Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 87.4/92.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
57809702201 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3777
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:45:01 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:45:16.545030 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:45:16.545099 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:45:16.545124 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205390" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:45:16.545154 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:45:16.545172 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:45:16.545188 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:45:16.545209 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:45:16.545225 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:45:16.545237 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:45:16.545265 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:45:16.545281 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:45:16.545304 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:45:16.545315 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:45:16.545324 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:45:16.545332 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:45:16.545340 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:45:16.545360 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:45:16.545382 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:45:16.545398 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:45:16.545408 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:45:16.545419 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:45:16.545434 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:45:16.545449 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:45:16.553291 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:45:16.553337 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:45:16.553352 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:45:16.553360 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:45:16.553366 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:45:16.553371 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:45:16.553375 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:45:16.553409 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:45:16.571594 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:45:16.571646 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:45:16.571658 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:45:16.571667 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:45:16.571677 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:45:16.571687 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:45:16.571697 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:45:16.571708 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:45:16.571719 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:45:16.571728 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:45:01 GMT 2019-04-25 18:45:16.571738 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:45:16.571747 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:45:16.571757 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:45:16.571772 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:45:16.571815 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:45:16.571843 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 18:45:16.579172 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:45:16.579416 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:45:16.579436 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 18:45:16.587033 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:45:16.587253 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:45:16.587307 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:45:16.587336 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 18:45:16.594612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:45:16.594723 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:45:16.594783 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:45:16.594899 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:45:16.594960 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:45:16.595098 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:45:16.595122 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:45:16.595169 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:45:16.602297 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:45:16.602496 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:45:16.602554 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:45:16.602619 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:45:16.602681 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:45:16.602744 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:45:16.602802 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:45:16.602842 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:45:16.602881 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-04-25 18:45:16.603000 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:45:16.603048 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 18:45:16.603061 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:45:16.603067 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:45:16.603170 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:45:16.603210 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:45:16.603225 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:45:16.603232 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:45:16.603251 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:45:16.603256 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:45:16.603445 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:45:16.603462 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:45:16.603512 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603522 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:45:16.603542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603576 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.603585 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603599 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:45:16.603630 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.603638 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603649 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:45:16.603665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.603707 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.603724 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603731 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.603748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603779 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.603787 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603798 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:45:16.603813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.603840 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:45:16.603857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:45:16.603878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603904 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.603912 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603922 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:45:16.603941 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.603948 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603958 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:45:16.603977 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.603984 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.603994 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:45:16.604008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.604043 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.604059 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604066 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:45:16.604080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604106 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.604113 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604123 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:45:16.604137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.604164 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:45:16.604207 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604214 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:45:16.604228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604254 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.604262 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604277 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:45:16.604298 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.604305 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604316 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:45:16.604335 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.604342 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604352 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:45:16.604371 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.604378 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604388 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:45:16.604401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.604441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.604457 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604464 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.604481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604505 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604511 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:45:16.604576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:45:16.604594 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604605 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:45:16.604616 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:45:16.604636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:45:16.604662 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:45:16.604678 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604685 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:45:16.604703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604730 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.604738 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604748 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:45:16.604762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.604788 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.604804 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604810 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.604825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604851 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.604858 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604869 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:45:16.604882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.604942 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:45:16.604963 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.604970 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:45:16.604984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605010 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.605017 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605028 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:45:16.605041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.605068 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.605084 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605090 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.605105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605130 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.605138 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605148 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:45:16.605162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.605188 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:45:16.605203 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605210 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:45:16.605224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605250 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.605257 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605267 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:45:16.605292 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.605300 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605311 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:45:16.605324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.605354 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:45:16.605369 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605376 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.605390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605415 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.605423 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605433 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:45:16.605447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.605473 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:45:16.605489 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605496 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:45:16.605509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605534 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.605541 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605552 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:45:16.605571 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.605578 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605589 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:45:16.605602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.605633 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:45:16.605648 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605656 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.605676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605702 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.605710 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605720 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:45:16.605734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.605760 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:45:16.605776 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605782 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:45:16.605796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605822 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.605829 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605839 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:45:16.605853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.605878 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:45:16.605895 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605901 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.605915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605941 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.605948 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605958 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:45:16.605972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.605987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.605998 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:45:16.606013 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606019 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:45:16.606033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606058 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.606066 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606076 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:45:16.606089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.606114 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.606130 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606136 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.606150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606176 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.606183 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606193 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:45:16.606207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.606233 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:45:16.606248 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606255 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:45:16.606269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606302 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.606309 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606320 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:45:16.606333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.606359 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.606374 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606381 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.606395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606420 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.606428 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606438 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:45:16.606452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.606477 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:45:16.606493 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606500 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:45:16.606514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606539 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.606546 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606556 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:45:16.606570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.606595 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.606611 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606617 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.606633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606658 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.606665 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606675 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:45:16.606689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.606715 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:45:16.606731 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606737 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:45:16.606750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606775 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.606782 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606793 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:45:16.606811 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.606818 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606828 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:45:16.606842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.606872 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.606887 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606893 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.606907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606933 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.606940 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606951 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:45:16.606964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.606980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.606990 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:45:16.607005 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607012 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:45:16.607026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.607058 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:45:16.607082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.607107 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.607123 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607129 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.607143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607168 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.607175 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607186 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:45:16.607199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.607225 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:45:16.607240 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607247 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:45:16.607260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607297 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:45:16.607304 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607314 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:45:16.607328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.607354 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.607370 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607376 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.607391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607414 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607421 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607461 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:45:16.607482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:45:16.607500 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607511 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:45:16.607522 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:45:16.607534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:45:16.607560 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:45:16.607575 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607581 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:45:16.607595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607628 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:45:16.607635 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607645 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:45:16.607659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.607685 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.607700 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607707 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.607721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607745 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607752 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607790 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:45:16.607811 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:45:16.607829 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607840 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:45:16.607851 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:45:16.607864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:45:16.607889 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:45:16.607904 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607911 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:45:16.607925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607950 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.607957 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.607967 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:45:16.607986 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.607993 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608003 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:45:16.608023 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.608030 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608040 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:45:16.608058 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.608065 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608075 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:45:16.608094 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.608101 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608111 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:45:16.608129 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.608136 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608146 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:45:16.608164 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.608171 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608181 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:45:16.608195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.608244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.608261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608267 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.608289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608324 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.608331 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:45:16.608355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.608381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:45:16.608397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608403 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:45:16.608417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608442 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.608450 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608460 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:45:16.608478 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.608486 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608496 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:45:16.608514 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.608521 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608531 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:45:16.608545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.608578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.608593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608600 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.608614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608639 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.608647 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:45:16.608671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.608698 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:45:16.608714 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608720 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:45:16.608734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608759 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.608766 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608776 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:45:16.608790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.608816 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.608831 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608838 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.608852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608877 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.608884 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608895 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:45:16.608908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.608934 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:45:16.608950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608956 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:45:16.608971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.608996 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.609003 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609013 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:45:16.609032 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.609039 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609049 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:45:16.609068 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.609076 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609086 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:45:16.609100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.609133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.609149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609155 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.609170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609195 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.609203 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609213 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:45:16.609227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.609253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:45:16.609268 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609282 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:45:16.609307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609347 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.609355 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609366 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:45:16.609385 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.609392 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609402 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:45:16.609420 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.609427 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609437 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:45:16.609456 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.609463 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609473 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:45:16.609491 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.609498 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609508 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:45:16.609522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.609565 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.609580 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609587 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.609601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609629 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609637 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609647 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:45:16.609661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.609677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.609687 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:45:16.609702 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609733 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609741 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609751 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609765 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.609797 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609822 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.609829 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609839 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:45:16.609858 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.609865 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609875 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:45:16.609893 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.609900 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609911 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:45:16.609929 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.609936 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609946 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:45:16.609965 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.609972 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.609982 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:45:16.610001 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:45:16.610008 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610018 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:45:16.610036 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.610043 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610053 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.610071 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.610078 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610088 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:45:16.610106 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.610113 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610123 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:45:16.610142 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.610149 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610159 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:45:16.610172 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610223 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.610241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.610248 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:45:16.610263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.610294 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.610302 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.610313 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:45:16.610336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.610343 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.610353 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:45:16.610371 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.610377 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.610387 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:45:16.610405 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.610412 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.610422 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:45:16.610436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.610463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.610474 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610490 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.610496 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.610511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.610536 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610543 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.610553 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:45:16.610567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.610582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.610593 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:45:16.610607 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610641 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610659 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610672 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.610703 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610729 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.610737 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610747 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:45:16.610765 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.610772 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610783 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:45:16.610802 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.610808 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610818 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:45:16.610837 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.610844 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610854 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:45:16.610872 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.610879 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610889 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:45:16.610907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.610914 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610924 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:45:16.610943 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.610950 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610960 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:45:16.610978 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.610985 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.610995 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:45:16.611013 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.611042 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.611054 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:45:16.611074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.611081 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.611091 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:45:16.611109 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.611116 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.611126 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:45:16.611140 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.611195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.611213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.611289 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:45:16.611310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.611337 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.611344 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.611355 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:45:16.611379 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.611386 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.611397 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:45:16.611415 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.611422 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.611432 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:45:16.611450 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:45:16.611457 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.611468 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.611481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.611509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.611520 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611536 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.611542 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.611558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.611583 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611591 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.611601 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:45:16.611623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.611638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.611648 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:45:16.611662 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611691 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611699 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611709 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611723 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.611753 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611779 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.611786 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611796 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:45:16.611815 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.611822 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611832 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:45:16.611855 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.611862 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611873 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:45:16.611891 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.611898 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611908 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:45:16.611926 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.611933 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611944 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:45:16.611962 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.611969 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.611979 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:45:16.611997 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.612004 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.612014 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:45:16.612033 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.612041 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.612051 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:45:16.612069 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.612076 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.612087 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:45:16.612105 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612112 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.612122 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:45:16.612140 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.612147 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.612158 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:45:16.612176 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.612183 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.612193 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:45:16.612207 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.612265 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.612287 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612325 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612333 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612343 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612357 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612450 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.612481 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612535 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.612544 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612556 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:45:16.612577 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.612584 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612594 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:45:16.612613 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.612620 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612630 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:45:16.612648 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.612656 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612666 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:45:16.612685 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.612692 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612702 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:45:16.612720 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.612727 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612737 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:45:16.612756 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.612762 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612772 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:45:16.612791 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.612798 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612808 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:45:16.612827 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.612833 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612844 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:45:16.612862 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.612869 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612879 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:45:16.612897 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.612904 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612914 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:45:16.612932 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.612939 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612949 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:45:16.612968 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.612975 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.612985 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:45:16.613003 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.613013 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.613030 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:45:16.613052 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.613141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.613168 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613175 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:45:16.613212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613259 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.613268 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613286 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:45:16.613301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.613333 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.613370 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613378 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.613395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613423 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.613430 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613441 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:45:16.613455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.613481 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:45:16.613497 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613503 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:45:16.613522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613549 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.613556 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613567 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:45:16.613586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.613593 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613603 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:45:16.613621 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.613628 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613637 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:45:16.613655 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:45:16.613662 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613672 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:45:16.613685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.613724 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:45:16.613767 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613775 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.613795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613821 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:45:16.613829 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613839 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:45:16.613885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.613903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.613914 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:45:16.613929 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:45:16.613959 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:45:16.613966 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:45:16.613977 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:45:16.613990 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:45:16.614007 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.614022 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614048 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.614055 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614065 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:45:16.614084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.614091 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614101 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:45:16.614119 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.614126 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614141 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:45:16.614160 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:45:16.614167 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614177 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:45:16.614195 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.614202 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614212 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:45:16.614231 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.614238 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614248 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:45:16.614266 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.614285 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614296 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:45:16.614315 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.614322 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614332 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:45:16.614351 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.614358 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614368 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:45:16.614386 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.614393 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614403 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:45:16.614417 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:45:16.614467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.614485 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.614492 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:45:16.614511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.614537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.614544 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.614554 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:45:16.614568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.614584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.614594 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.614610 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.614616 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.614630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.614656 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:45:16.614663 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.614677 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:45:16.614691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.614707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.614717 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:45:16.614731 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:45:16.614758 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:45:16.614766 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:45:16.614776 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:45:16.614794 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:45:16.614801 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:45:16.614812 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:45:16.614830 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:45:16.614837 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:45:16.614847 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:45:16.614861 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:45:16.614885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.614901 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.614908 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:45:16.614931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.614958 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.614965 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.614975 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:45:16.614994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.615001 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615011 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:45:16.615029 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.615037 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615046 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:45:16.615060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.615095 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615110 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615117 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.615131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615156 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615163 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615174 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:45:16.615187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.615213 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:45:16.615227 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615259 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615267 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615285 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615300 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.615331 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615357 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.615365 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615374 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:45:16.615393 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.615400 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615410 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:45:16.615428 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.615435 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615445 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:45:16.615463 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.615470 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615480 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:45:16.615498 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.615505 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615515 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:45:16.615533 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.615540 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615550 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:45:16.615568 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.615575 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615589 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:45:16.615608 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.615624 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615634 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:45:16.615652 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.615659 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615669 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:45:16.615683 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.615729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.615747 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615753 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:45:16.615772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615798 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.615805 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615815 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:45:16.615835 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.615842 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615852 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:45:16.615870 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.615876 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615886 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:45:16.615905 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.615911 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615921 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:45:16.615939 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.615946 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.615956 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:45:16.615970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.616012 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.616028 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616034 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.616053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616078 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616084 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616123 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:45:16.616144 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:45:16.616162 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616173 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:45:16.616183 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:45:16.616197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:45:16.616222 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:45:16.616237 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616243 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:45:16.616257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616288 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.616296 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616306 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:45:16.616320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.616346 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.616361 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616368 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.616386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616412 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:45:16.616419 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616429 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:45:16.616443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.616469 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:45:16.616484 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616490 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:45:16.616504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.616536 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616546 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:45:16.616560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.616585 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.616600 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616606 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.616628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616654 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.616661 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616671 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:45:16.616685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.616701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.616711 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:45:16.616725 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.616753 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.616761 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.616771 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.616785 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.616801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.616815 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.616841 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.616849 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.616859 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:45:16.616877 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.616884 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.616894 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:45:16.616912 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.616919 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.616929 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:45:16.616947 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.616954 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.616968 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:45:16.616987 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.616994 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.617004 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:45:16.617022 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:45:16.617029 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.617039 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:45:16.617057 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:45:16.617064 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.617074 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:45:16.617092 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:45:16.617099 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.617109 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:45:16.617128 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:45:16.617135 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.617145 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:45:16.617163 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.617170 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.617180 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:45:16.617199 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.617206 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.617216 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:45:16.617234 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.617241 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.617251 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:45:16.617269 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.617282 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.617293 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:45:16.617307 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.617369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.617388 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617395 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:45:16.617413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617443 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.617451 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617461 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:45:16.617474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.617500 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.617516 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617522 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.617536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617570 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.617577 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617587 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:45:16.617601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.617627 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:45:16.617643 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617649 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:45:16.617663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617688 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.617695 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617705 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:45:16.617724 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.617731 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617744 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:45:16.617763 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.617770 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617780 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:45:16.617798 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.617806 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617816 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:45:16.617829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.617867 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.617882 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617889 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.617903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617929 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.617936 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617946 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:45:16.617960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.617976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.617986 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:45:16.618000 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618033 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618041 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618051 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618065 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618082 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.618097 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618122 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.618129 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:45:16.618158 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.618164 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618174 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:45:16.618192 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.618199 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618209 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:45:16.618227 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.618234 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618244 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:45:16.618262 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.618281 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618292 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:45:16.618311 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.618318 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618328 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:45:16.618346 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:45:16.618354 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618363 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:45:16.618377 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.618415 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.618433 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618439 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:45:16.618458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618484 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.618491 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618502 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:45:16.618520 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.618527 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618537 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:45:16.618555 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.618562 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618572 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:45:16.618590 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.618597 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618610 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:45:16.618629 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.618636 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618646 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:45:16.618664 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.618671 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618681 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:45:16.618699 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.618706 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618716 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:45:16.618734 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.618741 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618751 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:45:16.618765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.618886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.618915 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.618927 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:45:16.618962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.619006 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:45:16.619018 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.619035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:45:16.619057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.619082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.619099 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:45:16.619126 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:45:16.619136 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:45:16.619154 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:45:16.619179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.619189 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:45:16.619213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.619254 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:45:16.619289 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:45:16.619308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.619320 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:45:16.619331 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:45:16.619350 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.619357 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:45:16.619367 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:45:16.619384 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:45:16.619392 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:45:16.619407 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:45:16.619426 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.619433 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:45:16.619443 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.619461 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.619469 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:45:16.619479 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.619497 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.619504 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:45:16.619514 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.619532 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.619538 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:45:16.619548 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.619566 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:45:16.619573 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:45:16.619583 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:45:16.619600 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:45:16.619607 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:45:16.619625 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:45:16.619643 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.619649 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:45:16.619659 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.619677 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:45:16.619684 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:45:16.619694 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:45:16.619712 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.619719 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:45:16.619729 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.619747 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.619753 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:45:16.619767 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.619785 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:45:16.619792 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:45:16.619802 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:45:16.619817 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:45:16.619856 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.619886 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:45:16.619913 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.619941 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:45:16.619968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.619996 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:45:16.620023 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.620051 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:45:16.620079 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.620105 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:45:16.620132 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:45:16.620159 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:45:16.620186 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:45:16.620212 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:45:16.620253 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:45:16.620286 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:45:16.620315 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.620342 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:45:16.620369 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.620395 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:45:16.620422 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.620448 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:45:16.620476 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.620502 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:45:16.620529 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.620728 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:45:16.620756 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.620783 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:45:16.620810 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.620837 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:45:16.620863 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.620891 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:45:16.620919 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.620945 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:45:16.620973 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.621001 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:45:16.621028 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.621055 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:45:16.621083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.621110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:45:16.621137 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.621163 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:45:16.621190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.621217 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:45:16.621244 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.621270 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:45:16.621305 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:45:16.621332 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:45:16.621359 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.621386 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:45:16.621413 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.621444 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:45:16.621471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.621498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:45:16.621525 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.621552 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:45:16.621579 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.621606 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:45:16.621632 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.621659 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:45:16.621686 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.621714 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:45:16.621740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.621769 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:45:16.621797 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.621815 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.621842 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:45:16.621868 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.621886 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.621904 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.621930 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:45:16.621957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.621974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.621991 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:45:16.622060 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622087 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.622114 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622140 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.622172 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622189 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622216 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.622243 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622260 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622293 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.622329 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622356 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.622382 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622409 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:45:16.622435 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622461 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.622488 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622514 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.622541 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622558 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622585 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:45:16.622616 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622651 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.622677 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622704 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:45:16.622730 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622757 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:45:16.622784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622852 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622916 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.622943 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622960 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.622977 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623003 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.623030 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623056 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.623083 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623100 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623117 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623143 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.623169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.623295 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623313 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623330 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623347 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623373 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.623400 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623434 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623451 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623477 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.623503 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623530 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.623561 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623579 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623596 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623613 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623646 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:45:16.623709 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623737 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:45:16.623767 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623786 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623803 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.623856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.623951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:45:16.623977 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624004 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:45:16.624031 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624058 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.624084 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624111 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.624137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624171 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624187 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624213 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.624240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:45:16.624429 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624446 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624472 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:45:16.624499 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624516 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624533 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624559 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:45:16.624585 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624661 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:45:16.624687 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624714 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.624740 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624766 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.624792 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624809 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624835 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.624861 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624878 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624904 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.624936 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.624962 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.624989 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625016 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:45:16.625042 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625070 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.625096 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625123 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:45:16.625150 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625167 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625193 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:45:16.625219 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625245 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.625271 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625304 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:45:16.625331 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625358 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:45:16.625384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625418 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625468 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625485 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.625538 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625555 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625572 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625598 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.625625 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625657 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.625684 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625701 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625718 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625744 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.625771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:45:16.625890 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625907 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625924 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625941 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.625967 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.625993 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626010 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626027 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626044 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626070 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.626097 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626123 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:45:16.626151 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626168 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626185 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626202 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626229 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:45:16.626260 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626291 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:45:16.626318 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626342 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626359 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626385 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.626411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:45:16.626532 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626559 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:45:16.626585 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626612 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:45:16.626638 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626665 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:45:16.626691 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626708 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626725 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626741 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.626795 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626863 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626901 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:45:16.626944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:45:16.626972 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.627032 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.627084 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.627134 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.627183 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.627232 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:45:16.627287 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:45:16.627337 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:45:16.627407 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.627456 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.627506 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.627555 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.627603 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.627653 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.627703 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.627751 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.627800 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.627850 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.627901 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.627950 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.628016 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.628073 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.628129 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.628178 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:45:16.628226 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.628279 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.628329 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.628380 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.628430 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.628498 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.628546 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.628596 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.628653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.628702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.628752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.628801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.628849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.628898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:45:16.628961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:45:16.629043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:45:16.629095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.629145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.629194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.629242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.629484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.629536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.629585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.629635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.629685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.629735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.629786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.629836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.629886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.629939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.629992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.630039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:45:16.630089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.630137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.630185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.630236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.630291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.630345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.630393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.630443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.630502 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.630552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.630602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.630652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.630700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.630749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:45:16.630798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:45:16.630852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:45:16.630902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.630951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.631002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.631050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.631099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.631149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.631198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.631247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.631301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.631351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.631401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.631451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.631501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.631554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.631607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.631657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:45:16.631704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.631752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.631800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.631855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.631906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.631961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.632011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.632060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.632117 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:45:16.632144 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.632208 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.632266 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.632453 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.632518 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.632574 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:45:16.632636 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:45:16.632691 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:45:16.632747 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.632803 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.632858 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.632915 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.632971 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.633026 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.633082 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.633137 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.633193 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.633249 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.633313 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.633369 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.633425 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.633480 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.633535 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.633590 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:45:16.633645 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.633701 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.633790 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.633847 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.633902 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.633958 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.634014 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.634069 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.634133 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:45:16.634158 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.634215 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.634271 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.634335 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.634391 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.634447 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:45:16.634502 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:45:16.634558 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:45:16.634614 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.634670 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.634725 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.634781 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.634836 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.634892 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.635138 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.635200 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.635255 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.635325 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.635382 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.635438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.635493 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.635550 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.635605 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.635662 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:45:16.635718 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.635774 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.635830 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.635885 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.635942 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.635998 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.636053 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.636109 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.636172 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:45:16.636196 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.636247 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.636305 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.636355 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.636410 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.636461 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:45:16.636511 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:45:16.636562 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:45:16.636612 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.636662 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.636712 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.636763 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.636813 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.636864 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.636914 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.636964 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.637014 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.637065 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.637115 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.637204 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.637256 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.637325 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.637382 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.637432 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:45:16.637483 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.637538 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.637589 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.637639 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.637690 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.637740 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.637790 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.637840 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.637899 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:45:16.637926 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.637979 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.638032 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.638083 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.638135 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.638187 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:45:16.638239 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:45:16.638296 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:45:16.638352 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.638405 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.638458 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.638510 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.638562 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.638614 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.638672 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.638758 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.638812 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.638871 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.638923 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.638975 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.639028 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.639080 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.639132 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.639184 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:45:16.639236 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.639317 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.639378 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.639430 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.639482 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.639559 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.639613 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.639666 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.639722 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:45:16.639740 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:45:16.639771 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:45:16.639800 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:45:16.639828 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:45:16.639855 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:45:16.639876 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.639893 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.639902 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.639912 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.639921 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.639930 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:45:16.639940 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:45:16.639949 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:45:16.639957 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.639966 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.639975 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.639983 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.639992 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640001 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.640010 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.640018 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.640026 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.640040 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640049 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640058 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.640066 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.640074 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.640082 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.640091 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:45:16.640099 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.640107 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.640115 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.640122 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.640130 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.640138 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.640147 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.640155 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.640163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.640173 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.640181 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.640191 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.640199 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.640208 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:45:16.640217 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:45:16.640225 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:45:16.640233 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.640241 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.640249 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.640257 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.640265 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640277 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.640286 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.640294 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.640302 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.640309 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640324 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640332 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.640340 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.640348 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.640355 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.640363 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:45:16.640370 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.640378 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.640385 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.640393 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.640401 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.640408 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.640416 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.640424 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.640432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.640441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.640449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.640458 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.640469 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.640477 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:45:16.640485 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:45:16.640493 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:45:16.640500 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.640507 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.640515 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.640522 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.640529 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640537 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.640544 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.640551 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.640558 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.640565 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640579 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.640586 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.640593 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.640600 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.640607 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:45:16.640615 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.640625 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.640632 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.640639 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.640646 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.640653 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.640660 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.640667 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.640674 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:45:16.640683 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.640690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:45:16.640698 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:45:16.640705 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:45:16.640712 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:45:16.640719 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:45:16.640726 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:45:16.640733 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:45:16.640740 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:45:16.640747 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:45:16.640754 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:45:16.640761 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640773 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.640781 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:45:16.640788 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:45:16.640796 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:45:16.640803 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640811 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:45:16.640818 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:45:16.640825 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:45:16.640832 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:45:16.640839 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:45:16.640846 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:45:16.641074 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:45:16.641084 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:45:16.641091 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:45:16.641098 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:45:16.641105 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:45:16.641113 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:45:16.641120 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:45:16.641127 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:45:16.641427 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:45:16.641438 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:45:16.641443 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:45:16.641448 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:45:16.641455 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:45:16.641460 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:45:16.641465 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:45:16.641475 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:45:16.641484 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:45:16.641534 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.641542 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205390" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:45:16.641556 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:45:16.641577 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:45:16.641584 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:45:16.641589 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:45:16.641593 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:45:16.641599 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205390" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:45:16.641609 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:45:16.641616 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:45:16.641622 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:45:16.641635 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.641644 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:45:16.641649 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:45:16.641674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.641682 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:45:16.641687 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.641710 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:45:16.641716 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:45:16.641721 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:45:16.641725 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:45:16.641729 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:45:16.641733 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:45:16.641737 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:45:16.641742 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:45:16.641748 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205390" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:45:16.641758 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:45:16.641765 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:45:16.641769 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:45:16.641776 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.641781 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:45:16.641786 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:45:16.641809 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:45:16.641816 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.641821 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.641826 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.641831 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:45:16.641841 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:45:16.641849 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:45:16.641854 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:45:16.641858 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:45:16.641865 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205390" 2019-04-25 18:45:16.641872 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:45:16.641876 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:45:16.641881 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:45:16.641887 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:45:16.641892 wsdl: in serializeType: returning: 205390 2019-04-25 18:45:16.641898 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:45:16.641905 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:45:16.641909 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:45:16.641913 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:45:16.641918 wsdl: in serializeType: returning: 205390 2019-04-25 18:45:16.641922 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205390 2019-04-25 18:45:16.641945 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205390 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:45:16.641949 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:45:16.641955 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1242"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:45:16.641970 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:45:16.641976 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205390 2019-04-25 18:45:16.641986 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:45:16.642061 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:45:16.641998 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:45:16.642009 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:45:16.642014 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:45:16.642019 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:45:16.642023 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:45:16.642031 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:45:16.642041 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:45:16.642049 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:45:16.642055 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:45:16.642068 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:45:16.642078 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:45:16.642086 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:45:16.650022 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:45:16.650047 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:45:16.650061 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:45:16.650067 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:45:16.650073 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:45:16.650082 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:45:16.650087 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:45:16.650091 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:45:16.650097 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:45:16.650122 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:45:16.659753 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:45:16.659772 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:45:16.659778 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:45:16.659784 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:45:16.659790 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:45:16.659795 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:45:16.659801 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:45:16.659807 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:45:16.659812 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:45:16.659822 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:45:01 GMT 2019-04-25 18:45:16.659829 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:45:16.659834 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:45:16.659840 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:45:16.659850 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:45:16.659874 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:45:16.659885 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:45:16.659895 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:45:16.659900 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:45:16.659905 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:45:16.659934 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:45:16.659945 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:45:16.659951 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:45:16.659978 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:45:16.659985 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:45:01 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:45:16.660018 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:45:16.660027 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:45:16.660050 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:45:16.660057 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:45:16.660164 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:45:16.660270 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:45:16.660283 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:45:16.660292 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:45:16.660304 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:45:16.660328 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:45:16.660385 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:45:16.660413 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:45:16.660427 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:45:16.660435 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:45:16.660441 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:45:16.660445 nusoap_client: detail =