Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 87.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315413501033029 0 Model turbiny: S300
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR-062356A41
JR T2059
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 11:38:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 13:38:15.090097 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 13:38:15.090152 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:38:15.090167 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 13:38:15.090183 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:38:15.090194 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 13:38:15.090202 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 13:38:15.090215 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 13:38:15.090223 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:38:15.090230 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:38:15.090239 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:38:15.090248 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:38:15.090258 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:38:15.090264 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:38:15.090269 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:38:15.090274 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:38:15.090277 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 13:38:15.090290 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:38:15.090305 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:38:15.090314 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:38:15.090319 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 13:38:15.090325 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 13:38:15.090334 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:38:15.090342 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:38:15.098428 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:38:15.098466 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:38:15.098494 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 13:38:15.098507 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:38:15.098516 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:38:15.098524 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:38:15.098531 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 13:38:15.098572 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 13:38:15.116326 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 13:38:15.116378 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 13:38:15.116393 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:38:15.116405 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:38:15.116416 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:38:15.116427 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:38:15.116439 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:38:15.116452 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:38:15.116463 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:38:15.116474 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:38:13 GMT 2019-08-23 13:38:15.116485 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:38:15.116495 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 13:38:15.116507 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:38:15.116526 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 13:38:15.116580 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 13:38:15.116613 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 13:38:15.124222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.124309 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 13:38:15.124337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.124360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.124385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.131908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.131979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.132140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.132189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.132219 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:38:15.132241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.132278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.132301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.132322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.132422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.132475 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:38:15.132500 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.132522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.132543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.139766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.139850 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:38:15.139878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.139899 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.140772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.147661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.147739 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:38:15.147780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.147803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.147826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.147861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.147884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.147909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.147946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.147971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148313 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148798 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148821 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-23 13:38:15.148842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148916 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.148999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.149036 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.149057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.149077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:38:15.155380 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-23 13:38:15.155417 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:38:15.155429 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 13:38:15.155497 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 13:38:15.155556 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:38:15.155581 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:38:15.155595 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:38:15.155625 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 13:38:15.155635 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 13:38:15.155891 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 13:38:15.155915 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 13:38:15.156000 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156016 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 13:38:15.156050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156103 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.156118 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156143 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:38:15.156178 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.156190 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156208 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:38:15.156236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.156304 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.156331 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156342 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.156368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156414 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.156426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156447 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 13:38:15.156474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.156526 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:38:15.156556 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156567 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 13:38:15.156594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156641 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.156654 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156672 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:38:15.156711 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.156723 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156741 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:38:15.156773 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.156784 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156804 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:38:15.156830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.156893 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.156922 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.156935 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 13:38:15.156962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157009 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.157021 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157038 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 13:38:15.157063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.157108 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 13:38:15.157133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 13:38:15.157168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157210 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.157222 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157239 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:38:15.157269 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.157280 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157297 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:38:15.157327 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.157339 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157355 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:38:15.157385 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.157399 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157417 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:38:15.157443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.157510 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.157536 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.157572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157616 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157629 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.157740 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.157772 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157793 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:38:15.157813 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 13:38:15.157837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:38:15.157883 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:38:15.157910 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 13:38:15.157944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.157983 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.157991 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158002 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:38:15.158020 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.158030 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158048 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:38:15.158081 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.158094 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158113 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:38:15.158140 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.158147 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158158 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:38:15.158172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.158222 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.158248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158258 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.158277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158313 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.158325 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158344 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 13:38:15.158369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.158401 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:38:15.158418 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158424 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 13:38:15.158440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158465 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.158473 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158483 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:38:15.158496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.158521 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.158536 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158543 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.158561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158593 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.158601 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158612 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 13:38:15.158625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.158651 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:38:15.158667 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158673 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 13:38:15.158686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.158730 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158740 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:38:15.158753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.158779 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.158794 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158800 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.158813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158838 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.158845 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158855 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 13:38:15.158869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.158894 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 13:38:15.158909 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158915 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 13:38:15.158928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158955 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.158962 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.158972 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:38:15.158990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.158998 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159007 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:38:15.159020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.159049 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 13:38:15.159064 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159070 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.159084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159109 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.159115 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159125 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 13:38:15.159138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.159163 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 13:38:15.159178 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159184 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 13:38:15.159198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159222 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.159229 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159238 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:38:15.159256 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.159262 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159272 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:38:15.159285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.159314 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 13:38:15.159329 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159335 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.159349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159373 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.159380 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159390 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 13:38:15.159403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.159428 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 13:38:15.159443 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159449 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 13:38:15.159463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159487 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.159494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:38:15.159517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.159542 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 13:38:15.159556 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159562 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.159577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159606 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.159613 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159623 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 13:38:15.159636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.159661 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 13:38:15.159676 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159682 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 13:38:15.159696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159727 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.159734 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159744 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:38:15.159757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.159782 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.159796 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159803 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.159816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159841 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.159848 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159857 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 13:38:15.159871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.159896 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:38:15.159910 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159916 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 13:38:15.159930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159956 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.159962 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.159972 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:38:15.159985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.160011 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.160026 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160032 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.160045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160069 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.160077 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160087 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 13:38:15.160100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.160125 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:38:15.160139 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160145 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 13:38:15.160159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160185 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.160192 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160201 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:38:15.160214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.160239 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.160253 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160259 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.160273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160297 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.160304 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160314 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 13:38:15.160327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.160352 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:38:15.160366 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160372 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 13:38:15.160386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160410 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.160417 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160427 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 13:38:15.160444 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.160451 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160461 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 13:38:15.160474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.160503 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.160518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160524 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.160537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160562 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.160569 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160583 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 13:38:15.160598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.160623 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:38:15.160645 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160655 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:38:15.160682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.160734 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:38:15.160758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.160784 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.160803 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160809 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.160825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160853 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.160860 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160870 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:38:15.160883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.160910 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:38:15.160925 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160931 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:38:15.160945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160971 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:38:15.160978 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.160988 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:38:15.161001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.161027 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.161042 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161048 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.161062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161085 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161092 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161131 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.161152 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.161169 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161179 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:38:15.161190 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 13:38:15.161202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:38:15.161227 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:38:15.161242 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161249 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 13:38:15.161262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161288 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:38:15.161295 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161305 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:38:15.161318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.161343 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.161357 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161364 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.161378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161402 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161408 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161446 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.161466 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.161482 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161492 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:38:15.161503 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 13:38:15.161515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:38:15.161539 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:38:15.161554 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161560 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:38:15.161575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161606 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:38:15.161614 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161624 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:38:15.161637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.161662 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.161677 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161683 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.161696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161726 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161733 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161770 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.161790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.161807 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161818 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:38:15.161828 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 13:38:15.161840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:38:15.161864 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:38:15.161879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161885 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 13:38:15.161899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161925 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.161932 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 13:38:15.161960 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.161968 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.161977 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 13:38:15.161995 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.162002 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162011 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:38:15.162029 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.162036 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162045 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:38:15.162062 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.162069 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162078 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:38:15.162096 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.162102 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162112 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 13:38:15.162129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.162135 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162145 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:38:15.162158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.162217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.162241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162248 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.162263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162288 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.162295 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162305 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 13:38:15.162319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.162346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:38:15.162361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162367 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 13:38:15.162381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162405 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.162412 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162422 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:38:15.162444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.162454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162465 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:38:15.162484 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.162491 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162500 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:38:15.162513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.162547 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.162562 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162568 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.162586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162613 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.162621 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162630 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 13:38:15.162644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.162669 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:38:15.162684 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162691 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:38:15.162711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162736 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.162743 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162753 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:38:15.162766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.162791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.162806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162813 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.162827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162852 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.162859 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162869 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:38:15.162882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.162907 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:38:15.162922 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162928 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:38:15.162943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162969 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.162976 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.162986 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:38:15.163003 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.163010 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163020 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:38:15.163037 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.163044 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163053 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:38:15.163066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.163101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.163115 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163122 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.163136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163161 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.163168 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:38:15.163191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.163216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:38:15.163231 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163237 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 13:38:15.163251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163275 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.163282 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163292 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:38:15.163311 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.163322 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163340 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:38:15.163362 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.163369 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163379 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:38:15.163397 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.163404 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163413 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:38:15.163430 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.163437 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163447 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:38:15.163460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.163503 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.163518 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163524 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.163538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163563 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163570 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163584 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 13:38:15.163600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.163616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.163626 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:38:15.163641 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163672 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163680 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163690 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163709 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163725 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.163739 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.163772 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163782 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:38:15.163800 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.163807 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163816 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 13:38:15.163834 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.163841 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163850 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 13:38:15.163867 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.163874 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163884 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:38:15.163901 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.163908 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163917 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 13:38:15.163935 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:38:15.163941 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163951 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 13:38:15.163968 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.163976 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.163986 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.164003 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.164010 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164019 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:38:15.164036 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.164043 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164052 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 13:38:15.164069 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.164076 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164085 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:38:15.164102 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.164109 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164118 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:38:15.164131 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.164206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.164212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:38:15.164227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.164251 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.164258 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.164268 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:38:15.164286 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.164293 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.164303 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:38:15.164320 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.164327 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.164337 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:38:15.164354 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.164361 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.164371 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:38:15.164384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.164410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.164421 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164436 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.164442 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.164457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.164482 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164490 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.164499 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 13:38:15.164513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.164528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.164538 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:38:15.164551 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164584 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164618 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.164649 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164675 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.164682 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164691 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:38:15.164715 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.164722 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164732 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:38:15.164750 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.164757 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164766 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:38:15.164783 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.164790 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164800 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:38:15.164817 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.164824 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164833 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:38:15.164856 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.164862 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164873 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:38:15.164891 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.164897 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164907 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:38:15.164924 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.164931 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164940 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:38:15.164957 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.164964 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.164974 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:38:15.164991 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.164998 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.165007 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:38:15.165024 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.165031 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.165041 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:38:15.165054 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.165109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.165126 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.165132 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:38:15.165146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.165172 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.165180 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.165190 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:38:15.165207 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.165214 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.165223 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:38:15.165240 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.165246 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.165255 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:38:15.165272 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:38:15.165279 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.165288 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.165302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.165330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.165340 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165355 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.165362 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.165376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.165400 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165407 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.165417 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 13:38:15.165430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.165445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.165455 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:38:15.165469 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165496 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165503 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165526 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.165556 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165585 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.165593 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165604 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:38:15.165622 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.165630 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165639 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:38:15.165656 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.165663 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165673 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:38:15.165690 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.165697 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165713 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:38:15.165731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.165738 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165748 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:38:15.165765 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.165772 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165782 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:38:15.165799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.165806 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165815 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:38:15.165833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.165840 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165850 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:38:15.165867 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.165873 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165883 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:38:15.165901 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.165907 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165917 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 13:38:15.165934 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.165941 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165951 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:38:15.165968 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.165974 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.165985 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:38:15.165998 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.166056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.166072 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166103 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166111 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166121 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.166165 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166191 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.166198 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166208 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 13:38:15.166225 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.166234 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166244 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 13:38:15.166262 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.166268 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166277 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:38:15.166295 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.166301 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166311 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 13:38:15.166328 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.166334 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166351 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 13:38:15.166369 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.166376 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166389 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:38:15.166420 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.166431 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166442 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 13:38:15.166461 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.166468 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166477 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 13:38:15.166495 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.166502 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166512 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 13:38:15.166529 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.166536 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166545 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:38:15.166562 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.166569 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166582 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:38:15.166602 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.166610 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166620 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 13:38:15.166641 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.166654 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166672 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:38:15.166710 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.166722 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166737 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 13:38:15.166761 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.166869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.166906 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.166916 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 13:38:15.166952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.166994 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.167005 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167023 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:38:15.167046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.167088 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.167114 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167125 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.167149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167193 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.167205 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167222 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 13:38:15.167244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.167285 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:38:15.167310 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167321 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 13:38:15.167344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167385 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.167396 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167420 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:38:15.167452 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.167463 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167479 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:38:15.167509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.167520 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167536 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:38:15.167566 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:38:15.167577 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167594 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:38:15.167618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.167686 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 13:38:15.167725 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167738 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.167764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167811 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:38:15.167825 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167843 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 13:38:15.167868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.167895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.167917 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 13:38:15.167943 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:38:15.168002 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168015 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:38:15.168032 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168056 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:38:15.168083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.168112 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168160 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.168185 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168204 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 13:38:15.168239 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.168252 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168272 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 13:38:15.168305 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.168318 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168337 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 13:38:15.168371 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:38:15.168383 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168401 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:38:15.168431 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.168444 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168461 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 13:38:15.168495 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.168508 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168528 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 13:38:15.168563 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.168574 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168596 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:38:15.168623 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.168631 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168644 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 13:38:15.168673 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.168681 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168692 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 13:38:15.168717 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.168724 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168734 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:38:15.168747 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 13:38:15.168800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.168819 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.168825 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 13:38:15.168847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.168873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.168880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.168890 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:38:15.168903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.168919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.168930 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.168945 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.168951 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.168964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.168989 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:38:15.168996 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169006 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 13:38:15.169020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.169045 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:38:15.169058 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 13:38:15.169085 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:38:15.169092 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:38:15.169106 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 13:38:15.169125 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:38:15.169131 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 13:38:15.169141 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 13:38:15.169158 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:38:15.169165 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:38:15.169175 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 13:38:15.169189 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 13:38:15.169213 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.169229 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169235 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:38:15.169249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169274 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.169281 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:38:15.169309 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.169315 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169327 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:38:15.169344 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.169351 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169360 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:38:15.169373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.169408 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169423 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169429 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.169447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169473 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169480 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169490 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 13:38:15.169504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.169519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.169529 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:38:15.169543 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169569 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169579 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169592 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169605 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169622 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.169637 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169668 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.169675 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169685 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 13:38:15.169708 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.169715 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169725 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 13:38:15.169743 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.169750 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169760 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:38:15.169777 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.169784 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169794 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 13:38:15.169811 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.169818 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169827 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 13:38:15.169845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.169852 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169861 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 13:38:15.169878 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.169885 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169895 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 13:38:15.169912 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.169919 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169928 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:38:15.169946 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.169952 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.169962 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:38:15.169975 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.170022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.170040 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170046 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 13:38:15.170065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170090 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.170097 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170107 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:38:15.170124 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.170131 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170141 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:38:15.170158 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.170165 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170179 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:38:15.170197 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.170204 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170213 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:38:15.170231 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.170238 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170247 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:38:15.170260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.170302 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.170318 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170324 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.170338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170362 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170368 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170412 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.170434 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.170451 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170462 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:38:15.170472 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 13:38:15.170485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:38:15.170510 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:38:15.170525 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170531 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 13:38:15.170545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170569 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.170578 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170594 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 13:38:15.170609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.170635 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.170650 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170656 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.170670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170696 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:38:15.170708 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170723 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 13:38:15.170737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.170762 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 13:38:15.170778 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170784 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 13:38:15.170798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170823 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.170829 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170839 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:38:15.170852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.170877 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.170892 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170898 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.170912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170938 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.170945 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170954 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 13:38:15.170968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.170984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.170994 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:38:15.171007 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171040 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171047 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171057 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171070 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171087 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.171101 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171127 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.171134 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171143 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 13:38:15.171162 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.171168 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171178 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 13:38:15.171195 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.171202 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171212 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 13:38:15.171229 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.171236 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171245 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 13:38:15.171263 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.171270 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171279 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 13:38:15.171297 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:38:15.171305 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171314 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 13:38:15.171332 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:38:15.171338 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171348 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 13:38:15.171365 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:38:15.171372 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171386 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 13:38:15.171404 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:38:15.171411 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171420 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 13:38:15.171438 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.171444 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171454 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 13:38:15.171471 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.171479 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171489 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 13:38:15.171506 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.171512 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171522 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 13:38:15.171539 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.171546 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171555 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 13:38:15.171568 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.171640 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.171662 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.171669 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 13:38:15.171688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.171719 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.171727 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.171737 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 13:38:15.171750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.171766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.171776 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.171791 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.171797 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.171815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.171840 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.171847 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.171857 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 13:38:15.171870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.171886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.171896 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:38:15.171910 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.171917 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:38:15.171931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.171956 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.171963 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.171972 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 13:38:15.171990 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.171997 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.172007 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:38:15.172024 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.172031 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.172040 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:38:15.172057 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.172064 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.172074 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:38:15.172086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.172113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.172123 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172138 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.172144 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.172163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.172188 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172195 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.172205 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 13:38:15.172218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.172233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.172245 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:38:15.172269 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172317 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172326 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172338 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172352 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172375 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.172401 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172456 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.172465 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172476 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:38:15.172495 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.172502 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172512 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:38:15.172534 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.172546 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172563 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 13:38:15.172596 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.172609 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172627 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:38:15.172659 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.172668 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:38:15.172723 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.172737 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172757 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 13:38:15.172790 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:38:15.172802 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172819 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 13:38:15.172845 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.172917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.172951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.172963 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 13:38:15.172999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173034 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.173042 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173053 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 13:38:15.173071 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.173077 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173087 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 13:38:15.173104 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.173111 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173121 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 13:38:15.173146 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.173158 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173176 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 13:38:15.173205 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.173213 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173223 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 13:38:15.173241 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.173248 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173258 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 13:38:15.173275 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.173283 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173300 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:38:15.173319 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.173326 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173336 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:38:15.173349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.173403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.173418 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173425 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 13:38:15.173440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173465 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:38:15.173472 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173486 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 13:38:15.173500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.173526 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:38:15.173557 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:38:15.173570 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 13:38:15.173588 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 13:38:15.173618 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173628 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 13:38:15.173651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173696 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.173744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:38:15.173777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.173798 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:38:15.173818 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 13:38:15.173845 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.173853 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 13:38:15.173864 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 13:38:15.173880 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:38:15.173887 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 13:38:15.173900 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 13:38:15.173919 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.173926 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 13:38:15.173936 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.173953 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.173959 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:38:15.173969 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.173985 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.173992 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:38:15.174007 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.174025 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.174032 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 13:38:15.174042 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.174062 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:38:15.174074 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 13:38:15.174093 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:38:15.174115 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:38:15.174122 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 13:38:15.174132 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 13:38:15.174149 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.174156 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:38:15.174166 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.174184 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:38:15.174193 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 13:38:15.174203 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 13:38:15.174220 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.174227 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 13:38:15.174239 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.174256 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.174262 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:38:15.174272 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.174287 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:38:15.174294 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 13:38:15.174311 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 13:38:15.174339 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 13:38:15.174382 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.174412 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:38:15.174444 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.174473 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 13:38:15.174500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.174526 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:38:15.174559 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.174594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:38:15.174624 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.174651 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:38:15.174682 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.174735 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 13:38:15.174783 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 13:38:15.174828 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 13:38:15.174875 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 13:38:15.174922 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 13:38:15.174971 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 13:38:15.175021 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 13:38:15.175068 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.175116 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:38:15.175188 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.175238 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:38:15.175286 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.175333 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:38:15.175383 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.175432 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:38:15.175479 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.175527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:38:15.175573 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.175622 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:38:15.175669 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.175762 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:38:15.175814 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.176135 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:38:15.176184 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.176231 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:38:15.176281 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.176328 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:38:15.176375 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.176422 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:38:15.176469 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.176518 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:38:15.176568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.176618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:38:15.176667 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.176720 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:38:15.176770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.176817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:38:15.176864 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.176913 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:38:15.176960 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 13:38:15.177007 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 13:38:15.177053 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.177098 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:38:15.177145 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.177192 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:38:15.177239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.177286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:38:15.177331 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.177378 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 13:38:15.177433 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.177480 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:38:15.177528 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.177578 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:38:15.177630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.177677 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:38:15.177733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.177780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:38:15.177829 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.177862 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.177907 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:38:15.177953 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.177983 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178011 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178057 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:38:15.178104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178133 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:38:15.178287 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178316 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178347 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178376 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:38:15.178470 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178517 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.178562 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178610 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.178666 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178697 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178754 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.178802 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178832 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178877 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.178923 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.178969 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.179014 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179060 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:38:15.179107 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179152 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.179198 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179244 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.179290 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179320 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179365 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:38:15.179412 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179460 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.179505 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179551 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:38:15.179599 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179646 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:38:15.179692 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179733 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:38:15.179762 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179813 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179850 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179893 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.179919 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179936 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179952 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.179978 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.180004 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180031 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.180057 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180074 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180091 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180117 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.180143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.180263 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180280 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180297 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180342 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.180368 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180385 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.180478 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180505 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.180531 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180548 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180565 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180587 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180615 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:38:15.180641 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180666 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:38:15.180692 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180714 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180731 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180757 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.180783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:38:15.180903 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180929 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:38:15.180956 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.180982 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.181008 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181035 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.181061 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181078 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181094 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181111 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181142 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.181170 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181187 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181253 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181270 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181286 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:38:15.181338 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181355 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181381 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:38:15.181407 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181423 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181440 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181466 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:38:15.181492 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181509 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181525 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181542 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181567 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:38:15.181601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:38:15.181708 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181736 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.181767 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181794 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.181820 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181837 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181864 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.181890 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181906 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181932 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.181959 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.181984 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.182010 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182037 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:38:15.182062 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182089 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.182115 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182141 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:38:15.182167 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182184 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:38:15.182236 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182263 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.182290 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182316 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:38:15.182342 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182368 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:38:15.182395 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182421 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:38:15.182448 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182481 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182535 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.182611 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182628 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182645 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182670 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.182696 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182729 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.182756 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182789 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182815 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.182841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:38:15.182960 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182976 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.182993 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183010 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183035 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.183062 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183079 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183096 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183117 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183143 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.183169 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183197 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:38:15.183223 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183240 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183256 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183272 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183298 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:38:15.183324 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183350 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:38:15.183377 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183393 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183410 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183436 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.183462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:38:15.183582 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183609 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:38:15.183634 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183660 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:38:15.183686 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183718 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:38:15.183745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183762 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183782 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183799 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183825 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.183853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183902 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183919 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:38:15.183994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:38:15.184047 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.184113 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.184169 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.184220 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.184271 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.184319 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.184367 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 13:38:15.184416 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 13:38:15.184464 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 13:38:15.184513 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.184561 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.184609 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.184660 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.184714 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.184764 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.184812 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.184861 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.184910 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.184958 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.185007 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.185056 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.185104 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.185154 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.185212 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.185266 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.185314 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 13:38:15.185376 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.185424 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.185693 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.185750 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.185799 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.185852 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.185903 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.185956 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.186013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.186063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.186111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.186160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.186208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.186255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.186303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 13:38:15.186351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 13:38:15.186400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 13:38:15.186448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.186495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.186544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.186599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.186647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.186734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.186817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.186901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.186952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.187001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.187050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.187100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.187149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.187199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.187253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.187307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.187354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 13:38:15.187402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.187450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.187497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.187547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.187602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.187686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.187775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.187833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.187891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.187941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.187995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.188061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.188111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.188158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.188206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 13:38:15.188255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 13:38:15.188303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 13:38:15.188358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.188405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.188455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.188503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.188550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.188599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.188647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.188714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.188771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.188821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.188869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.188957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.189060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.189152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.189257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.189357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.189440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 13:38:15.189530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.189628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.189735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.189841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.189898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.189959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.190018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.190076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.190136 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:38:15.190164 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.190226 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.190284 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.190338 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.190394 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.190448 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.190501 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:38:15.190556 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:38:15.190625 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:38:15.190687 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.190750 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.190807 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.190861 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.190915 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.190969 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.191023 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.191077 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.191146 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.191201 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.191255 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.191310 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.191364 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.191419 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.191480 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.191534 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.191611 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:38:15.191666 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.191726 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.191799 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.191855 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.191909 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.191964 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.192034 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.192090 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.192152 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:38:15.192176 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.192232 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.192286 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.192341 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.192395 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.192469 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.192528 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:38:15.192590 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:38:15.192645 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:38:15.192705 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.192761 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.192815 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.192883 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.192939 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.192998 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.193052 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.193106 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.193160 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.193214 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.193282 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.193337 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.193406 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.193471 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.193525 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.193589 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.193646 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:38:15.193717 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.193774 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.193829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.193883 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.193942 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.193997 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.194051 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.194120 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.194183 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 13:38:15.194205 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.194255 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.194305 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.194354 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.194422 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.194473 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.194753 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:38:15.194804 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:38:15.194866 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:38:15.194915 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.194963 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.195011 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.195059 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.195108 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.195161 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.195210 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.195259 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.195323 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.195372 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.195420 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.195469 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.195518 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.195566 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.195620 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.195668 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.195727 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:38:15.195790 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.195843 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.195892 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.195941 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.195989 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.196038 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.196086 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.196166 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.196245 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 13:38:15.196268 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.196348 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.196401 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.196452 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.196503 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.196554 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.196610 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:38:15.196661 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:38:15.196717 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:38:15.196769 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.196834 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.196889 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.196940 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.196990 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.197041 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.197091 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.197142 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.197193 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.197244 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.197308 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.197359 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.197415 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.197466 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.197516 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.197864 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.197917 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:38:15.197968 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.198018 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.198071 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.198122 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.198173 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.198224 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.198275 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.198327 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.198383 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 13:38:15.198402 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 13:38:15.198433 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 13:38:15.198462 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 13:38:15.198488 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 13:38:15.198516 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 13:38:15.198541 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.198564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.198577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.198592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.198604 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.198615 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.198624 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:38:15.198634 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:38:15.198645 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:38:15.198654 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.198665 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.198675 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.198684 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.198695 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.198711 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.198721 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.198732 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.198741 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.198750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.198760 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.198771 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.198780 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.198790 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.198799 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.198808 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.198818 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:38:15.198826 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.198835 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.198844 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.198854 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.198864 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.198872 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.198881 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.198890 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.198900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.198912 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.198921 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.198935 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.198945 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.198953 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.198961 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:38:15.198969 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:38:15.198978 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:38:15.198986 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.198995 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.199003 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.199012 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.199020 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.199029 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.199037 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.199045 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.199054 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.199062 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.199069 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.199077 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.199086 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.199094 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.199102 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.199110 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.199118 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:38:15.199126 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.199135 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.199143 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.199151 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.199159 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.199167 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.199175 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.199184 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.199193 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.199205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.199213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.199222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.199230 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.199238 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.199246 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:38:15.199254 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:38:15.199262 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:38:15.199270 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.199278 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.199286 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.199293 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.199301 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.199309 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.199317 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.199325 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.199334 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.199342 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.199349 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.199356 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.199369 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.199378 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.199386 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.199394 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.199403 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:38:15.199410 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.199418 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.199426 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.199434 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.199442 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.199450 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.199458 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.199466 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.199474 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:38:15.199485 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.199493 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:38:15.199502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:38:15.199510 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:38:15.199518 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:38:15.199525 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:38:15.199533 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:38:15.199542 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:38:15.199551 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:38:15.199559 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:38:15.199567 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:38:15.199577 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:38:15.199589 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.199597 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.199605 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:38:15.199613 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:38:15.199620 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:38:15.199627 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:38:15.199635 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.199643 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:38:15.199652 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:38:15.199659 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:38:15.199666 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:38:15.199674 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:38:15.199681 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:38:15.199688 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:38:15.199695 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:38:15.199707 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:38:15.199717 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:38:15.199725 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:38:15.199734 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:38:15.199741 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:38:15.199749 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:38:15.200013 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 13:38:15.200031 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:38:15.200040 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:38:15.200048 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:38:15.200061 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 13:38:15.200068 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:38:15.200075 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:38:15.200090 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 13:38:15.200103 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:38:15.200166 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.200178 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:38:15.200201 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:38:15.200241 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 13:38:15.200251 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 13:38:15.200257 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 13:38:15.200261 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 13:38:15.200267 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:38:15.200280 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:38:15.200289 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:38:15.200295 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:38:15.200309 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.200319 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:38:15.200325 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 13:38:15.200362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.200381 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:38:15.200391 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.200434 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:38:15.200446 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 13:38:15.200452 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 13:38:15.200456 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 13:38:15.200461 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 13:38:15.200465 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 13:38:15.200470 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 13:38:15.200475 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 13:38:15.200481 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:38:15.200493 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:38:15.200502 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:38:15.200508 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:38:15.200515 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.200521 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:38:15.200525 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:38:15.200551 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:38:15.200558 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.200563 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.200569 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.200573 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:38:15.200590 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:38:15.200599 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:38:15.200604 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:38:15.200609 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:38:15.200616 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176547" 2019-08-23 13:38:15.200623 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:38:15.200628 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:38:15.200633 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:38:15.200640 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:38:15.200645 wsdl: in serializeType: returning: 176547 2019-08-23 13:38:15.200652 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:38:15.200659 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:38:15.200663 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:38:15.200667 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:38:15.200672 wsdl: in serializeType: returning: 176547 2019-08-23 13:38:15.200677 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176547 2019-08-23 13:38:15.200704 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176547 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 13:38:15.200710 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 13:38:15.200717 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6447"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 13:38:15.200732 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 13:38:15.200738 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176547 2019-08-23 13:38:15.200752 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 13:38:15.200835 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 13:38:15.200767 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:38:15.200780 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:38:15.200785 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:38:15.200791 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:38:15.200795 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:38:15.200803 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:38:15.200814 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:38:15.200823 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:38:15.200829 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:38:15.200843 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 13:38:15.200854 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:38:15.200862 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:38:15.208676 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:38:15.208712 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:38:15.208736 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 13:38:15.208744 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 13:38:15.208751 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:38:15.208757 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:38:15.208761 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:38:15.208766 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:38:15.208772 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 13:38:15.208800 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 13:38:15.218366 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 13:38:15.218429 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 13:38:15.218442 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:38:15.218452 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:38:15.218462 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:38:15.218472 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:38:15.218483 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:38:15.218493 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:38:15.218503 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:38:15.218513 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:38:13 GMT 2019-08-23 13:38:15.218525 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:38:15.218535 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 13:38:15.218545 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:38:15.218564 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 13:38:15.218620 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 13:38:15.218641 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 13:38:15.218659 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:38:15.218668 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 13:38:15.218677 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 13:38:15.218723 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:38:15.218742 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:38:15.218752 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:38:15.218799 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:38:15.218812 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 11:38:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 13:38:15.218861 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 13:38:15.218877 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 13:38:15.218912 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 13:38:15.218923 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 13:38:15.219076 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 13:38:15.219256 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 13:38:15.219267 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 13:38:15.219281 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 13:38:15.219300 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:38:15.219341 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 13:38:15.219428 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 13:38:15.219470 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:38:15.219490 nusoap_client: got fault 2019-08-23 13:38:15.219501 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 13:38:15.219509 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 13:38:15.219518 nusoap_client: detail =