Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 87.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315413501033029 0 Model turbiny: S300
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Renault
 Silnik: MIDR-062356A41
JR T2059
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:56:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:57:12.641804 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:57:12.641866 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:57:12.641881 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:57:12.641898 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:57:12.641909 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:57:12.641918 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:57:12.641931 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:57:12.641940 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:57:12.641946 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:57:12.641956 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:57:12.641965 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:57:12.641975 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:57:12.641982 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:57:12.641986 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:57:12.641991 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:57:12.641995 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:57:12.642007 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:57:12.642021 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:57:12.642030 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:57:12.642036 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:57:12.642042 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:57:12.642051 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:57:12.642059 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:57:12.648480 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:57:12.648497 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:57:12.648509 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:57:12.648515 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:57:12.648520 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:57:12.648525 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:57:12.648529 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:57:12.648565 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:57:12.665250 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:57:12.665299 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:57:12.665311 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:57:12.665318 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:57:12.665336 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:57:12.665347 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:57:12.665358 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:57:12.665371 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:57:12.665381 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:57:12.665391 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:56:49 GMT 2019-10-24 01:57:12.665401 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:57:12.665410 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:57:12.665421 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:57:12.665437 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:57:12.665486 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:57:12.665519 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:57:12.671739 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:57:12.671783 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-24 01:57:12.678025 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:57:12.678195 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:57:12.678228 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:57:12.678257 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-10-24 01:57:12.684205 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.684338 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.684449 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:57:12.684594 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:57:12.684718 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:57:12.684840 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:57:12.684957 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-10-24 01:57:12.684985 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.690419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.690454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.690732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.690784 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.690829 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.690858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.690902 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.690944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.690974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.691011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.691040 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.691189 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:57:12.691241 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:57:12.691284 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.691351 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.691381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.691410 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.691449 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-10-24 01:57:12.691479 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.691502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.691525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.691546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.691568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.691630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:57:12.691655 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:57:12.691680 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:57:12.691697 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:57:12.691722 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:57:12.691760 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:57:12.691815 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:57:12.691840 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:57:12.691853 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:57:12.691881 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:57:12.691891 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:57:12.692129 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:57:12.692151 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:57:12.692221 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692234 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:57:12.692265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692312 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.692326 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692349 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:57:12.692385 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.692397 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692417 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:57:12.692446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.692515 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.692541 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.692578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692630 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.692643 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692663 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:57:12.692689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.692751 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:57:12.692780 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692792 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:57:12.692818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692866 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.692879 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692899 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:57:12.692934 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.692943 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.692963 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:57:12.692997 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.693010 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693028 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:57:12.693051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.693113 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.693142 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693153 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:57:12.693180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693229 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.693243 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:57:12.693289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.693338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:57:12.693368 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693379 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:57:12.693405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693452 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.693465 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693481 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:57:12.693515 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.693528 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693547 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:57:12.693581 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.693594 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693613 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:57:12.693647 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.693660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:57:12.693712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.693784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.693811 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693821 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.693847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693903 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.693984 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.694026 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.694060 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694081 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:57:12.694101 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:57:12.694126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:57:12.694174 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:57:12.694202 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694211 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:57:12.694231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694269 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.694283 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694301 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:57:12.694335 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.694347 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694364 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:57:12.694392 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.694404 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694422 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:57:12.694455 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.694467 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694485 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:57:12.694512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.694585 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.694615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.694656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694715 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.694728 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694747 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:57:12.694772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.694819 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:57:12.694847 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694859 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:57:12.694886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694934 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.694947 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.694966 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:57:12.694990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.695037 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.695062 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695072 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.695094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695135 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.695146 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695162 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:57:12.695184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.695227 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:57:12.695250 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695259 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:57:12.695281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695320 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.695332 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:57:12.695372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.695420 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.695446 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695457 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.695485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695528 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.695539 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695556 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:57:12.695582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.695632 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:57:12.695660 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695672 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:57:12.695697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695758 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.695772 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695791 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:57:12.695825 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.695838 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695857 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:57:12.695884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.695929 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:57:12.695957 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.695969 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.695993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696036 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.696049 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696069 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:57:12.696095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.696144 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:57:12.696173 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696185 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:57:12.696211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696259 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.696272 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696292 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:57:12.696326 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.696337 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696355 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:57:12.696381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.696436 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:57:12.696464 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696475 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.696499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696539 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.696552 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696570 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:57:12.696596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.696644 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:57:12.696668 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696678 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:57:12.696717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.696779 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696798 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:57:12.696823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.696874 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:57:12.696903 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696914 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.696940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.696985 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.696997 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697010 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:57:12.697033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.697081 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:57:12.697106 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697116 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:57:12.697143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.697204 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697224 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:57:12.697250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.697299 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.697327 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697338 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.697361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697402 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.697413 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697429 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:57:12.697451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.697494 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:57:12.697517 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697527 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:57:12.697549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697592 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.697605 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697623 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:57:12.697647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.697694 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.697728 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697738 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.697761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697801 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.697813 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697829 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:57:12.697851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.697899 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:57:12.697925 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.697937 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:57:12.697964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698013 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.698027 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698047 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:57:12.698073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.698120 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.698148 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698161 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.698188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698235 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.698248 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698267 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:57:12.698292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.698338 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:57:12.698367 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698379 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:57:12.698406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698455 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.698467 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698484 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:57:12.698511 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.698522 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698537 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:57:12.698558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.698611 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.698641 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698652 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.698678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698735 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.698748 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698768 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:57:12.698793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.698821 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:57:12.698838 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698845 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:57:12.698862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698890 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.698897 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698907 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:57:12.698920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.698945 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.698960 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.698967 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.698980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699007 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.699015 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699025 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:57:12.699038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.699064 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:57:12.699078 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699084 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:57:12.699102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699150 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:57:12.699162 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699180 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:57:12.699202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.699243 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.699268 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699279 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.699303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699344 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699355 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699419 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.699455 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.699487 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699506 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:57:12.699523 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:57:12.699544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:57:12.699587 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:57:12.699613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699623 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:57:12.699647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699688 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:57:12.699706 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699723 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:57:12.699745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.699787 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.699811 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699820 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.699841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699877 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699887 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.699945 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.699976 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.700002 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700019 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:57:12.700034 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:57:12.700055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:57:12.700094 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:57:12.700116 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700126 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:57:12.700147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700185 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:57:12.700196 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700211 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:57:12.700232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.700273 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.700295 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700305 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.700325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700367 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700379 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700438 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.700468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.700495 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700512 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:57:12.700528 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:57:12.700548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:57:12.700589 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:57:12.700612 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700622 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:57:12.700643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700683 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.700693 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700715 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:57:12.700743 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.700754 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700769 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:57:12.700796 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.700806 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700821 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:57:12.700847 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.700858 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700873 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:57:12.700899 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.700909 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700924 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:57:12.700951 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.700961 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.700976 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:57:12.701003 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.701013 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701028 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:57:12.701050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.701137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.701162 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701172 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.701195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701233 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.701244 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:57:12.701281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.701322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:57:12.701344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701354 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:57:12.701375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701413 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.701423 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701438 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:57:12.701465 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.701475 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701490 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:57:12.701517 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.701526 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701541 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:57:12.701562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.701618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.701641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701651 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.701672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701717 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.701729 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:57:12.701766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.701806 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:57:12.701829 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701839 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:57:12.701860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701898 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.701909 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701923 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:57:12.701944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.701969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.701985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.702010 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702021 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.702045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702085 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.702095 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:57:12.702132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.702173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:57:12.702196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702205 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:57:12.702226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702265 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.702276 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702291 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:57:12.702318 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.702328 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702343 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:57:12.702369 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.702379 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702394 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:57:12.702416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.702472 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.702495 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702505 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.702529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702577 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.702589 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:57:12.702620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.702648 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:57:12.702667 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702673 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:57:12.702688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702719 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.702727 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702737 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:57:12.702754 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.702762 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702771 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:57:12.702788 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.702795 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702804 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:57:12.702821 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.702828 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702837 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:57:12.702854 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.702861 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702870 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:57:12.702883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.702925 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.702940 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702946 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.702960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.702984 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.702991 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703001 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:57:12.703014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.703038 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:57:12.703052 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703081 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703089 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703098 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703111 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703127 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.703141 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.703173 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703182 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:57:12.703200 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.703206 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703216 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:57:12.703233 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.703240 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703249 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:57:12.703266 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.703273 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703282 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:57:12.703299 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.703305 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703315 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:57:12.703332 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:57:12.703338 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703347 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:57:12.703364 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.703372 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703381 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.703398 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.703405 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703414 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:57:12.703431 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.703437 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703447 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:57:12.703464 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.703470 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703480 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:57:12.703496 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.703503 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703512 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:57:12.703525 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.703603 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703610 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:57:12.703625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703650 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.703657 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703667 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:57:12.703685 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.703692 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703708 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:57:12.703726 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.703733 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703743 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:57:12.703760 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.703766 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703776 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:57:12.703788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.703826 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703841 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703847 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.703863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703887 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703894 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703904 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:57:12.703917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.703932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.703942 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:57:12.703955 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703982 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703989 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.703999 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704012 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.704041 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704066 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.704073 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704083 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:57:12.704100 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.704107 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704116 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:57:12.704132 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.704139 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704149 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:57:12.704166 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.704172 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704181 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:57:12.704198 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.704205 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704214 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:57:12.704235 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.704242 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704251 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:57:12.704269 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.704275 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704285 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:57:12.704302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.704308 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704317 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:57:12.704334 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.704341 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704350 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:57:12.704367 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.704373 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704383 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:57:12.704399 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.704406 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704415 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:57:12.704428 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.704483 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.704499 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.704506 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:57:12.704520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.704545 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.704552 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.704562 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:57:12.704583 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.704590 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.704601 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:57:12.704618 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.704625 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.704634 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:57:12.704651 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:57:12.704658 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.704667 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.704680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.704714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.704725 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.704741 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.704747 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.704761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.704788 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.704800 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.704819 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:57:12.704841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.704865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.704883 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:57:12.704906 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.704941 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.704949 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.704959 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.704972 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.704989 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.705003 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705028 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.705034 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705044 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:57:12.705061 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.705068 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705077 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:57:12.705094 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.705101 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705110 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:57:12.705127 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.705134 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705143 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:57:12.705160 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.705167 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705176 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:57:12.705193 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.705200 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705210 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:57:12.705234 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.705242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705252 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:57:12.705269 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.705276 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705285 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:57:12.705302 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.705309 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705318 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:57:12.705335 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705342 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705351 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:57:12.705368 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.705374 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705384 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:57:12.705401 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.705408 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705417 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:57:12.705430 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.705488 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.705503 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705531 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705538 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705548 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705561 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705580 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.705596 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705622 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.705629 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705638 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:57:12.705656 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.705663 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705673 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:57:12.705690 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.705696 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705712 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:57:12.705730 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.705736 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705746 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:57:12.705762 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.705769 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705778 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:57:12.705795 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.705801 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705811 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:57:12.705827 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.705834 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705843 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:57:12.705859 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.705866 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705875 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:57:12.705892 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.705898 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705908 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:57:12.705925 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.705932 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705941 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:57:12.705958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.705964 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.705974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:57:12.705991 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.705997 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.706007 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:57:12.706023 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.706030 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.706039 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:57:12.706056 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.706062 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.706072 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:57:12.706085 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.706152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.706170 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706176 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:57:12.706191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706216 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.706223 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706232 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:57:12.706246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.706271 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.706285 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706292 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.706305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706330 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.706337 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706346 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:57:12.706359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.706384 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:57:12.706399 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706405 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:57:12.706419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.706450 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:57:12.706477 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.706483 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706493 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:57:12.706510 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.706516 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706525 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:57:12.706542 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:57:12.706549 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706558 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:57:12.706571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.706612 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:57:12.706627 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706634 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.706648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706672 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:57:12.706679 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706689 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:57:12.706707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.706723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.706733 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:57:12.706746 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:57:12.706775 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:57:12.706782 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:57:12.706792 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:57:12.706805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:57:12.706822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.706835 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.706860 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.706866 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.706876 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:57:12.706893 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.706899 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.706909 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:57:12.706926 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.706932 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.706941 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:57:12.706958 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:57:12.706965 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.706974 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:57:12.706991 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.706997 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.707007 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:57:12.707024 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.707030 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.707039 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:57:12.707056 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.707063 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.707072 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:57:12.707089 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.707096 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.707105 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:57:12.707121 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.707128 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.707138 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:57:12.707154 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.707160 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.707170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:57:12.707182 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:57:12.707232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.707249 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707255 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:57:12.707270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707294 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.707301 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:57:12.707323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.707348 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.707362 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707369 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.707382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707406 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:57:12.707413 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707422 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:57:12.707435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.707460 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:57:12.707473 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:57:12.707499 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:57:12.707506 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:57:12.707516 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:57:12.707533 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:57:12.707540 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:57:12.707549 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:57:12.707566 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:57:12.707573 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:57:12.707587 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:57:12.707601 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:57:12.707624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.707640 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707646 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:57:12.707660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707685 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.707691 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707707 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:57:12.707725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.707732 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707743 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:57:12.707760 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.707766 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707776 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:57:12.707788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.707822 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.707836 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707842 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.707856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707880 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.707888 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707897 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:57:12.707910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.707925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.707935 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:57:12.707948 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.707990 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708003 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708021 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708046 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.708097 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708124 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.708131 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708144 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:57:12.708163 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.708170 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708180 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:57:12.708197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.708203 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708212 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:57:12.708229 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.708236 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708246 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:57:12.708263 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.708270 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708279 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:57:12.708296 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.708302 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708311 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:57:12.708329 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.708335 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708345 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:57:12.708362 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.708368 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708378 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:57:12.708395 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.708401 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708411 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:57:12.708424 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.708470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.708488 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708494 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:57:12.708508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708533 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.708540 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708549 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:57:12.708567 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.708574 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708589 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:57:12.708609 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.708616 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708626 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:57:12.708642 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.708649 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708659 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:57:12.708677 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.708683 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708693 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:57:12.708712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.708753 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.708769 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708775 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.708791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708814 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708821 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708859 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.708880 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.708896 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708908 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:57:12.708917 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:57:12.708930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:57:12.708954 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:57:12.708968 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.708976 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:57:12.709001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709041 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.709052 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709070 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:57:12.709092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.709135 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.709160 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709170 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.709194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709235 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:57:12.709246 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709262 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:57:12.709283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.709330 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:57:12.709359 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709369 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:57:12.709386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709412 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.709419 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709431 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:57:12.709445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.709471 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.709486 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709492 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.709506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709531 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709538 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709548 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:57:12.709561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.709578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.709591 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:57:12.709605 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709632 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709639 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709649 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709661 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709678 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.709691 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709725 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.709732 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709742 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:57:12.709759 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.709766 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709776 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:57:12.709793 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.709799 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709808 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:57:12.709826 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.709832 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709842 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:57:12.709858 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.709865 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709875 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:57:12.709892 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:57:12.709899 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709908 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:57:12.709925 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:57:12.709932 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709941 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:57:12.709958 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:57:12.709965 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.709974 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:57:12.709991 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:57:12.709998 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.710007 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:57:12.710024 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.710031 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.710040 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:57:12.710057 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.710065 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.710074 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:57:12.710091 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.710098 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.710107 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:57:12.710125 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.710136 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.710155 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:57:12.710181 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.710275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.710301 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710307 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:57:12.710326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710352 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.710360 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710370 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:57:12.710383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.710408 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.710423 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710429 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.710443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710467 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.710474 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710484 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:57:12.710497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.710522 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:57:12.710536 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710542 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:57:12.710557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710586 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.710593 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710604 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:57:12.710622 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.710629 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710639 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:57:12.710656 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.710663 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710672 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:57:12.710689 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.710696 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710712 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:57:12.710725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.710762 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.710777 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710784 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.710798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710823 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.710830 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710839 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:57:12.710853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.710868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.710878 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:57:12.710891 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.710917 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.710925 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.710934 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.710947 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.710963 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.710977 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.711002 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.711009 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.711018 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:57:12.711036 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.711042 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.711052 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:57:12.711069 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.711076 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.711085 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:57:12.711102 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.711109 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.711119 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:57:12.711136 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.711142 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.711151 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:57:12.711168 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.711176 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.711185 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:57:12.711203 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:57:12.711209 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.711218 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:57:12.711231 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.711270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.711286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711292 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:57:12.711307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711331 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.711338 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711347 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:57:12.711365 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.711371 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711381 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:57:12.711397 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.711404 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711413 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:57:12.711431 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.711437 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711446 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:57:12.711463 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.711470 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711479 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:57:12.711496 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.711502 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711511 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:57:12.711528 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.711535 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711544 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:57:12.711561 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.711568 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711580 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:57:12.711597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.711650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.711666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711672 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:57:12.711687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711718 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:57:12.711725 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711735 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:57:12.711748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.711774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:57:12.711790 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:57:12.711797 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:57:12.711807 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:57:12.711822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711828 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:57:12.711842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711865 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.711885 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:57:12.711901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.711911 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:57:12.711921 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:57:12.711938 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.711945 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:57:12.711955 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:57:12.711971 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:57:12.711977 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:57:12.711987 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:57:12.712004 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.712015 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:57:12.712032 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.712060 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.712067 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:57:12.712078 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.712095 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.712102 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:57:12.712112 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.712132 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.712139 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:57:12.712149 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.712166 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:57:12.712172 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:57:12.712182 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:57:12.712198 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:57:12.712205 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:57:12.712214 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:57:12.712230 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.712237 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:57:12.712246 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.712262 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:57:12.712269 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:57:12.712278 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:57:12.712294 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.712301 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:57:12.712311 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.712327 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.712334 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:57:12.712343 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.712359 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:57:12.712365 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:57:12.712374 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:57:12.712388 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:57:12.712422 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.712451 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:57:12.712478 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.712505 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:57:12.712531 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.712557 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:57:12.712587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.712615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:57:12.712641 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.712667 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:57:12.712693 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.712726 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:57:12.712753 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:57:12.712778 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:57:12.712804 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:57:12.712830 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:57:12.712856 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:57:12.712882 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:57:12.712907 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.712934 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:57:12.712962 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.712987 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:57:12.713013 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.713039 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:57:12.713065 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.713091 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:57:12.713117 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.713142 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:57:12.713168 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.713194 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:57:12.713263 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.713290 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:57:12.713317 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.713342 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:57:12.713369 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.713395 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:57:12.713421 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.713446 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:57:12.713472 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.713498 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:57:12.713524 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.713551 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:57:12.713581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.713610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:57:12.713636 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.713662 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:57:12.713688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.713720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:57:12.713746 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.713772 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:57:12.713797 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:57:12.713823 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:57:12.713849 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.713875 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:57:12.713901 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.713928 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:57:12.713953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.713979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:57:12.714005 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.714031 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:57:12.714057 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.714082 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:57:12.714108 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.714136 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:57:12.714163 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.714189 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:57:12.714215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.714241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:57:12.714268 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714284 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714310 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:57:12.714336 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714353 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714370 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714395 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:57:12.714421 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714437 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714470 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:57:12.714521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714553 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:57:12.714628 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714654 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.714679 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714710 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.714737 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714754 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714780 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.714806 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714823 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714848 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.714874 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714899 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.714925 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.714950 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:57:12.714975 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715001 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.715027 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715053 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.715078 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715095 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715120 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:57:12.715146 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715172 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.715198 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715223 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:57:12.715249 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715274 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:57:12.715300 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715326 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:57:12.715352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715385 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715450 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.715501 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715517 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715533 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715559 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.715589 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715615 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.715641 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715658 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715674 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715724 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.715755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.715878 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715911 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715929 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715955 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.715981 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.715998 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716031 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716057 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.716083 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716109 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.716134 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716150 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716167 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716183 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716208 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:57:12.716234 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716259 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:57:12.716284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716301 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716317 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716342 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.716367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:57:12.716483 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716509 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:57:12.716535 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716561 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.716594 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716622 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.716647 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716696 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716728 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.716755 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:57:12.716919 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716935 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.716960 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:57:12.716986 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717002 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717018 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717044 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:57:12.717069 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717086 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717102 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717118 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:57:12.717169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:57:12.717348 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717397 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.717440 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717481 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.717524 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717554 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717604 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.717649 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717679 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717733 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.717778 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717821 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.717866 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.717911 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:57:12.717956 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718001 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.718047 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718092 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:57:12.718136 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718164 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718206 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:57:12.718251 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718296 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.718342 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718387 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:57:12.718431 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718475 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:57:12.718524 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718573 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:57:12.718621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718677 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718795 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.718882 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718911 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718938 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.718981 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.719025 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719069 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.719113 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719143 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719171 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719214 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.719259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:57:12.719461 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719518 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719545 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719589 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.719633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719660 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719723 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719768 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.719812 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719856 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:57:12.719900 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719929 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719956 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.719983 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720026 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:57:12.720069 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720111 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:57:12.720154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720182 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720209 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720253 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.720296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:57:12.720495 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720539 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:57:12.720582 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720627 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:57:12.720670 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720721 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:57:12.720767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720822 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720849 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720891 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.720936 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.720991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.721018 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.721046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.721074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.721101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.721128 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:57:12.721171 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:57:12.721221 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.721315 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.721401 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.721486 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.721569 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.721649 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.721737 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:57:12.721819 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:57:12.721902 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:57:12.721983 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.722064 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.722149 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.722232 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.722312 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.722396 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.722477 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.722558 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.722643 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.722734 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.722816 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.722899 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.722983 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.723068 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.723229 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.723321 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.723399 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:57:12.723478 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.723561 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.723643 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.723736 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.723823 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.723913 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.723992 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.724075 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.724171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.724254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.724339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.724420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.724503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.724581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.724663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:57:12.724754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:57:12.724837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:57:12.724920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.725000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.725082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.725161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.725241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.725325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.725407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.725491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.725573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.725658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.725749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.725834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.725917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.726003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.726097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.726192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.726273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:57:12.726356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.726437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.726519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.726606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.726691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.726793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.726877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.726961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.727056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.727141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.727226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.727313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.727400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.727481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.727565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:57:12.727650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:57:12.727742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:57:12.727828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.727911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.727996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.728079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.728161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.728252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.728336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.728416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.728498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.728580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.728660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.728748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.728830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.728911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.729001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.729088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.729167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:57:12.729244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.729322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.729401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.729482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.729568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.729664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.729751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.729834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.729937 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:57:12.729988 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.730100 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.730179 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.730239 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.730294 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.730346 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.730399 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:57:12.730452 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:57:12.730504 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:57:12.730559 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.730619 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.730674 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.730733 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.730787 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.730840 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.730893 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.730945 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.731006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.731060 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.731113 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.731166 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.731219 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.731272 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.731325 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.731377 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.731431 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:57:12.731483 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.731536 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.731594 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.731647 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.731704 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.731758 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.731812 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.731867 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.731927 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:57:12.731950 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.732004 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.732057 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.732110 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.732162 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.732217 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.732270 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:57:12.732323 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:57:12.732375 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:57:12.732427 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.732479 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.732532 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.732593 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.732646 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.732710 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.732766 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.732865 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.732925 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.732992 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.733055 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.733109 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.733161 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.733236 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.733322 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.733383 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.733450 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:57:12.733506 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.733558 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.733617 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.733669 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.733729 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.733783 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.733836 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.733891 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.733952 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:57:12.734031 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.734081 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.734129 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.734177 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.734225 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.734273 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.734320 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:57:12.734368 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:57:12.734416 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:57:12.734464 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.734511 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.734558 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.734613 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.734662 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.734716 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.734765 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.734812 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.734861 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.734908 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.734956 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.735003 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.735051 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.735098 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.735145 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.735192 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.735240 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:57:12.735289 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.735338 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.735385 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.735432 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.735479 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.735526 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.735573 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.735627 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.735682 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:57:12.735709 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.735762 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.735812 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.735861 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.735911 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.735960 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.736010 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:57:12.736059 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:57:12.736108 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:57:12.736158 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.736209 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.736259 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.736308 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.736358 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.736407 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.736456 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.736506 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.736555 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.736659 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.736717 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.736767 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.736818 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.736868 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.736917 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.736966 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.737015 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:57:12.737065 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.737114 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.737164 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.737214 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.737275 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.737370 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.737477 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.737544 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.737604 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:57:12.737622 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:57:12.737652 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:57:12.737680 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:57:12.737713 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:57:12.737756 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:57:12.737787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.737813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.737828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.737842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.737856 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.737869 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.737883 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:57:12.737896 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:57:12.737910 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:57:12.737923 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.737936 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.737949 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.737962 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.737976 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.737990 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.738004 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.738017 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.738030 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.738045 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.738060 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.738075 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.738090 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.738105 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.738116 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.738124 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.738133 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:57:12.738142 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.738149 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.738158 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.738166 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.738178 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.738187 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.738195 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.738203 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.738212 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.738223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.738230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.738239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.738247 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.738255 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.738262 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:57:12.738269 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:57:12.738277 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:57:12.738285 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.738292 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.738300 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.738307 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.738315 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.738322 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.738330 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.738338 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.738345 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.738353 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.738360 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.738367 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.738374 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.738382 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.738389 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.738396 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.738403 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:57:12.738411 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.738418 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.738425 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.738433 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.738440 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.738447 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.738454 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.738463 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.738471 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.738480 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.738488 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.738496 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.738504 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.738511 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.738518 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:57:12.738525 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:57:12.738532 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:57:12.738540 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.738547 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.738555 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.738562 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.738570 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.738579 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.738591 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.738598 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.738606 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.738614 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.738621 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.738628 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.738636 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.738643 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.738650 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.738658 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.738664 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:57:12.738671 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.738678 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.738685 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.738692 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.738706 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.738714 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.738721 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.738728 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.738736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:57:12.738746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.738753 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:57:12.738761 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:57:12.738768 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:57:12.738775 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:57:12.738782 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:57:12.738789 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:57:12.738797 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:57:12.738804 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:57:12.738811 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:57:12.738818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:57:12.738825 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:57:12.738832 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.738839 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.738845 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:57:12.738852 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:57:12.738859 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:57:12.738866 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:57:12.738873 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.738880 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:57:12.738887 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:57:12.738894 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:57:12.738902 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:57:12.738915 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:57:12.738929 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:57:12.738940 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:57:12.738952 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:57:12.738963 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:57:12.738976 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:57:12.738988 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:57:12.739001 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:57:12.739012 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:57:12.739025 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:57:12.739115 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:57:12.739127 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:57:12.739132 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:57:12.739137 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:57:12.739144 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:57:12.739148 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:57:12.739153 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:57:12.739163 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:57:12.739172 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:57:12.739214 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.739221 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:57:12.739235 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:57:12.739257 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:57:12.739265 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:57:12.739274 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:57:12.739282 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:57:12.739291 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:57:12.739303 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:57:12.739315 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:57:12.739324 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:57:12.739341 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.739356 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:57:12.739365 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:57:12.739405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.739418 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:57:12.739423 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.739447 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:57:12.739452 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:57:12.739456 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:57:12.739460 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:57:12.739467 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:57:12.739472 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:57:12.739477 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:57:12.739483 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:57:12.739489 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176547" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:57:12.739500 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:57:12.739507 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:57:12.739512 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:57:12.739519 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.739525 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:57:12.739529 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:57:12.739553 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:57:12.739560 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.739565 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.739571 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.739576 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:57:12.739591 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:57:12.739600 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:57:12.739604 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:57:12.739609 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:57:12.739616 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176547" 2019-10-24 01:57:12.739623 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:57:12.739627 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:57:12.739632 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:57:12.739639 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:57:12.739644 wsdl: in serializeType: returning: 176547 2019-10-24 01:57:12.739650 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:57:12.739657 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:57:12.739662 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:57:12.739666 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:57:12.739671 wsdl: in serializeType: returning: 176547 2019-10-24 01:57:12.739675 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176547 2019-10-24 01:57:12.739691 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176547 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:57:12.739696 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:57:12.739708 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5787"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:57:12.739724 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:57:12.739730 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176547 2019-10-24 01:57:12.739740 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:57:12.739817 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:57:12.739754 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:57:12.739764 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:57:12.739770 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:57:12.739775 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:57:12.739779 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:57:12.739786 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:57:12.739797 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:57:12.739805 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:57:12.739810 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:57:12.739823 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:57:12.739833 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:57:12.739841 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:57:12.746192 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:57:12.746218 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:57:12.746232 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:57:12.746238 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:57:12.746244 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:57:12.746253 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:57:12.746257 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:57:12.746262 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:57:12.746267 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:57:12.746295 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:57:12.754629 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:57:12.754653 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:57:12.754664 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:57:12.754673 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:57:12.754683 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:57:12.754692 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:57:12.754709 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:57:12.754718 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:57:12.754728 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:57:12.754742 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:56:49 GMT 2019-10-24 01:57:12.754753 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:57:12.754763 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:57:12.754773 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:57:12.754790 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:57:12.754830 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:57:12.754857 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:57:12.754875 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:57:12.754885 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:57:12.754894 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:57:12.754942 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:57:12.754962 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:57:12.754975 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:57:12.755011 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:57:12.755025 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:56:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:57:12.755075 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:57:12.755092 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:57:12.755128 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:57:12.755140 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:57:12.755283 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:57:12.755443 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:57:12.755454 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:57:12.755467 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:57:12.755487 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:57:12.755528 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:57:12.755628 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:57:12.755664 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:57:12.755685 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:57:12.755705 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:57:12.755715 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:57:12.755725 nusoap_client: detail =