Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 86.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
166338 Model turbiny: S3B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3519
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:10:56 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:11:09.039785 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:11:09.039837 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:11:09.039851 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203336" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:11:09.039868 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:11:09.039880 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:11:09.039889 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:11:09.039903 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:11:09.039912 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:11:09.039918 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:11:09.039927 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:11:09.039937 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:11:09.039949 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:11:09.039956 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:11:09.039961 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:11:09.039965 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:11:09.039969 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:11:09.039981 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:11:09.039997 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:11:09.040006 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:11:09.040011 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:11:09.040018 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:11:09.040028 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:11:09.040037 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:11:09.047916 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:11:09.047946 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:11:09.047962 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:11:09.047969 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:11:09.047975 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:11:09.047979 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:11:09.047984 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:11:09.048020 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:11:09.071379 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:11:09.071425 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:11:09.071441 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:11:09.071453 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:11:09.071464 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:11:09.071476 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:11:09.071487 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:11:09.071498 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:11:09.071509 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:11:09.071520 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:10:56 GMT 2019-04-25 00:11:09.071531 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:11:09.071541 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:11:09.071553 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:11:09.071572 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:11:09.071623 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:11:09.071665 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 00:11:09.078992 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.079146 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.079176 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:11:09.086627 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.086960 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.087002 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:11:09.087026 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:11:09.087059 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.087074 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.094258 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.094403 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.094630 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.094657 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.094927 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:11:09.094973 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.095016 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:11:09.095059 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:11:09.095102 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.095127 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:11:09.095147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:11:09.095184 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:11:09.101922 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.101977 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.102112 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.102138 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.102240 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.102266 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.102393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:11:09.102460 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.102483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:11:09.102654 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.102681 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:11:09.102729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:11:09.102752 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.102798 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.102843 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:11:09.102879 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-04-25 00:11:09.105928 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.105959 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:11:09.105983 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 00:11:09.106002 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:11:09.106012 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:11:09.106053 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:11:09.106111 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:11:09.106136 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:11:09.106149 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:11:09.106180 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:11:09.106191 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:11:09.106405 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:11:09.106439 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:11:09.106525 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.106541 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:11:09.106578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.106637 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.106654 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.106682 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:11:09.106723 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.106737 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.106757 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:11:09.106787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.106831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.106855 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.106883 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.106895 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.106922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.106974 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.106986 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:11:09.107030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.107080 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:11:09.107109 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107120 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:11:09.107147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107196 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.107210 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107229 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:11:09.107263 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.107275 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107298 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:11:09.107333 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.107346 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107364 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:11:09.107391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.107464 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.107493 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107505 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:11:09.107531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107580 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.107593 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107612 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:11:09.107639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.107688 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:11:09.107717 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107729 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:11:09.107757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107804 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.107817 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107836 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:11:09.107870 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.107883 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107902 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:11:09.107936 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.107949 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.107967 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:11:09.108002 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.108014 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108032 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:09.108059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.108129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.108154 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108165 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.108194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108232 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108240 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108312 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:09.108348 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:09.108377 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108397 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:11:09.108417 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:11:09.108452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:11:09.108498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:11:09.108526 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108537 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:11:09.108564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108612 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.108625 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108644 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:11:09.108670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.108715 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.108743 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108754 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.108779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108825 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.108837 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108863 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:11:09.108889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.108935 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:11:09.108963 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.108975 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:11:09.109001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109046 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.109059 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109076 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:09.109102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.109147 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.109174 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109185 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.109211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109260 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.109273 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109292 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:11:09.109317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.109364 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:11:09.109393 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109404 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:11:09.109437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109485 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.109498 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109516 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:11:09.109549 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.109561 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109579 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:09.109607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.109660 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:11:09.109688 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109700 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.109728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109774 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.109786 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109804 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:11:09.109830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.109875 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:11:09.109903 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109914 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:11:09.109944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.109990 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.110003 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110021 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:11:09.110056 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.110068 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110087 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:09.110112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.110166 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:11:09.110193 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110205 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.110230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110274 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.110286 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110304 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:11:09.110330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.110375 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:11:09.110403 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110414 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:11:09.110446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110493 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.110505 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110523 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:09.110548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.110595 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:11:09.110622 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110632 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.110657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110702 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.110715 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110734 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:11:09.110759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.110804 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:11:09.110831 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110842 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:11:09.110867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110912 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.110924 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110942 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:09.110967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.110993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.111011 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.111039 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111050 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.111074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111120 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.111133 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111151 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:11:09.111176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.111220 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:11:09.111247 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111257 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:11:09.111281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111326 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.111339 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111357 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:11:09.111382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.111435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.111463 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111474 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.111499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111543 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.111555 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111573 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:11:09.111597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.111642 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:11:09.111669 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111680 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:11:09.111705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111749 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.111761 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111779 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:11:09.111804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.111848 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.111875 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111886 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.111911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111957 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.111969 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.111988 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:11:09.112014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.112059 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:11:09.112086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112098 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:11:09.112123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112169 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.112181 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112200 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:11:09.112233 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.112245 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112262 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:11:09.112288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.112341 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.112370 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112381 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.112406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112458 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.112471 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112488 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:11:09.112513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.112558 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:11:09.112585 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112595 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:11:09.112621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.112680 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112698 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:09.112723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.112767 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.112794 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112805 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.112829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112875 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.112887 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112905 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:11:09.112930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.112956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.112975 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:09.113003 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113014 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:11:09.113039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113085 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:11:09.113097 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113114 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:11:09.113140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.113187 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.113214 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113225 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.113249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113293 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113305 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113378 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:09.113417 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:09.113456 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113476 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:11:09.113495 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:11:09.113519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:11:09.113566 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:11:09.113594 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113605 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:11:09.113630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113680 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:11:09.113693 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113712 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:11:09.113738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.113785 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.113812 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113824 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.113849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113892 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113903 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.113969 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:09.114006 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:09.114038 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114057 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:11:09.114077 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:11:09.114102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:11:09.114149 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:11:09.114177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114190 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:11:09.114216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114263 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.114276 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114295 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:11:09.114329 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.114342 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114360 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:11:09.114394 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.114407 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114432 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:11:09.114465 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.114478 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114496 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:11:09.114523 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.114531 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114542 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:11:09.114560 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.114567 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114577 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:11:09.114594 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.114601 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114610 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:09.114623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.114687 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.114704 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114711 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.114727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114753 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.114761 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114771 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:11:09.114784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.114810 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:11:09.114826 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114832 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:11:09.114847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114873 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.114880 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.114896 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:11:09.115465 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.115482 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115503 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:09.115531 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.115539 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115550 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:11:09.115565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.115602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.115620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115627 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.115643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115671 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.115680 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:11:09.115704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.115733 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:11:09.115749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115755 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:11:09.115770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115797 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.115805 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:09.115828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.115854 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.115870 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115877 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.115891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115918 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.115926 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:11:09.115950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.115976 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:09.115991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.115998 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:11:09.116012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116038 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.116045 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116056 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:11:09.116074 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.116082 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:09.116111 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.116118 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116129 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:11:09.116142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.116176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.116191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116198 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.116213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116239 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.116247 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116257 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:11:09.116270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.116296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:09.116311 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116318 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:09.116332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116368 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.116376 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116387 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:11:09.116406 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.116414 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116424 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:11:09.116442 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.116449 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116459 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:11:09.116477 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.116484 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116494 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:11:09.116512 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.116520 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116529 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:11:09.116543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.116585 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.116601 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116607 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.116622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116648 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.116655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116665 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:11:09.116679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.116694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.116704 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:09.116719 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.116751 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.116759 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.116769 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.116782 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.116800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.116815 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.116841 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.116849 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.116858 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:09.116877 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.116884 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.116895 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:11:09.116913 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.116920 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.116930 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:11:09.116948 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.116955 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.116965 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:11:09.116983 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.116991 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117001 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:11:09.117019 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:11:09.117026 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117036 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:11:09.117054 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.117062 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117071 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.117089 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.117096 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117106 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:09.117124 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.117131 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117141 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:11:09.117159 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.117167 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117176 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:11:09.117189 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.117260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.117267 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:09.117282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.117309 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.117316 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.117326 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:11:09.117345 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.117352 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.117367 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:11:09.117386 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.117393 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.117403 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:11:09.117421 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.117428 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.117438 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:11:09.117451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.117479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.117489 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117505 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.117512 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.117526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.117552 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117560 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.117570 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:11:09.117584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.117599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.117610 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:09.117624 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117651 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117659 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117669 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117682 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.117713 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117740 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.117747 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117757 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:11:09.117776 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.117782 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117793 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:11:09.117812 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.117818 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117828 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:11:09.117846 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.117853 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117863 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:11:09.117881 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.117888 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117898 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:11:09.117916 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.117923 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117933 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:11:09.117951 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.117957 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.117967 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:09.117985 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.117992 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.118001 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:11:09.118019 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.118026 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.118037 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:11:09.118054 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.118061 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.118072 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:11:09.118090 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.118096 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.118106 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:11:09.118119 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.118176 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.118194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.118201 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:09.118215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.118241 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.118248 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.118258 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:11:09.118276 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.118283 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.118293 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:09.118311 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.118318 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.118328 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:11:09.118346 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:09.118353 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.118369 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.118382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.118410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.118421 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118437 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.118443 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.118458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.118485 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118492 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.118502 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:11:09.118516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.118531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.118541 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:09.118556 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118585 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118603 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118617 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.118648 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118674 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.118682 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118692 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:11:09.118710 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.118717 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118727 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:11:09.118749 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.118757 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118767 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:11:09.118786 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.118793 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118803 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:11:09.118820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.118828 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118837 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:11:09.118855 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.118862 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118872 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:11:09.118890 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.118897 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118907 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:09.118925 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.118933 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118942 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:11:09.118960 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.118967 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.118977 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:11:09.118995 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119002 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.119012 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:11:09.119030 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.119036 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.119046 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:11:09.119064 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.119071 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.119080 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:11:09.119093 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.119154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.119171 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119199 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119207 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119217 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.119261 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119287 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.119294 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119305 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:11:09.119323 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.119330 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119340 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:11:09.119364 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.119371 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119381 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:11:09.119400 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.119407 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119417 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:11:09.119436 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.119443 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119453 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:11:09.119471 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.119478 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119488 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:11:09.119506 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.119513 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119523 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:11:09.119541 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.119548 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119558 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:11:09.119576 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.119583 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119593 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:11:09.119611 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.119618 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119627 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:11:09.119645 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.119652 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119662 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:11:09.119680 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.119687 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119697 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:11:09.119714 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.119721 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119731 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:09.119749 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.119756 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119766 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:11:09.119779 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.119867 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.119875 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:11:09.119891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.119916 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.119923 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.119934 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:11:09.119947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.119962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.119973 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.119989 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.119996 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.120010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120036 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.120043 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120053 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:11:09.120066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.120092 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:11:09.120108 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120114 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:11:09.120128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120155 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.120162 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120173 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:09.120191 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.120198 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120208 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:11:09.120226 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.120232 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120242 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:11:09.120260 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:09.120267 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120277 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:11:09.120289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.120328 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:11:09.120343 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120349 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.120370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120397 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:09.120404 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120415 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:11:09.120428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.120444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.120454 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:11:09.120468 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:09.120497 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120504 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:09.120514 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120527 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:09.120544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.120558 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120586 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.120593 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120603 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:11:09.120622 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.120629 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120640 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:11:09.120658 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.120665 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120675 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:11:09.120693 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:11:09.120700 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120710 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:11:09.120729 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.120736 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120745 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:11:09.120764 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.120771 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120781 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:11:09.120799 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.120806 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120817 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:11:09.120835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.120842 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120852 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:11:09.120870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.120877 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120887 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:11:09.120905 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.120912 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120922 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:09.120935 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:11:09.120986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.121004 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121010 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:11:09.121025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.121058 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:09.121081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.121106 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.121122 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121128 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.121143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121169 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:11:09.121176 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121186 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:11:09.121199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.121224 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:11:09.121239 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:11:09.121266 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:09.121273 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:11:09.121284 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:11:09.121302 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:11:09.121309 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:11:09.121319 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:11:09.121337 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:09.121344 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:11:09.121355 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:11:09.121373 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:11:09.121399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.121415 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121422 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:11:09.121437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121464 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.121472 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121482 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:09.121500 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.121507 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121517 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:11:09.121535 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.121543 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121553 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:11:09.121565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.121599 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121615 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121621 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.121635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121661 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121668 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121678 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:11:09.121691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.121707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.121717 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:11:09.121731 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121760 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121767 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121777 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121790 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.121821 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121847 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.121855 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121865 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:11:09.121883 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.121890 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121901 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:11:09.121919 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.121926 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121936 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:11:09.121954 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.121961 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.121971 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:11:09.121989 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.121996 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.122006 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:11:09.122024 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.122030 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.122041 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:11:09.122059 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.122066 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.122076 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:11:09.122094 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.122101 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.122111 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:11:09.122129 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.122136 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.122146 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:11:09.122159 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.122205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.122224 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122230 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:11:09.122245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122271 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.122278 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122288 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:11:09.122308 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.122314 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122324 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:11:09.122343 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.122349 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122364 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:11:09.122383 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.122390 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122400 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:11:09.122418 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.122425 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122435 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:11:09.122448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.122490 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.122506 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122513 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.122527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122552 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122559 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:09.122620 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:09.122637 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122648 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:11:09.122658 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:11:09.122671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:11:09.122696 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:11:09.122711 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122718 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:11:09.122732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122758 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.122765 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122776 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:11:09.122789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.122814 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.122830 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122836 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.122851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122876 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:11:09.122884 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122894 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:11:09.122907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.122932 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:11:09.122947 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122954 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:11:09.122968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.122993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.123001 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.123011 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:09.123024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.123039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.123049 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.123064 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.123071 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.123086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.123111 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123119 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.123129 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:11:09.123142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.123158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.123168 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:11:09.123182 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123210 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123218 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123228 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123241 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123258 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.123272 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123298 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.123307 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123317 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:11:09.123335 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.123342 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123352 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:11:09.123376 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.123383 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123393 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:11:09.123411 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.123418 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123428 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:11:09.123446 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.123453 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123463 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:11:09.123481 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:11:09.123488 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123498 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:11:09.123516 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:11:09.123523 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123533 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:11:09.123551 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:11:09.123558 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123568 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:11:09.123586 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:09.123594 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123604 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:11:09.123622 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.123629 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123639 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:11:09.123657 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.123664 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123674 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:11:09.123692 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.123699 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123709 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:11:09.123727 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.123734 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123744 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:11:09.123757 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.123822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.123840 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.123847 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:11:09.123862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.123888 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.123895 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.123905 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:11:09.123918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.123933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.123944 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.123959 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.123966 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.123980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124006 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.124014 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124024 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:11:09.124037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.124062 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:11:09.124078 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124084 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:09.124098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124125 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.124132 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124142 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:11:09.124160 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.124167 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124177 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:11:09.124195 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.124202 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124212 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:11:09.124230 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.124237 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124247 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:11:09.124260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.124298 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124313 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124320 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.124334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124365 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124374 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124385 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:11:09.124398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.124424 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:09.124438 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124467 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124475 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124485 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124498 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.124530 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124556 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.124563 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124574 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:11:09.124592 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.124599 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124609 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:11:09.124627 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.124634 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124644 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:11:09.124662 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.124670 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124679 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:11:09.124697 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.124704 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124715 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:11:09.124732 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.124740 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124750 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:11:09.124768 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:11:09.124775 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124785 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:11:09.124798 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.124837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.124854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124861 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:11:09.124875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124901 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.124908 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124918 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:11:09.124937 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.124944 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124954 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:11:09.124972 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.124979 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.124989 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:11:09.125007 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.125014 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125024 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:11:09.125042 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.125049 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125059 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:11:09.125077 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.125084 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125094 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:11:09.125112 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.125119 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125129 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:11:09.125147 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.125154 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125165 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:11:09.125178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.125230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.125245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125253 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:11:09.125268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125294 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:09.125302 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:11:09.125325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.125350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:11:09.125373 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:11:09.125381 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:11:09.125393 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:11:09.125409 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125416 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:11:09.125430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125454 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:09.125475 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:11:09.125492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.125503 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:11:09.125514 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:11:09.125532 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.125539 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:11:09.125549 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:11:09.125566 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:11:09.125574 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:11:09.125584 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:11:09.125602 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.125609 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:09.125619 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.125637 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.125644 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:09.125654 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.125672 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.125679 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:09.125688 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.125706 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.125712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:11:09.125722 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.125740 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:09.125746 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:11:09.125756 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:09.125774 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:11:09.125781 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:11:09.125791 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:11:09.125808 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.125815 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:11:09.125825 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.125842 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:11:09.125849 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:11:09.125860 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:11:09.125877 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.125884 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:11:09.125894 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.125911 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.125918 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:11:09.125928 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.125945 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:11:09.125951 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:11:09.125961 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:11:09.125976 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:11:09.126013 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.126044 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:11:09.126072 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.126099 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:11:09.126126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.126154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:11:09.126180 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.126208 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:11:09.126235 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.126261 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:11:09.126288 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:11:09.126315 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:11:09.126342 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:11:09.126374 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:11:09.126403 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:11:09.126431 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:11:09.126458 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.126485 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:11:09.126512 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.126538 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:11:09.126565 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.126592 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:11:09.126618 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.126645 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:11:09.126671 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.126698 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:09.126725 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.126752 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:11:09.126779 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.126805 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:11:09.126832 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.126859 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:11:09.126888 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.126914 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:11:09.126941 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.126970 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:09.126997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.127024 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:11:09.127053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.127079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:09.127106 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.127133 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:09.127159 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.127186 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:09.127255 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.127282 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:11:09.127308 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:11:09.127335 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:11:09.127366 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.127394 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:11:09.127420 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.127447 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:11:09.127473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.127500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:11:09.127527 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.127554 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:11:09.127581 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.127607 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:11:09.127634 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.127661 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:11:09.127688 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.127715 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:11:09.127742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.127770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:11:09.127799 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.127817 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.127844 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:09.127870 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.127888 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.127905 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.127931 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:09.127958 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.127976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.127993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:09.128063 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128090 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.128116 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128143 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.128169 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128187 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128214 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.128241 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128259 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128286 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.128314 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128341 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.128372 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128400 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:09.128425 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128452 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.128478 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128504 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.128531 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128548 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128575 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:09.128601 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128628 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.128654 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128681 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:09.128707 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128734 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:09.128760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128778 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128795 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128813 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128848 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128865 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.128918 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128936 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128953 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.128979 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.129006 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129032 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.129058 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129076 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129094 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129120 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.129146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.129267 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129284 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129333 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129372 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.129400 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129435 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129452 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.129505 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129532 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.129560 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129578 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129595 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129613 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129641 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:09.129667 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129694 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:11:09.129720 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129737 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129755 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129781 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.129808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:09.129930 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.129957 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:11:09.129983 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130009 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.130036 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130062 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.130088 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130106 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130124 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130167 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.130194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:11:09.130376 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130394 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130420 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:09.130446 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130464 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130481 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130507 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:09.130534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130551 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130585 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:09.130638 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130664 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.130690 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130717 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.130743 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130761 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130787 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.130813 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130830 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130856 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.130882 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130909 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.130935 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.130962 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:09.130988 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131014 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.131040 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131067 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:11:09.131093 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131110 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131137 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:11:09.131163 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131189 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.131215 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131242 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:09.131268 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131294 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:09.131321 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131378 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131413 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131430 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.131483 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131501 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131518 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.131570 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131598 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.131625 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131642 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131660 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131686 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.131713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:11:09.131835 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131852 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131869 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131886 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131913 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.131939 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131956 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.131990 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132016 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.132043 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132070 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:11:09.132097 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132114 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132132 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132150 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132176 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:11:09.132202 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132229 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:11:09.132255 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132273 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132290 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132317 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.132343 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:11:09.132471 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132497 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:11:09.132523 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132550 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:11:09.132576 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132602 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:11:09.132628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.132733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:11:09.132880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:11:09.132907 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.132967 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.133018 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.133068 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.133116 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.133165 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:09.133214 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:11:09.133262 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:09.133315 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.133369 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.133418 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.133466 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.133514 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.133563 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.133611 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.133658 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.133707 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.133755 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.133805 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.133854 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.133903 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.133959 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.134015 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.134063 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:09.134111 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.134159 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.134206 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.134255 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.134305 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.134365 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.134414 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.134526 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.134585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.134633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.134682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.134731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.134778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.134827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:09.134876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:11:09.134924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:09.134972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.135021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.135069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.135116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.135164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.135213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.135261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.135309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.135362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.135412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.135462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.135510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.135560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.135612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.135664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.135712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:09.135761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.135808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.135855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.135904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.135952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.136005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.136052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.136100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.136157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.136206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.136255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.136304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.136351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.136406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:09.136455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:11:09.136503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:09.136551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.136599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.136649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.136696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.136744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.136793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.136842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.136889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.136937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.136986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.137034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.137084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.137133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.137186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.137238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.137285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:09.137332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.137384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.137432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.137481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.137530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.137585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.137632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.137681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.137738 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:11:09.137765 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.137829 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.137884 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.137940 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.137996 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.138050 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:09.138105 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:11:09.138159 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:09.138214 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.138269 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.138323 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.138384 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.138438 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.138493 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.138548 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.138602 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.138656 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.138710 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.138766 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.138820 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.138875 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.138930 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.138984 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.139039 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:09.139093 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.139148 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.139211 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.139266 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.139320 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.139379 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.139434 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.139488 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.139550 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:11:09.139629 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.139685 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.139741 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.139796 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.139851 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.139905 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:09.139960 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:11:09.140014 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:09.140069 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.140124 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.140179 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.140233 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.140287 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.140341 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.140402 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.140457 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.140511 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.140568 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.140622 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.140677 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.140731 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.140786 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.140841 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.140896 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:09.140951 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.141007 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.141062 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.141116 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.141171 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.141227 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.141282 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.141337 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.141403 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:11:09.141428 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.141478 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.141528 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.141577 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.141627 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.141676 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:09.141725 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:11:09.141774 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:09.141823 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.141873 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.141922 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.141972 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.142022 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.142071 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.142120 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.142169 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.142218 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.142268 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.142318 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.142373 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.142424 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.142474 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.142523 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.142573 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:09.142622 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.142672 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.142721 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.142770 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.142819 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.142868 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.142917 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.142967 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.143023 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:11:09.143046 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.143097 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.143148 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.143199 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.143251 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.143303 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:11:09.143354 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:11:09.143411 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:11:09.143463 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.143515 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.143566 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.143617 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.143669 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.143721 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.143772 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.143822 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.143873 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.143925 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.143976 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.144028 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.144079 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.144129 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.144181 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.144231 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:11:09.144282 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.144333 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.144390 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.144441 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.144492 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.144543 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.144594 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.144646 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.144700 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:11:09.144719 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:11:09.144750 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:11:09.144778 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:11:09.144806 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:11:09.144833 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:11:09.144857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.144878 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.144888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.144899 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.144911 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.144921 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:11:09.144933 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:11:09.144943 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:11:09.144953 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.144963 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.144973 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.144982 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.144992 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145003 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.145013 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.145023 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.145033 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.145042 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145052 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145062 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.145072 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.145081 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.145090 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.145100 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:11:09.145110 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.145119 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.145129 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.145138 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.145148 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.145158 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.145167 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.145177 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.145187 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.145197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.145205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.145215 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.145224 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.145233 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:11:09.145242 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:11:09.145250 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:11:09.145258 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.145266 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.145275 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.145282 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.145290 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145298 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.145306 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.145314 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.145322 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.145330 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145339 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145347 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.145355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.145368 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.145376 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.145385 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:11:09.145393 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.145401 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.145409 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.145417 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.145425 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.145434 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.145442 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.145450 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.145458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.145469 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.145479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.145488 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.145496 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.145505 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:11:09.145513 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:11:09.145521 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:11:09.145528 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.145535 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.145543 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.145551 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.145560 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145567 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.145574 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.145582 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.145591 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.145598 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145606 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145613 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.145622 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.145630 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.145638 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.145646 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:11:09.145654 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.145662 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.145668 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.145676 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.145683 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.145691 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.145699 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.145706 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.145714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:11:09.145723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.145731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:11:09.145740 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:11:09.145748 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:11:09.145756 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:11:09.145763 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:11:09.145771 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:11:09.145778 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:11:09.145786 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:11:09.145794 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:11:09.145801 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:11:09.145809 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145819 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.145826 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:11:09.145833 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:11:09.145841 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:11:09.145848 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145855 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:11:09.145863 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:11:09.145870 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:11:09.145877 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:11:09.145884 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:11:09.145891 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:11:09.145898 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:11:09.145905 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:11:09.145913 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:11:09.145920 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:11:09.145928 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:11:09.145935 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:11:09.145942 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:11:09.145949 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:11:09.146041 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:11:09.146051 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:11:09.146057 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:11:09.146062 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:11:09.146069 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:11:09.146073 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:11:09.146078 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:11:09.146089 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:11:09.146097 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:11:09.146143 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.146150 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203336" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:11:09.146166 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:11:09.146189 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:11:09.146196 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:11:09.146201 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:11:09.146205 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:11:09.146211 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203336" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:11:09.146222 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:09.146230 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:09.146236 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:09.146250 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.146261 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:11:09.146266 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:11:09.146291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.146302 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:11:09.146307 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.146332 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:11:09.146337 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:11:09.146342 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:11:09.146346 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:11:09.146350 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:11:09.146354 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:11:09.146364 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:11:09.146369 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:11:09.146375 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203336" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:11:09.146386 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:09.146393 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:09.146397 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:11:09.146404 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.146410 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:11:09.146414 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:11:09.146439 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:11:09.146446 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.146451 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.146457 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.146461 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:11:09.146473 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:11:09.146481 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:11:09.146485 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:11:09.146490 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:11:09.146496 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203336" 2019-04-25 00:11:09.146503 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:11:09.146508 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:11:09.146513 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:11:09.146519 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:11:09.146524 wsdl: in serializeType: returning: 203336 2019-04-25 00:11:09.146530 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:11:09.146537 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:11:09.146541 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:11:09.146545 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:11:09.146550 wsdl: in serializeType: returning: 203336 2019-04-25 00:11:09.146555 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203336 2019-04-25 00:11:09.146842 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203336 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:11:09.146849 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:11:09.146857 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7365"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:11:09.146872 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:11:09.146878 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203336 2019-04-25 00:11:09.146889 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:11:09.146971 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:11:09.146904 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:11:09.146916 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:11:09.146922 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:11:09.146927 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:11:09.146931 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:11:09.146939 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:11:09.146949 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:11:09.146958 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:11:09.146963 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:11:09.146978 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:11:09.146989 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:11:09.146997 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:11:09.154821 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:11:09.154838 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:11:09.154849 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:11:09.154855 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:11:09.154861 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:11:09.154866 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:11:09.154870 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:11:09.154874 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:11:09.154879 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:11:09.154907 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:11:09.168800 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:11:09.168839 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:11:09.168846 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:11:09.168852 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:11:09.168858 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:11:09.168864 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:11:09.168871 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:11:09.168876 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:11:09.168882 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:11:09.168888 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:10:56 GMT 2019-04-25 00:11:09.168895 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:11:09.168901 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:11:09.168907 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:11:09.168919 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:11:09.168951 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:11:09.168964 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:11:09.168974 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:11:09.168979 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:11:09.168984 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:11:09.169029 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:11:09.169041 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:11:09.169047 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:11:09.169085 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:11:09.169092 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:10:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:11:09.169130 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:11:09.169140 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:11:09.169166 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:11:09.169173 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:11:09.169285 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:11:09.169415 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:11:09.169423 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:11:09.169433 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:11:09.169445 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:11:09.169470 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:11:09.169529 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:11:09.169558 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:11:09.169570 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:11:09.169578 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:11:09.169583 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:11:09.169588 nusoap_client: detail =