Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 91.50/95.92Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315163005096929 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM441LA
JR T1558
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 24 Jan 2020 14:44:57 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-01-24 15:44:59.700954 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-01-24 15:44:59.701009 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 15:44:59.701031 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-01-24 15:44:59.701048 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 15:44:59.701058 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-01-24 15:44:59.701066 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-01-24 15:44:59.701081 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-01-24 15:44:59.701089 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 15:44:59.701096 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 15:44:59.701115 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 15:44:59.701124 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-01-24 15:44:59.701135 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-01-24 15:44:59.701141 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-01-24 15:44:59.701145 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-01-24 15:44:59.701150 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-01-24 15:44:59.701154 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-01-24 15:44:59.701166 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 15:44:59.701181 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 15:44:59.701202 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-01-24 15:44:59.701208 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-01-24 15:44:59.701214 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-01-24 15:44:59.701226 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-01-24 15:44:59.701235 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-01-24 15:44:59.707617 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-01-24 15:44:59.707632 soap_transport_http: socket connected 2020-01-24 15:44:59.707641 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-01-24 15:44:59.707648 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 15:44:59.707652 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 15:44:59.707656 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-01-24 15:44:59.707660 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-01-24 15:44:59.707686 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-01-24 15:44:59.721232 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-01-24 15:44:59.721268 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-01-24 15:44:59.721277 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-01-24 15:44:59.721283 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-01-24 15:44:59.721303 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-01-24 15:44:59.721310 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-01-24 15:44:59.721316 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-01-24 15:44:59.721323 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-01-24 15:44:59.721329 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-01-24 15:44:59.721352 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 24 Jan 2020 14:44:57 GMT 2020-01-24 15:44:59.721357 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-01-24 15:44:59.721363 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2020-01-24 15:44:59.721369 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-01-24 15:44:59.721390 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-01-24 15:44:59.721416 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2020-01-24 15:44:59.721439 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-01-24 15:44:59.727655 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.727703 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.727745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.727788 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.727816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.734121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.734211 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 15:44:59.734273 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 15:44:59.734325 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.734352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.734429 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 15:44:59.734468 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.734481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.740729 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-01-24 15:44:59.740769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.740807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.740824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.740858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.740871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.740920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.740950 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.740997 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.741039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.741080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.741092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.741112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.741142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.741163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.741211 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.741270 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.741315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.741372 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.741390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.741426 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.741462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.741485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.746929 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.746970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.747013 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.747059 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.747108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.747122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.747270 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-01-24 15:44:59.747338 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.747356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.747392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.747420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.747445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.747492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.747518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.747657 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-01-24 15:44:59.747677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.747902 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.747946 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-01-24 15:44:59.748054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.748095 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 15:44:59.748175 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 15:44:59.748206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.748252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.748266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 15:44:59.748312 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2020-01-24 15:44:59.748323 soap_transport_http: read to EOF 2020-01-24 15:44:59.748328 soap_transport_http: read body of length 146407 2020-01-24 15:44:59.748424 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2020-01-24 15:44:59.748452 soap_transport_http: closed socket 2020-01-24 15:44:59.748464 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-01-24 15:44:59.748469 soap_transport_http: end of send() 2020-01-24 15:44:59.748481 wsdl: got WSDL URL 2020-01-24 15:44:59.748485 wsdl: Parse WSDL 2020-01-24 15:44:59.748644 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-01-24 15:44:59.748655 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-01-24 15:44:59.748701 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.748709 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-01-24 15:44:59.748728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.748756 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.748764 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.748780 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 15:44:59.748802 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.748808 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.748819 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 15:44:59.748834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.748856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.748867 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.748882 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.748887 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.748901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.748933 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.748941 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.748950 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-01-24 15:44:59.748963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.748979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.748989 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-01-24 15:44:59.749003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749009 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-01-24 15:44:59.749024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749049 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.749055 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749065 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 15:44:59.749082 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.749088 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749097 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 15:44:59.749114 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.749120 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749129 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-24 15:44:59.749141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.749173 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.749187 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749193 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-01-24 15:44:59.749206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749230 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.749236 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749245 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-01-24 15:44:59.749258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.749282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-01-24 15:44:59.749296 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749302 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-01-24 15:44:59.749315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749338 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.749344 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749353 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 15:44:59.749370 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.749376 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749385 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 15:44:59.749401 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.749407 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749416 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-24 15:44:59.749433 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.749439 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749448 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:44:59.749460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.749495 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.749509 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749515 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.749532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749555 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749561 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749600 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.749620 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.749636 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749647 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:44:59.749657 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-01-24 15:44:59.749668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 15:44:59.749691 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-01-24 15:44:59.749705 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749711 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-01-24 15:44:59.749724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749748 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.749754 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749763 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 15:44:59.749780 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.749786 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749795 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 15:44:59.749811 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.749817 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749826 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-24 15:44:59.749842 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.749849 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749858 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:44:59.749870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.749903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.749922 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749928 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.749943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749967 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.749974 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.749990 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-01-24 15:44:59.750002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.750026 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-01-24 15:44:59.750039 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750044 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-01-24 15:44:59.750058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750080 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.750086 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750096 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 15:44:59.750108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.750131 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.750145 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750150 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.750163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750186 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.750193 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750202 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-01-24 15:44:59.750214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.750237 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-01-24 15:44:59.750251 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750257 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-01-24 15:44:59.750273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.750304 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750313 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:44:59.750326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.750349 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.750363 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750368 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.750381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750404 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.750411 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750420 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-01-24 15:44:59.750432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.750455 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-01-24 15:44:59.750469 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750474 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-01-24 15:44:59.750487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750511 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.750517 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750526 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-24 15:44:59.750543 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.750549 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750558 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:44:59.750570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.750597 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-01-24 15:44:59.750610 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750616 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.750628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750651 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.750658 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750667 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-01-24 15:44:59.750679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.750702 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-01-24 15:44:59.750716 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750721 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-01-24 15:44:59.750734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750757 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.750763 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750772 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-24 15:44:59.750789 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.750795 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750804 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:44:59.750816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.750843 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-01-24 15:44:59.750856 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750862 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.750875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750897 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.750904 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750920 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-01-24 15:44:59.750933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.750957 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-01-24 15:44:59.750971 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.750976 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-01-24 15:44:59.750990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751012 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.751019 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751028 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:44:59.751040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.751063 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-01-24 15:44:59.751077 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751082 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.751095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751117 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.751124 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751132 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-01-24 15:44:59.751145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.751167 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-01-24 15:44:59.751181 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751186 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-01-24 15:44:59.751199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751221 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.751228 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751237 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:44:59.751249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.751272 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.751285 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751291 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.751304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751327 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.751333 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751342 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-01-24 15:44:59.751355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.751378 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-01-24 15:44:59.751391 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751397 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-01-24 15:44:59.751409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751433 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.751440 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751449 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-01-24 15:44:59.751461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.751484 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.751498 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751504 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.751516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751538 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.751546 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751555 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-01-24 15:44:59.751567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.751590 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-01-24 15:44:59.751604 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751610 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-01-24 15:44:59.751622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751645 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.751652 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751661 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-01-24 15:44:59.751673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.751696 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.751710 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751716 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.751728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751751 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.751757 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751766 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-01-24 15:44:59.751779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.751832 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-01-24 15:44:59.751867 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751874 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-01-24 15:44:59.751889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751913 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.751925 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751934 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-01-24 15:44:59.751955 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.751962 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.751971 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-01-24 15:44:59.751983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.752011 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.752025 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752031 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.752043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752066 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.752073 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752102 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-01-24 15:44:59.752137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.752183 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-01-24 15:44:59.752199 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752205 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-24 15:44:59.752218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752242 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.752248 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752261 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:44:59.752274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.752297 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.752312 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752317 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.752330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752355 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.752362 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752371 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-01-24 15:44:59.752384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.752408 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:44:59.752422 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752428 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-01-24 15:44:59.752441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752464 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 15:44:59.752471 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752480 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-01-24 15:44:59.752492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.752516 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.752530 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752535 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.752548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752570 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752576 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752611 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.752630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.752646 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752656 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:44:59.752665 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-01-24 15:44:59.752677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 15:44:59.752699 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-01-24 15:44:59.752713 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752719 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-01-24 15:44:59.752732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752755 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 15:44:59.752762 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752771 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-24 15:44:59.752783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.752806 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.752820 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752825 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.752838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752860 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752866 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752900 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.752924 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.752940 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752950 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:44:59.752960 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-01-24 15:44:59.752972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.752984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 15:44:59.752994 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-01-24 15:44:59.753007 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753013 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-01-24 15:44:59.753026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753049 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 15:44:59.753056 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753065 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-01-24 15:44:59.753077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.753101 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.753115 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753120 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.753133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753154 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753160 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753194 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.753213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.753228 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753238 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:44:59.753247 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-01-24 15:44:59.753259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 15:44:59.753281 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-01-24 15:44:59.753295 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753300 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-01-24 15:44:59.753313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753336 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.753343 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753352 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-01-24 15:44:59.753368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.753375 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753384 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-01-24 15:44:59.753400 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.753406 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753415 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-24 15:44:59.753431 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.753438 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753447 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-24 15:44:59.753463 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.753469 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753478 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-01-24 15:44:59.753494 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.753501 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753509 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-01-24 15:44:59.753525 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.753532 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753540 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:44:59.753552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.753598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.753613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753619 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.753632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753655 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.753661 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753670 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-01-24 15:44:59.753683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.753706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-01-24 15:44:59.753720 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753726 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-01-24 15:44:59.753738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753761 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.753768 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753777 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-01-24 15:44:59.753793 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.753800 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:44:59.753824 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.753830 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753839 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-24 15:44:59.753851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.753881 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.753895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753900 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.753913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753942 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.753948 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-01-24 15:44:59.753970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.753984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.753993 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-01-24 15:44:59.754007 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754013 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-24 15:44:59.754026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754049 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.754055 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754064 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:44:59.754077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.754100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.754114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754119 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.754133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754156 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.754163 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754172 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-01-24 15:44:59.754184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.754208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:44:59.754221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754227 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-24 15:44:59.754240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754263 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.754270 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754279 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-01-24 15:44:59.754295 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.754301 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754310 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:44:59.754326 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.754332 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754341 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-24 15:44:59.754353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.754384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.754422 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754429 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.754442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754466 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.754473 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754482 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-01-24 15:44:59.754495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.754518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:44:59.754532 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754538 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-01-24 15:44:59.754551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754573 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.754580 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754589 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-24 15:44:59.754606 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.754612 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754620 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 15:44:59.754637 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.754643 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754652 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 15:44:59.754668 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.754674 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754683 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-24 15:44:59.754699 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.754705 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754714 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-24 15:44:59.754726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.754764 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.754778 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754783 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.754796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754819 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.754826 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754835 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-01-24 15:44:59.754848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.754862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.754871 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-01-24 15:44:59.754884 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.754911 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.754932 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.754942 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.754954 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.754970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.754983 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755007 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.755014 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755023 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:44:59.755040 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.755046 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755055 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-01-24 15:44:59.755071 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.755077 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755086 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-01-24 15:44:59.755102 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.755108 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755117 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-01-24 15:44:59.755133 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.755139 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755148 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-01-24 15:44:59.755164 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 15:44:59.755170 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755180 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-01-24 15:44:59.755197 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.755203 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755211 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.755228 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.755234 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755243 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:44:59.755259 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.755265 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755274 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-01-24 15:44:59.755290 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.755296 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755305 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 15:44:59.755321 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.755327 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755336 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 15:44:59.755348 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.755415 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.755421 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-01-24 15:44:59.755434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.755458 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.755464 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.755473 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 15:44:59.755489 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.755496 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.755504 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-24 15:44:59.755521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.755527 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.755535 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-24 15:44:59.755551 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.755557 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.755566 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-01-24 15:44:59.755578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.755602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.755612 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.755632 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.755645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.755669 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755675 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.755685 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-01-24 15:44:59.755697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.755711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.755720 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-01-24 15:44:59.755733 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755758 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755765 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755774 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755786 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.755814 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755838 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.755844 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755853 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-24 15:44:59.755869 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.755875 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755884 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-01-24 15:44:59.755900 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.755906 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755919 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-24 15:44:59.755937 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.755944 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755953 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-01-24 15:44:59.755970 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.755976 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.755990 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-24 15:44:59.756010 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.756016 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.756025 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-24 15:44:59.756042 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.756048 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.756057 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:44:59.756073 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.756079 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.756088 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-01-24 15:44:59.756104 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.756110 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.756119 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-01-24 15:44:59.756135 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.756141 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.756149 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 15:44:59.756166 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.756172 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.756180 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 15:44:59.756192 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.756242 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.756258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.756264 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-01-24 15:44:59.756277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.756300 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.756307 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.756316 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-24 15:44:59.756332 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.756338 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.756347 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:44:59.756363 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.756369 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.756377 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-24 15:44:59.756394 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:44:59.756400 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.756409 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.756421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.756446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.756456 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.756475 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.756488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.756511 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756517 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.756526 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-01-24 15:44:59.756538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.756552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.756561 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-01-24 15:44:59.756574 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756598 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756605 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756614 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756626 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.756654 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756678 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.756684 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756693 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-24 15:44:59.756710 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.756716 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756725 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-01-24 15:44:59.756741 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.756747 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756756 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-24 15:44:59.756772 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.756778 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756787 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-01-24 15:44:59.756803 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.756810 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756818 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-24 15:44:59.756834 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.756840 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756849 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-24 15:44:59.756865 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.756871 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756879 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:44:59.756896 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.756902 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756910 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-01-24 15:44:59.756932 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.756938 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756947 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-01-24 15:44:59.756964 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.756970 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.756978 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-01-24 15:44:59.756994 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.757000 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.757009 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 15:44:59.757025 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.757031 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.757040 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 15:44:59.757052 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.757105 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.757121 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757147 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757153 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757162 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757175 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.757202 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757225 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.757232 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757240 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-01-24 15:44:59.757257 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.757263 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757272 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-01-24 15:44:59.757288 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.757295 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757303 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-01-24 15:44:59.757319 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.757325 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757333 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-01-24 15:44:59.757349 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.757355 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757364 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-01-24 15:44:59.757380 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.757386 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757394 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-24 15:44:59.757411 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.757417 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757425 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-01-24 15:44:59.757441 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.757447 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757456 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-01-24 15:44:59.757498 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.757506 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757517 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-01-24 15:44:59.757534 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.757540 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757553 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-24 15:44:59.757570 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.757580 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757589 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-24 15:44:59.757606 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.757634 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757645 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-01-24 15:44:59.757682 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.757690 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757699 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:44:59.757737 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.757745 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757754 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-01-24 15:44:59.757767 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.757849 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.757855 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-01-24 15:44:59.757873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.757897 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.757904 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.757913 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-24 15:44:59.757931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.757945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.757954 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.757969 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.757975 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.757988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758015 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.758021 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758031 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-01-24 15:44:59.758043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.758067 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-01-24 15:44:59.758081 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758116 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-01-24 15:44:59.758134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758159 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.758166 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758175 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:44:59.758192 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.758198 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758211 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-24 15:44:59.758227 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.758234 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758242 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-24 15:44:59.758259 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:44:59.758265 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758273 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-24 15:44:59.758286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.758320 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-01-24 15:44:59.758334 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758340 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.758356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758380 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:44:59.758387 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758396 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-01-24 15:44:59.758408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.758432 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-01-24 15:44:59.758444 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:44:59.758471 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758477 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:44:59.758486 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758499 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:44:59.758514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.758527 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758551 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.758557 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758566 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-01-24 15:44:59.758583 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.758589 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758601 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-01-24 15:44:59.758617 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.758624 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758633 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-01-24 15:44:59.758649 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 15:44:59.758655 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758664 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-24 15:44:59.758680 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.758686 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758695 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-01-24 15:44:59.758711 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.758717 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758725 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-01-24 15:44:59.758742 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.758748 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758756 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 15:44:59.758772 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.758778 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758787 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-01-24 15:44:59.758803 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.758809 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758818 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-01-24 15:44:59.758834 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.758840 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758849 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:44:59.758861 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-01-24 15:44:59.758906 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.758928 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758934 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-01-24 15:44:59.758951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.758981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.758990 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:44:59.759002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.759026 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.759040 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759045 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.759062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759086 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 15:44:59.759093 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759102 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-01-24 15:44:59.759114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.759137 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-01-24 15:44:59.759150 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-01-24 15:44:59.759173 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:44:59.759180 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-01-24 15:44:59.759189 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-01-24 15:44:59.759205 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 15:44:59.759212 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-01-24 15:44:59.759220 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-01-24 15:44:59.759237 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:44:59.759243 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-01-24 15:44:59.759252 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-01-24 15:44:59.759264 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-01-24 15:44:59.759286 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.759300 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759306 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-01-24 15:44:59.759323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759346 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.759353 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759362 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:44:59.759378 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.759386 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759394 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-24 15:44:59.759411 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.759417 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759426 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-24 15:44:59.759438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.759469 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759483 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759488 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.759501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759524 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759531 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759544 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-01-24 15:44:59.759557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.759571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.759580 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-01-24 15:44:59.759593 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759617 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759624 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759633 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759645 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759660 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.759673 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759697 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.759703 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759712 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-01-24 15:44:59.759729 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.759735 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759744 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-01-24 15:44:59.759760 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.759766 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759775 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-01-24 15:44:59.759791 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.759797 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759806 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-01-24 15:44:59.759822 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.759828 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759841 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-01-24 15:44:59.759858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.759864 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759873 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-01-24 15:44:59.759889 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.759908 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759923 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-01-24 15:44:59.759941 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.759948 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759957 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 15:44:59.759974 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.759986 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.759995 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 15:44:59.760008 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.760052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.760069 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760074 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-01-24 15:44:59.760092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760117 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.760123 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760133 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-24 15:44:59.760150 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.760157 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760166 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 15:44:59.760183 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.760189 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760198 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 15:44:59.760214 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.760221 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760230 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-24 15:44:59.760247 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.760253 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760262 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-24 15:44:59.760275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.760314 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.760341 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760347 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.760363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760386 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760392 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.760447 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.760462 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760473 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:44:59.760482 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-01-24 15:44:59.760493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 15:44:59.760516 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-01-24 15:44:59.760530 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760535 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-01-24 15:44:59.760551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760575 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.760581 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760613 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-01-24 15:44:59.760630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.760676 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.760723 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760731 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.760747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760791 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-24 15:44:59.760799 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760827 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-01-24 15:44:59.760844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.760906 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-01-24 15:44:59.760929 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760936 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-01-24 15:44:59.760949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.760996 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.761004 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761015 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:44:59.761061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.761089 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.761104 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761110 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.761128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761157 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761164 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761174 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-01-24 15:44:59.761187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.761211 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-01-24 15:44:59.761224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761250 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761257 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761267 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761294 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.761308 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761345 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.761352 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761361 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-01-24 15:44:59.761378 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.761384 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761396 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-01-24 15:44:59.761413 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.761420 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761428 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-01-24 15:44:59.761445 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.761451 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761460 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-01-24 15:44:59.761476 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.761482 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761491 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-01-24 15:44:59.761508 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 15:44:59.761514 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761523 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-01-24 15:44:59.761539 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 15:44:59.761545 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761554 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-01-24 15:44:59.761570 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 15:44:59.761576 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761585 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-01-24 15:44:59.761601 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:44:59.761607 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761616 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-01-24 15:44:59.761632 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.761638 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761647 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-01-24 15:44:59.761664 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.761670 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761678 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-01-24 15:44:59.761694 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.761700 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761709 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-01-24 15:44:59.761724 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.761730 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761742 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-01-24 15:44:59.761754 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.761811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.761827 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761833 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-01-24 15:44:59.761850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761873 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.761880 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761889 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-01-24 15:44:59.761901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.761931 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.761946 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761951 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.761964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.761987 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.761994 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762003 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-01-24 15:44:59.762015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.762038 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-01-24 15:44:59.762065 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762071 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-01-24 15:44:59.762084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762112 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.762119 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762129 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-01-24 15:44:59.762146 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.762152 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762162 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 15:44:59.762178 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.762185 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762194 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 15:44:59.762211 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.762217 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762226 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-24 15:44:59.762239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.762274 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762296 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762302 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.762315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762352 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762358 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762368 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-01-24 15:44:59.762380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.762394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.762403 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-01-24 15:44:59.762442 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762511 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762520 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762530 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762543 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.762572 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762631 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.762639 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762648 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 15:44:59.762688 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.762695 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762704 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 15:44:59.762720 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.762727 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762735 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-01-24 15:44:59.762752 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.762761 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762790 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-01-24 15:44:59.762828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.762836 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762864 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 15:44:59.762887 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.762919 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762934 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-01-24 15:44:59.762953 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-24 15:44:59.762959 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.762968 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-01-24 15:44:59.762981 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.763021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.763037 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763055 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-01-24 15:44:59.763070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763094 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.763101 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763110 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-01-24 15:44:59.763128 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.763134 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763147 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-01-24 15:44:59.763164 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.763171 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763180 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-01-24 15:44:59.763197 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.763203 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763221 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-01-24 15:44:59.763237 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.763244 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763253 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-01-24 15:44:59.763270 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.763276 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763285 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-01-24 15:44:59.763302 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.763308 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763318 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-01-24 15:44:59.763347 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.763353 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763362 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-01-24 15:44:59.763374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.763421 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.763435 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763441 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-01-24 15:44:59.763458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763482 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:44:59.763488 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763497 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-01-24 15:44:59.763509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.763533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-01-24 15:44:59.763548 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 15:44:59.763554 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-01-24 15:44:59.763563 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-01-24 15:44:59.763578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763583 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-01-24 15:44:59.763596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763617 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.763636 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 15:44:59.763651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.763661 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 15:44:59.763671 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-01-24 15:44:59.763686 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.763693 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-01-24 15:44:59.763706 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-01-24 15:44:59.763722 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 15:44:59.763728 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-01-24 15:44:59.763737 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-01-24 15:44:59.763753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.763759 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-01-24 15:44:59.763768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.763783 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.763789 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-01-24 15:44:59.763798 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.763814 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.763820 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-01-24 15:44:59.763829 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.763845 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.763851 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-01-24 15:44:59.763860 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.763875 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:44:59.763881 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-01-24 15:44:59.763890 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:44:59.763906 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 15:44:59.763912 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-01-24 15:44:59.763926 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-01-24 15:44:59.763942 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.763948 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-01-24 15:44:59.763957 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.763973 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-24 15:44:59.763979 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-01-24 15:44:59.763987 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-01-24 15:44:59.764003 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.764015 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-01-24 15:44:59.764027 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.764055 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.764062 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-01-24 15:44:59.764072 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.764087 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 15:44:59.764093 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-01-24 15:44:59.764102 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-01-24 15:44:59.764114 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-01-24 15:44:59.764170 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.764201 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-01-24 15:44:59.764227 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.764257 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-01-24 15:44:59.764283 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.764308 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-01-24 15:44:59.764346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.764372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-01-24 15:44:59.764396 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.764461 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-01-24 15:44:59.764489 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.764513 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-01-24 15:44:59.764548 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-01-24 15:44:59.764573 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-01-24 15:44:59.764598 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-01-24 15:44:59.764622 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-01-24 15:44:59.764646 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-01-24 15:44:59.764670 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-01-24 15:44:59.764694 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.764718 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-01-24 15:44:59.764898 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.764930 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-01-24 15:44:59.764955 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.764985 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-01-24 15:44:59.765009 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.765033 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-01-24 15:44:59.765072 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.765097 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:44:59.765122 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.765147 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-01-24 15:44:59.765172 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.765198 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-01-24 15:44:59.765223 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.765248 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-01-24 15:44:59.765273 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.765300 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-01-24 15:44:59.765337 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.765362 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-01-24 15:44:59.765386 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.765411 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:44:59.765436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.765460 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 15:44:59.765485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.765509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-01-24 15:44:59.765534 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.765557 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-01-24 15:44:59.765588 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.765612 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-01-24 15:44:59.765665 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.765696 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-01-24 15:44:59.765720 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-01-24 15:44:59.765744 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-01-24 15:44:59.765768 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.765792 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-01-24 15:44:59.765816 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.765840 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-01-24 15:44:59.765864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.765888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-01-24 15:44:59.765912 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.765942 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-01-24 15:44:59.765967 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.765991 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-01-24 15:44:59.766015 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.766041 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-01-24 15:44:59.766080 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.766106 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-01-24 15:44:59.766131 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.766156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-01-24 15:44:59.766182 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766199 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766224 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:44:59.766249 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766265 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766281 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766311 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:44:59.766336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766381 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:44:59.766444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766490 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:44:59.766538 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766562 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.766586 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766610 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.766634 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766650 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766674 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.766698 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766714 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766738 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.766762 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766786 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.766810 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766834 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:44:59.766857 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766881 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.766905 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766934 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.766958 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.766975 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767022 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:44:59.767056 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767080 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.767104 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767128 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:44:59.767152 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767176 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:44:59.767200 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767226 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:44:59.767250 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767265 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767284 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767299 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767314 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.767393 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767409 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767424 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767447 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.767471 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767495 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.767519 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767535 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767550 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767574 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.767598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.767713 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767729 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767744 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767785 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.767809 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767824 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767856 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767880 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.767937 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.767963 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.767987 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768006 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768022 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768038 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768062 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:44:59.768085 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768109 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 15:44:59.768133 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768149 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768164 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768188 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.768212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:44:59.768326 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768350 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-01-24 15:44:59.768375 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768399 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.768423 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768447 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.768472 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768487 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768502 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768518 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.768566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768698 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-01-24 15:44:59.768721 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768737 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768761 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:44:59.768784 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768800 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768819 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768843 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:44:59.768867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768883 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768951 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.768977 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:44:59.769002 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769034 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769050 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:44:59.769146 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769172 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.769197 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769234 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.769258 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769274 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769298 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.769322 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769338 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769361 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.769385 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769409 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.769433 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769457 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:44:59.769481 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769506 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.769530 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769554 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 15:44:59.769582 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769598 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769648 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 15:44:59.769673 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769705 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.769738 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769762 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:44:59.769809 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769838 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:44:59.769862 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769892 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:44:59.769923 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769940 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769955 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769971 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.769986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770002 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770043 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.770074 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770090 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770105 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770129 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.770153 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770177 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.770201 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770217 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770233 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770257 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.770286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 15:44:59.770396 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770411 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770426 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770441 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770465 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.770489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770505 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770520 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770535 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.770583 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770607 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 15:44:59.770630 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770646 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770661 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770676 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770699 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 15:44:59.770723 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770747 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 15:44:59.770770 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770786 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770801 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770824 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.770853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 15:44:59.770968 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.770993 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-01-24 15:44:59.771016 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771040 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 15:44:59.771064 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771088 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 15:44:59.771112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771127 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771142 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771158 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.771206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 15:44:59.771337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-01-24 15:44:59.771375 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.771429 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.771475 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.771521 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.771747 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.771792 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.771836 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-01-24 15:44:59.771881 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-01-24 15:44:59.771931 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-01-24 15:44:59.771977 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.772021 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.772066 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.772111 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.772155 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.772200 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.772245 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.772290 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.772334 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.772378 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.772422 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.772467 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.772512 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.772557 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.772609 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.772657 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.772700 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-01-24 15:44:59.772744 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.772787 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.772831 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.772876 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.772926 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.772975 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.773022 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.773069 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.773122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.773166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.773210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.773255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.773299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.773342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.773386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-01-24 15:44:59.773431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-01-24 15:44:59.773476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-01-24 15:44:59.773520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.773563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.773607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.773656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.773700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.773745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.773790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.773835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.773878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.773947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.774000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.774074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.774174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.774274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.774366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.774457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.774502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-01-24 15:44:59.774550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.774594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.774637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.774682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.774732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.774780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.774823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.774869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.774930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.774977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.775021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.775066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.775111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.775154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.775198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-01-24 15:44:59.775242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-01-24 15:44:59.775286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-01-24 15:44:59.775331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.775373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.775417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.775461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.775504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.775549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.775593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.775637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.775683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.775727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.775771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.775816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.775887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.775940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.775992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.776040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.776083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-01-24 15:44:59.776127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.776174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.776218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.776263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.776308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.776356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.776404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.776449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.776500 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-01-24 15:44:59.776524 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.776580 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.776633 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.776683 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.776734 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.776785 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.776835 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 15:44:59.776885 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 15:44:59.776940 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 15:44:59.776992 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.777042 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.777093 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.777143 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.777193 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.777244 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.777294 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.777343 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.777422 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.777473 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.777524 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.777574 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.777624 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.777674 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.777724 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.777774 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.777825 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 15:44:59.777875 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.777930 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.777981 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.778030 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.778080 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.778131 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.778193 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.778243 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.778300 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-01-24 15:44:59.778323 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.778374 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.778425 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.778475 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.778529 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.778593 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.778644 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 15:44:59.778695 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 15:44:59.778745 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 15:44:59.778796 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.778846 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.778896 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.778966 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.779018 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.779068 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.779303 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.779359 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.779410 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.779460 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.779524 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.779574 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.779625 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.779679 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.779729 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.779779 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.779834 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 15:44:59.779929 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.779987 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.780038 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.780089 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.780143 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.780194 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.780244 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.780310 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.780372 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-01-24 15:44:59.780394 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.780466 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.780513 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.780562 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.780613 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.780658 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.780704 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 15:44:59.780749 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 15:44:59.780807 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 15:44:59.780852 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.780897 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.780948 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.780998 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.781043 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.781093 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.781139 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.781184 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.781244 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.781289 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.781338 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.781384 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.781429 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.781474 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.781519 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.781565 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.781615 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 15:44:59.781671 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.781717 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.781762 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.781807 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.781852 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.781897 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.781947 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.782257 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.782311 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-01-24 15:44:59.782332 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.782396 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.782466 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.782515 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.782562 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.782610 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.782685 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 15:44:59.782737 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 15:44:59.782784 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 15:44:59.782832 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.782894 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.782996 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.783050 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.783098 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.783145 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.783192 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.783239 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.783286 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.783333 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.783381 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.783432 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.783486 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.783534 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.783581 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.783629 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.783676 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 15:44:59.783722 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.783769 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.783817 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.783864 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.783911 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.783965 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.784017 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.784065 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.784115 wsdl: current service: Service1 2020-01-24 15:44:59.784131 wsdl: current port: Service1Soap 2020-01-24 15:44:59.784158 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-01-24 15:44:59.784184 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-01-24 15:44:59.784208 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-01-24 15:44:59.784231 wsdl: Parsing WSDL done 2020-01-24 15:44:59.784244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.784258 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.784266 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.784274 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.784281 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.784288 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.784295 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 15:44:59.784302 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 15:44:59.784309 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 15:44:59.784316 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.784323 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.784330 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.784340 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.784348 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.784358 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.784365 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.784373 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.784379 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.784386 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.784393 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.784400 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.784407 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.784414 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.784420 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.784427 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.784434 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 15:44:59.784440 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.784447 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.784454 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.784461 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.784467 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.784474 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.784481 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.784488 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.784495 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.784504 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.784510 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.784518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.784525 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.784532 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.784539 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 15:44:59.784545 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 15:44:59.784552 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 15:44:59.784559 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.784566 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.784573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.784579 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.784586 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.784593 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.784600 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.784606 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.784613 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.784620 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.784626 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.784633 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.784640 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.784647 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.784653 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.784660 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.784667 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 15:44:59.784673 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.784680 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.784687 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.784697 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.784704 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.784711 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.784717 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.784724 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.784731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.784740 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.784746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.784753 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.784760 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.784766 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.784772 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 15:44:59.784778 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 15:44:59.784784 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 15:44:59.784790 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.784796 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.784803 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.784809 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.784815 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.784822 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.784828 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.784834 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.784841 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.784847 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.784853 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.784860 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.784866 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.784873 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.784879 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.784885 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.784891 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 15:44:59.784897 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.784903 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.784909 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.784920 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.784927 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.784933 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.784939 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.784946 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.784952 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 15:44:59.784960 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 15:44:59.784966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 15:44:59.784973 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.784979 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 15:44:59.784985 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 15:44:59.784991 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 15:44:59.784998 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 15:44:59.785004 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 15:44:59.785010 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 15:44:59.785016 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 15:44:59.785023 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 15:44:59.785029 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 15:44:59.785039 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.785045 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.785052 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 15:44:59.785058 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 15:44:59.785064 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 15:44:59.785070 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 15:44:59.785077 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.785083 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 15:44:59.785089 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 15:44:59.785095 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 15:44:59.785101 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 15:44:59.785107 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 15:44:59.785113 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 15:44:59.785119 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 15:44:59.785125 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 15:44:59.785131 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 15:44:59.785138 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 15:44:59.785144 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 15:44:59.785150 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 15:44:59.785156 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 15:44:59.785162 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 15:44:59.785373 nusoap_client: checkWSDL 2020-01-24 15:44:59.785381 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-24 15:44:59.785386 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-24 15:44:59.785390 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-24 15:44:59.785396 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-01-24 15:44:59.785400 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-01-24 15:44:59.785404 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-01-24 15:44:59.785411 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-01-24 15:44:59.785418 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-01-24 15:44:59.785450 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.785456 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-24 15:44:59.785469 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-01-24 15:44:59.785489 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-01-24 15:44:59.785495 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-01-24 15:44:59.785499 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-01-24 15:44:59.785503 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-01-24 15:44:59.785507 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-24 15:44:59.785517 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:44:59.785523 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:44:59.785527 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:44:59.785534 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.785542 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 15:44:59.785546 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-01-24 15:44:59.785569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.785577 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-24 15:44:59.785582 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.785606 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-01-24 15:44:59.785611 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-01-24 15:44:59.785615 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-01-24 15:44:59.785619 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-01-24 15:44:59.785622 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-01-24 15:44:59.785626 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-01-24 15:44:59.785629 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-01-24 15:44:59.785633 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-24 15:44:59.785637 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-01-24 15:44:59.785646 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-24 15:44:59.785656 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:44:59.785662 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:44:59.785666 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-01-24 15:44:59.785672 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.785677 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-24 15:44:59.785681 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 15:44:59.785705 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-01-24 15:44:59.785712 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.785716 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.785721 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.785725 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 15:44:59.785737 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-01-24 15:44:59.785744 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:44:59.785749 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 15:44:59.785753 wsdl: in serializeType: returning: 2020-01-24 15:44:59.785759 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148009" 2020-01-24 15:44:59.785766 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:44:59.785770 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 15:44:59.785774 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:44:59.785780 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:44:59.785784 wsdl: in serializeType: returning: 148009 2020-01-24 15:44:59.785791 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-01-24 15:44:59.785797 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:44:59.785801 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 15:44:59.785805 wsdl: in serializeType: returning: 2020-01-24 15:44:59.785810 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-01-24 15:44:59.785816 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:44:59.785820 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 15:44:59.785830 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:44:59.785834 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 15:44:59.785838 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-01-24 15:44:59.785843 wsdl: in serializeType: returning: 148009PLN 2020-01-24 15:44:59.785847 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148009PLN 2020-01-24 15:44:59.785865 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=148009PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-01-24 15:44:59.785870 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-01-24 15:44:59.785876 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8935"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-01-24 15:44:59.785888 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-01-24 15:44:59.785893 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=148009PLN 2020-01-24 15:44:59.785900 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-01-24 15:44:59.785978 nusoap_client: sending message, length=499 2020-01-24 15:44:59.785907 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-01-24 15:44:59.785933 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-01-24 15:44:59.785939 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-01-24 15:44:59.785943 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-01-24 15:44:59.785946 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-01-24 15:44:59.785952 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 15:44:59.785960 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 15:44:59.785967 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-01-24 15:44:59.785972 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-01-24 15:44:59.785983 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-01-24 15:44:59.785990 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-01-24 15:44:59.785995 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-01-24 15:44:59.792252 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-01-24 15:44:59.792264 soap_transport_http: socket connected 2020-01-24 15:44:59.792272 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-01-24 15:44:59.792277 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-01-24 15:44:59.792281 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 15:44:59.792285 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 15:44:59.792289 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-01-24 15:44:59.792293 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-01-24 15:44:59.792296 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-01-24 15:44:59.792316 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-01-24 15:44:59.800696 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-01-24 15:44:59.800710 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-01-24 15:44:59.800716 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-01-24 15:44:59.800721 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-01-24 15:44:59.800726 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-01-24 15:44:59.800731 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-01-24 15:44:59.800736 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-01-24 15:44:59.800741 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-01-24 15:44:59.800746 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-01-24 15:44:59.800751 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 24 Jan 2020 14:44:57 GMT 2020-01-24 15:44:59.800756 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-01-24 15:44:59.800765 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-01-24 15:44:59.800770 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-01-24 15:44:59.800777 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-01-24 15:44:59.800794 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-01-24 15:44:59.800801 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-01-24 15:44:59.800809 soap_transport_http: read to EOF 2020-01-24 15:44:59.800813 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-01-24 15:44:59.800817 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-01-24 15:44:59.800841 soap_transport_http: closed socket 2020-01-24 15:44:59.800850 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-01-24 15:44:59.800855 soap_transport_http: end of send() 2020-01-24 15:44:59.800874 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-01-24 15:44:59.800880 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 24 Jan 2020 14:44:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-01-24 15:44:59.800900 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-01-24 15:44:59.800907 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-01-24 15:44:59.800933 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-01-24 15:44:59.800940 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-01-24 15:44:59.801017 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-01-24 15:44:59.801108 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-01-24 15:44:59.801114 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-01-24 15:44:59.801121 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-01-24 15:44:59.801130 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-01-24 15:44:59.801152 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-01-24 15:44:59.801202 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-01-24 15:44:59.801223 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-01-24 15:44:59.801233 nusoap_client: got fault 2020-01-24 15:44:59.801240 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-01-24 15:44:59.801247 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-01-24 15:44:59.801252 nusoap_client: detail =