Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 92.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49134-00020114400-3530 Model turbiny: TFO8
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: HITACHI
 Silnik:
JR T3492
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:51:34 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:51:49.236816 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:51:49.236936 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:51:49.236957 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203226" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:51:49.236974 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:51:49.236988 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:51:49.237004 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:51:49.237025 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:51:49.237034 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:51:49.237042 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:51:49.237054 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:51:49.237064 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:51:49.237075 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:51:49.237082 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:51:49.237086 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:51:49.237091 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:51:49.237095 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:51:49.237109 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:51:49.237293 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:51:49.237306 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:51:49.237312 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:51:49.237319 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:51:49.237341 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:51:49.237351 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:51:49.245543 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:51:49.245567 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:51:49.245582 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:51:49.245588 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:51:49.245598 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:51:49.245603 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:51:49.245608 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:51:49.245639 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:51:49.262479 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:51:49.262511 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:51:49.262522 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:51:49.262531 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:51:49.262540 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:51:49.262549 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:51:49.262559 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:51:49.262568 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:51:49.262577 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:51:49.262587 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:51:34 GMT 2019-04-25 18:51:49.262597 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:51:49.262617 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:51:49.262628 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:51:49.262697 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:51:49.262751 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:51:49.262784 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 18:51:49.270062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:51:49.270366 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:51:49.270409 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:51:49.270437 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:51:49.277782 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:51:49.278047 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:51:49.278258 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:51:49.278349 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:51:49.285664 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:51:49.285756 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:51:49.285776 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 18:51:49.285848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:51:49.286128 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:51:49.286162 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:51:49.286213 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:51:49.286277 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:51:49.286331 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 18:51:49.293372 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:51:49.293581 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:51:49.293612 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:51:49.293632 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:51:49.293650 soap_transport_http: read buffer of 3432 bytes 2019-04-25 18:51:49.293782 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:51:49.293887 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 18:51:49.294056 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 18:51:49.294077 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:51:49.294083 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:51:49.294184 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:51:49.294221 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:51:49.294238 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:51:49.294245 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:51:49.294269 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:51:49.294309 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:51:49.294814 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:51:49.294833 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:51:49.294901 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.294911 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:51:49.294936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.294968 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.294978 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.294993 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:51:49.295018 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.295026 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295037 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:51:49.295056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.295097 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.295114 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295120 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.295137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295165 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.295173 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295183 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:51:49.295197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.295223 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:51:49.295238 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295245 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:51:49.295258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295306 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.295315 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295326 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:51:49.295345 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.295352 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295362 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:51:49.295383 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.295390 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295400 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:51:49.295414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.295449 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.295465 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295472 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:51:49.295489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295515 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.295523 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:51:49.295547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.295587 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:51:49.295601 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:51:49.295621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295646 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.295652 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295662 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:51:49.295680 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.295686 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295695 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:51:49.295713 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.295719 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295735 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:51:49.295752 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.295758 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295768 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:51:49.295780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.295818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.295833 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295840 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.295855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295878 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295884 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:51:49.295946 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:51:49.295962 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.295974 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:51:49.295984 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:51:49.295996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:51:49.296020 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:51:49.296035 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296041 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:51:49.296055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296080 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.296087 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296097 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:51:49.296110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.296134 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.296149 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296155 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.296169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296194 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.296201 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296211 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:51:49.296224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.296248 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:51:49.296263 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296269 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:51:49.296309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296335 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.296343 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296353 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:51:49.296366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.296392 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.296407 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296413 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.296427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296453 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.296460 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296471 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:51:49.296484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.296509 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:51:49.296525 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296531 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:51:49.296545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296583 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.296590 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296600 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:51:49.296618 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.296625 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296634 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:51:49.296647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.296675 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:51:49.296689 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296695 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.296709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296734 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.296740 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296750 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:51:49.296763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.296787 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:51:49.296801 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296808 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:51:49.296820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296845 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.296852 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296861 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:51:49.296880 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.296887 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296896 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:51:49.296909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.296937 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:51:49.296952 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.296959 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.296976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297001 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.297009 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297018 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:51:49.297031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.297055 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:51:49.297070 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297076 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:51:49.297089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297113 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.297120 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297195 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:51:49.297210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.297236 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:51:49.297252 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297258 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.297302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297331 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.297338 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297348 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:51:49.297362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.297387 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:51:49.297403 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297409 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:51:49.297423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.297455 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297465 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:51:49.297478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.297503 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.297519 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297525 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.297539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297564 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.297591 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297601 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:51:49.297614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.297638 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:51:49.297653 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297659 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:51:49.297672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297696 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.297703 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297713 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:51:49.297726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.297750 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.297764 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297770 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.297784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297807 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.297815 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297824 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:51:49.297837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.297861 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:51:49.297875 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297881 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:51:49.297895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297919 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.297926 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297936 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:51:49.297948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.297972 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.297987 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.297993 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.298007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298031 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.298038 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298047 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:51:49.298060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.298086 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:51:49.298100 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298106 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:51:49.298119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298142 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.298149 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298158 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:51:49.298175 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.298182 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298191 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:51:49.298204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.298232 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.298248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298254 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.298297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298323 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.298330 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298341 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:51:49.298354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.298380 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:51:49.298395 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298401 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:51:49.298415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298439 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.298446 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298456 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:51:49.298469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.298494 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.298509 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298516 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.298530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298555 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.298569 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298580 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:51:49.298593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.298618 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:51:49.298633 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298639 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:51:49.298653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298678 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:51:49.298685 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298695 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:51:49.298708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.298742 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.298757 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298763 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.298777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298801 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298807 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298846 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:51:49.298868 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:51:49.298885 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298896 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:51:49.298907 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:51:49.298919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:51:49.298944 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:51:49.298959 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.298965 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:51:49.298979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299005 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:51:49.299012 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299022 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:51:49.299035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.299062 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.299077 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299083 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.299110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299138 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299144 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299208 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:51:49.299229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:51:49.299245 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299256 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:51:49.299266 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:51:49.299298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:51:49.299324 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:51:49.299340 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299347 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:51:49.299361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299386 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.299393 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299403 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:51:49.299421 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.299428 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299438 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:51:49.299456 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.299463 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299473 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:51:49.299491 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.299498 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299508 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:51:49.299527 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.299534 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299543 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:51:49.299569 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.299575 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299585 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:51:49.299603 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.299610 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299619 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:51:49.299645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.299706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.299722 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299735 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.299748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299771 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.299778 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:51:49.299800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.299823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:51:49.299838 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299843 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:51:49.299856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299879 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.299886 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299895 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:51:49.299912 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.299919 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299928 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:51:49.299945 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.299951 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299960 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:51:49.299972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.299994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.300003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.300017 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300023 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.300036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300059 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.300067 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:51:49.300089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.300113 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:51:49.300127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300133 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:51:49.300146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300169 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.300176 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:51:49.300197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.300220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.300234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300240 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.300253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300299 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.300308 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:51:49.300331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.300370 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:51:49.300386 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300392 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:51:49.300406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300431 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.300438 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300448 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:51:49.300466 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.300473 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300483 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:51:49.300502 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.300509 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300519 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:51:49.300532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.300565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.300580 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300586 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.300600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300626 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.300646 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:51:49.300669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.300705 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:51:49.300720 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300733 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:51:49.300745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300768 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.300775 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300784 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:51:49.300801 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.300807 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300816 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:51:49.300832 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.300839 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300848 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:51:49.300864 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.300871 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300886 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:51:49.300904 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.300910 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300919 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:51:49.300932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.300971 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.300985 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.300991 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.301004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301028 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301035 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301044 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:51:49.301056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.301080 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:51:49.301093 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301121 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301128 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301138 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301150 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301167 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.301180 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.301210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301219 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:51:49.301236 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.301243 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301251 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:51:49.301268 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.301301 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301312 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:51:49.301330 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.301337 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301360 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:51:49.301378 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.301386 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301396 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:51:49.301414 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:51:49.301421 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301431 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:51:49.301449 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.301456 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301465 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.301483 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.301489 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301499 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:51:49.301517 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.301523 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301533 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:51:49.301551 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.301558 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301577 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:51:49.301590 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301653 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.301672 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301678 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:51:49.301705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301759 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.301767 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301777 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:51:49.301794 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.301800 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301809 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:51:49.301826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.301832 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301841 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:51:49.301857 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.301864 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301872 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:51:49.301885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.301920 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301934 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301940 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.301953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301977 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.301984 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.301993 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:51:49.302005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.302019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.302029 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:51:49.302041 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302067 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302074 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302083 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.302123 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302147 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.302154 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302163 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:51:49.302180 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.302186 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302196 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:51:49.302213 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.302219 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302228 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:51:49.302244 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.302250 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302259 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:51:49.302296 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.302304 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302314 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:51:49.302332 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.302338 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302361 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:51:49.302379 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.302385 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302395 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:51:49.302412 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.302419 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302429 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:51:49.302450 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.302456 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302466 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:51:49.302484 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.302490 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302500 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:51:49.302517 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.302524 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302534 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:51:49.302547 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.302604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.302622 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.302628 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:51:49.302655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.302679 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.302686 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.302708 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:51:49.302725 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.302731 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.302745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:51:49.302762 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.302768 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.302777 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:51:49.302834 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:51:49.302844 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.302859 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.302879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.302916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.302933 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.302956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.302966 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.302988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.303027 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303038 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.303053 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:51:49.303075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.303096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.303113 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:51:49.303134 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303179 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303191 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303206 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303227 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.303301 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303356 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.303368 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303387 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:51:49.303420 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.303432 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303457 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:51:49.303495 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.303507 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303525 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:51:49.303567 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.303578 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303595 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:51:49.303624 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.303636 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303652 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:51:49.303694 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.303705 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:51:49.303755 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.303766 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303783 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:51:49.303812 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.303824 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303841 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:51:49.303869 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.303881 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303898 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:51:49.303939 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.303949 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.303964 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:51:49.303993 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.304003 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.304018 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:51:49.304047 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.304058 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.304074 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:51:49.304096 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.304190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.304221 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304267 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304307 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304326 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304362 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304390 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.304416 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304466 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.304478 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304495 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:51:49.304526 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.304538 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304555 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:51:49.304587 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.304599 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304615 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:51:49.304656 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.304667 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304683 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:51:49.304724 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.304743 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304758 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:51:49.304787 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.304798 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304813 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:51:49.304841 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.304852 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304867 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:51:49.304895 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.304905 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304920 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:51:49.304949 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.304959 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.304974 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:51:49.305003 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.305014 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.305029 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:51:49.305058 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.305068 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.305084 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:51:49.305112 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.305123 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.305138 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:51:49.305166 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.305177 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.305192 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:51:49.305221 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.305232 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.305247 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:51:49.305269 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.305418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.305453 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.305466 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:51:49.305497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.305542 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.305554 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.305577 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:51:49.305601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.305627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.305657 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.305681 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.305691 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.305726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.305779 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.305791 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.305807 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:51:49.305831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.305855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.305872 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:51:49.305896 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.305906 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:51:49.305934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.305978 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.305989 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.306005 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:51:49.306034 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.306045 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.306061 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:51:49.306101 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.306112 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.306127 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:51:49.306155 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:51:49.306165 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.306181 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:51:49.306203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.306248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.306264 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:51:49.306322 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.306332 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.306374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.306417 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:51:49.306430 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.306448 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:51:49.306473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.306498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.306517 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:51:49.306540 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:51:49.306590 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:51:49.306602 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:51:49.306619 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:51:49.306654 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:51:49.306681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.306716 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.306760 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.306772 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.306788 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:51:49.306816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.306827 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.306842 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:51:49.306870 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.306881 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.306897 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:51:49.306925 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:51:49.306936 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.306956 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:51:49.306985 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.306996 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.307011 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:51:49.307039 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.307049 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.307065 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:51:49.307093 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.307104 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.307120 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:51:49.307149 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.307159 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.307174 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:51:49.307203 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.307214 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.307229 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:51:49.307257 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.307267 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.307329 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:51:49.307366 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:51:49.307449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.307487 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.307496 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:51:49.307522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.307554 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.307570 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.307582 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:51:49.307597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.307614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.307624 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.307640 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.307647 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.307661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.307700 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:51:49.307707 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.307721 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:51:49.307735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.307750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.307760 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:51:49.307774 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:51:49.307800 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:51:49.307807 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:51:49.307817 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:51:49.307834 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:51:49.307841 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:51:49.307850 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:51:49.307867 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:51:49.307874 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:51:49.307883 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:51:49.307895 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:51:49.307920 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.307935 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.307941 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:51:49.307959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.307985 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.307993 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308002 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:51:49.308020 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.308027 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308036 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:51:49.308053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.308060 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308069 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:51:49.308082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.308114 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308129 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308135 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.308148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308173 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308180 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308190 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:51:49.308203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.308227 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:51:49.308240 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308271 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308300 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308311 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308324 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308341 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.308355 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308389 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.308396 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308406 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:51:49.308425 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.308432 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308442 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:51:49.308459 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.308466 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308476 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:51:49.308494 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.308501 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308510 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:51:49.308528 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.308535 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308544 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:51:49.308570 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.308577 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308587 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:51:49.308604 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.308611 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308625 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:51:49.308643 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.308650 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308660 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:51:49.308677 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.308684 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308707 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:51:49.308720 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.308764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.308781 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308787 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:51:49.308805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308830 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.308837 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308850 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:51:49.308869 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.308876 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308885 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:51:49.308902 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.308909 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308918 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:51:49.308935 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.308941 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308951 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:51:49.308968 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.308975 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.308984 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:51:49.308996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.309037 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.309051 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309057 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.309075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309098 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309105 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309141 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:51:49.309162 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:51:49.309179 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309189 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:51:49.309199 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:51:49.309211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:51:49.309234 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:51:49.309249 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309255 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:51:49.309268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309308 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.309316 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309325 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:51:49.309339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.309371 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.309386 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309393 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.309411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309444 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:51:49.309452 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309462 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:51:49.309475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.309500 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:51:49.309515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309521 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:51:49.309535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309569 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.309576 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309586 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:51:49.309599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.309624 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.309639 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309646 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.309659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309701 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.309708 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309718 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:51:49.309734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.309749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.309759 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:51:49.309772 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.309800 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.309807 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.309816 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.309829 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.309844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.309858 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.309882 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.309890 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.309900 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:51:49.309917 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.309923 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.309933 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:51:49.309949 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.309956 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.309965 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:51:49.309982 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.309988 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.310001 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:51:49.310018 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.310025 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.310034 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:51:49.310051 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:51:49.310058 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.310067 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:51:49.310084 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:51:49.310090 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.310099 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:51:49.310116 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:51:49.310123 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.310132 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:51:49.310149 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:51:49.310155 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.310165 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:51:49.310182 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.310188 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.310197 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:51:49.310214 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.310221 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.310230 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:51:49.310247 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.310254 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.310263 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:51:49.310298 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.310305 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.310315 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:51:49.310328 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.310397 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.310417 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310424 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:51:49.310442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310471 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.310479 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310489 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:51:49.310502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.310528 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.310543 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310549 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.310563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310588 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.310595 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310604 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:51:49.310618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.310643 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:51:49.310657 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310664 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:51:49.310677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310714 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.310722 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310731 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:51:49.310748 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.310755 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310764 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:51:49.310781 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.310787 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310801 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:51:49.310819 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.310826 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310836 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:51:49.310848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.310884 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.310898 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310905 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.310918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310942 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.310950 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310959 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:51:49.310973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.310987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.310997 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:51:49.311010 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311041 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311049 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311058 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311071 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.311102 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311127 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.311134 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311143 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:51:49.311160 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.311167 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311176 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:51:49.311193 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.311200 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311209 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:51:49.311226 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.311233 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311242 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:51:49.311259 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.311265 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311275 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:51:49.311310 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.311317 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311326 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:51:49.311344 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:51:49.311351 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311366 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:51:49.311380 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.311418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.311444 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311450 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:51:49.311468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311493 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.311500 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311510 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:51:49.311528 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.311535 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311545 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:51:49.311562 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.311574 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311583 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:51:49.311601 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.311608 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311621 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:51:49.311639 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.311646 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311656 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:51:49.311673 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.311680 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311703 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:51:49.311720 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.311732 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311741 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:51:49.311758 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.311765 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311774 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:51:49.311787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.311836 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.311851 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311857 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:51:49.311875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311899 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:51:49.311906 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311916 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:51:49.311929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.311943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.311953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:51:49.311969 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:51:49.311976 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:51:49.311986 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:51:49.312001 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.312007 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:51:49.312020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.312042 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:51:49.312062 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:51:49.312078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.312089 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:51:49.312099 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:51:49.312115 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.312122 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:51:49.312131 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:51:49.312147 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:51:49.312159 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:51:49.312172 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:51:49.312189 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.312195 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:51:49.312205 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.312222 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.312228 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:51:49.312238 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.312254 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.312260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:51:49.312269 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.312299 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.312306 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:51:49.312316 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.312333 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:51:49.312339 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:51:49.312348 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:51:49.312371 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:51:49.312378 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:51:49.312388 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:51:49.312406 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.312413 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:51:49.312422 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.312446 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:51:49.312452 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:51:49.312462 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:51:49.312479 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.312486 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:51:49.312496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.312514 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.312521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:51:49.312531 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.312547 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:51:49.312553 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:51:49.312574 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:51:49.312588 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:51:49.312623 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.312653 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:51:49.312680 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.312719 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:51:49.312745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.312771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:51:49.312797 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.312823 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:51:49.312849 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.312874 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:51:49.312900 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:51:49.312925 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:51:49.312951 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:51:49.312976 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:51:49.313013 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:51:49.313039 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:51:49.313065 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.313091 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:51:49.313117 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.313142 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:51:49.313168 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.313193 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:51:49.313218 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.313244 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:51:49.313270 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.313461 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:51:49.313490 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.313516 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:51:49.313543 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.313570 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:51:49.313596 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.313624 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:51:49.313651 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.313677 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:51:49.313716 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.313744 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:51:49.313769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.313795 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:51:49.313821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.313847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:51:49.313872 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.313898 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:51:49.313924 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.313949 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:51:49.313975 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.314000 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:51:49.314026 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:51:49.314051 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:51:49.314076 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.314102 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:51:49.314127 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.314152 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:51:49.314182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.314208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:51:49.314233 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.314259 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:51:49.314302 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.314329 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:51:49.314360 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.314390 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:51:49.314416 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.314443 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:51:49.314469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.314497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:51:49.314525 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314544 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314570 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:51:49.314596 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314614 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314630 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314656 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:51:49.314682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314711 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:51:49.314800 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314826 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.314851 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314876 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.314901 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314922 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314948 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.314973 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.314990 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315016 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.315043 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315068 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.315093 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315118 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:51:49.315144 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315169 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.315194 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315220 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.315245 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315262 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315307 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:51:49.315333 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315365 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.315393 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315419 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:51:49.315452 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315478 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:51:49.315504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315522 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315538 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315573 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315619 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315645 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.315673 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315690 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315706 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315731 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.315756 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315782 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.315807 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315824 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315840 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315865 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.315890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.315980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.316006 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316022 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316038 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316054 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316079 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.316105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316121 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316137 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316153 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316179 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.316204 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316229 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.316259 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316276 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316293 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316309 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316335 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:51:49.316366 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316398 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:51:49.316423 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316440 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316456 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316482 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.316508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:51:49.316633 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316658 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:51:49.316683 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316709 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.316735 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316761 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.316786 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316806 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316822 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316839 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316864 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.316890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316927 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316960 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.316993 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:51:49.317061 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317077 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317102 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:51:49.317134 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317150 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317167 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317192 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:51:49.317217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:51:49.317316 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317341 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.317371 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317397 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.317422 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317438 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317463 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.317488 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317505 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317530 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.317555 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317584 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.317610 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317636 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:51:49.317661 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317686 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.317711 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317736 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:51:49.317761 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317778 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317803 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:51:49.317828 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317854 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.317879 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317905 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:51:49.317930 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317955 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:51:49.317980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.317997 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318061 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.318129 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318145 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318161 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318186 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.318211 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318241 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.318266 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318283 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318299 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318324 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.318349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:51:49.318475 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318491 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318524 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318549 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.318574 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318591 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318607 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318649 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.318675 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318701 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:51:49.318734 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318751 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318768 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318784 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318810 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:51:49.318835 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318873 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:51:49.318899 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318916 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318932 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318957 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.318982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.318999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:51:49.319099 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319125 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:51:49.319150 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319175 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:51:49.319201 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319226 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:51:49.319252 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319269 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319285 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319301 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319327 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.319352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319390 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:51:49.319501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:51:49.319527 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.319582 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.319631 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.319679 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.319728 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.319775 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:51:49.319822 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:51:49.319869 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:51:49.319931 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.319978 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.320025 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.320072 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.320118 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.320165 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.320211 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.320257 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.320303 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.320350 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.320404 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.320452 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.320513 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.320584 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.320647 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.320693 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:51:49.320739 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.320785 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.320830 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.320878 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.320926 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.320989 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.321035 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.321083 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.321138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.321185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.321232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.321279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.321326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.321379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:51:49.321439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:51:49.321490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:51:49.321537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.321583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.321630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.321675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.321721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.321945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.321993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.322040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.322087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.322134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.322181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.322228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.322276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.322327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.322385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.322431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:51:49.322477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.322523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.322568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.322615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.322662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.322712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.322758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.322805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.322860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.322907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.322953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.323000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.323046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.323093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:51:49.323139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:51:49.323190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:51:49.323237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.323298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.323347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.323401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.323449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.323498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.323546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.323606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.323652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.323699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.323746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.323793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.323841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.323891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.323942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.323988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:51:49.324033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.324079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.324125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.324173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.324226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.324278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.324324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.324377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.324440 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:51:49.324466 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.324525 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.324579 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.324631 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.324688 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.324741 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:51:49.324794 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:51:49.324846 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:51:49.324899 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.324951 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.325004 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.325057 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.325109 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.325162 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.325214 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.325266 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.325321 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.325380 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.325434 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.325486 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.325538 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.325590 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.325641 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.325700 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:51:49.325752 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.325804 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.325884 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.325936 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.325989 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.326041 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.326093 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.326145 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.326210 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:51:49.326233 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.326293 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.326346 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.326404 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.326457 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.326509 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:51:49.326561 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:51:49.326614 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:51:49.326669 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.326722 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.326775 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.326827 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.326879 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.326932 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.326999 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.327228 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.327282 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.327335 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.327393 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.327446 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.327498 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.327551 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.327604 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.327657 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:51:49.327709 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.327762 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.327814 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.327866 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.327919 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.327972 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.328024 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.328077 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.328136 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:51:49.328158 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.328207 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.328254 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.328302 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.328353 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.328406 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:51:49.328453 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:51:49.328499 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:51:49.328546 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.328593 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.328640 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.328687 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.328734 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.328782 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.328829 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.328876 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.328923 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.328971 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.329018 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.329065 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.329111 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.329159 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.329206 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.329252 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:51:49.329315 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.329373 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.329422 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.329479 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.329527 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.329588 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.329635 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.329682 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.329737 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:51:49.329758 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.329812 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.329862 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.329912 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.329961 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.330010 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:51:49.330059 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:51:49.330107 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:51:49.330157 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.330206 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.330255 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.330304 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.330353 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.330407 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.330461 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.330510 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.330559 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.330610 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.330658 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.330713 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.330761 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.330810 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.330859 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.330908 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:51:49.330956 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.331005 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.331055 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.331104 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.331153 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.331202 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.331251 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.331300 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.331352 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:51:49.331374 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:51:49.331406 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:51:49.331433 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:51:49.331459 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:51:49.331487 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:51:49.331506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.331521 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.331530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.331538 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.331546 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.331554 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:51:49.331562 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:51:49.331569 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:51:49.331577 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.331584 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.331591 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.331599 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.331606 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.331614 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.331622 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.331629 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.331636 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.331643 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.331654 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.331662 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.331670 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.331677 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.331684 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.331691 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:51:49.331699 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.331706 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.331713 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.331720 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.331727 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.331735 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.331742 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.331749 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.331756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.331765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.331772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.331780 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.331788 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.331796 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:51:49.331803 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:51:49.331811 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:51:49.331818 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.331825 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.331833 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.331840 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.331847 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.331854 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.331862 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.331869 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.331876 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.331884 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.331891 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.331898 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.331905 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.331913 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.331920 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.331927 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:51:49.331934 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.331941 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.331947 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.331955 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.331965 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.331973 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.331981 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.331988 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.331995 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.332003 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.332011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.332018 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.332025 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.332034 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:51:49.332041 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:51:49.332048 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:51:49.332054 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.332061 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.332067 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.332074 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.332080 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.332087 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.332093 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.332100 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.332106 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.332113 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.332119 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.332126 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.332132 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.332139 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.332145 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.332151 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:51:49.332158 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.332165 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.332171 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.332178 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.332184 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.332190 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.332197 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.332203 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.332210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:51:49.332217 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.332224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:51:49.332230 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:51:49.332237 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:51:49.332243 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:51:49.332250 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:51:49.332256 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:51:49.332262 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:51:49.332268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:51:49.332275 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:51:49.332281 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:51:49.332287 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.332295 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.332302 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:51:49.332308 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:51:49.332314 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:51:49.332321 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.332327 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:51:49.332334 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:51:49.332340 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:51:49.332346 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:51:49.332353 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:51:49.332365 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:51:49.332372 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:51:49.332387 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:51:49.332394 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:51:49.332400 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:51:49.332407 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:51:49.332413 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:51:49.332419 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:51:49.332426 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:51:49.332630 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:51:49.332640 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:51:49.332645 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:51:49.332650 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:51:49.332656 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:51:49.332660 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:51:49.332665 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:51:49.332673 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:51:49.332691 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:51:49.332742 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.332750 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203226" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:51:49.332764 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:51:49.332786 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:51:49.332792 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:51:49.332796 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:51:49.332800 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:51:49.332805 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203226" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:51:49.332817 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:51:49.332825 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:51:49.332829 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:51:49.332839 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.332847 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:51:49.332852 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:51:49.332873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.332883 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:51:49.332887 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.332911 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:51:49.332917 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:51:49.332921 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:51:49.332924 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:51:49.332929 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:51:49.332932 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:51:49.332937 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:51:49.332941 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:51:49.332948 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203226" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:51:49.332958 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:51:49.332965 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:51:49.332969 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:51:49.332974 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.332979 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:51:49.332984 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:51:49.333006 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:51:49.333013 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.333018 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.333024 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.333028 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:51:49.333038 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:51:49.333045 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:51:49.333050 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:51:49.333054 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:51:49.333060 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203226" 2019-04-25 18:51:49.333067 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:51:49.333071 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:51:49.333076 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:51:49.333082 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:51:49.333087 wsdl: in serializeType: returning: 203226 2019-04-25 18:51:49.333093 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:51:49.333099 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:51:49.333103 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:51:49.333107 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:51:49.333112 wsdl: in serializeType: returning: 203226 2019-04-25 18:51:49.333116 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203226 2019-04-25 18:51:49.333134 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203226 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:51:49.333139 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:51:49.333147 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2495"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:51:49.333161 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:51:49.333167 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203226 2019-04-25 18:51:49.333209 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:51:49.333286 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:51:49.333224 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:51:49.333236 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:51:49.333241 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:51:49.333246 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:51:49.333250 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:51:49.333257 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:51:49.333267 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:51:49.333275 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:51:49.333280 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:51:49.333308 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:51:49.333319 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:51:49.333328 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:51:49.341595 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:51:49.341611 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:51:49.341671 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:51:49.341681 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:51:49.341691 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:51:49.341699 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:51:49.341706 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:51:49.341713 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:51:49.341721 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:51:49.341752 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:51:49.352348 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:51:49.352366 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:51:49.352375 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:51:49.352384 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:51:49.352392 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:51:49.352401 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:51:49.352427 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:51:49.352436 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:51:49.352452 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:51:49.352462 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:51:34 GMT 2019-04-25 18:51:49.352471 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:51:49.352480 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:51:49.352489 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:51:49.352500 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:51:49.352531 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:51:49.352544 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:51:49.352557 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:51:49.352564 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:51:49.352572 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:51:49.352617 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:51:49.352633 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:51:49.352641 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:51:49.352660 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:51:49.352669 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:51:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:51:49.352731 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:51:49.352803 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:51:49.352879 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:51:49.352891 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:51:49.353043 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:51:49.353193 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:51:49.353202 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:51:49.353217 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:51:49.353231 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:51:49.353267 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:51:49.353373 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:51:49.353710 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:51:49.353736 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:51:49.353747 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:51:49.353754 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:51:49.353761 nusoap_client: detail =