Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 91.5/96.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
316179501035967 6 Model turbiny: S300
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR062356 B43
JR T3778
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:47:09 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:47:21.208966 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:47:21.209086 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:47:21.209104 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205393" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:47:21.209120 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:47:21.209132 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:47:21.209146 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:47:21.209166 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:47:21.209175 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:47:21.209183 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:47:21.209194 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:47:21.209202 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:47:21.209213 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:47:21.209218 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:47:21.209222 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:47:21.209226 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:47:21.209230 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:47:21.209243 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:47:21.209431 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:47:21.209443 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:47:21.209462 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:47:21.209468 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:47:21.209480 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:47:21.209489 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:47:21.217541 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:47:21.217586 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:47:21.217603 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:47:21.217611 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:47:21.217617 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:47:21.217621 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:47:21.217626 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:47:21.217660 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:47:21.286388 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:47:21.286458 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:47:21.286471 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:47:21.286481 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:47:21.286491 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:47:21.286501 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:47:21.286510 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:47:21.286522 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:47:21.286531 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:47:21.286541 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:47:09 GMT 2019-04-25 00:47:21.286550 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:47:21.286559 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:47:21.286569 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:47:21.286646 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:47:21.286698 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:47:21.286732 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 00:47:21.294416 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:47:21.294477 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:47:21.294496 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:47:21.302071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:47:21.302117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:47:21.302278 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:47:21.302312 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:47:21.302363 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:47:21.302444 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:47:21.302527 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:47:21.309754 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:47:21.309811 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:47:21.310308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:47:21.310372 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:47:21.310452 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:47:21.310504 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:47:21.310555 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2019-04-25 00:47:21.310599 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:47:21.310626 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:47:21.317519 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:47:21.317594 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:47:21.317623 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:47:21.318368 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:47:21.318413 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:47:21.318440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:47:21.318478 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:47:21.318535 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:47:21.318587 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:47:21.318651 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:47:21.318722 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:47:21.318752 soap_transport_http: read buffer of 2911 bytes 2019-04-25 00:47:21.318768 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:47:21.318777 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:47:21.318906 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:47:21.318966 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:47:21.318988 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:47:21.319000 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:47:21.319030 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:47:21.319039 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:47:21.319653 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:47:21.319676 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:47:21.319771 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.319786 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:47:21.319822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.319877 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.319892 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.319917 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:47:21.319956 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.319968 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.319986 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:47:21.320017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.320080 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.320107 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320117 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.320144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320192 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.320204 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320222 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:47:21.320245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.320291 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:47:21.320318 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320328 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:47:21.320353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320403 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.320416 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320434 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:47:21.320466 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.320478 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320495 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:47:21.320525 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.320536 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320553 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:47:21.320577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.320634 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.320660 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320672 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:47:21.320695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320737 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.320749 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320766 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:47:21.320790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.320833 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:47:21.320858 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320869 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:47:21.320892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320935 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.320946 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.320963 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:47:21.320994 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.321005 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321021 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:47:21.321051 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.321062 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321079 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:47:21.321108 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.321120 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:47:21.321161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.321228 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.321254 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321264 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.321288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321331 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321342 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321418 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:47:21.321454 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:47:21.321484 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321502 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:47:21.321520 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:47:21.321542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:47:21.321585 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:47:21.321610 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321620 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:47:21.321644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321685 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.321698 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321715 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:47:21.321738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.321782 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.321810 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321821 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.321844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321887 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.321898 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321915 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:47:21.321938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.321963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.321980 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:47:21.322006 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322016 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:47:21.322040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322083 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.322094 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:47:21.322135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.322178 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.322202 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322212 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.322235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322277 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.322289 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322306 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:47:21.322329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.322371 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:47:21.322442 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322455 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:47:21.322483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322516 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.322525 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322537 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:47:21.322558 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.322566 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322576 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:47:21.322590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.322624 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:47:21.322640 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322646 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.322661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322688 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.322696 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322706 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:47:21.322719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.322746 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:47:21.322761 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322768 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:47:21.322781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322807 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.322815 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322825 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:47:21.322845 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.322852 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322869 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:47:21.322883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.322913 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:47:21.322928 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322935 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.322950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322975 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.322982 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.322992 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:47:21.323005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.323031 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:47:21.323046 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323052 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:47:21.323065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323090 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.323097 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323107 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:47:21.323120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.323145 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:47:21.323161 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323167 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.323181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323206 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.323214 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323224 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:47:21.323237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.323262 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:47:21.323277 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323284 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:47:21.323305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323332 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.323339 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:47:21.323362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.323388 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.323403 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323409 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.323423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323448 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.323455 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323465 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:47:21.323478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.323504 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:47:21.323519 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323525 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:47:21.323539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323564 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.323571 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323581 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:47:21.323594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.323620 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.323634 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323641 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.323654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323679 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.323687 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323697 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:47:21.323710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.323735 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:47:21.323749 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323756 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:47:21.323769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323794 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.323801 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323811 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:47:21.323823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.323848 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.323863 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323871 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.323885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323909 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.323917 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323927 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:47:21.323939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.323966 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:47:21.323981 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.323987 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:47:21.324000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324025 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.324032 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324042 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:47:21.324060 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.324067 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324077 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:47:21.324090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.324119 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.324134 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324140 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.324154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324180 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.324188 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324197 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:47:21.324210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.324236 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:47:21.324251 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324257 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:47:21.324271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324304 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.324312 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:47:21.324335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.324361 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.324376 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324382 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.324396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324421 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.324428 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324438 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:47:21.324451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.324476 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:47:21.324491 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324497 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:47:21.324511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324536 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:47:21.324544 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324554 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:47:21.324567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.324592 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.324607 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324613 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.324627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324650 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324657 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324699 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:47:21.324721 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:47:21.324738 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324749 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:47:21.324759 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:47:21.324772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:47:21.324797 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:47:21.324813 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324819 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:47:21.324832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324859 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:47:21.324867 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324877 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:47:21.324890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.324916 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.324931 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324937 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.324951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324975 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324981 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.324995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325018 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:47:21.325038 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:47:21.325055 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325066 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:47:21.325076 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:47:21.325088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:47:21.325113 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:47:21.325127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325134 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:47:21.325149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325174 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.325181 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325191 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:47:21.325209 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.325217 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325227 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:47:21.325245 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.325252 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325262 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:47:21.325280 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.325287 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325303 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:47:21.325322 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.325330 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325340 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:47:21.325357 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.325364 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325374 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:47:21.325391 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.325398 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325408 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:47:21.325421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.325470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.325486 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325493 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.325507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325532 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.325540 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325550 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:47:21.325563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.325588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:47:21.325603 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325609 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:47:21.325624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325649 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.325656 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325666 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:47:21.325684 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.325691 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325701 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:47:21.325719 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.325726 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325735 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:47:21.325748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.325782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.325796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325803 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.325817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325842 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.325850 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:47:21.325873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.325900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:47:21.325915 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325921 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:47:21.325935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325959 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.325967 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.325976 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:47:21.325989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.326014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.326029 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326036 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.326050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326075 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.326083 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326093 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:47:21.326106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.326131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:47:21.326146 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326153 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:47:21.326166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326191 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.326198 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326208 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:47:21.326226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.326233 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326243 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:47:21.326261 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.326269 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326279 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:47:21.326292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.326332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.326348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326355 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.326370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326395 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.326402 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:47:21.326425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.326450 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:47:21.326465 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326471 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:47:21.326485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326510 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.326517 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326527 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:47:21.326545 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.326553 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326563 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:47:21.326581 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.326588 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326597 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:47:21.326615 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.326622 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326641 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:47:21.326660 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.326667 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326677 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:47:21.326690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.326733 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.326749 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326755 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.326771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326797 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.326804 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326814 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:47:21.326827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.326843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.326853 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:47:21.326868 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.326901 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.326909 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.326919 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.326932 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.326949 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.326964 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.326989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.326997 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327006 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:47:21.327025 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.327031 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327041 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:47:21.327059 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.327066 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327076 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:47:21.327094 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.327101 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327111 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:47:21.327129 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.327136 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327145 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:47:21.327163 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:47:21.327170 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327180 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:47:21.327197 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.327204 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327214 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.327232 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.327239 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327248 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:47:21.327266 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.327273 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327283 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:47:21.327305 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.327313 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327323 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:47:21.327336 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327389 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.327407 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.327414 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:47:21.327428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.327453 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.327460 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.327470 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:47:21.327488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.327495 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.327504 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:47:21.327521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.327528 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.327537 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:47:21.327554 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.327562 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.327571 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:47:21.327584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.327611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.327623 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327637 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.327644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.327659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.327683 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.327701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:47:21.327714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.327729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.327739 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:47:21.327753 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327780 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327788 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327798 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327811 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.327841 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327868 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.327875 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327885 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:47:21.327903 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.327910 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327921 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:47:21.327939 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.327945 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327955 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:47:21.327973 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.327979 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.327989 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:47:21.328007 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.328014 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.328023 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:47:21.328041 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.328048 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.328057 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:47:21.328075 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.328082 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.328091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:47:21.328109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.328115 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.328125 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:47:21.328142 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.328149 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.328159 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:47:21.328176 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.328183 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.328193 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:47:21.328210 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.328217 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.328227 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:47:21.328240 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.328302 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.328321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.328328 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:47:21.328344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.328368 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.328375 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.328385 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:47:21.328403 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.328409 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.328428 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:47:21.328445 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.328453 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.328462 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:47:21.328480 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:47:21.328486 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.328496 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.328509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.328536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.328547 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328562 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.328568 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.328584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.328609 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328616 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.328626 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:47:21.328639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.328655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.328665 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:47:21.328678 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328707 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328714 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328724 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328738 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328754 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.328768 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328794 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.328801 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328811 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:47:21.328829 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.328836 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328846 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:47:21.328869 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.328876 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328886 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:47:21.328904 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.328911 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328921 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:47:21.328939 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.328946 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328956 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:47:21.328973 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.328980 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.328990 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:47:21.329008 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.329014 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.329024 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:47:21.329042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.329050 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.329060 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:47:21.329077 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.329084 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.329094 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:47:21.329112 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329119 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.329128 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:47:21.329146 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.329153 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.329162 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:47:21.329179 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.329187 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.329196 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:47:21.329209 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.329269 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.329286 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329321 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329329 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329340 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329353 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.329384 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329410 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.329417 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329427 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:47:21.329445 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.329452 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329462 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:47:21.329480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.329487 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329496 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:47:21.329514 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.329521 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329531 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:47:21.329548 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.329555 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329565 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:47:21.329582 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.329589 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329599 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:47:21.329616 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.329623 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329633 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:47:21.329651 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.329658 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329667 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:47:21.329685 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.329692 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329702 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:47:21.329719 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.329726 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329736 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:47:21.329753 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.329760 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329770 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:47:21.329787 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.329794 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329804 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:47:21.329821 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.329828 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329838 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:47:21.329855 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.329862 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329871 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:47:21.329884 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.329952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.329973 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.329979 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:47:21.330005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330031 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.330039 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330049 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:47:21.330062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.330088 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.330103 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330110 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.330124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330149 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.330156 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330170 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:47:21.330184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.330210 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:47:21.330225 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330231 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:47:21.330244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.330277 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:47:21.330312 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.330319 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330329 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:47:21.330346 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.330353 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330362 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:47:21.330380 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:47:21.330386 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330395 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:47:21.330409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.330449 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:47:21.330464 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330470 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.330489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330514 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:47:21.330522 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330532 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:47:21.330545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.330561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.330571 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:47:21.330585 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:47:21.330612 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330619 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:47:21.330629 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330642 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:47:21.330658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.330672 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330697 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.330705 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330714 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:47:21.330732 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.330739 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330753 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:47:21.330772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.330779 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330789 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:47:21.330806 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:47:21.330813 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330823 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:47:21.330840 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.330847 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330856 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:47:21.330874 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.330881 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330891 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:47:21.330908 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.330916 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330925 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:47:21.330943 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.330950 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330959 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:47:21.330977 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.330984 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.330994 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:47:21.331011 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.331018 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.331028 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:47:21.331040 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:47:21.331092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.331109 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331116 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:47:21.331134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331160 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.331167 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331177 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:47:21.331190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.331215 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.331230 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331236 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.331254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331280 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:47:21.331287 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331301 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:47:21.331316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.331341 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:47:21.331355 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:47:21.331381 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:47:21.331389 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:47:21.331399 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:47:21.331416 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:47:21.331423 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:47:21.331432 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:47:21.331450 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:47:21.331457 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:47:21.331467 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:47:21.331480 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:47:21.331505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.331521 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331527 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:47:21.331545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331572 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.331580 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331589 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:47:21.331607 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.331615 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331624 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:47:21.331642 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.331649 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331659 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:47:21.331672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.331705 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.331720 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331727 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.331741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331765 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.331773 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331782 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:47:21.331795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.331811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.331821 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:47:21.331834 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.331866 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.331873 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.331883 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.331896 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.331913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.331927 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.331952 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.331960 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.331969 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:47:21.331987 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.331995 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.332004 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:47:21.332022 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.332029 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.332038 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:47:21.332056 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.332063 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.332073 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:47:21.332090 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.332097 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.332107 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:47:21.332123 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.332130 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.332144 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:47:21.332162 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.332170 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.332180 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:47:21.332197 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.332204 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.332214 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:47:21.332232 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.332239 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.332248 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:47:21.332261 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.332315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.332336 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332342 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:47:21.332361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332387 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.332394 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332409 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:47:21.332429 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.332436 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332446 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:47:21.332463 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.332470 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332479 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:47:21.332497 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.332504 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332513 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:47:21.332531 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.332537 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332547 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:47:21.332559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.332603 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.332618 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332624 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.332643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332668 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332713 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:47:21.332734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:47:21.332751 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332762 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:47:21.332773 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:47:21.332785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:47:21.332809 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:47:21.332824 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332830 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:47:21.332844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332868 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.332876 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332892 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:47:21.332905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.332931 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.332946 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332952 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.332966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.332991 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:47:21.332998 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.333008 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:47:21.333021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.333036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.333046 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:47:21.333061 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.333067 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:47:21.333080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.333105 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.333113 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.333122 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:47:21.333135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.333150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.333160 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.333175 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.333181 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.333199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.333224 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333232 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.333242 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:47:21.333255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.333271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.333280 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:47:21.333299 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333328 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333337 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333347 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333360 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.333391 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333417 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.333425 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333435 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:47:21.333453 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.333460 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333470 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:47:21.333487 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.333494 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333508 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:47:21.333527 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.333534 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333543 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:47:21.333561 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.333568 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333578 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:47:21.333595 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:47:21.333602 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333612 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:47:21.333629 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:47:21.333636 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333646 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:47:21.333664 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:47:21.333671 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333680 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:47:21.333698 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:47:21.333706 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333715 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:47:21.333733 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.333740 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333749 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:47:21.333767 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.333774 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333783 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:47:21.333800 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.333808 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333817 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:47:21.333834 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.333841 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333851 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:47:21.333864 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.333929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.333949 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.333955 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:47:21.333976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334003 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.334011 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334020 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:47:21.334033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.334059 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.334074 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334081 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.334094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334119 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.334126 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334136 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:47:21.334149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.334174 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:47:21.334189 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334195 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:47:21.334209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334234 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.334242 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334256 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:47:21.334274 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.334281 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334291 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:47:21.334315 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.334322 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334333 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:47:21.334350 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.334358 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334367 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:47:21.334380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.334419 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334434 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334440 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.334455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334480 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334488 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334497 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:47:21.334510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.334536 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:47:21.334550 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334584 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334591 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334601 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334614 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.334646 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334671 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.334678 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334688 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:47:21.334706 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.334713 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334722 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:47:21.334740 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.334747 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334756 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:47:21.334774 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.334781 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334790 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:47:21.334808 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.334815 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334824 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:47:21.334842 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.334849 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334858 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:47:21.334876 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:47:21.334883 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334897 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:47:21.334910 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.334950 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.334968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.334975 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:47:21.334989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335013 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.335021 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335031 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:47:21.335049 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.335056 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335066 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:47:21.335083 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.335090 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335104 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:47:21.335122 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.335129 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335139 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:47:21.335156 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.335163 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335173 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:47:21.335190 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.335197 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335207 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:47:21.335224 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.335232 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335241 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:47:21.335258 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.335265 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335275 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:47:21.335288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.335349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.335365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335372 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:47:21.335391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335417 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:47:21.335424 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335434 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:47:21.335447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.335473 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:47:21.335489 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:47:21.335496 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:47:21.335507 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:47:21.335524 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335530 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:47:21.335544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335568 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:47:21.335589 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:47:21.335606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.335617 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:47:21.335627 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:47:21.335644 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.335651 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:47:21.335665 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:47:21.335682 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:47:21.335696 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:47:21.335707 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:47:21.335725 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.335732 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:47:21.335742 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.335759 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.335766 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:47:21.335776 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.335793 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.335800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:47:21.335810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.335827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.335833 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:47:21.335843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.335860 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:47:21.335867 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:47:21.335876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:47:21.335894 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:47:21.335900 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:47:21.335910 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:47:21.335927 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.335933 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:47:21.335943 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.335960 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:47:21.335967 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:47:21.335977 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:47:21.335993 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.336000 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:47:21.336014 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.336032 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.336039 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:47:21.336049 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.336065 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:47:21.336071 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:47:21.336080 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:47:21.336098 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:47:21.336138 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.336168 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:47:21.336196 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.336223 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:47:21.336250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.336277 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:47:21.336311 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.336338 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:47:21.336365 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.336391 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:47:21.336417 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:47:21.336444 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:47:21.336470 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:47:21.336496 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:47:21.336538 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:47:21.336565 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:47:21.336598 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.336624 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:47:21.336651 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.336677 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:47:21.336703 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.336729 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:47:21.336756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.336954 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:47:21.336982 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.337008 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:47:21.337034 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.337061 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:47:21.337087 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.337113 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:47:21.337139 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.337167 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:47:21.337193 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.337220 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:47:21.337247 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.337276 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:47:21.337308 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.337336 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:47:21.337363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.337390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:47:21.337417 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.337444 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:47:21.337470 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.337496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:47:21.337523 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.337550 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:47:21.337576 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:47:21.337602 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:47:21.337628 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.337659 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:47:21.337686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.337712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:47:21.337738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.337764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:47:21.337791 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.337817 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:47:21.337844 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.337870 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:47:21.337896 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.337924 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:47:21.337949 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.337976 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:47:21.338002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.338030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:47:21.338059 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338077 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338103 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:47:21.338129 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338146 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338163 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338189 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:47:21.338215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:47:21.338324 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338355 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.338381 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338407 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.338433 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338450 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338476 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.338502 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338520 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338546 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.338573 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338599 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.338625 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338651 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:47:21.338677 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338703 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.338729 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338755 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.338781 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338798 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338824 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:47:21.338850 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338876 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.338902 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338928 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:47:21.338954 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.338980 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:47:21.339006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339096 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339113 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339140 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.339166 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339183 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339200 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339226 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.339252 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339279 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.339311 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339329 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.339398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.339519 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339536 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339553 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339570 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339596 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.339622 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339639 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339672 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339702 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.339728 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339754 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.339780 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339799 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339816 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339833 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339861 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:47:21.339887 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339913 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:47:21.339939 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339957 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339974 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.339999 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.340025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:47:21.340144 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340169 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:47:21.340195 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340221 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.340247 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340272 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.340303 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340321 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340338 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340355 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340385 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.340412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340446 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:47:21.340594 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340611 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340637 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:47:21.340662 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340679 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340696 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340722 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:47:21.340748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340782 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:47:21.340850 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340875 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.340901 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340926 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.340952 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340969 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.340994 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.341025 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341042 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341067 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.341094 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341120 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.341147 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341174 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:47:21.341199 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341225 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.341251 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341282 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:47:21.341313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341331 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341357 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:47:21.341383 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341409 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.341435 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341461 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:47:21.341486 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341513 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:47:21.341538 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341639 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341665 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.341691 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341708 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341729 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341755 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.341780 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341808 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.341834 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341852 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341869 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.341920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.341988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:47:21.342039 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342056 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342074 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342090 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342116 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.342142 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342159 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342175 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342192 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342218 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.342244 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342270 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:47:21.342307 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342325 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342349 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342366 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342393 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:47:21.342419 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342444 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:47:21.342470 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342488 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342505 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.342556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:47:21.342682 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342708 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:47:21.342734 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342759 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:47:21.342785 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342811 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:47:21.342837 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342887 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342913 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.342939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.342995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.343012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.343029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.343046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.343063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:47:21.343088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:47:21.343116 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.343177 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.343227 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.343281 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.343334 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.343382 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:47:21.343430 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:47:21.343477 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:47:21.343542 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.343595 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.343643 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.343690 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.343735 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.343782 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.343829 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.343875 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.343923 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.343970 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.344019 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.344066 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.344129 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.344212 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.344282 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.344336 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:47:21.344383 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.344429 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.344475 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.344522 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.344569 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.344635 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.344681 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.344729 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.344784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.344831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.344878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.344926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.344972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.345020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:47:21.345085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:47:21.345136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:47:21.345394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.345442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.345488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.345534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.345581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.345628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.345675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.345722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.345769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.345816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.345863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.345910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.345958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.346009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.346059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.346105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:47:21.346152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.346199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.346244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.346292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.346347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.346398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.346444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.346491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.346548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.346595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.346642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.346690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.346736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.346783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:47:21.346830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:47:21.346881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:47:21.346929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.346975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.347023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.347069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.347116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.347163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.347210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.347255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.347307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.347356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.347404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.347452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.347500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.347551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.347602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.347653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:47:21.347699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.347745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.347790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.347838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.347887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.347941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.347987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.348035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.348092 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:47:21.348121 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.348182 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.348236 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.348289 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.348353 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.348407 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:47:21.348460 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:47:21.348513 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:47:21.348566 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.348619 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.348671 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.348725 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.348778 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.348831 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.348884 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.348938 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.348990 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.349044 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.349100 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.349152 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.349205 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.349258 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.349323 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.349377 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:47:21.349430 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.349483 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.349570 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.349624 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.349676 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.349729 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.349781 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.349834 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.349902 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:47:21.349927 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.349981 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.350035 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.350089 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.350141 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.350194 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:47:21.350247 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:47:21.350347 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:47:21.350402 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.350670 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.350724 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.350777 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.350830 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.350883 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.350936 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.350993 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.351047 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.351101 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.351154 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.351206 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.351259 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.351322 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.351375 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.351428 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:47:21.351481 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.351535 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.351588 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.351641 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.351694 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.351747 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.351800 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.351853 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.351913 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:47:21.351936 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.351985 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.352033 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.352080 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.352133 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.352181 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:47:21.352228 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:47:21.352275 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:47:21.352328 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.352376 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.352423 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.352471 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.352518 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.352567 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.352614 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.352661 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.352708 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.352756 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.352804 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.352851 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.352898 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.352945 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.352993 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.353040 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:47:21.353088 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.353139 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.353186 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.353233 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.353280 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.353337 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.353385 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.353434 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.353489 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:47:21.353511 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.353561 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.353610 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.353658 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.353708 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.353757 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:47:21.353806 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:47:21.353855 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:47:21.353904 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.353954 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.354004 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.354053 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.354102 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.354151 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.354205 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.354255 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.354310 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.354361 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.354410 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.354460 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.354509 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.354558 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.354607 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.354657 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:47:21.354706 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.354755 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.354805 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.354854 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.354904 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.354953 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.355003 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.355052 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.355105 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:47:21.355123 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:47:21.355153 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:47:21.355180 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:47:21.355206 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:47:21.355239 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:47:21.355262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.355282 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.355315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.355329 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.355340 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.355351 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:47:21.355362 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:47:21.355372 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:47:21.355382 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.355392 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.355401 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.355411 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.355425 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.355436 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.355446 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.355455 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.355465 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.355474 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.355484 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.355494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.355503 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.355511 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.355520 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.355528 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:47:21.355537 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.355545 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.355554 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.355563 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.355572 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.355581 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.355589 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.355598 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.355607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.355616 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.355624 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.355633 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.355641 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.355649 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:47:21.355658 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:47:21.355666 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:47:21.355673 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.355680 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.355688 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.355696 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.355704 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.355711 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.355719 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.355727 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.355735 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.355742 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.355750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.355758 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.355765 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.355773 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.355780 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.355788 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:47:21.355795 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.355802 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.355810 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.355817 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.355828 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.355837 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.355845 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.355856 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.355864 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.355875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.355884 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.355893 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.355900 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.355908 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:47:21.355916 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:47:21.355924 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:47:21.355932 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.355939 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.355946 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.355953 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.355961 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.355968 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.355975 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.355983 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.355990 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.355997 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.356004 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.356012 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.356019 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.356026 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.356033 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.356041 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:47:21.356048 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.356055 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.356062 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.356070 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.356077 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.356084 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.356091 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.356098 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.356105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:47:21.356114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.356122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:47:21.356130 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:47:21.356137 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:47:21.356145 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:47:21.356153 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:47:21.356160 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:47:21.356167 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:47:21.356174 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:47:21.356181 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:47:21.356188 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:47:21.356195 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.356207 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.356216 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:47:21.356223 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:47:21.356231 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:47:21.356238 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.356245 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:47:21.356458 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:47:21.356468 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:47:21.356476 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:47:21.356484 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:47:21.356491 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:47:21.356499 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:47:21.356507 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:47:21.356515 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:47:21.356522 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:47:21.356530 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:47:21.356537 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:47:21.356544 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:47:21.356551 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:47:21.356842 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:47:21.356854 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:47:21.356859 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:47:21.356865 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:47:21.356872 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:47:21.356877 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:47:21.356881 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:47:21.356891 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:47:21.356901 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:47:21.356974 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.356983 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:47:21.356998 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:47:21.357021 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:47:21.357027 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:47:21.357032 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:47:21.357037 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:47:21.357042 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:47:21.357056 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:47:21.357064 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:47:21.357069 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:47:21.357083 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.357093 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:47:21.357098 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:47:21.357124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.357133 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:47:21.357138 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.357163 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:47:21.357169 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:47:21.357173 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:47:21.357177 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:47:21.357181 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:47:21.357185 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:47:21.357189 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:47:21.357194 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:47:21.357200 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:47:21.357210 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:47:21.357217 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:47:21.357222 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:47:21.357228 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.357233 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:47:21.357237 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:47:21.357262 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:47:21.357269 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.357274 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.357280 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.357285 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:47:21.357301 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:47:21.357310 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:47:21.357315 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:47:21.357320 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:47:21.357327 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205393" 2019-04-25 00:47:21.357334 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:47:21.357338 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:47:21.357343 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:47:21.357350 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:47:21.357355 wsdl: in serializeType: returning: 205393 2019-04-25 00:47:21.357361 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:47:21.357368 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:47:21.357372 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:47:21.357376 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:47:21.357382 wsdl: in serializeType: returning: 205393 2019-04-25 00:47:21.357386 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205393 2019-04-25 00:47:21.357409 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205393 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:47:21.357414 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:47:21.357420 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6995"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:47:21.357436 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:47:21.357442 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205393 2019-04-25 00:47:21.357494 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:47:21.357575 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:47:21.357510 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:47:21.357523 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:47:21.357528 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:47:21.357533 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:47:21.357537 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:47:21.357544 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:47:21.357554 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:47:21.357563 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:47:21.357569 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:47:21.357599 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:47:21.357611 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:47:21.357620 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:47:21.365499 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:47:21.365529 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:47:21.365545 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:47:21.365551 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:47:21.365558 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:47:21.365563 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:47:21.365568 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:47:21.365572 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:47:21.365578 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:47:21.365616 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:47:21.377404 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:47:21.377446 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:47:21.377453 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:47:21.377458 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:47:21.377464 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:47:21.377469 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:47:21.377477 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:47:21.377482 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:47:21.377488 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:47:21.377494 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:47:09 GMT 2019-04-25 00:47:21.377500 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:47:21.377506 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:47:21.377512 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:47:21.377524 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:47:21.377553 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:47:21.377565 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:47:21.377576 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:47:21.377581 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:47:21.377587 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:47:21.377631 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:47:21.377644 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:47:21.377651 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:47:21.377684 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:47:21.377692 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:47:09 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:47:21.377727 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:47:21.377812 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:47:21.377884 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:47:21.377894 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:47:21.378046 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:47:21.378155 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:47:21.378162 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:47:21.378175 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:47:21.378187 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:47:21.378211 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:47:21.378269 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:47:21.378305 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:47:21.378321 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:47:21.378329 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:47:21.378334 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:47:21.378339 nusoap_client: detail =