Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 86.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2837670 Model turbiny: HX40W
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS
 Silnik: ISCEURO3
JR T2202
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 22:04:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-19 00:04:14.985860 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-19 00:04:14.985939 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:04:14.985964 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-19 00:04:14.985989 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:04:14.986002 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-19 00:04:14.986011 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-19 00:04:14.986038 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-19 00:04:14.986054 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:04:14.986066 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:04:14.986081 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:04:14.986099 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:04:14.986121 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:04:14.986131 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:04:14.986139 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:04:14.986146 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:04:14.986153 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-19 00:04:14.986172 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:04:14.986192 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:04:14.986207 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:04:14.986216 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-19 00:04:14.986226 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-19 00:04:14.986240 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:04:14.986253 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:04:14.994219 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:04:14.994255 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:04:14.994273 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-19 00:04:14.994282 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:04:14.994287 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:04:14.994291 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:04:14.994295 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-19 00:04:14.994322 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-19 00:04:15.009956 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-19 00:04:15.009978 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-19 00:04:15.009990 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:04:15.010000 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:04:15.010010 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:04:15.010020 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:04:15.010030 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:04:15.010041 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:04:15.010052 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:04:15.010063 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:04:03 GMT 2019-08-19 00:04:15.010072 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:04:15.010082 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-19 00:04:15.010093 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:04:15.010110 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-19 00:04:15.010151 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-19 00:04:15.010179 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-19 00:04:15.017809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.017851 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:04:15.017897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.017911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.017939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.017981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:04:15.025928 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-19 00:04:15.025988 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:04:15.026087 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-19 00:04:15.026147 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:04:15.026212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.033700 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:04:15.033741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:04:15.033765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.033875 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:04:15.033916 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.033938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.033971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.033995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.034597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.041712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.041822 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:04:15.041889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.041928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.041957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042074 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:04:15.042111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042203 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:04:15.042248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042529 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:04:15.042573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042871 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.042916 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-19 00:04:15.046676 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.046753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.046803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.046860 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.046906 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.046971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.047015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.047074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.047124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.047181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:04:15.047224 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-19 00:04:15.047236 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:04:15.047240 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-19 00:04:15.047302 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-19 00:04:15.047331 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:04:15.047344 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:04:15.047350 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:04:15.047366 wsdl: got WSDL URL 2019-08-19 00:04:15.047371 wsdl: Parse WSDL 2019-08-19 00:04:15.047531 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-19 00:04:15.047546 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-19 00:04:15.047613 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.047622 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-19 00:04:15.047644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.047674 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.047683 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.047697 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:04:15.047724 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.047732 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.047756 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:04:15.047773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.047802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.047814 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.047831 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.047837 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.047855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.047895 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.047903 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.047913 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-19 00:04:15.047927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.047947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.047957 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:04:15.047973 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.047979 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-19 00:04:15.047992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048017 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.048025 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048047 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:04:15.048065 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.048071 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048080 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:04:15.048097 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.048104 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048112 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:04:15.048125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.048157 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.048172 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048178 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-19 00:04:15.048191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048214 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.048221 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-19 00:04:15.048243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.048267 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-19 00:04:15.048281 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048287 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-19 00:04:15.048300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048328 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.048335 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048344 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:04:15.048360 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.048367 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048376 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:04:15.048393 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.048399 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048407 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:04:15.048424 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.048430 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048438 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:04:15.048451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.048486 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.048501 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048506 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.048522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048546 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048616 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.048636 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.048652 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048664 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:04:15.048673 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-19 00:04:15.048686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:04:15.048714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:04:15.048730 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048736 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-19 00:04:15.048763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048788 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.048795 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048805 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:04:15.048822 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.048829 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048838 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:04:15.048855 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.048862 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048884 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:04:15.048901 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.048908 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048917 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:04:15.048929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.048965 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.048980 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.048986 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.049025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049069 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.049076 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049102 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-19 00:04:15.049115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.049140 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:04:15.049155 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049161 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-19 00:04:15.049174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049197 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.049203 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049212 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:04:15.049224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.049248 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.049262 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049268 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.049281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049304 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.049310 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049319 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-19 00:04:15.049331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.049355 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:04:15.049369 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049374 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-19 00:04:15.049391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049414 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.049420 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049429 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:04:15.049442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.049465 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.049479 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049484 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.049497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049520 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.049526 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049535 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-19 00:04:15.049548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.049571 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-19 00:04:15.049616 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049623 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-19 00:04:15.049636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049660 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.049667 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049676 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:04:15.049693 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.049700 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049714 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:04:15.049728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.049771 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-19 00:04:15.049787 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049793 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.049807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049831 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.049837 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049847 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-19 00:04:15.049873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.049898 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-19 00:04:15.049912 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049919 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-19 00:04:15.049932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049955 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.049961 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.049970 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:04:15.049988 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.049994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050003 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:04:15.050016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.050058 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-19 00:04:15.050072 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050077 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.050090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050113 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.050119 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050128 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-19 00:04:15.050140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.050163 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-19 00:04:15.050177 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050183 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-19 00:04:15.050195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050217 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.050224 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050232 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:04:15.050245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.050268 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-19 00:04:15.050282 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050287 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.050300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050322 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.050328 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050337 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-19 00:04:15.050349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.050372 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-19 00:04:15.050386 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050392 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-19 00:04:15.050404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050426 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.050432 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050441 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:04:15.050453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.050476 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.050491 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050497 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.050509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050531 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.050538 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050547 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-19 00:04:15.050559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.050620 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:04:15.050635 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050641 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-19 00:04:15.050654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050678 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.050685 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050694 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:04:15.050711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.050736 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.050765 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050771 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.050784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050808 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.050815 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050825 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-19 00:04:15.050838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.050863 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:04:15.050891 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050897 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-19 00:04:15.050909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050933 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.050940 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050949 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:04:15.050962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.050976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.050986 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.051000 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051006 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.051019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051055 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.051061 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051070 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-19 00:04:15.051082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.051106 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:04:15.051120 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051125 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-19 00:04:15.051137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051159 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.051166 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051175 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-19 00:04:15.051191 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.051197 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051206 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-19 00:04:15.051218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.051245 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.051259 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051264 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.051277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051299 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.051306 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051314 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-19 00:04:15.051327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.051350 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:04:15.051364 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051370 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:04:15.051382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.051415 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051425 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:04:15.051437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.051462 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.051476 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051482 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.051494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051518 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.051525 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051534 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:04:15.051546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.051570 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:04:15.051613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051620 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:04:15.051633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051660 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:04:15.051667 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051677 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:04:15.051689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.051721 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.051736 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051742 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.051769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051792 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051798 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051834 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.051854 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.051909 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051922 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:04:15.051932 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-19 00:04:15.051944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:04:15.051968 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:04:15.051984 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.051990 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-19 00:04:15.052004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052028 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:04:15.052047 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052057 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:04:15.052070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.052093 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.052107 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052113 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.052125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052146 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052175 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052256 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.052280 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.052297 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052321 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:04:15.052332 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-19 00:04:15.052345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:04:15.052369 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:04:15.052385 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052391 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:04:15.052406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052431 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:04:15.052438 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052448 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:04:15.052461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.052486 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.052501 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052507 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.052520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052556 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052563 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052622 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.052660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.052691 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052711 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:04:15.052734 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-19 00:04:15.052760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:04:15.052808 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:04:15.052837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052848 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-19 00:04:15.052873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052921 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.052934 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.052952 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-19 00:04:15.052977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.053002 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053016 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-19 00:04:15.053036 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.053043 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053053 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:04:15.053071 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.053077 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053087 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:04:15.053104 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.053156 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053168 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:04:15.053188 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.053194 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053204 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-19 00:04:15.053252 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.053261 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053272 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:04:15.053286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.053335 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.053459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053466 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.053493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053516 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.053554 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053566 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-19 00:04:15.053587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.053626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:04:15.053649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053655 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-19 00:04:15.053669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053694 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.053702 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053716 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:04:15.053748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.053756 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053766 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:04:15.053783 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.053790 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053799 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:04:15.053813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.053846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.053861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053868 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.053881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053906 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.053913 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053922 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-19 00:04:15.053936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.053961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:04:15.053977 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.053983 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:04:15.053996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054021 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.054029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054051 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:04:15.054089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.054139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.054155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054161 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.054174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054197 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.054203 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:04:15.054225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.054249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:04:15.054263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054269 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:04:15.054281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054303 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.054310 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054319 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:04:15.054335 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.054341 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054350 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:04:15.054366 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.054372 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054381 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:04:15.054393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.054424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.054438 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054444 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.054456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054479 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.054486 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:04:15.054507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.054530 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:04:15.054544 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054550 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-19 00:04:15.054563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054609 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.054617 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054626 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:04:15.054644 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.054650 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054659 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:04:15.054675 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.054682 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054691 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:04:15.054712 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.054719 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054743 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:04:15.054761 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.054768 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054777 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:04:15.054790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.054832 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.054848 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054855 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.054869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054893 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.054900 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054910 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-19 00:04:15.054944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.054962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.054974 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:04:15.054990 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055020 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055027 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055050 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055063 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.055105 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.055136 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055145 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:04:15.055162 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.055168 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055177 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-19 00:04:15.055193 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.055199 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055208 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-19 00:04:15.055224 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.055230 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055239 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:04:15.055254 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.055261 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055269 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-19 00:04:15.055286 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:04:15.055292 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055300 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-19 00:04:15.055317 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.055323 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055331 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.055347 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.055353 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055362 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:04:15.055378 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.055384 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055393 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-19 00:04:15.055409 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.055416 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055424 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:04:15.055440 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.055446 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055455 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:04:15.055467 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055517 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.055534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.055540 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:04:15.055553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.055594 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.055602 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.055612 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:04:15.055630 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.055637 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.055646 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:04:15.055663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.055669 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.055678 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:04:15.055695 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.055703 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.055716 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:04:15.055742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.055769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.055780 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.055802 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.055817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.055841 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055848 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.055858 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-19 00:04:15.055871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.055887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.055897 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:04:15.055911 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055938 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055945 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055955 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055968 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.055985 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.055999 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056024 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.056043 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056053 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:04:15.056071 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.056077 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056086 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:04:15.056116 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.056122 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056131 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:04:15.056148 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.056154 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056163 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:04:15.056179 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.056185 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056194 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:04:15.056214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.056222 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056231 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:04:15.056247 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.056254 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056262 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:04:15.056278 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.056285 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056293 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:04:15.056309 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.056316 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056325 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:04:15.056341 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.056347 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056355 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:04:15.056371 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.056378 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056387 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:04:15.056399 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.056448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.056464 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.056470 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:04:15.056483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.056505 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.056512 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.056521 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:04:15.056537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.056543 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.056552 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:04:15.056568 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.056592 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.056608 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:04:15.056626 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:04:15.056633 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.056642 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.056655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.056680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.056691 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.056709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.056715 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.056743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.056768 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.056776 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.056785 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-19 00:04:15.056799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.056814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.056824 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:04:15.056838 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.056864 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.056871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.056881 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.056894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.056910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.056924 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.056949 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.056956 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.056966 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:04:15.056983 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.056990 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057000 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:04:15.057017 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.057023 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057045 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:04:15.057062 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.057069 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057078 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:04:15.057107 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.057113 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057122 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:04:15.057138 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.057145 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057153 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:04:15.057169 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.057175 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057184 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:04:15.057200 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.057207 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057215 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:04:15.057231 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.057237 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057246 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:04:15.057262 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057268 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057277 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-19 00:04:15.057293 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.057299 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057308 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:04:15.057323 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.057331 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057339 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:04:15.057352 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.057404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.057418 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057443 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057450 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057459 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057471 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057486 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.057499 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057522 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.057528 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057537 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-19 00:04:15.057553 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.057560 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057569 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-19 00:04:15.057615 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.057622 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057632 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:04:15.057649 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.057656 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057665 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-19 00:04:15.057681 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.057687 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057696 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-19 00:04:15.057732 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.057740 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057750 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:04:15.057768 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.057774 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057784 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-19 00:04:15.057801 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.057807 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057822 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-19 00:04:15.057841 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.057848 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057858 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-19 00:04:15.057876 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.057883 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057892 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:04:15.057909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.057916 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057925 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:04:15.057942 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.057948 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057958 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-19 00:04:15.057975 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.057982 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.057991 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:04:15.058008 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.058014 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.058024 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-19 00:04:15.058075 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.058139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.058159 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058166 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-19 00:04:15.058185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058210 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.058217 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058227 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:04:15.058239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.058264 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.058279 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058285 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.058302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058327 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.058333 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058343 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-19 00:04:15.058356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.058380 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:04:15.058395 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058401 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-19 00:04:15.058414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.058444 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:04:15.058470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.058476 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058486 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:04:15.058503 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.058510 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058518 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:04:15.058535 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:04:15.058541 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058554 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:04:15.058568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.058612 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-19 00:04:15.058628 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058634 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.058647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058671 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:04:15.058678 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058687 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-19 00:04:15.058700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.058749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.058764 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-19 00:04:15.058780 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:04:15.058808 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-19 00:04:15.058815 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:04:15.058825 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-19 00:04:15.058838 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:04:15.058855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.058869 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.058899 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.058906 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.058916 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-19 00:04:15.058934 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.058940 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.058950 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-19 00:04:15.058967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.058974 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.058984 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-19 00:04:15.059001 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:04:15.059008 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.059049 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:04:15.059097 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.059110 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.059146 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-19 00:04:15.059171 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.059179 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.059188 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-19 00:04:15.059206 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.059213 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.059222 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:04:15.059240 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.059246 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.059255 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-19 00:04:15.059273 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.059279 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.059289 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-19 00:04:15.059306 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.059313 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.059327 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:04:15.059342 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-19 00:04:15.059392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.059410 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.059417 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-19 00:04:15.059431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.059464 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.059477 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.059501 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:04:15.059528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.059555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.059592 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.059626 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.059638 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.059659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.059686 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:04:15.059693 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.059703 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-19 00:04:15.059722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.059739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.059749 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:04:15.059763 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-19 00:04:15.059809 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:04:15.059819 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:04:15.059831 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-19 00:04:15.059851 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:04:15.059859 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-19 00:04:15.059869 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-19 00:04:15.059887 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:04:15.059894 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:04:15.059903 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-19 00:04:15.059917 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-19 00:04:15.059941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.059957 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.059963 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:04:15.059982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.060007 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.060014 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.060024 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:04:15.060041 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.060048 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.060057 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:04:15.060092 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.060099 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.060109 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:04:15.060122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.060143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.060153 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060168 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.060174 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.060191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.060215 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060222 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.060231 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-19 00:04:15.060244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.060259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.060268 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:04:15.060281 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060306 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060313 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060323 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060336 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.060368 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060393 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.060400 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060409 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-19 00:04:15.060426 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.060433 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060446 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-19 00:04:15.060463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.060470 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060479 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:04:15.060495 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.060502 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060511 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-19 00:04:15.060567 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.060582 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060593 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-19 00:04:15.060626 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.060633 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060642 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-19 00:04:15.060664 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.060671 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060681 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-19 00:04:15.060701 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.060708 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060913 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:04:15.060952 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.060967 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.060979 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:04:15.060994 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.061041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.061059 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061065 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-19 00:04:15.061101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061126 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.061133 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061142 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:04:15.061160 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.061166 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061175 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:04:15.061191 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.061198 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061207 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:04:15.061223 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.061229 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061254 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:04:15.061271 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.061278 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061287 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:04:15.061299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.061339 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.061353 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061360 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.061506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061532 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061538 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061584 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.061621 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.061639 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061650 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:04:15.061660 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-19 00:04:15.061673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:04:15.061698 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:04:15.061713 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061719 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-19 00:04:15.061737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061762 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.061769 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061779 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-19 00:04:15.061792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.061818 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.061833 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061839 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.061852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061876 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:04:15.061883 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061893 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-19 00:04:15.061906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.061931 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-19 00:04:15.061946 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061952 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-19 00:04:15.061970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.061994 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.062001 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.062011 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:04:15.062024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.062052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.062062 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.062077 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.062082 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.062108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.062131 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062137 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.062146 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-19 00:04:15.062158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.062172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.062182 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:04:15.062194 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062218 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062224 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062233 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062245 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.062273 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062300 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.062307 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062316 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-19 00:04:15.062332 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.062338 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062347 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-19 00:04:15.062363 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.062369 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062378 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-19 00:04:15.062394 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.062400 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062409 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-19 00:04:15.062425 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.062431 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062439 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-19 00:04:15.062455 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:04:15.062462 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062470 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-19 00:04:15.062505 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:04:15.062513 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062523 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-19 00:04:15.062541 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:04:15.062547 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062556 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-19 00:04:15.062572 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:04:15.062585 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062595 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-19 00:04:15.062658 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.062671 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062702 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-19 00:04:15.062737 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.062745 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062761 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-19 00:04:15.062780 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.062787 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062796 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-19 00:04:15.062814 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.062821 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062830 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-19 00:04:15.062843 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.062905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.062923 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.062930 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-19 00:04:15.062948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.062973 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.062980 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.062990 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-19 00:04:15.063003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.063041 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.063057 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063063 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.063076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063098 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.063105 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063114 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-19 00:04:15.063127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.063152 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:04:15.063166 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063211 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:04:15.063234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063259 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.063266 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063275 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-19 00:04:15.063297 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.063304 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063313 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:04:15.063329 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.063336 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063345 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:04:15.063362 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.063368 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063377 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:04:15.063390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.063426 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063441 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063447 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.063465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063489 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063495 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063504 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-19 00:04:15.063517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.063542 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:04:15.063555 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063587 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063606 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063618 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063632 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.063662 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063687 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.063694 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063708 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:04:15.063729 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.063736 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:04:15.063762 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.063769 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063783 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-19 00:04:15.063801 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.063808 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063817 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:04:15.063835 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.063841 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063850 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:04:15.063867 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.063874 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063883 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-19 00:04:15.063900 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:04:15.063907 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063916 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-19 00:04:15.063929 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.063968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.063984 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.063990 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-19 00:04:15.064009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064046 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.064053 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064062 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-19 00:04:15.064079 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.064085 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064094 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-19 00:04:15.064110 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.064117 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064126 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-19 00:04:15.064142 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.064148 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064157 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-19 00:04:15.064174 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.064180 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064189 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-19 00:04:15.064206 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.064212 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064221 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-19 00:04:15.064237 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.064243 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064252 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:04:15.064268 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.064275 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064284 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:04:15.064297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.064347 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.064361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064368 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-19 00:04:15.064385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064409 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:04:15.064416 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064425 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-19 00:04:15.064438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.064463 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:04:15.064479 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:04:15.064485 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-19 00:04:15.064498 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-19 00:04:15.064514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064520 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-19 00:04:15.064533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064555 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.064579 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:04:15.064609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.064621 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:04:15.064632 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-19 00:04:15.064650 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.064656 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-19 00:04:15.064666 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-19 00:04:15.064682 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:04:15.064689 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-19 00:04:15.064699 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-19 00:04:15.064722 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.064729 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-19 00:04:15.064739 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.064756 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.064763 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:04:15.064772 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.064789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.064796 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:04:15.064806 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.064822 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.064829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-19 00:04:15.064838 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.064855 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:04:15.064861 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-19 00:04:15.064871 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:04:15.064887 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:04:15.064894 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-19 00:04:15.064908 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-19 00:04:15.064925 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.064932 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:04:15.064941 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.064958 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:04:15.064964 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-19 00:04:15.064974 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-19 00:04:15.064991 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.064997 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-19 00:04:15.065006 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.065023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.065042 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:04:15.065052 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.065067 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:04:15.065073 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-19 00:04:15.065082 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-19 00:04:15.065094 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-19 00:04:15.065124 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.065151 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:04:15.065176 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.065201 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-19 00:04:15.065225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.065249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:04:15.065274 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.065299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:04:15.065325 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.065349 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:04:15.065374 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.065398 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-19 00:04:15.065422 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-19 00:04:15.065452 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-19 00:04:15.065477 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-19 00:04:15.065501 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-19 00:04:15.065527 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-19 00:04:15.065551 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-19 00:04:15.065583 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.065625 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:04:15.065650 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.065676 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:04:15.065705 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.065734 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:04:15.065760 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.065786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:04:15.065851 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.065882 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:04:15.065908 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.065938 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:04:15.065965 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.065991 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:04:15.066017 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.066056 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:04:15.066081 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.066106 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:04:15.066130 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.066155 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:04:15.066181 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.066206 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:04:15.066236 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.066262 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:04:15.066286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.066311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:04:15.066336 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.066361 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:04:15.066386 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.066411 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:04:15.066435 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.066460 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:04:15.066485 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-19 00:04:15.066510 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-19 00:04:15.066534 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.066558 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:04:15.066590 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.066630 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:04:15.066656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.066682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:04:15.066712 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.066740 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-19 00:04:15.066766 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.066791 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:04:15.066816 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.066844 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:04:15.066870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.066896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:04:15.066934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.066965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:04:15.066991 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067008 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067045 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:04:15.067070 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067085 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067100 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067123 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:04:15.067147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:04:15.067240 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067270 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067309 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:04:15.067332 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067356 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.067380 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067403 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.067426 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067441 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067464 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.067488 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067503 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067526 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.067551 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067580 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.067620 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067649 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:04:15.067673 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067698 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.067729 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067768 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.067793 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067810 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067835 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:04:15.067860 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.067923 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067948 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:04:15.067973 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.067997 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:04:15.068021 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068058 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:04:15.068082 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068098 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068113 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068128 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068157 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068172 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068195 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.068219 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068234 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068249 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068272 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.068295 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068324 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.068348 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068379 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068402 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.068426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.068534 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068549 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068564 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068610 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068637 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.068661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068677 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068712 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.068777 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068802 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.068827 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068843 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068859 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068889 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.068913 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:04:15.068938 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069248 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:04:15.069274 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069289 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069310 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.069399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:04:15.069544 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069572 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:04:15.069621 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069646 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.069672 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069697 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.069732 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069801 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069819 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069860 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.069902 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.069996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:04:15.070101 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070116 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070157 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:04:15.070184 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070199 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070214 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070237 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:04:15.070283 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070487 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:04:15.070512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070595 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:04:15.070621 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070647 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.070673 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070700 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.070742 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070778 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070833 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.070884 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070920 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.070968 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.070996 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071034 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.071073 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071114 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:04:15.071144 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071169 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.071193 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071235 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:04:15.071260 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071275 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071299 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:04:15.071323 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071346 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.071370 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071394 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:04:15.071418 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071442 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:04:15.071465 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071488 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:04:15.071511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071596 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071624 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071649 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.071673 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071689 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071705 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071743 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.071775 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071801 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.071826 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071884 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.071909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.071974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:04:15.072037 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072065 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072081 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072096 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072120 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.072144 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072159 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072174 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072189 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072213 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.072236 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072260 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:04:15.072283 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072299 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072313 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072328 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072357 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:04:15.072380 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072403 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:04:15.072427 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072457 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072481 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.072504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:04:15.072642 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072666 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:04:15.072691 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072734 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:04:15.072760 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072786 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:04:15.072811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072860 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072885 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.072910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.072975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.073009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.073025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.073041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:04:15.073081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:04:15.073109 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.073160 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.073205 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.073249 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.073294 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.073336 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.073380 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-19 00:04:15.073423 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-19 00:04:15.073467 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-19 00:04:15.073510 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.073552 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.073619 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.073665 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.073726 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.073775 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.073823 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.073870 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.073916 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.073962 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.074021 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.074079 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.074122 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.074166 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.074215 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.074262 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.074305 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-19 00:04:15.074384 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.074484 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.074563 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.074635 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.074683 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.074742 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.074788 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.074837 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.074893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.074940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.074987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.075034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.075081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.075126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.075185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-19 00:04:15.075230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-19 00:04:15.075283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-19 00:04:15.075329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.075373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.075418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.075462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.075505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.075550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.075603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.075664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.075730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.075778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.075825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.075871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.075919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.076010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.076075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.076124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.076203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-19 00:04:15.076302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.076350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.076395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.076443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.076490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.076541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.076607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.076669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.076752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.076850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.076930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.076984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.077032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.077109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.077157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-19 00:04:15.077216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-19 00:04:15.077382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-19 00:04:15.077592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.077660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.077719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.077774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.077820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.077921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.078009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.078059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.078128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.078198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.078261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.078321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.078716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.078768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.078858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.078911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.078956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-19 00:04:15.079002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.079047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.079093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.079142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.079189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.079239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.079285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.079333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.079388 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:04:15.079413 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.079473 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.079527 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.079589 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.079645 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.079698 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.079755 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:04:15.079808 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:04:15.079861 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:04:15.079914 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.079967 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.080019 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.080072 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.080125 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.080178 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.080231 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.080283 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.080341 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.080395 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.080448 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.080500 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.080553 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.080620 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.080673 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.080733 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.080786 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:04:15.080840 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.080892 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.080944 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.080998 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.081051 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.081104 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.081156 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.081209 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.081270 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:04:15.081293 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.081346 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.081405 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.081459 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.081511 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.081564 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.081629 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:04:15.081682 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:04:15.081742 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:04:15.081796 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.081849 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.081901 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.081954 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.082007 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.082059 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.082112 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.082165 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.082218 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.082271 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.082323 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.082376 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.082429 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.082481 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.082534 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.082594 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.082648 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:04:15.082701 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.082759 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.082812 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.082865 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.082918 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.082971 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.083040 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.083094 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.083154 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-19 00:04:15.083176 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.083224 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.083272 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.083320 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.083367 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.083415 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.083480 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:04:15.083527 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:04:15.083580 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:04:15.083629 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.083676 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.083729 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.083777 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.083824 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.083871 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.083934 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.083987 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.084035 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.084082 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.084129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.084437 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.084486 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.084534 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.084588 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.084653 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.084703 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:04:15.084755 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.084803 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.084850 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.084897 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.084944 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.084991 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.085038 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.085100 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.085156 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-19 00:04:15.085177 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.085227 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.085281 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.085331 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.085381 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.085430 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.085479 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:04:15.085584 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:04:15.085656 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:04:15.085712 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.085784 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.085834 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.085925 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.086015 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.086067 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.086116 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.086165 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.086234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.086283 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.086332 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.086382 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.086473 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.086603 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.086715 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.086830 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.086882 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:04:15.086946 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.086997 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.087047 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.087096 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.087145 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.087213 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.087267 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.087342 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.087470 wsdl: current service: Service1 2019-08-19 00:04:15.087490 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-19 00:04:15.087520 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-19 00:04:15.087563 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-19 00:04:15.087600 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-19 00:04:15.087637 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-19 00:04:15.087657 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.087673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.087683 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.087692 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.087702 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.087714 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.087737 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:04:15.087760 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:04:15.087770 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:04:15.087779 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.087788 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.087799 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.087815 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.087830 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.087845 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.087860 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.087880 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.087895 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.087911 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.087926 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.087942 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.087959 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.087974 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.087990 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.088004 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.088019 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:04:15.088040 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.088055 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.088068 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.088112 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.088121 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.088134 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.088143 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.088151 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.088160 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.088171 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.088179 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.088187 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.088209 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.088220 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.088228 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:04:15.088236 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:04:15.088244 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:04:15.088252 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.088259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.088268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.088276 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.088283 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.088291 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.088306 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.088315 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.088322 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.088333 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.088341 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.088349 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.088357 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.088364 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.088372 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.088379 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.088387 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:04:15.088395 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.088403 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.088410 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.088418 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.088429 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.088437 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.088444 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.088452 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.088460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.088470 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.088478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.088486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.088494 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.088501 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.088508 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:04:15.088515 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:04:15.088522 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:04:15.088530 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.088537 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.088545 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.088552 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.088560 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.088567 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.088581 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.088590 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.088598 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.088615 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.088627 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.088634 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.088642 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.088650 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.088657 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.088664 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.088672 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:04:15.088679 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.088686 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.088693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.088702 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.088712 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.088720 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.088727 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.088734 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.088742 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:04:15.088754 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.088762 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:04:15.088770 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:04:15.088779 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:04:15.088786 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:04:15.088793 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:04:15.088800 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:04:15.088807 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:04:15.088818 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:04:15.088825 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:04:15.088833 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:04:15.088840 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:04:15.088848 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.088856 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.088863 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:04:15.088870 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:04:15.088876 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:04:15.088884 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:04:15.088891 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.088898 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:04:15.088913 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:04:15.088920 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:04:15.088927 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:04:15.088934 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:04:15.088942 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:04:15.088949 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:04:15.088956 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:04:15.088963 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:04:15.088970 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:04:15.088977 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:04:15.088984 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:04:15.088991 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:04:15.089002 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:04:15.089251 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-19 00:04:15.089262 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:04:15.089267 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:04:15.089271 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:04:15.089278 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-19 00:04:15.089283 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:04:15.089287 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:04:15.089300 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-19 00:04:15.089308 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:04:15.089347 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.089354 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:04:15.089367 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:04:15.089388 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-19 00:04:15.089395 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-19 00:04:15.089400 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-19 00:04:15.089404 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-19 00:04:15.089409 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:04:15.089420 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:04:15.089426 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:04:15.089431 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:04:15.089441 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.089450 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:04:15.089455 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-19 00:04:15.089478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.089487 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:04:15.089492 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.089515 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:04:15.089521 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-19 00:04:15.089525 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-19 00:04:15.089529 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-19 00:04:15.089534 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-19 00:04:15.089537 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-19 00:04:15.089542 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-19 00:04:15.089546 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-19 00:04:15.089553 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:04:15.089563 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:04:15.089569 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:04:15.089582 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:04:15.089590 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.089596 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:04:15.089600 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:04:15.089625 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:04:15.089631 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.089636 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.089642 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.089646 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:04:15.089656 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:04:15.089664 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:04:15.089669 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:04:15.089674 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:04:15.089680 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179230" 2019-08-19 00:04:15.089688 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:04:15.089692 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:04:15.089697 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:04:15.089707 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:04:15.089715 wsdl: in serializeType: returning: 179230 2019-08-19 00:04:15.089722 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:04:15.089730 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:04:15.089735 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:04:15.089739 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:04:15.089744 wsdl: in serializeType: returning: 179230 2019-08-19 00:04:15.089748 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179230 2019-08-19 00:04:15.089768 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179230 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-19 00:04:15.089772 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-19 00:04:15.089779 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2752"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-19 00:04:15.089793 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-19 00:04:15.089799 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179230 2019-08-19 00:04:15.089812 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-19 00:04:15.089887 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-19 00:04:15.089824 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:04:15.089836 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:04:15.089842 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:04:15.089846 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:04:15.089851 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:04:15.089858 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:04:15.089867 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:04:15.089875 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:04:15.089881 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:04:15.089893 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-19 00:04:15.089911 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:04:15.089919 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:04:15.097698 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:04:15.097718 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:04:15.097729 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-19 00:04:15.097734 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-19 00:04:15.097740 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:04:15.097745 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:04:15.097749 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:04:15.097754 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:04:15.097758 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-19 00:04:15.097791 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-19 00:04:15.130446 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-19 00:04:15.130488 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-19 00:04:15.130499 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:04:15.130505 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:04:15.130511 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:04:15.130517 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:04:15.130524 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:04:15.130530 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:04:15.130535 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:04:15.130541 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:04:03 GMT 2019-08-19 00:04:15.130549 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:04:15.130554 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-19 00:04:15.130560 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:04:15.130571 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-19 00:04:15.130608 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-19 00:04:15.130675 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-19 00:04:15.130688 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:04:15.130693 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-19 00:04:15.130699 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-19 00:04:15.130734 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:04:15.130747 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:04:15.130753 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:04:15.130782 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:04:15.130790 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 22:04:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-19 00:04:15.130827 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-19 00:04:15.130838 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-19 00:04:15.130862 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-19 00:04:15.130868 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-19 00:04:15.130990 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-19 00:04:15.131094 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-19 00:04:15.131100 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-19 00:04:15.131109 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-19 00:04:15.131121 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:04:15.131145 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-19 00:04:15.131201 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-19 00:04:15.131229 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:04:15.131240 nusoap_client: got fault 2019-08-19 00:04:15.131249 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-19 00:04:15.131253 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-19 00:04:15.131258 nusoap_client: detail =