Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 91.5/96.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
316179501035967 6 Model turbiny: S300
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR062356 B43
JR T3778
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 13:53:34 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 15:53:48.605871 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 15:53:48.605934 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:53:48.605962 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205393" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 15:53:48.605988 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:53:48.606001 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 15:53:48.606012 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 15:53:48.606030 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 15:53:48.606043 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:53:48.606054 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:53:48.606067 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:53:48.606080 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:53:48.606097 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:53:48.606106 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:53:48.606113 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:53:48.606120 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:53:48.606128 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 15:53:48.606145 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:53:48.606165 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:53:48.606179 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:53:48.606188 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 15:53:48.606197 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 15:53:48.606216 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:53:48.606230 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:53:48.612461 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:53:48.612499 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:53:48.612526 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 15:53:48.612537 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:53:48.612546 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:53:48.612554 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:53:48.612561 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 15:53:48.612606 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 15:53:48.631401 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 15:53:48.631481 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 15:53:48.631494 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:53:48.631504 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:53:48.631514 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:53:48.631523 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:53:48.631532 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:53:48.631549 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:53:48.631560 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:53:48.631570 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:53:34 GMT 2019-10-21 15:53:48.631585 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:53:48.631593 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 15:53:48.631604 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:53:48.631621 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 15:53:48.631667 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 15:53:48.631699 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 15:53:48.637384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:53:48.637460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:53:48.637549 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:53:48.637653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:53:48.637675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:53:48.643675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:53:48.643756 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:53:48.643921 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:53:48.643995 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-10-21 15:53:48.644084 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:53:48.650470 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:53:48.650625 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:53:48.650729 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-10-21 15:53:48.650815 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 15:53:48.650913 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:53:48.650940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:53:48.651010 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:53:48.651090 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:53:48.651165 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 15:53:48.651211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:53:48.656812 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:53:48.656930 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 15:53:48.656988 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:53:48.657184 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:53:48.657290 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:53:48.657319 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-10-21 15:53:48.657396 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:53:48.657459 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:53:48.657527 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-10-21 15:53:48.657566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:53:48.657660 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:53:48.657718 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:53:48.657831 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:53:48.657858 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 15:53:48.657874 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:53:48.657882 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 15:53:48.658023 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 15:53:48.658081 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:53:48.658103 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:53:48.658114 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:53:48.658145 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 15:53:48.658153 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 15:53:48.658394 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 15:53:48.658418 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 15:53:48.658523 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.658537 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 15:53:48.658567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.658629 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.658644 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.658672 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:53:48.658707 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.658719 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.658738 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:53:48.658763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.658805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.658824 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.658849 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.658860 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.658884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.658929 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.658939 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.658956 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 15:53:48.658979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.659019 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:53:48.659042 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659051 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 15:53:48.659074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659113 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.659124 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659139 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:53:48.659168 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.659180 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659197 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:53:48.659228 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.659241 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659257 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:53:48.659281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.659336 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.659367 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659377 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 15:53:48.659400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659437 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.659448 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659465 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 15:53:48.659486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.659526 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 15:53:48.659550 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659559 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 15:53:48.659587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659648 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.659659 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659673 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:53:48.659713 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.659723 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659740 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:53:48.659769 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.659779 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659793 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:53:48.659821 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.659831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659847 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:53:48.659868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.659932 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.659954 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.659964 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.659986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660031 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660096 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.660127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.660156 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660174 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:53:48.660190 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 15:53:48.660209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:53:48.660246 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:53:48.660271 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660281 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 15:53:48.660307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660351 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.660362 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660377 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:53:48.660420 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.660431 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660446 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:53:48.660475 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.660494 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660512 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:53:48.660542 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.660553 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660568 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:53:48.660599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.660659 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.660684 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660693 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.660718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660765 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.660777 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660795 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 15:53:48.660817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.660859 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:53:48.660890 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660900 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 15:53:48.660923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.660982 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.660993 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661009 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:53:48.661031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.661071 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.661095 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661104 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.661127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661165 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.661176 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661192 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 15:53:48.661216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.661256 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:53:48.661282 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661291 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 15:53:48.661313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661353 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.661363 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661379 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:53:48.661404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.661443 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.661467 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661477 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.661498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661538 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.661551 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661573 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 15:53:48.661602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.661646 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 15:53:48.661669 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661679 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 15:53:48.661702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661743 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.661754 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661770 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:53:48.661799 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.661811 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:53:48.661849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.661897 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 15:53:48.661925 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661935 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.661959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.661999 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.662012 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662027 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 15:53:48.662047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.662085 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 15:53:48.662107 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662116 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 15:53:48.662138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662178 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.662189 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662204 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:53:48.662233 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.662244 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662258 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:53:48.662279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.662325 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 15:53:48.662347 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662355 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.662377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662430 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.662441 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662455 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 15:53:48.662477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.662516 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 15:53:48.662541 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662550 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 15:53:48.662580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662625 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.662637 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662654 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:53:48.662676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.662716 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 15:53:48.662743 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662752 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.662773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662813 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.662824 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662840 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 15:53:48.662860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.662899 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 15:53:48.662922 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662930 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 15:53:48.662951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.662992 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.663002 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663017 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:53:48.663040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.663077 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.663120 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663130 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.663154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663196 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.663207 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663222 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 15:53:48.663243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.663284 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:53:48.663306 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663315 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 15:53:48.663338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663380 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.663392 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663407 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:53:48.663428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.663466 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.663487 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663496 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.663519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663559 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.663571 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663595 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 15:53:48.663616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.663655 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:53:48.663680 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663690 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 15:53:48.663713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663754 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.663765 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663781 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:53:48.663803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.663842 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.663866 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663875 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.663895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663961 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.663975 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.663994 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 15:53:48.664016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.664054 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:53:48.664077 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664086 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 15:53:48.664110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664152 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.664163 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664179 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 15:53:48.664211 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.664220 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664235 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 15:53:48.664257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.664300 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.664322 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664330 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.664353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664391 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.664403 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664418 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 15:53:48.664439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.664478 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:53:48.664500 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664509 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:53:48.664529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664569 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.664591 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664609 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:53:48.664630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.664667 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.664690 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664699 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.664721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664775 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.664788 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664803 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:53:48.664823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.664865 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:53:48.664888 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664898 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:53:48.664920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664960 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:53:48.664971 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.664986 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:53:48.665006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.665044 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.665078 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665087 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.665110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665147 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665159 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665223 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.665255 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.665281 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665298 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:53:48.665316 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 15:53:48.665336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:53:48.665375 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:53:48.665398 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665407 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 15:53:48.665427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665467 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:53:48.665477 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665492 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:53:48.665513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.665551 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.665582 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665593 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.665615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665655 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665665 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665724 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.665768 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.665794 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665810 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:53:48.665828 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 15:53:48.665847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:53:48.665883 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:53:48.665906 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665916 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:53:48.665938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.665980 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:53:48.665992 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666008 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:53:48.666030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.666071 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.666093 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666102 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.666125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666164 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666174 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666235 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.666268 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.666296 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666311 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:53:48.666326 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 15:53:48.666345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:53:48.666381 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:53:48.666406 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666416 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 15:53:48.666437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666477 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.666487 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666502 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 15:53:48.666528 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.666538 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666552 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 15:53:48.666586 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.666598 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666616 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:53:48.666645 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.666655 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666672 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:53:48.666708 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.666719 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666735 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:53:48.666765 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.666776 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666793 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 15:53:48.666819 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.666829 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666844 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:53:48.666865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.666946 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.666970 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.666979 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.667000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667050 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.667061 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 15:53:48.667100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.667141 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:53:48.667166 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667175 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 15:53:48.667197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667244 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.667254 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667272 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:53:48.667300 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.667310 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667326 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:53:48.667352 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.667362 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667376 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:53:48.667398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.667451 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.667477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667486 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.667507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667598 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.667611 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 15:53:48.667650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.667697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:53:48.667722 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667732 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:53:48.667756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667795 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.667806 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667821 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:53:48.667843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.667883 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.667908 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667918 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.667939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.667980 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.667991 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668008 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:53:48.668029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.668069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:53:48.668092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668100 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:53:48.668120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668158 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.668167 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668182 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:53:48.668210 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.668222 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668238 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:53:48.668266 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.668275 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668289 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:53:48.668312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.668367 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.668390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668400 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.668421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668480 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.668492 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:53:48.668529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.668567 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:53:48.668605 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668616 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 15:53:48.668639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668682 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.668693 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668711 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:53:48.668740 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.668749 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668764 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:53:48.668792 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.668803 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668818 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:53:48.668846 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.668857 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668872 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:53:48.668898 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.668909 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668925 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:53:48.668948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.668998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.669017 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.669049 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.669059 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.669081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.669118 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669128 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.669143 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 15:53:48.669166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.669190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.669207 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:53:48.669227 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669277 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669289 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669305 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669326 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.669374 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669415 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.669427 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669442 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:53:48.669471 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.669482 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669496 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 15:53:48.669524 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.669535 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669550 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 15:53:48.669582 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.669593 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669611 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:53:48.669641 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.669653 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669668 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 15:53:48.669697 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:53:48.669708 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669723 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 15:53:48.669753 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.669764 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669779 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.669805 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.669815 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669832 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:53:48.669865 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.669876 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669893 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 15:53:48.669923 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.669933 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.669950 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:53:48.669979 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.669990 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670005 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:53:48.670028 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.670148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.670158 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:53:48.670179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.670217 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.670229 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.670247 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:53:48.670277 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.670289 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.670304 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:53:48.670331 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.670342 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.670356 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:53:48.670383 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.670392 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.670406 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:53:48.670429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.670469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.670486 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670510 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.670519 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.670541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.670587 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.670617 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 15:53:48.670638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.670661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.670676 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:53:48.670697 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670745 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670757 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670772 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670794 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.670845 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670885 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.670895 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670911 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:53:48.670961 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.670972 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.670987 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:53:48.671014 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.671023 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.671038 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:53:48.671064 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.671075 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.671090 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:53:48.671121 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.671132 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.671146 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:53:48.671177 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.671188 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.671204 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:53:48.671234 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.671244 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.671259 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:53:48.671284 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.671293 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.671308 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:53:48.671336 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.671346 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.671361 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:53:48.671392 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.671402 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.671418 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:53:48.671444 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.671454 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.671468 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:53:48.671491 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.671585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.671616 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.671625 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:53:48.671650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.671693 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.671705 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.671720 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:53:48.671757 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.671766 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.671782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:53:48.671810 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.671820 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.671836 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:53:48.671867 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:53:48.671877 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.671891 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.671911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.671952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.671968 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.671994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.672003 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.672023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.672063 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672073 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.672088 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 15:53:48.672109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.672134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.672150 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:53:48.672172 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672217 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672228 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672243 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672263 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672288 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.672311 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672350 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.672361 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672376 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:53:48.672407 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.672418 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672435 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:53:48.672474 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.672484 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672501 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:53:48.672528 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.672538 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672554 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:53:48.672587 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.672598 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672613 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:53:48.672642 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.672653 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672671 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:53:48.672706 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.672718 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672735 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:53:48.672763 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.672774 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672789 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:53:48.672818 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.672829 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672844 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:53:48.672872 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.672882 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672899 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 15:53:48.672929 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.672940 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.672955 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:53:48.672985 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.672995 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.673009 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:53:48.673030 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.673119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.673148 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673195 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673207 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673222 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673245 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.673294 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673352 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.673363 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673379 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 15:53:48.673406 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.673417 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673434 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 15:53:48.673466 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.673477 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673492 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:53:48.673520 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.673531 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673545 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 15:53:48.673572 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.673589 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673607 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 15:53:48.673635 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.673644 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673659 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:53:48.673688 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.673698 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673715 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 15:53:48.673743 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.673753 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673768 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 15:53:48.673796 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.673806 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673821 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 15:53:48.673849 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.673859 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673874 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:53:48.673903 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.673914 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673928 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:53:48.673954 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.673963 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.673977 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 15:53:48.674002 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.674011 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.674025 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:53:48.674053 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.674063 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.674079 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 15:53:48.674101 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.674208 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.674250 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674261 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 15:53:48.674292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674330 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.674342 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674358 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:53:48.674381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.674420 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.674442 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674451 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.674475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674526 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.674538 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674554 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 15:53:48.674581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.674623 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:53:48.674650 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674661 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 15:53:48.674683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674723 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.674734 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674756 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:53:48.674784 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.674794 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674808 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:53:48.674836 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.674847 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674861 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:53:48.674889 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:53:48.674900 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674915 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:53:48.674935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.674975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.674994 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 15:53:48.675018 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.675027 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.675047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.675085 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:53:48.675097 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.675113 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 15:53:48.675135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.675158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.675174 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 15:53:48.675194 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:53:48.675259 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675271 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:53:48.675287 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:53:48.675334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.675357 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675398 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.675409 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675423 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 15:53:48.675449 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.675459 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675475 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 15:53:48.675501 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.675513 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675529 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 15:53:48.675555 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:53:48.675565 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675584 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:53:48.675611 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.675623 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675639 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 15:53:48.675666 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.675677 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675692 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 15:53:48.675719 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.675729 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675750 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:53:48.675790 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.675801 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675817 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 15:53:48.675849 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.675860 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675877 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 15:53:48.675921 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.675931 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.675947 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:53:48.675967 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 15:53:48.676050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.676081 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676091 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 15:53:48.676119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676156 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.676166 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676180 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:53:48.676203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.676243 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.676266 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676276 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.676297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676340 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:53:48.676351 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676367 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 15:53:48.676387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.676428 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:53:48.676449 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 15:53:48.676488 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:53:48.676500 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:53:48.676520 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 15:53:48.676547 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:53:48.676556 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 15:53:48.676572 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 15:53:48.676611 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:53:48.676622 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:53:48.676639 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 15:53:48.676660 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 15:53:48.676696 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.676722 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676732 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:53:48.676753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676792 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.676803 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676818 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:53:48.676846 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.676856 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676872 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:53:48.676899 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.676909 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676930 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:53:48.676952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.676990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.677008 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677031 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.677042 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.677066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.677106 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677116 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.677131 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 15:53:48.677151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.677175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.677193 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:53:48.677213 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677253 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677263 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677277 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677299 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.677346 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677392 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.677403 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677420 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 15:53:48.677453 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.677464 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677479 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 15:53:48.677505 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.677515 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677531 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:53:48.677566 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.677582 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677600 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 15:53:48.677627 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.677637 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677653 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 15:53:48.677683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.677694 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677710 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 15:53:48.677738 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.677748 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677762 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 15:53:48.677791 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.677801 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677815 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:53:48.677841 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.677851 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677866 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:53:48.677886 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.677958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.677988 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.677998 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 15:53:48.678026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678066 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.678076 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678090 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:53:48.678128 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.678138 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678153 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:53:48.678181 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.678192 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678213 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:53:48.678248 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.678258 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678275 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:53:48.678303 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.678314 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678329 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:53:48.678352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.678416 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.678440 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678450 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.678472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678510 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678520 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678594 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.678633 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.678660 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678677 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:53:48.678693 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 15:53:48.678714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:53:48.678753 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:53:48.678778 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678787 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 15:53:48.678811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678864 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.678874 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678889 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 15:53:48.678910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.678950 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.678989 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.678999 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.679020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.679057 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:53:48.679067 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.679090 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 15:53:48.679112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.679135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.679155 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 15:53:48.679179 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.679188 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 15:53:48.679209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.679249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.679260 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.679275 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:53:48.679295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.679319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.679336 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.679362 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.679372 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.679393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.679436 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679447 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.679462 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 15:53:48.679484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.679508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.679525 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:53:48.679549 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679605 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679618 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679634 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679656 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.679703 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679746 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.679758 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679775 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 15:53:48.679801 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.679811 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679826 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 15:53:48.679853 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.679865 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679880 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 15:53:48.679909 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.679920 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679937 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 15:53:48.679966 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.679977 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.679991 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 15:53:48.680017 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:53:48.680027 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.680043 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 15:53:48.680075 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:53:48.680087 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.680102 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 15:53:48.680129 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:53:48.680139 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.680161 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 15:53:48.680190 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:53:48.680201 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.680215 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 15:53:48.680257 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.680267 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.680282 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 15:53:48.680309 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.680321 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.680337 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 15:53:48.680367 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.680378 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.680394 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 15:53:48.680423 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.680434 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.680451 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 15:53:48.680471 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.680570 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.680608 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.680618 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 15:53:48.680646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.680698 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.680710 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.680726 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 15:53:48.680749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.680773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.680790 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.680814 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.680823 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.680852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.680895 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.680907 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.680921 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 15:53:48.680944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.680968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.680985 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:53:48.681008 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.681017 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:53:48.681039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.681082 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.681094 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.681109 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 15:53:48.681135 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.681145 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.681159 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:53:48.681186 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.681197 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.681212 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:53:48.681242 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.681252 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.681267 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:53:48.681291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.681333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.681351 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681374 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.681383 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.681409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.681454 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681464 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.681479 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 15:53:48.681502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.681527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.681543 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:53:48.681565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681615 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681627 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681644 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681664 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.681713 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.681774 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681790 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:53:48.681821 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.681833 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681849 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:53:48.681880 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.681890 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681904 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 15:53:48.681930 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.681939 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.681954 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:53:48.681986 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.681998 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.682014 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:53:48.682043 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.682057 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.682074 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 15:53:48.682113 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:53:48.682123 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.682138 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 15:53:48.682158 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.682220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.682247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682257 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 15:53:48.682289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682331 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.682343 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682359 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 15:53:48.682386 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.682398 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682414 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 15:53:48.682441 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.682452 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682470 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 15:53:48.682499 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.682509 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682523 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 15:53:48.682551 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.682562 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682583 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 15:53:48.682614 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.682625 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682640 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 15:53:48.682670 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.682681 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682702 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:53:48.682732 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.682742 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682756 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:53:48.682777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.682863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.682885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682895 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 15:53:48.682918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682958 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:53:48.682969 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.682992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 15:53:48.683015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.683038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.683054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:53:48.683082 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:53:48.683092 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 15:53:48.683107 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 15:53:48.683131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.683140 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 15:53:48.683162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.683199 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.683233 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:53:48.683260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.683276 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:53:48.683291 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 15:53:48.683318 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.683328 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 15:53:48.683345 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 15:53:48.683374 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:53:48.683385 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 15:53:48.683400 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 15:53:48.683436 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.683446 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 15:53:48.683462 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.683487 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.683496 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:53:48.683511 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.683538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.683549 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:53:48.683570 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.683605 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.683617 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 15:53:48.683633 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.683661 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:53:48.683671 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 15:53:48.683686 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:53:48.683712 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:53:48.683721 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 15:53:48.683738 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 15:53:48.683766 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.683776 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:53:48.683792 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.683820 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:53:48.683831 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 15:53:48.683847 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 15:53:48.683878 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.683887 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 15:53:48.683914 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.683941 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.683951 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:53:48.683966 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.683992 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:53:48.684002 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 15:53:48.684017 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 15:53:48.684036 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 15:53:48.684089 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.684139 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:53:48.684184 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.684230 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 15:53:48.684272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.684312 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:53:48.684496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.684546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:53:48.684613 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.684657 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:53:48.684704 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.684772 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 15:53:48.684818 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 15:53:48.684864 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 15:53:48.684926 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 15:53:48.684968 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 15:53:48.685012 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 15:53:48.685057 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 15:53:48.685104 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.685146 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:53:48.685207 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.685254 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:53:48.685297 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.685359 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:53:48.685404 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.685458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:53:48.685504 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.685551 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:53:48.685601 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.685653 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:53:48.685696 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.685743 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:53:48.685785 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.686050 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:53:48.686094 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.686140 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:53:48.686183 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.686229 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:53:48.686274 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.686335 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:53:48.686379 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.686423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:53:48.686468 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.686514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:53:48.686560 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.686610 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:53:48.686654 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.686696 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:53:48.686740 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.686785 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:53:48.686827 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 15:53:48.686875 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 15:53:48.686923 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.686965 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:53:48.687022 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.687067 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:53:48.687111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.687152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:53:48.687218 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.687259 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 15:53:48.687309 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.687356 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:53:48.687403 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.687458 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:53:48.687503 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.687557 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:53:48.687609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.687673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:53:48.687718 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.687750 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.687800 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:53:48.687843 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.687869 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.687897 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.687944 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:53:48.687990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688063 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:53:48.688187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:53:48.688363 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688410 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.688454 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688495 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.688546 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688572 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688627 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.688667 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688694 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688743 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.688791 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688842 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.688885 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.688931 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:53:48.688973 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689016 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.689059 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689099 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.689156 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689184 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689227 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:53:48.689273 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689334 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.689377 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689431 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:53:48.689479 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689542 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:53:48.689593 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689638 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:53:48.689681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689763 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.689972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.690016 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690046 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690071 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690119 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.690170 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690214 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.690260 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690286 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690367 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.690409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.690639 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690666 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690691 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690721 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690767 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.690810 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690840 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690870 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690899 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.690941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.690994 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691037 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.691094 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691121 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691148 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691172 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691216 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:53:48.691257 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691298 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:53:48.691352 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691379 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691404 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691451 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.691495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:53:48.691710 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.691763 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:53:48.691807 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692031 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.692078 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692125 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.692170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692278 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692331 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.692376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692570 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692630 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:53:48.692672 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692711 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692757 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:53:48.692799 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692828 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.692856 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693104 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:53:48.693159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693185 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:53:48.693346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693376 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693432 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693475 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:53:48.693534 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693584 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.693656 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693705 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.693757 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693783 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693824 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.693872 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693900 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.693954 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.693999 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694046 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.694091 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694135 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:53:48.694174 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694215 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.694260 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694305 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:53:48.694350 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694379 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694423 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:53:48.694466 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694507 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.694553 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694611 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:53:48.694662 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694703 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:53:48.694750 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694798 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:53:48.694876 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694905 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694971 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.694998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695026 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.695161 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695186 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695211 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.695301 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695349 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.695392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695419 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695449 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695496 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.695541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:53:48.695743 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695771 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695804 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695833 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695876 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.695922 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695950 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.695977 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696011 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696052 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.696095 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696144 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:53:48.696187 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696215 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696243 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696270 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696313 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:53:48.696356 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696414 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:53:48.696455 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696482 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696583 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.696640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:53:48.696830 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696874 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:53:48.696917 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.696956 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:53:48.697002 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697044 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:53:48.697086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697114 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697150 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697177 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697216 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.697258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:53:48.697520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:53:48.697611 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.697722 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.697806 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.697887 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.697976 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.698059 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.698149 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 15:53:48.698229 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 15:53:48.698305 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 15:53:48.698384 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.698466 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.698550 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.698650 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.698732 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.698809 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.698887 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.698975 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.699053 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.699140 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.699234 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.699313 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.699398 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.699478 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.699590 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.699680 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.699762 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 15:53:48.699858 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.699942 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.700266 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.700348 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.700452 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.700539 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.700649 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.700733 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.700833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.700918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.701000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.701078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.701151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.701245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.701319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 15:53:48.701401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 15:53:48.701485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 15:53:48.701563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.701652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.701737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.701816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.701914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.701996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.702077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.702157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.702234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.702322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.702402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.702490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.702593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.702678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.702788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.702877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.702956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 15:53:48.703037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.703118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.703197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.703281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.703370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.703465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.703544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.703637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.703734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.703828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.703908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.703994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.704089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.704167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.704248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 15:53:48.704328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 15:53:48.704418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 15:53:48.704497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.704602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.704679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.704778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.704857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.704931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.705010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.705089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.705168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.705249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.705329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.705430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.705527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.705614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.705716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.705800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.705883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 15:53:48.705958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.706049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.706138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.706258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.706341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.706426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.706613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.706702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.706802 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:53:48.706850 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.706954 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.707045 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.707144 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.707252 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.707346 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.707445 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:53:48.707534 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:53:48.707646 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:53:48.707740 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.707833 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.707929 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.708031 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.708124 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.708216 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.708304 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.708409 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.708548 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.708654 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.708747 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.708837 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.708929 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.709021 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.709367 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.709466 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.709558 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:53:48.709658 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.709775 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.709866 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.709956 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.710053 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.710143 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.710248 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.710362 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.710464 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:53:48.710516 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.710619 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.710715 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.710830 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.710930 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.711037 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.711136 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:53:48.711240 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:53:48.711336 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:53:48.711432 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.711530 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.711640 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.711750 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.711853 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.711950 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.712042 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.712135 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.712225 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.712338 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.712461 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.712553 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.712654 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.712753 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.712857 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.712950 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.713066 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:53:48.713183 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.713281 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.713406 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.713513 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.713620 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.713708 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.713804 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.713922 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.714034 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 15:53:48.714072 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.714155 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.714251 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.714336 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.714432 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.714841 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.714925 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:53:48.715013 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:53:48.715131 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:53:48.715219 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.715306 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.715402 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.715495 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.715588 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.715674 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.715766 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.715852 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.715959 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.716043 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.716129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.716214 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.716316 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.716417 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.716504 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.716596 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.716697 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:53:48.716816 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.716920 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.717025 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.717114 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.717198 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.717299 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.717382 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.717473 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.717572 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 15:53:48.717630 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.717742 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.717833 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.717922 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.718017 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.718104 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.718206 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:53:48.718299 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:53:48.718397 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:53:48.718480 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.718605 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.718699 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.718792 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.718883 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.718969 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.719065 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.719150 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.719235 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.719320 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.719427 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.719526 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.719628 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.719728 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.719821 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.719908 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.719992 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:53:48.720076 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.720171 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.720259 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.720356 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.720447 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.720534 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.720649 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.720750 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.720842 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 15:53:48.720875 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 15:53:48.720924 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 15:53:48.720970 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 15:53:48.721020 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 15:53:48.721066 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 15:53:48.721099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.721129 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.721145 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.721159 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.721175 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.721190 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.721203 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:53:48.721218 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:53:48.721234 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:53:48.721248 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.721261 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.721276 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.721289 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.721302 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.721318 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.721333 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.721347 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.721361 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.721375 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.721389 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.721403 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.721417 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.721432 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.721446 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.721460 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.721473 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:53:48.721488 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.721502 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.721515 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.721530 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.721544 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.721559 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.721582 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.721597 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.721610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.721628 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.721641 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.721658 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.721671 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.721684 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.721696 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:53:48.721709 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:53:48.721722 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:53:48.721734 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.721747 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.721761 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.721773 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.721785 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.721797 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.721810 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.721823 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.721834 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.721848 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.721859 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.721871 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.721884 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.721896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.721909 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.721921 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.721934 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:53:48.721946 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.721958 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.721971 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.721983 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.721994 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.722007 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.722018 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.722032 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.722046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.722062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.722074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.722089 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.722102 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.722113 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.722124 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:53:48.722136 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:53:48.722149 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:53:48.722162 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.722174 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.722187 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.722199 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.722212 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.722224 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.722236 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.722250 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.722262 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.722276 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.722289 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.722302 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.722320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.722332 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.722344 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.722355 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.722369 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:53:48.722382 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.722395 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.722406 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.722418 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.722430 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.722442 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.722455 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.722467 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.722480 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:53:48.722496 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.722508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:53:48.722520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:53:48.722532 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:53:48.722544 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:53:48.722555 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:53:48.722567 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:53:48.722590 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:53:48.722603 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:53:48.722615 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:53:48.722627 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:53:48.722639 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:53:48.722651 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.722663 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.722675 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:53:48.722688 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:53:48.722700 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:53:48.722713 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:53:48.722726 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.722737 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:53:48.722749 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:53:48.722760 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:53:48.722772 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:53:48.722828 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:53:48.722841 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:53:48.722853 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:53:48.722866 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:53:48.722878 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:53:48.722897 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:53:48.722909 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:53:48.722921 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:53:48.722933 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:53:48.722945 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:53:48.723254 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 15:53:48.723272 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:53:48.723280 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:53:48.723287 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:53:48.723298 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 15:53:48.723305 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:53:48.723311 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:53:48.723326 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 15:53:48.723341 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:53:48.723401 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.723412 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:53:48.723435 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:53:48.723469 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 15:53:48.723480 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 15:53:48.723489 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 15:53:48.723497 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 15:53:48.723506 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:53:48.723525 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:53:48.723536 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:53:48.723544 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:53:48.723563 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.723586 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:53:48.723594 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 15:53:48.723633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.723649 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:53:48.723657 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.723695 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:53:48.723705 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 15:53:48.723712 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 15:53:48.723718 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 15:53:48.723724 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 15:53:48.723731 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 15:53:48.723740 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 15:53:48.723748 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 15:53:48.723763 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:53:48.723781 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:53:48.723792 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:53:48.723799 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:53:48.723809 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.723818 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:53:48.723826 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:53:48.723863 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:53:48.723873 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.723881 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.723890 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.723897 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:53:48.723914 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:53:48.723928 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:53:48.723935 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:53:48.723944 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:53:48.723955 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205393" 2019-10-21 15:53:48.723966 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:53:48.723972 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:53:48.723981 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:53:48.723991 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:53:48.723998 wsdl: in serializeType: returning: 205393 2019-10-21 15:53:48.724008 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:53:48.724020 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:53:48.724027 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:53:48.724033 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:53:48.724040 wsdl: in serializeType: returning: 205393 2019-10-21 15:53:48.724048 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205393 2019-10-21 15:53:48.724078 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205393 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 15:53:48.724085 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 15:53:48.724095 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3932"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 15:53:48.724116 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 15:53:48.724126 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205393 2019-10-21 15:53:48.724142 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 15:53:48.724262 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 15:53:48.724162 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:53:48.724180 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:53:48.724188 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:53:48.724196 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:53:48.724202 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:53:48.724214 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:53:48.724229 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:53:48.724242 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:53:48.724252 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:53:48.724272 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 15:53:48.724287 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:53:48.724299 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:53:48.730437 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:53:48.730453 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:53:48.730467 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 15:53:48.730475 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 15:53:48.730483 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:53:48.730492 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:53:48.730503 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:53:48.730510 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:53:48.730517 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 15:53:48.730553 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 15:53:48.738417 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 15:53:48.738439 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 15:53:48.738448 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:53:48.738457 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:53:48.738465 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:53:48.738479 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:53:48.738489 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:53:48.738498 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:53:48.738508 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:53:48.738517 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:53:34 GMT 2019-10-21 15:53:48.738526 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:53:48.738535 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 15:53:48.738543 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:53:48.738556 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 15:53:48.738672 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 15:53:48.738688 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 15:53:48.738702 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:53:48.738711 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 15:53:48.738724 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 15:53:48.738765 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:53:48.738782 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:53:48.738791 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:53:48.738820 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:53:48.738834 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 13:53:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 15:53:48.738875 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 15:53:48.738890 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 15:53:48.738924 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 15:53:48.738935 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 15:53:48.739073 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 15:53:48.739241 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 15:53:48.739251 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 15:53:48.739264 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 15:53:48.739281 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:53:48.739317 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 15:53:48.739405 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 15:53:48.739449 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:53:48.739465 nusoap_client: got fault 2019-10-21 15:53:48.739477 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 15:53:48.739485 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 15:53:48.739498 nusoap_client: detail =