Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 86.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2837670 Model turbiny: HX40W
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS
 Silnik: ISCEURO3
JR T2202
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 13:38:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 15:38:42.777952 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 15:38:42.778042 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:38:42.778077 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 15:38:42.778113 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:38:42.778134 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 15:38:42.778150 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 15:38:42.778173 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 15:38:42.778191 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:38:42.778206 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:38:42.778224 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:38:42.778241 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:38:42.778264 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:38:42.778275 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:38:42.778285 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:38:42.778295 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:38:42.778304 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 15:38:42.778327 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:38:42.778353 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:38:42.778371 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:38:42.778382 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 15:38:42.778394 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 15:38:42.778417 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:38:42.778435 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:38:42.784564 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:38:42.784603 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:38:42.784637 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 15:38:42.784651 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:38:42.784662 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:38:42.784673 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:38:42.784683 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 15:38:42.784746 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 15:38:42.800568 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 15:38:42.800634 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 15:38:42.800650 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:38:42.800662 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:38:42.800674 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:38:42.800686 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:38:42.800697 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:38:42.800712 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:38:42.800724 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:38:42.800736 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:38:29 GMT 2019-10-21 15:38:42.800749 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:38:42.800760 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 15:38:42.800773 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:38:42.800795 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 15:38:42.800850 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 15:38:42.800893 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 15:38:42.806676 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:38:42.806726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.806755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.806781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.806806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.806870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.806900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.812660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.812719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.813010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.813050 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:38:42.813076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.813101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.813154 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:38:42.813183 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:38:42.813287 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:38:42.813336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.813362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.818723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.818780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.818939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.818982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819149 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:38:42.819207 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:38:42.819240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.819960 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:38:42.820024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.824953 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:38:42.824999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825413 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825872 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.825940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.826109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.826144 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 15:38:42.826205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.826225 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.826248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.826267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.826295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.826319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.826339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.826366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.826389 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:38:42.826434 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 15:38:42.826448 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:38:42.826455 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 15:38:42.826587 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 15:38:42.826645 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:38:42.826665 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:38:42.826674 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:38:42.826701 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 15:38:42.826708 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 15:38:42.827009 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 15:38:42.827030 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 15:38:42.827103 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827115 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 15:38:42.827141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827179 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.827192 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827215 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:38:42.827243 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.827252 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827266 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:38:42.827286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.827343 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.827363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827372 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.827391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827425 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.827435 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827448 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 15:38:42.827465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.827499 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:38:42.827518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827526 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 15:38:42.827544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827577 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.827586 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827599 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:38:42.827632 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.827641 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827654 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:38:42.827676 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.827684 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827697 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:38:42.827713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.827755 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.827774 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827783 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 15:38:42.827801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827833 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.827843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827855 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 15:38:42.827872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.827904 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 15:38:42.827922 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827930 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 15:38:42.827948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.827979 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.827988 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828001 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:38:42.828023 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.828031 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828043 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:38:42.828065 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.828075 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828087 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:38:42.828109 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.828117 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828129 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:38:42.828145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.828193 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.828212 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828220 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.828238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828267 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828275 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828326 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.828352 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.828373 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828387 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:38:42.828400 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 15:38:42.828415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:38:42.828446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:38:42.828478 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828485 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 15:38:42.828502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828532 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.828540 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828552 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:38:42.828573 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.828580 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828591 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:38:42.828618 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.828627 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828639 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:38:42.828660 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.828668 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:38:42.828695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.828738 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.828755 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.828780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828810 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.828818 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828830 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 15:38:42.828846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.828876 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:38:42.828893 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828900 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 15:38:42.828916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828944 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.828952 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828964 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:38:42.828979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.828997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.829008 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.829025 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829032 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.829053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829084 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.829092 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829104 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 15:38:42.829119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.829149 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:38:42.829167 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829174 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 15:38:42.829190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829219 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.829228 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829239 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:38:42.829255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.829283 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.829300 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829308 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.829324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829353 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.829362 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829373 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 15:38:42.829389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.829418 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 15:38:42.829435 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829442 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 15:38:42.829457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829487 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.829495 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829507 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:38:42.829528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.829536 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829547 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:38:42.829563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.829597 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 15:38:42.829621 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829629 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.829645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829675 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.829683 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829695 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 15:38:42.829710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.829740 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 15:38:42.829757 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829764 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 15:38:42.829780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829808 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.829816 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829828 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:38:42.829848 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.829856 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829867 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:38:42.829883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.829916 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 15:38:42.829933 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829940 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.829956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.829985 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.829994 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830005 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 15:38:42.830020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.830049 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 15:38:42.830067 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830074 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 15:38:42.830090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830118 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.830126 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830138 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:38:42.830153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.830182 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 15:38:42.830199 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830206 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.830221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830250 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.830258 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830269 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 15:38:42.830285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.830314 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 15:38:42.830331 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830338 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 15:38:42.830353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830382 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.830390 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830401 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:38:42.830417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.830446 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.830463 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830472 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.830488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830516 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.830525 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830536 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 15:38:42.830552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.830582 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:38:42.830599 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830612 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 15:38:42.830629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830658 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.830666 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830678 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:38:42.830693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.830723 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.830740 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830747 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.830763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830792 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.830801 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830812 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 15:38:42.830827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.830858 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:38:42.830875 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830882 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 15:38:42.830898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830927 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.830936 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830947 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:38:42.830963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.830981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.830993 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.831010 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831018 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.831033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831062 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.831070 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831082 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 15:38:42.831097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.831127 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:38:42.831144 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831151 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 15:38:42.831167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831195 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.831203 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831215 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 15:38:42.831236 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.831243 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831255 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 15:38:42.831270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.831303 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.831320 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831327 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.831343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831372 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.831381 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831392 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 15:38:42.831408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.831437 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:38:42.831455 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831462 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:38:42.831478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831507 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.831516 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831528 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:38:42.831544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.831574 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.831592 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831599 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.831621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831654 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.831662 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831674 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:38:42.831690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.831721 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:38:42.831739 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831746 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:38:42.831762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831791 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:38:42.831799 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831811 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:38:42.831826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.831855 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.831873 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831880 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.831896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831924 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831931 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.831976 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.832000 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.832019 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832031 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:38:42.832043 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 15:38:42.832058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:38:42.832087 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:38:42.832104 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832112 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 15:38:42.832128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832158 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:38:42.832166 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832177 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:38:42.832193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.832222 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.832240 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832247 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.832263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832290 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832298 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.832366 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.832385 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832397 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:38:42.832409 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 15:38:42.832423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:38:42.832451 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:38:42.832469 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832476 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:38:42.832493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832522 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:38:42.832531 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832542 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:38:42.832557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.832587 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.832604 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832617 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.832634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832663 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832679 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832739 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.832762 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.832782 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832795 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:38:42.832807 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 15:38:42.832822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:38:42.832851 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:38:42.832869 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832876 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 15:38:42.832892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832921 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.832929 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832941 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 15:38:42.832962 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.832970 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.832981 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 15:38:42.833001 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.833009 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833021 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:38:42.833041 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.833049 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833060 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:38:42.833080 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.833088 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833099 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:38:42.833119 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.833127 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833138 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 15:38:42.833158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.833166 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833177 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:38:42.833192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.833250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.833269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833276 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.833293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833322 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.833331 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 15:38:42.833358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.833388 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:38:42.833405 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833412 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 15:38:42.833428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833457 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.833465 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833477 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:38:42.833498 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.833506 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833517 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:38:42.833537 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.833545 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833556 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:38:42.833571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.833616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.833635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833642 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.833658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833687 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.833696 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833707 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 15:38:42.833723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.833752 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:38:42.833770 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833777 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:38:42.833793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833823 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.833831 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833842 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:38:42.833858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.833887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.833906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833913 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.833929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833958 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.833967 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.833979 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:38:42.833994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.834024 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:38:42.834041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834049 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:38:42.834064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834094 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.834102 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834113 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:38:42.834134 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.834142 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834153 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:38:42.834173 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.834181 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834192 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:38:42.834207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.834245 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.834262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834270 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.834286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834314 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.834323 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834334 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:38:42.834350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.834379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:38:42.834397 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834404 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 15:38:42.834421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834450 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.834458 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834469 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:38:42.834490 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.834498 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834509 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:38:42.834530 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.834538 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834549 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:38:42.834569 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.834578 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834589 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:38:42.834615 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.834624 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834636 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:38:42.834651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.834700 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.834718 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834725 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.834741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834771 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.834779 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834790 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 15:38:42.834806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.834823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.834835 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:38:42.834851 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.834886 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.834894 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.834906 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.834921 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.834940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.834956 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.834986 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.834994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835005 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:38:42.835027 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.835035 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835046 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 15:38:42.835066 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.835074 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835085 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 15:38:42.835106 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.835113 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835124 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:38:42.835144 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.835151 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835162 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 15:38:42.835182 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:38:42.835191 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835202 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 15:38:42.835222 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.835229 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835240 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.835260 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.835269 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835280 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:38:42.835300 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.835308 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835319 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 15:38:42.835339 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.835347 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835359 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:38:42.835379 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.835386 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835397 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:38:42.835413 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.835499 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.835507 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:38:42.835524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.835554 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.835562 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.835574 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:38:42.835595 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.835603 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.835620 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:38:42.835641 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.835649 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.835660 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:38:42.835681 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.835689 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.835700 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:38:42.835716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.835747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.835759 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.835783 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.835802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.835831 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835839 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.835851 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 15:38:42.835867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.835884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.835896 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:38:42.835912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835944 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835952 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835964 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835980 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.835998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.836015 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836045 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.836053 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836065 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:38:42.836085 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.836093 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836104 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:38:42.836124 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.836132 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836143 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:38:42.836163 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.836171 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836182 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:38:42.836202 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.836210 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836222 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:38:42.836246 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.836255 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836267 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:38:42.836288 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.836296 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836307 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:38:42.836327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.836334 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836345 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:38:42.836365 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.836373 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836384 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:38:42.836405 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.836412 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836423 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:38:42.836443 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.836451 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836462 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:38:42.836477 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.836541 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.836562 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.836569 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:38:42.836586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.836621 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.836630 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.836642 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:38:42.836663 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.836671 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.836682 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:38:42.836702 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.836710 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.836721 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:38:42.836741 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:38:42.836749 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.836760 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.836775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.836806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.836818 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.836836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.836843 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.836859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.836888 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.836897 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.836908 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 15:38:42.836924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.836941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.836953 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:38:42.836969 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837000 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837009 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837020 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837036 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837055 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.837071 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837101 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.837110 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837121 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:38:42.837141 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.837149 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837160 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:38:42.837180 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.837188 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837199 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:38:42.837219 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.837227 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837238 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:38:42.837258 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.837266 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837278 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:38:42.837298 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.837306 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837317 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:38:42.837337 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.837345 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837355 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:38:42.837375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.837383 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837394 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:38:42.837414 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.837422 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837433 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:38:42.837454 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837461 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837472 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 15:38:42.837493 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.837500 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837511 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:38:42.837532 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.837539 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837552 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:38:42.837567 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.837642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.837663 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837697 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837706 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837717 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837733 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.837768 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837797 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.837805 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837817 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 15:38:42.837837 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.837845 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837856 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 15:38:42.837876 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.837885 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837896 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:38:42.837916 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.837924 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837936 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 15:38:42.837956 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.837963 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.837982 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 15:38:42.838003 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.838011 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838023 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:38:42.838043 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.838051 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838062 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 15:38:42.838082 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.838090 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838101 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 15:38:42.838121 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.838129 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838141 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 15:38:42.838161 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.838169 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838180 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:38:42.838200 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.838208 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838218 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:38:42.838239 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.838246 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838257 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 15:38:42.838278 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.838286 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838297 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:38:42.838317 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.838325 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838336 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 15:38:42.838352 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.838451 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838459 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 15:38:42.838486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838516 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.838524 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838536 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:38:42.838551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.838581 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838598 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838611 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.838629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838659 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.838667 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838678 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 15:38:42.838694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.838724 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:38:42.838742 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838750 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 15:38:42.838766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838795 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.838803 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838814 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:38:42.838835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.838843 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838859 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:38:42.838880 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.838889 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838901 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:38:42.838922 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:38:42.838930 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838941 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:38:42.838956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.838988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.839000 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 15:38:42.839018 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.839025 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.839042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.839070 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:38:42.839078 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.839090 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 15:38:42.839105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.839123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.839135 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 15:38:42.839151 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:38:42.839188 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839197 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:38:42.839209 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839224 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:38:42.839243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.839260 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839290 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.839298 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839309 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 15:38:42.839330 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.839338 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839349 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 15:38:42.839369 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.839377 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839388 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 15:38:42.839408 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:38:42.839416 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839427 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:38:42.839447 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.839455 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839467 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 15:38:42.839487 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.839495 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839506 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 15:38:42.839526 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.839534 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839545 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:38:42.839565 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.839573 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839589 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 15:38:42.839615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.839624 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839636 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 15:38:42.839656 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.839664 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839675 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:38:42.839691 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 15:38:42.839749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.839770 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.839778 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 15:38:42.839800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.839830 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.839838 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.839849 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:38:42.839865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.839883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.839894 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.839912 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.839919 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.839935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.839964 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:38:42.839972 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.839984 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 15:38:42.839999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.840017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.840028 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:38:42.840044 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 15:38:42.840075 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:38:42.840083 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:38:42.840095 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 15:38:42.840116 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:38:42.840123 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 15:38:42.840141 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 15:38:42.840163 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:38:42.840170 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:38:42.840182 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 15:38:42.840197 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 15:38:42.840226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.840244 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.840251 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:38:42.840267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.840296 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.840303 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.840315 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:38:42.840335 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.840343 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.840354 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:38:42.840374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.840382 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.840393 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:38:42.840408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.840435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.840447 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840464 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.840471 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.840492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.840522 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840531 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.840542 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 15:38:42.840558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.840575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.840587 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:38:42.840603 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840641 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840650 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840661 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840696 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.840713 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840748 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.840756 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840768 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 15:38:42.840789 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.840797 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840808 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 15:38:42.840829 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.840836 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840847 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:38:42.840867 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.840875 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840886 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 15:38:42.840907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.840915 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840925 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 15:38:42.840945 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.840953 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.840965 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 15:38:42.840985 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.840993 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.841004 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 15:38:42.841024 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.841032 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.841043 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:38:42.841063 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.841071 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.841082 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:38:42.841097 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.841151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.841171 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841178 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 15:38:42.841200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841229 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.841238 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841250 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:38:42.841270 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.841278 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841290 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:38:42.841310 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.841318 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841329 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:38:42.841349 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.841357 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841373 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:38:42.841393 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.841402 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841414 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:38:42.841429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.841479 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.841496 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841504 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.841520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841547 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841555 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.841630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.841654 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841667 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:38:42.841679 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 15:38:42.841694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:38:42.841723 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:38:42.841740 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841748 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 15:38:42.841764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841793 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.841802 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841814 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 15:38:42.841829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.841858 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.841875 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841883 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.841899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841928 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:38:42.841936 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841947 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 15:38:42.841963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.841980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.841992 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 15:38:42.842009 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.842016 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 15:38:42.842042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.842072 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.842080 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.842092 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:38:42.842107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.842125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.842137 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.842154 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.842161 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.842177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.842206 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842215 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.842226 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 15:38:42.842242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.842259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.842271 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:38:42.842287 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842319 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842327 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842344 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842360 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842379 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.842395 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842425 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.842433 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842445 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 15:38:42.842466 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.842475 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842486 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 15:38:42.842507 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.842515 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842526 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 15:38:42.842546 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.842554 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842566 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 15:38:42.842587 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.842595 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842611 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 15:38:42.842633 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:38:42.842642 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842653 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 15:38:42.842674 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:38:42.842682 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842693 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 15:38:42.842713 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:38:42.842721 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842739 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 15:38:42.842760 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:38:42.842768 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842780 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 15:38:42.842800 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.842808 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842819 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 15:38:42.842840 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.842847 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842859 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 15:38:42.842879 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.842887 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842898 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 15:38:42.842918 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.842925 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.842937 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 15:38:42.842952 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.843025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.843046 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843054 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 15:38:42.843076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843106 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.843114 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843125 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 15:38:42.843141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.843170 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.843188 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843195 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.843211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843245 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.843254 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843265 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 15:38:42.843281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.843310 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:38:42.843327 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843335 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:38:42.843351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843381 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.843389 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843400 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 15:38:42.843421 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.843429 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843440 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:38:42.843460 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.843468 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843479 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:38:42.843499 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.843507 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843518 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:38:42.843533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.843576 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.843594 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843601 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.843628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843658 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.843666 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843678 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 15:38:42.843694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.843711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.843723 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:38:42.843739 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.843771 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.843779 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.843790 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.843806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.843824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.843841 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.843875 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.843891 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.843903 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:38:42.843924 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.843932 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.843943 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:38:42.843963 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.843971 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.843981 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 15:38:42.844002 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.844010 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.844021 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:38:42.844041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.844049 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.844060 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:38:42.844080 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.844087 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.844098 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 15:38:42.844119 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:38:42.844126 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.844138 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 15:38:42.844153 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.844201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.844222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844230 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 15:38:42.844246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844275 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.844283 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844294 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 15:38:42.844315 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.844323 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844334 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 15:38:42.844354 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.844361 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844373 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 15:38:42.844393 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.844401 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844412 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 15:38:42.844433 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.844441 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844452 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 15:38:42.844472 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.844480 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844491 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 15:38:42.844511 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.844519 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844530 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:38:42.844550 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.844557 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844573 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:38:42.844589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.844660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.844678 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844686 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 15:38:42.844703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844732 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:38:42.844740 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844752 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 15:38:42.844767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.844797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:38:42.844816 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:38:42.844824 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 15:38:42.844836 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 15:38:42.844854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844861 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 15:38:42.844876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844903 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.844926 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:38:42.844945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.844962 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:38:42.844975 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 15:38:42.844995 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.845003 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 15:38:42.845015 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 15:38:42.845034 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:38:42.845041 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 15:38:42.845053 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 15:38:42.845072 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.845080 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 15:38:42.845091 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.845110 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.845118 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:38:42.845129 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.845149 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.845156 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:38:42.845184 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.845204 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.845212 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 15:38:42.845426 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.845449 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:38:42.845457 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 15:38:42.845469 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:38:42.845488 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:38:42.845496 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 15:38:42.845507 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 15:38:42.845527 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.845535 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:38:42.845546 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.845565 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:38:42.845573 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 15:38:42.845584 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 15:38:42.845603 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.845617 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 15:38:42.845629 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.845650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.845658 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:38:42.845669 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.845688 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:38:42.845695 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 15:38:42.845707 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 15:38:42.845724 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 15:38:42.845767 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.845801 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:38:42.845832 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.845864 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 15:38:42.845894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.845925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:38:42.845955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.845986 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:38:42.846023 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.846053 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:38:42.846083 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.846113 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 15:38:42.846144 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 15:38:42.846173 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 15:38:42.846204 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 15:38:42.846234 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 15:38:42.846266 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 15:38:42.846296 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 15:38:42.846326 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.846357 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:38:42.846388 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.846419 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:38:42.846450 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.846480 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:38:42.846510 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.846540 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:38:42.846571 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.846602 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:38:42.846639 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.846670 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:38:42.846700 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.846731 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:38:42.846762 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.846791 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:38:42.846821 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.846857 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:38:42.846888 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.846918 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:38:42.846949 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.846981 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:38:42.847012 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.847042 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:38:42.847073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.847105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:38:42.847136 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.847167 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:38:42.847197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.847227 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:38:42.847258 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.847288 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:38:42.847318 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 15:38:42.847349 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 15:38:42.847379 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.847409 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:38:42.847439 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.847471 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:38:42.847501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.847532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:38:42.847562 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.847593 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 15:38:42.847630 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.847661 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:38:42.847696 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.847729 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:38:42.847760 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.847791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:38:42.847822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.847853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:38:42.847885 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.847905 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.847936 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:38:42.847966 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.847986 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848005 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848035 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:38:42.848066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848085 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:38:42.848184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848203 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848223 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:38:42.848302 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848333 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.848363 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848393 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.848422 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848455 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848489 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.848519 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848538 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848567 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.848595 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848630 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.848659 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848689 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:38:42.848718 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848747 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.848775 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848805 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.848834 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848853 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848882 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:38:42.848911 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848940 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.848969 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.848998 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:38:42.849027 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849056 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:38:42.849085 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849115 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:38:42.849144 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849163 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849182 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849218 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849236 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849288 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.849317 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849336 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849354 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849383 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.849411 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849441 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.849470 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849488 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849506 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849535 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.849564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.849703 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849722 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849740 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.849818 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849855 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849904 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.849933 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.849962 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.849996 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850015 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850033 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850051 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850080 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:38:42.850108 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850137 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:38:42.850165 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850183 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850202 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.850259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:38:42.850389 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850418 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:38:42.850448 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850477 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.850506 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850535 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.850564 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850603 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850643 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850696 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.850748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850885 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850916 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.850979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:38:42.851079 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851110 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851160 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:38:42.851211 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851245 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851276 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851326 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:38:42.851375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851437 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851467 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851516 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:38:42.851566 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851668 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:38:42.851771 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851823 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.851874 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.851924 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.851974 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852012 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852061 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.852111 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852142 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852191 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.852243 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852293 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.852342 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852392 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:38:42.852442 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852492 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.852542 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852593 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:38:42.852668 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852702 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852755 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:38:42.852806 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852856 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.852906 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.852956 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:38:42.853006 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853056 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:38:42.853107 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853156 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:38:42.853210 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853241 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853272 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853304 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853404 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.853503 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853533 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853564 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853620 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.853675 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853725 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.853777 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853809 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853840 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853890 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.853939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.853970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:38:42.854165 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854196 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854227 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854257 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854308 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.854360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854391 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854422 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854453 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854503 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.854562 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854620 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:38:42.854673 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854708 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854740 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854773 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854822 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:38:42.854872 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.854922 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:38:42.854971 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855001 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855036 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855087 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.855137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:38:42.855361 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855412 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:38:42.855461 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855511 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:38:42.855560 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855639 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:38:42.855690 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855723 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855756 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.855788 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.856148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.856201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.856232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.856263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.856295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.856326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.856357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.856387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.856419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:38:42.856471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:38:42.856528 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.856647 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.856715 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.856772 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.856826 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.856878 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.856933 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 15:38:42.856986 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 15:38:42.857039 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 15:38:42.857093 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.857145 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.857198 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.857263 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.857317 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.857372 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.857426 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.857479 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.857532 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.857586 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.857646 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.857701 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.857754 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.857808 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.857870 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.857928 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.857980 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 15:38:42.858032 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.858084 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.858136 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.858189 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.858243 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.858300 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.858358 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.858414 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.858477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.858529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.858582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.858642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.858695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.858746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.858799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 15:38:42.858852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 15:38:42.858907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 15:38:42.858960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.859011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.859063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.859115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.859166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.859219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.859272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.859325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.859377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.859431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.859483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.859537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.859590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.859649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.859707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.859764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.859815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 15:38:42.859867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.859919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.859970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.860024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.860077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.860135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.860186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.860240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.860302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.860356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.860409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.860462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.860515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.860566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.860626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 15:38:42.860680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 15:38:42.860733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 15:38:42.860786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.860838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.860892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.860951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.861003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.861056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.861108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.861162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.861216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.861269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.861323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.861377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.861429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.861482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.861540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.861597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.861655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 15:38:42.861707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.861758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.861810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.861865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.861919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.861977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.862028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.862083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.862146 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:38:42.862176 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.862245 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.862324 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.862386 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.862445 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.862505 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.862564 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:38:42.862630 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:38:42.862690 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:38:42.862749 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.862824 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.862884 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.862943 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.863003 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.863063 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.863122 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.863182 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.863293 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.863354 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.863413 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.863473 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.863532 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.863591 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.863657 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.863717 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.863777 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:38:42.863837 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.864137 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.864199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.864258 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.864319 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.864396 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.864455 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.864517 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.864587 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:38:42.864619 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.864679 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.864739 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.864799 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.864879 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.864938 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.865002 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:38:42.865063 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:38:42.865122 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:38:42.865182 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.865242 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.865322 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.865382 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.865442 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.865507 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.865566 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.865632 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.865693 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.865753 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.865813 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.865872 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.865932 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.865997 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.866057 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.866117 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.866183 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:38:42.866243 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.866303 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.866362 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.866422 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.866482 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.866542 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.866603 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.866671 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.866739 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 15:38:42.866764 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.866819 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.866873 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.866928 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.866982 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.867036 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.867090 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:38:42.867143 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:38:42.867196 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:38:42.867250 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.867615 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.867672 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.867731 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.867786 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.867841 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.867895 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.867949 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.868003 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.868057 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.868110 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.868164 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.868218 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.868271 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.868324 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.868379 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.868433 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:38:42.868487 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.868540 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.868623 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.868726 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.868835 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.868945 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.869053 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.869162 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.869234 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 15:38:42.869259 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.869317 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.869373 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.869472 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.869587 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.869708 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.869821 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:38:42.869933 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:38:42.870044 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:38:42.870156 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.870258 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.870366 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.870468 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.870583 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.870727 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.870840 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.870960 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.871058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.871118 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.871175 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.871238 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.871297 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.871353 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.871409 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.871466 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.871522 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:38:42.871578 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.871645 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.871707 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.871771 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.871828 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.871884 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.871942 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.871999 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.872060 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 15:38:42.872081 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 15:38:42.872116 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 15:38:42.872147 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 15:38:42.872178 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 15:38:42.872207 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 15:38:42.872232 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.872256 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.872269 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.872281 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.872293 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.872303 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.872313 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:38:42.872325 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:38:42.872336 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:38:42.872346 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.872357 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.872368 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.872378 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.872389 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.872400 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.872411 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.872422 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.872432 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.872442 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.872451 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.872461 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.872471 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.872481 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.872490 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.872500 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.872510 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:38:42.872520 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.872529 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.872539 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.872549 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.872561 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.872571 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.872581 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.872591 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.872602 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.872622 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.872632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.872642 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.872651 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.872661 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.872669 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:38:42.872684 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:38:42.872694 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:38:42.872703 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.872712 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.872721 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.872730 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.872744 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.872754 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.872764 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.872773 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.872782 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.872791 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.872800 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.872808 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.872818 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.872826 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.872835 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.872844 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.872853 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:38:42.872862 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.872872 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.872881 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.872890 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.872900 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.872908 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.872917 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.872926 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.872935 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.872947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.872957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.872966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.872975 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.872984 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.872992 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:38:42.873001 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:38:42.873010 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:38:42.873018 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.873027 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.873036 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.873044 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.873053 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.873062 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.873070 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.873079 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.873089 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.873097 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.873105 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.873113 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.873121 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.873130 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.873138 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.873151 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.873161 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:38:42.873169 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.873178 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.873186 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.873194 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.873202 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.873210 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.873218 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.873226 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.873234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:38:42.873245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.873253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:38:42.873262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:38:42.873272 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:38:42.873280 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:38:42.873288 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:38:42.873298 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:38:42.873306 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:38:42.873314 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:38:42.873322 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:38:42.873331 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:38:42.873339 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:38:42.873347 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.873355 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.873363 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:38:42.873371 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:38:42.873379 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:38:42.873387 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:38:42.873395 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.873403 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:38:42.873410 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:38:42.873419 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:38:42.873427 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:38:42.873435 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:38:42.873444 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:38:42.873451 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:38:42.873460 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:38:42.873468 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:38:42.873476 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:38:42.873484 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:38:42.873493 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:38:42.873501 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:38:42.873508 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:38:42.873809 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 15:38:42.873823 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:38:42.873830 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:38:42.873835 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:38:42.873844 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 15:38:42.873849 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:38:42.873854 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:38:42.873865 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 15:38:42.873876 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:38:42.873928 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.873936 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:38:42.873952 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:38:42.873977 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 15:38:42.873985 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 15:38:42.873991 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 15:38:42.873995 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 15:38:42.874001 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:38:42.874014 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:38:42.874023 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:38:42.874029 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:38:42.874043 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.874055 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:38:42.874060 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 15:38:42.874088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.874099 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:38:42.874105 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.874131 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:38:42.874138 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 15:38:42.874143 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 15:38:42.874147 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 15:38:42.874152 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 15:38:42.874157 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 15:38:42.874162 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 15:38:42.874167 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 15:38:42.874178 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179230" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:38:42.874192 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:38:42.874200 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:38:42.874205 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:38:42.874212 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.874219 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:38:42.874223 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:38:42.874250 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:38:42.874258 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.874264 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.874270 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.874275 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:38:42.874288 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:38:42.874298 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:38:42.874304 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:38:42.874309 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:38:42.874317 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179230" 2019-10-21 15:38:42.874325 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:38:42.874330 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:38:42.874336 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:38:42.874344 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:38:42.874350 wsdl: in serializeType: returning: 179230 2019-10-21 15:38:42.874357 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:38:42.874365 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:38:42.874369 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:38:42.874374 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:38:42.874380 wsdl: in serializeType: returning: 179230 2019-10-21 15:38:42.874385 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179230 2019-10-21 15:38:42.874407 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179230 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 15:38:42.874412 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 15:38:42.874424 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7254"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 15:38:42.874441 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 15:38:42.874448 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179230 2019-10-21 15:38:42.874460 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 15:38:42.874552 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 15:38:42.874476 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:38:42.874489 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:38:42.874495 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:38:42.874501 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:38:42.874506 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:38:42.874515 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:38:42.874527 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:38:42.874538 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:38:42.874544 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:38:42.874560 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 15:38:42.874572 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:38:42.874580 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:38:42.880666 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:38:42.880696 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:38:42.880710 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 15:38:42.880717 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 15:38:42.880723 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:38:42.880730 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:38:42.880739 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:38:42.880744 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:38:42.880750 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 15:38:42.880800 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 15:38:42.888753 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 15:38:42.888800 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 15:38:42.888811 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:38:42.888821 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:38:42.888830 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:38:42.888840 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:38:42.888850 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:38:42.888858 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:38:42.888867 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:38:42.888877 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:38:29 GMT 2019-10-21 15:38:42.888888 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:38:42.888897 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 15:38:42.888906 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:38:42.888920 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 15:38:42.888962 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 15:38:42.888988 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 15:38:42.889003 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:38:42.889010 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 15:38:42.889018 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 15:38:42.889066 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:38:42.889083 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:38:42.889093 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:38:42.889136 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:38:42.889147 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 13:38:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 15:38:42.889190 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 15:38:42.889204 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 15:38:42.889240 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 15:38:42.889250 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 15:38:42.889395 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 15:38:42.889560 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 15:38:42.889571 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 15:38:42.889585 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 15:38:42.889605 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:38:42.889645 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 15:38:42.889743 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 15:38:42.889782 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:38:42.889801 nusoap_client: got fault 2019-10-21 15:38:42.889813 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 15:38:42.889820 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 15:38:42.889833 nusoap_client: detail =