Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 92.5/88.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
176013 Model turbiny: V2S
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3780
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 21:55:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-24 23:55:12.751014 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-24 23:55:12.751081 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:55:12.751106 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205398" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-24 23:55:12.751135 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:55:12.751152 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-24 23:55:12.751167 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-24 23:55:12.751190 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-24 23:55:12.751207 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:55:12.751218 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:55:12.751234 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:55:12.751249 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:55:12.751278 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:55:12.751288 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:55:12.751296 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:55:12.751305 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:55:12.751312 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-24 23:55:12.751331 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:55:12.751354 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:55:12.751368 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:55:12.751378 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-24 23:55:12.751389 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-24 23:55:12.751403 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:55:12.751425 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:55:12.759336 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:55:12.759385 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:55:12.759404 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-24 23:55:12.759412 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:55:12.759419 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:55:12.759423 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:55:12.759428 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-24 23:55:12.759456 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-24 23:55:12.778607 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-24 23:55:12.778628 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-24 23:55:12.778636 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:55:12.778642 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:55:12.778647 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:55:12.778653 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:55:12.778664 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:55:12.778671 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:55:12.778676 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:55:12.778682 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:55:00 GMT 2019-04-24 23:55:12.778688 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:55:12.778693 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-24 23:55:12.778699 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:55:12.778712 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-24 23:55:12.778741 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-24 23:55:12.786299 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:55:12.786429 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-24 23:55:12.786617 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:55:12.794226 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:55:12.794260 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:55:12.794333 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:55:12.794363 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:55:12.794417 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:55:12.794477 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:55:12.801987 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:55:12.802057 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:55:12.802183 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:55:12.802236 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:55:12.802347 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:55:12.802377 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:55:12.802459 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:55:12.802480 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:55:12.810007 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:55:12.810086 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:55:12.810180 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:55:12.810237 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:55:12.810259 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:55:12.810291 soap_transport_http: read buffer of 3232 bytes 2019-04-24 23:55:12.813101 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-24 23:55:12.813122 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:55:12.813128 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-24 23:55:12.813158 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-24 23:55:12.813192 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:55:12.813206 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:55:12.813213 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:55:12.813231 wsdl: got WSDL URL 2019-04-24 23:55:12.813235 wsdl: Parse WSDL 2019-04-24 23:55:12.813422 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-24 23:55:12.813438 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-24 23:55:12.813487 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813496 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-24 23:55:12.813516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813547 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.813556 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813583 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:55:12.813604 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.813611 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813622 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:55:12.813637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.813677 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.813692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813699 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.813714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813741 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.813748 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-24 23:55:12.813772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.813797 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:55:12.813812 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813818 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-24 23:55:12.813832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813857 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.813864 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813873 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:55:12.813891 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.813897 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813907 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:55:12.813924 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.813930 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813940 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:55:12.813953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.813975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.813985 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.814000 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-24 23:55:12.814022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814046 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.814053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814062 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-24 23:55:12.814075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.814100 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-24 23:55:12.814114 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814120 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-24 23:55:12.814133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814157 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.814163 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814173 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:55:12.814190 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.814196 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814205 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:55:12.814223 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.814229 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814238 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:55:12.814255 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.814261 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814271 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:55:12.814305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.814344 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.814360 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814367 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.814382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814405 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814412 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814452 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:55:12.814474 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:55:12.814491 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814502 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:55:12.814512 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-24 23:55:12.814560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:55:12.814600 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:55:12.814616 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814622 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-24 23:55:12.814640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814665 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.814673 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814683 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:55:12.814695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.814767 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.814784 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814790 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.814804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814828 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.814835 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814845 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-24 23:55:12.814861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.814887 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:55:12.814936 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814944 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-24 23:55:12.814960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.814985 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.814992 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815002 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:55:12.815015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.815044 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.815059 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815065 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.815078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815102 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.815109 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815119 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-24 23:55:12.815131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.815156 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-24 23:55:12.815170 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815176 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-24 23:55:12.815189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815212 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.815219 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815229 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:55:12.815246 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.815252 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815262 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:55:12.815293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.815324 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-24 23:55:12.815339 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815346 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.815360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815384 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.815391 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815401 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-24 23:55:12.815414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.815440 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-24 23:55:12.815454 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815461 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-24 23:55:12.815474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815499 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.815545 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815557 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:55:12.815592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.815599 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815608 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:55:12.815621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.815654 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-24 23:55:12.815668 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815675 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.815693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815719 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.815726 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815735 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-24 23:55:12.815748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.815772 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-24 23:55:12.815787 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815793 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-24 23:55:12.815806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815829 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.815836 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815846 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:55:12.815858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.815872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.815882 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-24 23:55:12.816020 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816032 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.816057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816406 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.816416 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816429 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-24 23:55:12.816444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.816471 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-24 23:55:12.816487 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816493 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-24 23:55:12.816508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816539 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.816547 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816557 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:55:12.816583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.816607 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.816622 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816628 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.816641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816665 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.816672 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816681 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-24 23:55:12.816694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.816718 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:55:12.816732 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816762 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-24 23:55:12.816792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816839 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.816851 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816867 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:55:12.816889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.816922 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.816937 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816943 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.816957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816980 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.816987 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.816996 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-24 23:55:12.817009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.817033 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:55:12.817048 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817053 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-24 23:55:12.817078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817102 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.817109 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817119 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:55:12.817132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.817156 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.817170 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817177 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.817190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817213 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.817220 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817230 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-24 23:55:12.817242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.817267 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:55:12.817301 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817307 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-24 23:55:12.817330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817357 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.817364 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817374 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-24 23:55:12.817392 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.817398 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817408 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-24 23:55:12.817421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.817451 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.817467 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817473 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.817486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817511 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.817519 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817529 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-24 23:55:12.817542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.817567 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:55:12.817594 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817600 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:55:12.817614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817637 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.817644 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817653 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:55:12.817666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.817690 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.817704 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817710 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.817722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817746 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.817753 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817762 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:55:12.817775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.817799 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:55:12.817813 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817819 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:55:12.817832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817855 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:55:12.817862 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817871 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:55:12.817884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.817908 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.817922 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817928 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.817940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817963 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817969 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.817982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818006 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:55:12.818027 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:55:12.818043 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818053 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:55:12.818063 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-24 23:55:12.818075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:55:12.818100 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:55:12.818114 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818120 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:55:12.818133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818158 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:55:12.818165 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818174 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:55:12.818187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.818211 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.818226 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818232 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.818245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818267 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818291 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:55:12.818353 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:55:12.818369 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818380 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:55:12.818390 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-24 23:55:12.818402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:55:12.818427 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:55:12.818442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-24 23:55:12.818462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818487 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.818494 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818504 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-24 23:55:12.818522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.818529 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818539 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-24 23:55:12.818557 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.818564 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818586 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:55:12.818603 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.818610 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818619 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:55:12.818636 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.818643 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818652 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:55:12.818669 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.818675 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818684 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-24 23:55:12.818701 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.818707 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818716 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:55:12.818729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.818876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.818902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818917 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.818934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.818997 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.819006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-24 23:55:12.819029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.819054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:55:12.819073 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819079 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-24 23:55:12.819094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819117 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.819124 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819134 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:55:12.819151 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.819157 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819167 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:55:12.819184 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.819190 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819199 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:55:12.819212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.819244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.819259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819265 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.819315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819342 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.819350 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819360 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-24 23:55:12.819373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.819400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:55:12.819415 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819422 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:55:12.819435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819460 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.819467 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819477 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:55:12.819490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.819515 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.819530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819536 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.819550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819586 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.819593 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819603 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:55:12.819615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.819640 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:55:12.819654 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819660 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:55:12.819673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819696 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.819703 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819713 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:55:12.819730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.819736 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819746 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:55:12.819763 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.819770 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819780 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:55:12.819792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.819824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.819838 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819845 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.819858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819882 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.819888 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819898 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:55:12.819924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.819949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:55:12.819965 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.819971 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-24 23:55:12.819984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820008 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.820015 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820025 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:55:12.820043 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.820050 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820060 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:55:12.820077 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.820084 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820093 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:55:12.820111 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.820118 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820127 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:55:12.820145 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.820152 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820162 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:55:12.820174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.820216 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.820231 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820237 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.820250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820281 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820289 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820299 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-24 23:55:12.820313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.820338 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:55:12.820352 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820381 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820389 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820399 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820412 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.820443 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820468 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.820475 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820485 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:55:12.820503 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.820510 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820519 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-24 23:55:12.820537 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.820544 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820554 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-24 23:55:12.820571 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.820578 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820587 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:55:12.820617 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.820624 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820633 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-24 23:55:12.820651 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:55:12.820657 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820666 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-24 23:55:12.820683 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.820689 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820698 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.820715 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.820721 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820730 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:55:12.820747 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.820754 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820763 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:55:12.820780 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.820786 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820795 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:55:12.820808 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.820880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.820902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820908 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:55:12.820936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820962 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.820969 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.820979 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:55:12.820997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.821004 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821013 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:55:12.821031 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.821037 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821047 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:55:12.821065 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.821071 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821081 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:55:12.821094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.821131 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821146 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821152 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.821166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821190 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821198 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821208 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-24 23:55:12.821221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.821246 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:55:12.821260 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821293 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821301 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821311 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821324 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821340 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.821354 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821380 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.821387 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821396 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:55:12.821414 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.821421 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821431 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:55:12.821449 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.821456 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821465 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:55:12.821483 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.821490 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821499 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:55:12.821517 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.821524 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821533 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:55:12.821551 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.821558 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821567 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:55:12.821585 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.821592 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821601 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:55:12.821632 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.821638 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821647 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:55:12.821664 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.821670 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821680 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:55:12.821697 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.821703 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821712 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:55:12.821729 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.821736 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821745 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:55:12.821758 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.821811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.821828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821834 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:55:12.821848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821871 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.821878 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821887 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:55:12.821904 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.821910 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821920 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:55:12.821936 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.821943 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821952 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:55:12.821969 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:55:12.821975 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.821985 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.821997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.822023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.822033 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.822054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.822067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.822090 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822097 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.822106 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-24 23:55:12.822119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.822134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.822143 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:55:12.822156 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822183 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822190 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822199 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822212 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.822241 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822265 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.822271 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822287 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:55:12.822304 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.822311 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822333 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:55:12.822355 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.822362 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822372 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:55:12.822390 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.822397 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822407 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:55:12.822424 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.822431 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822441 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:55:12.822459 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.822465 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822475 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:55:12.822492 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.822499 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822508 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:55:12.822526 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.822534 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822543 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:55:12.822561 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.822567 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822577 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:55:12.822595 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.822602 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822624 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-24 23:55:12.822641 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.822648 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822657 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:55:12.822674 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.822680 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822689 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:55:12.822702 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.822758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.822773 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.822799 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.822806 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.822815 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.822828 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.822843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.822857 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.822881 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.822888 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.822897 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-24 23:55:12.822914 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.822920 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.822930 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-24 23:55:12.822947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.822953 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.822962 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:55:12.822979 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.822985 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.822995 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-24 23:55:12.823012 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.823018 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823028 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-24 23:55:12.823045 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.823051 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823061 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:55:12.823077 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.823084 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823093 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-24 23:55:12.823110 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.823116 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823126 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-24 23:55:12.823143 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.823149 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823159 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-24 23:55:12.823175 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.823182 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823191 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:55:12.823208 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.823214 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823223 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:55:12.823240 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.823246 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823256 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-24 23:55:12.823277 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.823339 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823354 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:55:12.823375 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.823382 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823392 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-24 23:55:12.823405 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.823566 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823574 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-24 23:55:12.823590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823629 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.823658 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823671 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:55:12.823685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.823710 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823725 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823731 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.823745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823770 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.823777 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823786 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-24 23:55:12.823799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.823837 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:55:12.823857 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823864 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-24 23:55:12.823877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823902 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.823909 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823919 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:55:12.823936 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.823942 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823952 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:55:12.823969 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.823975 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.823984 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:55:12.824001 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:55:12.824007 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.824017 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:55:12.824029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.824056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.824120 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-24 23:55:12.824138 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.824145 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.824159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.824183 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:55:12.824189 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.824199 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-24 23:55:12.824212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.824231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.824242 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-24 23:55:12.824255 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:55:12.824287 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824294 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:55:12.824304 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824330 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:55:12.824347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.824361 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824387 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.824394 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824403 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-24 23:55:12.824421 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.824428 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824438 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-24 23:55:12.824456 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.824462 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824472 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-24 23:55:12.824489 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:55:12.824496 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824505 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:55:12.824523 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.824529 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824539 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-24 23:55:12.824556 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.824563 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824573 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-24 23:55:12.824590 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.824597 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824619 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:55:12.824636 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.824643 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824713 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-24 23:55:12.824746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.824757 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824773 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-24 23:55:12.824805 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.824813 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:55:12.824836 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-24 23:55:12.824945 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.824968 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.824974 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-24 23:55:12.824988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.825020 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825063 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:55:12.825078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.825104 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.825119 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825126 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.825139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825167 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:55:12.825174 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825184 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-24 23:55:12.825197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.825221 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:55:12.825235 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-24 23:55:12.825260 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:55:12.825267 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:55:12.825281 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-24 23:55:12.825300 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:55:12.825307 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-24 23:55:12.825316 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-24 23:55:12.825347 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:55:12.825354 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:55:12.825363 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-24 23:55:12.825376 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-24 23:55:12.825401 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.825417 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825423 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:55:12.825438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825463 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.825470 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825480 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:55:12.825498 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.825504 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825514 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:55:12.825532 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.825538 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825548 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:55:12.825561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.825594 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825622 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825628 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.825641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825665 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825672 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825682 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-24 23:55:12.825695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.825709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.825718 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:55:12.825732 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825757 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825764 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825774 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825786 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.825815 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825839 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.825845 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825855 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-24 23:55:12.825872 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.825878 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825888 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-24 23:55:12.825905 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.825911 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825920 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:55:12.825937 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.825943 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825953 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-24 23:55:12.825970 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.825976 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.825985 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-24 23:55:12.826002 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.826008 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.826018 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-24 23:55:12.826034 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.826041 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.826050 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-24 23:55:12.826067 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.826073 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.826083 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:55:12.826099 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.826106 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.826115 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:55:12.826128 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.826173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.826189 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826195 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-24 23:55:12.826209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826232 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.826239 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826249 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:55:12.826267 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.826277 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826288 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:55:12.826305 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.826312 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826334 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:55:12.826353 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.826359 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826369 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:55:12.826386 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.826393 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826402 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:55:12.826415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.826457 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.826472 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826478 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.826492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826516 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826523 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826559 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:55:12.826580 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:55:12.826596 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826607 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:55:12.826630 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-24 23:55:12.826643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:55:12.826666 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:55:12.826681 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826686 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-24 23:55:12.826701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826725 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.826731 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826741 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-24 23:55:12.826753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.826777 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.826792 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826797 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.826811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826834 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:55:12.826841 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826850 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-24 23:55:12.826863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.826887 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-24 23:55:12.826901 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826907 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-24 23:55:12.826920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826943 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.826950 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.826959 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:55:12.826984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.827000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.827010 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.827024 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.827030 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.827045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.827069 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827076 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.827086 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-24 23:55:12.827099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.827114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.827124 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:55:12.827138 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827165 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827172 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827182 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827195 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.827225 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827250 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.827258 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827269 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-24 23:55:12.827293 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.827328 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827342 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-24 23:55:12.827394 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.827402 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827412 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-24 23:55:12.827430 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.827437 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827447 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-24 23:55:12.827467 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.827474 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827485 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-24 23:55:12.827503 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:55:12.827510 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827519 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-24 23:55:12.827537 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:55:12.827609 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827631 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-24 23:55:12.827663 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:55:12.827674 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827695 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-24 23:55:12.827720 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:55:12.827727 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827738 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-24 23:55:12.827756 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.827762 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827785 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-24 23:55:12.827802 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.827808 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827818 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-24 23:55:12.827834 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.827841 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827850 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-24 23:55:12.827866 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.827873 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827882 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-24 23:55:12.827894 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.827956 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.827973 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.827979 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-24 23:55:12.827994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828018 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.828025 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828035 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-24 23:55:12.828047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.828072 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.828086 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828092 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.828105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828165 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.828172 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828182 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-24 23:55:12.828195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.828220 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:55:12.828238 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828245 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:55:12.828258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828287 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.828334 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828347 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-24 23:55:12.828367 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.828373 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828383 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:55:12.828401 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.828411 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828422 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:55:12.828454 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.828462 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828472 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:55:12.828485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.828522 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.828538 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828544 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.828558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828583 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.828590 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828600 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-24 23:55:12.828613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.828629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.828638 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:55:12.828652 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.828681 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.828765 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.828793 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.828807 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.828824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.828839 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.828864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.828871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.828977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:55:12.829010 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.829021 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.829037 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:55:12.829063 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.829184 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.829205 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-24 23:55:12.829236 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.829246 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.829311 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:55:12.829350 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.829357 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.829368 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:55:12.829386 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.829393 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.829403 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-24 23:55:12.829425 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:55:12.829432 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.829442 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-24 23:55:12.829456 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.829495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.829512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829518 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-24 23:55:12.829533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829558 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.829565 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829575 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-24 23:55:12.829592 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.829599 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829609 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-24 23:55:12.829627 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.829633 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829643 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-24 23:55:12.829660 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.829667 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829677 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-24 23:55:12.829694 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.829701 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829711 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-24 23:55:12.829728 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.829734 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829744 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-24 23:55:12.829761 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.829768 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829791 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:55:12.829808 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.829814 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829824 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:55:12.829837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.829888 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.829902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829909 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-24 23:55:12.829923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829947 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:55:12.829953 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-24 23:55:12.829975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.829990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.830000 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:55:12.830016 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:55:12.830022 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-24 23:55:12.830033 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-24 23:55:12.830049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.830055 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-24 23:55:12.830068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.830089 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:55:12.830138 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:55:12.830158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.830170 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:55:12.830179 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-24 23:55:12.830197 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.830236 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-24 23:55:12.830250 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-24 23:55:12.830269 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:55:12.830282 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-24 23:55:12.830293 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-24 23:55:12.830311 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.830333 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-24 23:55:12.830345 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.830363 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.830370 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:55:12.830380 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.830397 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.830404 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:55:12.830414 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.830431 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.830437 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-24 23:55:12.830447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.830464 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:55:12.830470 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-24 23:55:12.830480 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:55:12.830498 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:55:12.830504 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-24 23:55:12.830514 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-24 23:55:12.830551 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.830559 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:55:12.830570 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.830588 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:55:12.830595 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-24 23:55:12.830605 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-24 23:55:12.830622 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.830628 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-24 23:55:12.830638 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.830656 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.830662 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:55:12.830672 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.830688 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:55:12.830695 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-24 23:55:12.830705 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-24 23:55:12.830717 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-24 23:55:12.830750 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.830792 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:55:12.830818 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.830845 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-24 23:55:12.830871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.830897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:55:12.830923 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.830949 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:55:12.830975 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.831000 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-24 23:55:12.831026 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-24 23:55:12.831052 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-24 23:55:12.831078 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-24 23:55:12.831103 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-24 23:55:12.831130 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-24 23:55:12.831156 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-24 23:55:12.831183 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.831209 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:55:12.831234 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.831260 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:55:12.831292 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.831318 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:55:12.831358 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.831385 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:55:12.831446 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.831474 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:55:12.831543 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.831621 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:55:12.831654 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.831680 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:55:12.831707 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.831740 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:55:12.831768 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.831806 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:55:12.831833 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.831861 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:55:12.831887 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.831927 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:55:12.831954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.831981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:55:12.832031 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.832063 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:55:12.832090 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.832116 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:55:12.832143 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.832169 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:55:12.832196 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-24 23:55:12.832222 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-24 23:55:12.832249 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.832282 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:55:12.832311 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.832338 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:55:12.832364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.832391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:55:12.832417 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.832444 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-24 23:55:12.832470 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.832497 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:55:12.832524 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.832551 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:55:12.832578 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.832605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:55:12.832631 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.832659 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:55:12.832687 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.832705 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.832732 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:55:12.832759 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.832789 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.832806 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.832831 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:55:12.832856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.832873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.832889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.832905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.832931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:55:12.832957 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.832982 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.833007 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833033 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.833058 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833074 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833100 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.833125 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833142 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833167 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.833193 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833219 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.833244 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833269 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:55:12.833301 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833327 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.833360 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833386 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.833412 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833428 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833454 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:55:12.833478 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833518 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.833544 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833571 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:55:12.833597 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833623 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:55:12.833649 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.833816 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833833 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833849 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833874 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.833900 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833925 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.833951 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833967 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.833984 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834009 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.834035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.834151 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834168 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834200 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834225 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.834251 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834267 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834290 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834307 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834333 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.834358 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834389 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.834415 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834433 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834449 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834466 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834506 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:55:12.834533 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834559 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:55:12.834585 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834602 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834620 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834646 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.834672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:55:12.834805 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834831 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:55:12.834856 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834882 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.834907 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834932 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.834958 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.834993 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835010 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835035 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.835061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835112 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835145 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:55:12.835229 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835246 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835271 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:55:12.835303 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835326 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835342 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835367 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:55:12.835392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835442 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835467 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:55:12.835507 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835533 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.835560 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835586 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.835613 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835630 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835656 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.835681 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835699 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835725 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.835752 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835790 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.835817 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835842 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:55:12.835867 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835893 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.835918 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.835980 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:55:12.836007 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836024 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836052 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:55:12.836078 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836104 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.836199 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836295 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:55:12.836324 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836351 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:55:12.836377 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836399 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836434 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836451 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836468 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836485 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836512 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.836538 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836556 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836573 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836598 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.836625 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836664 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.836716 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836755 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836780 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.836809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836946 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:55:12.836973 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.836989 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837006 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837025 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837051 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.837077 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837093 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837110 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837126 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837151 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.837176 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837202 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:55:12.837228 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837245 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837262 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837284 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837346 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:55:12.837391 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837418 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:55:12.837444 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837501 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837520 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837546 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.837573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:55:12.837911 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.837963 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:55:12.837998 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838024 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:55:12.838050 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838076 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:55:12.838101 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838118 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838134 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838151 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.838202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838390 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:55:12.838417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:55:12.838443 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.838517 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.838582 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.838633 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.838681 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.838741 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-24 23:55:12.838790 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-24 23:55:12.838839 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-24 23:55:12.838893 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.838941 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.838990 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.839037 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.839096 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.839146 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.839199 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.839246 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.839302 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.839357 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.839407 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.839460 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.839538 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.839607 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.839661 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.839707 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-24 23:55:12.839766 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.839813 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.839861 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.839910 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.839964 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.840018 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.840066 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.840171 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.840265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.840336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.840433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.840484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.840536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.840597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-24 23:55:12.840645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-24 23:55:12.840691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-24 23:55:12.840737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.840783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.840830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.840875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.840963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.841013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.841109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.841156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.841209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.841256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.841325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.841405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.841460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.841514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.841828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.841989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-24 23:55:12.842042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.842088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.842171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.842224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.842294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.842349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.842397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.842446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.842503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.842552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.842612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.842659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.842704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.842758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-24 23:55:12.842804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-24 23:55:12.842850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-24 23:55:12.842896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.842941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.842988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.843034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.843079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.843125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.843172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.843217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.843263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.843338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.843387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.843436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.843485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.843537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.843602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.843651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-24 23:55:12.843696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.843750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.843794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.843841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.843888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.843940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.843986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.844032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.844085 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:55:12.844118 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.844224 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.844292 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.844349 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.844528 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.844588 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:55:12.844655 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:55:12.844710 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:55:12.844762 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.844815 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.844867 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.844920 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.844972 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.845024 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.845077 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.845136 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.845188 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.845240 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.845325 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.845381 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.845435 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.845489 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.845543 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.845610 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:55:12.845671 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.845724 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.845783 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.845835 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.845887 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.845938 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.845990 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.846042 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.846104 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:55:12.846127 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.846181 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.846234 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.846314 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.846379 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.846433 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:55:12.846488 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:55:12.846543 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:55:12.846609 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.846663 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.846724 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.846777 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.846837 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.846890 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.846944 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.846997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.847050 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.847152 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.847206 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.847259 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.847346 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.847402 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.847457 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.847511 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:55:12.847566 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.847631 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.847684 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.847736 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.847789 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.847842 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.847894 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.847946 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.848005 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-24 23:55:12.848037 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.848085 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.848133 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.848180 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.848228 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.848299 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:55:12.848351 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:55:12.848399 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:55:12.848448 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.848498 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.848547 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.848608 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.848659 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.848739 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.848788 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.848839 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.848923 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.848974 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.849025 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.849073 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.849125 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.849173 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.849220 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.849268 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:55:12.849346 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.849396 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.849446 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.849525 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.849593 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.849642 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.849743 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.849797 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.849853 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-24 23:55:12.849875 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.849924 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.849973 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.850022 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.850071 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.850120 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:55:12.850168 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:55:12.850217 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:55:12.850368 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.850544 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.850610 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.850665 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.850720 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.850769 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.850826 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.850876 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.850924 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.850975 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.851024 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.851073 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.851126 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.851174 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.851223 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.851291 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:55:12.851346 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.851397 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.851449 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.851501 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.851551 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.851614 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.851671 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.851720 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.851772 wsdl: current service: Service1 2019-04-24 23:55:12.851789 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-24 23:55:12.851819 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-24 23:55:12.851846 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-24 23:55:12.851872 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-24 23:55:12.851896 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-24 23:55:12.851913 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.851927 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.851935 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.851943 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.851951 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.851959 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:55:12.851967 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:55:12.851974 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:55:12.851981 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.851989 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.851996 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.852003 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.852010 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852018 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.852026 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.852033 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.852040 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.852047 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852054 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852062 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.852069 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.852077 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.852084 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.852091 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:55:12.852099 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.852106 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.852113 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.852120 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.852126 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.852133 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.852140 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.852147 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.852154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.852163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.852170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.852178 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.852185 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.852193 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:55:12.852201 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:55:12.852208 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:55:12.852215 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.852222 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.852229 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.852236 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.852243 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852250 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.852257 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.852264 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.852298 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.852307 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852315 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852323 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.852337 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.852345 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.852352 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.852359 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:55:12.852366 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.852373 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.852380 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.852387 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.852394 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.852402 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.852409 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.852417 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.852424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.852433 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.852440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.852448 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.852455 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.852462 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:55:12.852468 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:55:12.852475 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:55:12.852482 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.852489 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.852495 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.852502 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.852509 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852516 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.852522 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.852529 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.852535 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.852542 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852549 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852555 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.852562 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.852581 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.852588 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.852594 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:55:12.852601 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.852607 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.852613 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.852620 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.852626 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.852632 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.852638 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.852644 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.852651 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:55:12.852659 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.852665 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:55:12.852672 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:55:12.852686 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:55:12.852693 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:55:12.852699 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:55:12.852706 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:55:12.852712 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:55:12.852719 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:55:12.852725 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:55:12.852731 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:55:12.852738 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852752 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.852759 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:55:12.852765 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:55:12.852771 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:55:12.852778 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852785 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:55:12.852791 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:55:12.852798 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:55:12.852804 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:55:12.852811 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:55:12.852817 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:55:12.852823 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:55:12.852830 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:55:12.852836 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:55:12.852842 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:55:12.852849 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:55:12.852855 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:55:12.852861 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:55:12.852867 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:55:12.852986 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-24 23:55:12.852997 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:55:12.853002 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:55:12.853007 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:55:12.853014 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-24 23:55:12.853018 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:55:12.853022 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:55:12.853030 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-24 23:55:12.853037 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:55:12.853073 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.853080 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:55:12.853093 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:55:12.853186 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-24 23:55:12.853199 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-24 23:55:12.853206 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-24 23:55:12.853213 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-24 23:55:12.853222 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:55:12.853239 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:55:12.853254 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:55:12.853268 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:55:12.853297 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.853306 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:55:12.853311 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-24 23:55:12.853341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.853350 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:55:12.853355 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.853379 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:55:12.853384 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-24 23:55:12.853389 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-24 23:55:12.853393 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-24 23:55:12.853397 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-24 23:55:12.853401 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-24 23:55:12.853406 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-24 23:55:12.853410 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-24 23:55:12.853416 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:55:12.853427 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:55:12.853433 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:55:12.853437 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:55:12.853443 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.853449 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:55:12.853453 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:55:12.853476 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:55:12.853482 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.853487 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.853493 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.853497 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:55:12.853507 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:55:12.853516 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:55:12.853520 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:55:12.853525 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:55:12.853531 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205398" 2019-04-24 23:55:12.853539 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:55:12.853543 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:55:12.853548 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:55:12.853555 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:55:12.853560 wsdl: in serializeType: returning: 205398 2019-04-24 23:55:12.853566 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:55:12.853585 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:55:12.853590 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:55:12.853594 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:55:12.853598 wsdl: in serializeType: returning: 205398 2019-04-24 23:55:12.853603 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205398 2019-04-24 23:55:12.853672 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205398 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-24 23:55:12.853680 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-24 23:55:12.853687 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7113"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-24 23:55:12.853741 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-24 23:55:12.853749 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205398 2019-04-24 23:55:12.853758 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-24 23:55:12.853831 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-24 23:55:12.853769 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:55:12.853780 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:55:12.853785 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:55:12.853789 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:55:12.853793 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:55:12.853800 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:55:12.853809 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:55:12.853817 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:55:12.853822 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:55:12.853838 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-24 23:55:12.853847 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:55:12.853854 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:55:12.861603 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:55:12.861618 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:55:12.861627 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-24 23:55:12.861633 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-24 23:55:12.861638 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:55:12.861642 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:55:12.861646 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:55:12.861650 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:55:12.861655 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-24 23:55:12.861719 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-24 23:55:12.872973 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-24 23:55:12.872993 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-24 23:55:12.873004 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:55:12.873013 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:55:12.873022 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:55:12.873031 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:55:12.873041 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:55:12.873050 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:55:12.873059 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:55:12.873068 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:55:00 GMT 2019-04-24 23:55:12.873077 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:55:12.873085 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-24 23:55:12.873092 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:55:12.873104 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-24 23:55:12.873135 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-24 23:55:12.873158 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-24 23:55:12.873171 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:55:12.873180 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-24 23:55:12.873188 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-24 23:55:12.873233 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:55:12.873248 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:55:12.873255 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:55:12.873274 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:55:12.873284 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 21:55:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-24 23:55:12.873319 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-24 23:55:12.873333 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-24 23:55:12.873363 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-24 23:55:12.873374 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-24 23:55:12.873516 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-24 23:55:12.873678 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-24 23:55:12.873688 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-24 23:55:12.873711 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-24 23:55:12.873726 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:55:12.873762 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-24 23:55:12.873851 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-24 23:55:12.873879 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:55:12.873905 nusoap_client: got fault 2019-04-24 23:55:12.873918 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-24 23:55:12.873925 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-24 23:55:12.873933 nusoap_client: detail =