Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 91.50/95.92Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315163005096929 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM441LA
JR T1558
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 20 Aug 2019 03:28:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-20 05:29:02.204062 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-20 05:29:02.204114 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:29:02.204130 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-20 05:29:02.204147 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:29:02.204157 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-20 05:29:02.204165 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-20 05:29:02.204178 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-20 05:29:02.204187 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:29:02.204194 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:29:02.204203 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:29:02.204211 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:29:02.204222 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:29:02.204228 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:29:02.204232 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:29:02.204237 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:29:02.204241 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-20 05:29:02.204254 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:29:02.204269 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:29:02.204278 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:29:02.204284 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-20 05:29:02.204290 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-20 05:29:02.204300 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:29:02.204308 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:29:02.212148 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:29:02.212164 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:29:02.212174 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-20 05:29:02.212181 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:29:02.212186 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:29:02.212190 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:29:02.212194 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-20 05:29:02.212228 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-20 05:29:02.312474 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-20 05:29:02.312525 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-20 05:29:02.312538 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:29:02.312548 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:29:02.312559 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:29:02.312569 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:29:02.312578 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:29:02.312591 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:29:02.312612 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:29:02.312623 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:28:46 GMT 2019-08-20 05:29:02.312635 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:29:02.312644 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-20 05:29:02.312655 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:29:02.312674 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-20 05:29:02.312731 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-20 05:29:02.312763 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-20 05:29:02.320252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.320272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.320323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.320347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.320384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.320406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.320439 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.320466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.328283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:29:02.328472 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-20 05:29:02.328562 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-20 05:29:02.328680 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 05:29:02.337648 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:29:02.337709 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-20 05:29:02.337753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.337768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.337848 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:29:02.337899 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:29:02.337947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.337970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.337982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.338008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.338030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.338078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:29:02.338115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.338146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.338173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.338226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.338255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345562 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:29:02.345618 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:29:02.345660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345831 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345854 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.345981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346431 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346512 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.346824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.353181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.353211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.353239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:29:02.353399 soap_transport_http: read buffer of 583 bytes 2019-08-20 05:29:02.353417 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:29:02.353425 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-20 05:29:02.353460 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-20 05:29:02.353512 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:29:02.353534 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:29:02.353544 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:29:02.353569 wsdl: got WSDL URL 2019-08-20 05:29:02.353578 wsdl: Parse WSDL 2019-08-20 05:29:02.353818 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-20 05:29:02.353839 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-20 05:29:02.353908 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.353922 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-20 05:29:02.353953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354011 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.354024 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354046 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:29:02.354078 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.354089 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354106 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:29:02.354130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.354190 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.354214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354224 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.354249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354291 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.354301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354318 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-20 05:29:02.354340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.354381 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:29:02.354405 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354414 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-20 05:29:02.354435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354474 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.354485 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354500 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:29:02.354528 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.354538 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354553 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:29:02.354580 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.354591 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354607 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:29:02.354629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.354693 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.354725 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354735 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-20 05:29:02.354758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354798 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.354809 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354826 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-20 05:29:02.354848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.354890 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-20 05:29:02.354914 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354924 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-20 05:29:02.354946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.354997 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.355008 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355023 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:29:02.355050 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.355060 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355075 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:29:02.355102 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.355112 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355127 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:29:02.355154 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.355165 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355180 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:29:02.355201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.355259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.355283 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355294 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.355315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355352 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355425 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.355457 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.355484 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355501 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:29:02.355517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-20 05:29:02.355538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:29:02.355591 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:29:02.355615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-20 05:29:02.355648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355707 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.355719 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355736 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:29:02.355767 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.355777 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355793 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:29:02.355823 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.355833 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355849 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:29:02.355890 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.355901 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355916 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:29:02.355938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.355980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.356009 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.356032 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356041 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.356064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356103 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.356114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356128 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-20 05:29:02.356150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.356189 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:29:02.356212 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356221 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-20 05:29:02.356242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356280 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.356290 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356307 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:29:02.356331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.356371 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.356394 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356404 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.356425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356463 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.356474 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356489 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-20 05:29:02.356511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.356550 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:29:02.356585 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356595 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-20 05:29:02.356635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356677 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.356688 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356711 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:29:02.356735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.356777 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.356802 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356812 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.356834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356875 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.356886 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356903 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-20 05:29:02.356937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.356961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.356989 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-20 05:29:02.357012 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357021 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-20 05:29:02.357042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357082 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.357092 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357107 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:29:02.357135 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.357146 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357161 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:29:02.357182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.357227 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-20 05:29:02.357249 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357259 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.357279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357317 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.357328 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357343 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-20 05:29:02.357364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.357404 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-20 05:29:02.357427 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357436 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-20 05:29:02.357457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357494 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.357504 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357519 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:29:02.357545 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.357555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357570 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:29:02.357603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.357663 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-20 05:29:02.357688 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357697 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.357728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357770 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.357782 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357798 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-20 05:29:02.357821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.357863 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-20 05:29:02.357888 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357898 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-20 05:29:02.357920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.357973 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.357983 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358000 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:29:02.358022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.358062 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-20 05:29:02.358085 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358095 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.358117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358155 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.358177 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358192 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-20 05:29:02.358212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.358251 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-20 05:29:02.358273 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358282 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-20 05:29:02.358303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358341 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.358352 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358366 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:29:02.358387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.358426 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.358448 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358458 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.358478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358516 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.358526 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358541 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-20 05:29:02.358562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.358615 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:29:02.358638 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358657 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-20 05:29:02.358672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358697 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.358711 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358721 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:29:02.358735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.358761 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.358776 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358782 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.358796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358821 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.358828 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358838 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-20 05:29:02.358852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.358877 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:29:02.358892 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358898 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-20 05:29:02.358912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358949 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.358956 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358965 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:29:02.358978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.358993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.359002 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.359017 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359022 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.359035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359072 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.359079 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359089 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-20 05:29:02.359103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.359128 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:29:02.359143 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359149 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-20 05:29:02.359162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359186 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.359195 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359210 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-20 05:29:02.359240 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.359249 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359259 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-20 05:29:02.359273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.359303 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.359318 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359325 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.359338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359363 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.359370 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359379 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-20 05:29:02.359393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.359418 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:29:02.359433 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359439 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:29:02.359453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359477 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.359484 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359494 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:29:02.359507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.359532 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.359555 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359565 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.359589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359634 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.359645 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359657 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:29:02.359672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.359724 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:29:02.359754 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359761 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:29:02.359777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359804 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:29:02.359811 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359821 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:29:02.359835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.359861 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.359876 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359882 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.359896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359931 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359938 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.359974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.359994 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.360010 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360020 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:29:02.360030 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-20 05:29:02.360042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:29:02.360066 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:29:02.360080 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360086 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-20 05:29:02.360099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360123 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:29:02.360129 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360139 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:29:02.360165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.360191 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.360206 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360212 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.360226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360249 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360255 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360292 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.360312 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.360329 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360340 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:29:02.360350 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-20 05:29:02.360363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:29:02.360387 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:29:02.360402 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360408 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:29:02.360422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360447 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:29:02.360454 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360464 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:29:02.360477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.360502 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.360517 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360523 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.360536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360559 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360565 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360601 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.360621 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.360637 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360648 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:29:02.360658 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-20 05:29:02.360671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:29:02.360706 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:29:02.360723 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360729 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-20 05:29:02.360743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360769 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.360776 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360785 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-20 05:29:02.360803 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.360810 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360820 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-20 05:29:02.360837 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.360844 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360854 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:29:02.360871 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.360878 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360887 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:29:02.360904 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.360911 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360920 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:29:02.360938 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.360944 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360954 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-20 05:29:02.360971 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.360977 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.360987 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:29:02.361000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.361049 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.361072 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361083 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.361103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361130 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.361137 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-20 05:29:02.361161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.361188 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:29:02.361203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361209 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-20 05:29:02.361223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361247 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.361254 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361264 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:29:02.361281 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.361288 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361298 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:29:02.361315 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.361322 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361332 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:29:02.361345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.361378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.361393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361399 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.361412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361437 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.361444 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-20 05:29:02.361467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.361492 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:29:02.361507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361513 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:29:02.361527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361551 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.361558 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361567 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:29:02.361580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.361605 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.361620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361627 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.361640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361665 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.361672 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361682 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:29:02.361695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.361727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:29:02.361743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361749 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:29:02.361763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361788 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.361795 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361805 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:29:02.361823 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.361829 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361839 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:29:02.361856 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.361862 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361872 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:29:02.361885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.361919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.361933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361940 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.361954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361978 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.361985 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.361995 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:29:02.362008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.362033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:29:02.362048 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362054 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-20 05:29:02.362068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362092 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.362098 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362108 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:29:02.362126 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.362132 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362142 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:29:02.362159 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.362165 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362175 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:29:02.362192 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.362199 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362209 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:29:02.362226 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.362233 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362242 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:29:02.362256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.362297 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.362312 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362318 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.362331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362356 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362363 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362373 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-20 05:29:02.362386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.362401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.362411 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:29:02.362425 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362454 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362461 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362471 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362485 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.362515 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362539 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.362546 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362556 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:29:02.362573 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.362580 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362590 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-20 05:29:02.362607 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.362614 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362624 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-20 05:29:02.362641 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.362647 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362657 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:29:02.362674 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.362681 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362690 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-20 05:29:02.362714 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:29:02.362721 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362731 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-20 05:29:02.362749 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.362757 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362766 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.362784 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.362791 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362801 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:29:02.362828 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.362838 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362856 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-20 05:29:02.362886 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.362897 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362916 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:29:02.362950 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.362964 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.362984 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:29:02.363008 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.363086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.363092 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:29:02.363107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.363136 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.363147 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.363166 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:29:02.363200 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.363212 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.363230 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:29:02.363261 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.363272 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.363288 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:29:02.363319 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.363331 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.363348 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:29:02.363366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.363394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.363404 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363421 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.363427 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.363442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.363467 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363474 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.363484 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-20 05:29:02.363498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.363513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.363524 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:29:02.363542 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363570 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363581 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363597 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363618 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.363650 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363689 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.363698 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363715 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:29:02.363735 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.363742 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363751 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:29:02.363781 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.363793 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363810 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:29:02.363831 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.363838 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363848 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:29:02.363866 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.363873 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363886 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:29:02.363909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.363916 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363927 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:29:02.363945 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.363952 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.363962 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:29:02.363993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.364004 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.364021 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:29:02.364052 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.364063 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.364081 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:29:02.364117 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.364131 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.364149 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:29:02.364185 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.364198 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.364213 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:29:02.364228 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.364283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.364302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.364309 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:29:02.364324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.364350 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.364357 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.364367 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:29:02.364384 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.364391 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.364400 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:29:02.364418 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.364424 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.364433 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:29:02.364451 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:29:02.364457 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.364467 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.364480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.364508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.364518 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.364540 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.364554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.364582 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364592 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.364603 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-20 05:29:02.364617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.364632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.364642 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:29:02.364656 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364684 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364708 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364722 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364738 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.364753 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364778 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.364785 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364795 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:29:02.364813 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.364820 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364830 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:29:02.364847 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.364854 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364863 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:29:02.364881 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.364887 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364897 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:29:02.364914 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.364921 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364930 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:29:02.364948 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.364955 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364964 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:29:02.364981 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.364988 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.364998 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:29:02.365015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.365022 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.365031 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:29:02.365049 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.365055 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.365065 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:29:02.365082 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365089 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.365098 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-20 05:29:02.365116 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.365122 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.365132 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:29:02.365149 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.365155 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.365165 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:29:02.365178 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.365235 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.365252 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365279 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365286 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365296 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365310 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.365340 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365366 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.365373 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365382 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-20 05:29:02.365400 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.365408 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365417 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-20 05:29:02.365435 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.365441 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365451 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:29:02.365468 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.365475 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365484 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-20 05:29:02.365502 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.365508 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365518 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-20 05:29:02.365535 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.365542 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365551 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:29:02.365569 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.365576 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365591 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-20 05:29:02.365610 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.365617 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365626 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-20 05:29:02.365644 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.365651 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365661 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-20 05:29:02.365678 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.365685 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365694 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:29:02.365718 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.365725 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365735 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:29:02.365752 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.365759 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365768 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-20 05:29:02.365786 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.365792 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365802 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:29:02.365824 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.365831 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365841 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-20 05:29:02.365854 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.365930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.365954 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.365961 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-20 05:29:02.365977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366002 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.366009 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366019 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:29:02.366033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.366058 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.366073 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366080 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.366093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366118 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.366125 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366135 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-20 05:29:02.366148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.366174 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:29:02.366189 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366195 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-20 05:29:02.366209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366234 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.366241 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366251 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:29:02.366268 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.366275 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366284 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:29:02.366302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.366309 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366318 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:29:02.366335 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:29:02.366342 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366352 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:29:02.366365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.366402 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-20 05:29:02.366417 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366423 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.366437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366462 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:29:02.366469 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366478 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-20 05:29:02.366492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.366507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.366517 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-20 05:29:02.366531 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:29:02.366559 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366566 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:29:02.366577 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366594 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:29:02.366611 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.366625 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366651 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.366658 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366668 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-20 05:29:02.366685 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.366692 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366707 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-20 05:29:02.366726 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.366733 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366743 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-20 05:29:02.366760 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:29:02.366767 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366777 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:29:02.366794 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.366800 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366810 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-20 05:29:02.366827 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.366834 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366844 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-20 05:29:02.366861 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.366868 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366877 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:29:02.366895 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.366901 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366911 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-20 05:29:02.366928 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.366935 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366945 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-20 05:29:02.366962 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.366968 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.366978 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:29:02.366991 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-20 05:29:02.367040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.367057 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367064 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-20 05:29:02.367078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367102 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.367109 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367119 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:29:02.367132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.367158 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.367173 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367179 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.367193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367217 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:29:02.367224 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367234 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-20 05:29:02.367247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.367272 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:29:02.367286 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-20 05:29:02.367311 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:29:02.367318 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:29:02.367328 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-20 05:29:02.367346 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:29:02.367352 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-20 05:29:02.367362 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-20 05:29:02.367379 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:29:02.367386 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:29:02.367396 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-20 05:29:02.367409 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-20 05:29:02.367432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.367447 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367454 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:29:02.367468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367493 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.367500 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367509 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:29:02.367537 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.367548 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367561 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:29:02.367593 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.367606 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367624 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:29:02.367642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.367677 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.367693 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367705 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.367724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367750 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.367757 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367767 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-20 05:29:02.367781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.367796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.367806 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:29:02.367820 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.367846 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.367853 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.367863 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.367876 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.367893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.367907 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.367932 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.367939 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.367949 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-20 05:29:02.367967 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.367973 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.367983 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-20 05:29:02.368000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.368015 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.368025 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:29:02.368042 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.368049 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.368058 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-20 05:29:02.368075 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.368082 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.368092 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-20 05:29:02.368109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.368116 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.368125 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-20 05:29:02.368143 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.368149 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.368159 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-20 05:29:02.368176 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.368183 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.368192 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:29:02.368209 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.368216 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.368225 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:29:02.368239 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.368291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.368322 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368333 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-20 05:29:02.368360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368406 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.368419 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368439 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:29:02.368472 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.368485 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368504 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:29:02.368535 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.368544 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368561 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:29:02.368594 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.368606 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368626 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:29:02.368659 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.368670 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368689 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:29:02.368712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.368759 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.368776 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368785 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.368811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368856 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368867 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.368947 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.368964 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.368976 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:29:02.368986 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-20 05:29:02.368999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:29:02.369028 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:29:02.369044 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369050 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-20 05:29:02.369065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369102 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.369110 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369121 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-20 05:29:02.369135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.369161 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.369176 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369182 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.369196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369220 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:29:02.369227 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369237 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-20 05:29:02.369250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.369275 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-20 05:29:02.369291 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369297 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-20 05:29:02.369310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369335 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.369342 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369352 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:29:02.369365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.369390 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.369405 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369411 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.369425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369450 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369457 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369467 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-20 05:29:02.369481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.369496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.369506 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:29:02.369519 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369546 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369553 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369563 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369580 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.369613 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369639 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.369646 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369656 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-20 05:29:02.369674 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.369681 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369691 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-20 05:29:02.369715 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.369722 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369732 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-20 05:29:02.369750 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.369757 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369766 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-20 05:29:02.369783 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.369790 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369800 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-20 05:29:02.369818 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:29:02.369824 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369834 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-20 05:29:02.369851 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:29:02.369859 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369868 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-20 05:29:02.369886 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:29:02.369892 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369902 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-20 05:29:02.369920 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:29:02.369939 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369950 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-20 05:29:02.369966 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.369973 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.369982 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-20 05:29:02.369999 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.370014 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.370024 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-20 05:29:02.370040 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.370047 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.370056 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-20 05:29:02.370073 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.370079 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.370089 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-20 05:29:02.370102 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.370161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.370178 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370185 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-20 05:29:02.370202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370225 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.370232 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370241 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-20 05:29:02.370254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.370278 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.370293 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370299 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.370312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370335 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.370342 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370352 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-20 05:29:02.370365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.370389 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:29:02.370403 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370409 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:29:02.370423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370446 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.370452 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370461 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-20 05:29:02.370478 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.370485 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370494 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:29:02.370511 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.370517 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370527 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:29:02.370543 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.370549 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370559 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:29:02.370572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.370626 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.370642 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370649 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.370663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370687 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.370694 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370710 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-20 05:29:02.370724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.370739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.370749 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:29:02.370763 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.370790 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.370797 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.370807 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.370821 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.370837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.370851 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.370876 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.370883 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.370893 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:29:02.370911 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.370918 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.370940 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:29:02.370957 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.370963 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.370973 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-20 05:29:02.370990 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.370996 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.371006 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:29:02.371022 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.371029 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.371038 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:29:02.371055 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.371062 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.371072 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-20 05:29:02.371089 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:29:02.371095 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.371104 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-20 05:29:02.371117 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.371154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.371169 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371175 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-20 05:29:02.371190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371213 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.371220 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371229 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-20 05:29:02.371246 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.371253 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371262 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-20 05:29:02.371278 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.371285 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371294 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-20 05:29:02.371311 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.371317 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371327 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-20 05:29:02.371343 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.371350 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371359 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-20 05:29:02.371376 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.371382 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371391 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-20 05:29:02.371408 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.371415 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371424 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:29:02.371440 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.371447 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371456 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:29:02.371469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.371518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.371532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371539 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-20 05:29:02.371553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371586 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:29:02.371594 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-20 05:29:02.371631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.371656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:29:02.371673 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:29:02.371680 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-20 05:29:02.371690 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-20 05:29:02.371712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371718 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-20 05:29:02.371732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371755 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.371775 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:29:02.371792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.371803 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:29:02.371813 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-20 05:29:02.371830 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.371837 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-20 05:29:02.371848 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-20 05:29:02.371864 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:29:02.371871 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-20 05:29:02.371880 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-20 05:29:02.371897 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.371904 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-20 05:29:02.371914 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.371944 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.371950 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:29:02.371960 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.371976 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.371982 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:29:02.371991 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.372016 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.372022 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-20 05:29:02.372031 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.372047 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:29:02.372053 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-20 05:29:02.372063 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:29:02.372079 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:29:02.372085 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-20 05:29:02.372094 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-20 05:29:02.372110 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.372116 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:29:02.372126 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.372142 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:29:02.372148 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-20 05:29:02.372158 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-20 05:29:02.372173 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.372180 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-20 05:29:02.372190 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.372206 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.372212 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:29:02.372221 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.372236 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:29:02.372243 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-20 05:29:02.372253 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-20 05:29:02.372265 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-20 05:29:02.372297 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.372325 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:29:02.372352 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.372378 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-20 05:29:02.372403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.372429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:29:02.372454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.372480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:29:02.372506 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.372531 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:29:02.372556 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.372587 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-20 05:29:02.372629 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-20 05:29:02.372655 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-20 05:29:02.372682 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-20 05:29:02.372714 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-20 05:29:02.372741 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-20 05:29:02.372767 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-20 05:29:02.372793 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.372820 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:29:02.372847 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.372874 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:29:02.372900 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.372939 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:29:02.372964 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.372989 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:29:02.373014 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.373039 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:29:02.373064 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.373089 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:29:02.373114 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.373140 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:29:02.373166 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.373192 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:29:02.373217 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.373242 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:29:02.373267 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.373292 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:29:02.373317 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.373347 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:29:02.373396 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.373501 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:29:02.373553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.373623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:29:02.373674 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.373731 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:29:02.373760 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.373786 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:29:02.373812 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.373838 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:29:02.373865 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-20 05:29:02.373891 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-20 05:29:02.373918 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.373944 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:29:02.373970 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.373996 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:29:02.374042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.374068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:29:02.374093 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.374119 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-20 05:29:02.374144 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.374169 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:29:02.374194 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.374222 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:29:02.374248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.374274 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:29:02.374299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.374324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:29:02.374350 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374368 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374393 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:29:02.374418 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374434 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374450 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374475 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:29:02.374500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374516 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374548 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:29:02.374616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374633 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374650 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:29:02.374725 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374751 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.374777 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374803 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.374829 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374846 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374872 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.374898 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374916 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.374955 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.374980 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375004 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.375029 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375054 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:29:02.375079 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375104 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.375129 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375154 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.375178 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375203 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375231 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:29:02.375255 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375280 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.375305 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375330 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:29:02.375355 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375379 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:29:02.375404 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375430 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:29:02.375463 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375481 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375529 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375545 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375561 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375595 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.375634 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375656 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375675 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375712 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.375749 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375776 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.375802 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375819 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375836 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375862 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.375888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375905 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.375992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.376017 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376033 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376049 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376092 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.376117 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376133 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376166 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376192 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.376217 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376242 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.376266 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376282 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376298 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376314 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376339 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:29:02.376364 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376389 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:29:02.376413 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376430 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376446 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376470 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.376495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:29:02.376631 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376657 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:29:02.376684 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376716 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.376742 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376768 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.376794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.376896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376929 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.376991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:29:02.377073 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377089 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377114 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:29:02.377139 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377155 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377170 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377195 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:29:02.377220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:29:02.377317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:29:02.377414 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377439 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.377464 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377488 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.377513 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377529 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377554 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.377579 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377595 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377633 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.377659 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377685 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.377716 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377742 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:29:02.377769 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377795 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.377820 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377846 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:29:02.377872 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377889 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377914 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:29:02.377958 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.377983 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.378008 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378034 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:29:02.378058 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378083 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:29:02.378107 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378132 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:29:02.378170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378233 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378248 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378263 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378287 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.378310 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378326 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378342 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378365 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.378389 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378413 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.378437 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378468 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378492 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.378516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:29:02.378640 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378669 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378686 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378707 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378734 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.378760 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378777 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378793 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378810 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378836 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.378862 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378901 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:29:02.378926 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378943 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378971 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.378987 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379010 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:29:02.379034 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379058 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:29:02.379081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379097 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379112 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.379160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:29:02.379339 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379387 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:29:02.379433 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379480 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:29:02.379529 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379578 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:29:02.379639 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379670 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379731 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379758 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.379785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379916 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:29:02.379941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:29:02.379971 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.380025 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.380072 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.380120 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.380167 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.380212 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.380258 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-20 05:29:02.380304 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-20 05:29:02.380350 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-20 05:29:02.380395 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.380440 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.380486 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.380533 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.380584 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.380648 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.380695 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.380750 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.380797 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.380844 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.380891 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.380952 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.380998 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.381045 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.381099 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.381148 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.381192 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-20 05:29:02.381237 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.381282 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.381326 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.381373 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.381419 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.381468 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.381543 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.381619 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.381676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.381731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.381779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.381827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.381875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.381934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.381980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-20 05:29:02.382025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-20 05:29:02.382071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-20 05:29:02.382162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.382208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.382253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.382298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.382343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.382389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.382435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.382481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.382526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.382571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.382638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.382687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.382743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.382791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.382843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.382895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.382953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-20 05:29:02.382997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.383041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.383086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.383133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.383179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.383228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.383272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.383319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.383372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.383419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.383464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.383511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.383557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.383607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.383669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-20 05:29:02.383721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-20 05:29:02.383769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-20 05:29:02.383817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.383863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.383923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.383968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.384014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.384060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.384105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.384151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.384198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.384243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.384289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.384335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.384382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.384428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.384478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.384527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.384571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-20 05:29:02.384637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.384684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.384736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.384785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.384833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.384885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.384945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.384991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.385043 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:29:02.385069 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.385128 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.385182 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.385234 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.385286 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.385337 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.385391 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:29:02.385496 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:29:02.385619 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:29:02.385677 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.385743 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.385798 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.385865 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.385917 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.385969 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.386020 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.386071 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.386127 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.386222 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.386351 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.386452 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.386512 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.386587 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.386643 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.386697 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.386760 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:29:02.386815 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.386868 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.386922 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.386975 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.387028 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.387081 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.387135 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.387190 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.387252 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:29:02.387276 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.387330 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.387384 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.387485 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.387551 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.387612 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.387678 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:29:02.387741 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:29:02.387796 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:29:02.387850 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.387903 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.387956 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.388024 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.388076 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.388128 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.388181 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.388233 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.388285 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.388336 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.388389 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.388441 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.388493 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.388546 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.388603 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.388670 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.388756 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:29:02.388840 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.388935 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.389042 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.389101 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.389155 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.389206 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.389257 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.389311 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.389370 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-20 05:29:02.389392 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.389439 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.389485 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.389532 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.389582 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.389632 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.389694 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:29:02.389749 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:29:02.389798 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:29:02.389846 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.389894 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.389955 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.390001 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.390047 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.390094 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.390141 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.390187 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.390234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.390281 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.390327 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.390373 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.390467 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.390513 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.390560 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.390612 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.390674 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:29:02.390728 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.390776 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.390824 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.390872 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.390920 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.390979 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.391025 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.391071 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.391125 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-20 05:29:02.391146 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.391196 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.391245 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.391293 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.391341 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.391389 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.391436 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:29:02.391484 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:29:02.391533 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:29:02.391587 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.391651 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.391707 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.391759 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.391809 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.391858 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.391908 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.391970 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.392019 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.392067 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.392116 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.392165 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.392213 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.392262 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.392310 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.392358 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.392406 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:29:02.392454 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.392502 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.392550 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.392603 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.392666 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.392721 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.392771 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.392822 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.392876 wsdl: current service: Service1 2019-08-20 05:29:02.392893 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-20 05:29:02.392922 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-20 05:29:02.392964 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-20 05:29:02.392990 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-20 05:29:02.393015 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-20 05:29:02.393036 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.393052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.393061 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.393069 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.393078 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.393085 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.393093 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:29:02.393101 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:29:02.393110 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:29:02.393117 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.393125 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.393133 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.393141 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.393148 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393157 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.393165 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.393173 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.393180 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.393188 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.393196 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393203 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393211 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.393219 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.393226 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.393234 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.393241 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:29:02.393249 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.393257 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.393264 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.393272 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.393279 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.393287 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.393294 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.393302 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.393309 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.393319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.393327 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.393335 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.393342 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.393350 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.393358 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:29:02.393365 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:29:02.393372 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:29:02.393380 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.393387 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.393394 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.393401 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.393409 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393416 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.393423 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.393431 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.393438 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.393446 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.393453 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393460 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393467 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.393474 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.393481 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.393488 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.393496 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:29:02.393503 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.393510 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.393517 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.393525 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.393532 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.393539 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.393546 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.393554 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.393562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.393571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.393582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.393593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.393601 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.393608 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.393615 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:29:02.393622 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:29:02.393628 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:29:02.393635 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.393642 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.393649 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.393655 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.393662 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393669 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.393676 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.393683 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.393690 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.393697 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.393709 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393717 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393724 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.393731 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.393738 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.393744 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.393751 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:29:02.393758 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.393764 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.393771 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.393777 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.393784 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.393790 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.393796 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.393803 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.393810 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:29:02.393818 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.393825 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:29:02.393832 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:29:02.393839 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:29:02.393846 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:29:02.393852 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:29:02.393859 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:29:02.393867 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:29:02.393873 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:29:02.393880 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:29:02.393886 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:29:02.393893 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:29:02.393899 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393906 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.393913 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:29:02.393919 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:29:02.393926 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:29:02.393932 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:29:02.393939 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393945 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:29:02.393952 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:29:02.393958 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:29:02.393964 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:29:02.393971 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:29:02.393977 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:29:02.393983 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:29:02.393990 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:29:02.393996 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:29:02.394003 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:29:02.394009 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:29:02.394016 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:29:02.394023 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:29:02.394030 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:29:02.394104 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-20 05:29:02.394113 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:29:02.394118 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:29:02.394122 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:29:02.394129 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-20 05:29:02.394133 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:29:02.394137 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:29:02.394146 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-20 05:29:02.394153 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:29:02.394188 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.394194 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:29:02.394207 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:29:02.394227 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-20 05:29:02.394234 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-20 05:29:02.394238 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-20 05:29:02.394242 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-20 05:29:02.394247 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:29:02.394258 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:29:02.394264 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:29:02.394268 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:29:02.394279 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.394287 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:29:02.394291 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-20 05:29:02.394314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.394321 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:29:02.394326 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.394348 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:29:02.394353 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-20 05:29:02.394357 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-20 05:29:02.394361 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-20 05:29:02.394365 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-20 05:29:02.394369 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-20 05:29:02.394374 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-20 05:29:02.394378 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-20 05:29:02.394384 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:29:02.394393 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:29:02.394399 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:29:02.394403 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:29:02.394410 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.394415 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:29:02.394419 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:29:02.394441 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:29:02.394447 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.394452 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.394457 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.394461 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:29:02.394471 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:29:02.394478 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:29:02.394483 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:29:02.394487 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:29:02.394494 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148009" 2019-08-20 05:29:02.394501 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:29:02.394505 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:29:02.394509 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:29:02.394516 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:29:02.394521 wsdl: in serializeType: returning: 148009 2019-08-20 05:29:02.394527 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:29:02.394534 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:29:02.394538 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:29:02.394541 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:29:02.394546 wsdl: in serializeType: returning: 148009 2019-08-20 05:29:02.394550 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148009 2019-08-20 05:29:02.394562 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148009 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-20 05:29:02.394566 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-20 05:29:02.394572 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7150"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-20 05:29:02.394591 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-20 05:29:02.394597 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148009 2019-08-20 05:29:02.394607 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-20 05:29:02.394681 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-20 05:29:02.394620 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:29:02.394630 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:29:02.394636 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:29:02.394640 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:29:02.394644 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:29:02.394651 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:29:02.394661 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:29:02.394669 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:29:02.394674 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:29:02.394687 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-20 05:29:02.394696 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:29:02.394710 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:29:02.402507 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:29:02.402522 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:29:02.402532 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-20 05:29:02.402537 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-20 05:29:02.402543 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:29:02.402547 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:29:02.402551 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:29:02.402555 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:29:02.402560 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-20 05:29:02.402593 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-20 05:29:02.411990 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-20 05:29:02.412007 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-20 05:29:02.412014 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:29:02.412019 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:29:02.412025 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:29:02.412031 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:29:02.412037 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:29:02.412042 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:29:02.412048 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:29:02.412057 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:28:46 GMT 2019-08-20 05:29:02.412064 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:29:02.412069 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-20 05:29:02.412075 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:29:02.412083 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-20 05:29:02.412104 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-20 05:29:02.412114 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-20 05:29:02.412123 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:29:02.412128 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-20 05:29:02.412132 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-20 05:29:02.412160 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:29:02.412172 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:29:02.412177 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:29:02.412193 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:29:02.412199 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 20 Aug 2019 03:28:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-20 05:29:02.412223 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-20 05:29:02.412235 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-20 05:29:02.412252 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-20 05:29:02.412258 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-20 05:29:02.412352 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-20 05:29:02.412441 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-20 05:29:02.412447 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-20 05:29:02.412455 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-20 05:29:02.412465 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:29:02.412487 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-20 05:29:02.412540 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-20 05:29:02.412559 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:29:02.412570 nusoap_client: got fault 2019-08-20 05:29:02.412582 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-20 05:29:02.412588 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-20 05:29:02.412593 nusoap_client: detail =