Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 87.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315413501033029 0 Model turbiny: S300
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR-062356A41
JR T2059
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 25 May 2020 21:22:04 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-25 23:22:18.916808 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-25 23:22:18.916868 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:22:18.916884 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-25 23:22:18.916910 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:22:18.916933 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-25 23:22:18.916942 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-25 23:22:18.916957 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-25 23:22:18.916965 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:22:18.916972 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:22:18.916982 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 23:22:18.916991 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 23:22:18.917003 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 23:22:18.917009 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 23:22:18.917014 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 23:22:18.917018 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 23:22:18.917022 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-25 23:22:18.917035 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:22:18.917050 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:22:18.917060 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 23:22:18.917066 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-25 23:22:18.917072 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-25 23:22:18.917081 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 23:22:18.917091 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 23:22:18.923585 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 23:22:18.923602 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 23:22:18.923613 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-25 23:22:18.923620 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:22:18.923626 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:22:18.923630 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 23:22:18.923634 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-25 23:22:18.923667 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-25 23:22:19.349501 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-25 23:22:19.349553 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-25 23:22:19.349561 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 23:22:19.349567 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 23:22:19.349581 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 23:22:19.349586 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 23:22:19.349592 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 23:22:19.349600 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 23:22:19.349606 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 23:22:19.349612 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 21:22:04 GMT 2020-05-25 23:22:19.349618 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 23:22:19.349623 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-25 23:22:19.349629 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 23:22:19.349644 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-25 23:22:19.349682 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-25 23:22:19.349709 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-25 23:22:19.355889 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:22:19.355935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.355970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.356157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.356187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.356217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.356242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362301 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:22:19.362355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362862 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:22:19.362877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.362888 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369019 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:22:19.369055 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:22:19.369076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369380 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369503 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:22:19.369552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.369842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.375634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.375647 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.375696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.375728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.375748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.375782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.375794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.375835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.375951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.375968 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 23:22:19.375978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376280 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:22:19.376299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.376468 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2020-05-25 23:22:19.379985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380036 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380253 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.380297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.381970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382432 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:22:19.382462 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 23:22:19.382528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382601 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 23:22:19.382818 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-25 23:22:19.382828 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 23:22:19.382833 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-25 23:22:19.382865 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-25 23:22:19.382907 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 23:22:19.382921 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 23:22:19.382928 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 23:22:19.382949 wsdl: got WSDL URL 2020-05-25 23:22:19.382954 wsdl: Parse WSDL 2020-05-25 23:22:19.383130 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-25 23:22:19.383148 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-25 23:22:19.383201 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383211 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-25 23:22:19.383232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383261 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.383271 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383285 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:22:19.383306 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.383312 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383322 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:22:19.383337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.383383 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.383398 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383404 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.383432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383462 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.383469 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383479 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-25 23:22:19.383492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.383519 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-25 23:22:19.383534 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-25 23:22:19.383555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383591 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.383599 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383609 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:22:19.383627 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.383634 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383643 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:22:19.383661 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.383667 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383677 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 23:22:19.383690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.383725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.383740 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383747 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-25 23:22:19.383774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383798 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.383804 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383814 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-25 23:22:19.383827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.383851 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-25 23:22:19.383865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383871 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-25 23:22:19.383887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383912 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.383918 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383928 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:22:19.383945 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.383951 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383961 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:22:19.383977 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.383984 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.383993 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 23:22:19.384010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.384016 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384025 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:22:19.384037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.384073 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.384087 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384093 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.384107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384130 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384136 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.384195 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.384211 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384222 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:22:19.384232 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-25 23:22:19.384244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:22:19.384268 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 23:22:19.384282 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384288 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-25 23:22:19.384301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384325 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.384331 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384340 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:22:19.384353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.384377 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.384391 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384397 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.384415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384439 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384445 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384495 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.384515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.384531 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384542 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:22:19.384553 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-25 23:22:19.384566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:22:19.384597 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-25 23:22:19.384613 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384619 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-25 23:22:19.384633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384658 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.384665 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384675 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 23:22:19.384693 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.384699 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384708 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 23:22:19.384726 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.384733 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384746 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 23:22:19.384777 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.384784 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384793 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:22:19.384806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.384842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.384856 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384862 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.384876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384900 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.384906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384915 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-25 23:22:19.384928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.384952 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 23:22:19.384966 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.384971 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-25 23:22:19.384985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385008 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.385014 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385024 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:22:19.385036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.385060 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.385074 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385080 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.385093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385117 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.385124 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385133 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-25 23:22:19.385146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.385170 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-25 23:22:19.385184 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385190 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-25 23:22:19.385203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385227 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.385233 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385243 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:22:19.385255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.385279 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.385293 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385299 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.385312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385336 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.385342 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385351 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-25 23:22:19.385364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.385388 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-25 23:22:19.385402 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385408 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-25 23:22:19.385420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385453 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.385460 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385482 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:22:19.385500 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.385507 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385516 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:22:19.385529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.385559 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-25 23:22:19.385579 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385586 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.385600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385625 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.385631 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385641 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-25 23:22:19.385654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.385679 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-25 23:22:19.385694 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385700 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-25 23:22:19.385713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385738 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.385744 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385766 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:22:19.385784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.385790 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385799 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:22:19.385812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.385840 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-25 23:22:19.385853 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385859 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.385872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385896 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.385902 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385911 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-25 23:22:19.385924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.385948 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-25 23:22:19.385962 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.385967 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-25 23:22:19.385980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386003 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.386009 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386018 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:22:19.386031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.386055 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-25 23:22:19.386069 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386074 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.386087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386110 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.386117 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386126 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-25 23:22:19.386138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.386162 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-25 23:22:19.386176 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386184 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-25 23:22:19.386196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.386227 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386236 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:22:19.386248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.386273 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.386287 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386293 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.386306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386329 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.386336 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386345 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-25 23:22:19.386358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.386381 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 23:22:19.386395 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386401 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-25 23:22:19.386414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386438 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.386445 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386456 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 23:22:19.386468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.386507 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.386522 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386528 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.386541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386565 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.386578 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386588 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-25 23:22:19.386602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.386627 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 23:22:19.386642 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386648 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-25 23:22:19.386661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386686 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.386693 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386702 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 23:22:19.386715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.386740 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.386756 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386775 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.386788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386812 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.386819 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386828 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-25 23:22:19.386840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.386864 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 23:22:19.386878 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386884 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-25 23:22:19.386897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386920 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.386927 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386936 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-25 23:22:19.386956 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.386963 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.386973 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-25 23:22:19.386985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.387015 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.387029 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387035 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.387048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387072 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.387078 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387088 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-25 23:22:19.387100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.387124 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 23:22:19.387140 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387146 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 23:22:19.387159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387183 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.387190 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387199 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:22:19.387211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.387236 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.387251 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387257 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.387270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387293 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.387300 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387309 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 23:22:19.387322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.387346 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:22:19.387360 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387366 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-25 23:22:19.387379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387404 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:22:19.387410 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387419 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 23:22:19.387432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.387456 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.387483 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387489 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.387503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387526 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387533 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.387598 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.387615 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387626 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:22:19.387636 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-25 23:22:19.387648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:22:19.387673 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:22:19.387687 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387694 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-25 23:22:19.387708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387733 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:22:19.387740 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387750 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 23:22:19.387776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.387800 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.387814 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387820 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.387833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387856 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387862 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.387916 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.387932 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387942 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:22:19.387952 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-25 23:22:19.387964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.387978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:22:19.387987 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-25 23:22:19.388002 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388008 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-25 23:22:19.388021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388055 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:22:19.388068 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388085 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 23:22:19.388100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.388126 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.388142 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388148 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.388161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388185 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388191 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388227 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.388246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.388262 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388272 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:22:19.388282 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-25 23:22:19.388294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:22:19.388318 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:22:19.388332 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388338 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-25 23:22:19.388351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388383 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.388389 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388399 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-25 23:22:19.388416 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.388422 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388431 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-25 23:22:19.388457 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.388464 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388486 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:22:19.388504 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.388511 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388520 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 23:22:19.388538 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.388544 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388554 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 23:22:19.388577 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.388585 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388595 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-25 23:22:19.388613 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.388620 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388629 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:22:19.388642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.388691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.388706 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388712 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.388726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388751 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.388771 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-25 23:22:19.388793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.388817 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-25 23:22:19.388832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388838 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-25 23:22:19.388851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388874 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.388881 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388890 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 23:22:19.388915 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.388922 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388931 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:22:19.388948 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.388954 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388963 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 23:22:19.388975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.388997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.389007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.389021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389028 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.389041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389065 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.389071 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-25 23:22:19.389093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.389117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-25 23:22:19.389132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389139 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 23:22:19.389152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.389182 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389191 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:22:19.389204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.389229 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.389243 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389249 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.389262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389286 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.389293 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 23:22:19.389315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.389339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:22:19.389354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389359 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-25 23:22:19.389372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389397 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.389403 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389412 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:22:19.389429 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.389436 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389445 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-25 23:22:19.389462 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.389482 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389492 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-25 23:22:19.389510 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.389517 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389526 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-25 23:22:19.389543 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.389550 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389560 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-25 23:22:19.389578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.389621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.389637 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389643 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.389657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389682 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.389689 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389698 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-25 23:22:19.389711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.389736 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 23:22:19.389751 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389770 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 23:22:19.389784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389808 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.389815 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389824 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 23:22:19.389841 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.389847 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389856 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:22:19.389873 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.389879 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389889 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 23:22:19.389906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.389938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.389952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389958 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.389971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.389995 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.390002 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 23:22:19.390024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.390048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:22:19.390062 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390068 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.390081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390106 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.390112 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390122 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:22:19.390138 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.390145 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390154 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:22:19.390170 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.390176 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390185 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:22:19.390203 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.390210 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390220 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 23:22:19.390236 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.390243 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390252 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:22:19.390265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.390305 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.390320 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390326 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.390339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390363 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390370 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390379 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 23:22:19.390392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.390406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.390416 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.390429 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390460 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390480 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390490 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390503 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390520 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.390533 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390559 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.390566 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390581 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:22:19.390600 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.390607 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390617 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-25 23:22:19.390634 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.390641 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390651 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-25 23:22:19.390668 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.390675 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390684 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 23:22:19.390701 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.390708 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390717 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-25 23:22:19.390735 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:22:19.390741 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390752 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-25 23:22:19.390782 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.390789 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390798 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.390815 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.390823 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390832 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:22:19.390852 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.390859 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390869 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-25 23:22:19.390887 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.390893 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390902 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:22:19.390919 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.390925 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390934 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:22:19.390947 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.390998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.391017 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391023 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.391037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391061 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.391068 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391077 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:22:19.391094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.391101 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391109 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 23:22:19.391126 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.391132 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391141 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 23:22:19.391159 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.391166 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391175 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 23:22:19.391187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.391224 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391244 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.391258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391281 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391288 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391297 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-25 23:22:19.391310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.391334 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.391347 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391372 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391379 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391388 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391401 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391416 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.391430 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391460 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.391466 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391488 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 23:22:19.391506 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.391513 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391522 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 23:22:19.391540 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.391546 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391555 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 23:22:19.391578 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.391586 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391597 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 23:22:19.391615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.391622 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391631 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 23:22:19.391649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.391656 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391665 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 23:22:19.391683 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.391689 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391699 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:22:19.391716 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.391723 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391732 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 23:22:19.391750 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.391756 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391778 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 23:22:19.391795 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.391802 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391811 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:22:19.391827 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.391833 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391842 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:22:19.391855 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.391905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.391922 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391928 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.391941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391965 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.391972 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.391981 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:22:19.391998 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.392004 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.392013 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:22:19.392030 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.392036 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.392045 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:22:19.392062 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:22:19.392068 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.392077 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.392089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.392115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.392125 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.392145 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.392159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.392182 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392189 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.392198 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-25 23:22:19.392211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.392225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.392235 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.392248 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392275 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392282 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392291 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392304 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.392333 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392358 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.392364 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392373 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 23:22:19.392390 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.392396 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392405 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 23:22:19.392422 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.392428 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392437 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 23:22:19.392458 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.392464 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392473 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 23:22:19.392490 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.392496 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392505 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 23:22:19.392523 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.392529 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392538 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 23:22:19.392554 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.392560 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392574 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:22:19.392592 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.392599 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392608 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 23:22:19.392624 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.392631 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392640 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 23:22:19.392657 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.392663 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392673 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-25 23:22:19.392689 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.392696 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392705 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:22:19.392721 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.392728 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392737 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:22:19.392749 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.392805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.392820 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.392846 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.392853 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.392862 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.392875 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.392890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.392908 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.392933 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.392940 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.392949 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-25 23:22:19.392966 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.392973 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.392982 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-25 23:22:19.392999 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.393006 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393015 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 23:22:19.393032 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.393039 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393048 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-25 23:22:19.393064 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.393071 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393079 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-25 23:22:19.393096 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.393102 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393112 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 23:22:19.393128 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.393135 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393144 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-25 23:22:19.393160 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.393167 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393176 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-25 23:22:19.393192 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.393199 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393208 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-25 23:22:19.393224 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.393231 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393240 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 23:22:19.393257 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.393263 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393272 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 23:22:19.393288 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.393295 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393305 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-25 23:22:19.393322 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.393328 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393337 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:22:19.393353 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.393359 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393368 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-25 23:22:19.393381 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.393473 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393479 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-25 23:22:19.393493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393517 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.393524 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393533 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 23:22:19.393545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.393575 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393591 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393597 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.393610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393634 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.393641 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393650 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-25 23:22:19.393663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.393687 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 23:22:19.393702 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393708 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-25 23:22:19.393720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393743 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.393750 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393759 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:22:19.393775 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.393782 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393791 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 23:22:19.393808 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.393814 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393824 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 23:22:19.393840 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:22:19.393847 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393856 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 23:22:19.393869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.393904 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-25 23:22:19.393918 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393924 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.393937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393961 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:22:19.393968 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.393977 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-25 23:22:19.393989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.394014 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-25 23:22:19.394027 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:22:19.394052 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394059 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:22:19.394069 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394081 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:22:19.394096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.394110 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394133 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.394140 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394149 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-25 23:22:19.394166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.394173 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394182 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-25 23:22:19.394199 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.394205 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394214 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-25 23:22:19.394231 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 23:22:19.394238 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394247 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 23:22:19.394264 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.394270 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394279 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-25 23:22:19.394296 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.394302 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394312 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-25 23:22:19.394329 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.394336 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394344 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:22:19.394361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.394367 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394376 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-25 23:22:19.394393 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.394399 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394408 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-25 23:22:19.394425 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.394431 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394440 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:22:19.394452 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-25 23:22:19.394501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.394518 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394524 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-25 23:22:19.394540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394563 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.394575 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394585 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:22:19.394598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.394622 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.394637 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394643 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.394656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394680 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:22:19.394687 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394696 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-25 23:22:19.394708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.394732 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-25 23:22:19.394745 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-25 23:22:19.394770 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:22:19.394777 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 23:22:19.394786 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-25 23:22:19.394803 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:22:19.394810 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-25 23:22:19.394819 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-25 23:22:19.394836 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:22:19.394842 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 23:22:19.394852 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-25 23:22:19.394864 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-25 23:22:19.394887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.394911 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394917 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.394930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394954 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.394961 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.394970 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:22:19.394987 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.394994 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395003 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 23:22:19.395020 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.395027 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395037 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 23:22:19.395049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.395081 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395095 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395101 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.395115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395139 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395146 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395155 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-25 23:22:19.395168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.395192 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.395205 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395231 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395238 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395248 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395260 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.395289 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395314 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.395322 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395331 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-25 23:22:19.395349 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.395356 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395365 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-25 23:22:19.395382 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.395388 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395397 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 23:22:19.395414 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.395420 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395429 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-25 23:22:19.395455 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.395462 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395471 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 23:22:19.395487 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.395494 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395502 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-25 23:22:19.395519 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.395525 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395534 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-25 23:22:19.395551 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.395558 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395567 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 23:22:19.395591 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.395598 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395607 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 23:22:19.395620 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.395664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.395681 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395687 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-25 23:22:19.395702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395726 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.395733 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395742 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:22:19.395758 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.395765 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395773 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:22:19.395790 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.395797 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395806 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:22:19.395823 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.395829 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395838 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 23:22:19.395855 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.395862 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395871 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:22:19.395884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.395922 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.395936 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395942 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.395956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395978 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395984 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.395997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.396041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.396057 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396067 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:22:19.396077 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-25 23:22:19.396089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 23:22:19.396112 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 23:22:19.396126 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396132 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-25 23:22:19.396146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396169 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.396176 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396185 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-25 23:22:19.396198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.396222 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.396236 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396242 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.396256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396280 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 23:22:19.396287 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396296 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-25 23:22:19.396308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.396332 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-25 23:22:19.396346 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396352 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-25 23:22:19.396366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396391 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.396398 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396407 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 23:22:19.396424 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.396430 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396439 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 23:22:19.396461 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.396467 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396476 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-25 23:22:19.396489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.396522 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.396536 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396542 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.396555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396584 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.396591 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396601 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-25 23:22:19.396614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.396638 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 23:22:19.396653 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396659 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-25 23:22:19.396672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396696 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.396703 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396712 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:22:19.396725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.396748 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.396762 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396768 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.396781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396805 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.396812 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396821 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-25 23:22:19.396834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.396848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.396858 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 23:22:19.396871 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.396898 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.396905 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.396914 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.396926 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.396941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.396955 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.396979 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.396986 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.396995 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-25 23:22:19.397012 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.397019 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397028 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-25 23:22:19.397046 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.397053 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397062 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-25 23:22:19.397079 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.397086 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397095 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-25 23:22:19.397112 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.397119 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397128 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-25 23:22:19.397145 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:22:19.397152 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397161 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-25 23:22:19.397178 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:22:19.397185 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397194 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-25 23:22:19.397211 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 23:22:19.397218 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397227 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-25 23:22:19.397244 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:22:19.397251 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397260 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-25 23:22:19.397277 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.397283 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397292 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-25 23:22:19.397309 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.397316 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397326 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-25 23:22:19.397343 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.397349 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397358 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-25 23:22:19.397375 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.397381 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397390 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-25 23:22:19.397403 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.397463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.397481 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.397487 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-25 23:22:19.397502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.397526 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.397532 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.397542 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.397559 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.397565 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.397579 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.397593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.397612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.397622 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.397637 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.397643 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.397656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.397681 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:22:19.397687 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.397696 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-25 23:22:19.397709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.397724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.397734 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-25 23:22:19.397747 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:22:19.397773 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-25 23:22:19.397779 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:22:19.397789 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-25 23:22:19.397802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:22:19.397817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.397830 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-25 23:22:19.397855 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.397862 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:22:19.397871 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-25 23:22:19.397888 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.397895 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:22:19.397904 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 23:22:19.397920 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.397926 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:22:19.397935 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-25 23:22:19.397953 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 23:22:19.397959 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:22:19.397968 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-25 23:22:19.397985 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.397991 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:22:19.398001 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-25 23:22:19.398018 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 23:22:19.398024 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:22:19.398033 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-25 23:22:19.398050 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.398056 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-25 23:22:19.398065 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:22:19.398078 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-25 23:22:19.398115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.398130 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398136 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-25 23:22:19.398151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398174 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.398181 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398191 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.398208 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.398215 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398224 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.398236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.398273 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.398287 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398293 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-25 23:22:19.398307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398331 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:22:19.398337 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398346 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-25 23:22:19.398359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.398383 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-25 23:22:19.398397 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398414 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-25 23:22:19.398620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398649 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.398656 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398665 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.398682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.398689 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398698 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.398711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.398739 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.398756 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398761 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.398775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398798 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:22:19.398805 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398814 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-25 23:22:19.398827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.398851 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 23:22:19.398866 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398871 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.398889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398913 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.398919 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398928 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 23:22:19.398946 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.398952 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398961 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 23:22:19.398973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.398991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.399001 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.399015 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399021 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.399034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399057 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.399064 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399073 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 23:22:19.399086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.399109 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.399127 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.399158 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.399165 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.399174 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.399187 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.399203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.399216 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.399240 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.399247 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.399255 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:22:19.399272 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:22:19.399279 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.399288 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 23:22:19.399302 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.399321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.399334 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:22:19.399360 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-25 23:22:19.399366 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:22:19.399376 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-25 23:22:19.399388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 23:22:19.399403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.399417 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-25 23:22:19.399445 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.399456 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-25 23:22:19.399465 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 23:22:19.399482 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.399488 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-25 23:22:19.399498 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 23:22:19.399510 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-25 23:22:19.399528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.399544 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399549 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-25 23:22:19.399562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399592 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.399599 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399609 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-25 23:22:19.399621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.399646 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.399660 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399666 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.399679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399708 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.399715 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399724 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-25 23:22:19.399737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.399761 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 23:22:19.399776 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399782 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.399795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399818 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.399825 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399834 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-25 23:22:19.399851 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.399857 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399866 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 23:22:19.399883 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.399890 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399899 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 23:22:19.399916 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.399922 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399931 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 23:22:19.399943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.399979 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.399993 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.399999 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.400017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400041 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400048 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400057 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-25 23:22:19.400069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.400093 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.400106 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400131 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400138 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400147 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400159 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.400188 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400212 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.400218 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400231 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 23:22:19.400249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.400255 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400264 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 23:22:19.400281 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.400288 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400297 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-25 23:22:19.400313 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.400320 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400329 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 23:22:19.400346 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.400353 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400362 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 23:22:19.400379 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.400385 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400394 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 23:22:19.400411 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 23:22:19.400419 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400428 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-25 23:22:19.400441 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.400477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.400493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400499 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-25 23:22:19.400516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400541 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.400548 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400557 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-25 23:22:19.400579 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.400586 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400595 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-25 23:22:19.400612 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.400619 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400628 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-25 23:22:19.400644 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.400651 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400660 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-25 23:22:19.400677 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.400683 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400692 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-25 23:22:19.400709 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.400716 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400724 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-25 23:22:19.400741 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.400747 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400759 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 23:22:19.400775 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.400782 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400794 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 23:22:19.400807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.400859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.400873 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400880 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-25 23:22:19.400894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400917 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:22:19.400924 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400933 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-25 23:22:19.400945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.400960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.400969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 23:22:19.400985 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 23:22:19.400992 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-25 23:22:19.401005 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-25 23:22:19.401021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.401027 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-25 23:22:19.401040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.401062 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.401081 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 23:22:19.401097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.401107 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 23:22:19.401117 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-25 23:22:19.401133 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.401140 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-25 23:22:19.401149 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-25 23:22:19.401165 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 23:22:19.401171 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-25 23:22:19.401180 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-25 23:22:19.401197 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.401203 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.401212 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.401228 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.401235 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.401244 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.401260 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.401266 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.401275 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.401291 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.401297 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-25 23:22:19.401310 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.401327 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:22:19.401334 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-25 23:22:19.401343 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:22:19.401359 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:22:19.401365 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-25 23:22:19.401374 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-25 23:22:19.401390 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.401397 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.401406 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.401436 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 23:22:19.401443 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-25 23:22:19.401459 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-25 23:22:19.401476 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.401483 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-25 23:22:19.401492 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.401509 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:22:19.401516 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-25 23:22:19.401525 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:22:19.401541 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 23:22:19.401548 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-25 23:22:19.401557 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-25 23:22:19.401579 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.401587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.401597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.401615 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.401622 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 23:22:19.401631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.401643 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-25 23:22:19.401674 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.401702 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-25 23:22:19.401729 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.401772 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-25 23:22:19.401797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.401823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 23:22:19.401847 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.401872 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-25 23:22:19.401897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.401922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 23:22:19.401946 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.401971 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-25 23:22:19.401996 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.402020 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-25 23:22:19.402045 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-25 23:22:19.402070 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-25 23:22:19.402096 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-25 23:22:19.402120 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-25 23:22:19.402144 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-25 23:22:19.402169 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-25 23:22:19.402193 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.402219 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 23:22:19.402244 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.402269 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 23:22:19.402293 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.402318 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 23:22:19.402343 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.402367 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 23:22:19.402392 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.402417 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:22:19.402442 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.402480 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:22:19.402506 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.402531 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-25 23:22:19.402555 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.402585 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-25 23:22:19.402611 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.402636 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-25 23:22:19.402660 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.402685 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-25 23:22:19.402710 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.402735 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:22:19.402761 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.402787 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 23:22:19.402811 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.402836 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 23:22:19.402861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.402886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.402910 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.402935 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.402960 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.402984 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.403009 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.403034 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 23:22:19.403058 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-25 23:22:19.403083 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-25 23:22:19.403107 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.403136 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-25 23:22:19.403161 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.403186 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.403210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.403235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 23:22:19.403260 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.403286 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-25 23:22:19.403312 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.403338 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 23:22:19.403363 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.403387 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 23:22:19.403412 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.403436 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-25 23:22:19.403461 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.403485 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-25 23:22:19.403510 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.403535 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 23:22:19.403560 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.403591 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.403616 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.403641 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 23:22:19.403666 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.403690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 23:22:19.403715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.403740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 23:22:19.403765 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.403782 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.403807 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:22:19.403837 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.403854 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.403870 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.403894 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:22:19.403920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.403936 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.403951 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.403967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.403991 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.404016 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404040 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.404065 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404080 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:22:19.404160 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404184 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.404209 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404233 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.404258 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404274 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404298 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.404322 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404338 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404362 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.404386 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404411 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.404436 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404465 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:22:19.404494 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404519 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.404543 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404568 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.404598 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404614 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404638 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:22:19.404663 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404688 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.404712 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404737 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.404764 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404788 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.404812 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404837 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.404862 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404894 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404910 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404925 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404942 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.404983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.405007 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405023 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405040 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405064 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.405089 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405113 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.405138 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405158 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405174 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405190 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405205 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405230 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.405255 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405270 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405286 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405310 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.405336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.405447 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405463 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405478 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405494 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405518 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.405542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405558 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405579 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405596 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405621 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.405646 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405671 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.405696 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405945 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405962 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.405977 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406002 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:22:19.406026 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406051 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:22:19.406075 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406091 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406106 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406131 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.406155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.406267 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406292 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 23:22:19.406316 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406332 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406348 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406372 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.406396 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406421 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.406445 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406462 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406486 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:22:19.406511 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406527 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406551 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:22:19.406586 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406603 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406627 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:22:19.406651 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406668 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406692 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.406717 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406741 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.406766 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406782 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406797 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406813 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406837 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.406862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.406995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:22:19.407019 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407035 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407059 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:22:19.407085 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407101 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407116 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407145 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:22:19.407169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407185 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.407265 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407291 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.407315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407361 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407385 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:22:19.407409 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407434 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.407462 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407487 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.407511 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407527 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407552 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.407582 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407599 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407623 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.407647 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407672 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.407697 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407721 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:22:19.407746 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407771 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.407795 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407821 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.407851 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407867 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407892 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 23:22:19.407916 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407941 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.407965 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.407989 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.408014 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408038 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.408062 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408087 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.408111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408143 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408204 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.408253 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408268 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408284 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408308 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.408332 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408356 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.408380 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408397 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408412 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408428 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408448 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408479 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.408504 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408520 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408535 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408559 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.408589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 23:22:19.408704 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408720 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408735 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408751 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408780 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.408805 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408821 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408852 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.408901 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408926 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 23:22:19.408951 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408967 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408983 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.408998 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409027 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 23:22:19.409051 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409076 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 23:22:19.409100 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409116 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409132 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409156 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.409180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 23:22:19.409292 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409316 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 23:22:19.409340 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409356 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409371 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409396 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 23:22:19.409428 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409452 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 23:22:19.409477 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409493 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409518 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:22:19.409542 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409558 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409587 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 23:22:19.409612 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409628 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409657 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:22:19.409703 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409730 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409769 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 23:22:19.409813 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409846 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 23:22:19.409885 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409919 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409935 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.409960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.409986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.410003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.410019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.410035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.410051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.410067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.410083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.410099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 23:22:19.410399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 23:22:19.410434 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.410533 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.410632 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.410720 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.410817 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.410914 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.410999 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.411079 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-25 23:22:19.411162 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-25 23:22:19.411248 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-25 23:22:19.411346 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.411430 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.411523 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.411621 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.411715 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.411810 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.411910 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.412006 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.412096 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.412185 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.412278 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.412377 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.412476 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.412584 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.412663 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.412720 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.412773 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.412826 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-25 23:22:19.412914 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.412967 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.413014 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.413064 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.413113 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.413171 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.413257 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.413342 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.413437 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.413537 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.413647 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.413745 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.413835 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.413897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.413946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.413994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.414042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.414090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.414137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.414183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.414231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-25 23:22:19.414279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-25 23:22:19.414327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-25 23:22:19.414388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.414432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.414507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.414555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.414609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.414657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.414720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.414770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.414817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.414890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.414944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.414990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.415035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.415317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.415364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.415415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.415489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.415536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-25 23:22:19.415602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.415649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.415695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.415743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.415791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.415839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.415903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.415948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.415992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.416065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.416114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.416160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.416208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.416264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.416312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.416373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.416419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.416562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.416692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.416743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.416793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-25 23:22:19.416841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-25 23:22:19.416896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-25 23:22:19.416944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.416991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.417040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.417087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.417155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.417204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.417252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.417301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.417347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.417395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.417472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.417531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.417580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.417629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.417678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.417732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.417791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.417837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-25 23:22:19.417884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.418273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.418322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.418371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.418434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.418493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.418547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.418593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.418640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.418687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.418736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.418791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.418839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.418913 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 23:22:19.418942 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.419003 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.419058 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.419113 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.419167 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.419221 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.419274 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.419333 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:22:19.419388 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:22:19.419442 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:22:19.419507 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.419562 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.419615 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.419674 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.419729 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.419784 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.419838 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.419891 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.419945 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.419998 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.420055 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.420111 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.420165 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.420218 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.420272 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.420329 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.420382 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.420436 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:22:19.420499 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.420553 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.420606 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.420660 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.420713 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.420767 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.420820 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.420874 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.420928 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.420982 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.421035 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.421094 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.421147 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.421208 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 23:22:19.421232 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.421287 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.421341 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.421396 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.421449 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.421509 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.421562 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.421616 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:22:19.421676 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:22:19.421731 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:22:19.421785 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.421838 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.421892 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.421945 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.421999 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.422054 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.422107 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.422162 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.422216 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.422269 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.422323 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.422377 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.422432 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.422491 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.422545 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.422599 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.422654 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.422707 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:22:19.422761 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.422818 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.422873 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.422927 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.422980 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.423034 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.423089 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.423143 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.423196 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.423250 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.423303 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.423356 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.423410 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.423472 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-25 23:22:19.423501 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.423550 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.423599 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.423648 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.423697 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.423745 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.423792 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.423840 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:22:19.423893 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:22:19.423946 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:22:19.423996 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.424044 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.424094 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.424142 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.424191 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.424239 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.424287 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.424336 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.424385 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.424433 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.424486 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.424537 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.424586 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.424634 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.424682 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.424730 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.424779 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.424827 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:22:19.424875 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.424922 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.424971 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.425025 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.425074 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.425123 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.425171 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.425220 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.425268 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.425316 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.425364 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.425413 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.425462 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.425524 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-25 23:22:19.425546 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.425598 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.425648 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.425699 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.425749 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.425800 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.425850 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.425902 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 23:22:19.425953 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 23:22:19.426003 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 23:22:19.426054 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.426109 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.426159 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.426210 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.426260 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.426312 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.426362 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.426414 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.426467 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.426527 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.426578 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.426629 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.426680 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.426730 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.426783 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.426833 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.426884 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.426935 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 23:22:19.426985 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.427035 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.427085 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.427136 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.427207 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.427260 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.427311 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.427362 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.427412 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.427462 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.427518 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.427568 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.427619 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.427673 wsdl: current service: Service1 2020-05-25 23:22:19.427690 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-25 23:22:19.427719 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-25 23:22:19.427747 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-25 23:22:19.427774 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-25 23:22:19.427799 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-25 23:22:19.427821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.427838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.427849 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.427858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.427868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.427877 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.427885 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.427894 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:22:19.427902 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:22:19.427911 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:22:19.427920 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.427929 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.427937 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.427946 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.427955 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.427964 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.427973 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.427981 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.427989 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.427997 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.428005 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.428014 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.428022 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.428030 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.428039 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.428059 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.428068 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.428076 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:22:19.428085 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.428093 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.428101 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.428110 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.428119 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.428127 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.428136 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.428144 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.428151 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.428160 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.428168 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.428176 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.428184 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.428193 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.428203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.428211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.428220 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.428228 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.428235 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.428243 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.428250 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:22:19.428258 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:22:19.428265 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:22:19.428273 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.428280 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.428288 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.428295 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.428303 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.428310 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.428318 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.428326 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.428333 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.428340 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.428348 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.428355 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.428362 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.428370 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.428379 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.428387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.428394 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.428403 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:22:19.428410 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.428418 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.428425 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.428433 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.428440 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.428448 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.428455 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.428463 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.428479 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.428488 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.428495 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.428502 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.428510 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.428518 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.428528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.428536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.428545 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.428553 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.428561 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.428568 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.428576 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:22:19.428583 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:22:19.428591 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:22:19.428600 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.428608 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.428616 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.428623 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.428631 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.428638 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.428646 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.428653 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.428660 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.428667 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.428674 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.428682 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.428689 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.428696 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.428703 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.428710 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.428718 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.428725 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:22:19.428732 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.428739 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.428746 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.428753 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.428762 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.428769 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.428777 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.428785 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.428792 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.428800 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.428807 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.428814 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.428821 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.428829 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 23:22:19.428838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 23:22:19.428846 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 23:22:19.428854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 23:22:19.428862 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.428869 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 23:22:19.428880 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 23:22:19.428887 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 23:22:19.428894 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 23:22:19.428901 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 23:22:19.428908 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 23:22:19.428914 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 23:22:19.428923 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 23:22:19.428930 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 23:22:19.428938 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.428945 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.428952 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 23:22:19.428960 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 23:22:19.428967 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 23:22:19.428974 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 23:22:19.428981 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.428988 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 23:22:19.428995 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 23:22:19.429002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.429009 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 23:22:19.429016 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 23:22:19.429023 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 23:22:19.429030 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 23:22:19.429037 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 23:22:19.429044 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 23:22:19.429051 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 23:22:19.429058 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 23:22:19.429065 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 23:22:19.429072 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 23:22:19.429079 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 23:22:19.429086 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 23:22:19.429092 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 23:22:19.429100 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 23:22:19.429106 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 23:22:19.429113 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 23:22:19.429120 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 23:22:19.429411 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-25 23:22:19.429421 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 23:22:19.429427 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 23:22:19.429431 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 23:22:19.429438 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-25 23:22:19.429443 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 23:22:19.429447 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 23:22:19.429461 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-25 23:22:19.429471 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 23:22:19.429517 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.429525 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 23:22:19.429539 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 23:22:19.429562 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-25 23:22:19.429568 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-25 23:22:19.429573 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-25 23:22:19.429578 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-25 23:22:19.429583 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 23:22:19.429594 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:22:19.429601 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:22:19.429606 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:22:19.429618 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.429628 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 23:22:19.429633 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-25 23:22:19.429662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.429672 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 23:22:19.429677 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.429705 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 23:22:19.429711 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-25 23:22:19.429715 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-25 23:22:19.429719 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-25 23:22:19.429723 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-25 23:22:19.429727 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-25 23:22:19.429731 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-25 23:22:19.429736 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 23:22:19.429740 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-25 23:22:19.429746 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 23:22:19.429757 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:22:19.429764 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:22:19.429768 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 23:22:19.429774 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.429780 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 23:22:19.429785 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 23:22:19.429812 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 23:22:19.429819 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.429823 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.429830 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.429834 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 23:22:19.429846 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 23:22:19.429853 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:22:19.429858 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:22:19.429863 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 23:22:19.429870 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176547" 2020-05-25 23:22:19.429877 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:22:19.429881 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:22:19.429886 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:22:19.429892 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:22:19.429897 wsdl: in serializeType: returning: 176547 2020-05-25 23:22:19.429903 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 23:22:19.429910 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:22:19.429914 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:22:19.429918 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 23:22:19.429924 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-25 23:22:19.429931 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:22:19.429935 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 23:22:19.429945 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:22:19.429950 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 23:22:19.429954 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-25 23:22:19.429959 wsdl: in serializeType: returning: 176547PLN 2020-05-25 23:22:19.429964 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176547PLN 2020-05-25 23:22:19.429986 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=176547PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-25 23:22:19.429991 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-25 23:22:19.429998 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3944"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-25 23:22:19.430012 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-25 23:22:19.430017 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=176547PLN 2020-05-25 23:22:19.430027 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-25 23:22:19.430100 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-25 23:22:19.430040 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 23:22:19.430050 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 23:22:19.430055 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 23:22:19.430060 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 23:22:19.430064 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 23:22:19.430071 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:22:19.430080 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:22:19.430088 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 23:22:19.430093 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 23:22:19.430107 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-25 23:22:19.430115 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 23:22:19.430123 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 23:22:19.436998 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 23:22:19.437016 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 23:22:19.437026 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-25 23:22:19.437032 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-25 23:22:19.437038 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 23:22:19.437043 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 23:22:19.437047 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 23:22:19.437052 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 23:22:19.437057 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-25 23:22:19.437094 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-25 23:22:19.447653 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-25 23:22:19.447677 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-25 23:22:19.447684 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 23:22:19.447689 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 23:22:19.447695 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 23:22:19.447708 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 23:22:19.447714 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 23:22:19.447719 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 23:22:19.447724 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 23:22:19.447729 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 21:22:04 GMT 2020-05-25 23:22:19.447736 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 23:22:19.447742 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-25 23:22:19.447747 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 23:22:19.447757 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-25 23:22:19.447783 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-25 23:22:19.447794 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-25 23:22:19.447804 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 23:22:19.447808 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-25 23:22:19.447814 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-25 23:22:19.447855 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 23:22:19.447868 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 23:22:19.447874 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 23:22:19.447902 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 23:22:19.447910 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 25 May 2020 21:22:04 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-25 23:22:19.447940 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-25 23:22:19.447950 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-25 23:22:19.447971 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-25 23:22:19.447978 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-25 23:22:19.448095 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-25 23:22:19.448202 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-25 23:22:19.448208 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-25 23:22:19.448217 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-25 23:22:19.448229 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 23:22:19.448253 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-25 23:22:19.448311 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-25 23:22:19.448340 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 23:22:19.448355 nusoap_client: got fault 2020-05-25 23:22:19.448363 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-25 23:22:19.448368 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-25 23:22:19.448373 nusoap_client: detail =