Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 91.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452020-0002 Model turbiny: TA51
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: E.N.BAZAN
 Silnik:
JR T3407
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 15:21:35 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 17:21:56.728404 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 17:21:56.728466 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:21:56.728483 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200646" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 17:21:56.728501 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:21:56.728511 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 17:21:56.728520 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 17:21:56.728535 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 17:21:56.728544 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:21:56.728550 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:21:56.728561 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:21:56.728570 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 17:21:56.728581 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 17:21:56.728588 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 17:21:56.728600 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 17:21:56.728605 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 17:21:56.728609 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 17:21:56.728621 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:21:56.728639 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:21:56.728648 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 17:21:56.728654 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 17:21:56.728667 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 17:21:56.728676 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 17:21:56.728686 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 17:21:56.735353 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 17:21:56.735369 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 17:21:56.735381 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 17:21:56.735387 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:21:56.735393 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:21:56.735397 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 17:21:56.735401 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 17:21:56.735434 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 17:21:57.669538 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 17:21:57.669613 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 17:21:57.669623 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:21:57.669646 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 17:21:57.669652 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 17:21:57.669658 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 17:21:57.669663 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 17:21:57.669670 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 17:21:57.669676 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 17:21:57.669681 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 15:21:35 GMT 2020-05-27 17:21:57.669687 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 17:21:57.669692 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 17:21:57.669698 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 17:21:57.669710 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 17:21:57.669748 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 17:21:57.669772 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 17:21:57.676140 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 17:21:57.676194 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:21:57.676224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.682606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.682644 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.682689 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.682716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.682742 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.682766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.682800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.682826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.682901 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:21:57.682940 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.689209 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:21:57.689238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.689291 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:21:57.689333 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.689355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.689404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.689419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.689579 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-27 17:21:57.689882 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-27 17:21:57.689946 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-27 17:21:57.689975 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2020-05-27 17:21:57.701120 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:21:57.701195 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 17:21:57.701244 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.701288 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.701314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.701342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.701381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.701395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.701442 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.701482 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.701511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.701549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.701568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.701783 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-27 17:21:57.701836 soap_transport_http: read buffer of 7040 bytes 2020-05-27 17:21:57.701876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.701930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.701965 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.707582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.707628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.707659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.707697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.707738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.707787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.707812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.707833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.707881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.707937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.707959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.707995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.708021 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.708047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.708068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.708089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.708115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.708137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.708164 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.708186 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.708224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.708257 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:21:57.708294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.708320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:21:57.708340 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-27 17:21:57.708358 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 17:21:57.708368 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 17:21:57.708554 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 17:21:57.708607 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 17:21:57.708629 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 17:21:57.708641 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 17:21:57.708670 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 17:21:57.708678 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 17:21:57.708925 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 17:21:57.708948 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 17:21:57.709038 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 17:21:57.709085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709136 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.709150 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709172 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:21:57.709206 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.709230 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709246 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:21:57.709269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.709343 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.709371 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.709407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709465 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.709477 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709494 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 17:21:57.709518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.709571 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 17:21:57.709597 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 17:21:57.709631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709673 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.709684 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709701 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:21:57.709742 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.709754 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709769 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:21:57.709797 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.709807 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709822 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:21:57.709844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.709899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.709922 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709933 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 17:21:57.709954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.709994 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.710005 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710022 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 17:21:57.710044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.710086 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 17:21:57.710109 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710119 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 17:21:57.710141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710179 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.710191 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710206 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:21:57.710234 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.710244 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710259 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:21:57.710287 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.710306 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710323 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:21:57.710354 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.710366 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710387 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:21:57.710429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.710499 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.710528 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.710582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710626 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710703 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.710738 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.710770 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710790 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:21:57.710808 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 17:21:57.710829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:21:57.710872 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 17:21:57.710898 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710908 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 17:21:57.710932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.710974 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.710985 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711001 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:21:57.711024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.711067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.711091 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711101 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.711124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711174 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711236 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.711269 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.711297 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711314 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:21:57.711331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 17:21:57.711353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:21:57.711394 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 17:21:57.711418 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711428 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 17:21:57.711458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711542 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.711564 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711585 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:21:57.711615 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.711623 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711634 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:21:57.711653 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.711660 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711670 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:21:57.711688 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.711695 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711705 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:21:57.711719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.711761 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.711777 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711784 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.711803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711829 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.711837 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711851 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 17:21:57.711866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.711893 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 17:21:57.711908 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711915 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 17:21:57.711929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711954 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.711962 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.711971 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:21:57.711985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.712011 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.712026 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712032 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.712046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712073 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.712080 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712090 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 17:21:57.712103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.712129 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 17:21:57.712144 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712150 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 17:21:57.712164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712189 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.712197 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712206 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:21:57.712220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.712245 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.712260 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712266 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.712279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712304 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.712311 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712321 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 17:21:57.712334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.712360 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 17:21:57.712374 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712380 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 17:21:57.712394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712419 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.712426 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712436 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:21:57.712453 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.712460 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712470 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:21:57.712483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.712513 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 17:21:57.712536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712543 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.712558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712583 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.712590 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712600 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 17:21:57.712613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.712639 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 17:21:57.712653 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712659 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 17:21:57.712674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712698 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.712705 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712714 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:21:57.712732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.712738 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712748 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:21:57.712761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.712790 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 17:21:57.712804 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712810 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.712824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712849 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.712856 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712865 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 17:21:57.712878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.712904 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 17:21:57.712918 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712924 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 17:21:57.712938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712962 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.712969 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.712979 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:21:57.712992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.713017 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 17:21:57.713032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713038 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.713052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713076 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.713083 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713092 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 17:21:57.713105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.713131 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 17:21:57.713145 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713153 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 17:21:57.713167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713192 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.713199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713208 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:21:57.713222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.713248 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.713262 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713269 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.713282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713307 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.713314 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713324 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 17:21:57.713337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.713362 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 17:21:57.713377 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713383 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 17:21:57.713396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713421 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.713428 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713438 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 17:21:57.713451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.713476 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.713490 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713496 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.713510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713541 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.713548 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713558 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 17:21:57.713572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.713597 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 17:21:57.713612 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713618 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 17:21:57.713631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713656 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.713663 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713673 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 17:21:57.713686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.713711 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.713726 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713732 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.713746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713770 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.713777 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713787 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 17:21:57.713800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.713825 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 17:21:57.713840 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713846 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 17:21:57.713859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713884 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.713891 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713901 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 17:21:57.713921 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.713928 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713938 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 17:21:57.713951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.713971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.713982 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.713996 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714003 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.714017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714042 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.714049 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714058 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 17:21:57.714072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.714097 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 17:21:57.714113 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714119 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:21:57.714133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714159 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.714166 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714176 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:21:57.714189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.714215 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.714230 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714237 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.714250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714275 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.714282 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714292 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:21:57.714305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.714330 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:21:57.714345 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714351 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 17:21:57.714365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714391 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:21:57.714398 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714407 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 17:21:57.714420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.714445 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.714460 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714466 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.714480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714504 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714510 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714556 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.714577 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.714595 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714605 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:21:57.714616 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 17:21:57.714629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:21:57.714653 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:21:57.714668 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714674 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 17:21:57.714688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714713 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:21:57.714721 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714731 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:21:57.714744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.714769 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.714784 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714790 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.714804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714827 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714834 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714871 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.714891 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.714908 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714919 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:21:57.714929 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 17:21:57.714941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:21:57.714966 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 17:21:57.714980 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.714986 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 17:21:57.715000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715025 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:21:57.715033 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715043 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 17:21:57.715056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.715083 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.715097 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715103 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.715117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715141 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715148 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715185 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.715205 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.715222 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715233 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:21:57.715243 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 17:21:57.715256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:21:57.715280 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:21:57.715294 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715301 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 17:21:57.715315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715339 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.715347 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715356 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 17:21:57.715374 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.715380 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715390 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 17:21:57.715407 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.715413 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715423 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:21:57.715441 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.715447 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715457 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:21:57.715474 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.715481 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715490 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 17:21:57.715508 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.715514 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715524 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 17:21:57.715548 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.715555 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715564 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:21:57.715578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.715626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.715641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715647 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.715662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715687 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.715694 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715704 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 17:21:57.715717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.715742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 17:21:57.715757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715763 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 17:21:57.715777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715801 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.715808 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715818 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 17:21:57.715835 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.715842 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715852 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:21:57.715869 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.715876 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715885 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:21:57.715898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.715931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.715945 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715952 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.715965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.715990 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.715997 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 17:21:57.716020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.716045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 17:21:57.716060 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716067 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:21:57.716082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.716113 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:21:57.716136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.716162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.716176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716182 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.716196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716220 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.716228 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716237 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:21:57.716250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.716276 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:21:57.716291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716297 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 17:21:57.716311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716335 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.716343 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716352 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:21:57.716370 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.716377 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716386 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 17:21:57.716404 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.716410 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716420 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 17:21:57.716438 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.716444 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716454 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 17:21:57.716471 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.716478 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716487 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 17:21:57.716500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.716548 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.716564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716570 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.716585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716609 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.716616 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 17:21:57.716639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.716665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 17:21:57.716679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716686 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:21:57.716700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716724 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.716732 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716741 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 17:21:57.716759 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.716765 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716775 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:21:57.716792 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.716798 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716808 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:21:57.716821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.716854 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.716869 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716875 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.716889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716914 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.716922 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:21:57.716944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.716970 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:21:57.716985 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.716991 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.717005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717030 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.717037 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717047 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:21:57.717065 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.717071 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717081 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:21:57.717097 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.717104 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717113 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:21:57.717132 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.717139 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717149 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:21:57.717166 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.717173 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717182 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:21:57.717196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.717237 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.717252 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717258 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.717272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717297 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717304 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717314 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 17:21:57.717327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.717352 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.717367 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717396 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717403 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717413 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717426 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.717456 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717481 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.717489 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717498 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:21:57.717515 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.717522 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717537 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 17:21:57.717556 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.717563 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717572 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 17:21:57.717589 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.717596 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717605 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 17:21:57.717623 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.717629 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717639 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 17:21:57.717656 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:21:57.717663 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717673 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 17:21:57.717690 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.717697 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717706 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.717724 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.717730 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717740 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:21:57.717761 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.717768 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717778 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 17:21:57.717796 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.717803 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717812 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:21:57.717829 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.717836 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717845 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:21:57.717858 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.717912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.717930 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717937 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.717951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717976 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.717982 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.717992 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:21:57.718010 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.718017 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718026 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:21:57.718043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.718050 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718060 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:21:57.718077 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.718084 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718094 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:21:57.718107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.718144 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718165 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.718179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718204 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718211 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718221 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 17:21:57.718234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.718259 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.718273 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718300 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718307 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718316 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718329 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.718360 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718384 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.718391 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718401 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:21:57.718418 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.718425 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718435 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 17:21:57.718452 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.718459 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718468 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:21:57.718486 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.718492 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718502 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 17:21:57.718519 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.718531 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718542 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:21:57.718561 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.718568 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718578 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:21:57.718595 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.718602 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718612 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:21:57.718629 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.718636 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718645 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 17:21:57.718663 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.718669 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718679 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 17:21:57.718696 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.718703 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718712 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:21:57.718729 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.718736 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718745 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:21:57.718758 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.718812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.718830 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718837 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.718852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718876 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.718883 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718892 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:21:57.718910 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.718916 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718926 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:21:57.718943 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.718949 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718959 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:21:57.718976 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:21:57.718983 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.718992 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.719032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.719042 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719057 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.719063 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.719077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.719101 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719108 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.719118 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 17:21:57.719131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.719146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.719156 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.719170 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719198 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719205 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719215 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719228 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.719259 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719284 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.719291 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719301 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:21:57.719318 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.719325 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719334 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 17:21:57.719351 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.719358 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719367 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:21:57.719384 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.719390 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719400 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 17:21:57.719417 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.719424 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719433 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:21:57.719450 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.719457 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719466 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:21:57.719483 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.719490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719499 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:21:57.719516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.719523 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719538 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 17:21:57.719556 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.719562 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719572 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 17:21:57.719593 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719599 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719608 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 17:21:57.719626 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.719632 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719642 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:21:57.719659 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.719665 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719674 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:21:57.719687 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.719744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.719760 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719788 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719795 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719805 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719818 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.719848 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719874 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.719881 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719891 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 17:21:57.719908 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.719915 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719925 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 17:21:57.719942 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.719949 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719958 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:21:57.719975 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.719982 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.719992 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 17:21:57.720009 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.720015 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720025 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 17:21:57.720042 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.720049 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720058 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:21:57.720075 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.720082 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720091 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 17:21:57.720108 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.720115 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720124 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 17:21:57.720141 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.720148 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720158 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 17:21:57.720175 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.720181 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720191 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:21:57.720208 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.720215 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720224 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:21:57.720241 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.720248 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720258 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 17:21:57.720275 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.720282 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720291 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:21:57.720309 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.720315 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720325 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 17:21:57.720338 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.720423 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720430 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 17:21:57.720445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720469 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.720476 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720486 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:21:57.720499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.720525 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720546 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720552 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.720566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720591 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.720598 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720608 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 17:21:57.720621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.720647 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 17:21:57.720661 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720667 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 17:21:57.720681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720705 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.720712 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720721 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:21:57.720739 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.720746 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720755 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:21:57.720772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.720779 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720788 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:21:57.720805 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:21:57.720812 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720822 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:21:57.720834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.720871 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 17:21:57.720885 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720892 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.720905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720930 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:21:57.720937 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720947 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 17:21:57.720960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.720975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.720985 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 17:21:57.720998 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:21:57.721025 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721032 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:21:57.721042 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721055 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:21:57.721071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.721085 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721110 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.721117 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721126 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 17:21:57.721144 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.721151 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721160 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 17:21:57.721178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.721184 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721194 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 17:21:57.721211 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:21:57.721218 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721227 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:21:57.721244 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.721250 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721260 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 17:21:57.721277 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.721283 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721302 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 17:21:57.721320 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.721327 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721336 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:21:57.721354 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.721360 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721370 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 17:21:57.721387 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.721394 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721404 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 17:21:57.721421 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.721427 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721437 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:21:57.721450 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 17:21:57.721501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.721519 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.721525 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 17:21:57.721550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.721576 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.721583 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.721593 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:21:57.721606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.721622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.721632 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.721646 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.721653 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.721666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.721691 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:21:57.721698 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.721708 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 17:21:57.721721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.721736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.721746 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 17:21:57.721759 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 17:21:57.721789 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:21:57.721796 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 17:21:57.721806 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 17:21:57.721824 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:21:57.721830 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 17:21:57.721840 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 17:21:57.721857 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:21:57.721864 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 17:21:57.721873 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 17:21:57.721887 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 17:21:57.721910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.721926 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.721932 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.721946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.721971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.721978 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.721988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:21:57.722005 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.722012 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722021 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:21:57.722038 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.722045 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722059 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:21:57.722072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.722105 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722120 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722127 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.722140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722166 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722173 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722182 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 17:21:57.722195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.722221 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.722234 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722260 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722267 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722277 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722290 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.722321 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722351 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.722358 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722368 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 17:21:57.722387 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.722394 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722403 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 17:21:57.722420 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.722427 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722436 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:21:57.722453 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.722460 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722469 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 17:21:57.722487 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.722493 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722502 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 17:21:57.722519 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.722526 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722541 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 17:21:57.722559 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.722566 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722575 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 17:21:57.722593 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.722599 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722609 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:21:57.722626 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.722632 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722646 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:21:57.722660 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.722707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.722725 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722731 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 17:21:57.722745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722770 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.722777 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722787 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:21:57.722805 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.722811 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722825 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:21:57.722843 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.722850 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722859 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:21:57.722877 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.722883 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722893 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:21:57.722910 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.722917 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722927 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:21:57.722940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.722970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.722981 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.722996 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723002 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.723016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723039 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723046 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723089 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.723110 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.723127 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723138 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:21:57.723149 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 17:21:57.723161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:21:57.723186 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 17:21:57.723201 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723207 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 17:21:57.723221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723246 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.723253 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723262 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 17:21:57.723276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.723301 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.723315 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723322 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.723335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723365 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:21:57.723372 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723382 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 17:21:57.723395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.723420 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 17:21:57.723435 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723441 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 17:21:57.723456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723481 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.723488 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723498 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:21:57.723515 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.723522 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723537 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:21:57.723556 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.723562 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723572 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 17:21:57.723585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.723619 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.723634 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723640 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.723658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723683 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.723691 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723700 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 17:21:57.723717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.723742 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 17:21:57.723756 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723762 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 17:21:57.723776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723800 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.723807 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723817 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:21:57.723830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.723855 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.723869 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723875 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.723889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723914 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.723921 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723935 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 17:21:57.723948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.723963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.723974 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 17:21:57.723987 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724014 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724021 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724031 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724044 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.724074 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724098 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.724105 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724115 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 17:21:57.724132 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.724139 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724149 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 17:21:57.724166 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.724173 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724183 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 17:21:57.724200 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.724207 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724216 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 17:21:57.724233 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.724240 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724254 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 17:21:57.724272 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:21:57.724279 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724288 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 17:21:57.724306 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:21:57.724312 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724322 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 17:21:57.724339 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:21:57.724346 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724356 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 17:21:57.724373 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:21:57.724380 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724389 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 17:21:57.724406 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.724413 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724422 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 17:21:57.724439 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.724446 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724457 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 17:21:57.724474 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.724480 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724490 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 17:21:57.724507 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.724513 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724523 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 17:21:57.724542 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.724604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.724622 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.724628 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 17:21:57.724647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.724672 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.724679 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.724689 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.724706 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.724713 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.724728 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.724742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.724761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.724771 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.724786 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.724792 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.724806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.724831 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:21:57.724838 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.724847 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 17:21:57.724861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.724876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.724886 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 17:21:57.724899 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:21:57.724926 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 17:21:57.724933 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:21:57.724943 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 17:21:57.724956 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:21:57.724972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.724986 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 17:21:57.725016 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.725024 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:21:57.725033 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 17:21:57.725051 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.725057 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:21:57.725067 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 17:21:57.725084 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.725091 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:21:57.725100 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 17:21:57.725117 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 17:21:57.725124 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:21:57.725133 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 17:21:57.725150 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.725157 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:21:57.725167 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 17:21:57.725184 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 17:21:57.725191 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:21:57.725200 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 17:21:57.725217 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.725224 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:21:57.725233 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:21:57.725247 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 17:21:57.725284 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.725300 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725307 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 17:21:57.725325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725350 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.725357 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725366 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.725384 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.725391 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725401 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.725414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.725443 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.725458 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725464 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 17:21:57.725477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725502 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:21:57.725509 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725523 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 17:21:57.725542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.725568 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 17:21:57.725584 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725591 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 17:21:57.725605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725629 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.725636 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725646 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.725663 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.725670 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725679 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.725692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.725726 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.725741 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725747 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.725761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725787 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:21:57.725794 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725804 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 17:21:57.725817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.725847 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 17:21:57.725862 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725868 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.725882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725906 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.725914 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725923 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:21:57.725941 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.725948 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725958 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:21:57.725971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.725989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.726000 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.726015 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726021 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.726035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726059 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.726066 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726076 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 17:21:57.726089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.726119 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.726159 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.726188 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.726196 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.726205 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.726219 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.726235 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.726249 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.726274 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.726282 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.726291 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:21:57.726309 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:21:57.726315 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.726325 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:21:57.726340 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.726359 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.726373 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:21:57.726580 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 17:21:57.726589 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:21:57.726599 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 17:21:57.726613 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:21:57.726629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.726643 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 17:21:57.726670 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.726677 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 17:21:57.726687 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:21:57.726704 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.726711 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 17:21:57.726721 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:21:57.726734 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 17:21:57.726753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.726769 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726775 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 17:21:57.726789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726813 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.726820 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726830 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 17:21:57.726843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.726868 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.726883 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726889 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.726907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726932 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.726939 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726948 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 17:21:57.726962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.726977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.726987 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 17:21:57.727002 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727008 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.727022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727047 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.727054 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727063 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 17:21:57.727082 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.727088 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727098 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:21:57.727115 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.727122 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727131 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:21:57.727149 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.727155 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727169 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:21:57.727182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.727219 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727234 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727240 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.727254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727279 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727286 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727296 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 17:21:57.727309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.727334 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.727348 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727373 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727380 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727394 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727408 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727424 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.727438 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.727470 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727479 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:21:57.727497 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.727503 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727513 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:21:57.727536 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.727543 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727553 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 17:21:57.727571 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.727578 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727588 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 17:21:57.727605 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.727612 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727621 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:21:57.727639 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.727645 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727655 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:21:57.727672 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:21:57.727679 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727688 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 17:21:57.727702 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.727740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.727756 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727763 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 17:21:57.727782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727808 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.727815 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727825 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 17:21:57.727842 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.727849 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727858 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 17:21:57.727875 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.727882 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727891 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 17:21:57.727908 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.727915 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727924 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 17:21:57.727941 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.727948 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727962 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 17:21:57.727980 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.727986 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.727996 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 17:21:57.728013 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.728019 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.728029 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:21:57.728046 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.728052 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.728062 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 17:21:57.728075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.728116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.728127 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.728141 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.728148 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 17:21:57.728168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.728193 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:21:57.728201 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.728210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 17:21:57.728224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.728239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.728249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 17:21:57.728265 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:21:57.728272 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 17:21:57.728282 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 17:21:57.728297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.728303 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 17:21:57.728317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.728340 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.728360 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:21:57.728376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.728387 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:21:57.728397 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 17:21:57.728414 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.728421 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 17:21:57.728431 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 17:21:57.728447 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:21:57.728453 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 17:21:57.728463 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 17:21:57.728480 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.728486 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.728500 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.728518 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.728524 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.728540 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.728557 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.728564 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.728573 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.728590 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.728596 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 17:21:57.728606 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.728623 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:21:57.728629 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 17:21:57.728638 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:21:57.728655 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:21:57.728662 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 17:21:57.728671 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 17:21:57.728688 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.728694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.728704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.728720 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:21:57.728727 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 17:21:57.728736 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 17:21:57.728753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.728760 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 17:21:57.728769 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.728786 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:21:57.728792 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 17:21:57.728802 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:21:57.728817 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:21:57.728824 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 17:21:57.728833 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 17:21:57.728850 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.728857 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.728871 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.728889 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.728896 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 17:21:57.728905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.728917 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 17:21:57.728950 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.728979 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 17:21:57.729006 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.729033 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 17:21:57.729059 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.729085 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 17:21:57.729111 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.729137 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 17:21:57.729164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.729190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 17:21:57.729216 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.729242 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 17:21:57.729268 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.729294 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 17:21:57.729320 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 17:21:57.729346 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 17:21:57.729373 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 17:21:57.729398 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 17:21:57.729425 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 17:21:57.729450 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 17:21:57.729476 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.729504 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 17:21:57.729535 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.729567 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 17:21:57.729594 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.729620 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 17:21:57.729646 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.729672 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 17:21:57.729698 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.729724 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:21:57.729750 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.729777 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:21:57.729804 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.729830 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 17:21:57.729856 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.729881 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:21:57.729907 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.729933 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 17:21:57.729959 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.729985 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 17:21:57.730011 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.730038 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:21:57.730064 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.730091 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 17:21:57.730117 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.730143 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:21:57.730170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.730196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.730222 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.730253 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.730279 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.730305 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.730331 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.730357 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 17:21:57.730383 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 17:21:57.730408 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 17:21:57.730435 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.730460 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 17:21:57.730486 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.730512 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.730543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.730570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 17:21:57.730596 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.730624 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 17:21:57.730651 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.730676 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 17:21:57.730703 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.730729 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 17:21:57.730755 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.730781 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 17:21:57.730807 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.730833 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 17:21:57.730859 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.730885 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 17:21:57.730911 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.730937 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.730964 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.730996 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 17:21:57.731022 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.731048 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 17:21:57.731074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.731100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 17:21:57.731127 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731145 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731171 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:21:57.731197 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731215 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731231 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731257 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:21:57.731283 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731316 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731359 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.731385 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731411 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.731436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:21:57.731543 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731569 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.731595 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731621 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.731647 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731668 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731694 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.731720 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731737 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731762 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.731788 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731813 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.731840 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731866 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:21:57.731892 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731917 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.731943 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.731969 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.731995 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732012 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732037 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:21:57.732063 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732089 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.732115 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732141 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.732167 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732192 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.732218 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732244 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.732269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732286 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732303 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732320 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732336 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732354 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.732428 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732445 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732462 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732488 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.732513 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732545 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.732572 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732589 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732606 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732622 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732639 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732665 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.732691 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732708 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732724 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.732777 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.732896 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732912 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732929 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732945 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.732971 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.733002 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733019 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733052 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733078 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.733105 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733131 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.733157 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733174 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733191 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733207 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733233 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:21:57.733259 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733284 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:21:57.733310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733327 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733343 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733369 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.733395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.733513 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733544 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 17:21:57.733571 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733588 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733605 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733635 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.733661 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733687 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.733713 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733730 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733757 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:21:57.733782 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733799 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733825 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:21:57.733852 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733869 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733894 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:21:57.733920 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733937 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.733963 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.733989 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734015 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.734040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734073 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734090 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734115 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.734141 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734157 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734208 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734289 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:21:57.734314 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734331 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734356 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:21:57.734383 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734400 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734416 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734442 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:21:57.734467 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734483 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734517 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734548 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.734574 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734600 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.734626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734643 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734677 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734702 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:21:57.734728 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734754 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.734779 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734805 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.734831 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734848 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734874 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.734900 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734916 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734947 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.734973 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.734999 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.735026 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735052 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:21:57.735077 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735103 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.735129 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735155 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.735181 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735198 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735223 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:21:57.735249 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735274 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.735300 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735326 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.735351 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735376 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.735402 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735428 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.735454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735561 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.735613 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735630 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735651 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735677 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.735703 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735729 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.735755 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735787 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735805 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735821 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735838 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735863 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.735889 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735906 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735923 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735949 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.735974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.735991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:21:57.736108 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736125 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736142 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736158 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.736210 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736227 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736244 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736516 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.736548 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736574 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:21:57.736600 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736617 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736634 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736650 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736676 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:21:57.736702 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736727 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:21:57.736754 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736771 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736788 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736813 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.736839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:21:57.736959 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.736984 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 17:21:57.737010 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737027 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737044 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737069 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:21:57.737095 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737121 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:21:57.737156 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737174 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737200 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:21:57.737226 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737243 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737268 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:21:57.737294 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737311 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737337 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:21:57.737363 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737380 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737407 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:21:57.737432 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737458 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:21:57.737484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737539 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.737592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737659 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:21:57.737734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:21:57.737761 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.737821 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.737871 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.737921 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.737970 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.738018 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.738070 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.738118 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 17:21:57.738166 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 17:21:57.738214 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 17:21:57.738261 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.738308 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.738356 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.738403 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.738455 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.738503 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.738556 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.738605 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.738652 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.738699 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.738748 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.738795 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.738842 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.738890 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.738939 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.738993 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.739046 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.739092 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 17:21:57.739138 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.739185 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.739232 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.739280 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.739329 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.739377 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.739429 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.739475 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.739523 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.739576 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.739629 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.739676 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.739725 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.739782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.739829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.739877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.739925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.739972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.740020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.740067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.740114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 17:21:57.740162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 17:21:57.740216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 17:21:57.740263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.740310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.740358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.740404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.740451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.740499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.740555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.740604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.740651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.740699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.740747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.740795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.740841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.740889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.740938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.740989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.741041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.741087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 17:21:57.741134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.741185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.741232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.741281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.741329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.741378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.741428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.741476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.741522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.741576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.741625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.741673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.741721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.741777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.741825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.741873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.741921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.741970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.742018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.742064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.742112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 17:21:57.742159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 17:21:57.742207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 17:21:57.742254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.742301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.742348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.742396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.742443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.742491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.742549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.742598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.742644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.742696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.742770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.742819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.742891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.742977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.743034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.743086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.743137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.743184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 17:21:57.743234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.743281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.743328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.743377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.743425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.743475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.743532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.743581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.743628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.743682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.743732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.743779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.743827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.743900 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 17:21:57.743928 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.743990 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.744045 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.744100 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.744153 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.744208 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.744263 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.744335 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:21:57.744390 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:21:57.744444 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:21:57.744498 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.744559 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.744613 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.744677 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.744752 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.744807 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.744861 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.744918 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.744972 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.745026 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.745080 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.745154 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.745208 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.745262 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.745650 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.745712 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.745772 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.745826 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:21:57.745905 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.745963 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.746017 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.746071 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.746125 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.746179 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.746233 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.746300 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.746359 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.746413 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.746467 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.746526 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.746595 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.746660 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 17:21:57.746685 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.746754 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.746809 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.746869 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.746923 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.746977 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.747031 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.747085 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:21:57.747160 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:21:57.747215 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:21:57.747278 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.747333 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.747387 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.747441 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.747494 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.747567 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.747623 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.747684 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.747745 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.747799 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.747853 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.747907 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.747974 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.748034 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.748087 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.748141 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.748200 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.748263 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:21:57.748316 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.748374 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.748441 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.748495 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.748555 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.748611 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.748675 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.748736 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.748790 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.748859 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.748916 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.748970 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.749023 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.749085 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 17:21:57.749112 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.749162 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.749214 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.749280 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.749330 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.749378 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.749427 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.749475 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:21:57.749524 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:21:57.749583 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:21:57.749633 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.749693 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.749766 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.749815 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.749864 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.749913 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.749961 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.750010 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.750058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.750106 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.750155 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.750209 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.750258 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.750306 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.750355 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.750403 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.750451 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.750500 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:21:57.750555 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.750605 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.750655 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.750712 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.750761 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.750811 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.750860 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.750908 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.750957 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.751005 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.751054 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.751103 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.751152 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.751208 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 17:21:57.751230 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.751281 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.751331 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.751382 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.751437 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.751488 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.751544 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.751595 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:21:57.751646 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:21:57.751703 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:21:57.751754 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.751810 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.751860 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.751916 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.751966 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.752018 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.752068 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.752119 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.752169 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.752220 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.752271 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.752322 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.752373 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.752423 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.752473 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.752535 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.752587 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.752637 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:21:57.752688 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.752738 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.752789 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.752840 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.752902 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.752954 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.753005 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.753056 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.753106 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.753157 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.753207 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.753257 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.753307 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.753361 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 17:21:57.753379 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 17:21:57.753409 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 17:21:57.753436 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 17:21:57.753463 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 17:21:57.753498 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 17:21:57.753520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.753541 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.753551 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.753560 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.753568 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.753576 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.753585 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.753593 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:21:57.753601 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:21:57.753609 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:21:57.753617 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.753625 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.753637 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.753645 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.753654 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.753662 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.753670 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.753678 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.753686 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.753694 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.753702 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.753710 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.753718 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.753726 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.753743 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.753750 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.753758 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.753766 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:21:57.753774 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.753782 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.753789 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.753801 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.753809 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.753817 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.753825 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.753833 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.753841 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.753849 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.753856 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.753864 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.753872 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.753880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.753891 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.753898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.753906 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.753914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.753922 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.753929 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.753936 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:21:57.753943 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:21:57.753951 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:21:57.753959 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.753967 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.753974 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.753982 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.753990 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.753997 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.754005 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.754013 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.754020 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.754028 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.754035 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.754043 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.754054 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.754062 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.754070 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.754078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.754085 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.754093 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:21:57.754101 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.754109 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.754116 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.754124 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.754132 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.754139 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.754147 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.754155 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.754162 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.754170 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.754177 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.754185 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.754192 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.754200 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.754210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.754217 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.754225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.754232 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.754240 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.754247 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.754253 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:21:57.754260 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:21:57.754268 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:21:57.754276 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.754283 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.754291 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.754298 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.754305 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.754313 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.754320 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.754327 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.754334 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.754341 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.754348 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.754355 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.754362 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.754369 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.754376 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.754383 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.754390 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.754397 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:21:57.754404 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.754411 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.754417 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.754425 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.754433 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.754444 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.754452 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.754459 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.754466 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.754474 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.754481 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.754488 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.754494 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.754501 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:21:57.754516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:21:57.754523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:21:57.754535 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:21:57.754542 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.754549 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:21:57.754556 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:21:57.754563 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:21:57.754570 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:21:57.754577 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:21:57.754583 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:21:57.754590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:21:57.754598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:21:57.754605 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:21:57.754613 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.754620 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.754627 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:21:57.754634 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:21:57.754641 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:21:57.754648 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:21:57.754655 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.754662 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:21:57.754668 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:21:57.754675 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.754682 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:21:57.754689 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:21:57.754696 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:21:57.754703 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:21:57.754710 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:21:57.754725 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:21:57.754731 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:21:57.754738 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:21:57.754745 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:21:57.754753 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:21:57.754760 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:21:57.754766 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:21:57.754773 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:21:57.754786 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:21:57.754793 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:21:57.754800 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:21:57.754807 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:21:57.755104 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 17:21:57.755115 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:21:57.755120 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:21:57.755125 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:21:57.755132 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 17:21:57.755137 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 17:21:57.755141 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 17:21:57.755151 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 17:21:57.755161 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 17:21:57.755204 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.755211 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200646" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:21:57.755227 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 17:21:57.755250 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 17:21:57.755256 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 17:21:57.755262 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 17:21:57.755266 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 17:21:57.755272 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200646" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:21:57.755284 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:21:57.755291 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:21:57.755296 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:21:57.755306 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.755316 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:21:57.755321 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 17:21:57.755349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.755359 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:21:57.755364 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.755391 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 17:21:57.755398 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 17:21:57.755402 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 17:21:57.755406 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 17:21:57.755409 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 17:21:57.755414 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 17:21:57.755418 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 17:21:57.755423 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:21:57.755427 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 17:21:57.755438 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200646" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:21:57.755451 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:21:57.755458 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:21:57.755462 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:21:57.755475 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.755481 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:21:57.755486 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:21:57.755513 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 17:21:57.755519 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.755524 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.755536 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.755541 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:21:57.755553 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 17:21:57.755561 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:21:57.755565 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:21:57.755571 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 17:21:57.755577 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200646" 2020-05-27 17:21:57.755585 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:21:57.755589 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:21:57.755594 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:21:57.755601 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:21:57.755607 wsdl: in serializeType: returning: 200646 2020-05-27 17:21:57.755613 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 17:21:57.755620 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:21:57.755625 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:21:57.755629 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 17:21:57.755635 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 17:21:57.755642 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:21:57.755646 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:21:57.755657 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:21:57.755662 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:21:57.755666 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 17:21:57.755671 wsdl: in serializeType: returning: 200646PLN 2020-05-27 17:21:57.755676 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200646PLN 2020-05-27 17:21:57.755698 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=200646PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 17:21:57.755702 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 17:21:57.755709 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4205"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 17:21:57.755724 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 17:21:57.755734 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=200646PLN 2020-05-27 17:21:57.755744 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 17:21:57.755829 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 17:21:57.755757 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 17:21:57.755768 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 17:21:57.755774 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 17:21:57.755779 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 17:21:57.755783 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 17:21:57.755796 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:21:57.755807 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:21:57.755815 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 17:21:57.755821 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 17:21:57.755835 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 17:21:57.755845 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 17:21:57.755853 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 17:21:57.762624 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 17:21:57.762641 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 17:21:57.762661 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 17:21:57.762667 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 17:21:57.762673 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:21:57.762678 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:21:57.762683 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 17:21:57.762687 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 17:21:57.762691 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 17:21:57.762723 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 17:21:57.771269 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 17:21:57.771294 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 17:21:57.771305 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:21:57.771315 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 17:21:57.771325 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 17:21:57.771342 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 17:21:57.771353 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 17:21:57.771363 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 17:21:57.771373 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 17:21:57.771384 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 15:21:35 GMT 2020-05-27 17:21:57.771397 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 17:21:57.771407 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 17:21:57.771418 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 17:21:57.771461 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 17:21:57.771509 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 17:21:57.771528 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 17:21:57.771543 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 17:21:57.771551 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 17:21:57.771560 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 17:21:57.771602 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 17:21:57.771622 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 17:21:57.771632 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 17:21:57.771672 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:21:57.771689 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 15:21:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 17:21:57.771738 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 17:21:57.771754 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 17:21:57.771785 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 17:21:57.771797 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 17:21:57.771969 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 17:21:57.772157 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 17:21:57.772170 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 17:21:57.772186 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 17:21:57.772213 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 17:21:57.772254 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 17:21:57.772359 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 17:21:57.772400 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 17:21:57.772435 nusoap_client: got fault 2020-05-27 17:21:57.772450 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 17:21:57.772491 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 17:21:57.772501 nusoap_client: detail =