Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 88.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452101-00011677008 Model turbiny: GT42
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VOLVO
 Silnik:
JR T2327
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:40:26 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:40:38.575830 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:40:38.575875 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:40:38.575888 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179305" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:40:38.575904 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:40:38.575912 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:40:38.575920 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:40:38.575932 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:40:38.575940 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:40:38.575946 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:40:38.575955 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:40:38.575963 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:40:38.575973 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:40:38.575979 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:40:38.575983 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:40:38.575988 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:40:38.575991 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:40:38.576002 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:40:38.576015 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:40:38.576023 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:40:38.576029 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:40:38.576034 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:40:38.576042 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:40:38.576050 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:40:38.583946 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:40:38.583962 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:40:38.583972 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:40:38.583978 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:40:38.583983 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:40:38.583988 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:40:38.583992 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:40:38.584023 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:40:38.659521 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:40:38.659554 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:40:38.659562 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:40:38.659573 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:40:38.659580 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:40:38.659586 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:40:38.659592 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:40:38.659599 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:40:38.659605 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:40:38.659611 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:40:26 GMT 2019-04-25 00:40:38.659617 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:40:38.659622 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:40:38.659629 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:40:38.659640 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:40:38.659670 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:40:38.667257 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:40:38.667308 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-04-25 00:40:38.667362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:40:38.667387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:40:38.674920 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:40:38.675256 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:40:38.675329 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:40:38.675351 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 00:40:38.682730 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:40:38.682851 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:40:38.683035 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:40:38.683097 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:40:38.683160 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:40:38.683221 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:40:38.683290 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:40:38.690482 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:40:38.690607 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:40:38.690669 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:40:38.690726 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:40:38.690753 soap_transport_http: read buffer of 4384 bytes 2019-04-25 00:40:38.691058 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-04-25 00:40:38.693697 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 00:40:38.693712 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:40:38.693717 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:40:38.693757 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:40:38.693787 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:40:38.693799 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:40:38.693805 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:40:38.693820 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:40:38.693825 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:40:38.693974 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:40:38.693988 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:40:38.694031 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694039 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:40:38.694059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694088 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.694097 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694111 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:40:38.694132 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.694139 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694149 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:40:38.694164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.694204 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.694220 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694226 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.694242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694291 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.694300 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694311 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:40:38.694325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.694353 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:40:38.694369 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694375 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:40:38.694390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694416 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.694424 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694434 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:40:38.694453 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.694460 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694469 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:40:38.694487 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.694494 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694504 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:40:38.694517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.694551 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.694567 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694573 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:40:38.694588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694613 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.694620 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694630 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:40:38.694644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.694669 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:40:38.694685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694691 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:40:38.694705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694742 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.694749 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694759 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:40:38.694777 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.694784 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694793 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:40:38.694811 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.694817 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694826 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:40:38.694844 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.694850 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694859 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:40:38.694872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.694908 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.694922 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694929 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.694942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694965 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694972 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.694985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695010 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:40:38.695031 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:40:38.695047 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695058 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:40:38.695068 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:40:38.695080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:40:38.695104 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:40:38.695119 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695125 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:40:38.695138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695162 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.695169 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695178 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:40:38.695191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.695216 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.695230 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695237 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.695249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695280 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.695287 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695298 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:40:38.695311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.695335 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:40:38.695350 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695357 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:40:38.695370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695394 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.695400 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695410 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:40:38.695423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.695460 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.695476 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695502 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.695522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695548 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.695556 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695566 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:40:38.695579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.695619 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:40:38.695650 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695661 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:40:38.695687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695735 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.695759 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695777 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:40:38.695809 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.695821 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695837 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:40:38.695862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.695899 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:40:38.695915 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695921 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.695935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695959 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.695966 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.695976 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:40:38.695989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.696013 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:40:38.696028 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696034 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:40:38.696047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696070 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.696077 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696087 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:40:38.696105 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.696112 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696121 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:40:38.696134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.696162 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:40:38.696176 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696184 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.696201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696226 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.696233 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696243 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:40:38.696255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.696287 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:40:38.696302 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696309 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:40:38.696322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696345 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.696353 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696362 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:40:38.696375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.696402 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:40:38.696421 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696427 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.696454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696480 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.696487 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696497 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:40:38.696510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.696536 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:40:38.696551 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696557 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:40:38.696571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696596 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.696603 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696613 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:40:38.696626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.696651 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.696666 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696672 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.696685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696710 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.696717 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696727 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:40:38.696753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.696778 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:40:38.696793 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696799 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:40:38.696812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696836 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.696843 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696852 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:40:38.696865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.696889 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.696904 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696910 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.696923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696947 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.696954 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696963 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:40:38.696976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.696991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.697000 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:40:38.697015 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697021 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:40:38.697034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697057 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.697064 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697074 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:40:38.697086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.697110 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.697125 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697131 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.697144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697167 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.697174 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697184 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:40:38.697196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.697221 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:40:38.697235 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697241 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:40:38.697254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697295 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.697302 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697313 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:40:38.697331 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.697337 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697347 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:40:38.697359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.697388 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.697406 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697413 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.697428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697466 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.697473 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697484 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:40:38.697497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.697522 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:40:38.697537 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697544 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:40:38.697557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697582 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.697589 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697598 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:40:38.697611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.697637 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.697652 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697658 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.697671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697696 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.697703 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697713 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:40:38.697726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.697765 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:40:38.697779 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697785 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:40:38.697798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697822 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:40:38.697829 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697838 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:40:38.697851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.697875 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.697890 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697896 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.697908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697931 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697937 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.697974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:40:38.697995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:40:38.698011 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698021 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:40:38.698031 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:40:38.698043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:40:38.698067 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:40:38.698082 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698088 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:40:38.698101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698126 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:40:38.698133 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698174 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:40:38.698188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.698214 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.698230 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698236 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.698254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698283 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698290 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698328 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:40:38.698348 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:40:38.698364 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698375 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:40:38.698385 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:40:38.698396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:40:38.698425 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:40:38.698440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698460 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:40:38.698474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698500 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.698507 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698517 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:40:38.698535 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.698542 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698552 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:40:38.698570 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.698577 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698587 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:40:38.698605 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.698612 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698622 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:40:38.698639 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.698646 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698656 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:40:38.698674 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.698680 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698690 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:40:38.698708 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.698715 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698725 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:40:38.698751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.698798 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.698814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698820 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.698833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698878 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.698887 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698899 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:40:38.698913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.698938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:40:38.698954 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698960 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:40:38.698973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.698997 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699004 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699013 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:40:38.699031 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699038 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699047 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:40:38.699064 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699071 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699080 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:40:38.699093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.699124 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.699139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699145 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.699159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699182 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699190 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699199 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:40:38.699212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.699237 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:40:38.699252 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699258 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:40:38.699271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699302 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699309 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699318 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:40:38.699331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.699355 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.699370 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699376 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.699389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699420 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699428 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:40:38.699464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.699490 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:40:38.699505 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699512 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:40:38.699525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699550 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699557 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699567 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:40:38.699585 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699592 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699602 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:40:38.699621 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699628 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699638 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:40:38.699651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.699683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.699698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699705 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.699719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699756 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699763 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699773 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:40:38.699786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.699810 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:40:38.699825 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699831 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:40:38.699844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699868 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.699875 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699884 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:40:38.699902 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699909 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699918 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:40:38.699935 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.699941 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699950 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:40:38.699967 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.699974 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.699983 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:40:38.700001 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.700007 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700016 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:40:38.700029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.700068 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.700083 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700089 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.700102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700126 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700133 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700143 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:40:38.700156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.700179 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:40:38.700193 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700221 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700228 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700238 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700251 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.700286 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700311 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.700318 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:40:38.700345 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.700352 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700361 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:40:38.700378 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.700385 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700394 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:40:38.700416 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.700424 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700434 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:40:38.700465 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.700472 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700481 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:40:38.700499 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:40:38.700506 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700515 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:40:38.700533 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.700540 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700550 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.700567 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.700574 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:40:38.700601 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.700608 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700618 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:40:38.700636 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.700643 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700652 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:40:38.700665 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.700733 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700752 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:40:38.700766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700791 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.700797 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700807 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:40:38.700824 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.700831 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700840 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:40:38.700857 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.700863 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700873 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:40:38.700890 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.700896 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700905 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:40:38.700918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.700953 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.700968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.700974 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.700987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701012 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701019 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701028 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:40:38.701041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.701065 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:40:38.701078 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701103 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701110 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701120 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701132 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701148 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.701161 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701185 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.701192 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701201 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:40:38.701219 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.701225 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701235 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:40:38.701253 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.701259 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701268 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:40:38.701293 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.701301 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701310 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:40:38.701327 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.701334 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701343 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:40:38.701360 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.701367 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701376 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:40:38.701393 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.701399 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701409 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:40:38.701426 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.701432 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701454 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:40:38.701472 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.701479 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701488 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:40:38.701506 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.701512 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701522 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:40:38.701539 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.701546 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701555 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:40:38.701568 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.701622 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.701640 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701646 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:40:38.701660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701685 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.701692 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701702 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:40:38.701720 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.701727 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701736 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:40:38.701766 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.701773 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701782 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:40:38.701799 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:40:38.701806 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701815 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.701828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.701862 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.701877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701883 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.701896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701952 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.701964 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.701981 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:40:38.701995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.702028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.702050 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:40:38.702076 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702121 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702134 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702153 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702178 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.702231 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702297 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.702310 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702329 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:40:38.702363 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.702372 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702383 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:40:38.702409 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.702428 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702457 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:40:38.702490 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.702502 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702521 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:40:38.702555 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.702567 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702585 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:40:38.702618 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.702630 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702648 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:40:38.702682 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.702694 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702712 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:40:38.702757 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.702770 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702787 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:40:38.702819 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.702831 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702848 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:40:38.702880 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.702892 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702909 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:40:38.702931 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.702938 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.702948 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:40:38.702987 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.703000 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.703018 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:40:38.703037 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.703139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.703170 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703220 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703232 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703251 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703282 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703311 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.703338 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703385 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.703397 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703415 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:40:38.703476 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.703490 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703509 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:40:38.703544 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.703557 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703575 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:40:38.703608 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.703620 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703638 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:40:38.703671 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.703681 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703692 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:40:38.703729 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.703742 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703762 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:40:38.703791 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.703799 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703825 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:40:38.703887 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.703910 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.703931 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:40:38.703967 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.703980 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.704000 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:40:38.704034 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.704046 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.704058 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:40:38.704098 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.704111 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.704131 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:40:38.704160 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.704179 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.704197 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:40:38.704230 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.704243 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.704262 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:40:38.704309 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.704322 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.704340 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:40:38.704366 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.705462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.705506 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.705518 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:40:38.705546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.705594 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.705607 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.705626 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:40:38.705649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.705676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.705696 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.705723 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.705734 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.705759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.705807 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.705820 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.705838 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:40:38.705862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.705888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.705909 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:40:38.705937 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.705947 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:40:38.705973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.706019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.706031 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.706049 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:40:38.706081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.706093 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.706109 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:40:38.706142 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.706154 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.706172 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:40:38.706204 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:40:38.706215 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.706231 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:40:38.706254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.706302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.706321 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:40:38.706347 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.706358 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.706384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.706439 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:40:38.706452 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.706470 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:40:38.706493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.706520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.706539 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:40:38.706563 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:40:38.706610 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:40:38.706622 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:40:38.706641 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:40:38.706665 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:40:38.706693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.706718 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.706765 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.706777 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.706795 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:40:38.706826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.706837 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.706855 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:40:38.706887 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.706899 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.706916 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:40:38.706946 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:40:38.706958 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.706975 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:40:38.707005 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.707017 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.707035 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:40:38.707069 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.707081 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.707100 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:40:38.707133 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.707144 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.707161 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:40:38.707191 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.707203 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.707222 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:40:38.707255 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.707267 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.707285 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:40:38.707315 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.707327 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.707346 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:40:38.707373 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:40:38.707470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.707502 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.707514 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:40:38.707543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.707587 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.707599 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.707617 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:40:38.707643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.707671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.707689 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.707717 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.707728 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.707752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.707797 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:40:38.707810 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.707828 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:40:38.707851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.707877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.707898 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:40:38.707924 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:40:38.707974 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:40:38.707987 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:40:38.708006 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:40:38.708041 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:40:38.708052 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:40:38.708069 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:40:38.708101 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:40:38.708113 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:40:38.708131 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:40:38.708155 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:40:38.708198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.708228 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.708239 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:40:38.708267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.708315 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.708327 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.708345 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:40:38.708376 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.708388 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.708414 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:40:38.708447 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.708458 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.708475 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:40:38.708500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.708539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.708560 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.708586 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.708597 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.708620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.708665 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.708677 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.708695 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:40:38.708717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.708744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.708764 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:40:38.708788 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.708837 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.708849 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.708866 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.708890 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.708918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.708942 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.708990 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.709004 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.709022 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:40:38.709056 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.709068 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.709086 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:40:38.709117 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.709128 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.709146 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:40:38.709179 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.709190 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.709207 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:40:38.709237 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.709249 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.709267 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:40:38.709301 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.709313 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.709330 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:40:38.709363 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.709375 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.709393 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:40:38.709434 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.709446 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.709464 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:40:38.709495 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.709507 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.709525 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:40:38.709551 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.709632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.709667 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.709678 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:40:38.709707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.709753 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.709765 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.709783 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:40:38.709814 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.709826 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.709844 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:40:38.709878 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.709890 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.709908 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:40:38.709940 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.709951 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.709969 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:40:38.710001 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.710013 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710030 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:40:38.710055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.710129 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.710158 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710170 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.710196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710239 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710249 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710319 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:40:38.710355 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:40:38.710409 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710431 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:40:38.710444 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:40:38.710457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:40:38.710484 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:40:38.710506 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710514 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:40:38.710531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710562 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.710570 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710581 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:40:38.710595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.710622 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.710638 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710645 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.710660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710688 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:40:38.710696 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710706 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:40:38.710720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.710746 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:40:38.710761 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710768 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:40:38.710783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710810 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.710817 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710828 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:40:38.710841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.710867 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.710882 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710889 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.710903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710930 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.710937 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710948 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:40:38.710961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.710977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.710987 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:40:38.711001 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711030 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711038 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711048 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711061 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.711092 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711119 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.711127 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711137 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:40:38.711155 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.711162 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711172 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:40:38.711190 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.711197 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711207 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:40:38.711225 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.711232 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711242 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:40:38.711260 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.711266 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711276 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:40:38.711295 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:40:38.711301 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711311 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:40:38.711329 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:40:38.711336 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711346 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:40:38.711371 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:40:38.711378 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711389 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:40:38.711408 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:40:38.711414 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711424 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:40:38.711449 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.711456 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711466 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:40:38.711484 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.711491 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711500 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:40:38.711518 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.711525 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711535 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:40:38.711552 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.711559 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711569 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:40:38.711582 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.711645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.711664 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711670 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:40:38.711686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711712 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.711719 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711729 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:40:38.711742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.711768 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.711783 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711790 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.711804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711830 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.711837 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711846 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:40:38.711859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.711885 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:40:38.711900 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711906 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:40:38.711921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711946 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.711953 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711963 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:40:38.711981 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.711988 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.711997 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:40:38.712015 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.712022 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712032 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:40:38.712050 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.712057 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712067 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:40:38.712080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.712117 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712132 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712139 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.712153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712179 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712186 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712196 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:40:38.712210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.712235 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:40:38.712249 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712277 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712284 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712294 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712307 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.712338 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712369 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.712377 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712387 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:40:38.712406 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.712413 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712423 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:40:38.712441 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.712456 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712466 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:40:38.712483 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.712491 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712500 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:40:38.712518 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.712525 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712535 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:40:38.712553 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.712560 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712570 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:40:38.712589 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:40:38.712595 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712605 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:40:38.712618 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.712656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.712672 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712679 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:40:38.712693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712718 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.712725 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712735 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:40:38.712762 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.712769 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712779 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:40:38.712797 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.712804 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712814 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:40:38.712831 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.712838 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712848 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:40:38.712865 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.712872 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712882 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:40:38.712900 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.712907 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712916 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:40:38.712934 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.712941 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712951 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:40:38.712968 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.712975 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.712986 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:40:38.712999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.713040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.713050 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.713066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.713073 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:40:38.713089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.713115 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:40:38.713122 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.713132 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:40:38.713145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.713161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.713170 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:40:38.713187 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:40:38.713194 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:40:38.713206 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:40:38.713222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.713229 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:40:38.713242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.713266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:40:38.713286 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:40:38.713303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.713314 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:40:38.713324 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:40:38.713341 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.713348 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:40:38.713363 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:40:38.713381 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:40:38.713389 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:40:38.713399 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:40:38.713416 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.713423 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:40:38.713433 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.713451 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.713457 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:40:38.713467 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.713484 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.713491 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:40:38.713501 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.713518 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.713525 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:40:38.713534 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.713552 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:40:38.713558 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:40:38.713568 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:40:38.713585 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:40:38.713592 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:40:38.713601 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:40:38.713618 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.713625 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:40:38.713635 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.713652 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:40:38.713658 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:40:38.713668 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:40:38.713686 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.713692 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:40:38.713702 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.713720 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.713726 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:40:38.713736 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.713752 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:40:38.713759 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:40:38.713768 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:40:38.713781 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:40:38.713814 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.713844 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:40:38.713871 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.713898 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:40:38.713925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.713952 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:40:38.713978 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.714006 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:40:38.714032 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.714059 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:40:38.714085 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:40:38.714112 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:40:38.714139 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:40:38.714165 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:40:38.714193 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:40:38.714222 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:40:38.714248 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.714275 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:40:38.714301 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.714328 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:40:38.714354 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.714387 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:40:38.714414 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.714441 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:40:38.714468 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.714494 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:40:38.714521 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.714586 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:40:38.714613 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.714640 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:40:38.714667 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.714694 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:40:38.714721 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.714747 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:40:38.714775 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.714803 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:40:38.714830 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.714857 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:40:38.714884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.714910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:40:38.714937 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.714964 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:40:38.714990 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.715016 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:40:38.715043 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.715069 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:40:38.715095 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:40:38.715122 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:40:38.715148 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.715175 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:40:38.715201 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.715227 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:40:38.715254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.715281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:40:38.715307 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.715334 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:40:38.715365 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.715393 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:40:38.715420 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.715448 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:40:38.715474 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.715501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:40:38.715527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.715555 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:40:38.715583 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715601 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715627 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:40:38.715654 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715671 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715689 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715714 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:40:38.715740 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:40:38.715844 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715870 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.715896 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715922 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.715948 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715966 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.715992 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.716018 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716035 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716060 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.716087 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716113 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.716139 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716166 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:40:38.716193 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716219 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.716245 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716271 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.716296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716314 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716339 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:40:38.716371 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716398 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.716424 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716450 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:40:38.716476 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716502 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:40:38.716528 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716546 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716613 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.716683 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716700 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716716 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716742 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.716768 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716795 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.716821 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716838 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716855 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716882 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.716908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.716976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.717028 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717045 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717061 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717078 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717104 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.717130 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717147 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717164 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717181 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717207 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.717233 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717259 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.717286 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717304 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717321 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717338 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717371 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:40:38.717398 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717424 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:40:38.717451 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717468 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717485 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717511 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.717538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:40:38.717659 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717685 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:40:38.717711 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717737 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.717767 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717793 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.717819 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717836 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.717923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.717992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718068 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:40:38.718096 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718113 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718138 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:40:38.718164 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718181 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718198 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718223 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:40:38.718249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718283 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:40:38.718351 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718383 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.718410 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718436 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.718462 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718479 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718504 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.718530 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718548 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718573 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.718613 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718638 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.718663 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718702 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:40:38.718729 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718755 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.718781 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718807 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:40:38.718833 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718851 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718877 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:40:38.718903 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718929 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.718955 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.718982 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:40:38.719008 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719034 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:40:38.719060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719144 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.719212 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719230 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719246 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719272 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.719298 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719325 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.719352 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719418 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.719444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:40:38.719564 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719581 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719598 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719615 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719640 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.719667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719684 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719701 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.719770 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719797 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:40:38.719823 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719840 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719857 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719874 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719900 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:40:38.719926 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719952 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:40:38.719979 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.719996 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720013 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720038 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.720065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:40:38.720184 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720210 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:40:38.720236 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720262 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:40:38.720296 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720334 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:40:38.720367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720385 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720403 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720419 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720446 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.720472 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:40:38.720617 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:40:38.720643 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.720700 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.720750 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.720799 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.720846 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.720894 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:40:38.720942 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:40:38.720989 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:40:38.721041 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.721089 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.721137 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.721184 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.721231 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.721278 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.721326 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.721378 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.721426 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.721474 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.721524 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.721576 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.721625 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.721681 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.721735 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.721782 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:40:38.721828 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.721874 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.721920 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.721969 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.722018 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.722071 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.722118 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.722166 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.722222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.722270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.722339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.722394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.722441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.722490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:40:38.722539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:40:38.722586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:40:38.722635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.722681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.722728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.722774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.722821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.722869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.722917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.722965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.723058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.723106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.723155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.723203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.723251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.723311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.723368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.723416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:40:38.723463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.723509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.723555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.723610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.723657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.723709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.723756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.723805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.723861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.723910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.723958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.724006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.724052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.724099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:40:38.724147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:40:38.724194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:40:38.724241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.724288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.724336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.724388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.724435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.724483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.724531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.724577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.724624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.724672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.724720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.724768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.724817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.724869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.724921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.724968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:40:38.725015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.725061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.725108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.725156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.725205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.725259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.725306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.725354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.725420 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:40:38.725446 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.725506 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.725561 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.725620 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.725674 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.725727 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:40:38.725780 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:40:38.725833 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:40:38.725885 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.725938 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.725991 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.726045 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.726098 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.726152 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.726204 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.726258 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.726319 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.726379 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.726434 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.726487 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.726541 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.726594 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.726646 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.726699 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:40:38.726752 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.726805 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.726865 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.726918 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.726971 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.727024 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.727077 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.727129 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.727190 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:40:38.727214 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.727273 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.727327 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.727386 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.727440 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.727493 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:40:38.727547 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:40:38.727601 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:40:38.727655 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.727709 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.727763 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.727816 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.727870 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.727924 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.727978 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.728031 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.728084 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.728139 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.728239 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.728293 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.728347 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.728407 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.728460 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.728514 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:40:38.728567 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.728621 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.728675 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.728728 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.728782 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.728836 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.728890 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.728943 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.729003 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:40:38.729027 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.729076 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.729124 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.729172 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.729220 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.729267 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:40:38.729315 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:40:38.729368 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:40:38.729416 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.729464 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.729512 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.729560 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.729610 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.729658 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.729706 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.729754 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.729801 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.729849 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.729897 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.729945 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.729993 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.730042 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.730091 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.730138 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:40:38.730186 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.730234 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.730281 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.730329 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.730383 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.730430 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.730478 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.730526 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.730581 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:40:38.730603 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.730653 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.730703 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.730752 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.730802 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.730852 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:40:38.730901 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:40:38.730950 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:40:38.731000 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.731051 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.731101 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.731150 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.731201 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.731250 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.731300 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.731350 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.731405 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.731456 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.731506 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.731558 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.731612 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.731661 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.731723 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.731772 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:40:38.731820 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.731868 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.731916 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.731964 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.732012 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.732059 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.732107 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.732155 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.732206 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:40:38.732223 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:40:38.732251 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:40:38.732300 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:40:38.732327 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:40:38.732352 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:40:38.732375 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.732389 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.732398 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.732406 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.732415 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.732423 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:40:38.732431 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:40:38.732439 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:40:38.732446 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.732454 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.732462 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.732469 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.732477 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.732486 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.732493 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.732501 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.732508 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.732515 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.732523 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.732530 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.732538 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.732546 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.732553 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.732566 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:40:38.732574 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.732581 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.732588 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.732596 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.732604 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.732611 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.732618 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.732626 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.732634 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.732642 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.732649 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.732658 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.732665 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.732673 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:40:38.732681 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:40:38.732689 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:40:38.732697 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.732704 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.732725 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.732732 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.732739 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.732747 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.732754 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.732762 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.732769 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.732776 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.732783 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.732790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.732797 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.732804 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.732811 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.732818 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:40:38.732825 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.732832 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.732839 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.732846 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.732852 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.732860 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.732867 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.732874 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.732881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.732890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.732897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.732904 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.732911 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.732918 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:40:38.732924 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:40:38.732931 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:40:38.732938 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.732944 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.732950 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.732957 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.732963 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.732970 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.732976 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.732982 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.732989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.732995 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.733001 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.733008 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.733014 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.733021 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.733027 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.733034 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:40:38.733041 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.733047 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.733054 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.733060 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.733066 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.733073 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.733079 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.733085 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.733092 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:40:38.733099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.733105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:40:38.733112 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:40:38.733118 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:40:38.733125 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:40:38.733131 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:40:38.733138 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:40:38.733144 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:40:38.733150 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:40:38.733156 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:40:38.733163 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:40:38.733169 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.733177 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.733183 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:40:38.733189 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:40:38.733196 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:40:38.733202 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.733209 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:40:38.733215 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:40:38.733221 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:40:38.733228 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:40:38.733234 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:40:38.733240 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:40:38.733246 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:40:38.733252 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:40:38.733258 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:40:38.733265 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:40:38.733289 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:40:38.733296 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:40:38.733303 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:40:38.733309 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:40:38.733384 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:40:38.733394 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:40:38.733398 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:40:38.733403 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:40:38.733409 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:40:38.733414 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:40:38.733418 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:40:38.733426 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:40:38.733434 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:40:38.733469 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.733475 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179305" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:40:38.733489 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:40:38.733509 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:40:38.733516 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:40:38.733520 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:40:38.733524 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:40:38.733529 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179305" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:40:38.733539 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:40:38.733545 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:40:38.733549 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:40:38.733559 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.733572 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:40:38.733576 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:40:38.733599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.733608 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:40:38.733612 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.733636 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:40:38.733642 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:40:38.733646 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:40:38.733650 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:40:38.733654 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:40:38.733658 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:40:38.733662 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:40:38.733666 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:40:38.733672 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179305" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:40:38.733682 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:40:38.733688 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:40:38.733692 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:40:38.733698 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.733716 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:40:38.733721 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:40:38.733744 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:40:38.733750 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.733754 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.733759 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.733763 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:40:38.733772 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:40:38.733779 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:40:38.733784 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:40:38.733801 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:40:38.733808 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179305" 2019-04-25 00:40:38.733815 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:40:38.733819 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:40:38.733824 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:40:38.733830 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:40:38.733834 wsdl: in serializeType: returning: 179305 2019-04-25 00:40:38.733841 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:40:38.733848 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:40:38.733852 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:40:38.733856 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:40:38.733860 wsdl: in serializeType: returning: 179305 2019-04-25 00:40:38.733865 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179305 2019-04-25 00:40:38.733877 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179305 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:40:38.733881 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:40:38.733887 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2951"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:40:38.733900 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:40:38.733906 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179305 2019-04-25 00:40:38.733914 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:40:38.733983 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:40:38.733925 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:40:38.733936 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:40:38.733941 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:40:38.733946 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:40:38.733949 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:40:38.733956 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:40:38.733965 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:40:38.733972 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:40:38.733977 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:40:38.733989 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:40:38.733998 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:40:38.734005 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:40:38.741779 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:40:38.741794 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:40:38.741803 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:40:38.741808 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:40:38.741813 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:40:38.741818 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:40:38.741822 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:40:38.741826 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:40:38.741831 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:40:38.741856 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:40:38.819144 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:40:38.819176 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:40:38.819183 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:40:38.819189 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:40:38.819197 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:40:38.819204 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:40:38.819210 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:40:38.819216 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:40:38.819221 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:40:38.819227 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:40:26 GMT 2019-04-25 00:40:38.819233 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:40:38.819238 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:40:38.819244 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:40:38.819255 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:40:38.819297 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:40:38.819308 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:40:38.819318 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:40:38.819322 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:40:38.819327 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:40:38.819356 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:40:38.819367 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:40:38.819372 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:40:38.819394 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:40:38.819400 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:40:26 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:40:38.819434 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:40:38.819443 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:40:38.819463 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:40:38.819469 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:40:38.819567 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:40:38.819662 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:40:38.819668 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:40:38.819676 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:40:38.819686 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:40:38.819709 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:40:38.819767 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:40:38.819850 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:40:38.819862 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:40:38.819869 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:40:38.819874 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:40:38.819878 nusoap_client: detail =