Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 84.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
57749702203 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3776
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 13:17:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 15:17:58.997075 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 15:17:58.997128 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:17:58.997150 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 15:17:58.997167 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:17:58.997177 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 15:17:58.997185 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 15:17:58.997198 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 15:17:58.997207 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:17:58.997213 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:17:58.997222 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:17:58.997230 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:17:58.997241 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:17:58.997247 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:17:58.997251 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:17:58.997256 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:17:58.997259 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 15:17:58.997272 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:17:58.997287 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:17:58.997296 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:17:58.997302 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 15:17:58.997308 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 15:17:58.997321 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:17:58.997329 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:17:59.012500 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:17:59.012563 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:17:59.012584 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 15:17:59.012594 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:17:59.012599 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:17:59.012604 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:17:59.012609 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 15:17:59.012640 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 15:17:59.029440 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 15:17:59.029499 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 15:17:59.029507 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:17:59.029513 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:17:59.029519 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:17:59.029525 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:17:59.029530 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:17:59.029538 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:17:59.029548 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:17:59.029554 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:17:45 GMT 2019-10-21 15:17:59.029560 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:17:59.029566 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 15:17:59.029572 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:17:59.029594 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 15:17:59.029630 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 15:17:59.029653 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 15:17:59.035590 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.035663 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.035838 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.035870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.035898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.041656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.041690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.041900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.041953 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:17:59.042141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.042158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.042353 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 15:17:59.042435 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 15:17:59.047954 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:17:59.048011 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.048054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.048078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.048121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.048135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.048177 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.048350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.048366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.048625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.048692 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.048736 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:17:59.048769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.048811 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.048842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.048914 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:17:59.048933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.048972 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.054250 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.054335 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:17:59.054355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.054395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.054424 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.054451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.054479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.054526 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.054571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.054622 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.054668 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:17:59.054939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.054993 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:17:59.055042 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.055083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.055096 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.055451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.055486 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.055512 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.055556 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 15:17:59.055626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.055671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.055710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.055733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.055766 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:17:59.055840 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:17:59.055889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:17:59.060671 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-21 15:17:59.060700 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:17:59.060709 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 15:17:59.060820 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 15:17:59.060864 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:17:59.060882 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:17:59.060891 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:17:59.060912 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 15:17:59.060916 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 15:17:59.061109 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 15:17:59.061126 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 15:17:59.061176 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061185 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 15:17:59.061206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061236 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.061246 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061264 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:17:59.061286 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.061294 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061304 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:17:59.061320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.061363 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.061379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061385 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.061400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061427 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.061435 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061446 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 15:17:59.061459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.061486 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:17:59.061501 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061507 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 15:17:59.061521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061546 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.061553 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061563 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:17:59.061587 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.061595 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061605 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:17:59.061623 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.061630 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061639 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:17:59.061652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.061687 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.061704 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061713 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 15:17:59.061728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061754 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.061761 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061771 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 15:17:59.061784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.061810 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 15:17:59.061824 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 15:17:59.061845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061870 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.061876 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061886 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:17:59.061903 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.061909 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061919 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:17:59.061936 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.061943 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061952 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:17:59.061969 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.061976 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.061985 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:17:59.061997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.062035 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.062050 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062057 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.062075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062148 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.062168 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.062186 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062197 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:17:59.062208 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 15:17:59.062220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:17:59.062245 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:17:59.062260 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062266 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 15:17:59.062281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062306 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.062312 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062322 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:17:59.062339 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.062346 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062355 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:17:59.062373 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.062379 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062389 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:17:59.062406 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.062412 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062504 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:17:59.062519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.062557 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.062580 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062590 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.062607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062633 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.062641 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062651 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 15:17:59.062664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.062690 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:17:59.062708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062716 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 15:17:59.062732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062757 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.062764 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062773 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:17:59.062786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.062812 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.062827 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062833 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.062846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062870 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.062877 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062887 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 15:17:59.062900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.062925 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:17:59.062940 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062946 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 15:17:59.062960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.062989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.062997 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063007 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:17:59.063020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.063045 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.063060 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063066 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.063080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063105 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.063111 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063121 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 15:17:59.063134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.063159 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 15:17:59.063173 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063179 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 15:17:59.063193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063218 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.063225 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063234 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:17:59.063252 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.063259 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063269 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:17:59.063282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.063311 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 15:17:59.063326 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063332 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.063345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063370 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.063378 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063387 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 15:17:59.063400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.063425 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 15:17:59.063440 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063446 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 15:17:59.063459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063484 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.063491 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063500 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:17:59.063518 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.063525 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063534 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:17:59.063547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.063582 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 15:17:59.063598 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063604 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.063618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063643 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.063650 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063660 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 15:17:59.063673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.063698 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 15:17:59.063721 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063731 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 15:17:59.063751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063777 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.063784 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063794 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:17:59.063807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.063837 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 15:17:59.063852 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063858 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.063872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063896 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.063903 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063912 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 15:17:59.063925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.063950 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 15:17:59.063965 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.063971 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 15:17:59.063984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064008 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.064015 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064025 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:17:59.064038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.064062 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.064077 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064083 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.064096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064121 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.064128 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064137 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 15:17:59.064150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.064176 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:17:59.064190 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064196 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 15:17:59.064210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064235 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.064242 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064252 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:17:59.064265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.064290 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.064305 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064311 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.064324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064350 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.064358 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064367 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 15:17:59.064381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.064406 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:17:59.064420 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064426 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 15:17:59.064440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064465 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.064472 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064481 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:17:59.064494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.064519 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.064534 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064540 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.064553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064590 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.064598 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064609 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 15:17:59.064622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.064648 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:17:59.064663 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064669 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 15:17:59.064682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064711 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.064719 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064730 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 15:17:59.064748 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.064755 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064764 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 15:17:59.064777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.064806 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.064821 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064827 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.064841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064865 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.064872 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064882 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 15:17:59.064895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.064920 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:17:59.064934 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064941 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:17:59.064954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064978 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.064985 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.064995 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:17:59.065008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.065033 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.065047 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065053 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.065066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065094 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.065101 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065111 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:17:59.065124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.065150 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:17:59.065164 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065170 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:17:59.065184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065209 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:17:59.065216 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065226 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:17:59.065239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.065264 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.065279 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065285 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.065299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065322 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065328 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065366 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.065387 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.065403 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065414 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:17:59.065424 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 15:17:59.065437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:17:59.065462 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:17:59.065476 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065483 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 15:17:59.065496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065521 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:17:59.065528 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065538 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:17:59.065551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.065582 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.065598 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065604 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.065618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065642 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065648 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065685 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.065710 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.065729 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065740 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:17:59.065750 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 15:17:59.065762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:17:59.065786 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:17:59.065802 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065808 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:17:59.065822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065847 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:17:59.065853 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065863 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:17:59.065876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.065901 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.065916 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065922 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.065935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065959 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065965 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.065978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066001 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.066021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.066037 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066048 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:17:59.066058 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 15:17:59.066070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:17:59.066095 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:17:59.066109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066116 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 15:17:59.066129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066154 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.066161 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066171 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 15:17:59.066189 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.066195 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066205 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 15:17:59.066222 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.066229 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066238 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:17:59.066255 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.066262 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066271 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:17:59.066288 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.066295 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066304 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:17:59.066321 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.066327 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066337 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 15:17:59.066353 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.066360 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066369 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:17:59.066382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.066431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.066448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066454 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.066468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066494 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.066501 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 15:17:59.066523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.066548 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:17:59.066563 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066569 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 15:17:59.066589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066614 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.066621 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066631 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:17:59.066648 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.066655 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066664 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:17:59.066682 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.066688 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066697 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:17:59.066716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.066749 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.066764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066770 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.066784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066808 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.066815 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066825 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 15:17:59.066838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.066863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:17:59.066878 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066884 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:17:59.066897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066921 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.066928 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066938 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:17:59.066951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.066975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.066990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.066996 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.067010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067068 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.067077 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:17:59.067103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.067130 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:17:59.067145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067151 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:17:59.067165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067191 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.067198 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067208 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:17:59.067226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.067232 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067242 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:17:59.067259 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.067265 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067275 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:17:59.067288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.067321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.067335 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067342 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.067356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067380 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.067387 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:17:59.067411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.067436 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:17:59.067451 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067457 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 15:17:59.067471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067495 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.067502 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067512 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:17:59.067529 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.067535 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067545 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:17:59.067563 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.067570 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067588 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:17:59.067607 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.067614 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067623 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:17:59.067640 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.067647 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067656 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:17:59.067669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.067717 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.067733 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067739 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.067753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067778 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.067785 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067795 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 15:17:59.067808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.067824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.067834 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:17:59.067848 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.067877 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.067885 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.067894 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.067907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.067923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.067937 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.067962 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.067969 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.067979 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:17:59.067996 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.068003 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068013 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 15:17:59.068030 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.068037 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068046 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 15:17:59.068063 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.068070 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068079 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:17:59.068096 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.068103 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068112 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 15:17:59.068130 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:17:59.068136 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068146 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 15:17:59.068163 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.068171 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068181 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.068198 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.068205 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068215 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:17:59.068232 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.068238 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068248 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 15:17:59.068265 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.068271 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068281 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:17:59.068298 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.068304 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068313 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:17:59.068326 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.068400 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.068406 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:17:59.068420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.068444 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.068451 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.068461 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:17:59.068478 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.068485 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.068495 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:17:59.068512 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.068519 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.068528 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:17:59.068545 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.068552 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.068561 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:17:59.068579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.068607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.068618 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068634 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.068640 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.068655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.068680 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068687 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.068697 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 15:17:59.068717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.068733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.068743 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:17:59.068757 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068785 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068792 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068802 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068815 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.068845 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068870 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.068877 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068887 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:17:59.068904 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.068911 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068920 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:17:59.068937 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.068944 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068953 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:17:59.068970 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.068977 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.068986 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:17:59.069003 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.069010 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.069019 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:17:59.069040 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.069047 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.069057 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:17:59.069075 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.069081 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.069091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:17:59.069108 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.069115 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.069124 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:17:59.069141 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.069147 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.069157 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:17:59.069174 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.069181 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.069190 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:17:59.069207 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.069214 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.069223 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:17:59.069236 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.069291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.069309 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.069315 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:17:59.069331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.069357 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.069364 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.069373 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:17:59.069391 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.069397 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.069407 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:17:59.069424 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.069430 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.069440 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:17:59.069457 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:17:59.069463 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.069472 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.069485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.069513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.069524 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.069545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.069558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.069589 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069597 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.069607 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 15:17:59.069620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.069635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.069646 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:17:59.069659 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069686 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069693 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069706 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069721 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069737 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.069751 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069776 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.069783 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069793 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:17:59.069811 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.069817 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069827 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:17:59.069844 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.069850 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069860 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:17:59.069877 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.069884 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069893 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:17:59.069910 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.069917 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069926 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:17:59.069944 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.069950 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069960 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:17:59.069977 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.069983 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.069992 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:17:59.070009 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.070016 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.070025 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:17:59.070043 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.070049 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.070059 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:17:59.070076 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070083 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.070092 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 15:17:59.070109 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.070116 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.070125 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:17:59.070142 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.070148 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.070158 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:17:59.070170 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.070228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.070244 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070272 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070279 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070289 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070302 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.070332 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070357 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.070364 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070373 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 15:17:59.070391 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.070398 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070408 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 15:17:59.070425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.070431 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070440 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:17:59.070457 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.070464 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070473 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 15:17:59.070490 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.070497 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070506 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 15:17:59.070523 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.070529 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070538 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:17:59.070555 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.070561 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070570 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 15:17:59.070593 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.070600 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070609 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 15:17:59.070627 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.070633 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070644 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 15:17:59.070661 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.070667 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070676 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:17:59.070694 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.070702 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070723 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:17:59.070742 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.070749 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070758 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 15:17:59.070775 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.070782 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070791 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:17:59.070808 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.070815 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070824 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 15:17:59.070837 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.070903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.070922 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.070928 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 15:17:59.070948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.070973 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.070980 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.070990 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:17:59.071003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.071029 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.071044 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071050 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.071063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071088 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.071095 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071110 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 15:17:59.071124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.071150 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:17:59.071165 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071171 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 15:17:59.071185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071210 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.071217 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071226 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:17:59.071243 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.071250 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071259 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:17:59.071276 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.071283 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071292 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:17:59.071309 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:17:59.071316 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071325 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:17:59.071338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.071375 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 15:17:59.071390 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071396 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.071414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071440 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:17:59.071447 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071457 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 15:17:59.071470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.071485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.071495 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 15:17:59.071509 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:17:59.071537 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071544 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:17:59.071553 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071566 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:17:59.071588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.071604 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071629 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.071636 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071646 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 15:17:59.071706 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.071716 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071733 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 15:17:59.071753 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.071760 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071769 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 15:17:59.071791 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:17:59.071798 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071807 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:17:59.071825 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.071832 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071841 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 15:17:59.071858 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.071865 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071874 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 15:17:59.071891 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.071897 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071906 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:17:59.071923 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.071930 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071939 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 15:17:59.071956 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.071962 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.071972 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 15:17:59.071989 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.071996 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.072005 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:17:59.072018 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 15:17:59.072068 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.072086 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072093 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 15:17:59.072112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072137 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.072144 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072153 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:17:59.072166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.072192 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.072207 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072213 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.072231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072256 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:17:59.072263 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072272 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 15:17:59.072286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.072311 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:17:59.072324 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 15:17:59.072349 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:17:59.072356 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:17:59.072366 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 15:17:59.072383 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:17:59.072390 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 15:17:59.072399 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 15:17:59.072416 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:17:59.072423 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:17:59.072432 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 15:17:59.072446 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 15:17:59.072469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.072485 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072491 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:17:59.072509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072534 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.072541 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072550 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:17:59.072567 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.072580 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072592 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:17:59.072610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.072617 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072626 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:17:59.072639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.072674 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.072688 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072694 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.072714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072745 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.072753 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072767 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 15:17:59.072781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.072797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.072807 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:17:59.072821 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.072848 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.072855 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.072864 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.072877 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.072894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.072908 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.072933 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.072940 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.072950 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 15:17:59.072967 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.072974 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.072983 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 15:17:59.073000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.073006 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.073016 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:17:59.073032 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.073039 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.073049 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 15:17:59.073066 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.073072 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.073085 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 15:17:59.073103 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.073110 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.073119 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 15:17:59.073136 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.073143 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.073152 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 15:17:59.073169 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.073176 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.073185 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:17:59.073201 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.073208 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.073217 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:17:59.073230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.073277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.073294 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073299 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 15:17:59.073318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073343 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.073350 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073359 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:17:59.073376 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.073383 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073392 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:17:59.073410 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.073416 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073425 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:17:59.073442 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.073449 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073458 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:17:59.073475 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.073482 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073491 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:17:59.073504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.073545 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.073560 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073566 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.073590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073615 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073622 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.073681 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.073698 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073709 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:17:59.073719 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 15:17:59.073731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:17:59.073756 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:17:59.073771 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073777 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 15:17:59.073790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073819 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.073826 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073836 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 15:17:59.073849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.073874 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.073889 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073895 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.073908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073933 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:17:59.073940 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073949 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 15:17:59.073962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.073977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.073987 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 15:17:59.074002 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074008 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 15:17:59.074021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074046 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.074053 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074062 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:17:59.074075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.074100 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.074115 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074121 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.074139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074164 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074171 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074181 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 15:17:59.074194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.074219 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:17:59.074233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074259 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074266 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074276 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074289 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.074319 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074344 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.074351 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074360 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 15:17:59.074377 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.074384 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074393 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 15:17:59.074410 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.074417 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074430 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 15:17:59.074448 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.074455 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074464 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 15:17:59.074481 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.074488 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074498 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 15:17:59.074515 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:17:59.074522 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074532 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 15:17:59.074549 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:17:59.074555 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074564 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 15:17:59.074587 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:17:59.074594 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074603 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 15:17:59.074621 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:17:59.074627 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074637 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 15:17:59.074654 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.074660 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074669 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 15:17:59.074686 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.074694 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074704 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 15:17:59.074721 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.074727 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074736 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 15:17:59.074753 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.074760 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074769 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 15:17:59.074782 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.074844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.074863 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074870 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 15:17:59.074892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074917 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.074924 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074933 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 15:17:59.074946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.074972 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.074987 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.074993 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.075006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075030 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.075037 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075046 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 15:17:59.075059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.075084 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:17:59.075099 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075105 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:17:59.075119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075143 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.075150 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075164 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 15:17:59.075182 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.075189 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075199 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:17:59.075216 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.075223 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075232 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:17:59.075249 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.075256 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075265 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:17:59.075278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.075316 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075331 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075337 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.075350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075375 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075382 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075392 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 15:17:59.075405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.075430 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:17:59.075443 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075475 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075482 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075492 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.075536 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075561 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.075568 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075582 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:17:59.075601 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.075608 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075617 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:17:59.075634 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.075641 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075650 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 15:17:59.075667 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.075674 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075683 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:17:59.075700 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.075707 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075716 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:17:59.075733 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.075740 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075754 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 15:17:59.075772 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:17:59.075778 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075788 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 15:17:59.075800 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.075840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.075857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075863 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 15:17:59.075877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075901 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.075908 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075917 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 15:17:59.075934 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.075941 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075955 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 15:17:59.075972 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.075979 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.075988 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 15:17:59.076005 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.076012 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076022 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 15:17:59.076038 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.076045 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076054 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 15:17:59.076071 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.076078 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076087 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 15:17:59.076104 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.076110 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076119 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:17:59.076136 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.076143 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076152 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:17:59.076165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.076217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.076232 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076238 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 15:17:59.076256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076281 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:17:59.076288 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076299 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 15:17:59.076312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.076337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:17:59.076354 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:17:59.076361 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 15:17:59.076370 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 15:17:59.076386 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076392 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 15:17:59.076405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.076447 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:17:59.076463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.076474 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:17:59.076484 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 15:17:59.076501 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.076507 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 15:17:59.076521 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 15:17:59.076538 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:17:59.076545 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 15:17:59.076554 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 15:17:59.076571 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.076583 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 15:17:59.076593 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.076611 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.076617 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:17:59.076626 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.076643 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.076650 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:17:59.076659 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.076676 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.076682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 15:17:59.076692 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.076709 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:17:59.076715 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 15:17:59.076724 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:17:59.076741 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:17:59.076747 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 15:17:59.076757 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 15:17:59.076773 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.076780 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:17:59.076789 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.076805 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:17:59.076812 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 15:17:59.076821 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 15:17:59.076838 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.076844 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 15:17:59.076858 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.076876 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.076883 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:17:59.076892 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.076908 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:17:59.076915 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 15:17:59.076924 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 15:17:59.076939 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 15:17:59.076973 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.077002 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:17:59.077029 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.077056 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 15:17:59.077082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.077109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:17:59.077136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.077163 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:17:59.077190 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.077216 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:17:59.077242 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.077268 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 15:17:59.077294 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 15:17:59.077320 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 15:17:59.077346 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 15:17:59.077373 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 15:17:59.077399 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 15:17:59.077425 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 15:17:59.077451 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.077477 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:17:59.077513 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.077545 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:17:59.077571 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.077603 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:17:59.077630 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.077657 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:17:59.077683 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.077709 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:17:59.077735 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.077761 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:17:59.077787 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.077815 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:17:59.077841 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.077867 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:17:59.077893 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.077919 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:17:59.077944 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.077970 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:17:59.077996 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.078023 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:17:59.078050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.078076 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:17:59.078118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.078146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:17:59.078172 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.078198 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:17:59.078224 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.078426 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:17:59.078453 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.078479 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:17:59.078505 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 15:17:59.078531 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 15:17:59.078558 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.078590 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:17:59.078616 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.078642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:17:59.078668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.078694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:17:59.078720 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.078746 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 15:17:59.078771 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.078797 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:17:59.078823 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.078851 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:17:59.078878 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.078905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:17:59.078931 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.078957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:17:59.078984 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079002 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079028 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:17:59.079054 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079071 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079087 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079113 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:17:59.079138 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:17:59.079245 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079278 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079295 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:17:59.079347 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079372 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.079398 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079424 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.079450 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079467 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079494 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.079520 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079537 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079562 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.079598 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079625 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.079650 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079676 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:17:59.079702 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079728 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.079754 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079780 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.079806 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079823 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079849 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:17:59.079880 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079906 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.079932 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.079958 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:17:59.079984 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080010 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:17:59.080035 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080062 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:17:59.080088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080105 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080212 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.080238 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080254 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080271 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080296 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.080322 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080348 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.080374 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080391 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080408 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.080459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.080590 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080642 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080668 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.080694 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080711 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080728 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080746 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080772 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.080799 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080825 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.080851 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080867 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080884 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080900 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.080925 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:17:59.080951 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081015 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:17:59.081068 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081096 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081124 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081172 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.081225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:17:59.081397 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081423 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:17:59.081451 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081477 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.081503 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081529 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.081555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081571 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081620 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081637 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.081691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081757 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081774 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081832 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:17:59.081858 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081874 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081899 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:17:59.081925 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081942 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081958 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.081989 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:17:59.082014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082063 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082088 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:17:59.082114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082163 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:17:59.082215 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082242 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.082267 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082293 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.082319 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082335 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082362 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.082387 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082404 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082429 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.082455 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082480 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.082506 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082532 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:17:59.082557 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082590 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.082616 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082641 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:17:59.082667 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082688 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082714 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:17:59.082740 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082766 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.082793 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082819 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:17:59.082845 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082871 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:17:59.082896 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082922 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:17:59.082948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.082998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083030 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.083097 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083114 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083130 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083156 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.083182 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083208 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.083234 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083267 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083292 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.083318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083358 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:17:59.083443 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083476 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083518 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.083543 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083560 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083581 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083599 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.083651 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083678 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:17:59.083704 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083720 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083737 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083753 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083779 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:17:59.083805 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083830 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:17:59.083856 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083873 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083889 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083914 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.083940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.083994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:17:59.084063 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084089 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:17:59.084114 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084140 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:17:59.084166 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084192 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:17:59.084217 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084251 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084293 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.084320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084434 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:17:59.084460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:17:59.084491 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.084550 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.084607 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.084658 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.084707 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.084754 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.084808 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 15:17:59.084857 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 15:17:59.084906 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 15:17:59.084953 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.084999 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.085047 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.085096 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.085144 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.085192 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.085240 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.085289 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.085394 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.085444 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.085492 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.085541 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.085595 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.085644 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.085700 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.085753 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.085800 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 15:17:59.085861 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.085907 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.085954 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.086002 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.086050 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.086103 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.086150 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.086199 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.086255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.086319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.086367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.086416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.086464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.086510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.086558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 15:17:59.086657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 15:17:59.086744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 15:17:59.086826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.086926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.087007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.087093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.087183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.087274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.087336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.087384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.087432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.087488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.087553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.087613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.087875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.087925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.087980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.088032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.088079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 15:17:59.088126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.088178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.088225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.088273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.088321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.088374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.088421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.088470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.088526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.088580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.088630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.088679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.088727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.088773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.088821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 15:17:59.088868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 15:17:59.088916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 15:17:59.088964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.089010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.089059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.089106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.089153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.089201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.089249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.089297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.089346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.089395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.089443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.089491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.089540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.089594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.089648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.089700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.089746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 15:17:59.089792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.089838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.089885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.089933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.089982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.090034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.090080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.090129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.090194 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:17:59.090222 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.090283 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.090340 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.090394 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.090448 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.090502 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.090555 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:17:59.090614 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:17:59.090667 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:17:59.090720 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.090774 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.090828 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.090881 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.090934 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.090987 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.091040 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.091092 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.091153 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.091208 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.091261 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.091314 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.091366 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.091419 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.091472 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.091525 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.091585 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:17:59.091639 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.091691 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.091744 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.091797 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.091849 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.091903 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.091957 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.092011 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.092071 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:17:59.092095 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.092149 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.092202 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.092256 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.092310 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.092380 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.092434 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:17:59.092487 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:17:59.092540 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:17:59.092599 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.092654 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.092707 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.092779 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.092833 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.092887 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.092941 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.092994 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.093254 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.093308 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.093376 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.093430 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.093483 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.093537 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.093596 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.093649 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.093703 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:17:59.093770 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.093829 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.093882 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.093936 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.093994 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.094048 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.094101 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.094168 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.094230 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 15:17:59.094252 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.094302 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.094350 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.094398 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.094450 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.094498 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.094545 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:17:59.094607 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:17:59.094675 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:17:59.094724 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.094772 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.094819 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.094867 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.094915 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.094967 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.095015 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.095063 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.095124 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.095172 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.095220 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.095268 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.095317 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.095364 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.095412 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.095460 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.095512 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:17:59.095578 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.095628 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.095676 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.095728 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.095777 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.095824 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.095872 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.095921 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.095977 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 15:17:59.096339 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.096420 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.096479 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.096529 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.096586 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.096637 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.096688 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:17:59.096738 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:17:59.096788 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:17:59.096838 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.096904 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.096959 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.097009 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.097059 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.097109 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.097159 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.097209 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.097259 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.097309 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.097373 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.097423 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.097478 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.097530 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.097585 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.097636 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.097686 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:17:59.097737 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.097787 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.097838 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.097905 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.098007 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.098086 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.098143 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.098195 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.098250 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 15:17:59.098273 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 15:17:59.098338 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 15:17:59.098371 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 15:17:59.098399 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 15:17:59.098426 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 15:17:59.098447 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.098465 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.098475 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.098485 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.098495 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.098504 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.098513 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:17:59.098522 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:17:59.098532 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:17:59.098540 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.098549 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.098559 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.098567 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.098582 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.098600 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.098609 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.098619 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.098627 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.098636 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.098644 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.098653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.098661 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.098670 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.098678 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.098686 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.098695 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:17:59.098703 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.098711 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.098719 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.098728 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.098737 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.098745 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.098753 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.098761 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.098770 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.098781 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.098789 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.098798 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.098806 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.098814 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.098822 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:17:59.098829 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:17:59.098837 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:17:59.098845 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.098852 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.098860 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.098868 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.098876 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.098883 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.098891 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.098899 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.098907 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.098915 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.098922 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.098930 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.098937 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.098945 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.098953 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.098960 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.098968 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:17:59.098975 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.098983 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.098991 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.098998 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.099006 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.099017 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.099025 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.099034 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.099042 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.099052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.099060 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.099068 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.099076 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.099083 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.099091 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:17:59.099098 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:17:59.099106 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:17:59.099113 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.099120 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.099127 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.099134 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.099142 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.099149 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.099156 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.099164 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.099171 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.099179 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.099186 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.099192 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.099201 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.099208 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.099215 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.099222 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.099230 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:17:59.099237 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.099244 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.099251 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.099258 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.099265 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.099272 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.099278 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.099285 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.099293 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:17:59.099302 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.099309 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:17:59.099317 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:17:59.099324 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:17:59.099331 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:17:59.099338 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:17:59.099346 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:17:59.099354 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:17:59.099361 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:17:59.099369 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:17:59.099376 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:17:59.099383 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:17:59.099390 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.099397 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.099408 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:17:59.099416 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:17:59.099423 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:17:59.099431 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:17:59.099438 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.099445 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:17:59.099452 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:17:59.099460 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:17:59.099466 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:17:59.099473 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:17:59.099480 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:17:59.099486 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:17:59.099493 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:17:59.099500 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:17:59.099508 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:17:59.099515 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:17:59.099523 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:17:59.099530 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:17:59.099537 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:17:59.099788 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 15:17:59.099799 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:17:59.099804 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:17:59.099810 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:17:59.099817 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 15:17:59.099821 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:17:59.099825 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:17:59.099834 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 15:17:59.099843 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:17:59.099890 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.099897 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:17:59.099912 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:17:59.099933 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 15:17:59.099940 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 15:17:59.099945 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 15:17:59.099949 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 15:17:59.099954 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:17:59.099965 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:17:59.099972 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:17:59.099976 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:17:59.099988 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.099998 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:17:59.100003 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 15:17:59.100027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.100037 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:17:59.100042 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.100066 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:17:59.100072 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 15:17:59.100076 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 15:17:59.100080 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 15:17:59.100085 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 15:17:59.100088 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 15:17:59.100093 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 15:17:59.100097 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 15:17:59.100107 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:17:59.100118 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:17:59.100125 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:17:59.100129 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:17:59.100135 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.100141 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:17:59.100145 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:17:59.100168 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:17:59.100174 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.100179 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.100184 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.100188 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:17:59.100199 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:17:59.100207 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:17:59.100211 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:17:59.100216 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:17:59.100222 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205388" 2019-10-21 15:17:59.100229 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:17:59.100234 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:17:59.100238 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:17:59.100245 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:17:59.100249 wsdl: in serializeType: returning: 205388 2019-10-21 15:17:59.100256 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:17:59.100263 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:17:59.100267 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:17:59.100270 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:17:59.100275 wsdl: in serializeType: returning: 205388 2019-10-21 15:17:59.100280 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205388 2019-10-21 15:17:59.100298 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205388 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 15:17:59.100303 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 15:17:59.100309 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1896"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 15:17:59.100323 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 15:17:59.100328 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205388 2019-10-21 15:17:59.100338 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 15:17:59.100413 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 15:17:59.100351 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:17:59.100363 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:17:59.100368 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:17:59.100373 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:17:59.100377 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:17:59.100384 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:17:59.100394 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:17:59.100401 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:17:59.100407 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:17:59.100419 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 15:17:59.100430 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:17:59.100437 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:17:59.106655 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:17:59.106679 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:17:59.106692 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 15:17:59.106698 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 15:17:59.106707 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:17:59.106719 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:17:59.106724 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:17:59.106728 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:17:59.106733 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 15:17:59.106760 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 15:17:59.127308 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 15:17:59.127358 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 15:17:59.127365 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:17:59.127370 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:17:59.127376 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:17:59.127381 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:17:59.127389 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:17:59.127394 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:17:59.127400 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:17:59.127406 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:17:45 GMT 2019-10-21 15:17:59.127413 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:17:59.127418 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 15:17:59.127424 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:17:59.127435 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 15:17:59.127466 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 15:17:59.127478 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 15:17:59.127489 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:17:59.127494 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 15:17:59.127499 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 15:17:59.127536 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:17:59.127548 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:17:59.127555 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:17:59.127592 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:17:59.127599 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 13:17:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 15:17:59.127639 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 15:17:59.127650 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 15:17:59.127682 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 15:17:59.127689 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 15:17:59.127818 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 15:17:59.127925 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 15:17:59.127932 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 15:17:59.127941 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 15:17:59.127954 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:17:59.127979 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 15:17:59.128035 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 15:17:59.128063 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:17:59.128074 nusoap_client: got fault 2019-10-21 15:17:59.128082 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 15:17:59.128087 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 15:17:59.128092 nusoap_client: detail =