Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 84.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
57749702203 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3776
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:26:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:26:51.951377 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:26:51.951427 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:26:51.951441 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:26:51.951457 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:26:51.951466 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:26:51.951473 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:26:51.951486 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:26:51.951495 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:26:51.951501 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:26:51.951509 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:26:51.951517 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:26:51.951529 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:26:51.951534 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:26:51.951539 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:26:51.951543 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:26:51.951547 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:26:51.951565 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:26:51.951600 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:26:51.951617 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:26:51.951629 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:26:51.951642 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:26:51.951669 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:26:51.951689 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:26:51.959798 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:26:51.959818 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:26:51.959829 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:26:51.959835 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:26:51.959840 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:26:51.959845 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:26:51.959849 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:26:51.959876 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:26:51.987783 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:26:51.987809 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:26:51.987816 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:26:51.987822 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:26:51.987827 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:26:51.987832 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:26:51.987843 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:26:51.987849 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:26:51.987854 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:26:51.987860 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:26:39 GMT 2019-04-25 00:26:51.987865 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:26:51.987870 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:26:51.987876 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:26:51.987888 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:26:51.987918 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:26:51.995700 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:26:51.995725 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:26:52.003629 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 00:26:52.003664 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:26:52.003692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:26:52.003718 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:26:52.003738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:26:52.003804 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:26:52.003850 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:26:52.011704 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:26:52.011747 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:26:52.011790 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:26:52.011846 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:26:52.011892 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 00:26:52.011936 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:26:52.011982 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:26:52.012023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:26:52.012068 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:26:52.019345 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:26:52.019410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:26:52.019439 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:26:52.019658 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:26:52.019732 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:26:52.019808 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:26:52.019863 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 00:26:52.019927 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:26:52.019994 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:26:52.020042 soap_transport_http: read buffer of 4855 bytes 2019-04-25 00:26:52.020063 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:26:52.020073 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:26:52.020197 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:26:52.020244 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:26:52.020265 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:26:52.020276 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:26:52.020302 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:26:52.020311 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:26:52.020535 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:26:52.020556 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:26:52.020627 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.020641 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:26:52.020673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.020725 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.020739 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.020762 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:26:52.020797 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.020809 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.020827 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:26:52.020854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.020898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.020918 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.020945 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.020955 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.020982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021029 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.021041 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021060 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:26:52.021083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.021129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:26:52.021154 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:26:52.021188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021231 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.021243 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021259 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:26:52.021290 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.021302 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021319 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:26:52.021351 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.021362 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021378 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:26:52.021409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.021477 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.021503 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:26:52.021537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021581 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.021592 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021610 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:26:52.021633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.021677 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:26:52.021702 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:26:52.021735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021777 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.021789 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021806 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:26:52.021837 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.021856 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021873 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:26:52.021903 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.021914 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021930 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:26:52.021960 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.021971 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.021987 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:26:52.022010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.022074 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.022100 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022111 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.022136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022177 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022188 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022256 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:26:52.022293 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:26:52.022325 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022343 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:26:52.022361 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:26:52.022383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:26:52.022434 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:26:52.022460 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022470 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:26:52.022498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022543 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.022556 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022576 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:26:52.022601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.022645 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.022672 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022683 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.022707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022750 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.022762 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022780 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:26:52.022803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.022846 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:26:52.022871 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022881 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:26:52.022904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022946 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.022957 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.022974 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:26:52.022997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.023040 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.023064 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023075 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.023099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023141 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.023153 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023170 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:26:52.023193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.023236 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:26:52.023261 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023271 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:26:52.023295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023339 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.023350 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023367 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:26:52.023404 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.023416 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023434 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:26:52.023465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.023515 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:26:52.023540 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023550 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.023573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023615 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.023627 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023644 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:26:52.023667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.023710 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:26:52.023735 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023752 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:26:52.023775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023817 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.023829 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023846 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:26:52.023878 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.023889 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023906 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:26:52.023929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.023963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.023981 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:26:52.024006 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024017 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.024046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024089 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.024101 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024118 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:26:52.024141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.024184 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:26:52.024209 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024220 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:26:52.024242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024284 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.024297 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024315 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:26:52.024339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.024382 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:26:52.024414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024425 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.024457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024502 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.024514 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024531 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:26:52.024554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.024599 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:26:52.024624 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024634 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:26:52.024657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024700 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.024712 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024729 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:26:52.024759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.024801 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.024826 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024837 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.024860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024901 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.024913 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024930 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:26:52.024955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.024981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.024998 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:26:52.025023 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025033 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:26:52.025056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025098 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.025110 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025127 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:26:52.025151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.025193 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.025218 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025228 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.025252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025295 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.025307 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025324 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:26:52.025348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.025396 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:26:52.025430 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025440 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:26:52.025464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025506 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.025518 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025535 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:26:52.025558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.025599 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.025624 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025636 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.025659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025700 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.025712 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025729 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:26:52.025752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.025796 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:26:52.025820 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025830 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:26:52.025853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025895 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.025907 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025924 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:26:52.025954 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.025965 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.025982 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:26:52.026005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.026054 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.026079 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026090 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.026113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026156 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.026168 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026185 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:26:52.026208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.026251 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:26:52.026276 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026287 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:26:52.026311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026353 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.026364 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026380 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:26:52.026411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.026457 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.026528 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026543 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.026573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026608 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.026616 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026628 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:26:52.026643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.026673 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:26:52.026689 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026695 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:26:52.026710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026736 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:26:52.026743 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026754 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:26:52.026767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.026793 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.026809 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026815 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.026829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026852 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026859 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:26:52.026919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:26:52.026935 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026947 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:26:52.026957 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:26:52.026969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.026984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:26:52.026994 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:26:52.027009 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027015 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:26:52.027029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027055 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:26:52.027062 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027072 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:26:52.027085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.027111 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.027126 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027132 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.027145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027168 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027174 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027210 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:26:52.027230 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:26:52.027247 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027258 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:26:52.027268 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:26:52.027280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:26:52.027304 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:26:52.027319 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027325 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:26:52.027339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.027371 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027392 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:26:52.027412 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.027419 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027429 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:26:52.027456 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.027462 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027472 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:26:52.027489 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.027496 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027505 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:26:52.027523 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.027530 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027539 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:26:52.027556 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.027563 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027572 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:26:52.027589 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.027596 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:26:52.027618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.027667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.027683 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027689 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.027705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027729 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.027736 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027746 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:26:52.027766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.027791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:26:52.027806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027812 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:26:52.027826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027850 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.027858 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027867 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:26:52.027885 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.027892 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027901 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:26:52.027918 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.027925 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027934 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:26:52.027947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.027979 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.027993 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.027999 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.028013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028037 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.028045 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028055 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:26:52.028068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.028093 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:26:52.028108 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028114 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:26:52.028128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028152 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.028159 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028169 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:26:52.028181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.028206 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.028221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028227 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.028241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028266 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.028273 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028283 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:26:52.028296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.028321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:26:52.028336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028343 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:26:52.028356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028386 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.028394 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028404 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:26:52.028422 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.028429 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028439 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:26:52.028456 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.028463 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028473 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:26:52.028486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.028518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.028533 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028540 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.028554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028578 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.028585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:26:52.028609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.028634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:26:52.028649 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:26:52.028668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028692 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.028699 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028709 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:26:52.028726 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.028733 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028742 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:26:52.028759 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.028765 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028775 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:26:52.028792 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.028798 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028808 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:26:52.028825 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.028832 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028841 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:26:52.028854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.028894 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.028909 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028915 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.028929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028954 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.028961 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028971 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:26:52.028984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.028999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.029009 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:26:52.029023 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029053 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029060 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029070 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029083 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.029114 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029139 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.029146 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029155 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:26:52.029173 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.029180 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029189 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:26:52.029206 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.029213 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029223 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:26:52.029240 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.029247 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029256 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:26:52.029273 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.029280 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029290 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:26:52.029307 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:26:52.029314 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029323 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:26:52.029341 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.029347 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029357 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.029374 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.029386 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029396 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:26:52.029414 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.029420 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029430 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:26:52.029453 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.029459 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029469 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:26:52.029482 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029532 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.029549 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.029556 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:26:52.029571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.029596 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.029603 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.029613 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:26:52.029630 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.029637 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.029646 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:26:52.029663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.029670 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.029679 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:26:52.029696 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.029703 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.029712 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:26:52.029725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.029752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.029762 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.029784 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.029798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.029822 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029829 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.029839 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:26:52.029852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.029867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.029876 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:26:52.029890 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029917 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029924 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029934 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029947 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.029963 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.029976 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030002 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.030009 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030019 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:26:52.030036 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.030042 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030053 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:26:52.030070 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.030076 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030086 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:26:52.030103 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.030109 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030119 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:26:52.030136 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.030143 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030152 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:26:52.030169 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.030176 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030185 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:26:52.030202 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.030209 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030218 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:26:52.030235 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.030242 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030251 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:26:52.030268 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.030275 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030285 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:26:52.030302 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.030308 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030318 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:26:52.030335 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.030341 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030351 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:26:52.030363 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.030422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.030440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.030454 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:26:52.030469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.030493 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.030500 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.030510 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:26:52.030527 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.030534 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.030544 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:26:52.030561 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.030567 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.030577 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:26:52.030594 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:26:52.030601 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.030610 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.030623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.030649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.030659 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.030674 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.030681 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.030695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.030719 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.030726 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.030736 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:26:52.030749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.030764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.030774 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:26:52.030787 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.030815 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.030822 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.030832 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.030845 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.030861 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.030875 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.030900 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.030907 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.030917 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:26:52.030934 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.030941 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.030950 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:26:52.030970 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.030977 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.030987 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:26:52.031005 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.031011 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.031021 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:26:52.031038 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.031044 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.031054 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:26:52.031071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.031077 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.031087 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:26:52.031104 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.031111 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.031120 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:26:52.031137 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.031144 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.031154 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:26:52.031171 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.031177 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.031187 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:26:52.031205 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031211 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.031221 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:26:52.031238 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.031244 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.031254 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:26:52.031271 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.031278 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.031287 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:26:52.031300 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.031358 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.031373 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031407 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031415 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031425 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031438 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031454 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.031468 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031493 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.031500 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031509 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:26:52.031527 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.031534 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031543 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:26:52.031560 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.031567 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031576 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:26:52.031593 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.031600 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031610 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:26:52.031627 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.031634 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031643 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:26:52.031660 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.031667 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031676 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:26:52.031693 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.031700 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031709 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:26:52.031726 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.031733 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031750 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:26:52.031767 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.031774 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031784 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:26:52.031801 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.031812 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031821 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:26:52.031839 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.031845 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031855 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:26:52.031872 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.031879 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031888 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:26:52.031905 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.031912 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031921 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:26:52.031939 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.031945 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.031955 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:26:52.031967 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.032031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.032049 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032056 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:26:52.032078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032104 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.032111 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032121 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:26:52.032134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.032160 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.032175 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032181 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.032195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032222 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.032230 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032239 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:26:52.032252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.032277 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:26:52.032292 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032298 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:26:52.032316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032341 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.032348 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032358 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:26:52.032376 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.032388 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032398 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:26:52.032416 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.032422 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032432 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:26:52.032453 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:26:52.032460 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032469 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:26:52.032482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.032519 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:26:52.032534 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032540 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.032558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032583 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:26:52.032590 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032601 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:26:52.032614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.032629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.032638 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:26:52.032652 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:26:52.032678 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:26:52.032685 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:26:52.032695 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:26:52.032708 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:26:52.032723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.032737 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.032762 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.032769 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.032779 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:26:52.032796 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.032803 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.032813 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:26:52.032830 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.032836 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.032852 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:26:52.032870 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:26:52.032877 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.032887 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:26:52.032905 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.032911 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.032921 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:26:52.032937 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.032944 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.032954 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:26:52.032971 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.032978 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.032987 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:26:52.033004 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.033011 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.033021 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:26:52.033038 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.033045 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.033054 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:26:52.033071 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.033078 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.033087 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:26:52.033100 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:26:52.033149 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.033165 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033172 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:26:52.033190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033215 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.033222 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033232 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:26:52.033245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.033269 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.033284 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033290 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.033304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033333 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:26:52.033341 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033350 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:26:52.033363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.033394 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:26:52.033408 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:26:52.033433 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:26:52.033441 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:26:52.033450 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:26:52.033468 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:26:52.033475 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:26:52.033484 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:26:52.033501 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:26:52.033508 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:26:52.033517 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:26:52.033530 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:26:52.033554 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.033569 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033576 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:26:52.033594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033619 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.033626 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033636 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:26:52.033654 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.033661 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033670 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:26:52.033687 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.033694 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033704 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:26:52.033717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.033755 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.033769 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033776 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.033789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033814 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.033820 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033830 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:26:52.033843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.033858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.033868 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:26:52.033881 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.033912 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.033919 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.033929 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.033942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.033958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.033972 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.033997 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.034004 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.034013 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:26:52.034031 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.034038 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.034047 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:26:52.034064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.034071 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.034081 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:26:52.034098 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.034104 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.034114 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:26:52.034131 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.034137 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.034147 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:26:52.034164 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.034171 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.034184 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:26:52.034202 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.034209 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.034219 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:26:52.034236 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.034243 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.034252 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:26:52.034269 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.034276 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.034286 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:26:52.034298 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.034344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.034360 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034366 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:26:52.034389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034415 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.034422 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034432 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:26:52.034452 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.034459 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034468 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:26:52.034485 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.034492 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034501 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:26:52.034518 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.034525 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034534 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:26:52.034551 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.034558 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034567 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:26:52.034580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.034621 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.034636 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034642 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.034660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034683 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034690 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034728 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:26:52.034756 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:26:52.034772 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034783 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:26:52.034793 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:26:52.034805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:26:52.034829 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:26:52.034844 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034850 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:26:52.034863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034887 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.034894 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034904 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:26:52.034917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.034942 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.034956 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.034962 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.034980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035005 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:26:52.035012 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035022 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:26:52.035035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.035059 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:26:52.035074 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035080 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:26:52.035093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035117 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.035124 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035134 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:26:52.035147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.035171 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.035186 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035192 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.035210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035235 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035242 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035252 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:26:52.035265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.035290 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:26:52.035303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035337 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035344 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035354 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035367 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035387 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.035403 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035428 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.035436 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035446 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:26:52.035463 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.035470 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035480 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:26:52.035497 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.035503 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035513 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:26:52.035530 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.035536 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035550 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:26:52.035568 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.035574 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035584 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:26:52.035601 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:26:52.035608 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035617 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:26:52.035634 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:26:52.035641 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035650 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:26:52.035667 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:26:52.035674 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035684 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:26:52.035701 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:26:52.035707 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035717 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:26:52.035743 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.035750 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035759 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:26:52.035776 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.035783 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035793 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:26:52.035810 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.035816 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035826 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:26:52.035843 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.035849 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035859 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:26:52.035872 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.035932 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.035949 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.035955 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:26:52.035974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036002 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.036010 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036020 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:26:52.036033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.036058 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.036073 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036079 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.036092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036116 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.036123 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036133 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:26:52.036146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.036171 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:26:52.036185 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036192 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:26:52.036218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036241 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.036248 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036257 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:26:52.036274 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.036280 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036293 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:26:52.036325 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.036332 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036341 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:26:52.036358 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.036365 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036375 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:26:52.036393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.036430 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036455 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036461 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.036475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036500 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036507 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036517 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:26:52.036530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.036555 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:26:52.036569 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036602 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036610 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036620 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036633 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.036664 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036689 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.036696 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036705 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:26:52.036723 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.036729 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036738 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:26:52.036761 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.036768 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036777 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:26:52.036794 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.036801 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036810 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:26:52.036827 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.036834 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036843 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:26:52.036860 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.036867 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036876 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:26:52.036906 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:26:52.036913 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036926 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:26:52.036938 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.036975 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.036991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.036997 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:26:52.037010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037033 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.037040 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037049 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:26:52.037067 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.037073 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037082 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:26:52.037098 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.037105 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037113 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:26:52.037130 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.037136 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037149 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:26:52.037166 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.037172 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037182 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:26:52.037198 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.037204 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037213 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:26:52.037229 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.037236 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037245 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:26:52.037261 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.037267 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037277 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:26:52.037289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.037353 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.037368 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037374 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:26:52.037398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037423 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:26:52.037431 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037441 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:26:52.037454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.037479 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:26:52.037495 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:26:52.037502 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:26:52.037513 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:26:52.037529 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037535 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:26:52.037549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:26:52.037591 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:26:52.037608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.037619 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:26:52.037629 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:26:52.037646 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.037652 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:26:52.037667 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:26:52.037683 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:26:52.037691 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:26:52.037701 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:26:52.037717 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.037724 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:26:52.037733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.037754 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.037761 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:26:52.037770 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.037787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.037793 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:26:52.037803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.037819 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.037826 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:26:52.037848 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.037864 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:26:52.037870 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:26:52.037880 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:26:52.037895 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:26:52.037901 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:26:52.037911 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:26:52.037927 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.037933 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:26:52.037942 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.037958 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:26:52.037964 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:26:52.037973 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:26:52.037989 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.037995 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:26:52.038004 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.038021 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.038027 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:26:52.038040 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.038056 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:26:52.038062 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:26:52.038071 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:26:52.038084 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:26:52.038117 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.038146 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:26:52.038172 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.038198 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:26:52.038224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.038250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:26:52.038276 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.038316 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:26:52.038343 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.038369 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:26:52.038403 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:26:52.038430 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:26:52.038458 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:26:52.038485 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:26:52.038528 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:26:52.038556 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:26:52.038583 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.038609 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:26:52.038636 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.038662 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:26:52.038689 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.038715 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:26:52.038742 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.038789 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:26:52.038967 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.038994 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:26:52.039019 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.039045 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:26:52.039070 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.039096 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:26:52.039121 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.039148 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:26:52.039174 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.039199 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:26:52.039225 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.039252 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:26:52.039298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.039325 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:26:52.039352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.039383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:26:52.039412 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.039438 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:26:52.039465 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.039491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:26:52.039518 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.039544 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:26:52.039570 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:26:52.039597 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:26:52.039623 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.039649 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:26:52.039676 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.039706 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:26:52.039733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.039767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:26:52.039793 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.039819 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:26:52.039846 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.039873 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:26:52.039899 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.039927 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:26:52.039954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.039980 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:26:52.040007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.040035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:26:52.040063 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040081 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040108 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:26:52.040134 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040164 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040180 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040205 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:26:52.040229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040246 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040278 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:26:52.040344 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040370 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.040402 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040429 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.040462 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040479 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040506 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.040532 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040549 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040575 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.040603 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040629 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.040655 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040681 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:26:52.040707 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040734 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.040760 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040786 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.040813 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040830 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040856 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:26:52.040883 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040909 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.040935 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.040962 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:26:52.040988 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041014 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:26:52.041041 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041143 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.041201 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041218 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041235 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041260 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.041287 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041313 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.041339 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041356 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041373 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041405 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.041432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.041557 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041574 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041591 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041607 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041633 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.041660 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041677 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041693 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041736 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.041764 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041794 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.041822 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041839 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041856 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041872 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041900 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:26:52.041926 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041952 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:26:52.041978 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.041995 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042012 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042038 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.042065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:26:52.042185 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042211 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:26:52.042237 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042263 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.042290 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042316 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.042343 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042380 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042399 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042425 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.042456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042604 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:26:52.042632 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042649 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042675 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:26:52.042701 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042718 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042735 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042761 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:26:52.042787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042821 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042838 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:26:52.042890 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042916 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.042943 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.042969 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.042995 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043012 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043037 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.043063 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043080 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043106 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.043137 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043163 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.043189 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043216 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:26:52.043241 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043268 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.043295 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043321 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:26:52.043348 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043365 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043396 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:26:52.043423 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043450 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.043476 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043502 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:26:52.043528 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043554 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:26:52.043580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043598 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043615 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043632 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043648 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043665 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.043734 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043758 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043775 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043801 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.043831 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043859 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.043886 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043903 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043920 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043946 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.043971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.043988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:26:52.044090 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044107 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044124 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044140 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044166 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.044193 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044210 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044243 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044269 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.044295 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044322 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:26:52.044348 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044365 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044388 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044406 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044432 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:26:52.044463 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044489 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:26:52.044516 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044534 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044551 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044577 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.044603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:26:52.044724 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044752 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:26:52.044779 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044805 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:26:52.044831 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044857 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:26:52.044883 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044900 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044917 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044933 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.044960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.044987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.045003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.045020 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.045037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.045054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.045075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.045092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.045109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:26:52.045134 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:26:52.045161 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.045219 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.045269 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.045319 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.045366 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.045420 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:26:52.045469 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:26:52.045516 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:26:52.045580 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.045629 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.045676 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.045724 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.045770 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.045819 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.045867 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.045914 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.045962 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.046009 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.046059 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.046106 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.046171 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.046227 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.046282 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.046329 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:26:52.046380 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.046430 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.046478 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.046527 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.046576 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.046641 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.046688 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.046737 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.046793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.046840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.046887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.046936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.046982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.047030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:26:52.047092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:26:52.047144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:26:52.047192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.047239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.047286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.047536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.047583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.047632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.047681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.047728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.047783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.047831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.047879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.047927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.047975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.048028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.048080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.048126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:26:52.048174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.048221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.048267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.048316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.048364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.048422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.048476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.048525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.048582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.048630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.048678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.048727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.048773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.048820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:26:52.048868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:26:52.048919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:26:52.048967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.049014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.049062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.049109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.049156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.049204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.049252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.049299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.049346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.049400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.049448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.049497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.049546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.049598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.049649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.049696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:26:52.049742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.049795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.049847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.049895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.049944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.050000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.050047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.050095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.050150 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:26:52.050177 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.050237 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.050292 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.050347 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.050411 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.050467 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:26:52.050521 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:26:52.050575 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:26:52.050629 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.050683 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.050737 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.050799 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.050853 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.050908 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.050962 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.051016 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.051070 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.051125 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.051181 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.051235 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.051290 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.051344 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.051403 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.051458 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:26:52.051512 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.051567 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.051649 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.051704 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.051759 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.051812 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.051867 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.051920 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.051983 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:26:52.052007 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.052062 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.052117 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.052172 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.052227 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.052281 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:26:52.052336 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:26:52.052396 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:26:52.052459 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.052514 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.052569 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.052624 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.052678 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.052933 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.052989 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.053048 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.053102 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.053158 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.053213 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.053267 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.053322 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.053381 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.053437 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.053499 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:26:52.053554 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.053609 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.053664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.053718 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.053773 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.053828 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.053882 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.053936 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.053997 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:26:52.054020 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.054070 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.054120 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.054168 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.054222 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.054271 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:26:52.054320 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:26:52.054369 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:26:52.054423 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.054472 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.054521 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.054570 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.054619 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.054669 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.054717 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.054766 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.054814 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.054863 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.054912 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.054961 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.055010 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.055060 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.055109 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.055158 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:26:52.055207 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.055261 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.055311 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.055360 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.055414 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.055463 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.055511 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.055561 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.055617 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:26:52.055643 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.055695 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.055746 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.055797 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.055857 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.055909 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:26:52.055959 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:26:52.056010 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:26:52.056061 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.056112 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.056163 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.056214 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.056265 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.056316 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.056371 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.056428 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.056487 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.056539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.056591 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.056643 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.056694 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.056745 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.056796 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.056847 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:26:52.056898 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.056949 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.057001 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.057051 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.057102 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.057154 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.057205 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.057256 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.057311 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:26:52.057328 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:26:52.057357 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:26:52.057390 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:26:52.057417 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:26:52.057452 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:26:52.057472 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.057486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.057496 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.057505 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.057513 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.057521 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:26:52.057529 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:26:52.057538 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:26:52.057545 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.057553 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.057561 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.057569 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.057577 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.057586 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.057594 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.057602 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.057614 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.057622 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.057630 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.057638 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.057646 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.057653 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.057661 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.057668 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:26:52.057676 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.057683 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.057691 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.057699 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.057706 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.057714 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.057721 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.057729 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.057737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.057749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.057756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.057765 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.057773 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.057782 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:26:52.057790 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:26:52.057797 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:26:52.057805 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.057813 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.057821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.057828 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.057836 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.057843 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.057851 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.057858 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.057866 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.057873 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.057881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.057888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.057896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.057903 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.057910 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.057918 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:26:52.057925 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.057932 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.057939 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.057947 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.057954 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.057962 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.057969 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.057976 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.057984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.057993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.058001 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.058016 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.058024 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.058031 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:26:52.058038 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:26:52.058045 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:26:52.058052 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.058058 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.058065 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.058072 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.058079 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.058086 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.058093 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.058100 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.058107 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.058113 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.058120 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.058126 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.058133 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.058141 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.058147 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.058154 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:26:52.058162 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.058168 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.058175 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.058182 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.058189 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.058195 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.058202 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.058208 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.058215 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:26:52.058223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.058230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:26:52.058237 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:26:52.058244 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:26:52.058251 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:26:52.058258 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:26:52.058264 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:26:52.058271 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:26:52.058277 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:26:52.058284 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:26:52.058290 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:26:52.058297 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.058317 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.058324 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:26:52.058331 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:26:52.058337 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:26:52.058344 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.058351 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:26:52.058358 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:26:52.058365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:26:52.058371 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:26:52.058383 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:26:52.058595 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:26:52.058603 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:26:52.058609 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:26:52.058616 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:26:52.058622 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:26:52.058629 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:26:52.058635 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:26:52.058642 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:26:52.058649 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:26:52.058961 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:26:52.058972 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:26:52.058977 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:26:52.058981 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:26:52.058988 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:26:52.058993 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:26:52.058997 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:26:52.059005 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:26:52.059014 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:26:52.059051 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.059058 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:26:52.059072 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:26:52.059093 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:26:52.059099 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:26:52.059103 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:26:52.059107 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:26:52.059113 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:26:52.059123 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:26:52.059130 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:26:52.059134 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:26:52.059146 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.059155 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:26:52.059160 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:26:52.059183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.059192 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:26:52.059197 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.059220 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:26:52.059225 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:26:52.059229 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:26:52.059233 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:26:52.059237 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:26:52.059241 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:26:52.059245 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:26:52.059249 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:26:52.059255 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:26:52.059265 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:26:52.059272 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:26:52.059276 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:26:52.059282 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.059287 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:26:52.059291 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:26:52.059315 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:26:52.059321 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.059325 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.059330 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.059335 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:26:52.059345 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:26:52.059353 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:26:52.059357 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:26:52.059362 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:26:52.059368 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205388" 2019-04-25 00:26:52.059375 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:26:52.059385 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:26:52.059390 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:26:52.059396 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:26:52.059401 wsdl: in serializeType: returning: 205388 2019-04-25 00:26:52.059407 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:26:52.059414 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:26:52.059419 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:26:52.059422 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:26:52.059427 wsdl: in serializeType: returning: 205388 2019-04-25 00:26:52.059432 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205388 2019-04-25 00:26:52.059464 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205388 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:26:52.059468 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:26:52.059474 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3877"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:26:52.059488 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:26:52.059494 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205388 2019-04-25 00:26:52.059503 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:26:52.059575 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:26:52.059515 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:26:52.059526 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:26:52.059531 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:26:52.059536 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:26:52.059540 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:26:52.059547 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:26:52.059556 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:26:52.059564 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:26:52.059569 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:26:52.059581 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:26:52.059591 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:26:52.059599 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:26:52.067589 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:26:52.067604 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:26:52.067614 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:26:52.067620 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:26:52.067625 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:26:52.067630 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:26:52.067634 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:26:52.067638 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:26:52.067642 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:26:52.067674 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:26:52.077524 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:26:52.077540 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:26:52.077547 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:26:52.077552 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:26:52.077557 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:26:52.077562 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:26:52.077567 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:26:52.077572 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:26:52.077577 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:26:52.077582 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:26:39 GMT 2019-04-25 00:26:52.077592 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:26:52.077597 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:26:52.077603 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:26:52.077610 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:26:52.077632 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:26:52.077641 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:26:52.077650 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:26:52.077654 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:26:52.077659 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:26:52.077691 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:26:52.077701 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:26:52.077706 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:26:52.077726 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:26:52.077731 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:26:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:26:52.077767 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:26:52.077776 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:26:52.077793 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:26:52.077798 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:26:52.077888 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:26:52.077976 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:26:52.077982 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:26:52.077990 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:26:52.078000 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:26:52.078021 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:26:52.078073 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:26:52.078098 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:26:52.078111 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:26:52.078119 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:26:52.078123 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:26:52.078128 nusoap_client: detail =