Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 91.50/95.92Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315163005096929 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM441LA
JR T1558
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:24:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:24:29.324612 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:24:29.324656 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:24:29.324669 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:24:29.324685 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:24:29.324694 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:24:29.324701 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:24:29.324713 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:24:29.324721 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:24:29.324727 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:24:29.324735 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:24:29.324743 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:24:29.324753 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:24:29.324759 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:24:29.324763 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:24:29.324767 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:24:29.324771 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:24:29.324790 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:24:29.324803 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:24:29.324811 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:24:29.324816 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:24:29.324822 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:24:29.324829 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:24:29.324837 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:24:29.332672 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:24:29.332688 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:24:29.332697 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:24:29.332703 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:24:29.332708 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:24:29.332712 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:24:29.332716 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:24:29.332748 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:24:29.349763 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:24:29.349788 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:24:29.349795 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:24:29.349800 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:24:29.349805 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:24:29.349811 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:24:29.349816 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:24:29.349822 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:24:29.349827 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:24:29.349832 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:24:13 GMT 2019-04-25 18:24:29.349838 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:24:29.349843 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:24:29.349849 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:24:29.349860 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:24:29.349894 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:24:29.357610 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:29.357635 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:29.365218 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 18:24:29.365479 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:24:29.365526 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:29.365541 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 18:24:29.365584 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:24:29.365602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:24:29.372877 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:24:29.373077 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:24:29.373406 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:29.373430 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:29.373445 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:24:29.373459 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2019-04-25 18:24:29.380455 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:24:29.380505 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:24:29.380629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:24:29.380666 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:24:29.380693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:24:29.380799 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:24:29.380830 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:24:29.380874 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:24:29.381079 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:24:29.381105 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:24:29.381169 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:24:29.381211 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:24:29.388058 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:24:29.388133 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:24:29.388167 soap_transport_http: read buffer of 3863 bytes 2019-04-25 18:24:29.388191 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:24:29.388201 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:24:29.388346 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:24:29.388410 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:24:29.388433 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:24:29.388445 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:24:29.388469 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:24:29.388479 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:24:29.388690 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:24:29.388710 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:24:29.388793 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.388808 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:24:29.388843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.388901 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.388917 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.388943 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:24:29.388991 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.389000 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389012 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:24:29.389029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.389071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.389088 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389095 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.389113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389146 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.389160 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:24:29.389208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.389260 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:24:29.389290 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:24:29.389330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389380 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.389393 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389421 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:24:29.389456 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.389469 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389487 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:24:29.389518 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.389529 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389545 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:24:29.389569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.389628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.389654 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:24:29.389692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389742 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.389755 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389786 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:24:29.389813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.389858 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:24:29.389885 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389896 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:24:29.389922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.389969 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.389982 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390001 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:24:29.390035 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.390047 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390066 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:24:29.390100 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.390112 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390131 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:24:29.390164 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.390177 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390196 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:29.390221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.390304 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.390334 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390346 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.390374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390444 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:29.390564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:29.390598 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390619 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:24:29.390640 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:24:29.390667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:24:29.390717 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:24:29.390746 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390758 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:24:29.390804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390851 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.390865 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390883 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:24:29.390908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.390953 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.390980 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.390991 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.391015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391062 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.391075 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391093 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:24:29.391119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.391165 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:24:29.391193 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391204 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:24:29.391236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391297 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.391311 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391331 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:29.391359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.391390 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.391414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391421 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.391436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391464 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.391471 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391482 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:24:29.391495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.391537 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:24:29.391567 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391578 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:24:29.391606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391651 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.391664 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391683 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:24:29.391718 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.391731 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391750 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:29.391777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.391832 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:24:29.391861 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391873 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.391899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391948 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.391961 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.391980 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:24:29.392005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.392054 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:24:29.392082 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392093 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:24:29.392120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392167 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.392180 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392198 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:24:29.392232 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.392244 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392266 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:29.392293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.392372 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:24:29.392397 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392405 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.392424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392455 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.392463 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392475 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:24:29.392489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.392516 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:24:29.392532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392538 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:24:29.392553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.392587 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392597 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:29.392610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.392635 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:24:29.392651 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392658 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.392672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392698 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.392705 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392715 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:24:29.392728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.392755 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:24:29.392770 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392777 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:24:29.392791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392816 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.392824 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392833 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:29.392846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.392872 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.392887 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392893 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.392907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392932 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.392939 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392949 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:24:29.392962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.392978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.392988 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:24:29.393003 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393009 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:24:29.393024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393049 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.393056 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393066 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:24:29.393079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.393104 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.393119 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393125 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.393139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393164 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.393171 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393181 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:24:29.393194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.393220 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:24:29.393235 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393241 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:24:29.393255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393279 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.393286 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393304 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:24:29.393318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.393343 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.393358 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393366 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.393380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393405 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.393412 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393422 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:24:29.393435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.393460 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:24:29.393476 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393482 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:24:29.393495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393520 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.393527 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393538 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:24:29.393556 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.393563 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393573 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:24:29.393586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.393616 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.393631 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393637 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.393651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393677 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.393684 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393694 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:24:29.393708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.393733 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:24:29.393748 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393755 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:24:29.393769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393794 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.393801 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393811 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:29.393824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.393849 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.393864 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393870 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.393884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393910 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.393917 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393927 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:24:29.393940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.393965 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:29.393980 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.393986 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:24:29.394001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394026 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:24:29.394033 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394043 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:24:29.394056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.394082 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.394097 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394103 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.394117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394141 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394147 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394186 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:29.394207 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:29.394224 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394235 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:24:29.394245 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:24:29.394257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:24:29.394282 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:24:29.394303 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394310 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:24:29.394325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394352 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:24:29.394359 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394369 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:24:29.394382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.394408 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.394423 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394430 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.394443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394467 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394473 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:29.394531 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:29.394548 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394559 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:24:29.394569 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:24:29.394581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:24:29.394606 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:24:29.394621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394627 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:24:29.394641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394667 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.394674 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394684 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:24:29.394702 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.394709 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394719 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:24:29.394738 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.394744 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394754 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:24:29.394772 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.394779 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394788 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:24:29.394807 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.394814 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394824 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:24:29.394841 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.394848 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394857 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:24:29.394875 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.394882 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394891 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:29.394904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.394953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.394969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.394975 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.394990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395015 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.395023 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:24:29.395046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.395071 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:24:29.395086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395092 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:24:29.395106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395131 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.395138 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395148 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:24:29.395166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.395173 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395183 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:29.395201 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.395215 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395224 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:24:29.395237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.395271 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.395286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395292 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.395313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395338 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.395346 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395356 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:24:29.395370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.395396 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:24:29.395411 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395417 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:24:29.395431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395456 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.395463 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395473 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:29.395486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.395511 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.395526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395532 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.395546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395572 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.395579 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395589 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:24:29.395602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.395628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:29.395643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395649 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:24:29.395663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395688 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.395695 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395705 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:24:29.395723 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.395730 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395739 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:29.395758 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.395765 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395775 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:24:29.395788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.395822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.395837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395844 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.395858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395882 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.395889 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:24:29.395913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.395938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:29.395953 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395959 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:29.395973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.395998 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.396005 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396015 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:24:29.396033 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.396040 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396049 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:24:29.396067 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.396074 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396083 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:24:29.396101 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.396108 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396118 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:24:29.396136 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.396143 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396152 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:24:29.396165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.396208 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.396223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396229 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.396243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396268 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396276 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396286 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:24:29.396304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.396330 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:29.396345 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396376 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396383 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396393 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396406 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396423 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.396438 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.396470 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396480 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:29.396498 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.396505 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396515 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:24:29.396533 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.396540 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396550 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:24:29.396568 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.396574 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396584 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:24:29.396602 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.396609 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396619 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:24:29.396637 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:24:29.396644 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396654 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:24:29.396672 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.396679 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396689 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.396706 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.396713 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396723 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:29.396747 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.396754 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396764 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:24:29.396781 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.396788 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396798 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:24:29.396811 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.396863 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.396881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396888 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:29.396904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396928 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.396935 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396945 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:24:29.396964 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.396970 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.396985 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:24:29.397003 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.397009 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397019 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:24:29.397037 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.397044 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397053 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:24:29.397066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.397104 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397119 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397126 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.397140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397165 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397173 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397183 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:24:29.397196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.397221 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:29.397235 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397261 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397268 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397278 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397291 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.397330 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397356 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.397363 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397373 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:24:29.397392 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.397398 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397409 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:24:29.397427 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.397434 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397443 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:24:29.397461 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.397468 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397477 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:24:29.397495 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.397502 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397511 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:24:29.397529 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.397536 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397546 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:24:29.397564 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.397570 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397580 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:29.397598 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.397604 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397614 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:24:29.397631 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.397638 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397647 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:24:29.397665 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.397672 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397682 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:24:29.397699 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.397706 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397716 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:24:29.397729 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.397786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.397804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397810 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:29.397824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397850 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.397857 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397866 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:24:29.397884 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.397891 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397901 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:29.397918 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.397925 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397935 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:24:29.397953 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:29.397960 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.397970 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.397983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.398010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.398020 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.398042 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.398056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.398081 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398088 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.398098 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:24:29.398112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.398127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.398137 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:29.398150 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398178 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398186 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398196 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398209 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.398240 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398265 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.398272 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398282 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:24:29.398305 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.398313 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398323 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:24:29.398344 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.398352 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398362 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:24:29.398380 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.398387 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398397 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:24:29.398415 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.398422 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398431 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:24:29.398449 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.398456 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398466 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:24:29.398483 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.398490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398500 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:29.398518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.398525 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398535 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:24:29.398553 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.398559 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398570 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:24:29.398588 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.398595 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398604 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:24:29.398622 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.398629 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398639 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:24:29.398656 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.398663 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398673 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:24:29.398686 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.398747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.398763 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.398792 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.398799 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.398809 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.398822 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.398839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.398853 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.398878 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.398885 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.398895 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:24:29.398913 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.398919 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.398929 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:24:29.398947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.398953 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.398963 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:24:29.398981 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.398988 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.398997 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:24:29.399015 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.399022 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399031 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:24:29.399049 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.399056 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399066 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:24:29.399083 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.399090 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399100 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:24:29.399117 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.399124 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399134 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:24:29.399151 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.399158 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399168 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:24:29.399186 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.399193 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399202 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:24:29.399220 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.399227 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399236 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:24:29.399254 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.399261 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399270 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:24:29.399288 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.399299 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399310 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:29.399328 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.399335 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399345 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:24:29.399358 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399426 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.399445 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399452 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:24:29.399475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399501 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.399508 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399518 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:24:29.399531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.399558 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399573 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399579 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.399593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399618 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.399626 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399635 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:24:29.399649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.399674 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:24:29.399689 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399695 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:24:29.399714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399740 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.399747 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399757 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:29.399776 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.399783 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399792 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:24:29.399810 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.399816 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399826 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:24:29.399844 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:29.399850 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399860 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:24:29.399873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.399911 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:24:29.399927 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399933 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.399951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399977 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:29.399984 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.399994 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:24:29.400007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.400023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.400033 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:24:29.400047 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:29.400073 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400080 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:29.400090 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400103 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:29.400119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.400133 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400159 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.400167 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400176 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:24:29.400194 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.400201 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400211 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:24:29.400229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.400236 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400250 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:24:29.400269 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:24:29.400276 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400285 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:24:29.400308 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.400315 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400326 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:24:29.400344 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.400351 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400360 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:24:29.400378 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.400385 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400395 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:24:29.400413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.400420 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400429 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:24:29.400447 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.400454 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400464 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:24:29.400482 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.400488 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400498 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:29.400511 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:24:29.400563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.400580 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.400586 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:24:29.400605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.400631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.400638 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.400648 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:29.400661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.400677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.400687 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.400702 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.400708 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.400722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.400751 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:24:29.400758 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.400768 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:24:29.400782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.400797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.400807 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:24:29.400821 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:24:29.400847 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:29.400854 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:24:29.400864 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:24:29.400882 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:24:29.400889 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:24:29.400898 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:24:29.400916 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:29.400923 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:24:29.400933 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:24:29.400946 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:24:29.400971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.400987 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.400993 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:24:29.401011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401038 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.401045 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:29.401073 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.401080 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401090 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:24:29.401108 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.401115 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401125 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:24:29.401138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.401171 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401187 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401193 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.401207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401232 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401239 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401249 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:24:29.401263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.401288 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:24:29.401307 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401340 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401347 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401357 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401370 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401387 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.401401 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401426 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.401434 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401443 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:24:29.401462 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.401469 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401478 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:24:29.401496 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.401503 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401513 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:24:29.401530 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.401537 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401547 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:24:29.401565 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.401571 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401581 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:24:29.401598 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.401605 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401618 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:24:29.401637 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.401644 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401654 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:24:29.401672 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.401679 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401689 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:24:29.401707 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.401714 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401724 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:24:29.401737 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.401785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.401801 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401808 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:24:29.401828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401854 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.401861 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401871 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:24:29.401890 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.401897 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401906 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:24:29.401924 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.401931 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401940 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:24:29.401958 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.401965 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.401975 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:24:29.401992 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.401999 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402009 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:24:29.402022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.402064 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.402080 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402086 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.402104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402129 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402135 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402173 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:29.402194 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:29.402210 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402221 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:24:29.402231 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:24:29.402243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:24:29.402267 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:24:29.402282 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402289 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:24:29.402310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402335 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.402343 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402353 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:24:29.402366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.402391 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.402407 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402413 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.402431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402457 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:24:29.402464 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402474 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:24:29.402487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.402513 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:24:29.402527 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402534 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:24:29.402547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402572 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.402579 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402589 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:29.402602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.402627 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.402643 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402649 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.402667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402692 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.402699 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402709 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:24:29.402722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.402738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.402748 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:24:29.402761 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.402788 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.402796 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.402806 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.402818 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.402835 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.402849 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.402874 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.402882 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.402892 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:24:29.402910 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.402917 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.402927 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:24:29.402945 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.402951 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.402961 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:24:29.402979 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.402985 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.402999 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:24:29.403018 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.403025 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.403035 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:24:29.403052 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:24:29.403059 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.403069 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:24:29.403087 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:24:29.403094 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.403103 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:24:29.403121 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:24:29.403128 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.403138 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:24:29.403156 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:29.403163 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.403173 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:24:29.403191 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.403197 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.403207 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:24:29.403225 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.403232 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.403241 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:24:29.403259 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.403266 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.403275 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:24:29.403298 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.403305 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.403315 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:24:29.403329 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.403394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.403413 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403419 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:24:29.403440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403467 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.403474 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403483 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:24:29.403496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.403522 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.403537 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403543 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.403557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403582 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.403589 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403599 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:24:29.403612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.403638 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:24:29.403653 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403659 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:29.403672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403697 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.403704 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403714 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:24:29.403732 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.403739 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403752 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:24:29.403771 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.403778 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403788 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:24:29.403806 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.403813 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403823 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:24:29.403836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.403873 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.403889 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403895 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.403909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403934 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.403942 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403951 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:24:29.403965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.403980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.403990 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:29.404004 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404036 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404044 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404054 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404067 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404087 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.404102 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404128 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.404135 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404145 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:24:29.404163 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.404169 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404179 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:24:29.404197 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.404204 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404213 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:24:29.404231 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.404238 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404248 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:24:29.404266 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.404273 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404282 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:24:29.404305 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.404312 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404322 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:24:29.404341 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:24:29.404348 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404358 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:24:29.404371 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.404414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.404431 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404438 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:24:29.404452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404477 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.404484 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404494 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:24:29.404512 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.404519 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404528 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:24:29.404546 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.404553 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404562 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:24:29.404580 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.404587 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404597 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:24:29.404615 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.404622 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404631 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:24:29.404649 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.404656 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404666 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:24:29.404683 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.404690 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404700 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:24:29.404717 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.404724 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404734 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:24:29.404747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.404805 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.404820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404827 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:24:29.404842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404867 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:29.404874 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404884 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:24:29.404897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.404926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:24:29.404944 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:24:29.404951 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:24:29.404962 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:24:29.404978 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.404984 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:24:29.404998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.405021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:29.405041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:24:29.405057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.405068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:24:29.405078 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:24:29.405096 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.405103 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:24:29.405113 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:24:29.405129 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:24:29.405154 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:24:29.405165 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:24:29.405183 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.405190 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:29.405200 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.405217 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.405224 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:29.405234 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.405252 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.405258 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:29.405268 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.405285 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.405306 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:24:29.405317 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.405335 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:29.405342 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:24:29.405351 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:29.405368 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:24:29.405375 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:24:29.405384 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:24:29.405401 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.405408 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:24:29.405417 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.405435 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:24:29.405441 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:24:29.405451 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:24:29.405468 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.405474 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:24:29.405484 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.405501 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.405508 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:24:29.405679 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.405698 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:24:29.405705 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:24:29.405715 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:24:29.405729 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:24:29.405764 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.405794 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:24:29.405821 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.405848 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:24:29.405875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.405901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:24:29.405927 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.405954 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:24:29.405981 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.406007 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:24:29.406033 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:24:29.406060 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:24:29.406086 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:24:29.406112 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:24:29.406139 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:24:29.406165 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:24:29.406193 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.406219 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:24:29.406246 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.406272 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:24:29.406312 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.406340 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:24:29.406366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.406393 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:24:29.406424 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.406451 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:29.406478 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.406504 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:24:29.406530 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.406557 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:24:29.406584 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.406611 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:24:29.406638 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.406664 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:24:29.406691 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.406720 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:29.406746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.406773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:24:29.406800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.406826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:29.406853 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.406879 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:29.406911 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.406938 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:29.406965 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.406991 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:24:29.407017 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:24:29.407043 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:24:29.407070 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.407096 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:24:29.407127 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.407154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:24:29.407180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.407206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:24:29.407233 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.407259 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:24:29.407286 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.407325 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:24:29.407352 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.407379 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:24:29.407405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.407432 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:24:29.407458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.407486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:24:29.407514 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407532 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407558 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:29.407585 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407602 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407619 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407645 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:29.407671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407689 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407705 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:29.407774 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407800 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.407826 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407857 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.407882 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407900 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407926 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.407952 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407969 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.407995 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.408022 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408048 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.408074 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408100 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:29.408126 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408153 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.408178 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408204 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.408230 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408247 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408273 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:29.408304 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408332 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.408359 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408385 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:29.408412 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408438 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:29.408465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408574 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408601 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.408627 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408644 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408661 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408686 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.408712 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408738 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.408765 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408782 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408799 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408825 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.408851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.408970 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.408987 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409003 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409020 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409046 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.409072 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409089 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409105 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409122 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409148 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.409174 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409205 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.409231 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409250 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409266 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409283 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409316 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:29.409343 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409369 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:24:29.409395 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409412 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409428 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409454 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.409480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:29.409600 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409626 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:24:29.409652 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409677 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.409704 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409730 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.409756 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409773 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409790 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409807 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409833 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.409865 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409882 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409917 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409967 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.409984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:24:29.410037 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410054 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410080 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:29.410105 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410122 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410139 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410165 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:29.410191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:29.410292 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410325 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.410351 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410377 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.410403 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410419 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410445 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.410471 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410488 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410518 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.410545 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410571 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.410597 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410636 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:29.410661 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410686 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.410711 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410736 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:24:29.410761 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410778 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410803 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:24:29.410828 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410853 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.410878 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410903 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:29.410928 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410953 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:29.410978 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.410995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411011 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411027 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411043 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411059 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.411124 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411141 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411157 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411182 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.411212 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411238 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.411264 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411280 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411314 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411342 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.411367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:24:29.411487 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411504 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411521 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411537 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411563 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.411589 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411635 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411677 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.411702 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411727 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:24:29.411752 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411769 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411785 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411801 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411830 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:24:29.411855 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411881 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:24:29.411906 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411923 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411939 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.411964 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.411989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:24:29.412103 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412129 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:24:29.412154 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412179 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:24:29.412204 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412243 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:24:29.412269 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412286 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412325 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412351 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.412378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412446 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:24:29.412528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:24:29.412554 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.412626 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.412690 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.412739 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.412784 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.412837 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:29.412884 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:24:29.412931 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:29.412994 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.413040 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.413087 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.413133 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.413179 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.413226 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.413274 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.413341 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.413390 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.413439 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.413489 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.413538 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.413604 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.413671 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.413724 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.413770 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:29.413816 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.413861 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.413906 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.413955 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.414003 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.414068 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.414113 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.414161 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.414216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.414263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.414330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.414380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.414427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.414475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:29.414540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:24:29.414592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:29.414652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.414698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.414898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.414945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.414991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.415038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.415085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.415131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.415178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.415225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.415273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.415345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.415395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.415448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.415500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.415547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:29.415595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.415655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.415700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.415748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.415795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.415846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.415891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.415938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.415993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.416040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.416087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.416134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.416179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.416226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:29.416272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:24:29.416344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:29.416393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.416440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.416490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.416537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.416584 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.416646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.416692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.416737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.416783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.416830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.416877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.416925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.416972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.417029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.417080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.417125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:29.417171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.417217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.417266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.417335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.417385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.417440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.417487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.417536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.417591 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:24:29.417630 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.417689 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.417742 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.417794 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.417851 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.417903 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:29.417955 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:24:29.418007 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:29.418058 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.418110 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.418162 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.418214 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.418265 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.418338 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.418392 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.418445 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.418499 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.418552 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.418619 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.418671 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.418722 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.418773 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.418832 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.418883 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:29.418934 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.419001 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.419082 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.419136 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.419190 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.419243 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.419302 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.419356 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.419419 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:24:29.419442 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.419497 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.419552 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.419606 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.419659 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.419726 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:29.419792 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:24:29.419847 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:29.419901 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.419955 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.420009 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.420063 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.420281 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.420347 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.420402 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.420460 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.420514 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.420568 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.420622 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.420677 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.420731 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.420786 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.420839 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.420894 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:29.420947 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.421002 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.421056 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.421110 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.421164 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.421218 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.421272 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.421331 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.421393 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:24:29.421416 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.421465 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.421514 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.421562 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.421615 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.421664 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:29.421712 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:24:29.421760 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:29.421820 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.421867 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.421912 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.421959 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.422006 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.422053 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.422100 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.422147 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.422193 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.422240 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.422287 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.422352 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.422401 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.422449 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.422498 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.422546 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:29.422594 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.422647 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.422696 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.422756 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.422802 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.422849 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.422895 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.422943 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.423001 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:24:29.423023 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.423071 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.423119 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.423167 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.423216 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.423264 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:24:29.423317 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:24:29.423381 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:24:29.423432 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.423482 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.423532 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.423582 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.423633 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.423683 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.423750 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.423799 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.423847 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.423897 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.423945 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.423994 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.424043 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.424091 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.424140 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.424189 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:24:29.424237 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.424286 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.424358 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.424409 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.424460 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.424510 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.424560 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.424611 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.424664 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:24:29.424681 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:24:29.424722 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:24:29.424749 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:24:29.424776 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:24:29.424800 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:24:29.424818 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.424831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.424839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.424847 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.424855 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.424863 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:24:29.424871 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:24:29.424879 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:24:29.424886 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.424893 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.424901 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.424908 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.424916 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.424923 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.424931 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.424942 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.424950 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.424957 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.424964 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.424972 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.424979 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.424986 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.424993 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.425001 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:24:29.425008 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.425015 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.425022 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.425029 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.425036 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.425043 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.425050 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.425057 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.425064 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.425073 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.425080 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.425088 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.425095 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.425103 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:24:29.425110 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:24:29.425118 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:24:29.425125 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.425132 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.425139 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.425146 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.425154 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.425161 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.425168 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.425175 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.425182 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.425189 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.425197 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.425204 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.425211 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.425218 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.425225 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.425232 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:24:29.425239 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.425246 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.425253 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.425259 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.425266 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.425273 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.425280 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.425287 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.425298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.425308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.425331 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.425340 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.425347 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.425354 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:24:29.425361 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:24:29.425367 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:24:29.425374 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.425380 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.425387 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.425393 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.425400 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.425407 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.425413 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.425420 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.425427 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.425433 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.425439 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.425446 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.425452 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.425459 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.425466 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.425472 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:24:29.425480 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.425486 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.425492 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.425499 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.425505 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.425511 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.425518 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.425524 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.425531 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:24:29.425538 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.425545 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:24:29.425552 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:24:29.425558 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:24:29.425565 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:24:29.425571 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:24:29.425578 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:24:29.425584 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:24:29.425590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:24:29.425597 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:24:29.425603 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:24:29.425609 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.425629 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.425635 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:24:29.425642 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:24:29.425648 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:24:29.425655 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.425661 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:24:29.425668 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:24:29.425674 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:24:29.425680 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:24:29.425886 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:24:29.425894 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:24:29.425900 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:24:29.425906 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:24:29.425912 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:24:29.425918 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:24:29.425925 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:24:29.425931 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:24:29.425937 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:24:29.425943 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:24:29.426196 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:24:29.426206 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:24:29.426211 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:24:29.426215 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:24:29.426222 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:24:29.426226 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:24:29.426230 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:24:29.426238 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:24:29.426246 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:24:29.426280 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.426286 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:24:29.426310 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:24:29.426345 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:24:29.426351 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:24:29.426356 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:24:29.426360 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:24:29.426365 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:24:29.426375 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:29.426381 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:29.426386 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:29.426395 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.426403 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:24:29.426408 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:24:29.426432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.426441 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:24:29.426445 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.426469 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:24:29.426474 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:24:29.426478 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:24:29.426482 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:24:29.426486 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:24:29.426490 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:24:29.426494 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:24:29.426498 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:24:29.426505 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148009" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:24:29.426514 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:29.426520 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:29.426524 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:24:29.426530 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.426536 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:24:29.426540 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:24:29.426563 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:24:29.426570 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.426574 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.426579 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.426583 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:24:29.426593 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:24:29.426601 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:24:29.426605 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:24:29.426610 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:24:29.426616 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148009" 2019-04-25 18:24:29.426623 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:24:29.426627 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:24:29.426632 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:24:29.426637 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:24:29.426642 wsdl: in serializeType: returning: 148009 2019-04-25 18:24:29.426648 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:24:29.426655 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:24:29.426659 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:24:29.426662 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:24:29.426668 wsdl: in serializeType: returning: 148009 2019-04-25 18:24:29.426672 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148009 2019-04-25 18:24:29.426691 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148009 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:24:29.426696 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:24:29.426702 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7090"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:24:29.426728 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:24:29.426734 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148009 2019-04-25 18:24:29.426743 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:24:29.426810 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:24:29.426754 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:24:29.426764 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:24:29.426769 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:24:29.426773 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:24:29.426777 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:24:29.426783 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:24:29.426792 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:24:29.426799 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:24:29.426804 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:24:29.426816 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:24:29.426825 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:24:29.426832 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:24:29.434807 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:24:29.434832 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:24:29.434843 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:24:29.434848 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:24:29.434853 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:24:29.434858 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:24:29.434862 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:24:29.434866 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:24:29.434871 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:24:29.434902 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:24:29.444637 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:24:29.444656 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:24:29.444662 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:24:29.444667 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:24:29.444673 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:24:29.444678 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:24:29.444684 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:24:29.444689 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:24:29.444694 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:24:29.444699 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:24:13 GMT 2019-04-25 18:24:29.444706 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:24:29.444711 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:24:29.444716 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:24:29.444725 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:24:29.444748 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:24:29.444758 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:24:29.444767 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:24:29.444771 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:24:29.444776 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:24:29.444812 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:24:29.444823 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:24:29.444828 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:24:29.444850 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:24:29.444856 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:24:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:24:29.444884 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:24:29.444893 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:24:29.444913 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:24:29.444920 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:24:29.445008 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:24:29.445101 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:24:29.445108 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:24:29.445116 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:24:29.445126 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:24:29.445149 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:24:29.445205 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:24:29.445230 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:24:29.445243 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:24:29.445259 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:24:29.445264 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:24:29.445269 nusoap_client: detail =