Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 84.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
57749702203 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3776
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 02 Jun 2020 02:34:52 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-06-02 04:35:08.703767 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-06-02 04:35:08.703876 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 04:35:08.703898 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-06-02 04:35:08.703915 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 04:35:08.703924 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-06-02 04:35:08.703936 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-06-02 04:35:08.703953 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-06-02 04:35:08.703961 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 04:35:08.703967 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 04:35:08.703975 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 04:35:08.703983 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 04:35:08.703994 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 04:35:08.704001 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 04:35:08.704006 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 04:35:08.704010 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 04:35:08.704014 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-06-02 04:35:08.704030 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 04:35:08.704194 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 04:35:08.704206 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 04:35:08.704211 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-06-02 04:35:08.704218 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-06-02 04:35:08.704229 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 04:35:08.704238 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 04:35:08.710961 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 04:35:08.711055 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 04:35:08.711075 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-06-02 04:35:08.711083 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 04:35:08.711089 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 04:35:08.711094 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 04:35:08.711098 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-06-02 04:35:08.711132 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-06-02 04:35:08.729403 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-06-02 04:35:08.729465 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-06-02 04:35:08.729475 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 04:35:08.729481 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 04:35:08.729486 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 04:35:08.729509 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 04:35:08.729514 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 04:35:08.729522 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 04:35:08.729527 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 04:35:08.729533 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 02:34:52 GMT 2020-06-02 04:35:08.729592 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 04:35:08.729598 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-06-02 04:35:08.729604 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 04:35:08.729685 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-06-02 04:35:08.729725 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-06-02 04:35:08.729752 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-06-02 04:35:08.735865 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.735908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.735975 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.736004 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.736030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.742386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.742443 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.742492 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 04:35:08.742520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.742595 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 04:35:08.742625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.742737 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 04:35:08.742756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.748711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.748745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.748837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.748881 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.748913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.749011 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 04:35:08.749042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.749079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.749095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.749147 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.749174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.749214 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.749270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.749348 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 04:35:08.749373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.749400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.749428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.749467 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.749493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.749573 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 04:35:08.749613 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.755333 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 04:35:08.755388 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.755411 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.755454 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.755516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.755550 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.755579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.755619 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.755674 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.755733 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.755787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.755816 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.755860 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.755890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.755911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.755949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.755990 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.756059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.756091 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-06-02 04:35:08.756155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.756200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.756299 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 04:35:08.756343 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.756367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.756416 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.756458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.762130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.762248 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-02 04:35:08.762341 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 04:35:08.762373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.762415 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.762459 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:35:08.762481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.762510 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.762532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.762573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:35:08.762606 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-06-02 04:35:08.762656 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 04:35:08.762664 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-06-02 04:35:08.762769 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-06-02 04:35:08.762805 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 04:35:08.762820 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 04:35:08.762828 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 04:35:08.762848 wsdl: got WSDL URL 2020-06-02 04:35:08.762853 wsdl: Parse WSDL 2020-06-02 04:35:08.763297 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-06-02 04:35:08.763317 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-06-02 04:35:08.763381 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763392 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-06-02 04:35:08.763414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763455 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.763466 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763481 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 04:35:08.763505 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.763513 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763523 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 04:35:08.763542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.763587 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.763603 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763610 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.763640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763670 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.763677 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763688 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-06-02 04:35:08.763701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.763731 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-06-02 04:35:08.763747 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763753 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-06-02 04:35:08.763768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763794 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.763802 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763812 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 04:35:08.763830 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.763837 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763846 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 04:35:08.763864 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.763871 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763880 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 04:35:08.763894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.763942 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.763957 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.763964 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-06-02 04:35:08.763978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764003 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.764010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764020 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-06-02 04:35:08.764032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.764058 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-06-02 04:35:08.764072 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764078 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-06-02 04:35:08.764092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764116 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.764123 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764132 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 04:35:08.764149 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.764156 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764165 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 04:35:08.764182 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.764188 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764197 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 04:35:08.764214 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.764220 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764229 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:35:08.764242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.764279 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.764294 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764300 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.764315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764339 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764345 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764384 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.764405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.764421 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764439 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:35:08.764450 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-06-02 04:35:08.764462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:35:08.764487 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 04:35:08.764502 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764508 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-06-02 04:35:08.764528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764553 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.764560 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764569 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 04:35:08.764583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.764607 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.764621 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764640 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.764655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764680 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764686 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764723 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.764743 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.764760 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764771 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:35:08.764781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-06-02 04:35:08.764793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:35:08.764818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-06-02 04:35:08.764833 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764839 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-06-02 04:35:08.764855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764879 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.764886 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764896 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 04:35:08.764914 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.764921 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764943 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 04:35:08.764960 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.764967 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.764975 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 04:35:08.764992 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.764999 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765008 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:35:08.765020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.765056 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.765070 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765076 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.765090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765119 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.765126 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765136 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-06-02 04:35:08.765149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.765173 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 04:35:08.765188 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765194 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-06-02 04:35:08.765207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765231 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.765238 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765247 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 04:35:08.765259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.765284 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.765298 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765304 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.765317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765342 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.765349 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765358 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-06-02 04:35:08.765370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.765395 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-06-02 04:35:08.765409 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765415 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-06-02 04:35:08.765434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765459 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.765466 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765475 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:35:08.765488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.765513 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.765528 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765534 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.765547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765571 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.765578 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765587 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-06-02 04:35:08.765599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.765672 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-06-02 04:35:08.765691 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765697 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-06-02 04:35:08.765712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765738 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.765745 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765758 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 04:35:08.765777 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.765784 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765793 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:35:08.765850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.765906 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-06-02 04:35:08.765947 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.765958 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.765975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766031 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.766040 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766051 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-06-02 04:35:08.766064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.766089 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-06-02 04:35:08.766104 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766113 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-06-02 04:35:08.766128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766152 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.766159 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766168 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 04:35:08.766185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.766191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:35:08.766212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.766241 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-06-02 04:35:08.766255 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766261 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.766274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766297 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.766304 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766313 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-06-02 04:35:08.766326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.766350 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-06-02 04:35:08.766364 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766370 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-06-02 04:35:08.766383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.766413 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766427 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:35:08.766441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.766496 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-06-02 04:35:08.766512 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766518 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.766531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766558 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.766566 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766576 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-06-02 04:35:08.766588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.766613 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-06-02 04:35:08.766687 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766696 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-06-02 04:35:08.766713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766739 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.766746 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766756 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:35:08.766770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.766802 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.766817 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766824 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.766837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766863 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.766869 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766879 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-06-02 04:35:08.766892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.766918 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 04:35:08.766946 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766952 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-06-02 04:35:08.766965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.766989 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.766996 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767005 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 04:35:08.767018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.767042 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.767056 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767062 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.767075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767099 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.767106 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767115 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-06-02 04:35:08.767127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.767151 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 04:35:08.767165 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767171 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-06-02 04:35:08.767184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767208 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.767215 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767224 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 04:35:08.767278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.767304 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.767319 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767326 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.767339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767367 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.767375 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767384 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-06-02 04:35:08.767397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.767519 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 04:35:08.767544 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767553 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-06-02 04:35:08.767582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767611 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.767618 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767640 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-06-02 04:35:08.767662 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.767669 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767679 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-06-02 04:35:08.767692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.767724 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.767738 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767745 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.767759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767784 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.767791 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767800 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-06-02 04:35:08.767813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.767839 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 04:35:08.767855 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767862 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 04:35:08.767876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767901 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.767909 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767936 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:35:08.767949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.767975 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.767990 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.767996 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.768009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768034 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.768041 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768050 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 04:35:08.768062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.768087 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:35:08.768101 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768135 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-06-02 04:35:08.768152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768178 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 04:35:08.768185 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768194 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 04:35:08.768207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.768235 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.768250 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768256 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.768269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768292 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768299 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768335 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.768355 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.768371 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768381 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:35:08.768391 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-06-02 04:35:08.768403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:35:08.768439 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 04:35:08.768454 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768460 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-06-02 04:35:08.768474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768552 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 04:35:08.768561 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768572 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 04:35:08.768586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.768610 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.768638 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768645 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.768664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768716 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768724 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768765 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.768785 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.768806 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768817 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:35:08.768828 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-06-02 04:35:08.768840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:35:08.768864 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-06-02 04:35:08.768880 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768886 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-06-02 04:35:08.768900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768937 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 04:35:08.768969 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.768981 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 04:35:08.768994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.769020 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.769036 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769042 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.769056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769078 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769085 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769121 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.769176 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.769198 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769209 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:35:08.769219 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-06-02 04:35:08.769231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:35:08.769255 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-06-02 04:35:08.769270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769280 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-06-02 04:35:08.769294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.769326 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-06-02 04:35:08.769352 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.769359 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769368 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-06-02 04:35:08.769384 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.769391 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769400 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 04:35:08.769428 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.769436 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769445 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 04:35:08.769463 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.769470 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769479 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 04:35:08.769495 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.769502 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769511 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-06-02 04:35:08.769527 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.769534 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:35:08.769555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.769678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.769704 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769714 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.769742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769775 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.769782 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769792 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-06-02 04:35:08.769806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.769832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-06-02 04:35:08.769847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769853 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-06-02 04:35:08.769867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769892 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.769899 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769909 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 04:35:08.769940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.769946 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769956 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:35:08.769972 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.769979 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.769994 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 04:35:08.770007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.770086 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.770102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770108 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.770121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770146 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.770153 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-06-02 04:35:08.770179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.770204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-06-02 04:35:08.770219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770226 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 04:35:08.770270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770298 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.770305 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770314 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:35:08.770327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.770356 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.770372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770378 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.770391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770415 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.770437 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770520 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 04:35:08.770535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.770561 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:35:08.770578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770584 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-06-02 04:35:08.770597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.770720 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770730 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:35:08.770749 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.770755 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770765 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-06-02 04:35:08.770809 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.770818 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770830 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-06-02 04:35:08.770851 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.770858 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770867 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-06-02 04:35:08.770885 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.770894 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770905 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-06-02 04:35:08.770918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.770973 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.770988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.770995 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.771008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771032 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.771039 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-06-02 04:35:08.771061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.771085 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 04:35:08.771100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771106 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 04:35:08.771119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771143 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.771151 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771160 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 04:35:08.771177 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.771183 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771192 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:35:08.771209 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.771216 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771225 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 04:35:08.771237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.771269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.771283 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771290 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.771303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771327 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.771334 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771343 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 04:35:08.771355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.771379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:35:08.771394 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771400 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.771413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771445 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.771452 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771462 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 04:35:08.771480 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.771486 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771495 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 04:35:08.771511 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.771518 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771526 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 04:35:08.771545 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.771551 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771561 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 04:35:08.771577 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.771584 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771593 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 04:35:08.771605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.771661 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.771676 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771682 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.771696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771721 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.771729 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771738 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 04:35:08.771751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.771766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.771777 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.771791 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.771820 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.771828 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.771837 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.771850 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.771867 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.771881 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.771906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.771913 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.771937 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:35:08.771955 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.771961 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.771971 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-06-02 04:35:08.771987 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.771994 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772003 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-06-02 04:35:08.772019 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.772026 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772034 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 04:35:08.772051 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.772057 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772066 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-06-02 04:35:08.772083 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 04:35:08.772090 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772098 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-06-02 04:35:08.772115 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.772122 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772131 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.772148 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.772154 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772163 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:35:08.772184 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.772191 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772201 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-06-02 04:35:08.772218 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.772225 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772233 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 04:35:08.772250 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.772256 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772265 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 04:35:08.772278 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.772384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.772391 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.772409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.772446 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.772453 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.772463 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 04:35:08.772481 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.772488 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.772497 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 04:35:08.772514 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.772520 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.772529 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 04:35:08.772546 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.772554 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.772563 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 04:35:08.772575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.772602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.772612 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772639 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.772646 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.772660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.772685 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772692 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.772702 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-06-02 04:35:08.772715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.772730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.772769 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.772794 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772842 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772853 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772871 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772893 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.772918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.772944 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773004 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.773017 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773035 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 04:35:08.773067 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.773079 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773097 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 04:35:08.773142 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.773150 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773161 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 04:35:08.773180 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.773187 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773196 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 04:35:08.773214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.773229 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773238 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 04:35:08.773256 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.773263 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773273 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 04:35:08.773290 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.773297 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773306 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:35:08.773323 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.773330 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773339 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 04:35:08.773356 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.773363 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773372 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 04:35:08.773390 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.773396 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773406 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 04:35:08.773429 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.773436 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773447 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 04:35:08.773473 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.773526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.773544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.773550 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.773565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.773590 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.773597 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.773606 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 04:35:08.773636 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.773643 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.773652 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:35:08.773670 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.773676 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.773686 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 04:35:08.773703 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:35:08.773710 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.773719 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.773732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.773759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.773769 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.773784 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.773791 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.773805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.773831 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.773838 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.773847 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-06-02 04:35:08.773860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.773875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.773885 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.773899 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.773951 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.773960 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.773971 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.773985 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.774016 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774041 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.774048 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774057 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 04:35:08.774074 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.774080 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774089 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 04:35:08.774106 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.774112 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774121 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 04:35:08.774138 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.774145 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774154 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 04:35:08.774170 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.774177 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774198 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 04:35:08.774217 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.774223 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774233 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 04:35:08.774249 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.774256 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774265 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:35:08.774283 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.774289 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774298 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 04:35:08.774314 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.774321 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774330 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 04:35:08.774347 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774353 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774362 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-06-02 04:35:08.774379 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.774386 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774395 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 04:35:08.774411 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.774418 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774434 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 04:35:08.774448 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.774503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.774518 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774546 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774553 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774562 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774575 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.774604 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774643 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.774650 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774660 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-06-02 04:35:08.774678 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.774685 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774694 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-06-02 04:35:08.774711 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.774718 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774727 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 04:35:08.774745 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.774751 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774761 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-06-02 04:35:08.774778 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.774784 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774793 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-06-02 04:35:08.774811 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.774818 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774827 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 04:35:08.774845 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.774851 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774860 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-06-02 04:35:08.774877 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.774884 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774894 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-06-02 04:35:08.774911 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.774918 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774940 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-06-02 04:35:08.774957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.774963 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.774972 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 04:35:08.774989 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.774995 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.775004 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 04:35:08.775020 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.775027 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.775037 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-06-02 04:35:08.775053 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.775060 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.775068 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:35:08.775085 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.775091 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.775100 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-06-02 04:35:08.775113 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.775179 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.775198 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775204 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-06-02 04:35:08.775218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775242 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.775249 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775290 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 04:35:08.775306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.775332 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.775347 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775353 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.775367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775397 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.775404 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775413 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-06-02 04:35:08.775432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.775487 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 04:35:08.775504 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775510 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-06-02 04:35:08.775524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775548 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.775554 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775568 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:35:08.775586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.775593 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775602 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 04:35:08.775618 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.775637 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775680 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 04:35:08.775701 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:35:08.775708 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775717 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 04:35:08.775730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.775772 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-06-02 04:35:08.775788 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775794 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.775809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775835 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:35:08.775842 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775852 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-06-02 04:35:08.775865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.775880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.775891 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-06-02 04:35:08.775904 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:35:08.775944 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-06-02 04:35:08.775951 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:35:08.775960 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-06-02 04:35:08.775973 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:35:08.775988 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.776002 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776055 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.776063 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776074 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-06-02 04:35:08.776092 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.776099 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776108 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-06-02 04:35:08.776125 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.776135 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776144 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-06-02 04:35:08.776162 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 04:35:08.776169 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776178 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 04:35:08.776194 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.776201 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776238 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-06-02 04:35:08.776261 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.776267 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776278 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-06-02 04:35:08.776295 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.776302 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776310 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 04:35:08.776331 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.776337 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776347 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-06-02 04:35:08.776364 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.776370 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776379 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-06-02 04:35:08.776396 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.776402 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776411 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:35:08.776429 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-06-02 04:35:08.776518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.776540 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.776547 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-06-02 04:35:08.776565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.776593 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.776600 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.776613 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:35:08.776639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.776655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.776666 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.776681 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.776688 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.776702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.776727 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 04:35:08.776734 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.776744 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-06-02 04:35:08.776757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.776772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.776782 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-06-02 04:35:08.776796 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-06-02 04:35:08.776826 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:35:08.776834 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 04:35:08.776843 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-06-02 04:35:08.776862 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 04:35:08.776869 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-06-02 04:35:08.776878 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-06-02 04:35:08.776895 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:35:08.776902 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 04:35:08.776912 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-06-02 04:35:08.776938 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-06-02 04:35:08.776961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.776976 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.776982 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.776996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.777027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777036 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:35:08.777053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.777060 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777077 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 04:35:08.777095 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.777101 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777110 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 04:35:08.777123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.777155 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777194 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777202 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.777216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777241 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777248 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777257 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-06-02 04:35:08.777273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.777299 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.777312 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777339 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777346 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777359 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777428 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.777465 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777491 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.777498 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777508 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-06-02 04:35:08.777526 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.777533 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777573 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-06-02 04:35:08.777597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.777604 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777613 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 04:35:08.777644 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.777651 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777661 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-06-02 04:35:08.777683 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.777690 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777699 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 04:35:08.777717 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.777723 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777733 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-06-02 04:35:08.777750 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.777757 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777765 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-06-02 04:35:08.777783 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.777790 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777799 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 04:35:08.777817 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.777824 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777838 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 04:35:08.777852 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.777900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.777918 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777937 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-06-02 04:35:08.777951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777976 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.777983 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.777996 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 04:35:08.778014 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.778021 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778029 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 04:35:08.778046 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.778053 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778062 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 04:35:08.778078 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.778085 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778094 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 04:35:08.778111 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.778117 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778126 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 04:35:08.778139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.778178 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.778193 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778199 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.778212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778239 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778246 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778282 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.778302 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.778318 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778329 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:35:08.778339 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-06-02 04:35:08.778351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:35:08.778375 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 04:35:08.778389 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778395 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-06-02 04:35:08.778408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778438 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.778468 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778480 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-06-02 04:35:08.778493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.778539 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.778558 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778565 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.778583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778609 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 04:35:08.778616 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778681 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-06-02 04:35:08.778700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.778727 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-06-02 04:35:08.778743 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778750 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-06-02 04:35:08.778765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778796 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.778803 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778813 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 04:35:08.778876 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.778885 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778897 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 04:35:08.778917 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.778936 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778946 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-06-02 04:35:08.778958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.778986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.778998 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.779012 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779049 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.779071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779098 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.779105 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779114 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-06-02 04:35:08.779127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.779156 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 04:35:08.779171 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779177 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-06-02 04:35:08.779191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779239 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.779247 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779257 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:35:08.779270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.779295 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.779313 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779319 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.779333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779363 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779370 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779379 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-06-02 04:35:08.779392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.779407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.779417 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 04:35:08.779436 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779486 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779495 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779505 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779519 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.779549 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779578 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.779586 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779595 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-06-02 04:35:08.779612 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.779619 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779642 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-06-02 04:35:08.779699 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.779708 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779719 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-06-02 04:35:08.779738 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.779744 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779760 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-06-02 04:35:08.779779 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.779790 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779800 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-06-02 04:35:08.779818 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 04:35:08.779825 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779834 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-06-02 04:35:08.779852 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 04:35:08.779859 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779903 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-06-02 04:35:08.779938 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 04:35:08.779945 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779955 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-06-02 04:35:08.779973 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:35:08.779979 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.779992 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-06-02 04:35:08.780010 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.780017 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.780026 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-06-02 04:35:08.780043 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.780049 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.780066 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-06-02 04:35:08.780083 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.780090 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.780098 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-06-02 04:35:08.780141 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.780149 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.780161 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-06-02 04:35:08.780174 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.780240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.780260 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.780266 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-06-02 04:35:08.780281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.780306 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.780313 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.780326 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.780344 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.780351 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.780392 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.780408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.780435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.780448 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.780464 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.780470 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.780487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.780513 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:35:08.780520 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.780529 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-06-02 04:35:08.780541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.780556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.780566 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-06-02 04:35:08.780580 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:35:08.780606 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-06-02 04:35:08.780684 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:35:08.780697 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-06-02 04:35:08.780711 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:35:08.780728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.780744 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-06-02 04:35:08.780770 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.780777 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:35:08.780791 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-06-02 04:35:08.780810 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.780817 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:35:08.780827 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 04:35:08.780904 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.780913 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:35:08.780937 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-06-02 04:35:08.780956 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 04:35:08.780962 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:35:08.780971 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-06-02 04:35:08.780988 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.780994 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:35:08.781003 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-06-02 04:35:08.781025 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 04:35:08.781032 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:35:08.781041 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-06-02 04:35:08.781089 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.781097 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:35:08.781108 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:35:08.781122 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-06-02 04:35:08.781163 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.781183 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781190 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-06-02 04:35:08.781204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781229 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.781235 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781244 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.781262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.781268 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781277 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.781289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.781322 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.781337 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781343 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-06-02 04:35:08.781356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781380 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:35:08.781387 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781396 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-06-02 04:35:08.781408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.781443 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-06-02 04:35:08.781458 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781475 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-06-02 04:35:08.781489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781513 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.781520 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781529 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.781546 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.781552 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781561 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.781574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.781606 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.781621 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781640 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.781654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781849 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:35:08.781857 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781867 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-06-02 04:35:08.781880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.781951 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 04:35:08.781972 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.781978 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.781992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782017 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.782024 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782033 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 04:35:08.782054 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.782061 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782070 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 04:35:08.782083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.782111 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.782126 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782132 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.782150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782175 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.782181 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782191 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 04:35:08.782203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.782228 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.782245 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.782273 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.782280 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.782289 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.782302 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.782318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.782331 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.782355 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.782362 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.782371 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:35:08.782388 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-06-02 04:35:08.782395 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.782403 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 04:35:08.782418 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.782442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.782457 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 04:35:08.782488 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-06-02 04:35:08.782495 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 04:35:08.782504 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-06-02 04:35:08.782517 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 04:35:08.782532 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.782546 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-06-02 04:35:08.782570 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.782577 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-06-02 04:35:08.782586 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 04:35:08.782603 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.782609 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-06-02 04:35:08.782619 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 04:35:08.782645 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-06-02 04:35:08.782664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.782680 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782686 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-06-02 04:35:08.782700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782725 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.782731 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782745 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-06-02 04:35:08.782759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.782784 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.782800 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782806 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.782819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782844 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.782851 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782860 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-06-02 04:35:08.782873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.782899 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 04:35:08.782913 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782933 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.782946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782970 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.782977 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.782986 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-06-02 04:35:08.783004 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.783010 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783019 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 04:35:08.783036 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.783042 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783055 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 04:35:08.783073 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.783079 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783088 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 04:35:08.783100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.783136 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783150 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783157 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.783170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783194 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783201 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783210 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-06-02 04:35:08.783222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.783247 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.783260 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783290 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783297 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783306 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783318 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.783347 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783371 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.783378 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783387 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:35:08.783404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.783410 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783419 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:35:08.783441 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.783448 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783457 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-06-02 04:35:08.783474 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.783481 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783489 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 04:35:08.783506 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.783512 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783521 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:35:08.783538 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.783544 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783553 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 04:35:08.783570 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 04:35:08.783576 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783585 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-06-02 04:35:08.783597 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.783648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.783665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783672 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-06-02 04:35:08.783690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783716 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.783723 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783733 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-06-02 04:35:08.783751 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.783757 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783767 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-06-02 04:35:08.783784 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.783790 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783804 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-06-02 04:35:08.783822 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.783828 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783842 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-06-02 04:35:08.783860 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.783867 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783876 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-06-02 04:35:08.783893 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.783900 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783909 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-06-02 04:35:08.783938 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.783945 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783954 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 04:35:08.783971 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.783977 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.783986 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 04:35:08.783998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.784037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.784048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.784062 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.784069 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-06-02 04:35:08.784087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.784111 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:35:08.784118 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.784127 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-06-02 04:35:08.784140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.784155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.784165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 04:35:08.784181 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:35:08.784187 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-06-02 04:35:08.784197 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-06-02 04:35:08.784212 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.784217 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-06-02 04:35:08.784230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.784253 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.784272 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:35:08.784288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.784298 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:35:08.784308 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-06-02 04:35:08.784325 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.784331 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-06-02 04:35:08.784341 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-06-02 04:35:08.784356 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:35:08.784362 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-06-02 04:35:08.784375 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-06-02 04:35:08.784393 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.784399 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.784408 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.784429 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.784436 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.784445 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.784462 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.784468 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.784477 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.784493 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.784500 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-06-02 04:35:08.784509 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.784525 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:35:08.784531 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-06-02 04:35:08.784539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:35:08.784555 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 04:35:08.784562 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-06-02 04:35:08.784571 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-06-02 04:35:08.784586 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.784593 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.784601 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.784617 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 04:35:08.784636 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-06-02 04:35:08.784646 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-06-02 04:35:08.784662 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.784669 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-06-02 04:35:08.784678 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.784694 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:35:08.784701 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-06-02 04:35:08.784710 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:35:08.784726 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:35:08.784753 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-06-02 04:35:08.784770 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-06-02 04:35:08.784790 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.784797 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.784807 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.784827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.784835 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 04:35:08.784845 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.784858 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-06-02 04:35:08.784932 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.784961 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-06-02 04:35:08.784991 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.785016 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-06-02 04:35:08.785041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.785092 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 04:35:08.785119 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.785144 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-06-02 04:35:08.785172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.785198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 04:35:08.785223 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.785275 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-06-02 04:35:08.785304 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.785328 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-06-02 04:35:08.785356 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-06-02 04:35:08.785382 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-06-02 04:35:08.785407 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-06-02 04:35:08.785438 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-06-02 04:35:08.785463 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-06-02 04:35:08.785488 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-06-02 04:35:08.785513 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.785547 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 04:35:08.785603 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.785641 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 04:35:08.785672 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.785699 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 04:35:08.785725 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.785769 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 04:35:08.785796 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.785822 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:35:08.785848 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.785874 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 04:35:08.785901 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.785960 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-06-02 04:35:08.785990 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.786015 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-06-02 04:35:08.786042 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.786068 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-06-02 04:35:08.786148 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.786181 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-06-02 04:35:08.786207 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.786232 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:35:08.786262 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.786288 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 04:35:08.786318 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.786343 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:35:08.786368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.786393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.786427 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.786454 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.786479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.786525 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.786550 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.786588 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 04:35:08.786614 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-06-02 04:35:08.786639 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-06-02 04:35:08.786665 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.786706 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-06-02 04:35:08.786737 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.786763 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.786788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.786814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 04:35:08.786840 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.786866 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-06-02 04:35:08.786893 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.786952 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 04:35:08.786997 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.787023 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 04:35:08.787053 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.787079 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-06-02 04:35:08.787104 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.787129 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-06-02 04:35:08.787199 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.787227 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 04:35:08.787252 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.787299 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.787326 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.787384 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 04:35:08.787411 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.787442 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 04:35:08.787471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.787496 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 04:35:08.787522 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787539 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787577 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:35:08.787605 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787621 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787638 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787663 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:35:08.787689 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787706 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787763 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.787788 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787814 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.787839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:35:08.787938 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.787985 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.788030 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788060 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.788088 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788104 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788128 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.788152 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788168 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788216 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.788242 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788267 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.788295 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788321 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:35:08.788346 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788371 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.788427 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788455 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.788480 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788499 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788524 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:35:08.788549 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788614 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.788657 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788683 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.788712 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788739 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.788798 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788829 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.788854 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788871 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788890 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788941 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.788974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789019 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.789045 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789061 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789077 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789101 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.789125 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789150 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.789175 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789212 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789233 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789248 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789264 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789288 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.789316 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789332 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789348 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.789433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.789552 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789568 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789612 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789650 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789677 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.789706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789723 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789739 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789756 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789806 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.789834 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789861 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.789890 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789921 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789951 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.789997 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790036 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:35:08.790061 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790090 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 04:35:08.790115 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790131 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790147 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790187 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.790215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.790326 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790351 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 04:35:08.790415 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790724 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790782 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790812 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.790837 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790863 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.790892 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790909 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790935 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:35:08.790961 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.790978 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791003 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:35:08.791029 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791058 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791083 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 04:35:08.791107 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791123 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791147 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.791171 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791207 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.791232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791264 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791279 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791303 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.791327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791343 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791409 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791472 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 04:35:08.791537 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791555 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791579 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:35:08.791622 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791642 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791659 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791727 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:35:08.791757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791838 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.791863 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791888 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.791913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791958 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.791998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:35:08.792022 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792046 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.792070 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792094 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.792122 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792139 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792163 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.792191 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792207 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792231 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.792255 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792280 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.792312 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792336 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:35:08.792361 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792385 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.792410 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792441 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.792466 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792482 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792507 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:35:08.792530 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792555 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.792579 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792603 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.792641 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792666 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.792691 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792716 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.792741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792758 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792838 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.792893 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792910 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792939 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.792963 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.792987 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793011 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.793035 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793051 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793067 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793082 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793098 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793122 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.793146 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793162 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793177 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793201 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.793225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:35:08.793338 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793354 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793369 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793385 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793409 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.793438 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793459 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793475 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793515 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.793539 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793563 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:35:08.793588 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793603 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793631 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793648 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793673 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:35:08.793698 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793724 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 04:35:08.793749 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793781 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793806 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.793832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:35:08.793959 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.793984 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 04:35:08.794008 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794024 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794039 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794063 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:35:08.794093 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794117 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:35:08.794142 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794157 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794182 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:35:08.794205 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794221 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794246 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:35:08.794270 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794286 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794310 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 04:35:08.794334 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794350 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794374 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:35:08.794399 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794427 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:35:08.794453 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794468 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794499 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794535 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.794577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:35:08.794787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 04:35:08.794813 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.794890 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.794960 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.795011 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.795063 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.795115 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.795159 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.795209 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-06-02 04:35:08.795548 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-06-02 04:35:08.795692 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-06-02 04:35:08.795787 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.795928 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.795986 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.796034 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.796081 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.796129 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.796177 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.796226 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.796272 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.796319 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.796367 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.796415 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.796468 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.796547 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.796599 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.796671 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.796753 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.796827 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-06-02 04:35:08.796906 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.797014 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.797067 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.797146 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.797197 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.797250 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.797306 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.797356 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.797404 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.797463 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.797512 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.797558 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.797606 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.797662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.797709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.797756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.797831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.797884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.797933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.798018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.798067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-06-02 04:35:08.798119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-06-02 04:35:08.798208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-06-02 04:35:08.798260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.798311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.798395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.798450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.798500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.798549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.798610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.798660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.798706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.798768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.798815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.798864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.798935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.798990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.799043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.799096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.799193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.799365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-06-02 04:35:08.799492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.799545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.799601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.799650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.799748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.799799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.799855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.799903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.799949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.800009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.800057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.800146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.800196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.800256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.800381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.800439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.800506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.800608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.800734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.800807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.800856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-06-02 04:35:08.800903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-06-02 04:35:08.800951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-06-02 04:35:08.800997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.801090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.801140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.801454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.801515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.801569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.801629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.801678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.801724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.801771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.801847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.801896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.801955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.802001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.802048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.802098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.802147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.802191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-06-02 04:35:08.802235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.802279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.802324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.802370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.802437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.802485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.802536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.802586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.802631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.802675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.802721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.802766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.802812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.802879 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 04:35:08.802913 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.802971 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.803023 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.803074 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.803124 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.803175 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.803225 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.803294 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 04:35:08.803344 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 04:35:08.803395 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 04:35:08.803451 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.803509 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.803574 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.803626 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.803676 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.803727 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.803777 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.803828 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.803881 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.803931 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.804272 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.804325 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.804376 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.804465 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.804521 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.804587 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.804637 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.804687 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 04:35:08.804743 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.804795 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.804845 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.804895 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.804945 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.804996 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.805047 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.805098 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.805148 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.805199 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.805294 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.805346 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.805429 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.805492 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 04:35:08.805518 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.805619 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.805672 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.805728 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.805778 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.805836 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.805887 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.805937 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 04:35:08.805993 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 04:35:08.806045 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 04:35:08.806096 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.806147 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.806197 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.806277 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.806330 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.806385 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.806443 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.806495 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.806560 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.806611 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.806715 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.806769 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.806825 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.806876 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.806927 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.806977 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.807028 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.807098 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 04:35:08.807168 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.807225 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.807278 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.807333 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.807383 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.807441 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.807493 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.807577 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.807631 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.807683 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.807766 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.807822 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.807873 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.807982 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-06-02 04:35:08.808006 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.808056 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.808137 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.808186 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.808233 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.808278 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.808323 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.808368 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 04:35:08.808413 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 04:35:08.808468 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 04:35:08.808515 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.808561 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.808607 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.808698 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.808748 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.808799 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.808884 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.808934 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.808996 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.809079 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.809126 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.809176 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.809222 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.809267 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.809313 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.809358 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.809448 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.809501 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 04:35:08.809550 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.809598 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.809644 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.809695 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.809740 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.809786 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.809879 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.809928 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.809977 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.810099 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.810152 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.810199 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.810250 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.810303 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-06-02 04:35:08.810329 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.810377 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.810428 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.810478 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.810525 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.810573 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.810620 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.810667 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 04:35:08.810715 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 04:35:08.810806 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 04:35:08.810873 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.810969 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.811050 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.811101 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.811166 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.811217 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.811267 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.811318 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.811367 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.811417 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.811486 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.811534 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.811582 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.811630 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.811677 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.811724 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.811772 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.811819 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 04:35:08.811866 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.811913 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.811960 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.812007 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.812066 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.812115 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.812162 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.812210 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.812257 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.812304 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.812352 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.812399 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.812452 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.812504 wsdl: current service: Service1 2020-06-02 04:35:08.812521 wsdl: current port: Service1Soap 2020-06-02 04:35:08.812550 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-06-02 04:35:08.812576 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-06-02 04:35:08.812602 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-06-02 04:35:08.812630 wsdl: Parsing WSDL done 2020-06-02 04:35:08.812653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.812669 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.812678 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.812686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.812694 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.812701 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.812709 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.812716 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 04:35:08.812728 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 04:35:08.812736 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 04:35:08.812743 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.812751 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.812759 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.812766 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.812774 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.812782 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.812789 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.812797 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.812804 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.812811 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.812819 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.812827 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.812834 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.812842 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.812850 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.812857 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.812864 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.812872 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 04:35:08.812879 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.812886 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.812893 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.812902 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.812909 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.812917 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.812924 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.812932 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.812939 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.812947 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.812954 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.812962 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.812969 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.812977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.812985 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.812992 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.813000 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.813007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.813014 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.813021 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.813028 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 04:35:08.813035 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 04:35:08.813042 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 04:35:08.813049 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.813055 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.813063 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.813070 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.813077 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.813084 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.813091 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.813098 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.813105 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.813116 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.813123 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.813130 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.813137 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.813144 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.813152 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.813159 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.813166 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.813173 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 04:35:08.813180 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.813187 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.813194 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.813202 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.813209 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.813215 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.813222 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.813229 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.813236 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.813243 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.813250 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.813260 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.813268 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.813275 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.813284 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.813292 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.813299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.813306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.813313 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.813319 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.813326 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 04:35:08.813333 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 04:35:08.813339 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 04:35:08.813347 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.813354 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.813361 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.813368 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.813375 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.813382 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.813389 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.813395 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.813402 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.813408 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.813415 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.813427 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.813435 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.813442 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.813449 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.813456 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.813463 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.813469 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 04:35:08.813476 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.813487 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.813494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.813501 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.813509 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.813516 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.813523 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.813530 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.813536 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.813543 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.813549 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.813556 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.813562 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.813569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 04:35:08.813577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 04:35:08.813583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:35:08.813590 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 04:35:08.813597 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.813603 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 04:35:08.813609 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 04:35:08.813616 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 04:35:08.813622 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 04:35:08.813629 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 04:35:08.813635 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 04:35:08.813642 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:35:08.813649 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 04:35:08.813656 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:35:08.813663 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.813669 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.813676 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 04:35:08.813683 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 04:35:08.813689 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 04:35:08.813695 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 04:35:08.813701 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.813708 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:35:08.813714 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:35:08.813720 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.813727 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 04:35:08.813734 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:35:08.813740 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:35:08.813746 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 04:35:08.813753 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 04:35:08.813759 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:35:08.813765 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:35:08.813772 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 04:35:08.813778 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:35:08.813785 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 04:35:08.813792 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 04:35:08.813798 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 04:35:08.813804 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:35:08.813811 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:35:08.813817 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:35:08.813830 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:35:08.813837 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:35:08.814147 nusoap_client: checkWSDL 2020-06-02 04:35:08.814158 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 04:35:08.814163 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 04:35:08.814168 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 04:35:08.814174 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-06-02 04:35:08.814179 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 04:35:08.814183 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 04:35:08.814192 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-06-02 04:35:08.814202 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 04:35:08.814268 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.814277 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 04:35:08.814296 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 04:35:08.814318 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-06-02 04:35:08.814325 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-06-02 04:35:08.814329 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-06-02 04:35:08.814334 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-06-02 04:35:08.814339 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 04:35:08.814352 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:35:08.814360 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:35:08.814365 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:35:08.814376 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.814386 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:35:08.814391 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-06-02 04:35:08.814419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.814434 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 04:35:08.814439 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.814466 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 04:35:08.814472 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-06-02 04:35:08.814476 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-06-02 04:35:08.814480 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-06-02 04:35:08.814484 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-06-02 04:35:08.814488 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-06-02 04:35:08.814492 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-06-02 04:35:08.814497 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 04:35:08.814501 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-06-02 04:35:08.814507 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 04:35:08.814518 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:35:08.814525 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:35:08.814529 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:35:08.814535 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.814540 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 04:35:08.814545 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:35:08.814571 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 04:35:08.814578 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.814583 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.814590 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.814594 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:35:08.814605 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 04:35:08.814613 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:35:08.814618 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 04:35:08.814622 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 04:35:08.814629 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205388" 2020-06-02 04:35:08.814636 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:35:08.814640 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 04:35:08.814646 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:35:08.814655 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:35:08.814661 wsdl: in serializeType: returning: 205388 2020-06-02 04:35:08.814667 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 04:35:08.814674 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:35:08.814679 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 04:35:08.814682 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 04:35:08.814688 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-06-02 04:35:08.814695 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:35:08.814699 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 04:35:08.814710 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:35:08.814714 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:35:08.814718 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-06-02 04:35:08.814723 wsdl: in serializeType: returning: 205388PLN 2020-06-02 04:35:08.814728 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205388PLN 2020-06-02 04:35:08.814748 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205388PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-06-02 04:35:08.814753 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-06-02 04:35:08.814759 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6589"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-06-02 04:35:08.814773 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-06-02 04:35:08.814779 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205388PLN 2020-06-02 04:35:08.814835 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-06-02 04:35:08.814967 nusoap_client: sending message, length=499 2020-06-02 04:35:08.814855 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 04:35:08.814868 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 04:35:08.814873 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 04:35:08.814920 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 04:35:08.814925 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 04:35:08.814933 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 04:35:08.814944 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 04:35:08.814953 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 04:35:08.814959 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 04:35:08.814991 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-06-02 04:35:08.815002 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 04:35:08.815014 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 04:35:08.821835 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 04:35:08.821847 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 04:35:08.821857 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-06-02 04:35:08.821863 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-06-02 04:35:08.821868 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 04:35:08.821873 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 04:35:08.821877 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 04:35:08.821881 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 04:35:08.821885 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-06-02 04:35:08.821910 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-06-02 04:35:08.830750 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-06-02 04:35:08.830763 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-06-02 04:35:08.830775 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 04:35:08.830780 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 04:35:08.830785 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 04:35:08.830791 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 04:35:08.830796 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 04:35:08.830802 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 04:35:08.830806 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 04:35:08.830812 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 02:34:52 GMT 2020-06-02 04:35:08.830820 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 04:35:08.830826 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-06-02 04:35:08.830831 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 04:35:08.830838 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-06-02 04:35:08.830861 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-06-02 04:35:08.830871 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-06-02 04:35:08.830880 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 04:35:08.830884 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-06-02 04:35:08.830889 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-06-02 04:35:08.830919 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 04:35:08.830931 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 04:35:08.830936 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 04:35:08.830961 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 04:35:08.830967 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 02 Jun 2020 02:34:52 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-06-02 04:35:08.830992 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-06-02 04:35:08.831047 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-06-02 04:35:08.831111 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-06-02 04:35:08.831120 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-06-02 04:35:08.831245 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-06-02 04:35:08.831342 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-06-02 04:35:08.831348 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-06-02 04:35:08.831357 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-06-02 04:35:08.831368 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 04:35:08.831390 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-06-02 04:35:08.831451 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-06-02 04:35:08.831487 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 04:35:08.831498 nusoap_client: got fault 2020-06-02 04:35:08.831506 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-06-02 04:35:08.831510 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-06-02 04:35:08.831515 nusoap_client: detail =