Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 88.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
736554-00118973525645 Model turbiny: GT37
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: GMC
 Silnik:
JR T3708
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 17:52:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 19:53:07.268935 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 19:53:07.269004 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:53:07.269028 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204793" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 19:53:07.269058 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:53:07.269078 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 19:53:07.269093 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 19:53:07.269115 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 19:53:07.269133 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:53:07.269145 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:53:07.269161 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:53:07.269178 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:53:07.269200 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:53:07.269211 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:53:07.269220 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:53:07.269228 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:53:07.269236 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 19:53:07.269257 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:53:07.269281 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:53:07.269298 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:53:07.269308 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 19:53:07.269319 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 19:53:07.269335 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:53:07.269350 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:53:07.275534 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:53:07.275555 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:53:07.275573 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 19:53:07.275584 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:53:07.275594 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:53:07.275602 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:53:07.275610 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 19:53:07.275656 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 19:53:07.298206 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 19:53:07.298252 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 19:53:07.298276 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:53:07.298284 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:53:07.298291 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:53:07.298297 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:53:07.298303 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:53:07.298310 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:53:07.298316 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:53:07.298322 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:52:50 GMT 2019-10-14 19:53:07.298329 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:53:07.298334 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 19:53:07.298341 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:53:07.298356 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 19:53:07.298382 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 19:53:07.298403 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 19:53:07.304239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.304298 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.304337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.304367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.304407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.304422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.310400 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:53:07.310473 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:53:07.310532 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.310547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.310572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.310665 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.310713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.310727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.310804 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.316672 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.316724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.316739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.316777 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.316822 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.316868 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.316900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.316923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.316964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.317008 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.317062 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:53:07.317136 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:53:07.317191 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.317220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.317243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.317272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.317295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.317332 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.322636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.322674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.322773 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.322900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.322966 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.322997 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.323040 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.323107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.323138 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.323180 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.323228 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.323301 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:53:07.323340 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.323411 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.323517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.323533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.323570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.323606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.323629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.323681 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.323742 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:53:07.323783 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:53:07.323813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.323842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.323900 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:53:07.323930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:53:07.328623 soap_transport_http: read buffer of 583 bytes 2019-10-14 19:53:07.328649 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:53:07.328659 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 19:53:07.328714 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 19:53:07.328772 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:53:07.328797 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:53:07.328809 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:53:07.328835 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 19:53:07.328844 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 19:53:07.329071 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 19:53:07.329091 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 19:53:07.329152 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329166 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 19:53:07.329199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329254 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.329271 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329298 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:53:07.329338 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.329351 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329371 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:53:07.329400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.329468 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.329498 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.329540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329592 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.329607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329626 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 19:53:07.329654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.329714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:53:07.329745 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329756 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 19:53:07.329784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329835 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.329849 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329869 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:53:07.329905 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.329918 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329938 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:53:07.329965 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.329976 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.329988 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:53:07.330002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.330038 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.330055 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330062 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 19:53:07.330077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330103 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.330110 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 19:53:07.330135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.330161 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 19:53:07.330176 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 19:53:07.330197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330241 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.330254 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330273 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:53:07.330307 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.330320 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330338 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:53:07.330372 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.330385 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330404 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:53:07.330438 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.330451 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330469 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:53:07.330496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.330566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.330594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330606 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.330639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330697 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330784 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.330825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.330859 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330880 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:53:07.330900 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 19:53:07.330925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.330953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:53:07.330975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:53:07.331003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331015 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 19:53:07.331041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331089 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.331102 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331121 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:53:07.331155 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.331168 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331187 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:53:07.331220 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.331233 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331251 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:53:07.331285 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.331297 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331316 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:53:07.331342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.331411 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.331439 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331450 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.331478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331527 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.331540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 19:53:07.331586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.331636 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:53:07.331665 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331676 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 19:53:07.331711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331761 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.331774 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331794 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:53:07.331821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.331871 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.331900 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331912 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.331939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.331989 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.332002 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332021 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 19:53:07.332047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.332095 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:53:07.332124 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332135 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 19:53:07.332168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332217 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.332231 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332250 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:53:07.332276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.332325 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.332353 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332365 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.332391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332439 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.332452 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332471 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 19:53:07.332496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.332546 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 19:53:07.332574 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332585 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 19:53:07.332612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332661 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.332674 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332692 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:53:07.332734 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.332749 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332767 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:53:07.332792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.332846 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 19:53:07.332874 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332885 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.332912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332960 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.332973 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.332992 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 19:53:07.333018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.333067 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 19:53:07.333094 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333105 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 19:53:07.333131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333179 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.333192 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333211 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:53:07.333246 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.333258 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333278 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:53:07.333305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.333361 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 19:53:07.333388 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333399 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.333425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333474 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.333486 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333505 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 19:53:07.333530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.333577 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 19:53:07.333604 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333616 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 19:53:07.333643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333690 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.333710 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333731 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:53:07.333756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.333806 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 19:53:07.333836 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333848 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.333874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333922 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.333936 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.333954 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 19:53:07.333980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.334024 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 19:53:07.334050 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334061 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 19:53:07.334086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334130 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.334142 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334160 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:53:07.334184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.334228 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.334254 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334264 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.334289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334334 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.334346 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334364 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 19:53:07.334388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.334432 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:53:07.334457 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334467 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 19:53:07.334491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334537 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.334550 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334568 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:53:07.334595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.334644 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.334673 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334684 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.334719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334766 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.334780 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334798 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 19:53:07.334823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.334869 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:53:07.334895 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334906 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 19:53:07.334932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.334979 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.334992 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335011 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:53:07.335036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.335081 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.335107 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335118 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.335143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335187 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.335200 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335219 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 19:53:07.335244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.335290 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:53:07.335318 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335329 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 19:53:07.335355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335401 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.335412 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335430 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 19:53:07.335462 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.335473 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335490 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 19:53:07.335514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.335568 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.335596 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335606 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.335633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335680 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.335692 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335718 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 19:53:07.335743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.335789 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:53:07.335815 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335826 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:53:07.335852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335899 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.335912 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335929 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:53:07.335953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.335979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.335998 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.336023 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336034 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.336059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336106 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.336119 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336136 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:53:07.336160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.336205 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:53:07.336230 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336241 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:53:07.336264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336309 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:53:07.336322 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336339 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:53:07.336363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.336407 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.336435 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336447 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.336473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336517 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336530 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.336638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.336669 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336687 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:53:07.336713 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 19:53:07.336737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:53:07.336781 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:53:07.336807 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336818 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 19:53:07.336843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336891 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:53:07.336904 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336922 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:53:07.336947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.336974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.336993 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.337021 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337032 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.337057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337099 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337110 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337177 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.337213 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.337244 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337261 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:53:07.337280 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 19:53:07.337302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:53:07.337347 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:53:07.337375 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337386 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:53:07.337412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337457 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:53:07.337471 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337489 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:53:07.337514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.337559 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.337585 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337597 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.337622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337664 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337675 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337749 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.337785 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.337818 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337838 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:53:07.337858 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 19:53:07.337882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:53:07.337928 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:53:07.337956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.337967 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 19:53:07.337991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338037 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.338049 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 19:53:07.338099 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.338111 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338128 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 19:53:07.338159 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.338171 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338188 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:53:07.338218 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.338229 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338247 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:53:07.338280 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.338292 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338311 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:53:07.338344 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.338356 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338375 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 19:53:07.338411 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.338423 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338441 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:53:07.338465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.338555 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.338583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338594 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.338620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338665 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.338676 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338694 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 19:53:07.338726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.338773 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:53:07.338801 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338812 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 19:53:07.338840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338888 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.338901 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338920 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:53:07.338954 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.338966 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.338985 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:53:07.339017 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.339029 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339047 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:53:07.339071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.339132 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.339158 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339169 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.339194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339238 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.339250 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339267 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 19:53:07.339290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.339334 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:53:07.339363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339374 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:53:07.339401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339447 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.339459 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339478 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:53:07.339504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.339549 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.339575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339586 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.339612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339657 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.339669 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339687 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:53:07.339719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.339765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:53:07.339791 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339801 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:53:07.339829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339878 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.339891 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339909 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:53:07.339942 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.339954 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.339972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:53:07.340003 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.340015 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340031 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:53:07.340056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.340115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.340141 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340152 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.340177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340221 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.340233 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:53:07.340279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.340326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:53:07.340356 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340367 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 19:53:07.340392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340435 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.340447 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340466 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:53:07.340499 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.340511 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340528 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:53:07.340562 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.340574 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340593 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:53:07.340625 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.340637 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340655 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:53:07.340685 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.340697 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340723 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:53:07.340748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.340822 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.340852 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340862 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.340887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340931 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.340945 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.340963 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 19:53:07.340989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.341016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.341036 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:53:07.341063 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341117 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341130 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341149 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341174 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341202 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.341229 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341278 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.341290 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341309 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:53:07.341341 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.341353 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341372 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 19:53:07.341405 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.341417 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341435 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 19:53:07.341469 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.341482 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341500 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:53:07.341532 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.341544 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341562 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 19:53:07.341595 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:53:07.341607 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341625 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 19:53:07.341658 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.341672 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341689 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.341730 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.341742 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341761 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:53:07.341793 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.341805 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341824 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 19:53:07.341856 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.341868 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341885 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:53:07.341917 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.341930 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.341947 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:53:07.341972 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.342097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.342109 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:53:07.342138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.342183 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.342197 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.342216 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:53:07.342250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.342263 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.342282 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:53:07.342316 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.342328 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.342348 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:53:07.342371 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.342382 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.342394 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:53:07.342407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.342435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.342446 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342462 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.342468 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.342484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.342510 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342517 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.342527 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 19:53:07.342540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.342562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.342583 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:53:07.342609 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342660 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342673 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342690 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342723 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.342780 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342831 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.342845 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342863 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:53:07.342896 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.342908 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342926 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:53:07.342959 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.342971 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.342988 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:53:07.343017 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.343028 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.343043 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:53:07.343072 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.343082 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.343097 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:53:07.343130 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.343141 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.343157 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:53:07.343185 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.343195 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.343210 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:53:07.343238 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.343248 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.343266 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:53:07.343295 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.343306 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.343322 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:53:07.343349 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.343359 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.343375 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:53:07.343402 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.343412 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.343427 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:53:07.343449 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.343542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.343578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.343589 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:53:07.343619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.343665 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.343677 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.343694 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:53:07.343734 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.343747 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.343764 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:53:07.343796 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.343808 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.343825 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:53:07.343858 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:53:07.343870 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.343889 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.343914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.343961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.343983 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344010 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.344022 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.344047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.344090 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344102 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.344120 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 19:53:07.344144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.344170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.344190 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:53:07.344215 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344266 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344278 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344297 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344320 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.344375 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344424 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.344437 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344456 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:53:07.344490 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.344502 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344520 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:53:07.344550 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.344561 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344577 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:53:07.344607 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.344617 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344659 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:53:07.344698 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.344708 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:53:07.344741 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.344748 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344759 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:53:07.344777 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.344784 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344794 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:53:07.344811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.344818 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344828 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:53:07.344845 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.344851 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344862 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:53:07.344879 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.344886 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344896 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 19:53:07.344913 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.344919 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344929 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:53:07.344946 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.344952 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.344962 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:53:07.344976 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.345038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.345055 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345086 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345094 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345104 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345118 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.345149 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345176 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.345183 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345193 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 19:53:07.345210 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.345218 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345228 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 19:53:07.345246 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.345252 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345261 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:53:07.345279 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.345286 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345295 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 19:53:07.345312 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.345319 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345328 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 19:53:07.345345 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.345352 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345361 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:53:07.345379 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.345386 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345395 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 19:53:07.345412 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.345419 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345429 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 19:53:07.345445 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.345452 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345462 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 19:53:07.345479 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.345485 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345495 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:53:07.345512 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.345519 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345528 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:53:07.345545 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.345552 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345561 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 19:53:07.345579 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.345585 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345595 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:53:07.345612 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.345624 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345635 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 19:53:07.345648 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.345735 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.345741 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 19:53:07.345761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.345787 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.345794 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.345804 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:53:07.345817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.345833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.345843 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345858 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.345864 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.345878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.345903 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.345910 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.345920 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 19:53:07.345933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.345949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.345966 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:53:07.345993 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.346004 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 19:53:07.346030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.346076 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.346088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.346105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:53:07.346137 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.346149 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.346166 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:53:07.346195 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.346205 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.346220 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:53:07.346247 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:53:07.346258 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.346273 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:53:07.346294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.346334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.346351 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 19:53:07.346375 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.346384 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.346407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.346446 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:53:07.346457 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.346473 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 19:53:07.346494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.346517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.346534 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 19:53:07.346559 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:53:07.346592 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346599 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:53:07.346609 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346631 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:53:07.346648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.346664 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346690 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.346697 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346707 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 19:53:07.346725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.346731 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346741 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 19:53:07.346758 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.346765 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346775 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 19:53:07.346792 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:53:07.346798 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346808 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:53:07.346825 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.346832 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346841 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 19:53:07.346858 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.346865 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346874 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 19:53:07.346891 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.346898 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346907 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:53:07.346924 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.346931 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346940 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 19:53:07.346957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.346964 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.346974 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 19:53:07.346991 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.346997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.347006 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:53:07.347019 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 19:53:07.347068 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.347086 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347092 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 19:53:07.347107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347131 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.347138 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347148 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:53:07.347161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.347187 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.347202 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347208 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.347222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347247 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:53:07.347254 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347264 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 19:53:07.347277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.347302 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:53:07.347315 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 19:53:07.347341 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:53:07.347348 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:53:07.347358 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 19:53:07.347376 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:53:07.347382 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 19:53:07.347392 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 19:53:07.347409 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:53:07.347416 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:53:07.347426 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 19:53:07.347439 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 19:53:07.347462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.347478 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347484 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:53:07.347500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347525 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.347532 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347541 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:53:07.347559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.347565 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347576 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:53:07.347593 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.347600 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347609 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:53:07.347628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.347662 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.347677 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347683 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.347699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347723 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.347730 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347740 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 19:53:07.347754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.347769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.347778 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:53:07.347792 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.347818 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.347825 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.347835 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.347848 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.347864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.347878 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.347904 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.347911 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.347921 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 19:53:07.347939 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.347945 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.347955 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 19:53:07.347972 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.347979 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.347988 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:53:07.348005 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.348012 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.348022 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 19:53:07.348039 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.348045 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.348055 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 19:53:07.348072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.348078 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.348088 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 19:53:07.348105 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.348111 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.348121 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 19:53:07.348138 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.348144 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.348154 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:53:07.348171 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.348178 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.348188 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:53:07.348201 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.348247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.348264 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348271 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 19:53:07.348288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348312 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.348319 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348329 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:53:07.348347 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.348353 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348363 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:53:07.348380 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.348387 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348396 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:53:07.348413 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.348420 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348430 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:53:07.348448 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.348454 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348464 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:53:07.348477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.348518 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.348533 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348540 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.348556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348579 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348586 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348632 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.348654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.348671 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348682 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:53:07.348692 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 19:53:07.348705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:53:07.348729 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:53:07.348744 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348750 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 19:53:07.348766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348790 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.348797 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348808 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 19:53:07.348821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.348846 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.348860 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348866 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.348880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348905 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:53:07.348912 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348922 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 19:53:07.348935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.348960 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 19:53:07.348975 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.348981 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 19:53:07.348995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.349026 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349036 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:53:07.349049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.349074 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.349088 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349094 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.349109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349134 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349141 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349151 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 19:53:07.349164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.349189 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:53:07.349202 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349229 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349236 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349246 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.349289 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349314 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.349321 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349331 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 19:53:07.349348 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.349355 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349365 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 19:53:07.349382 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.349388 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349398 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 19:53:07.349415 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.349422 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349431 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 19:53:07.349448 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.349455 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349465 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 19:53:07.349482 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:53:07.349489 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349498 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 19:53:07.349515 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:53:07.349522 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349532 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 19:53:07.349549 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:53:07.349555 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349565 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 19:53:07.349582 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:53:07.349588 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349598 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 19:53:07.349620 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.349627 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349637 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 19:53:07.349655 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.349662 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349672 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 19:53:07.349689 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.349696 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349705 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 19:53:07.349722 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.349729 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349739 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 19:53:07.349752 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.349813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.349831 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349838 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 19:53:07.349854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349878 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.349885 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349895 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 19:53:07.349909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.349934 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.349948 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349955 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.349968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.349992 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.349999 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350009 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 19:53:07.350022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.350047 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:53:07.350062 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350068 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:53:07.350084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350108 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.350115 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350125 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 19:53:07.350143 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.350149 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350159 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:53:07.350176 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.350183 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350192 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:53:07.350210 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.350216 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350226 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:53:07.350239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.350275 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350290 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350296 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.350312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350336 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350344 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350354 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 19:53:07.350367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.350392 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:53:07.350405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350433 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350440 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350450 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350463 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.350493 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350518 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.350525 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350535 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:53:07.350553 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.350560 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350569 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:53:07.350586 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.350593 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350602 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 19:53:07.350624 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.350632 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350643 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:53:07.350660 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.350667 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350677 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:53:07.350693 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.350701 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350711 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 19:53:07.350728 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:53:07.350735 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350744 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 19:53:07.350757 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.350797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.350814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350820 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 19:53:07.350835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350859 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.350866 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350876 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 19:53:07.350893 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.350899 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350909 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 19:53:07.350925 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.350932 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350941 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 19:53:07.350959 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.350965 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.350975 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 19:53:07.350992 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.350998 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351008 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 19:53:07.351025 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.351031 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351041 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 19:53:07.351058 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.351064 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351073 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:53:07.351090 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.351097 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351106 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:53:07.351119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.351170 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.351185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351191 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 19:53:07.351206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351231 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:53:07.351238 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 19:53:07.351261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.351286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:53:07.351303 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:53:07.351310 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 19:53:07.351321 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 19:53:07.351336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351342 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 19:53:07.351356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351379 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.351398 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:53:07.351415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.351425 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:53:07.351435 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 19:53:07.351452 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.351458 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 19:53:07.351469 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 19:53:07.351485 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:53:07.351491 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 19:53:07.351501 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 19:53:07.351518 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.351524 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 19:53:07.351534 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.351551 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.351557 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:53:07.351567 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.351584 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.351590 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:53:07.351600 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.351621 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.351628 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 19:53:07.351639 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.351657 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:53:07.351663 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 19:53:07.351673 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:53:07.351689 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:53:07.351695 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 19:53:07.351705 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 19:53:07.351722 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.351728 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:53:07.351738 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.351754 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:53:07.351761 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 19:53:07.351770 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 19:53:07.351787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.351793 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 19:53:07.351804 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.351821 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.351828 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:53:07.351838 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.351853 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:53:07.351860 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 19:53:07.351869 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 19:53:07.351884 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 19:53:07.351919 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.351949 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:53:07.351976 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.352003 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 19:53:07.352030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.352056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:53:07.352082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.352109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:53:07.352135 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.352161 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:53:07.352188 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.352214 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 19:53:07.352240 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 19:53:07.352266 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 19:53:07.352292 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 19:53:07.352319 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 19:53:07.352345 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 19:53:07.352371 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 19:53:07.352397 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.352423 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:53:07.352451 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.352479 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:53:07.352505 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.352531 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:53:07.352557 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.352583 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:53:07.352609 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.352642 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:53:07.352668 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.352695 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:53:07.352721 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.352748 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:53:07.352774 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.352800 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:53:07.352826 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.352853 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:53:07.352878 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.352905 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:53:07.352931 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.352957 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:53:07.352984 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.353011 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:53:07.353040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.353067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:53:07.353094 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.353120 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:53:07.353146 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.353234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:53:07.353261 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.353287 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:53:07.353313 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 19:53:07.353339 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 19:53:07.353366 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.353392 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:53:07.353418 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.353444 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:53:07.353470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.353496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:53:07.353523 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.353549 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 19:53:07.353575 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.353600 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:53:07.353632 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.353661 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:53:07.353688 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.353715 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:53:07.353741 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.353768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:53:07.353794 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.353812 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.353838 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:53:07.353863 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.353880 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.353897 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.353923 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:53:07.353948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.353965 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.353982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.353998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:53:07.354049 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:53:07.354151 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354177 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.354203 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354228 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.354254 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354270 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354297 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.354323 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354340 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354366 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.354392 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354418 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.354443 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354469 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:53:07.354495 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354520 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.354546 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354572 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.354598 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354619 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:53:07.354673 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354699 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.354725 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354751 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:53:07.354777 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354803 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:53:07.354829 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354856 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:53:07.354883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354900 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354966 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.354982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.355033 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355050 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355066 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355092 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.355118 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355144 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.355170 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355187 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355229 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.355254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355304 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.355372 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355388 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355405 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355426 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355472 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.355518 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355548 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355578 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355664 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.355714 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355750 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.355776 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355793 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355809 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355825 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355851 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:53:07.355877 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355903 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:53:07.355929 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355946 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355962 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.355987 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.356013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:53:07.356131 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356157 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:53:07.356184 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356210 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.356236 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356262 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.356289 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356305 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356322 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356338 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356364 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.356391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356408 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:53:07.356588 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356629 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356679 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:53:07.356730 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356761 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356788 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356830 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:53:07.356871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.356989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:53:07.357031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357083 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:53:07.357192 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357235 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.357277 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357317 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.357361 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357381 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357408 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.357434 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357451 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357477 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.357502 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357528 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.357554 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357580 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:53:07.357606 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357639 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.357665 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357692 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:53:07.357718 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357735 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357761 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:53:07.357787 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357813 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.357840 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357867 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:53:07.357892 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357918 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:53:07.357944 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.357970 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:53:07.357998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358081 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358098 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358124 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.358150 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358167 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358183 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358208 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.358234 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358261 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.358287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358304 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358321 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.358372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:53:07.358491 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358524 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358541 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358567 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.358593 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358609 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358648 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358674 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.358700 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358728 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:53:07.358754 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358770 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358787 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358803 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358829 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:53:07.358855 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358881 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:53:07.358907 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358923 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358940 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.358966 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.358992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:53:07.359112 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359138 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:53:07.359163 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359189 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:53:07.359215 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359241 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:53:07.359266 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359283 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359299 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359342 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.359369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:53:07.359510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:53:07.359542 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.359601 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.359657 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.359708 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.359756 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.359803 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.359851 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 19:53:07.359899 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 19:53:07.359946 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 19:53:07.359994 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.360041 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.360088 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.360137 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.360184 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.360233 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.360281 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.360329 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.360379 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.360426 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.360474 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.360521 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.360569 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.360622 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.360679 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.360730 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.360777 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 19:53:07.360825 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.360871 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.360917 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.360966 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.361014 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.361065 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.361111 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.361161 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.361217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.361266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.361313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.361361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.361410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.361492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.361580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 19:53:07.361674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 19:53:07.361757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 19:53:07.361835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.361911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.361989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.362064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.362139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.362216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.362267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.362315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.362361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.362409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.362458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.362586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.362641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.362691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.362742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.362794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.362840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 19:53:07.362886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.362934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.362981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.363029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.363077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.363128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.363174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.363223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.363279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.363340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.363437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.363526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.363607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.363691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.363771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 19:53:07.363835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 19:53:07.363883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 19:53:07.363930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.363977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.364025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.364072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.364118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.364166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.364214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.364293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.364350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.364399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.364461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.364547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.364651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.364736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.364804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.364910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.365004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 19:53:07.365094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.365175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.365269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.365365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.365455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.365556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.365660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.365743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.365853 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:53:07.365904 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.366027 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.366138 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.366245 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.366357 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.366462 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.366564 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:53:07.366679 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:53:07.366786 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:53:07.366898 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.367001 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.367101 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.367205 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.367311 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.367411 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.367517 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.367577 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.367649 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.367705 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.367763 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.367817 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.367870 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.367923 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.367975 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.368028 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.368083 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:53:07.368136 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.368189 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.368242 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.368295 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.368348 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.368401 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.368455 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.368510 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.368571 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:53:07.368595 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.368656 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.368710 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.368771 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.368825 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.368880 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.368934 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:53:07.368987 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:53:07.369039 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:53:07.369093 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.369146 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.369199 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.369253 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.369307 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.369361 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.369466 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.369669 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.369774 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.369868 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.369978 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.370081 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.370186 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.370295 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.370394 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.370499 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.370598 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:53:07.370713 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.370823 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.370932 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.371045 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.371161 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.371276 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.371390 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.371505 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.371643 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 19:53:07.371688 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.371795 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.371899 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.372003 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.372107 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.372209 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.372306 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:53:07.372403 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:53:07.372502 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:53:07.372605 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.372716 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.372818 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.372921 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.373023 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.373126 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.373227 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.373330 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.373434 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.373536 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.373676 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.373782 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.373886 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.373987 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.374091 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.374193 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.374297 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:53:07.374405 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.374509 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.374612 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.374722 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.374825 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.374926 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.375028 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.375130 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.375309 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 19:53:07.375353 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.375463 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.375570 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.375686 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.375792 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.375894 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.375993 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:53:07.376088 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:53:07.376187 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:53:07.376282 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.376374 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.376469 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.376563 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.376670 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.376773 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.376881 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.376985 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.377092 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.377198 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.377303 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.377405 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.377507 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.377622 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.377732 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.377842 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.377951 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:53:07.378057 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.378161 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.378265 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.378371 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.378478 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.378584 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.378701 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.378809 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.378921 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 19:53:07.378955 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 19:53:07.379017 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 19:53:07.379074 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 19:53:07.379130 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 19:53:07.379182 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 19:53:07.379213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.379245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.379265 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.379283 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.379303 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.379320 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.379338 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:53:07.379356 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:53:07.379374 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:53:07.379392 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.379410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.379429 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.379447 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.379465 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.379484 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.379502 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.379518 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.379535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.379552 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.379569 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.379587 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.379605 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.379631 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.379649 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.379667 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.379683 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:53:07.379702 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.379719 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.379736 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.379753 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.379771 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.379788 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.379805 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.379822 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.379839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.379861 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.379879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.379897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.379914 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.379930 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.379945 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:53:07.379961 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:53:07.379977 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:53:07.379993 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.380010 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.380027 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.380043 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.380058 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.380075 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.380090 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.380106 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.380121 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.380137 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.380152 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.380168 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.380184 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.380200 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.380216 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.380232 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.380246 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:53:07.380262 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.380278 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.380295 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.380310 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.380326 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.380342 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.380357 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.380374 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.380391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.380410 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.380424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.380438 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.380451 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.380465 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.380479 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:53:07.380492 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:53:07.380506 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:53:07.380521 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.380536 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.380551 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.380564 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.380578 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.380593 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.380607 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.380669 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.380688 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.380703 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.380717 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.380731 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.380747 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.380762 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.380776 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.380790 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.380804 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:53:07.380818 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.380832 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.380846 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.380859 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.380873 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.380887 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.380901 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.380914 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.380927 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:53:07.380945 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.380960 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:53:07.380975 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:53:07.380989 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:53:07.381003 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:53:07.381017 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:53:07.381032 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:53:07.381049 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:53:07.381063 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:53:07.381078 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:53:07.381093 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:53:07.381107 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:53:07.381121 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.381136 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.381151 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:53:07.381166 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:53:07.381181 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:53:07.381196 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:53:07.381209 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.381221 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:53:07.381234 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:53:07.381248 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:53:07.381262 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:53:07.381276 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:53:07.381289 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:53:07.381304 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:53:07.381318 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:53:07.381332 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:53:07.381349 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:53:07.381364 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:53:07.381379 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:53:07.381393 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:53:07.381407 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:53:07.381535 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 19:53:07.381553 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:53:07.381563 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:53:07.381572 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:53:07.381583 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 19:53:07.381591 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:53:07.381600 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:53:07.381623 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 19:53:07.381639 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:53:07.381700 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.381714 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204793" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:53:07.381731 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:53:07.381761 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 19:53:07.381772 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 19:53:07.381780 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 19:53:07.381787 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 19:53:07.381797 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204793" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:53:07.381816 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:53:07.381827 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:53:07.381836 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:53:07.381854 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.381869 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:53:07.381879 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 19:53:07.381921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.381939 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:53:07.381947 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.381989 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:53:07.382000 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 19:53:07.382008 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 19:53:07.382015 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 19:53:07.382023 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 19:53:07.382031 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 19:53:07.382039 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 19:53:07.382048 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 19:53:07.382059 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204793" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:53:07.382080 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:53:07.382093 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:53:07.382101 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:53:07.382113 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.382124 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:53:07.382132 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:53:07.382180 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:53:07.382194 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.382202 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.382214 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.382222 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:53:07.382240 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:53:07.382255 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:53:07.382264 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:53:07.382273 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:53:07.382285 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204793" 2019-10-14 19:53:07.382299 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:53:07.382308 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:53:07.382318 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:53:07.382329 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:53:07.382339 wsdl: in serializeType: returning: 204793 2019-10-14 19:53:07.382351 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:53:07.382366 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:53:07.382374 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:53:07.382382 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:53:07.382391 wsdl: in serializeType: returning: 204793 2019-10-14 19:53:07.382400 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204793 2019-10-14 19:53:07.382425 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204793 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 19:53:07.382434 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 19:53:07.382445 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3336"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 19:53:07.382470 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 19:53:07.382480 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204793 2019-10-14 19:53:07.382499 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 19:53:07.382643 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 19:53:07.382516 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:53:07.382536 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:53:07.382546 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:53:07.382555 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:53:07.382563 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:53:07.382574 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:53:07.382589 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:53:07.382618 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:53:07.382634 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:53:07.382652 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 19:53:07.382662 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:53:07.382670 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:53:07.388852 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:53:07.388889 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:53:07.388915 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 19:53:07.388925 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 19:53:07.388935 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:53:07.388943 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:53:07.388951 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:53:07.388959 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:53:07.388967 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 19:53:07.389005 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 19:53:07.402293 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 19:53:07.402344 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 19:53:07.402357 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:53:07.402367 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:53:07.402377 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:53:07.402388 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:53:07.402399 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:53:07.402409 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:53:07.402420 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:53:07.402431 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:52:50 GMT 2019-10-14 19:53:07.402443 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:53:07.402453 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 19:53:07.402464 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:53:07.402480 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 19:53:07.402524 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 19:53:07.402541 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 19:53:07.402558 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:53:07.402566 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 19:53:07.402583 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 19:53:07.402628 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:53:07.402646 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:53:07.402655 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:53:07.402690 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:53:07.402706 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 17:52:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 19:53:07.402748 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 19:53:07.402763 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 19:53:07.402796 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 19:53:07.402808 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 19:53:07.402958 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 19:53:07.403130 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 19:53:07.403141 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 19:53:07.403155 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 19:53:07.403222 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:53:07.403265 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 19:53:07.403367 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 19:53:07.403402 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:53:07.403423 nusoap_client: got fault 2019-10-14 19:53:07.403436 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 19:53:07.403445 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 19:53:07.403454 nusoap_client: detail =