Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 84.9/86.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
4038849 Model turbiny: HX40W
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: VOLVO
 Silnik:
JR T3724
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:41:55 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:42:06.160539 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:42:06.160589 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:42:06.160603 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204837" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:42:06.160621 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:42:06.160630 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:42:06.160637 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:42:06.160651 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:42:06.160659 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:42:06.160666 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:42:06.160675 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:42:06.160683 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:42:06.160693 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:42:06.160699 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:42:06.160704 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:42:06.160708 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:42:06.160712 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:42:06.160724 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:42:06.160738 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:42:06.160747 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:42:06.160752 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:42:06.160758 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:42:06.160766 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:42:06.160775 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:42:06.168590 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:42:06.168612 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:42:06.168624 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:42:06.168631 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:42:06.168636 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:42:06.168641 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:42:06.168648 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:42:06.168675 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:42:06.403905 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:42:06.403964 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:42:06.403977 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:42:06.403989 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:42:06.404011 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:42:06.404022 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:42:06.404033 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:42:06.404044 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:42:06.404055 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:42:06.404065 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:41:55 GMT 2019-08-18 23:42:06.404075 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:42:06.404084 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:42:06.404095 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:42:06.404113 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:42:06.404155 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:42:06.404185 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:42:06.411580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.411630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.411850 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.411879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.411904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.411958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.412015 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:42:06.419668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.419767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.419813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.419838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.419980 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.420005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.420053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.420073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.420093 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.420134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.420153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.420189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.420209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.420243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.420350 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:42:06.427401 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:42:06.427723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:42:06.427882 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:42:06.427905 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-08-18 23:42:06.428038 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:42:06.428052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428166 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:42:06.428191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428615 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.428655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.435109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.435453 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:42:06.436018 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:42:06.436085 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:42:06.436119 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:42:06.436148 soap_transport_http: read buffer of 2936 bytes 2019-08-18 23:42:06.436189 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:42:06.436229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.436276 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:42:06.436320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.436358 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 23:42:06.436402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.436436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.436459 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.436517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.436548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.436651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.436685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.436734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.436749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:42:06.436804 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-18 23:42:06.436817 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:42:06.436823 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:42:06.436853 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:42:06.436886 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:42:06.436901 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:42:06.436920 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:42:06.436938 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:42:06.436942 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:42:06.437108 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:42:06.437124 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:42:06.437169 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437178 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:42:06.437198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437229 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.437238 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437252 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:42:06.437272 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.437280 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437290 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:42:06.437305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.437346 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.437362 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437368 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.437383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437409 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.437416 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:42:06.437440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.437466 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:42:06.437480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437486 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:42:06.437502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437527 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.437534 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437543 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:42:06.437560 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.437567 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437596 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:42:06.437617 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.437624 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437633 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:42:06.437647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.437681 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.437697 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437703 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:42:06.437717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437742 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.437749 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:42:06.437773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.437800 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:42:06.437815 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:42:06.437835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437860 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.437867 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437876 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:42:06.437894 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.437901 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437910 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:42:06.437927 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.437934 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437944 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:42:06.437961 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.437968 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.437977 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:42:06.437990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.438029 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.438044 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438050 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.438096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438127 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438134 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.438201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.438256 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438268 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:42:06.438278 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:42:06.438290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:42:06.438315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:42:06.438330 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438337 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:42:06.438351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438375 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.438382 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438397 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:42:06.438415 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.438422 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438431 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:42:06.438448 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.438454 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438463 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:42:06.438480 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.438486 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438495 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:42:06.438508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.438544 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.438559 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438565 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.438600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438627 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.438634 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:42:06.438658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.438683 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:42:06.438698 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438704 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:42:06.438719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438743 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.438750 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438759 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:42:06.438772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.438798 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.438813 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438819 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.438833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438858 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.438865 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438875 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:42:06.438888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.438926 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:42:06.438940 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438946 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:42:06.438963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.438988 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.438995 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:42:06.439017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.439042 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.439056 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439062 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.439074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439098 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.439105 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439114 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:42:06.439186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.439213 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:42:06.439230 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439236 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:42:06.439250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439281 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.439288 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439298 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:42:06.439316 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.439323 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439333 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:42:06.439346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.439375 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:42:06.439390 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439397 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.439410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439434 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.439441 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439451 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:42:06.439464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.439490 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:42:06.439504 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439510 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:42:06.439524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439548 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.439555 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439565 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:42:06.439593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.439601 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439611 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:42:06.439624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.439701 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:42:06.439718 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439724 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.439738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439763 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.439774 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439784 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:42:06.439798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.439823 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:42:06.439839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439845 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:42:06.439859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.439890 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439899 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:42:06.439954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.439971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.439981 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:42:06.439997 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440003 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.440016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440043 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.440051 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440060 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:42:06.440073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.440097 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:42:06.440112 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440177 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:42:06.440194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.440227 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440237 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:42:06.440250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.440281 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.440297 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440303 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.440316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440340 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.440347 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440357 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:42:06.440371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.440396 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:42:06.440411 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440417 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:42:06.440430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440454 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.440461 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440471 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:42:06.440485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.440511 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.440525 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440532 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.440545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440652 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.440660 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440671 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:42:06.440684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.440710 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:42:06.440725 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440731 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:42:06.440815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440843 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.440851 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440860 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:42:06.440874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.440900 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.440919 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440926 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.440969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.440995 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.441002 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441012 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:42:06.441026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.441055 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:42:06.441071 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441077 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:42:06.441090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441115 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.441122 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441132 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:42:06.441149 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.441156 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441165 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:42:06.441178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.441207 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.441222 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441228 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.441241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441265 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.441272 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441281 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:42:06.441295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.441319 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:42:06.441334 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441340 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:42:06.441354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441378 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.441385 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441394 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:42:06.441407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.441432 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.441447 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441453 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.441466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441492 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.441499 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441510 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:42:06.441523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.441549 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:42:06.441564 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441571 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:42:06.441591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441617 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:42:06.441624 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441634 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:42:06.441647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.441673 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.441729 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441763 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.441781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441806 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441813 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441851 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.441876 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.441893 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441904 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:42:06.441915 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:42:06.441940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:42:06.441964 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:42:06.441979 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.441985 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:42:06.441998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442023 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:42:06.442030 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442039 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:42:06.442052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.442076 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.442090 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442096 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.442108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442131 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442137 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442172 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.442191 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.442206 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442216 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:42:06.442226 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:42:06.442238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:42:06.442261 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:42:06.442275 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442281 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:42:06.442295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442318 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:42:06.442325 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442334 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:42:06.442347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.442372 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.442386 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442392 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.442404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442426 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442432 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442514 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.442537 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.442554 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442565 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:42:06.442583 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:42:06.442597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:42:06.442622 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:42:06.442638 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442644 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:42:06.442696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.442733 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442743 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:42:06.442762 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.442769 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442778 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:42:06.442800 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.442807 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442817 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:42:06.442834 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.442841 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442850 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:42:06.442867 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.442874 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442883 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:42:06.442901 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.442907 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442917 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:42:06.442934 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.442940 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.442950 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:42:06.442963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.443013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.443030 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443036 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.443050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443074 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.443081 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:42:06.443105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.443131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:42:06.443145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443152 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:42:06.443165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443189 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.443196 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443206 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:42:06.443223 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.443230 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443283 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:42:06.443308 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.443315 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443325 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:42:06.443338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.443372 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.443391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443398 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.443412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443437 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.443444 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443454 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:42:06.443467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.443493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:42:06.443508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443514 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:42:06.443528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443552 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.443559 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443568 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:42:06.443587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.443613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.443628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443635 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.443649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443673 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.443680 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443690 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:42:06.443704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.443729 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:42:06.443743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443750 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:42:06.443763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443788 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.443795 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443805 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:42:06.443882 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.443889 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443899 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:42:06.443930 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.443936 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443946 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:42:06.443958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.443999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.444010 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.444026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444033 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.444046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444071 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.444078 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:42:06.444101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.444127 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:42:06.444142 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444148 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:42:06.444161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444185 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.444192 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444201 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:42:06.444219 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.444226 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444235 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:42:06.444252 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.444259 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444268 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:42:06.444285 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.444292 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444302 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:42:06.444319 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.444325 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444335 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:42:06.444348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.444390 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.444406 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444412 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.444426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444450 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444457 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444467 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:42:06.444481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.444496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.444506 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:42:06.444519 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444548 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444556 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444565 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444584 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.444616 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444641 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.444648 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444658 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:42:06.444697 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.444706 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444718 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:42:06.444737 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.444774 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444788 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:42:06.444808 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.444815 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444825 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:42:06.444842 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.444849 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444858 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:42:06.444880 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:42:06.444887 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444897 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:42:06.444915 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.444922 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.444931 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.445018 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.445027 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445038 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:42:06.445070 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.445077 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445087 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:42:06.445104 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.445111 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445125 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:42:06.445142 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.445149 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445158 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:42:06.445172 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.445248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.445254 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:42:06.445268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.445293 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.445300 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.445309 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:42:06.445327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.445334 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.445343 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:42:06.445360 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.445367 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.445376 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:42:06.445393 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.445400 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.445409 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:42:06.445422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.445449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.445460 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445475 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.445481 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.445495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.445520 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.445537 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:42:06.445550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.445565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.445581 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:42:06.445596 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445622 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445630 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445639 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445653 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.445683 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445709 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.445716 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445725 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:42:06.445743 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.445750 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445759 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:42:06.445830 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.445840 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445852 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:42:06.445872 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.445879 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445889 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:42:06.445919 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.445926 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.445935 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:42:06.445960 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.446039 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.446054 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:42:06.446075 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.446082 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.446091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:42:06.446109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.446115 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.446125 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:42:06.446146 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.446153 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.446163 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:42:06.446181 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.446188 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.446197 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:42:06.446214 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.446221 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.446230 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:42:06.446244 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.446300 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.446317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.446324 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:42:06.446339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.446365 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.446372 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.446381 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:42:06.446399 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.446405 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.446427 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:42:06.446445 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.446451 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.446460 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:42:06.446477 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:42:06.446483 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.446492 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.446505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.446532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.446542 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.446563 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.446594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.446622 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446629 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.446639 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:42:06.446653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.446668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.446678 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:42:06.446692 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446719 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446725 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446735 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446748 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.446778 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446803 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.446810 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446820 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:42:06.446838 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.446844 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446854 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:42:06.446871 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.446878 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446887 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:42:06.446917 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.446924 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446933 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:42:06.446949 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.446956 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446965 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:42:06.446982 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.446988 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.446997 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:42:06.447014 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.447020 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.447029 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:42:06.447046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.447052 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.447061 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:42:06.447077 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.447085 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.447094 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:42:06.447111 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447117 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.447126 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:42:06.447157 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.447163 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.447172 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:42:06.447190 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.447196 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.447206 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:42:06.447219 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.447373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.447395 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447423 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447431 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447441 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447454 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.447505 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447529 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.447536 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447546 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:42:06.447563 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.447570 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447598 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:42:06.447617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.447624 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447633 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:42:06.447650 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.447657 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447666 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:42:06.447683 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.447690 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447699 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:42:06.447716 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.447723 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447732 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:42:06.447749 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.447756 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447765 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:42:06.447782 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.447789 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447798 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:42:06.447815 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.447822 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447832 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:42:06.447849 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.447856 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447865 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:42:06.447882 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.447889 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447898 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:42:06.447915 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.447922 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447931 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:42:06.447948 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.447955 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447964 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:42:06.447981 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.447988 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.447997 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:42:06.448011 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.448079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.448098 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448105 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:42:06.448133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448158 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.448164 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448174 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:42:06.448187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.448226 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.448241 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448247 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.448261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448286 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.448293 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448303 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:42:06.448316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.448342 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:42:06.448357 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448363 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:42:06.448376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448400 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.448407 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448416 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:42:06.448434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.448440 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448450 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:42:06.448467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.448474 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448483 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:42:06.448500 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:42:06.448506 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448516 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:42:06.448529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.448567 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:42:06.448588 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448594 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.448609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448634 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:42:06.448641 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448651 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:42:06.448664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.448680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.448690 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:42:06.448703 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:42:06.448731 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:42:06.448738 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:42:06.448748 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:42:06.448761 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:42:06.448778 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.448792 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.448817 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.448824 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.448834 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:42:06.448851 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.448858 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.448867 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:42:06.448884 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.448891 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.448901 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:42:06.448930 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:42:06.448937 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.448946 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:42:06.448962 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.448969 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.448978 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:42:06.448994 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.449001 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.449010 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:42:06.449026 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.449032 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.449041 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:42:06.449058 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.449064 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.449073 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:42:06.449089 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.449096 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.449105 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:42:06.449121 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.449128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.449137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:42:06.449149 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:42:06.449199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.449216 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449221 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:42:06.449235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449259 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.449265 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449275 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:42:06.449287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.449312 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.449326 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449332 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.449345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449369 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:42:06.449375 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449385 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:42:06.449398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.449422 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:42:06.449434 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:42:06.449459 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:42:06.449466 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:42:06.449475 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:42:06.449492 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:42:06.449498 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:42:06.449507 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:42:06.449524 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:42:06.449531 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:42:06.449540 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:42:06.449553 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:42:06.449595 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.449613 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449620 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:42:06.449634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449658 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.449665 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449675 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:42:06.449692 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.449700 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449709 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:42:06.449726 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.449733 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449742 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:42:06.449756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.449789 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.449804 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449810 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.449823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449848 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.449855 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449865 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:42:06.449878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.449893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.449915 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:42:06.449929 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.449954 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.449961 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.449971 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.449984 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.449999 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.450013 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.450036 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.450043 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.450052 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:42:06.450069 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.450076 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.450085 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:42:06.450102 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.450109 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.450118 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:42:06.450134 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.450140 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.450149 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:42:06.450166 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.450172 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.450181 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:42:06.450198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.450204 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.450213 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:42:06.450229 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.450236 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.450245 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:42:06.450261 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.450267 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.450276 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:42:06.450293 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.450299 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.450308 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:42:06.450321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.450366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.450382 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450388 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:42:06.450402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450426 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.450433 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450442 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:42:06.450459 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.450466 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450475 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:42:06.450491 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.450497 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450507 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:42:06.450523 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.450529 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450538 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:42:06.450555 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.450561 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450570 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:42:06.450602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.450644 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.450659 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450665 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.450680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450704 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450710 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450784 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.450806 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.450823 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450838 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:42:06.450849 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:42:06.450862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:42:06.450887 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:42:06.450903 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450922 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:42:06.450937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450960 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.450967 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.450976 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:42:06.450989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.451013 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.451027 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451033 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.451046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451069 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:42:06.451076 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451085 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:42:06.451098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.451122 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:42:06.451136 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451142 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:42:06.451155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451178 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.451184 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451194 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:42:06.451206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.451230 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.451245 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451251 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.451264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451288 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451295 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451304 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:42:06.451317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.451332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.451341 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:42:06.451354 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451380 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451386 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451396 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451408 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451424 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.451438 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451462 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.451469 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451478 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:42:06.451495 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.451501 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451511 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:42:06.451527 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.451533 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451543 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:42:06.451559 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.451566 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451592 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:42:06.451612 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.451620 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451629 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:42:06.451647 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:42:06.451653 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451663 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:42:06.451680 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:42:06.451686 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451696 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:42:06.451713 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:42:06.451719 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451729 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:42:06.451746 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:42:06.451753 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451762 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:42:06.451826 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.451835 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451846 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:42:06.451864 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.451871 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451881 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:42:06.451898 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.451909 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.451919 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:42:06.451990 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.452005 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.452023 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:42:06.452046 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.452181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.452220 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452227 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:42:06.452245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452271 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.452278 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452288 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:42:06.452302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.452329 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.452344 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452351 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.452364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452389 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.452396 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452406 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:42:06.452419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.452444 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:42:06.452459 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452465 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:42:06.452480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452553 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.452562 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452572 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:42:06.452599 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.452606 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452616 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:42:06.452637 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.452644 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452654 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:42:06.452672 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.452679 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452688 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:42:06.452701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.452781 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.452822 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452830 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.452845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452874 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.452882 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452892 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:42:06.452906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.452958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.452973 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:42:06.452989 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453017 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453024 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453034 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453068 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.453087 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453114 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.453121 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453131 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:42:06.453171 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.453179 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453191 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:42:06.453210 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.453216 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453226 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:42:06.453244 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.453250 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453260 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:42:06.453277 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.453284 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453332 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:42:06.453351 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.453358 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453367 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:42:06.453474 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:42:06.453482 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453492 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:42:06.453505 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.453546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.453635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.453644 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:42:06.453663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.453689 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.453696 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.453706 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:42:06.453724 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.453731 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.453746 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:42:06.453764 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.453771 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.453780 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:42:06.453797 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.453804 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.453813 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:42:06.453831 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.453838 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.453847 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:42:06.453865 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.453872 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.453881 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:42:06.453899 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.453906 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.453915 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:42:06.453932 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.453939 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.453948 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:42:06.453962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.454006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.454017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.454032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.454039 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:42:06.454055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.454080 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:42:06.454087 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.454097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:42:06.454111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.454126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.454136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:42:06.454153 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:42:06.454160 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:42:06.454170 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:42:06.454185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.454191 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:42:06.454204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.454227 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.454247 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:42:06.454264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.454274 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:42:06.454285 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:42:06.454301 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.454308 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:42:06.454319 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:42:06.454335 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:42:06.454341 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:42:06.454351 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:42:06.454368 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.454374 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:42:06.454384 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.454401 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.454407 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:42:06.454417 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.454434 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.454440 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:42:06.454450 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.454467 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.454473 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:42:06.454549 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.454568 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:42:06.454580 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:42:06.454591 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:42:06.454609 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:42:06.454616 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:42:06.454626 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:42:06.454647 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.454654 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:42:06.454664 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.454681 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:42:06.454688 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:42:06.454697 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:42:06.454714 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.454721 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:42:06.454731 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.454747 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.454754 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:42:06.454764 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.454780 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:42:06.454786 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:42:06.454796 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:42:06.454809 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:42:06.454843 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.454872 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:42:06.454899 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.454939 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:42:06.454964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.454990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:42:06.455015 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.455056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:42:06.455083 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.455109 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:42:06.455135 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.455161 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:42:06.455187 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:42:06.455214 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:42:06.455273 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:42:06.455305 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:42:06.455332 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:42:06.455358 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:42:06.455388 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.455414 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:42:06.455476 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.455504 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:42:06.455530 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.455561 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:42:06.455599 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.455626 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:42:06.455653 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.455679 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:42:06.455706 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.455732 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:42:06.455758 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.455785 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:42:06.455812 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.455838 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:42:06.455864 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.455892 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:42:06.455939 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.455989 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:42:06.456118 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.456149 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:42:06.456176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.456207 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:42:06.456235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.456261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:42:06.456291 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.456318 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:42:06.456365 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.456394 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:42:06.456421 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.456447 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:42:06.456506 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:42:06.456546 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:42:06.456580 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.456611 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:42:06.456638 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.456707 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:42:06.456737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.456763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:42:06.456790 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.456820 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:42:06.456846 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.456872 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:42:06.456898 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.456939 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:42:06.456965 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.456991 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:42:06.457016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.457042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:42:06.457068 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457085 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457110 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:42:06.457135 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457152 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457168 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457201 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:42:06.457228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457260 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:42:06.457326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457342 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:42:06.457442 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457466 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.457491 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457524 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.457590 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457609 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457651 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.457678 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457695 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457721 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.457816 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457842 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.457868 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457899 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:42:06.457937 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.457963 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.457988 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458013 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.458037 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458054 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458089 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:42:06.458115 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458140 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.458165 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458189 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:42:06.458214 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458239 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:42:06.458264 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458290 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:42:06.458315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458331 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458395 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.458460 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458475 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458491 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458516 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.458541 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458566 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.458675 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458695 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458712 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.458764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.458962 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458978 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.458993 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459011 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459037 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.459062 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459078 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459093 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459109 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459134 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.459160 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459185 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.459210 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459226 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459242 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459259 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459283 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:42:06.459308 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459333 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:42:06.459358 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459374 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459389 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459414 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.459439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:42:06.459552 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459582 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:42:06.459609 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459648 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.459674 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459700 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.459725 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459743 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459759 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459776 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459802 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.459828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.459989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:42:06.460081 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460098 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460123 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:42:06.460148 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460219 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460239 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460264 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:42:06.460288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460324 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460341 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:42:06.460390 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460467 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460493 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:42:06.460519 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460545 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.460571 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460603 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.460629 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460646 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460673 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.460699 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460715 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460741 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.460766 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460791 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.460817 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460843 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:42:06.460868 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460895 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.460921 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460947 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:42:06.460973 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.460990 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461016 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:42:06.461041 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461068 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.461093 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461132 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:42:06.461158 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461183 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:42:06.461207 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461232 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:42:06.461257 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461274 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461306 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461322 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461337 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461353 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461378 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.461403 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461419 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461434 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461459 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.461483 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461508 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.461533 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461549 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461565 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461596 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.461634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:42:06.461752 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461768 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461785 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461801 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461827 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.461852 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461869 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461885 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461914 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461939 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.461965 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.461990 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:42:06.462015 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462031 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462047 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462062 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462087 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:42:06.462112 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462137 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:42:06.462161 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462177 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462193 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462262 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.462287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:42:06.462399 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462423 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:42:06.462448 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462473 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:42:06.462498 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462523 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:42:06.462548 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462564 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462585 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462602 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462641 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.462668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462832 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462849 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:42:06.462879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:42:06.462921 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.462976 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.463025 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.463072 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.463120 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.463164 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.463210 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:42:06.463256 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:42:06.463302 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:42:06.463349 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.463426 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.463477 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.463524 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.463570 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.463636 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.463685 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.463734 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.463781 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.463829 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.463876 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.463937 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.463983 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.464031 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.464084 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.464134 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.464179 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:42:06.464225 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.464269 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.464314 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.464361 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.464407 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.464458 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.464503 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.464549 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.464668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.464723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.464771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.464819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.464867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.464913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.464961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:42:06.465022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:42:06.465068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:42:06.465116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.465161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.465206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.465251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.465340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.465388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.465438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.465485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.465583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.465650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.465703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.465784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.465837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.465886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.465950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.466000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.466045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:42:06.466090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.466134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.466180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.466335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.466440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.466495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.466546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.466601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.466657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.466706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.466754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.466802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.466850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.466896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.466956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:42:06.467002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:42:06.467048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:42:06.467093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.467226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.467277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.467329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.467376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.467425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.467472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.467520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.467569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.467640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.467701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.467750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.467800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.467849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.467901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.467967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.468012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:42:06.468098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.468147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.468193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.468269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.468318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.468373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.468509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.468562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.468650 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:42:06.468682 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.468743 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.468798 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.468904 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.468977 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.469029 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.469081 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:42:06.469133 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:42:06.469184 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:42:06.469236 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.469326 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.469383 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.469435 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.469523 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.469584 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.469652 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.469706 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.469764 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.469820 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.469873 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.469940 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.469993 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.470044 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.470095 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.470147 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.470200 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:42:06.470252 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.470304 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.470408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.470468 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.470584 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.470640 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.470700 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.470767 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.470844 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:42:06.470868 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.470923 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.470977 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.471045 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.471211 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.471296 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.471364 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:42:06.471668 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:42:06.471769 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:42:06.471826 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.471884 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.471963 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.472025 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.472094 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.472156 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.472209 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.472324 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.472406 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.472463 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.472517 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.472605 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.472704 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.472768 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.472899 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.472955 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.473067 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:42:06.473122 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.473178 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.473230 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.473282 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.473333 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.473386 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.473438 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.473492 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.473552 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:42:06.473578 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.473642 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.473691 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.473745 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.473793 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.473842 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.473891 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:42:06.473939 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:42:06.473988 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:42:06.474050 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.474097 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.474144 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.474190 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.474236 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.474283 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.474330 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.474376 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.474424 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.474471 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.474517 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.474583 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.474632 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.474680 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.474736 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.474784 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.474832 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:42:06.474882 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.474931 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.474979 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.475027 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.475075 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.475123 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.475220 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.475269 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.475337 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:42:06.475358 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.475408 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.475457 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.475506 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.475555 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.475623 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.475674 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:42:06.475730 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:42:06.475781 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:42:06.475832 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.475884 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.475935 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.476013 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.476083 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.476136 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.476185 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.476233 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.476282 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.476330 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.476380 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.476429 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.476477 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.476526 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.476579 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.476644 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.476695 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:42:06.476751 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.476801 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.476853 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.476903 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.476953 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.477003 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.477065 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.477115 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.477166 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:42:06.477183 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:42:06.477211 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:42:06.477237 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:42:06.477262 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:42:06.477287 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:42:06.477306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.477321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.477329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.477339 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.477346 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.477354 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.477400 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:42:06.477409 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:42:06.477418 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:42:06.477426 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.477433 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.477712 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.477723 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.477732 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.477740 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.477748 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.477757 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.477765 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.477773 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.477781 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.477789 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.477796 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.477804 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.477812 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.477819 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.477827 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:42:06.477835 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.477843 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.477850 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.477858 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.477866 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.477874 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.477881 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.477889 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.477897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.477908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.477916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.477924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.477933 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.477941 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.477949 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:42:06.477956 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:42:06.477965 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:42:06.477972 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.477980 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.477987 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.477995 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.478003 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.478010 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.478018 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.478026 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.478046 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.478054 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.478061 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.478107 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.478118 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.478126 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.478133 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.478140 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.478148 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:42:06.478155 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.478163 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.478174 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.478182 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.478190 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.478197 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.478207 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.478216 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.478224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.478233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.478240 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.478247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.478255 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.478261 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.478268 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:42:06.478274 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:42:06.478281 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:42:06.478288 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.478294 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.478301 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.478308 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.478315 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.478322 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.478383 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.478393 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.478400 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.478407 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.478414 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.478421 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.478429 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.478436 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.478443 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.478450 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.478457 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:42:06.478464 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.478470 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.478477 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.478484 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.478494 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.478501 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.478508 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.478514 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.478521 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:42:06.478530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.478536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:42:06.478544 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:42:06.478551 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:42:06.478557 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:42:06.478564 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:42:06.478570 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:42:06.478584 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:42:06.478591 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:42:06.478598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:42:06.478618 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:42:06.478629 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:42:06.478637 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.478644 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.478651 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:42:06.478658 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:42:06.478665 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:42:06.478672 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:42:06.478679 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.478685 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:42:06.478692 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:42:06.478700 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:42:06.478711 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:42:06.478718 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:42:06.478726 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:42:06.478732 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:42:06.478740 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:42:06.478746 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:42:06.478754 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:42:06.478760 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:42:06.478767 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:42:06.478774 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:42:06.478780 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:42:06.479136 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:42:06.479147 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:42:06.479152 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:42:06.479157 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:42:06.479163 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:42:06.479167 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:42:06.479171 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:42:06.479180 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:42:06.479233 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:42:06.479273 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.479280 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204837" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:42:06.479293 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:42:06.479315 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:42:06.479321 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:42:06.479325 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:42:06.479329 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:42:06.479334 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204837" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:42:06.479348 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:42:06.479355 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:42:06.479359 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:42:06.479369 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.479377 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:42:06.479382 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:42:06.479405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.479414 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:42:06.479419 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.479442 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:42:06.479447 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:42:06.479451 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:42:06.479455 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:42:06.479459 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:42:06.479462 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:42:06.479467 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:42:06.479471 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:42:06.479477 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204837" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:42:06.479487 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:42:06.479493 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:42:06.479497 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:42:06.479503 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.479508 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:42:06.479512 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:42:06.479536 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:42:06.479542 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.479547 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.479553 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.479557 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:42:06.479567 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:42:06.479580 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:42:06.479585 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:42:06.479590 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:42:06.479597 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204837" 2019-08-18 23:42:06.479604 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:42:06.479608 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:42:06.479612 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:42:06.479618 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:42:06.479623 wsdl: in serializeType: returning: 204837 2019-08-18 23:42:06.479629 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:42:06.479636 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:42:06.479640 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:42:06.479644 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:42:06.479648 wsdl: in serializeType: returning: 204837 2019-08-18 23:42:06.479653 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204837 2019-08-18 23:42:06.479670 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204837 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:42:06.479675 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:42:06.479681 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4647"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:42:06.479694 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:42:06.479699 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204837 2019-08-18 23:42:06.479708 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:42:06.479776 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:42:06.479719 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:42:06.479729 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:42:06.479734 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:42:06.479739 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:42:06.479742 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:42:06.479749 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:42:06.479758 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:42:06.479765 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:42:06.479770 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:42:06.479781 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:42:06.479789 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:42:06.479796 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:42:06.487573 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:42:06.487588 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:42:06.487599 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:42:06.487608 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:42:06.487616 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:42:06.487624 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:42:06.487631 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:42:06.487638 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:42:06.487646 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:42:06.487683 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:42:06.497664 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:42:06.497688 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:42:06.497697 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:42:06.497710 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:42:06.497716 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:42:06.497722 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:42:06.497728 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:42:06.497733 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:42:06.497742 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:42:06.497748 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:41:55 GMT 2019-08-18 23:42:06.497754 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:42:06.497759 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:42:06.497765 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:42:06.497773 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:42:06.497796 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:42:06.497806 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:42:06.497816 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:42:06.497820 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:42:06.497825 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:42:06.497856 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:42:06.497867 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:42:06.497873 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:42:06.497894 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:42:06.497900 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:41:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:42:06.497931 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:42:06.497942 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:42:06.497959 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:42:06.497965 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:42:06.498074 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:42:06.498186 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:42:06.498197 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:42:06.498207 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:42:06.498217 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:42:06.498241 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:42:06.498295 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:42:06.498323 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:42:06.498342 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:42:06.498355 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:42:06.498363 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:42:06.498371 nusoap_client: detail =