Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 92.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49134-00020114400-3530 Model turbiny: TFO8
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: HITACHI
 Silnik:
JR T3492
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 24 Oct 2019 00:18:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 02:19:04.288487 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 02:19:04.288645 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 02:19:04.288679 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203226" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 02:19:04.288706 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 02:19:04.288722 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 02:19:04.288737 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 02:19:04.288763 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 02:19:04.288780 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 02:19:04.288804 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 02:19:04.288821 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 02:19:04.288836 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 02:19:04.288857 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 02:19:04.288871 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 02:19:04.288880 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 02:19:04.288888 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 02:19:04.288896 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 02:19:04.288922 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 02:19:04.289157 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 02:19:04.289175 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 02:19:04.289186 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 02:19:04.289197 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 02:19:04.289219 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 02:19:04.289234 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 02:19:04.295677 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 02:19:04.295735 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 02:19:04.295762 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 02:19:04.295775 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 02:19:04.295786 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 02:19:04.295794 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 02:19:04.295803 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 02:19:04.295851 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 02:19:04.379999 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 02:19:04.380052 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 02:19:04.380066 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 02:19:04.380078 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 02:19:04.380089 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 02:19:04.380100 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 02:19:04.380111 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 02:19:04.380124 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 02:19:04.380135 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 02:19:04.380147 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 24 Oct 2019 00:18:41 GMT 2019-10-24 02:19:04.380158 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 02:19:04.380168 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 02:19:04.380179 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 02:19:04.380273 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 02:19:04.380322 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 02:19:04.380361 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 02:19:04.386637 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 02:19:04.386691 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-24 02:19:04.392639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.392694 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:19:04.392737 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:19:04.392769 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:19:04.392808 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.392834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.392858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.392882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.392975 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 02:19:04.393005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.398802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.398843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.398913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.398938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.398983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.399009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.399031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.399081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.399105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.399153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.399203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.399230 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:19:04.399260 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:19:04.399290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.399312 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.399351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.399489 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:19:04.399530 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 02:19:04.400651 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 02:19:04.400686 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-24 02:19:04.404953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.405048 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:19:04.405082 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:19:04.405106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.405150 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 02:19:04.406668 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 02:19:04.406716 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 02:19:04.406739 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 02:19:04.406760 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 02:19:04.406780 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 02:19:04.406797 soap_transport_http: read buffer of 1784 bytes 2019-10-24 02:19:04.406847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.406879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 02:19:04.406922 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 02:19:04.406936 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 02:19:04.406941 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 02:19:04.407049 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 02:19:04.407098 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 02:19:04.407118 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 02:19:04.407125 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 02:19:04.407149 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 02:19:04.407155 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 02:19:04.407696 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 02:19:04.407717 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 02:19:04.407786 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.407798 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 02:19:04.407821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.407854 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.407865 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.407884 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 02:19:04.407909 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.407916 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.407928 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 02:19:04.407948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.407980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.407993 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.408009 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408015 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.408032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408061 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.408069 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408080 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 02:19:04.408094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.408122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 02:19:04.408137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 02:19:04.408159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408189 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.408196 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408207 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 02:19:04.408224 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.408231 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408240 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 02:19:04.408258 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.408265 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408275 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 02:19:04.408288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.408324 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.408339 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408346 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 02:19:04.408361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408386 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.408393 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408404 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 02:19:04.408417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.408443 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 02:19:04.408457 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 02:19:04.408478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408503 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.408510 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408520 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 02:19:04.408537 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.408544 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408554 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 02:19:04.408571 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.408578 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408588 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 02:19:04.408605 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.408611 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408628 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:19:04.408642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.408681 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.408696 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408703 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.408720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408744 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408751 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408795 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.408816 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.408834 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408846 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:19:04.408856 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 02:19:04.408868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 02:19:04.408894 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 02:19:04.408909 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408915 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 02:19:04.408929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408955 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.408962 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.408972 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 02:19:04.408989 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.408995 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409005 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 02:19:04.409022 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.409029 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409039 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 02:19:04.409056 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.409062 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:19:04.409091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.409128 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.409144 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.409166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409192 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.409199 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409209 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 02:19:04.409222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.409247 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 02:19:04.409262 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409268 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 02:19:04.409282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409307 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.409314 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409324 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 02:19:04.409337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.409362 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.409376 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409383 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.409397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409422 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.409429 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409439 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 02:19:04.409452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.409477 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 02:19:04.409492 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409499 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 02:19:04.409512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409537 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.409544 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409554 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:19:04.409567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.409592 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.409606 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409612 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.409637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409664 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.409671 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409681 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 02:19:04.409695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.409720 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 02:19:04.409735 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409741 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 02:19:04.409755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409781 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.409788 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409798 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 02:19:04.409815 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.409823 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409832 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:19:04.409845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.409874 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 02:19:04.409888 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409894 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.409908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409933 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.409940 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409950 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 02:19:04.409963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.409978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.409987 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 02:19:04.410002 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410008 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 02:19:04.410021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410045 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.410052 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410062 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 02:19:04.410079 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.410086 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410095 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:19:04.410109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.410137 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 02:19:04.410152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410158 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.410171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410196 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.410204 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410213 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 02:19:04.410226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.410251 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 02:19:04.410266 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410272 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 02:19:04.410285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410310 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.410317 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:19:04.410339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.410364 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 02:19:04.410379 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410385 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.410398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410423 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.410430 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410439 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 02:19:04.410452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.410477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 02:19:04.410491 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410497 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 02:19:04.410511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410535 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.410542 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410552 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:19:04.410565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.410589 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.410603 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410609 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.410628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410654 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.410661 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410670 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 02:19:04.410683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.410708 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 02:19:04.410723 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410729 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 02:19:04.410742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410769 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.410776 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410786 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 02:19:04.410799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.410823 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.410838 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410844 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.410857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410883 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.410892 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410902 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 02:19:04.410915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.410940 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 02:19:04.410954 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410960 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 02:19:04.410973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.410998 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.411006 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411015 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 02:19:04.411028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.411053 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.411067 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411073 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.411087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411111 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.411118 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411127 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 02:19:04.411141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.411165 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 02:19:04.411179 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411186 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 02:19:04.411199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411223 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.411230 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411239 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 02:19:04.411257 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.411263 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411273 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 02:19:04.411286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.411314 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.411329 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411335 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.411348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411374 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.411381 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411391 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 02:19:04.411404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.411429 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 02:19:04.411444 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411450 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 02:19:04.411463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411488 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.411495 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411505 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:19:04.411518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.411543 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.411557 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411563 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.411577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411604 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.411612 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411627 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 02:19:04.411641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.411668 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:19:04.411683 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411689 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 02:19:04.411703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411730 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 02:19:04.411737 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411747 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 02:19:04.411760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.411786 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.411800 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411807 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.411820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411843 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411850 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411888 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.411908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.411925 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411936 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:19:04.411945 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 02:19:04.411958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.411972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 02:19:04.411982 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 02:19:04.411997 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412003 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 02:19:04.412017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412042 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 02:19:04.412049 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412059 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 02:19:04.412072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.412097 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.412111 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412118 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.412131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412155 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412161 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.412218 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.412235 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412245 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:19:04.412255 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 02:19:04.412267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 02:19:04.412291 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 02:19:04.412305 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412311 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 02:19:04.412326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412351 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 02:19:04.412358 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412368 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 02:19:04.412381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.412406 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.412420 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412426 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.412440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412463 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412470 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412507 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.412527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.412544 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412554 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:19:04.412564 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 02:19:04.412576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 02:19:04.412601 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 02:19:04.412620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412627 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 02:19:04.412641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.412675 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412685 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 02:19:04.412703 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.412710 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412720 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 02:19:04.412737 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.412744 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412753 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 02:19:04.412770 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.412777 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412786 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 02:19:04.412803 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.412810 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412819 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 02:19:04.412836 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.412843 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412853 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 02:19:04.412870 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.412877 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412886 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:19:04.412899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.412949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.412966 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.412973 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.412987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413012 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.413019 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 02:19:04.413042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.413068 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 02:19:04.413083 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413089 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 02:19:04.413102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413128 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.413135 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413144 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 02:19:04.413162 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.413168 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413178 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:19:04.413195 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.413202 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413211 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 02:19:04.413224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.413257 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.413272 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413278 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.413292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413317 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.413324 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413334 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 02:19:04.413347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.413372 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 02:19:04.413387 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413393 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 02:19:04.413407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413432 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.413439 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413448 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:19:04.413461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.413486 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.413507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413513 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.413528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413554 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.413561 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413571 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 02:19:04.413585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.413609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:19:04.413629 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413636 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 02:19:04.413650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413677 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.413684 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413693 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 02:19:04.413711 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.413717 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413727 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:19:04.413744 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.413750 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413760 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 02:19:04.413773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.413807 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.413822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413829 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.413842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413867 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.413874 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413884 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 02:19:04.413897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.413922 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:19:04.413937 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413943 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 02:19:04.413957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413981 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.413988 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.413998 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 02:19:04.414015 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.414021 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414031 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 02:19:04.414048 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.414055 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414065 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 02:19:04.414082 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.414088 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414098 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 02:19:04.414115 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.414122 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414131 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 02:19:04.414144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.414185 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.414200 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414207 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.414221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414246 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414253 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414263 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 02:19:04.414276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.414301 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 02:19:04.414315 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414345 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414352 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414363 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.414405 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414430 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.414436 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414446 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:19:04.414464 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.414471 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414481 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 02:19:04.414498 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.414504 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414514 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 02:19:04.414531 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.414538 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414547 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 02:19:04.414564 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.414571 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414580 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 02:19:04.414597 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 02:19:04.414604 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414613 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 02:19:04.414636 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.414644 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414654 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.414671 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.414678 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414687 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:19:04.414704 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.414710 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414719 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 02:19:04.414736 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.414743 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414752 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 02:19:04.414769 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.414775 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414785 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 02:19:04.414798 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.414854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.414872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414879 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 02:19:04.414893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414919 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.414926 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414936 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 02:19:04.414953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.414960 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.414970 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 02:19:04.414986 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.414993 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415002 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 02:19:04.415019 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.415026 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415035 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 02:19:04.415048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.415085 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415106 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.415121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415146 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415153 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415163 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 02:19:04.415176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.415202 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 02:19:04.415215 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415243 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415250 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415260 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415273 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.415303 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415328 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.415335 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415345 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 02:19:04.415362 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.415369 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415379 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 02:19:04.415396 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.415403 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415412 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 02:19:04.415429 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.415436 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415445 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 02:19:04.415462 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.415469 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415478 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 02:19:04.415500 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.415507 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415517 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 02:19:04.415535 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.415541 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415551 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:19:04.415568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.415574 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415584 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 02:19:04.415601 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.415607 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415621 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 02:19:04.415640 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.415647 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415656 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 02:19:04.415673 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.415680 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415690 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 02:19:04.415703 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.415757 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.415774 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415780 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 02:19:04.415795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415821 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.415828 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415838 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 02:19:04.415855 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.415861 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415871 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:19:04.415887 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.415894 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415903 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 02:19:04.415920 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:19:04.415927 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415936 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.415949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.415976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.415987 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.416008 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.416021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.416047 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.416064 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 02:19:04.416077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.416092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.416102 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 02:19:04.416115 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416143 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416150 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416160 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416173 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.416202 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416227 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.416235 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416244 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 02:19:04.416262 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.416268 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416278 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 02:19:04.416294 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.416301 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416311 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 02:19:04.416328 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.416334 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416343 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 02:19:04.416360 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.416367 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416377 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 02:19:04.416394 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.416401 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416410 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 02:19:04.416427 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.416434 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416443 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:19:04.416460 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.416467 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416477 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 02:19:04.416493 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.416500 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416510 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 02:19:04.416527 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416533 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416543 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 02:19:04.416559 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.416566 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416575 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 02:19:04.416592 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.416598 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416608 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 02:19:04.416625 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.416682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.416698 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416727 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416735 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416745 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416758 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.416788 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416813 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.416820 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416830 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 02:19:04.416847 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.416855 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416864 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 02:19:04.416882 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.416888 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416897 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 02:19:04.416914 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.416921 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416930 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 02:19:04.416947 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.416953 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416962 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 02:19:04.416979 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.416985 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.416995 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 02:19:04.417011 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.417018 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.417027 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 02:19:04.417044 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.417050 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.417060 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 02:19:04.417076 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.417083 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.417093 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 02:19:04.417110 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.417117 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.417126 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 02:19:04.417143 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.417149 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.417158 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 02:19:04.417175 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.417182 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.417191 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 02:19:04.417208 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.417214 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.417229 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:19:04.417247 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.417253 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.417263 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 02:19:04.417276 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.417342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.417362 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417368 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 02:19:04.417388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417413 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.417421 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417431 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 02:19:04.417444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.417469 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.417484 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417490 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.417504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417529 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.417536 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417545 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 02:19:04.417559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.417584 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 02:19:04.417599 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417605 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 02:19:04.417628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417654 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.417662 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417671 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:19:04.417688 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.417695 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417704 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 02:19:04.417721 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.417728 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417737 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 02:19:04.417754 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:19:04.417761 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417770 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 02:19:04.417783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.417820 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 02:19:04.417835 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417841 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.417855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417885 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:19:04.417892 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417902 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 02:19:04.417915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.417930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.417940 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 02:19:04.417953 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:19:04.417981 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 02:19:04.417988 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:19:04.417998 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418011 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:19:04.418029 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.418042 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418067 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.418074 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418083 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 02:19:04.418101 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.418107 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418116 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 02:19:04.418134 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.418140 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418150 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 02:19:04.418167 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 02:19:04.418174 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418187 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 02:19:04.418205 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.418212 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418221 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 02:19:04.418238 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.418245 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418254 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 02:19:04.418271 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.418278 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418287 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 02:19:04.418304 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.418310 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418320 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 02:19:04.418337 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.418343 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418353 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 02:19:04.418370 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.418376 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418386 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:19:04.418398 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 02:19:04.418448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.418466 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418472 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 02:19:04.418491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418516 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.418523 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418533 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:19:04.418546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.418571 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.418586 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418592 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.418606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418636 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 02:19:04.418643 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418653 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 02:19:04.418667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.418692 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 02:19:04.418705 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 02:19:04.418737 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:19:04.418745 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 02:19:04.418755 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 02:19:04.418772 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 02:19:04.418779 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 02:19:04.418788 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 02:19:04.418806 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:19:04.418813 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 02:19:04.418822 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 02:19:04.418835 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 02:19:04.418859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.418874 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418880 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 02:19:04.418894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418919 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.418926 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418940 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:19:04.418958 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.418964 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.418975 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 02:19:04.418992 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.418999 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419008 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 02:19:04.419021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.419055 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419070 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419075 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.419089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419114 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419121 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419131 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 02:19:04.419144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.419169 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 02:19:04.419187 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419217 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419225 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419235 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419248 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419264 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.419278 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419304 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.419311 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419321 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 02:19:04.419338 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.419345 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419354 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 02:19:04.419371 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.419378 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419387 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 02:19:04.419404 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.419411 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419421 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 02:19:04.419438 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.419444 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419454 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 02:19:04.419471 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.419477 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419487 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 02:19:04.419504 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.419511 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419520 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 02:19:04.419537 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.419543 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419557 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 02:19:04.419575 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.419581 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419591 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 02:19:04.419604 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.419657 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.419676 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419682 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 02:19:04.419697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419727 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.419734 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419744 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 02:19:04.419761 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.419768 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419778 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 02:19:04.419795 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.419801 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419811 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 02:19:04.419827 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.419835 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419844 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 02:19:04.419861 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.419868 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419877 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 02:19:04.419890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.419931 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.419946 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419952 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.419970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.419995 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420002 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.420062 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.420079 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:19:04.420100 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 02:19:04.420113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 02:19:04.420138 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 02:19:04.420152 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420158 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 02:19:04.420172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420196 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.420203 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420213 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 02:19:04.420226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.420251 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.420265 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420271 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.420289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420315 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 02:19:04.420322 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420332 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 02:19:04.420345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.420370 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 02:19:04.420385 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420391 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 02:19:04.420404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420429 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.420436 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420446 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:19:04.420459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.420483 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.420498 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420504 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.420517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420543 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420550 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420564 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 02:19:04.420578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.420593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.420603 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 02:19:04.420621 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420650 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420657 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420667 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420680 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.420711 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420737 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.420744 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420754 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 02:19:04.420771 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.420778 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420787 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 02:19:04.420805 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.420811 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420821 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 02:19:04.420838 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.420844 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420854 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 02:19:04.420871 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.420878 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420892 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 02:19:04.420910 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 02:19:04.420917 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420927 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 02:19:04.420945 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 02:19:04.420951 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420961 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 02:19:04.420978 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 02:19:04.420985 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.420994 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 02:19:04.421012 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:19:04.421018 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.421028 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 02:19:04.421045 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.421051 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.421061 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 02:19:04.421077 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.421086 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.421095 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 02:19:04.421112 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.421119 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.421128 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 02:19:04.421145 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.421152 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.421161 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 02:19:04.421174 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.421236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.421254 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421261 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 02:19:04.421279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421305 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.421312 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421321 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 02:19:04.421335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.421360 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.421374 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421380 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.421398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421423 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.421430 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421440 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 02:19:04.421453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.421479 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 02:19:04.421493 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421499 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 02:19:04.421514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421538 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.421545 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421555 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 02:19:04.421573 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.421579 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421589 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 02:19:04.421606 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.421613 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421631 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 02:19:04.421650 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.421656 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421666 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 02:19:04.421679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.421716 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.421731 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421737 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.421751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421776 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.421784 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421793 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 02:19:04.421806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.421822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.421832 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 02:19:04.421845 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.421872 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.421879 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.421893 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.421907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.421923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.421937 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.421962 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.421969 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.421979 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 02:19:04.421996 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.422003 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.422012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 02:19:04.422029 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.422036 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.422045 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 02:19:04.422063 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.422070 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.422080 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 02:19:04.422097 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.422103 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.422113 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 02:19:04.422129 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.422137 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.422147 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 02:19:04.422164 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 02:19:04.422171 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.422180 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 02:19:04.422193 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.422232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.422249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422256 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 02:19:04.422275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422300 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.422307 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422317 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 02:19:04.422334 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.422341 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422350 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 02:19:04.422367 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.422374 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422383 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 02:19:04.422400 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.422407 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422416 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 02:19:04.422433 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.422440 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422453 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 02:19:04.422471 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.422477 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422487 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 02:19:04.422504 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.422511 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422520 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 02:19:04.422537 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.422544 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422553 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 02:19:04.422566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.422622 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.422638 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422644 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 02:19:04.422662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422689 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:19:04.422696 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 02:19:04.422719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.422744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 02:19:04.422760 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 02:19:04.422767 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 02:19:04.422777 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 02:19:04.422793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422799 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 02:19:04.422813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422836 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.422856 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 02:19:04.422873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.422883 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 02:19:04.422893 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 02:19:04.422910 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.422917 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 02:19:04.422927 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 02:19:04.422943 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 02:19:04.422949 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 02:19:04.422959 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 02:19:04.422976 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.422982 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 02:19:04.422996 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.423013 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.423020 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 02:19:04.423030 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.423046 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.423053 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 02:19:04.423062 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.423079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.423086 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 02:19:04.423095 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.423112 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:19:04.423119 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 02:19:04.423128 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:19:04.423145 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 02:19:04.423151 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 02:19:04.423160 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 02:19:04.423176 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.423183 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 02:19:04.423192 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.423209 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 02:19:04.423215 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 02:19:04.423225 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 02:19:04.423241 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.423247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 02:19:04.423264 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.423281 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.423289 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 02:19:04.423298 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.423314 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 02:19:04.423320 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 02:19:04.423333 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 02:19:04.423349 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 02:19:04.423387 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.423417 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 02:19:04.423445 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.423472 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 02:19:04.423499 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.423525 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 02:19:04.423552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.423579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 02:19:04.423606 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.423638 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 02:19:04.423666 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.423692 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 02:19:04.423719 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 02:19:04.423745 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 02:19:04.423771 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 02:19:04.423797 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 02:19:04.423824 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 02:19:04.423850 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 02:19:04.423877 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.423903 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 02:19:04.423942 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.423970 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 02:19:04.423997 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.424023 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 02:19:04.424049 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.424077 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 02:19:04.424104 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.424131 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:19:04.424336 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.424364 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 02:19:04.424390 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.424417 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 02:19:04.424444 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.424470 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 02:19:04.424497 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.424523 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 02:19:04.424549 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.424575 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 02:19:04.424601 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.424633 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:19:04.424660 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.424687 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 02:19:04.424715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.424743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 02:19:04.424769 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.424796 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 02:19:04.424822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.424849 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 02:19:04.424875 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.424901 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 02:19:04.424927 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 02:19:04.424953 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 02:19:04.424981 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.425006 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 02:19:04.425037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.425064 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 02:19:04.425090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.425117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 02:19:04.425143 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.425169 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 02:19:04.425195 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.425221 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 02:19:04.425247 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.425277 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 02:19:04.425305 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.425332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 02:19:04.425359 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.425385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 02:19:04.425413 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425430 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425456 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:19:04.425482 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425499 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425516 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425542 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:19:04.425567 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425648 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:19:04.425675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425755 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:19:04.425781 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425808 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.425834 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425860 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.425886 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425903 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425929 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.425956 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425973 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.425999 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.426025 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426051 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.426077 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426103 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:19:04.426130 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426155 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.426181 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426207 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.426233 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426251 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426277 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:19:04.426303 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426329 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.426355 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426382 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:19:04.426407 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426433 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:19:04.426459 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426491 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:19:04.426518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426567 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426584 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426648 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.426674 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426691 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426707 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426733 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.426759 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426785 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.426812 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426828 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426845 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426871 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.426897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.426990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.427016 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427033 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427049 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427098 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.427125 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427141 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427159 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427176 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427202 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.427229 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427255 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.427280 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427297 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427313 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427329 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427355 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:19:04.427381 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427407 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 02:19:04.427432 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427465 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427491 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.427517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:19:04.427642 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427669 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 02:19:04.427697 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427723 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.427754 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427780 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.427807 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427824 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427840 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427882 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.427910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.427992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 02:19:04.428077 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428094 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428119 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:19:04.428145 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428162 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428178 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428204 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:19:04.428230 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:19:04.428332 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:19:04.428438 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428464 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.428491 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428516 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.428542 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428559 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428585 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.428611 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428634 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428660 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.428686 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428712 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.428738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428764 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:19:04.428789 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428815 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.428841 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428867 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 02:19:04.428893 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428910 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428935 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 02:19:04.428961 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.428987 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.429014 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429041 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:19:04.429067 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429098 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:19:04.429125 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429151 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:19:04.429178 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429244 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429302 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.429327 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429344 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429360 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429386 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.429412 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429439 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.429465 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429499 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429524 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.429551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 02:19:04.429676 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429693 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429713 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429730 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429756 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.429783 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429800 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429834 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429860 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.429886 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429913 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 02:19:04.429939 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429956 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429972 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.429988 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430014 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 02:19:04.430040 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430066 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 02:19:04.430092 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430108 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430125 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430151 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.430177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 02:19:04.430296 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430327 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 02:19:04.430353 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430380 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 02:19:04.430405 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430431 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 02:19:04.430458 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430475 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430491 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.430560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430610 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430649 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430682 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 02:19:04.430708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 02:19:04.430756 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.430818 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.430869 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.430921 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.430971 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.431019 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.431068 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 02:19:04.431118 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 02:19:04.431168 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 02:19:04.431217 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.431264 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.431313 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.431364 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.431413 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.431463 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.431512 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.431561 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.431610 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.431867 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.431918 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.431968 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.432016 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.432065 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.432153 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.432207 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.432255 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 02:19:04.432302 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.432349 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.432396 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.432445 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.432493 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.432546 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.432599 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.432657 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.432714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.432763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.432811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.432860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.432909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.432956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.433004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 02:19:04.433052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 02:19:04.433102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 02:19:04.433151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.433199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.433247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.433295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.433342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.433390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.433438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.433486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.433533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.433583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.433636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.433686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.433735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.433784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.433837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.433889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.433936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 02:19:04.433982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.434030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.434078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.434128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.434181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.434233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.434284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.434334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.434391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.434440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.434489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.434539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.434588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.434640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.434688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 02:19:04.434736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 02:19:04.434784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 02:19:04.434833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.434880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.434933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.434981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.435028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.435077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.435126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.435175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.435225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.435273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.435322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.435375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.435425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.435474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.435526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.435577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.435629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 02:19:04.435677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.435728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.435776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.435830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.435880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.435932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.435980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.436029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.436087 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 02:19:04.436115 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.436177 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.436233 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.436287 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.436343 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.436396 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.436450 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 02:19:04.436504 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 02:19:04.436558 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 02:19:04.436612 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.436673 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.436729 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.436787 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.436842 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.436895 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.436949 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.437003 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.437090 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.437145 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.437200 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.437254 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.437308 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.437362 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.437415 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.437469 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.437531 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 02:19:04.437585 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.437644 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.437698 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.437753 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.437806 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.437860 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.437914 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.437970 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.438032 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 02:19:04.438056 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.438111 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.438165 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.438219 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.438284 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.438353 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.438408 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 02:19:04.438462 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 02:19:04.438517 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 02:19:04.438571 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.438630 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.438685 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.438753 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.438808 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.438863 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.438917 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.438971 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.439026 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.439080 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.439147 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.439202 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.439256 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.439315 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.439370 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.439424 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.439482 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 02:19:04.439550 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.439610 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.439669 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.439940 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.440001 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.440055 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.440110 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.440179 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.440242 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 02:19:04.440265 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.440315 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.440364 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.440413 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.440466 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.440516 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.440565 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 02:19:04.440614 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 02:19:04.440681 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 02:19:04.440730 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.440779 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.440827 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.440880 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.440930 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.440982 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.441032 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.441080 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.441142 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.441191 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.441240 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.441290 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.441339 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.441388 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.441437 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.441485 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.441540 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 02:19:04.441603 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.441657 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.441706 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.441760 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.441809 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.441858 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.441906 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.441963 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.442021 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 02:19:04.442042 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.442109 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.442161 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.442212 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.442263 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.442314 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.442365 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 02:19:04.442416 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 02:19:04.442467 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 02:19:04.442518 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.442584 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.442644 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.442963 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.443016 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.443067 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.443118 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.443169 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.443220 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.443270 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.443339 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.443394 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.443449 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.443501 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.443553 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.443603 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.443660 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 02:19:04.443711 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.443762 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.443814 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.443865 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.443915 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.443971 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.444025 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.444077 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.444132 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 02:19:04.444149 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 02:19:04.444179 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 02:19:04.444211 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 02:19:04.444239 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 02:19:04.444271 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 02:19:04.444292 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.444315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.444327 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.444338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.444350 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.444361 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.444370 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 02:19:04.444380 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 02:19:04.444390 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 02:19:04.444400 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.444410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.444421 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.444430 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.444441 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.444455 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.444466 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.444476 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.444485 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.444495 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.444503 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.444513 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.444522 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.444532 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.444541 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.444549 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.444559 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 02:19:04.444571 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.444581 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.444590 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.444600 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.444610 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.444624 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.444634 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.444644 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.444654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.444666 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.444675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.444684 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.444693 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.444704 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.444713 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 02:19:04.444721 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 02:19:04.444729 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 02:19:04.444737 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.444745 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.444753 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.444761 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.444769 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.444777 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.444785 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.444793 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.444801 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.444809 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.444816 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.444824 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.444832 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.444840 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.444848 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.444855 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.444863 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 02:19:04.444871 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.444879 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.444888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.444895 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.444903 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.444910 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.444918 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.444926 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.444934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.444946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.444954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.444963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.444972 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.444979 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.444987 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 02:19:04.444995 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 02:19:04.445003 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 02:19:04.445010 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.445023 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.445032 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.445040 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.445048 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.445056 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.445064 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.445072 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.445080 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.445088 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.445096 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.445103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.445112 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.445120 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.445128 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.445135 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.445143 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 02:19:04.445150 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.445157 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.445164 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.445172 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.445179 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.445187 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.445194 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.445201 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.445208 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 02:19:04.445218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.445226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 02:19:04.445234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 02:19:04.445242 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 02:19:04.445250 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 02:19:04.445258 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 02:19:04.445266 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 02:19:04.445274 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 02:19:04.445282 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 02:19:04.445289 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 02:19:04.445297 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 02:19:04.445304 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 02:19:04.445312 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.445320 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.445327 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 02:19:04.445335 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 02:19:04.445342 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 02:19:04.445349 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 02:19:04.445356 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.445364 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 02:19:04.445371 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 02:19:04.445379 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 02:19:04.445386 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 02:19:04.445393 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 02:19:04.445400 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 02:19:04.445407 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 02:19:04.445418 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 02:19:04.445426 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 02:19:04.445436 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 02:19:04.445443 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 02:19:04.445452 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 02:19:04.445459 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 02:19:04.445466 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 02:19:04.445715 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 02:19:04.445726 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 02:19:04.445732 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 02:19:04.445737 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 02:19:04.445744 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 02:19:04.445749 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 02:19:04.445753 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 02:19:04.445763 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 02:19:04.445773 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 02:19:04.445848 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.445857 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203226" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 02:19:04.445874 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 02:19:04.445897 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 02:19:04.445905 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 02:19:04.445910 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 02:19:04.445914 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 02:19:04.445920 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203226" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 02:19:04.445934 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:19:04.445942 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:19:04.445948 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:19:04.445961 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.445971 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 02:19:04.445976 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 02:19:04.446003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.446014 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 02:19:04.446019 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.446044 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 02:19:04.446050 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 02:19:04.446054 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 02:19:04.446059 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 02:19:04.446063 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 02:19:04.446067 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 02:19:04.446072 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 02:19:04.446076 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 02:19:04.446086 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203226" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 02:19:04.446099 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:19:04.446106 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:19:04.446110 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 02:19:04.446117 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.446122 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 02:19:04.446127 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 02:19:04.446152 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 02:19:04.446159 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.446164 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.446171 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.446175 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 02:19:04.446186 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 02:19:04.446194 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 02:19:04.446198 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 02:19:04.446204 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 02:19:04.446210 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203226" 2019-10-24 02:19:04.446218 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 02:19:04.446222 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 02:19:04.446227 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 02:19:04.446237 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 02:19:04.446243 wsdl: in serializeType: returning: 203226 2019-10-24 02:19:04.446249 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 02:19:04.446256 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 02:19:04.446260 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 02:19:04.446264 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 02:19:04.446270 wsdl: in serializeType: returning: 203226 2019-10-24 02:19:04.446274 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203226 2019-10-24 02:19:04.446296 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203226 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 02:19:04.446301 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 02:19:04.446307 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8837"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 02:19:04.446323 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 02:19:04.446329 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203226 2019-10-24 02:19:04.446393 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 02:19:04.446477 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 02:19:04.446409 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 02:19:04.446422 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 02:19:04.446428 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 02:19:04.446433 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 02:19:04.446437 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 02:19:04.446445 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 02:19:04.446455 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 02:19:04.446464 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 02:19:04.446470 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 02:19:04.446500 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 02:19:04.446512 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 02:19:04.446521 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 02:19:04.452818 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 02:19:04.452840 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 02:19:04.452853 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 02:19:04.452860 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 02:19:04.452866 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 02:19:04.452872 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 02:19:04.452876 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 02:19:04.452881 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 02:19:04.452886 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 02:19:04.452918 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 02:19:04.461388 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 02:19:04.461421 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 02:19:04.461435 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 02:19:04.461453 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 02:19:04.461464 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 02:19:04.461476 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 02:19:04.461488 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 02:19:04.461500 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 02:19:04.461512 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 02:19:04.461524 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 24 Oct 2019 00:18:41 GMT 2019-10-24 02:19:04.461536 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 02:19:04.461547 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 02:19:04.461559 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 02:19:04.461581 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 02:19:04.461622 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 02:19:04.461640 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 02:19:04.461656 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 02:19:04.461665 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 02:19:04.461675 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 02:19:04.461724 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 02:19:04.461745 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 02:19:04.461756 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 02:19:04.461812 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 02:19:04.461826 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 24 Oct 2019 00:18:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 02:19:04.461872 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 02:19:04.462029 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 02:19:04.462140 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 02:19:04.462156 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 02:19:04.462360 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 02:19:04.462561 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 02:19:04.462583 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 02:19:04.462601 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 02:19:04.462620 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 02:19:04.462664 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 02:19:04.462768 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 02:19:04.462815 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 02:19:04.462847 nusoap_client: got fault 2019-10-24 02:19:04.462862 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 02:19:04.462871 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 02:19:04.462881 nusoap_client: detail =