Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 86.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2837670 Model turbiny: HX40W
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS
 Silnik: ISCEURO3
JR T2202
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:38:53 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:39:06.029370 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:39:06.029437 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:39:06.029453 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:39:06.029472 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:39:06.029483 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:39:06.029493 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:39:06.029510 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:39:06.029519 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:39:06.029527 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:39:06.029537 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:39:06.029546 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:39:06.029571 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:39:06.029577 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:39:06.029582 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:39:06.029586 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:39:06.029589 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:39:06.029603 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:39:06.029620 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:39:06.029629 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:39:06.029635 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:39:06.029641 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:39:06.029650 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:39:06.029660 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:39:06.037642 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:39:06.037685 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:39:06.037708 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:39:06.037721 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:39:06.037730 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:39:06.037739 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:39:06.037747 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:39:06.037796 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:39:06.067093 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:39:06.067132 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:39:06.067148 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:39:06.067157 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:39:06.067166 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:39:06.067175 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:39:06.067183 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:39:06.067192 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:39:06.067201 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:39:06.067210 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:38:53 GMT 2019-04-25 00:39:06.067218 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:39:06.067227 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:39:06.067236 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:39:06.067252 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:39:06.067310 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:39:06.074997 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.075041 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.082849 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.082886 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.082915 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 00:39:06.090894 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.091032 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.091063 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.091091 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.091121 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 00:39:06.099120 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.099156 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.099172 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.099187 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.099201 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-25 00:39:06.106478 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:39:06.106551 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:39:06.106574 soap_transport_http: read buffer of 4359 bytes 2019-04-25 00:39:06.106589 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:39:06.106597 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:39:06.106638 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:39:06.106688 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:39:06.106709 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:39:06.106720 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:39:06.106746 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:39:06.106755 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:39:06.106964 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:39:06.106980 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:39:06.107028 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107037 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:39:06.107059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107096 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.107105 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107120 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:39:06.107142 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.107151 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107166 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:39:06.107191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.107259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.107290 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107302 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.107333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107385 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.107407 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107429 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:39:06.107457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.107505 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:39:06.107535 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:39:06.107577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107616 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.107625 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107636 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:39:06.107655 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.107662 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107672 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:39:06.107691 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.107698 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107708 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:39:06.107721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.107757 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.107773 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107780 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:39:06.107796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107822 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.107830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107839 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:39:06.107853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.107879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:39:06.107895 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107901 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:39:06.107915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107940 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.107948 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107957 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:39:06.107976 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.107983 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.107994 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:39:06.108012 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.108019 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108029 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:39:06.108046 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.108053 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108063 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:39:06.108076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.108121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.108146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108157 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.108183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108228 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108240 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108313 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:39:06.108349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:39:06.108381 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108408 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:39:06.108430 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:39:06.108456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:39:06.108508 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:39:06.108538 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108550 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:39:06.108585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108637 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.108651 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108672 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:39:06.108700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.108747 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.108765 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108772 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.108787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108814 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.108821 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108831 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:39:06.108845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.108871 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:39:06.108886 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108893 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:39:06.108907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108932 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.108940 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108950 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:39:06.108963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.108978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.108988 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.109003 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109009 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.109023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109049 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.109056 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109066 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:39:06.109079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.109104 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:39:06.109120 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109126 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:39:06.109139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109164 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.109171 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109181 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:39:06.109200 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.109207 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109217 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:39:06.109229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.109258 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:39:06.109274 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109284 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.109301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109327 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.109334 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109344 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:39:06.109357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.109383 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:39:06.109405 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109414 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:39:06.109431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109457 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.109464 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109474 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:39:06.109494 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.109504 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109515 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:39:06.109529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.109559 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:39:06.109579 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109585 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.109605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109631 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.109638 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109648 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:39:06.109661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.109687 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:39:06.109702 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109708 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:39:06.109722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109759 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.109767 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109776 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:39:06.109789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.109813 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:39:06.109828 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109834 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.109847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109871 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.109878 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109887 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:39:06.109900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.109924 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:39:06.109938 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109944 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:39:06.109957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109981 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.109988 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.109997 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:39:06.110010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.110034 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.110048 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110054 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.110067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110091 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.110098 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110107 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:39:06.110120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.110144 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:39:06.110158 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110164 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:39:06.110178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110201 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.110208 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110217 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:39:06.110229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.110254 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.110268 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110275 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.110294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110333 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.110341 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110352 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:39:06.110365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.110390 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:39:06.110411 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110418 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:39:06.110432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110457 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.110464 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110474 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:39:06.110487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.110512 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.110527 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110534 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.110547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110572 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.110579 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110589 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:39:06.110602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.110627 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:39:06.110642 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110648 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:39:06.110661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110686 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.110693 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110703 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:39:06.110722 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.110729 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110739 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:39:06.110765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.110793 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.110809 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110815 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.110828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110853 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.110860 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110869 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:39:06.110882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.110906 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:39:06.110920 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110927 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:39:06.110940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110963 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.110970 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.110980 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:39:06.110993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.111017 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.111031 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111037 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.111050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111074 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.111081 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111091 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:39:06.111103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.111128 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:39:06.111142 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111148 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:39:06.111161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111185 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:39:06.111192 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111201 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:39:06.111214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.111238 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.111253 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111259 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.111271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111315 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111322 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111362 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:39:06.111383 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:39:06.111405 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111418 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:39:06.111428 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:39:06.111441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:39:06.111466 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:39:06.111482 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111488 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:39:06.111502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111527 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:39:06.111534 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111544 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:39:06.111557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.111581 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.111597 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111603 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.111617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111640 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111647 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111684 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:39:06.111704 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:39:06.111721 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111732 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:39:06.111742 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:39:06.111767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:39:06.111790 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:39:06.111805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111811 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:39:06.111825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.111856 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:39:06.111882 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.111889 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111898 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:39:06.111916 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.111927 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111944 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:39:06.111972 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.111980 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.111990 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:39:06.112008 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.112014 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112023 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:39:06.112041 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.112047 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112056 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:39:06.112073 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.112081 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112090 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:39:06.112103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.112149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.112165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112171 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.112186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112210 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.112217 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112226 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:39:06.112239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.112264 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:39:06.112283 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112290 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:39:06.112318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112344 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.112352 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112362 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:39:06.112380 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.112387 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112396 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:39:06.112421 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.112428 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112438 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:39:06.112451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.112486 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.112501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112507 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.112521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112546 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.112553 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112562 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:39:06.112576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.112601 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:39:06.112617 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112623 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:39:06.112637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112662 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.112669 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112679 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:39:06.112692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.112717 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.112732 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112739 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.112773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112797 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.112804 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112814 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:39:06.112826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.112851 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:39:06.112865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112871 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:39:06.112884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112908 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.112915 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112924 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:39:06.112941 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.112948 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112958 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:39:06.112976 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.112982 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.112992 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:39:06.113004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.113036 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.113050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113057 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.113070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113094 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.113101 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:39:06.113123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.113147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:39:06.113162 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113168 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:39:06.113181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113205 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.113212 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113221 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:39:06.113238 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.113245 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113254 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:39:06.113271 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.113282 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113294 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:39:06.113329 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.113337 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113347 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:39:06.113365 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.113372 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113382 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:39:06.113395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.113443 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.113459 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113465 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.113480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113506 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113513 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113523 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:39:06.113536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.113552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.113562 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:39:06.113576 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113606 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113613 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113623 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113636 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113652 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.113666 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113692 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.113699 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113709 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:39:06.113727 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.113734 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113744 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:39:06.113780 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.113786 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113796 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:39:06.113813 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.113820 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113829 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:39:06.113846 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.113853 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113862 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:39:06.113879 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:39:06.113886 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113895 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:39:06.113912 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.113919 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113928 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.113945 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.113952 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.113961 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:39:06.113984 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.113995 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114013 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:39:06.114042 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.114052 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114067 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:39:06.114089 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.114197 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.114207 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:39:06.114231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.114274 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.114286 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.114323 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:39:06.114354 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.114365 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.114382 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:39:06.114423 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.114436 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.114454 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:39:06.114487 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.114499 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.114517 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:39:06.114543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.114582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.114597 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114615 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.114621 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.114640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.114671 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114679 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.114689 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:39:06.114703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.114728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.114742 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:39:06.114757 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114786 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114794 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114804 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114817 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.114849 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114887 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.114894 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114904 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:39:06.114921 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.114928 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114938 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:39:06.114955 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.114961 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.114971 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:39:06.114988 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.114994 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.115004 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:39:06.115021 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.115028 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.115037 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:39:06.115054 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.115061 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.115070 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:39:06.115087 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.115093 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.115103 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:39:06.115120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.115126 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.115135 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:39:06.115152 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.115159 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.115168 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:39:06.115185 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.115191 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.115201 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:39:06.115218 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.115224 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.115233 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:39:06.115246 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.115323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.115344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.115351 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:39:06.115367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.115392 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.115406 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.115417 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:39:06.115436 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.115442 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.115452 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:39:06.115470 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.115477 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.115487 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:39:06.115504 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:39:06.115511 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.115521 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.115534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.115560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.115571 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.115587 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.115593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.115607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.115636 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.115648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.115666 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:39:06.115692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.115717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.115738 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:39:06.115777 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.115818 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.115826 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.115836 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.115849 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.115865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.115879 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.115910 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.115917 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.115927 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:39:06.115945 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.115952 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.115962 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:39:06.115983 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.115990 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.116000 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:39:06.116018 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.116024 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.116034 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:39:06.116051 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.116057 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.116067 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:39:06.116084 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.116091 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.116100 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:39:06.116117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.116123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.116132 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:39:06.116150 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.116159 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.116170 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:39:06.116187 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.116194 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.116204 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:39:06.116221 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116228 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.116237 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:39:06.116258 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.116265 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.116276 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:39:06.116313 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.116325 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.116336 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:39:06.116349 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.116414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.116432 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116462 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116469 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116480 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116493 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.116523 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116549 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.116556 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116565 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:39:06.116584 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.116591 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116600 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:39:06.116618 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.116624 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116634 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:39:06.116652 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.116659 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116668 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:39:06.116686 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.116693 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116702 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:39:06.116720 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.116727 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116736 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:39:06.116774 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.116780 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116790 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:39:06.116807 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.116814 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116824 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:39:06.116841 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.116847 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116857 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:39:06.116874 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.116880 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116889 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:39:06.116906 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.116913 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116922 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:39:06.116939 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.116945 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116955 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:39:06.116971 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.116978 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.116988 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:39:06.117005 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.117011 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.117020 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:39:06.117033 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.117095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.117114 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117121 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:39:06.117136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117165 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.117173 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117182 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:39:06.117195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.117223 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.117240 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117246 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.117259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117293 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.117318 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117329 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:39:06.117342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.117369 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:39:06.117385 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117391 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:39:06.117411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117437 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.117445 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117454 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:39:06.117473 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.117480 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117490 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:39:06.117508 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.117515 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117524 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:39:06.117542 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:39:06.117549 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117559 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:39:06.117572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.117609 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:39:06.117624 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117630 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.117644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117669 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:39:06.117676 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117686 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:39:06.117699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.117714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.117724 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:39:06.117738 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:39:06.117784 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:39:06.117791 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:39:06.117800 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:39:06.117813 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:39:06.117828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.117842 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.117866 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.117873 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.117883 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:39:06.117900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.117907 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.117916 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:39:06.117933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.117940 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.117949 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:39:06.117966 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:39:06.117973 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.117982 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:39:06.117999 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.118005 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.118015 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:39:06.118032 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.118038 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.118047 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:39:06.118065 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.118071 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.118081 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:39:06.118098 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.118104 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.118114 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:39:06.118131 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.118138 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.118147 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:39:06.118165 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.118171 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.118181 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:39:06.118193 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:39:06.118241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.118257 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118264 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:39:06.118281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118333 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.118340 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118350 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:39:06.118363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.118389 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.118411 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118418 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.118432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118457 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:39:06.118464 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118474 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:39:06.118488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.118513 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:39:06.118527 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:39:06.118553 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:39:06.118560 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:39:06.118569 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:39:06.118588 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:39:06.118594 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:39:06.118604 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:39:06.118622 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:39:06.118629 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:39:06.118639 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:39:06.118652 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:39:06.118675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.118691 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118697 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:39:06.118712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118738 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.118758 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118774 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:39:06.118791 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.118798 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118807 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:39:06.118824 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.118831 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118840 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:39:06.118852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.118884 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.118899 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118905 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.118919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118943 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.118950 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118959 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:39:06.118972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.118986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.118996 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:39:06.119009 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119035 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119042 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119051 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119064 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.119093 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119118 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.119124 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119134 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:39:06.119151 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.119158 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119167 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:39:06.119184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.119190 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119204 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:39:06.119234 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.119246 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119263 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:39:06.119293 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.119323 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119339 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:39:06.119368 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.119378 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119396 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:39:06.119438 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.119448 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119460 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:39:06.119480 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.119487 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119497 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:39:06.119520 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.119527 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119537 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:39:06.119550 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.119598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.119617 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119623 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:39:06.119638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119663 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.119670 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119680 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:39:06.119698 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.119705 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119715 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:39:06.119732 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.119739 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119762 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:39:06.119779 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.119786 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119795 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:39:06.119812 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.119819 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119828 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:39:06.119841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.119880 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.119895 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119901 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.119916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119939 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119945 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.119981 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:39:06.120001 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:39:06.120018 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120028 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:39:06.120038 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:39:06.120050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:39:06.120073 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:39:06.120088 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120094 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:39:06.120108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120132 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.120139 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120148 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:39:06.120161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.120185 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.120200 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120206 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.120219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120243 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:39:06.120250 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120259 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:39:06.120272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.120316 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:39:06.120332 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120339 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:39:06.120353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120379 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.120386 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120395 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:39:06.120415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.120440 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.120455 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120462 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.120476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120501 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120509 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120519 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:39:06.120533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.120549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.120559 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:39:06.120573 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120600 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120607 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120617 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120630 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.120662 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120687 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.120694 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120704 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:39:06.120722 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.120729 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120739 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:39:06.120777 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.120785 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120801 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:39:06.120826 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.120833 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120842 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:39:06.120860 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.120866 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120876 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:39:06.120893 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:39:06.120900 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120909 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:39:06.120926 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:39:06.120932 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120941 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:39:06.120959 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:39:06.120965 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.120975 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:39:06.120992 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:39:06.120998 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.121008 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:39:06.121025 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.121032 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.121041 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:39:06.121058 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.121065 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.121074 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:39:06.121091 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.121098 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.121107 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:39:06.121124 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.121130 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.121139 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:39:06.121152 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.121211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.121229 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121235 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:39:06.121250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121275 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.121285 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121296 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:39:06.121322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.121348 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.121364 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121371 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.121384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121416 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.121423 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121433 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:39:06.121447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.121472 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:39:06.121488 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121494 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:39:06.121508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121533 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.121540 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121550 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:39:06.121568 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.121575 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121585 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:39:06.121602 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.121610 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121620 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:39:06.121638 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.121644 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121689 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:39:06.121703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.121740 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.121777 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121783 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.121797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121822 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.121829 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121838 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:39:06.121851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.121866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.121876 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:39:06.121889 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.121915 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.121922 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.121931 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.121944 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.121959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.121973 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.121998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.122005 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.122014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:39:06.122031 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.122038 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.122047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:39:06.122064 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.122070 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.122080 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:39:06.122097 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.122104 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.122113 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:39:06.122130 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.122137 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.122146 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:39:06.122163 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.122169 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.122179 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:39:06.122196 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:39:06.122202 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.122212 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:39:06.122224 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.122260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.122279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122289 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:39:06.122327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122353 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.122360 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122370 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:39:06.122388 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.122395 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122412 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:39:06.122431 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.122438 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122448 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:39:06.122466 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.122473 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122482 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:39:06.122500 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.122507 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122516 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:39:06.122534 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.122541 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122551 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:39:06.122569 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.122575 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122585 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:39:06.122603 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.122610 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122619 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:39:06.122632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.122684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.122700 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122713 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:39:06.122727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122766 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:39:06.122779 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122788 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:39:06.122801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.122825 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:39:06.122842 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:39:06.122848 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:39:06.122859 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:39:06.122875 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122881 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:39:06.122894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122916 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:39:06.122935 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:39:06.122951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.122962 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:39:06.122971 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:39:06.122988 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.122995 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:39:06.123004 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:39:06.123020 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:39:06.123027 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:39:06.123036 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:39:06.123052 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.123059 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:39:06.123068 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.123085 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.123092 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:39:06.123101 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.123118 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.123124 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:39:06.123133 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.123150 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.123156 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:39:06.123165 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.123182 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:39:06.123188 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:39:06.123197 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:39:06.123214 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:39:06.123220 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:39:06.123229 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:39:06.123246 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.123252 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:39:06.123261 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.123290 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:39:06.123298 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:39:06.123326 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:39:06.123365 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.123376 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:39:06.123395 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.123437 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.123445 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:39:06.123457 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.123475 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:39:06.123482 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:39:06.123491 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:39:06.123505 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:39:06.123545 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.123576 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:39:06.123603 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.123631 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:39:06.123658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.123685 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:39:06.123711 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.123738 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:39:06.123777 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.123803 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:39:06.123830 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:39:06.123855 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:39:06.123881 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:39:06.123907 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:39:06.123933 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:39:06.123959 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:39:06.123985 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.124012 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:39:06.124037 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.124062 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:39:06.124087 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.124113 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:39:06.124139 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.124164 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:39:06.124190 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.124216 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:39:06.124242 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.124267 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:39:06.124313 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.124342 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:39:06.124375 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.124429 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:39:06.124474 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.124503 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:39:06.124530 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.124564 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:39:06.124617 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.124653 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:39:06.124695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.124771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:39:06.124822 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.124874 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:39:06.124921 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.124967 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:39:06.125021 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.125066 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:39:06.125115 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:39:06.125143 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:39:06.125168 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.125194 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:39:06.125220 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.125245 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:39:06.125290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.125319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:39:06.125345 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.125373 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:39:06.125405 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.125434 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:39:06.125460 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.125488 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:39:06.125514 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.125542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:39:06.125568 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.125597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:39:06.125625 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.125644 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.125670 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:39:06.125697 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.125714 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.125736 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.125763 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:39:06.125806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.125835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.125854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.125871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.125898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:39:06.125927 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.125971 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.126000 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126026 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.126057 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126079 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126113 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.126140 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126157 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126184 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.126211 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126237 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.126263 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126309 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:39:06.126348 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126375 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.126406 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126434 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.126461 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126478 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126504 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:39:06.126531 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126557 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.126583 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126610 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:39:06.126637 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126665 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:39:06.126714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126859 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.126884 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126901 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126917 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.126942 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.126976 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127001 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.127027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127043 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127060 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127085 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.127110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.127226 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127243 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127259 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127277 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127320 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.127346 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127363 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127381 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127432 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.127458 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127485 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.127512 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127529 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127546 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127563 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127591 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:39:06.127617 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127644 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:39:06.127670 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127688 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127719 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127780 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.127826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.127959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:39:06.127984 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128010 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:39:06.128039 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128065 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.128090 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128119 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.128146 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128163 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128200 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128225 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.128251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128339 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128356 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128390 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:39:06.128451 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128468 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128494 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:39:06.128520 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128538 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128555 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128580 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:39:06.128606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:39:06.128709 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128735 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.128774 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128800 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.128825 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128841 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128866 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.128891 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128908 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128933 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.128959 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.128984 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.129009 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129034 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:39:06.129059 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129085 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.129114 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129140 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:39:06.129166 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129186 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129212 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:39:06.129240 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129266 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.129297 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129338 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:39:06.129364 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129390 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:39:06.129432 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129464 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129496 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129528 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129616 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.129718 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129747 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129776 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129823 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.129882 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.129930 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.129980 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130014 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130045 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130150 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.130197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:39:06.130455 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130486 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130514 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130540 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130580 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.130621 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130647 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130673 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130698 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130739 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.130791 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130832 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:39:06.130872 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130899 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130925 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130951 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.130992 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:39:06.131031 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131071 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:39:06.131113 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131138 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131164 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131204 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.131242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:39:06.131444 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131484 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:39:06.131523 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131563 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:39:06.131603 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131649 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:39:06.131685 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131724 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131742 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131781 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.131806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131889 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:39:06.131947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:39:06.131973 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.132029 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.132078 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.132126 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.132186 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.132235 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:39:06.132289 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:39:06.132352 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:39:06.132410 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.132459 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.132547 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.132643 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.132733 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.132843 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.132901 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.132947 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.132995 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.133043 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.133093 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.133154 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.133201 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.133254 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.133327 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.133375 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:39:06.133429 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.133476 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.133522 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.133572 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.133668 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.133779 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.133874 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.133977 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.134088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.134166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.134216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.134285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.134338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.134387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:39:06.134465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:39:06.134524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:39:06.134572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.134632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.134680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.134727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.134786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.134834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.134880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.134925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.134970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.135016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.135063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.135109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.135156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.135206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.135264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.135330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:39:06.135377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.135430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.135479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.135567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.135652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.135759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.135845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.135894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.135949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.135994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.136040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.136086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.136131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.136177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:39:06.136223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:39:06.136268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:39:06.136340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.136388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.136444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.136491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.136538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.136586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.136633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.136679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.136727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.136789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.136836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.136883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.136930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.136980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.137066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.137112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:39:06.137162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.137207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.137251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.137322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.137372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.137433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.137481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.137529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.137586 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:39:06.137612 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.137673 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.137813 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.137923 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.138023 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.138112 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:39:06.138182 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:39:06.138235 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:39:06.138297 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.138352 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.138413 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.138467 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.138520 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.138574 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.138627 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.138680 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.138733 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.138806 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.138857 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.138909 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.138960 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.139011 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.139062 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.139113 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:39:06.139165 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.139216 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.139273 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.139345 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.139403 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.139457 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.139510 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.139563 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.139623 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:39:06.139647 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.139701 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.139768 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.139819 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.139871 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.139922 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:39:06.139974 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:39:06.140025 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:39:06.140081 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.140134 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.140189 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.140245 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.140319 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.140374 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.140435 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.140488 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.140542 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.140596 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.140650 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.140703 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.140770 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.140822 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.140873 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.140924 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:39:06.140975 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.141027 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.141078 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.141130 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.141181 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.141236 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.141318 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.141410 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.141511 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:39:06.141537 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.141622 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.141711 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.141822 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.141907 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.142004 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:39:06.142078 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:39:06.142171 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:39:06.142255 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.142322 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.142423 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.142515 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.142603 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.142696 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.142791 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.142905 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.142954 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.143001 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.143047 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.143093 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.143140 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.143187 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.143233 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.143284 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:39:06.143346 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.143394 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.143449 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.143497 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.143544 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.143592 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.143640 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.143689 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.143758 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:39:06.143780 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.143828 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.143876 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.143924 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.143971 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.144019 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:39:06.144067 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:39:06.144115 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:39:06.144162 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.144260 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.144331 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.144381 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.144436 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.144486 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.144536 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.144585 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.144635 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.144685 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.144736 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.144799 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.144847 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.144894 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.144941 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.144992 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:39:06.145090 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.145186 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.145265 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.145322 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.145372 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.145429 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.145480 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.145530 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.145583 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:39:06.145601 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:39:06.145632 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:39:06.145660 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:39:06.145689 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:39:06.145715 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:39:06.145735 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.145751 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.145761 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.145770 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.145779 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.145788 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:39:06.145797 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:39:06.145806 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:39:06.145814 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.145823 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.145831 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.145839 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.145848 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.145858 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.145867 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.145875 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.145883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.145892 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.145901 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.145909 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.145918 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.145926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.145934 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.145943 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:39:06.145951 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.146007 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.146015 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.146024 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.146032 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.146040 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.146050 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.146058 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.146067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.146077 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.146085 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.146093 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.146101 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.146109 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:39:06.146117 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:39:06.146125 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:39:06.146133 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.146140 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.146148 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.146156 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.146164 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.146172 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.146180 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.146187 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.146195 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.146203 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.146211 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.146218 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.146226 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.146233 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.146241 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.146248 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:39:06.146256 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.146263 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.146271 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.146284 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.146295 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.146305 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.146313 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.146321 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.146328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.146340 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.146351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.146360 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.146367 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.146375 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:39:06.146382 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:39:06.146390 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:39:06.146402 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.146410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.146418 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.146426 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.146434 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.146441 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.146448 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.146456 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.146464 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.146471 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.146478 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.146485 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.146494 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.146501 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.146508 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.146516 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:39:06.146522 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.146529 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.146536 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.146543 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.146551 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.146558 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.146565 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.146572 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.146579 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:39:06.146587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.146594 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:39:06.146602 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:39:06.146610 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:39:06.146617 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:39:06.146624 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:39:06.146632 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:39:06.146639 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:39:06.146647 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:39:06.146654 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:39:06.146661 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:39:06.146668 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.146676 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.146684 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:39:06.146691 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:39:06.146698 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:39:06.146706 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.146713 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:39:06.146720 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:39:06.146727 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:39:06.146734 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:39:06.146741 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:39:06.146748 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:39:06.146755 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:39:06.146771 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:39:06.146778 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:39:06.146785 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:39:06.146792 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:39:06.146799 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:39:06.146806 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:39:06.146813 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:39:06.146889 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:39:06.146900 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:39:06.146905 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:39:06.146910 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:39:06.146917 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:39:06.146921 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:39:06.146925 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:39:06.146935 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:39:06.146944 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:39:06.146984 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.146991 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:39:06.147005 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:39:06.147027 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:39:06.147033 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:39:06.147038 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:39:06.147042 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:39:06.147047 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:39:06.147057 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:39:06.147064 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:39:06.147069 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:39:06.147081 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.147090 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:39:06.147095 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:39:06.147118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.147127 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:39:06.147132 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.147155 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:39:06.147161 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:39:06.147165 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:39:06.147169 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:39:06.147173 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:39:06.147177 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:39:06.147181 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:39:06.147185 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:39:06.147192 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:39:06.147202 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:39:06.147208 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:39:06.147212 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:39:06.147218 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.147224 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:39:06.147228 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:39:06.147251 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:39:06.147257 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.147262 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.147277 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.147285 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:39:06.147296 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:39:06.147305 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:39:06.147309 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:39:06.147314 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:39:06.147320 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179230" 2019-04-25 00:39:06.147327 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:39:06.147332 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:39:06.147337 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:39:06.147342 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:39:06.147347 wsdl: in serializeType: returning: 179230 2019-04-25 00:39:06.147353 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:39:06.147360 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:39:06.147364 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:39:06.147368 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:39:06.147373 wsdl: in serializeType: returning: 179230 2019-04-25 00:39:06.147378 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179230 2019-04-25 00:39:06.147391 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179230 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:39:06.147395 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:39:06.147407 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4712"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:39:06.147422 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:39:06.147428 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179230 2019-04-25 00:39:06.147439 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:39:06.147512 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:39:06.147451 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:39:06.147463 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:39:06.147468 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:39:06.147473 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:39:06.147477 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:39:06.147483 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:39:06.147493 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:39:06.147500 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:39:06.147506 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:39:06.147519 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:39:06.147528 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:39:06.147535 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:39:06.155344 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:39:06.155364 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:39:06.155375 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:39:06.155381 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:39:06.155387 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:39:06.155392 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:39:06.155396 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:39:06.155402 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:39:06.155413 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:39:06.155437 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:39:06.165546 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:39:06.165574 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:39:06.165581 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:39:06.165586 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:39:06.165592 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:39:06.165599 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:39:06.165608 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:39:06.165614 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:39:06.165620 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:39:06.165629 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:38:53 GMT 2019-04-25 00:39:06.165635 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:39:06.165641 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:39:06.165647 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:39:06.165657 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:39:06.165684 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:39:06.165695 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:39:06.165705 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:39:06.165710 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:39:06.165714 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:39:06.165757 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:39:06.165769 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:39:06.165775 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:39:06.165797 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:39:06.165804 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:38:53 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:39:06.165838 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:39:06.165847 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:39:06.165868 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:39:06.165875 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:39:06.166028 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:39:06.166177 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:39:06.166187 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:39:06.166199 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:39:06.166215 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:39:06.166248 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:39:06.166365 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:39:06.166396 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:39:06.166415 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:39:06.166427 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:39:06.166434 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:39:06.166443 nusoap_client: detail =