Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 91.50/95.92Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315163005096929 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM441LA
JR T1558
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 01 Apr 2020 15:02:19 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-04-01 17:02:26.316808 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-04-01 17:02:26.316861 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 17:02:26.316876 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-04-01 17:02:26.316893 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 17:02:26.316903 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-04-01 17:02:26.316911 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-04-01 17:02:26.316924 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-04-01 17:02:26.316933 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 17:02:26.316939 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 17:02:26.316948 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 17:02:26.316957 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 17:02:26.316969 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 17:02:26.316974 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 17:02:26.316979 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 17:02:26.316983 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 17:02:26.316987 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-04-01 17:02:26.316999 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 17:02:26.317015 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 17:02:26.317024 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 17:02:26.317030 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-04-01 17:02:26.317036 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-04-01 17:02:26.317044 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 17:02:26.317053 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 17:02:26.323657 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 17:02:26.323706 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 17:02:26.323725 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-04-01 17:02:26.323734 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 17:02:26.323740 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 17:02:26.323745 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 17:02:26.323750 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-04-01 17:02:26.323786 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-04-01 17:02:26.341072 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-04-01 17:02:26.341121 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-04-01 17:02:26.341135 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 17:02:26.341142 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 17:02:26.341148 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 17:02:26.341153 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 17:02:26.341160 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 17:02:26.341167 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 17:02:26.341173 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 17:02:26.341179 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 15:02:18 GMT 2020-04-01 17:02:26.341185 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 17:02:26.341190 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 167374 2020-04-01 17:02:26.341197 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 17:02:26.341210 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-04-01 17:02:26.341250 soap_transport_http: want to read content of length 167374 2020-04-01 17:02:26.341273 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-04-01 17:02:26.347666 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 17:02:26.347757 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 17:02:26.354213 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.354342 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 17:02:26.354375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.354402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.354444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.354556 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.354611 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.354649 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.360972 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 17:02:26.361086 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 17:02:26.361117 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.361142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361300 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.361337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361379 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361454 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.361483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361584 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361605 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.361639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.367379 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 17:02:26.367521 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 17:02:26.367553 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2020-04-01 17:02:26.367583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.367612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.367639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.367678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.367692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.367728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.367786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.367849 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.367890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.367970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368010 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.368036 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368140 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.368186 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-04-01 17:02:26.368234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368536 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.368614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.368693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.373938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.374001 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.374055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.374100 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 17:02:26.374174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 17:02:26.374282 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-04-01 17:02:26.374328 soap_transport_http: read buffer of 3422 bytes 2020-04-01 17:02:26.374343 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 17:02:26.374348 soap_transport_http: read body of length 167374 2020-04-01 17:02:26.374390 soap_transport_http: received a total of 167798 bytes of data from server 2020-04-01 17:02:26.374455 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 17:02:26.374472 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 17:02:26.374479 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 17:02:26.374503 wsdl: got WSDL URL 2020-04-01 17:02:26.374508 wsdl: Parse WSDL 2020-04-01 17:02:26.374691 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-04-01 17:02:26.374708 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-04-01 17:02:26.374757 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.374765 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-04-01 17:02:26.374786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.374817 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.374827 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.374847 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 17:02:26.374868 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.374876 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.374887 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 17:02:26.374902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.374935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.374948 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.375000 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375009 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.375028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375058 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.375066 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-04-01 17:02:26.375096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.375125 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-04-01 17:02:26.375141 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375148 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-04-01 17:02:26.375163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375189 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.375196 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375206 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 17:02:26.375225 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.375232 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375242 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 17:02:26.375259 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.375266 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375276 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 17:02:26.375290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.375325 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.375340 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375347 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-04-01 17:02:26.375366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375401 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.375408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-04-01 17:02:26.375441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.375469 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-04-01 17:02:26.375485 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375491 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-04-01 17:02:26.375505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375532 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.375539 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375550 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 17:02:26.375574 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.375582 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375592 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 17:02:26.375610 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.375617 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375627 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 17:02:26.375644 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.375651 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375661 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:02:26.375674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.375714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.375730 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375737 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.375753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375777 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375784 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.375850 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.375867 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375878 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:02:26.375889 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-04-01 17:02:26.375901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:02:26.375926 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 17:02:26.375941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375947 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-04-01 17:02:26.375962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.375987 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.375994 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376004 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 17:02:26.376018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.376043 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.376058 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376064 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.376078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376102 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376108 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376145 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.376165 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.376181 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376192 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:02:26.376203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-04-01 17:02:26.376216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:02:26.376240 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-04-01 17:02:26.376255 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376261 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-04-01 17:02:26.376275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376300 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.376307 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376317 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 17:02:26.376335 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.376342 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376352 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 17:02:26.376369 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.376376 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376392 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 17:02:26.376410 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.376416 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376432 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:02:26.376446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.376484 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.376500 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376506 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.376521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376546 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.376556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376574 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-04-01 17:02:26.376588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.376614 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 17:02:26.376630 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376636 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-04-01 17:02:26.376650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376675 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.376682 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376691 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 17:02:26.376705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.376730 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.376745 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376751 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.376765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376790 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.376797 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376807 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-04-01 17:02:26.376821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.376846 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-04-01 17:02:26.376860 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376866 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-04-01 17:02:26.376881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.376913 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376923 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:02:26.376937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.376963 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.376977 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.376984 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.376997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377022 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.377029 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377039 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-04-01 17:02:26.377053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.377078 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-04-01 17:02:26.377092 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377098 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-04-01 17:02:26.377112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377137 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.377144 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377154 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 17:02:26.377171 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.377178 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377188 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:02:26.377201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.377231 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-04-01 17:02:26.377245 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377251 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.377265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377290 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.377297 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377307 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-04-01 17:02:26.377321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.377346 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-04-01 17:02:26.377369 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377375 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-04-01 17:02:26.377390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377414 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.377421 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377439 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 17:02:26.377457 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.377464 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377474 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:02:26.377487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.377517 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-04-01 17:02:26.377531 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377538 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.377553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377583 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.377590 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377600 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-04-01 17:02:26.377613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.377639 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-04-01 17:02:26.377653 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377659 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-04-01 17:02:26.377673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377697 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.377704 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377714 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:02:26.377727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.377753 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-04-01 17:02:26.377767 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377773 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.377787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377812 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.377820 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377830 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-04-01 17:02:26.377843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.377869 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-04-01 17:02:26.377883 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377889 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-04-01 17:02:26.377903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377927 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.377934 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377944 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:02:26.377958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.377973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.377983 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.377997 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378004 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.378017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378042 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.378049 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378059 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-04-01 17:02:26.378072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.378100 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 17:02:26.378115 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378121 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-04-01 17:02:26.378135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378160 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.378167 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378177 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 17:02:26.378190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.378215 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.378230 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378236 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.378250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378275 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.378282 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378291 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-04-01 17:02:26.378305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.378330 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 17:02:26.378345 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378351 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-04-01 17:02:26.378365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378390 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.378397 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378407 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 17:02:26.378421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.378454 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.378470 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378476 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.378490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378515 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.378522 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378532 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-04-01 17:02:26.378545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.378576 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 17:02:26.378591 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378597 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-04-01 17:02:26.378611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378636 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.378643 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378653 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-04-01 17:02:26.378673 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.378681 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378691 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-04-01 17:02:26.378704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.378735 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.378749 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378756 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.378770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378796 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.378803 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378813 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-04-01 17:02:26.378826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.378853 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 17:02:26.378867 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378873 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 17:02:26.378887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378912 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.378919 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378929 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:02:26.378942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.378967 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.378983 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.378989 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.379003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379029 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.379036 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379046 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 17:02:26.379059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.379085 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:02:26.379099 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379105 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-04-01 17:02:26.379119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379145 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 17:02:26.379152 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379163 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 17:02:26.379176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.379201 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.379216 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379222 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.379236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379259 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379266 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379304 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.379325 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.379342 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379352 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:02:26.379363 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-04-01 17:02:26.379376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:02:26.379401 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 17:02:26.379415 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379421 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-04-01 17:02:26.379445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379470 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 17:02:26.379477 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379487 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 17:02:26.379500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.379526 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.379540 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379547 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.379566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379591 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379599 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379636 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.379656 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.379673 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379684 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:02:26.379694 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-04-01 17:02:26.379707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:02:26.379731 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-04-01 17:02:26.379746 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379752 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-04-01 17:02:26.379765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379791 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 17:02:26.379798 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379809 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 17:02:26.379822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.379848 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.379863 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379869 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.379883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379906 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379912 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379949 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.379970 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.379986 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.379997 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:02:26.380007 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-04-01 17:02:26.380020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:02:26.380044 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-04-01 17:02:26.380059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380066 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-04-01 17:02:26.380079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.380111 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380121 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-04-01 17:02:26.380138 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.380145 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380155 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-04-01 17:02:26.380172 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.380179 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380189 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 17:02:26.380206 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.380213 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380223 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 17:02:26.380240 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.380247 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380256 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 17:02:26.380273 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.380280 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380289 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-04-01 17:02:26.380306 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.380312 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380322 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:02:26.380336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.380386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.380401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380497 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.380520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380548 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.380558 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380571 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-04-01 17:02:26.380590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.380619 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-04-01 17:02:26.380635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-04-01 17:02:26.380655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380680 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.380687 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380697 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 17:02:26.380715 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.380722 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380731 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:02:26.380749 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.380755 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380765 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 17:02:26.380778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.380845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.380862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380868 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.380883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380908 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.380916 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-04-01 17:02:26.380940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.380966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-04-01 17:02:26.380981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.380987 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 17:02:26.381001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381026 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.381033 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381042 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:02:26.381056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.381081 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.381095 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381102 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.381116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381141 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.381148 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381158 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 17:02:26.381171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.381197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:02:26.381211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381217 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 17:02:26.381231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381256 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.381263 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381273 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 17:02:26.381290 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.381297 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381307 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:02:26.381324 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.381330 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381340 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 17:02:26.381354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.381387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.381401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381407 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.381422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381455 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.381462 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381472 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 17:02:26.381485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.381511 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:02:26.381525 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381531 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.381546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381578 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.381585 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381595 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 17:02:26.381613 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.381619 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381629 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 17:02:26.381646 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.381653 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381663 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 17:02:26.381680 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.381687 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381696 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 17:02:26.381713 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.381720 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381730 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 17:02:26.381743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.381784 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.381800 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381806 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.381821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381846 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.381853 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381863 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 17:02:26.381877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.381892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.381902 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.381917 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.381949 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.381956 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.381966 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.381979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.381996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.382010 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382037 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.382044 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382054 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:02:26.382071 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.382078 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382088 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-04-01 17:02:26.382105 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.382111 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382121 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-04-01 17:02:26.382139 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.382145 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382155 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 17:02:26.382172 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.382178 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382188 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-04-01 17:02:26.382205 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 17:02:26.382211 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382221 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-04-01 17:02:26.382238 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.382245 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382254 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.382271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.382278 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382287 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:02:26.382304 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.382311 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382321 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-04-01 17:02:26.382339 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.382345 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382355 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 17:02:26.382372 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.382379 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382389 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 17:02:26.382402 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.382485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.382491 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.382506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.382531 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.382538 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.382549 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 17:02:26.382574 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.382581 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.382591 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 17:02:26.382609 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.382616 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.382626 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 17:02:26.382643 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.382650 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.382660 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 17:02:26.382673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.382700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.382711 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382726 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.382732 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.382747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.382777 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382784 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.382794 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-04-01 17:02:26.382808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.382823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.382834 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.382847 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382874 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382881 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382891 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382905 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.382934 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382959 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.382966 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.382976 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 17:02:26.383004 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.383015 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.383033 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 17:02:26.383055 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.383062 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.383071 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 17:02:26.383089 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.383095 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.383105 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 17:02:26.383122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.383129 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.383138 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 17:02:26.383155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.383162 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.383172 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 17:02:26.383189 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.383196 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.383205 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:02:26.383222 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.383229 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.383238 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 17:02:26.383255 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.383262 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.383272 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 17:02:26.383289 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.383295 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.383305 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 17:02:26.383321 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.383328 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.383337 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 17:02:26.383350 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.383406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.383493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.383502 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.383518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.383543 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.383551 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.383561 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 17:02:26.383578 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.383585 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.383595 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:02:26.383612 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.383619 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.383628 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 17:02:26.383646 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:02:26.383652 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.383662 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.383675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.383703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.383713 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.383729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.383735 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.383749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.383775 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.383782 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.383792 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-04-01 17:02:26.383805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.383820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.383831 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.383844 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.383871 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.383878 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.383888 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.383901 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.383917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.383931 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.383955 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.383962 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.383972 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 17:02:26.383990 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.383996 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384006 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 17:02:26.384023 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.384030 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384039 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 17:02:26.384057 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.384063 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384073 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 17:02:26.384090 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.384097 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384106 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 17:02:26.384124 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.384130 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384140 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 17:02:26.384157 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.384164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384173 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:02:26.384190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.384197 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384206 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 17:02:26.384223 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.384230 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384240 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 17:02:26.384257 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384264 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384273 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-04-01 17:02:26.384290 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.384296 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384306 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 17:02:26.384323 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.384329 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384339 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 17:02:26.384352 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.384409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.384434 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384466 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384474 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384484 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384497 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.384528 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384553 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.384560 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384570 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-04-01 17:02:26.384587 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.384594 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384603 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-04-01 17:02:26.384621 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.384627 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384636 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 17:02:26.384653 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.384660 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384670 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-04-01 17:02:26.384687 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.384693 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384703 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-04-01 17:02:26.384720 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.384726 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384736 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 17:02:26.384753 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.384759 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384769 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-04-01 17:02:26.384786 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.384792 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384802 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-04-01 17:02:26.384819 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.384826 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384835 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-04-01 17:02:26.384853 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.384859 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384869 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 17:02:26.384886 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.384892 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384902 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 17:02:26.384919 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.384926 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384935 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-04-01 17:02:26.384952 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.384959 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.384969 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:02:26.384985 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.384992 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.385002 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-04-01 17:02:26.385015 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.385081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.385101 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385108 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-04-01 17:02:26.385123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385148 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.385155 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385165 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 17:02:26.385178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.385204 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.385219 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385225 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.385240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385266 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.385273 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385283 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-04-01 17:02:26.385297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.385322 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 17:02:26.385337 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385344 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-04-01 17:02:26.385358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385382 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.385389 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385399 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:02:26.385416 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.385428 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385439 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 17:02:26.385457 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.385463 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385473 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 17:02:26.385490 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:02:26.385496 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385506 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 17:02:26.385519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.385557 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-04-01 17:02:26.385572 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385579 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.385593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385618 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:02:26.385625 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385635 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-04-01 17:02:26.385648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.385663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.385673 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-04-01 17:02:26.385687 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:02:26.385713 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-04-01 17:02:26.385720 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:02:26.385730 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-04-01 17:02:26.385743 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:02:26.385760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.385773 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.385799 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.385806 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.385816 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-04-01 17:02:26.385833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.385840 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.385849 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-04-01 17:02:26.385866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.385873 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.385883 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-04-01 17:02:26.385900 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 17:02:26.385906 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.385916 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 17:02:26.385932 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.385939 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.385949 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-04-01 17:02:26.385971 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.385977 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.385987 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-04-01 17:02:26.386004 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.386011 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.386020 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 17:02:26.386037 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.386044 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.386054 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-04-01 17:02:26.386072 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.386078 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.386088 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-04-01 17:02:26.386105 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.386111 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.386121 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:02:26.386134 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-04-01 17:02:26.386184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.386201 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386208 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-04-01 17:02:26.386222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386248 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.386255 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386265 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:02:26.386278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.386304 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.386319 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386325 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.386339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386364 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 17:02:26.386372 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386382 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-04-01 17:02:26.386395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.386421 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-04-01 17:02:26.386442 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-04-01 17:02:26.386468 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:02:26.386475 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 17:02:26.386485 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-04-01 17:02:26.386503 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 17:02:26.386509 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-04-01 17:02:26.386519 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-04-01 17:02:26.386536 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:02:26.386542 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 17:02:26.386552 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-04-01 17:02:26.386566 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-04-01 17:02:26.386589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.386605 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386611 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.386625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386649 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.386656 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386666 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:02:26.386683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.386690 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386700 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 17:02:26.386718 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.386724 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386734 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 17:02:26.386747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.386781 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.386795 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386801 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.386815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386840 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.386848 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386857 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-04-01 17:02:26.386871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.386886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.386896 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.386909 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.386936 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.386943 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.386953 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.386966 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.386983 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.386997 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.387022 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.387029 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.387039 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-04-01 17:02:26.387056 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.387063 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.387073 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-04-01 17:02:26.387090 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.387097 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.387107 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 17:02:26.387124 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.387131 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.387140 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-04-01 17:02:26.387157 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.387164 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.387173 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 17:02:26.387190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.387197 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.387207 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-04-01 17:02:26.387224 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.387230 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.387240 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-04-01 17:02:26.387257 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.387264 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.387273 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 17:02:26.387291 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.387298 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.387308 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 17:02:26.387321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.387368 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.387385 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387391 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-04-01 17:02:26.387406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387443 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.387454 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387466 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 17:02:26.387484 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.387491 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387501 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 17:02:26.387518 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.387524 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387534 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 17:02:26.387553 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.387561 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387572 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 17:02:26.387589 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.387596 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387605 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 17:02:26.387618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.387661 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.387677 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387683 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.387698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387722 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387729 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387768 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.387788 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.387804 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387815 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:02:26.387825 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-04-01 17:02:26.387838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 17:02:26.387939 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 17:02:26.387955 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.387962 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-04-01 17:02:26.388038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388070 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.388077 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388088 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-04-01 17:02:26.388101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.388133 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.388149 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388155 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.388170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388195 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 17:02:26.388202 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388212 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-04-01 17:02:26.388225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.388251 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-04-01 17:02:26.388265 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388272 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-04-01 17:02:26.388285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.388317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:02:26.388340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.388366 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.388381 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388387 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.388401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388439 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388447 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388457 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-04-01 17:02:26.388471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.388487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.388497 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 17:02:26.388511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388538 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388545 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388559 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388574 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.388605 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388631 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.388638 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388648 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-04-01 17:02:26.388665 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.388672 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388681 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-04-01 17:02:26.388699 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.388705 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388715 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-04-01 17:02:26.388731 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.388738 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388748 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-04-01 17:02:26.388765 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.388772 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388781 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-04-01 17:02:26.388798 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 17:02:26.388805 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388815 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-04-01 17:02:26.388832 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 17:02:26.388838 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388848 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-04-01 17:02:26.388865 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 17:02:26.388872 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388881 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-04-01 17:02:26.388898 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:02:26.388904 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388914 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-04-01 17:02:26.388931 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.388938 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388947 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-04-01 17:02:26.388964 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.388971 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.388980 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-04-01 17:02:26.388997 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.389003 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.389013 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-04-01 17:02:26.389029 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.389036 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.389045 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-04-01 17:02:26.389058 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.389121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.389140 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389147 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-04-01 17:02:26.389163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389188 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.389195 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389204 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 17:02:26.389222 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.389228 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389238 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.389251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.389282 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.389296 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389302 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.389316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389340 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389347 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389357 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-04-01 17:02:26.389370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.389396 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-04-01 17:02:26.389409 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389441 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389449 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389459 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389472 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389490 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.389504 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389528 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.389536 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389545 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-04-01 17:02:26.389568 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.389577 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389587 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 17:02:26.389605 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.389612 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389621 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-04-01 17:02:26.389638 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 17:02:26.389645 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389654 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-04-01 17:02:26.389672 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.389679 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389689 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-04-01 17:02:26.389706 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 17:02:26.389713 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389722 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-04-01 17:02:26.389739 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.389746 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389809 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:02:26.389823 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-04-01 17:02:26.389862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.389879 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389886 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-04-01 17:02:26.389899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389924 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.389931 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389941 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 17:02:26.389958 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.389964 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.389974 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.389987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.390016 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.390031 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390037 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-04-01 17:02:26.390051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390076 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:02:26.390083 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390093 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-04-01 17:02:26.390106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.390132 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-04-01 17:02:26.390146 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390152 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-04-01 17:02:26.390166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390190 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.390197 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390207 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 17:02:26.390224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.390231 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390240 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.390253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.390282 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.390297 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390303 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.390317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390342 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:02:26.390349 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390358 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-04-01 17:02:26.390372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.390397 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 17:02:26.390411 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390417 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.390438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390463 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.390470 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390480 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 17:02:26.390498 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.390504 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390514 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 17:02:26.390527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.390562 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.390578 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390584 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.390599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390624 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.390658 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390671 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 17:02:26.390685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.390701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.390712 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.390726 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.390754 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.390761 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.390771 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.390785 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.390801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.390815 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.390840 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.390847 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.390856 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:02:26.390874 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-04-01 17:02:26.390880 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.390890 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 17:02:26.390903 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.390922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.390936 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 17:02:26.390961 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-04-01 17:02:26.390968 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 17:02:26.390978 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-04-01 17:02:26.390991 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 17:02:26.391007 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.391020 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-04-01 17:02:26.391045 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.391052 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-04-01 17:02:26.391062 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 17:02:26.391079 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.391085 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-04-01 17:02:26.391095 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 17:02:26.391108 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-04-01 17:02:26.391127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.391142 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391148 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-04-01 17:02:26.391163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391187 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.391194 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391204 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-04-01 17:02:26.391217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.391243 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.391257 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391264 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.391278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391302 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.391309 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391319 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-04-01 17:02:26.391333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.391358 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 17:02:26.391379 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391386 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.391402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391432 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.391440 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391451 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-04-01 17:02:26.391469 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.391475 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391485 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 17:02:26.391502 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.391509 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391518 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 17:02:26.391535 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.391542 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391553 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 17:02:26.391570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.391609 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391627 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391634 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.391649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391674 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391681 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391691 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-04-01 17:02:26.391704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.391720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.391730 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.391743 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391769 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391778 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391788 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391801 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.391831 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391856 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.391863 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391873 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 17:02:26.391890 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.391897 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391906 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 17:02:26.391923 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.391930 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391939 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-04-01 17:02:26.391957 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.391963 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.391973 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 17:02:26.391990 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.391997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.392006 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 17:02:26.392024 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.392030 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.392040 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 17:02:26.392057 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 17:02:26.392064 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.392073 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-04-01 17:02:26.392086 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.392124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.392185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392210 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-04-01 17:02:26.392251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392280 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.392287 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392297 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-04-01 17:02:26.392315 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.392322 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392331 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-04-01 17:02:26.392348 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.392355 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392365 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-04-01 17:02:26.392383 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.392389 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392399 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-04-01 17:02:26.392417 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.392428 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392439 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-04-01 17:02:26.392458 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.392464 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392474 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-04-01 17:02:26.392491 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.392497 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392507 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 17:02:26.392524 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.392531 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392540 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 17:02:26.392558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.392613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.392628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392662 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-04-01 17:02:26.392681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392756 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:02:26.392765 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392775 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-04-01 17:02:26.392789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.392821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 17:02:26.392838 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 17:02:26.392845 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-04-01 17:02:26.392855 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-04-01 17:02:26.392871 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392877 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-04-01 17:02:26.392891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.392935 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 17:02:26.392952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.392963 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 17:02:26.392973 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-04-01 17:02:26.392991 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.392997 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-04-01 17:02:26.393008 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-04-01 17:02:26.393023 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 17:02:26.393030 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-04-01 17:02:26.393040 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-04-01 17:02:26.393057 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.393064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.393073 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.393090 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.393097 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.393106 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.393123 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.393129 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.393139 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.393155 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.393163 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-04-01 17:02:26.393172 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.393189 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:02:26.393195 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-04-01 17:02:26.393205 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:02:26.393222 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 17:02:26.393228 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-04-01 17:02:26.393238 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-04-01 17:02:26.393255 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.393261 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.393271 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.393287 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 17:02:26.393294 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-04-01 17:02:26.393303 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-04-01 17:02:26.393320 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.393326 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-04-01 17:02:26.393336 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.393352 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:02:26.393358 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-04-01 17:02:26.393368 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:02:26.393384 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 17:02:26.393390 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-04-01 17:02:26.393399 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-04-01 17:02:26.393416 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.393427 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.393438 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.393456 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.393462 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 17:02:26.393472 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.393488 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-04-01 17:02:26.393523 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.393554 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-04-01 17:02:26.393585 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.393612 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-04-01 17:02:26.393639 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.393665 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 17:02:26.393691 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.393718 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-04-01 17:02:26.393745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.393771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 17:02:26.393797 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.393823 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-04-01 17:02:26.393850 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.393878 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-04-01 17:02:26.393904 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-04-01 17:02:26.393930 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-04-01 17:02:26.393959 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-04-01 17:02:26.393985 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-04-01 17:02:26.394011 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-04-01 17:02:26.394037 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-04-01 17:02:26.394071 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.394114 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 17:02:26.394144 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.394170 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 17:02:26.394196 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.394222 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 17:02:26.394249 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.394276 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 17:02:26.394302 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.394328 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:02:26.394355 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.394383 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 17:02:26.394409 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.394463 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-04-01 17:02:26.394493 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.394519 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-04-01 17:02:26.394546 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.394577 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-04-01 17:02:26.394614 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.394640 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-04-01 17:02:26.394667 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.394698 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:02:26.394729 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.394757 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 17:02:26.394786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.394817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.394843 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.394870 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.394896 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.394922 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.394948 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.394975 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 17:02:26.395001 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-04-01 17:02:26.395027 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-04-01 17:02:26.395053 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.395079 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-04-01 17:02:26.395107 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.395133 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.395159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.395185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 17:02:26.395212 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.395238 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-04-01 17:02:26.395264 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.395292 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 17:02:26.395325 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.395351 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-04-01 17:02:26.395378 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.395404 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-04-01 17:02:26.395436 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.395463 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 17:02:26.395489 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.395515 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.395541 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.395574 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 17:02:26.395605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.395639 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 17:02:26.395665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.395719 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 17:02:26.395751 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.395769 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.395796 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:02:26.395823 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.395848 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.395865 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.395891 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:02:26.395924 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.395941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.395958 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.395974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.396026 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396052 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.396078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396128 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:02:26.396179 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396206 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.396232 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396258 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.396284 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396301 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396327 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.396353 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396371 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396397 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.396427 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396456 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.396482 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396508 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:02:26.396534 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396565 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.396591 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396625 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.396651 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396673 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396699 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:02:26.396725 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396752 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.396777 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396803 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.396829 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396856 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.396883 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.396909 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.396943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397004 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397042 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397097 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397124 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.397150 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397166 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397183 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397211 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.397237 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397263 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.397289 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397306 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397323 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.397374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.397501 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397518 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397535 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397554 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.397684 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397701 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397735 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.397788 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397814 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.397841 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397859 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397875 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397892 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397924 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:02:26.397949 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.397976 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 17:02:26.398002 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398019 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398036 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398062 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.398088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.398207 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398234 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 17:02:26.398259 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398285 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.398312 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398329 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398356 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:02:26.398382 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398400 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398431 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:02:26.398458 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398475 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398502 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 17:02:26.398529 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398547 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398579 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.398611 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398638 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.398664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398713 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398739 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.398765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398798 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398814 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398865 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 17:02:26.398933 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398949 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.398975 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:02:26.399001 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399018 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399035 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399060 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:02:26.399086 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399163 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.399189 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399215 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.399241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399258 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399318 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:02:26.399344 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399370 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.399397 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399427 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.399455 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399472 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399498 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.399524 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399540 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399566 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.399601 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399627 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.399653 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399679 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:02:26.399705 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399732 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.399758 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399784 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 17:02:26.399810 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399827 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399853 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 17:02:26.399879 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399905 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.399934 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.399960 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.399986 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400012 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.400038 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400064 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.400090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400140 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400156 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400173 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.400241 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400258 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400275 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400301 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.400328 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400354 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.400381 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400397 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400414 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400445 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.400472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 17:02:26.400599 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400615 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400632 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400648 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.400700 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400716 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400733 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400749 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400775 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.400801 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400827 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 17:02:26.400861 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400878 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400895 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400913 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400939 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 17:02:26.400969 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.400996 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 17:02:26.401022 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401039 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401056 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.401107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 17:02:26.401227 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401253 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 17:02:26.401279 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401305 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 17:02:26.401331 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401348 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401374 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:02:26.401400 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401417 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401448 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 17:02:26.401474 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401492 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401518 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 17:02:26.401543 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401560 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401586 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 17:02:26.401612 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401644 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 17:02:26.401669 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401686 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.401771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401889 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 17:02:26.401923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 17:02:26.401952 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.402011 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.402062 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.402112 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.402161 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.402210 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.402257 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.402306 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-04-01 17:02:26.402355 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-04-01 17:02:26.402404 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-04-01 17:02:26.402458 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.402505 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.402554 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.402601 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.402655 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.402705 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.402753 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.402803 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.402858 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.402913 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.402961 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.403010 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.403057 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.403106 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.403161 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.403215 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.403262 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-04-01 17:02:26.403310 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.403357 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.403403 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.403457 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.403506 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.403558 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.403605 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.403652 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.403700 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.403749 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.403797 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.403846 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.403908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.403957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.404005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.404053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.404102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.404152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.404200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.404249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-04-01 17:02:26.404297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-04-01 17:02:26.404345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-04-01 17:02:26.404392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.404444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.404498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.404546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.404599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.404650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.404698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.404747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.404794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.404842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.404899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.404948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.404996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.405053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.405108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.405165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.405213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-04-01 17:02:26.405260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.405306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.405353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.405402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.405456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.405508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.405558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.405693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.405740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.405789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.405836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.405890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.405946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.405994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.406042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.406092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.406141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.406215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.406275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.406324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-04-01 17:02:26.406373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-04-01 17:02:26.406421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-04-01 17:02:26.406478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.406525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.406575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.406622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.406677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.406732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.406780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.406829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.406875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.406932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.406981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.407031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.407173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.407225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.407285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.407337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.407384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-04-01 17:02:26.407437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.407485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.407531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.407581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.407631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.407683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.407740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.407787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.407835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.407884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.407930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.407978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.408039 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 17:02:26.408068 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.408130 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.408251 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.408307 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.408362 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.408416 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.408477 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.408533 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 17:02:26.408588 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 17:02:26.408642 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 17:02:26.408696 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.408750 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.408803 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.408857 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.408912 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.408967 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.409022 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.409077 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.409130 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.409184 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.409237 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.409293 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.409348 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.409402 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.409462 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.409517 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.409571 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 17:02:26.409624 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.409678 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.409733 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.409787 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.409841 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.409894 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.409948 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.410002 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.410056 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.410111 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.410165 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.410219 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.410285 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 17:02:26.410309 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.410364 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.410419 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.410480 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.410535 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.410589 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.410643 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.410701 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 17:02:26.410755 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 17:02:26.410810 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 17:02:26.410863 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.410918 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.410972 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.411033 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.411087 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.411142 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.411517 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.411574 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.411629 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.411684 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.411738 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.411792 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.411848 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.411902 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.411956 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.412012 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.412066 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 17:02:26.412121 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.412174 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.412227 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.412282 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.412336 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.412391 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.412452 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.412506 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.412561 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.412615 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.412670 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.412726 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.412792 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-04-01 17:02:26.412815 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.412867 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.412916 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.412965 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.413021 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.413069 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.413118 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.413167 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 17:02:26.413217 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 17:02:26.413266 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 17:02:26.413314 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.413363 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.413410 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.413465 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.413514 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.413562 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.413611 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.413660 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.413711 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.413759 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.413808 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.413857 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.413906 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.413954 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.414002 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.414051 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.414098 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 17:02:26.414149 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.414198 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.414255 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.414304 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.414353 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.414402 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.414458 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.414507 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.414556 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.414605 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.414654 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.414703 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.414760 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-04-01 17:02:26.414782 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.414834 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.414884 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.414935 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.414985 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.415036 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.415087 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.415138 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 17:02:26.415188 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 17:02:26.415238 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 17:02:26.415289 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.415339 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.415389 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.415445 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.415496 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.415549 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.415599 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.415650 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.415700 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.415751 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.415802 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.415854 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.415905 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.415955 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.416008 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.416058 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.416109 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 17:02:26.416159 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.416210 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.416260 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.416310 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.416361 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.416411 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.416469 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.416635 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.416698 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.416748 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.416799 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.416856 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.416912 wsdl: current service: Service1 2020-04-01 17:02:26.416931 wsdl: current port: Service1Soap 2020-04-01 17:02:26.416963 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-04-01 17:02:26.417003 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-04-01 17:02:26.417032 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-04-01 17:02:26.417059 wsdl: Parsing WSDL done 2020-04-01 17:02:26.417120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.417143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.417154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.417165 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.417175 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.417185 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.417194 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.417206 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 17:02:26.417217 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 17:02:26.417226 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 17:02:26.417236 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.417245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.417255 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.417264 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.417273 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.417283 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.417293 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.417302 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.417311 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.417320 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.417329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.417338 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.417347 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.417357 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.417366 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.417376 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.417385 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 17:02:26.417394 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.417403 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.417412 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.417422 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.417437 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.417446 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.417455 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.417464 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.417475 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.417484 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.417493 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.417502 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.417512 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.417524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.417532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.417540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.417549 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.417557 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.417564 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.417572 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 17:02:26.417581 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 17:02:26.417590 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 17:02:26.417597 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.417611 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.417620 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.417629 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.417637 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.417645 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.417653 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.417662 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.417670 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.417678 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.417686 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.417694 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.417702 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.417711 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.417719 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.417727 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.417736 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 17:02:26.417744 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.417753 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.417761 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.417770 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.417778 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.417787 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.417796 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.417804 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.417813 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.417821 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.417828 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.417837 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.417845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.417857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.417865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.417874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.417881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.417889 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.417897 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.417905 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 17:02:26.417912 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 17:02:26.417920 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 17:02:26.417927 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.417935 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.417943 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.417951 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.417960 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.417968 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.417975 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.417984 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.417992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.418000 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.418007 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.418014 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.418035 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.418048 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.418057 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.418064 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.418072 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 17:02:26.418079 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.418087 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.418095 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.418103 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.418111 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.418119 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.418127 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.418134 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.418143 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.418151 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.418159 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.418166 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.418173 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 17:02:26.418184 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 17:02:26.418192 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 17:02:26.418201 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 17:02:26.418215 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.418224 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 17:02:26.418232 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 17:02:26.418241 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 17:02:26.418248 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 17:02:26.418256 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 17:02:26.418263 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 17:02:26.418271 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 17:02:26.418278 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 17:02:26.418285 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 17:02:26.418293 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.418300 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.418308 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 17:02:26.418317 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 17:02:26.418324 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 17:02:26.418332 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 17:02:26.418339 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.418346 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 17:02:26.418354 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.418361 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 17:02:26.418368 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 17:02:26.418375 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 17:02:26.418383 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 17:02:26.418390 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 17:02:26.418404 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 17:02:26.418412 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 17:02:26.418420 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 17:02:26.418432 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 17:02:26.418440 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 17:02:26.418447 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 17:02:26.418454 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 17:02:26.418462 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 17:02:26.418473 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 17:02:26.418481 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 17:02:26.418489 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 17:02:26.418798 nusoap_client: checkWSDL 2020-04-01 17:02:26.418811 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 17:02:26.418817 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 17:02:26.418822 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 17:02:26.418829 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-04-01 17:02:26.418834 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 17:02:26.418839 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 17:02:26.418849 nusoap_client: got 39 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-04-01 17:02:26.418858 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 17:02:26.418905 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.418912 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 17:02:26.418929 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 17:02:26.418952 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-04-01 17:02:26.418959 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-04-01 17:02:26.418964 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-04-01 17:02:26.418969 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-04-01 17:02:26.418974 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 17:02:26.418990 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:02:26.418996 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:02:26.419002 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:02:26.419013 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.419023 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 17:02:26.419029 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-04-01 17:02:26.419056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.419066 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 17:02:26.419072 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.419098 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 17:02:26.419104 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-04-01 17:02:26.419108 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-04-01 17:02:26.419112 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-04-01 17:02:26.419116 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-04-01 17:02:26.419120 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-04-01 17:02:26.419124 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-04-01 17:02:26.419129 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 17:02:26.419133 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-04-01 17:02:26.419140 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 17:02:26.419150 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:02:26.419157 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:02:26.419161 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 17:02:26.419168 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.419174 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 17:02:26.419178 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 17:02:26.419205 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 17:02:26.419212 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.419216 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.419223 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.419227 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 17:02:26.419239 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 17:02:26.419247 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:02:26.419251 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 17:02:26.419257 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 17:02:26.419263 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148009" 2020-04-01 17:02:26.419271 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:02:26.419275 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 17:02:26.419281 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:02:26.419291 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:02:26.419299 wsdl: in serializeType: returning: 148009 2020-04-01 17:02:26.419308 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 17:02:26.419321 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:02:26.419327 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 17:02:26.419331 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 17:02:26.419338 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-04-01 17:02:26.419345 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:02:26.419350 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 17:02:26.419361 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:02:26.419366 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 17:02:26.419371 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-04-01 17:02:26.419376 wsdl: in serializeType: returning: 148009PLN 2020-04-01 17:02:26.419381 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148009PLN 2020-04-01 17:02:26.419404 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=148009PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-04-01 17:02:26.419409 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-04-01 17:02:26.419416 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2536"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-04-01 17:02:26.419435 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-04-01 17:02:26.419441 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=148009PLN 2020-04-01 17:02:26.419457 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-04-01 17:02:26.419536 nusoap_client: sending message, length=499 2020-04-01 17:02:26.419471 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 17:02:26.419483 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 17:02:26.419489 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 17:02:26.419494 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 17:02:26.419498 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 17:02:26.419505 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 17:02:26.419516 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 17:02:26.419523 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 17:02:26.419529 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 17:02:26.419542 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-04-01 17:02:26.419552 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 17:02:26.419559 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 17:02:26.426119 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 17:02:26.426171 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 17:02:26.426191 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-04-01 17:02:26.426197 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-04-01 17:02:26.426205 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 17:02:26.426211 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 17:02:26.426215 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 17:02:26.426220 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 17:02:26.426226 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-04-01 17:02:26.426257 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-04-01 17:02:26.434519 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-04-01 17:02:26.434575 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-04-01 17:02:26.434582 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 17:02:26.434588 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 17:02:26.434593 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 17:02:26.434601 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 17:02:26.434607 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 17:02:26.434613 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 17:02:26.434618 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 17:02:26.434624 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 15:02:19 GMT 2020-04-01 17:02:26.434631 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 17:02:26.434636 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-04-01 17:02:26.434642 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 17:02:26.434655 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-04-01 17:02:26.434690 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-04-01 17:02:26.434704 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-04-01 17:02:26.434716 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 17:02:26.434721 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-04-01 17:02:26.434727 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-04-01 17:02:26.434767 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 17:02:26.434780 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 17:02:26.434787 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 17:02:26.434819 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 17:02:26.434826 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 01 Apr 2020 15:02:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-04-01 17:02:26.434871 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-04-01 17:02:26.434882 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-04-01 17:02:26.434910 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-04-01 17:02:26.434917 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-04-01 17:02:26.435037 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-04-01 17:02:26.435144 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-04-01 17:02:26.435151 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-04-01 17:02:26.435160 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-04-01 17:02:26.435172 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 17:02:26.435196 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-04-01 17:02:26.435251 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-04-01 17:02:26.435280 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 17:02:26.435293 nusoap_client: got fault 2020-04-01 17:02:26.435301 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-04-01 17:02:26.435306 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-04-01 17:02:26.435311 nusoap_client: detail =