:23.507906 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:43:23.507926 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:43:23.507987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.507996 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:43:23.508022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508054 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.508065 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508081 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:43:23.508102 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.508110 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508120 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:43:23.508136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.508183 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.508199 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508205 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.508221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508249 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.508256 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508699 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:43:23.508729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.508784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:43:23.508812 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:43:23.508847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508900 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.508912 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508929 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:43:23.508959 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.508969 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.508981 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:43:23.509000 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.509007 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509017 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:43:23.509031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.509078 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.509094 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509101 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:43:23.509116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509146 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.509154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509164 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:43:23.509178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.509204 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:43:23.509219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509225 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:43:23.509240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509266 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.509273 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509282 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:43:23.509300 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.509307 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509317 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:43:23.509334 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.509341 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509351 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:43:23.509368 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.509375 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509385 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:43:23.509398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.509438 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.509727 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509740 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.509768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.509910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.510156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.510317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.510353 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.510524 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.510545 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:43:23.510564 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:43:23.510683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.510703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:43:23.510714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:43:23.510731 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.510738 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:43:23.510804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.510834 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.510842 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.510853 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:43:23.510871 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.510878 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.510887 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:43:23.510905 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.510912 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.510921 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:43:23.510939 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.510953 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.510964 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:43:23.511009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.511079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.511105 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511115 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.511141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511173 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.511181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511191 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:43:23.511204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.511231 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:43:23.511245 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511252 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:43:23.511266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511436 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.511448 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511464 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:43:23.511478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.511512 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.511528 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511534 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.511548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511579 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.511587 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511598 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:43:23.511611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.511637 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:43:23.511653 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511659 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:43:23.511674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511699 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.511706 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511716 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:43:23.511729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.511754 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.511768 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511775 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.511797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511825 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.511832 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.511973 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:43:23.511999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.512134 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:43:23.512151 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512157 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:43:23.512172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512200 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.512279 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512300 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:43:23.512334 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.512347 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512369 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:43:23.512384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.512415 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:43:23.512431 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512437 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.512452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512479 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.512485 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512495 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:43:23.512508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.512533 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:43:23.512730 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512742 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:43:23.512765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512801 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.512906 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512919 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:43:23.512940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.512946 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512956 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:43:23.512969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.512989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.513000 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:43:23.513014 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513020 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.513041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513067 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.513074 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513083 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:43:23.513097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.513122 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:43:23.513136 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513142 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:43:23.513157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513307 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.513321 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513339 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:43:23.513362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.513394 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:43:23.513415 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513421 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.513436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513461 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.513468 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513478 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:43:23.513491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.513517 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:43:23.513531 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513538 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:43:23.513551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513684 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.513693 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513706 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:43:23.513719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.513745 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.513761 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513767 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.513915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.513944 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.514022 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514034 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:43:23.514048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.514075 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:43:23.514092 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514098 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:43:23.514301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514385 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.514394 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514406 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:43:23.514420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.514449 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.514464 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514471 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.514490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514516 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.514524 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514534 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:43:23.514547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.514578 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:43:23.514595 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514601 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:43:23.514615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514642 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.514649 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514659 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:43:23.514672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.514740 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.514766 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514777 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.514800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514843 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.514854 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514872 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:43:23.514895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.514938 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:43:23.514965 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.514976 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:43:23.514993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515019 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.515030 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515041 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:43:23.515059 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.515066 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515076 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:43:23.515089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.515119 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.515134 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515140 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.515155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515180 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.515188 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515198 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:43:23.515211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.515236 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:43:23.515251 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515257 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:43:23.515272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515297 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.515304 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515314 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:43:23.515327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.515352 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.515366 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515373 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.515386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515415 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.515422 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515432 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:43:23.515446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.515473 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:43:23.515487 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515493 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:43:23.515508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515535 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:43:23.515542 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515552 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:43:23.515565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.515725 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.515748 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515755 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.515769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515793 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515800 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515846 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.515868 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.515885 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515897 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:43:23.515907 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:43:23.515920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:43:23.515944 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:43:23.515960 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.515966 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:43:23.515980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516006 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:43:23.516013 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516023 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:43:23.516036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.516061 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.516076 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516082 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.516097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516120 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516126 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516165 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.516185 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.516201 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516212 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:43:23.516222 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:43:23.516234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:43:23.516259 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:43:23.516273 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516280 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:43:23.516294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516362 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:43:23.516370 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516380 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:43:23.516393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.516422 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.516439 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516445 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.516458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516482 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516489 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516526 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.516547 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.516563 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516579 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:43:23.516590 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:43:23.516603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:43:23.516627 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:43:23.516642 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516649 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:43:23.516664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.516814 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516833 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:43:23.516866 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.516921 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516939 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:43:23.516968 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.516977 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.516988 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:43:23.517011 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.517018 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517028 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:43:23.517045 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.517052 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517062 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:43:23.517108 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.517118 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517129 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:43:23.517148 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.517155 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517165 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:43:23.517178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.517234 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.517252 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517258 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.517276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517303 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.517310 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517320 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:43:23.517333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.517360 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:43:23.517375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517380 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:43:23.517395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517420 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.517427 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517437 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:43:23.517455 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.517461 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517471 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:43:23.517489 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.517495 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517505 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:43:23.517518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.517551 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.517566 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517572 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.517594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517619 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.517627 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:43:23.517650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.517676 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:43:23.517690 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517723 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:43:23.517750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.517808 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517824 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:43:23.517846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.517886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.517911 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517921 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.517944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.517988 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.518000 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:43:23.518037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.518079 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:43:23.518106 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518116 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:43:23.518141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518187 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.518199 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518216 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:43:23.518248 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.518260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518277 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:43:23.518309 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.518320 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518337 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:43:23.518362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.518454 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.518484 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518495 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.518523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518569 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.518590 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518611 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:43:23.518636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.518683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:43:23.518709 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518720 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:43:23.518745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518790 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.518802 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518820 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:43:23.518853 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.518866 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.518885 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:43:23.519020 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.519028 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.519039 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:43:23.519083 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.519093 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.519221 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:43:23.519246 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.519253 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.519361 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:43:23.519380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.519413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.519424 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.519441 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.519528 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.519546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.519581 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.519589 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.519600 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:43:23.519614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.519630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.519645 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:43:23.519770 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.519815 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.519823 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.519834 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.519848 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.519977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.519998 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520025 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.520032 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520042 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:43:23.520060 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.520067 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520076 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:43:23.520094 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.520105 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520115 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:43:23.520133 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.520140 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520150 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:43:23.520167 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.520174 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520183 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:43:23.520201 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:43:23.520207 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520217 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:43:23.520393 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.520405 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520418 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.520438 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.520445 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520455 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:43:23.520473 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.520479 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520489 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:43:23.520506 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.520512 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520522 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:43:23.520539 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.520545 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520555 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:43:23.520568 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.520636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.520658 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.520665 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:43:23.520681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.520711 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.520822 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.520835 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:43:23.520856 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.520863 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.520873 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:43:23.520890 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.520897 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.520907 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:43:23.520924 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.520930 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.520940 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:43:23.520959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.520987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.520999 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521014 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.521021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.521038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.521064 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521071 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.521081 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:43:23.521094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.521110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.521120 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:43:23.521134 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521162 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521170 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521179 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521193 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.521223 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521250 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.521257 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521267 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:43:23.521399 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.521410 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521423 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:43:23.521444 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.521584 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521598 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:43:23.521619 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.521626 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521685 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:43:23.521714 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.521722 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521733 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:43:23.521758 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.521765 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521783 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:43:23.521803 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.521810 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521820 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:43:23.521837 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.521844 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521919 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:43:23.521942 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.521949 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521959 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:43:23.521976 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.521983 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.521992 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:43:23.522010 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.522021 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.522055 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:43:23.522178 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.522326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.522352 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.522359 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:43:23.522375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.522402 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.522409 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.522419 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:43:23.522436 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.522443 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.522458 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:43:23.522476 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.522483 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.522492 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:43:23.522509 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:43:23.522516 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.522525 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.522538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.522568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.522605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.522729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.522739 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.522758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.522785 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.522792 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.522803 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:43:23.522816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.522832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.522843 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:43:23.522862 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.522890 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.522897 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.522907 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.522921 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.522937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.522951 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.522978 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.523093 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523111 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:43:23.523133 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.523140 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523150 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:43:23.523167 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.523174 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523183 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:43:23.523200 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.523207 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523220 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:43:23.523239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.523246 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523256 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:43:23.523274 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.523280 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523290 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:43:23.523308 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.523314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:43:23.523341 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.523347 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523357 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:43:23.523374 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.523381 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523391 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:43:23.523408 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.523415 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523425 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:43:23.523442 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.523448 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523458 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:43:23.523475 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.523482 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523491 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:43:23.523504 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.523695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.523723 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.523757 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.523765 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.523839 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.523858 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.523875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.523890 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.523917 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.523924 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.523934 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:43:23.523956 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.523964 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.523975 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:43:23.523992 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.523999 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524009 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:43:23.524026 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.524032 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524041 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:43:23.524058 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.524065 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524074 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:43:23.524115 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.524127 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524144 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:43:23.524175 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.524185 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524200 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:43:23.524321 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.524334 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524351 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:43:23.524388 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.524400 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524419 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:43:23.524451 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.524463 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524479 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:43:23.524511 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.524522 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524540 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:43:23.524572 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.524592 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524612 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:43:23.524644 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.524655 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524671 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:43:23.524700 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.524711 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524727 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:43:23.524749 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.524858 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.524889 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.524899 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:43:23.524922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.524963 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.524974 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.524988 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:43:23.525135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.525180 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.525272 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525284 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.525311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525365 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.525377 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525397 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:43:23.525422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.525468 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:43:23.525494 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525506 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:43:23.525532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525586 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.525599 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:43:23.525653 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.525693 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525711 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:43:23.525733 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.525740 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525750 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:43:23.525768 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:43:23.525778 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525789 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:43:23.525803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.525844 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:43:23.525860 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525866 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.525882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525908 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:43:23.525915 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525925 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:43:23.525938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.525954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.525964 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:43:23.525977 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:43:23.526008 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526016 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:43:23.526025 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526039 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:43:23.526056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.526071 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526097 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.526103 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526209 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:43:23.526235 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.526242 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526253 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:43:23.526270 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.526277 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526287 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:43:23.526304 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:43:23.526311 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526320 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:43:23.526342 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.526350 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526360 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:43:23.526377 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.526384 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526394 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:43:23.526411 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.526418 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526427 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:43:23.526444 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.526481 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526493 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:43:23.526513 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.526520 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526530 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:43:23.526547 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.526553 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526566 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:43:23.526586 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:43:23.526639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.526657 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.526664 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:43:23.526680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.526710 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.526718 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.526728 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:43:23.526741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.526757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.526767 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.526782 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.526788 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.526802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.526827 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:43:23.526834 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.526844 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:43:23.526857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.526872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.526882 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:43:23.526896 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:43:23.526923 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:43:23.526930 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:43:23.526940 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:43:23.526957 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:43:23.526964 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:43:23.526974 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:43:23.526991 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:43:23.526998 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:43:23.527008 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:43:23.527021 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:43:23.527045 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.527061 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527067 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:43:23.527081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.527113 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:43:23.527141 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.527148 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527160 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:43:23.527177 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.527183 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527193 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:43:23.527206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.527241 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527255 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527262 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.527277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527302 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527309 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527319 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:43:23.527332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.527357 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:43:23.527370 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527398 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527405 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527415 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527428 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.527459 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527486 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.527493 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527503 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:43:23.527520 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.527527 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527536 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:43:23.527554 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.527560 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527570 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:43:23.527640 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.527650 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527663 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:43:23.527683 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.527690 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527700 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:43:23.527724 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.527732 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527742 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:43:23.527759 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.527766 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527776 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:43:23.527793 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.527800 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527809 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:43:23.527826 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.527833 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527843 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:43:23.527856 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.527904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.527922 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527929 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:43:23.527947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527973 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.527980 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.527990 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:43:23.528007 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.528014 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.528024 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:43:23.528076 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.528089 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.528105 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:43:23.528134 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.528147 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.528226 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:43:23.528264 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.528275 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.528292 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:43:23.528319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.528490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.528509 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.528663 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.528676 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.528704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.528878 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.528888 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.528903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.528950 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.529004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.529037 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.529056 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:43:23.529075 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:43:23.529098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.529293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:43:23.529313 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:43:23.529330 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.529337 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:43:23.529352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.529377 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.529384 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.529394 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:43:23.529407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.529430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.529476 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.529494 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.529501 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.529516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.529542 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:43:23.530159 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.530178 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:43:23.530193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.530210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.530277 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:43:23.530296 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.530303 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:43:23.530318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.530345 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.530352 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.530362 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:43:23.530375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.530391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.530401 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.530416 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.530422 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.530436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.530472 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.530480 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.530491 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:43:23.530504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.530520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.530530 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:43:23.530544 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.530579 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.530587 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.530598 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.530611 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.530634 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.530649 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.530676 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.530685 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.530695 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:43:23.530719 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.530727 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.530847 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:43:23.530870 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.530878 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.530888 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:43:23.530905 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.530912 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.530922 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:43:23.531048 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.531057 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.531069 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:43:23.531116 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:43:23.531126 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.531217 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:43:23.531242 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:43:23.531249 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.531260 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:43:23.531278 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:43:23.531285 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.531337 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:43:23.531360 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:43:23.531367 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.531378 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:43:23.531396 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.531402 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.531412 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:43:23.531433 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.531442 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.531451 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:43:23.531469 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.531475 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.531485 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:43:23.531502 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.531509 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.531518 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:43:23.531531 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.531602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.531837 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.531885 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:43:23.531920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.531967 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.531997 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532015 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:43:23.532041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.532182 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.532199 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532206 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.532221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532247 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.532255 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532265 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:43:23.532278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.532310 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:43:23.532382 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532390 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:43:23.532512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532541 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.532548 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532558 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:43:23.532582 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.532590 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532600 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:43:23.532619 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.532630 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532641 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:43:23.532659 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.532666 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532676 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:43:23.532689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.532738 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.532754 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532761 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.532778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532803 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.532811 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532821 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:43:23.532834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.532849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.532859 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:43:23.532872 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.532901 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.532908 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.532918 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.532931 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.532947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.532961 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.533094 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.533102 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.533112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:43:23.533131 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.533138 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.533147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:43:23.533164 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.533171 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.533181 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:43:23.533198 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.533205 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.533282 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:43:23.533303 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.533311 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.533320 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:43:23.533338 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.533346 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.533355 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:43:23.533377 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:43:23.533384 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.533393 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:43:23.533406 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.533447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.533465 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533472 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:43:23.533488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533512 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.533519 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533529 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:43:23.533546 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.533553 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533562 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:43:23.533586 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.533593 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533603 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:43:23.533621 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.533628 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533638 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:43:23.533710 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.533718 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533730 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:43:23.533748 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.533755 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533765 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:43:23.533782 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.533789 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533798 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:43:23.533815 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.533822 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533832 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:43:23.533845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.533898 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.533913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533920 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:43:23.533935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533961 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:43:23.533969 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.533979 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:43:23.533992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.534007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.534017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:43:23.534034 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:43:23.534041 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:43:23.534051 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:43:23.534066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.534072 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:43:23.534086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.534111 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.534131 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:43:23.534148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.534159 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:43:23.534169 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:43:23.534186 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.534193 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:43:23.534203 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:43:23.534220 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:43:23.534226 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:43:23.534236 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:43:23.534253 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.534260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:43:23.534270 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.534286 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.534293 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:43:23.534302 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.534319 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.534325 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:43:23.534335 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.534352 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.534358 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:43:23.534368 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.534385 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:43:23.534391 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:43:23.534401 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:43:23.534417 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:43:23.534424 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:43:23.534433 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:43:23.534450 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.534456 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:43:23.534466 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.534483 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:43:23.534489 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:43:23.534499 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:43:23.534515 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.534521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:43:23.534532 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.534549 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.534556 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:43:23.534565 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.534632 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:43:23.534640 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:43:23.534650 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:43:23.534669 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:43:23.534718 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.534750 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:43:23.534777 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.534843 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:43:23.534896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.534949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:43:23.534989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.535049 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:43:23.535084 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.535111 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:43:23.535141 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.535168 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:43:23.535194 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:43:23.535220 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:43:23.535246 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:43:23.535273 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:43:23.535299 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:43:23.535325 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:43:23.535352 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.535379 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:43:23.535407 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.535435 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:43:23.535461 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.535487 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:43:23.535514 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.535652 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:43:23.535686 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.535826 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:43:23.535858 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.535885 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:43:23.535912 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.535939 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:43:23.535966 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.535993 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:43:23.536019 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.536045 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:43:23.536072 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.536098 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:43:23.536125 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.536152 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:43:23.536179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.536205 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:43:23.536233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.536261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:43:23.536287 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.536314 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:43:23.536346 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.536372 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:43:23.536400 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.536427 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:43:23.536454 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:43:23.536480 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:43:23.536507 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.536534 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:43:23.536560 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.536593 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:43:23.536621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.536647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:43:23.536673 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.536700 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:43:23.536732 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.536758 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:43:23.536785 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.536814 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:43:23.536845 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.536873 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:43:23.536899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.536926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:43:23.536953 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.536971 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.536998 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:43:23.537024 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537041 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537058 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537084 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:43:23.537110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537185 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:43:23.537211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537245 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:43:23.537313 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537339 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.537365 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537391 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.537417 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537475 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537502 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.537529 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537550 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537581 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.537609 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537635 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.537660 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537757 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:43:23.537785 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.537811 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.537841 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.538013 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.538160 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.538180 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.538207 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:43:23.538233 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.538337 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.538366 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.538411 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:43:23.538520 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.538569 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:43:23.538764 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.538795 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:43:23.538961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.538980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.538998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539053 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539071 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539168 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.539197 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539214 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539231 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539261 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.539288 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539315 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.539341 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539358 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539562 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539601 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.539628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.539958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.539984 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540009 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540025 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540044 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540071 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.540096 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540113 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540282 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540306 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.540482 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540511 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.540648 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540691 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540717 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540735 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540766 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:43:23.540793 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540819 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:43:23.540845 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540862 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540879 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.540904 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.540993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.541012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.541029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.541045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.541062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.541093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:43:23.541119 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.541145 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:43:23.541323 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.541660 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.541717 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.541768 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.542058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542146 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542179 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.542344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:43:23.542840 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542857 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542882 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:43:23.542908 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542924 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542941 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.542967 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:43:23.542992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543009 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543026 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543068 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:43:23.543093 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:43:23.543195 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543221 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.543247 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543273 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.543299 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543316 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543343 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.543369 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543386 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543411 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.543436 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543462 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.543488 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543514 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:43:23.543540 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543566 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.543598 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543625 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:43:23.543651 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543668 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543694 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:43:23.543726 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.543781 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543808 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:43:23.543834 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543860 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:43:23.543885 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.543911 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:43:23.543983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544098 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544134 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544182 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.544230 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544290 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544331 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.544372 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544725 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.544779 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544812 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544889 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.544940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.544968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:43:23.545362 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545394 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545423 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545451 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545496 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.545539 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545569 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545641 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545684 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.545730 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545778 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:43:23.545831 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545865 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545896 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545928 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.545976 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:43:23.546028 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546076 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:43:23.546117 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546150 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546184 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546214 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.546245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:43:23.546368 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546394 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:43:23.546420 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546446 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:43:23.546472 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546498 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:43:23.546524 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546541 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546557 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546579 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546608 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.546635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:43:23.546834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:43:23.546870 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.546935 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.546985 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.547036 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.547085 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.547247 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.547299 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:43:23.547354 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:43:23.547508 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:43:23.547563 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.547743 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.547897 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.547956 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.548078 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.548128 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.548320 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.548423 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.548627 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.548682 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.548739 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.548788 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.549114 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.549165 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.549321 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.549421 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.549470 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:43:23.549567 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.549879 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.549928 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.550094 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.550191 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.550246 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.550299 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.550392 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.550454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.550504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.550647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.550697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.550759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.550806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.550854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:43:23.551091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:43:23.551142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:43:23.551727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.551778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.551899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.551949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.552069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.552119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.552167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.552262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.552355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.552424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.552486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.552608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.552661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.552722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.552777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.552830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.552876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:43:23.552922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.552970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.553018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.553067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.553115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.553168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.553216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.553266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.553369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.553421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.553474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.553524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.553572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.553625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.553673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:43:23.553727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:43:23.553775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:43:23.553823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.553904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.553959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.554006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.554053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.554101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.554149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.554197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.554246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.554294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.554342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.554392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.554441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.554603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.554658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.554723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.554771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:43:23.554817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.554862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.554908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.554957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.555006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.555058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.555104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.555153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.555209 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:43:23.555237 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.555299 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.555354 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.555408 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.555462 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.555515 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.555567 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:43:23.555627 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:43:23.555680 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:43:23.555799 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.555895 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.555956 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.556009 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.556062 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.556115 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.556208 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.556263 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.556330 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.556433 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.556488 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.556546 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.556677 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.556745 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.556895 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.557213 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.557297 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:43:23.557375 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.557429 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.557482 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.557630 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.557685 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.557821 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.557881 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.557942 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.558004 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:43:23.558028 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.558533 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.558605 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.558660 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.558728 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.558911 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.558968 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:43:23.559112 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:43:23.559168 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:43:23.559363 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.559520 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.559659 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.559724 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.559814 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.559874 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.559946 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.560077 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.560178 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.560238 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.560298 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.560454 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.560511 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.560741 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.560818 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.560965 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.561122 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:43:23.561277 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.561334 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.562019 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.562084 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.562139 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.562234 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.562356 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.562468 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.562598 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:43:23.562638 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.562710 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.562808 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.562862 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.562912 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.562959 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.563006 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:43:23.563054 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:43:23.563103 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:43:23.563151 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.563225 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.563278 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.563330 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.563378 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.563426 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.563473 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.563521 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.563570 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.563628 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.563676 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.563731 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.563780 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.563828 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.563875 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.564038 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.564089 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:43:23.564144 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.564194 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.564242 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.564289 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.564336 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.564384 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.564431 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.564480 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.564535 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:43:23.564557 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.564618 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.564669 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.564719 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.564769 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.564818 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.564868 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:43:23.564918 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:43:23.564967 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:43:23.565017 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.565112 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.565254 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.565312 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.565362 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.565413 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.565463 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.565513 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.565614 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.565669 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.565722 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.565823 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.565879 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.566004 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.566056 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.566111 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.566162 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:43:23.566212 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.566262 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.566439 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.566492 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.567077 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.567315 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.567402 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.567621 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.568423 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:43:23.568446 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:43:23.568606 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:43:23.568643 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:43:23.568672 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:43:23.568822 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:43:23.568850 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.568888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.568902 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.568928 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.568943 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.568954 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.568965 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:43:23.568978 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:43:23.568989 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:43:23.568999 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.569009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.569021 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.569030 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.569116 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.569130 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.569141 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.569153 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.569163 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.569174 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.569192 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.569208 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.569220 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.569231 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.569241 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.569251 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.569325 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:43:23.569339 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.569349 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.569359 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.569370 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.569381 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.569391 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.569402 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.569412 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.569427 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.569497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.569510 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.569522 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.569531 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.569541 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.569550 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:43:23.569559 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:43:23.569568 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:43:23.569583 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.569593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.569605 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.569615 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.569624 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.569633 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.569642 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.569651 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.569660 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.569669 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.569677 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.569685 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.569694 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.569705 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.569716 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.569725 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.569733 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:43:23.569742 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.569751 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.569761 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.569769 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.569778 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.569993 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.570005 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.570016 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.570026 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.570038 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.570047 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.570057 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.570066 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.570074 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.570082 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:43:23.570091 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:43:23.570155 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:43:23.570166 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.570176 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.570186 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.570194 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.570203 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.570212 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.570222 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.570230 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.570239 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.570248 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.570259 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.570269 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.570279 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.570289 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.570297 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.570304 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.570440 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:43:23.570460 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.570475 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.570490 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.570504 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.570518 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.570531 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.570544 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.570554 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.570563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:43:23.570583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.570592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:43:23.570602 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:43:23.570611 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:43:23.570619 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:43:23.570627 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:43:23.570636 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:43:23.570646 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:43:23.570655 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:43:23.570665 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:43:23.570673 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:43:23.570682 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:43:23.570690 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.570700 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.570712 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:43:23.570722 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:43:23.570731 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:43:23.570739 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:43:23.570747 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.570755 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:43:23.570763 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:43:23.570771 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:43:23.570778 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:43:23.570786 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:43:23.570793 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:43:23.570801 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:43:23.570808 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:43:23.570816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:43:23.570827 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:43:23.570835 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:43:23.570845 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:43:23.570853 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:43:23.570860 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:43:23.570990 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:43:23.571003 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:43:23.571008 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:43:23.571014 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:43:23.571021 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:43:23.571026 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:43:23.571030 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:43:23.571041 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:43:23.571052 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:43:23.571101 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.571467 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179364" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:43:23.571495 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:43:23.571519 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:43:23.571527 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:43:23.571531 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:43:23.571536 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:43:23.571542 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179364" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:43:23.571554 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:43:23.571561 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:43:23.571567 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:43:23.571595 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.571607 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:43:23.571612 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:43:23.571639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.571651 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:43:23.571656 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.571681 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:43:23.571688 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:43:23.571692 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:43:23.571695 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:43:23.571701 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:43:23.571708 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:43:23.571713 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:43:23.571718 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:43:23.571726 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179364" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:43:23.571738 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:43:23.571745 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:43:23.571750 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:43:23.571756 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.571762 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:43:23.571767 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:43:23.571793 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:43:23.571801 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.571805 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.571812 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.571817 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:43:23.571829 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:43:23.571837 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:43:23.571842 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:43:23.571847 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:43:23.571854 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179364" 2019-10-24 01:43:23.571861 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:43:23.571865 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:43:23.571870 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:43:23.571877 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:43:23.571882 wsdl: in serializeType: returning: 179364 2019-10-24 01:43:23.571888 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:43:23.571895 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:43:23.571899 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:43:23.571903 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:43:23.571909 wsdl: in serializeType: returning: 179364 2019-10-24 01:43:23.571913 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179364 2019-10-24 01:43:23.571932 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179364 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:43:23.571936 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:43:23.571942 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7380"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:43:23.571957 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:43:23.571963 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179364 2019-10-24 01:43:23.571975 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:43:23.572057 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:43:23.571991 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:43:23.572003 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:43:23.572008 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:43:23.572013 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:43:23.572017 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:43:23.572025 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:43:23.572035 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:43:23.572044 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:43:23.572050 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:43:23.572065 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:43:23.572076 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:43:23.572084 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:43:23.578301 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:43:23.578330 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:43:23.578349 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:43:23.578359 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:43:23.578370 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:43:23.578380 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:43:23.578388 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:43:23.578396 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:43:23.578406 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:43:23.578444 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:43:23.683113 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:43:23.683173 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:43:23.683187 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:43:23.683198 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:43:23.683208 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:43:23.683218 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:43:23.683231 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:43:23.683242 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:43:23.683253 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:43:23.683264 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:43:00 GMT 2019-10-24 01:43:23.683278 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:43:23.683289 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:43:23.683299 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:43:23.683318 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:43:23.683366 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:43:23.683387 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:43:23.683406 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:43:23.683415 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:43:23.683425 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:43:23.683480 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:43:23.683501 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:43:23.683513 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:43:23.683553 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:43:23.683565 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:43:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:43:23.683613 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:43:23.683629 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:43:23.683668 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:43:23.683681 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:43:23.683837 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:43:23.683951 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:43:23.683959 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:43:23.683971 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:43:23.683986 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:43:23.684013 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:43:23.684072 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:43:23.684099 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:43:23.684111 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:43:23.684121 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:43:23.684125 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:43:23.684132 nusoap_client: detail =