Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 84.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
57749702203 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3776
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 20 Aug 2019 03:32:28 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-20 05:32:44.470616 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-20 05:32:44.470677 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:32:44.470692 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-20 05:32:44.470709 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:32:44.470718 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-20 05:32:44.470726 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-20 05:32:44.470740 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-20 05:32:44.470748 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:32:44.470755 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:32:44.470784 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-20 05:32:44.470793 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:32:44.470805 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:32:44.470810 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:32:44.470815 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:32:44.470819 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:32:44.470823 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-20 05:32:44.470835 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:32:44.470851 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:32:44.470860 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:32:44.470866 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-20 05:32:44.470872 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-20 05:32:44.470881 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:32:44.470890 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:32:44.478666 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:32:44.478686 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:32:44.478703 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-20 05:32:44.478714 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:32:44.478723 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:32:44.478736 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-20 05:32:44.478745 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-20 05:32:44.478782 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-20 05:32:44.494292 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-20 05:32:44.494314 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-20 05:32:44.494327 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:32:44.494339 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:32:44.494349 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:32:44.494360 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:32:44.494371 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:32:44.494384 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:32:44.494395 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:32:44.494405 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:32:28 GMT 2019-08-20 05:32:44.494416 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:32:44.494426 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-20 05:32:44.494438 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:32:44.494452 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-20 05:32:44.494494 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-20 05:32:44.494524 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-20 05:32:44.501984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.502016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.502226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.502256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.502292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.502319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.502344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.502366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.509765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.509881 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:32:44.509919 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:32:44.509942 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.509962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.509985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.510022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.510052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.510081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.510113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.510147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.510170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.510218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.510270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.517840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.518075 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-20 05:32:44.518149 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-20 05:32:44.518214 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:32:44.518320 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:32:44.518375 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:32:44.518707 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-20 05:32:44.518813 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-20 05:32:44.518845 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-08-20 05:32:44.525874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.525996 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-20 05:32:44.526040 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-20 05:32:44.526064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526114 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526426 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.526779 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-20 05:32:44.528029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.528073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.528104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.528128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.528148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.528184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.528206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.528240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.528263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-20 05:32:44.528321 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-20 05:32:44.528339 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:32:44.528348 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-20 05:32:44.528401 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-20 05:32:44.528452 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:32:44.528474 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:32:44.528485 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:32:44.528511 wsdl: got WSDL URL 2019-08-20 05:32:44.528520 wsdl: Parse WSDL 2019-08-20 05:32:44.528746 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-20 05:32:44.528770 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-20 05:32:44.528860 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.528876 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-20 05:32:44.528912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.528974 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.528990 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529016 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:32:44.529054 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.529067 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529095 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:32:44.529123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.529193 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.529222 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529234 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.529260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529313 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.529326 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529346 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-20 05:32:44.529371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.529420 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:32:44.529448 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529459 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-20 05:32:44.529493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529538 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.529551 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529569 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:32:44.529602 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.529615 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529632 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:32:44.529664 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.529676 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529694 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:32:44.529730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.529792 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.529820 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-20 05:32:44.529858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529902 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.529915 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529933 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-20 05:32:44.529958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.529985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.530003 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-20 05:32:44.530030 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530041 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-20 05:32:44.530065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530118 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.530131 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530148 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:32:44.530180 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.530192 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530209 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:32:44.530240 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.530252 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530268 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:32:44.530300 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.530312 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530329 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:32:44.530354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.530421 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.530448 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530459 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.530484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530526 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530538 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530610 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.530648 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.530686 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530714 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:32:44.530737 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-20 05:32:44.530763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:32:44.530813 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:32:44.530844 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530855 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-20 05:32:44.530889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530938 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.530952 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.530971 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-20 05:32:44.531006 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.531019 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531038 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-20 05:32:44.531073 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.531096 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531115 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-20 05:32:44.531150 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.531163 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531182 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:32:44.531209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.531280 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.531309 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531321 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.531350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531400 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.531413 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531434 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-20 05:32:44.531460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.531510 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:32:44.531539 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531551 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-20 05:32:44.531578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531627 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.531640 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531659 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:32:44.531692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.531749 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.531779 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531791 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.531819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531867 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.531881 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531901 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-20 05:32:44.531927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.531952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.531969 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:32:44.531996 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532007 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-20 05:32:44.532035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532087 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.532099 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532115 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:32:44.532139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.532185 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.532212 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532222 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.532247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532293 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.532305 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532323 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-20 05:32:44.532347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.532396 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-20 05:32:44.532423 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532434 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-20 05:32:44.532459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532506 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.532517 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532533 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:32:44.532561 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.532573 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532591 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:32:44.532615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.532667 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-20 05:32:44.532712 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532723 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.532751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532799 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.532812 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532831 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-20 05:32:44.532857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.532902 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-20 05:32:44.532930 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.532941 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-20 05:32:44.532968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533017 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.533030 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533048 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:32:44.533090 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.533103 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533120 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:32:44.533145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.533200 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-20 05:32:44.533229 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533242 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.533268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533315 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.533329 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533347 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-20 05:32:44.533371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.533418 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-20 05:32:44.533445 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533455 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-20 05:32:44.533481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533529 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.533541 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533559 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:32:44.533585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.533629 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-20 05:32:44.533647 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533653 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.533668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533694 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.533709 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533720 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-20 05:32:44.533734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.533760 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-20 05:32:44.533776 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533782 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-20 05:32:44.533796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533821 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.533828 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533838 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:32:44.533851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.533877 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.533892 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533898 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.533912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533937 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.533944 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533954 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-20 05:32:44.533968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.533983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.533993 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:32:44.534008 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534014 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-20 05:32:44.534028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534054 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.534061 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534071 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:32:44.534084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.534109 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.534125 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534131 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.534144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534170 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.534178 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534188 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-20 05:32:44.534202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.534227 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:32:44.534243 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534249 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-20 05:32:44.534263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534288 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.534295 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534305 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-20 05:32:44.534318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.534344 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.534359 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534365 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.534379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534403 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.534410 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534420 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-20 05:32:44.534433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.534458 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:32:44.534474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534480 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-20 05:32:44.534493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534518 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.534525 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534535 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-20 05:32:44.534553 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.534560 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534569 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-20 05:32:44.534588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.534620 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.534636 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534642 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.534656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534681 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.534689 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534704 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-20 05:32:44.534719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.534745 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:32:44.534761 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534768 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:32:44.534782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534807 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.534815 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534824 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:32:44.534838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.534863 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.534879 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534885 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.534899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534926 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.534933 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534947 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:32:44.534961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.534977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.534987 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:32:44.535003 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535009 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:32:44.535024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535069 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:32:44.535082 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535101 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:32:44.535117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.535144 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.535161 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535168 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.535182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535206 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535212 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535251 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.535272 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.535289 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535299 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:32:44.535310 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-20 05:32:44.535323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:32:44.535348 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:32:44.535363 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535369 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-20 05:32:44.535383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535409 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:32:44.535416 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535426 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:32:44.535439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.535465 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.535480 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535486 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.535500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535524 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535531 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535568 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.535598 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.535616 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535627 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:32:44.535637 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-20 05:32:44.535650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:32:44.535675 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:32:44.535691 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535697 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-20 05:32:44.535718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535744 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:32:44.535751 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535761 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-20 05:32:44.535775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.535800 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.535816 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535822 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.535836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535859 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535866 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535903 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.535923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.535939 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535950 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:32:44.535960 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-20 05:32:44.535973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.535987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:32:44.535998 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:32:44.536013 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536019 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-20 05:32:44.536033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536059 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.536066 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536077 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-20 05:32:44.536108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.536118 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536134 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-20 05:32:44.536155 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.536162 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536171 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-20 05:32:44.536189 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.536196 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536205 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:32:44.536223 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.536230 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536239 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:32:44.536256 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.536263 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536272 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-20 05:32:44.536290 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.536297 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536306 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:32:44.536320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.536370 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.536388 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536394 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.536409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536434 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.536441 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536451 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-20 05:32:44.536465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.536491 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:32:44.536506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536512 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-20 05:32:44.536526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536550 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.536557 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536567 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:32:44.536590 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.536597 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536607 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:32:44.536626 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.536632 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536642 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:32:44.536655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.536688 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.536709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536716 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.536731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536756 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.536763 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536773 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-20 05:32:44.536786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.536812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:32:44.536828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536834 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:32:44.536848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.536880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536890 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:32:44.536903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.536928 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.536944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536950 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.536964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.536990 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.536997 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:32:44.537021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.537046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:32:44.537061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537067 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-20 05:32:44.537081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537113 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.537121 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537131 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-20 05:32:44.537149 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.537156 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537166 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:32:44.537183 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.537190 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537200 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:32:44.537213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.537247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.537263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537269 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.537284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537309 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.537316 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-20 05:32:44.537340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.537365 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:32:44.537381 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537387 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-20 05:32:44.537400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537425 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.537432 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537442 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:32:44.537459 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.537466 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537475 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:32:44.537496 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.537503 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537513 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:32:44.537531 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.537538 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537547 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:32:44.537565 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.537572 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537594 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:32:44.537609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.537651 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.537667 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537673 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.537687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537719 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.537727 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537737 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-20 05:32:44.537750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.537766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.537776 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:32:44.537791 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.537820 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.537827 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.537841 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.537868 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.537896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.537918 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.537945 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.537952 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.537962 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:32:44.537980 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.537987 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.537997 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-20 05:32:44.538014 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.538021 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538031 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-20 05:32:44.538055 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.538062 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538071 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:32:44.538089 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.538095 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538105 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-20 05:32:44.538122 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:32:44.538129 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538139 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-20 05:32:44.538156 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.538164 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538173 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.538191 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.538197 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538207 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:32:44.538224 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.538231 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538240 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-20 05:32:44.538258 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.538265 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538274 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:32:44.538291 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.538298 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538307 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:32:44.538320 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538375 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.538393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.538399 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:32:44.538413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.538438 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.538445 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.538454 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:32:44.538472 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.538479 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.538488 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:32:44.538506 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.538513 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.538522 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:32:44.538539 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.538546 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.538555 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:32:44.538580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.538610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.538621 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538637 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.538643 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.538658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.538684 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.538707 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-20 05:32:44.538722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.538737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.538748 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:32:44.538762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538791 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538798 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538808 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538821 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.538875 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538914 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.538922 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538932 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:32:44.538960 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.538967 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.538977 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:32:44.538995 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.539002 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.539011 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:32:44.539029 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.539036 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.539045 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:32:44.539063 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.539070 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.539079 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:32:44.539100 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.539108 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.539118 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:32:44.539136 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.539143 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.539152 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:32:44.539170 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.539177 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.539187 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:32:44.539204 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.539211 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.539221 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:32:44.539239 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.539245 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.539255 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:32:44.539272 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.539279 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.539288 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:32:44.539302 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.539356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.539373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.539380 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:32:44.539395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.539420 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.539427 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.539437 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:32:44.539455 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.539462 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.539471 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:32:44.539488 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.539495 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.539504 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:32:44.539521 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:32:44.539528 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.539537 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.539551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.539592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.539605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.539627 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.539642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.539667 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539674 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.539684 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-20 05:32:44.539697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.539719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.539730 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:32:44.539745 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539773 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539780 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539790 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539804 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.539834 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539860 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.539867 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539876 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:32:44.539894 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.539901 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539911 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-20 05:32:44.539928 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.539935 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539944 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-20 05:32:44.539962 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.539968 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.539977 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-20 05:32:44.539995 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.540002 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.540011 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:32:44.540029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.540036 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.540045 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:32:44.540063 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.540069 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.540079 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:32:44.540096 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.540103 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.540112 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-20 05:32:44.540130 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.540137 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.540146 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-20 05:32:44.540164 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540171 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.540180 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-20 05:32:44.540198 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.540204 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.540214 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:32:44.540231 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.540238 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.540247 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:32:44.540260 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.540317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.540333 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540360 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540367 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540377 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540391 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540407 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.540422 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540447 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.540454 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540464 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-20 05:32:44.540482 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.540489 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540499 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-20 05:32:44.540516 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.540523 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540532 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:32:44.540550 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.540556 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540566 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-20 05:32:44.540588 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.540596 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540607 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-20 05:32:44.540625 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.540632 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540642 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-20 05:32:44.540660 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.540666 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540676 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-20 05:32:44.540694 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.540709 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540728 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-20 05:32:44.540762 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.540773 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540791 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-20 05:32:44.540811 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.540818 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540828 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-20 05:32:44.540846 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.540853 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540862 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-20 05:32:44.540880 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.540887 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540897 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-20 05:32:44.540914 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.540921 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540930 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:32:44.540951 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.540957 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.540966 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-20 05:32:44.540980 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.541046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.541066 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541072 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-20 05:32:44.541092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541118 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.541125 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541135 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-20 05:32:44.541149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.541174 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.541189 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541196 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.541214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541240 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.541247 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541257 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-20 05:32:44.541271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.541297 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:32:44.541312 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541319 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-20 05:32:44.541332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541357 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.541364 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541374 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:32:44.541392 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.541399 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541408 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:32:44.541426 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.541433 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541442 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:32:44.541459 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:32:44.541466 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541475 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:32:44.541489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.541525 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-20 05:32:44.541540 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541547 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.541575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541605 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:32:44.541612 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541622 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-20 05:32:44.541635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.541651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.541661 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-20 05:32:44.541675 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:32:44.541714 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-20 05:32:44.541728 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:32:44.541748 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-20 05:32:44.541773 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:32:44.541792 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.541809 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.541846 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.541854 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.541864 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-20 05:32:44.541882 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.541888 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.541898 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-20 05:32:44.541915 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.541922 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.541931 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-20 05:32:44.541954 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-20 05:32:44.541961 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.541970 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-20 05:32:44.541987 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.541994 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.542003 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-20 05:32:44.542021 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.542027 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.542037 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-20 05:32:44.542054 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.542061 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.542070 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:32:44.542088 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.542094 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.542104 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-20 05:32:44.542121 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.542128 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.542138 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-20 05:32:44.542155 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.542162 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.542171 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:32:44.542185 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-20 05:32:44.542234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.542253 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542259 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-20 05:32:44.542278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542304 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.542311 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542321 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:32:44.542335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.542361 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.542376 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542383 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.542400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542426 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:32:44.542433 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542443 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-20 05:32:44.542457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.542482 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:32:44.542496 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-20 05:32:44.542522 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:32:44.542529 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:32:44.542539 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-20 05:32:44.542557 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:32:44.542572 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-20 05:32:44.542588 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-20 05:32:44.542611 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:32:44.542618 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-20 05:32:44.542628 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-20 05:32:44.542641 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-20 05:32:44.542665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.542681 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542688 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:32:44.542712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542739 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.542746 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542756 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:32:44.542774 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.542781 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542791 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-20 05:32:44.542809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.542816 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542825 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-20 05:32:44.542839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.542873 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.542889 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542895 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.542915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542940 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.542947 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542957 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-20 05:32:44.542970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.542986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.542996 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:32:44.543010 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543036 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543044 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543053 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543067 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.543097 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543123 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.543130 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543139 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-20 05:32:44.543157 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.543164 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543173 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-20 05:32:44.543191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.543198 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543211 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-20 05:32:44.543230 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.543237 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543246 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-20 05:32:44.543264 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.543271 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543280 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-20 05:32:44.543298 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.543304 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543314 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-20 05:32:44.543331 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.543338 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543347 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-20 05:32:44.543364 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.543371 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543381 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-20 05:32:44.543398 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.543405 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543414 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-20 05:32:44.543428 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.543473 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.543491 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543497 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-20 05:32:44.543516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543541 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.543549 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543558 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-20 05:32:44.543576 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.543583 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543599 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:32:44.543633 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.543645 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543663 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:32:44.543687 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.543695 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543710 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:32:44.543730 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.543737 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543746 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-20 05:32:44.543760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.543801 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.543817 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543824 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.543843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543873 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543880 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543917 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.543938 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.543955 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.543966 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:32:44.543977 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-20 05:32:44.543990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-20 05:32:44.544015 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:32:44.544030 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544036 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-20 05:32:44.544055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544080 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.544087 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544097 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-20 05:32:44.544110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.544136 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.544151 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544157 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.544170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544195 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:32:44.544202 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544212 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-20 05:32:44.544226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.544251 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-20 05:32:44.544266 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544272 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-20 05:32:44.544286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.544317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544331 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:32:44.544345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.544370 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.544385 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544392 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.544405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544430 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544437 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544447 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-20 05:32:44.544461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.544476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.544487 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:32:44.544501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544528 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544535 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544545 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544558 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.544603 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544657 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.544667 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544678 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-20 05:32:44.544707 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.544715 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544725 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-20 05:32:44.544744 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.544751 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544760 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-20 05:32:44.544778 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.544785 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544794 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-20 05:32:44.544812 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.544819 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544829 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-20 05:32:44.544846 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:32:44.544853 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544863 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-20 05:32:44.544880 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:32:44.544887 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544897 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-20 05:32:44.544914 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-20 05:32:44.544921 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544930 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-20 05:32:44.544948 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:32:44.544955 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544964 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-20 05:32:44.544982 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.544989 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.544998 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-20 05:32:44.545015 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.545023 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.545033 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-20 05:32:44.545051 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.545057 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.545071 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-20 05:32:44.545089 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.545096 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.545106 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-20 05:32:44.545119 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.545181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.545200 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545206 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-20 05:32:44.545225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545251 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.545258 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545268 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-20 05:32:44.545282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.545307 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.545323 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545329 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.545343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545367 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.545375 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545384 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-20 05:32:44.545398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.545423 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:32:44.545438 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545445 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:32:44.545463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545489 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.545496 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545506 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-20 05:32:44.545524 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.545531 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545540 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-20 05:32:44.545557 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.545564 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545583 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-20 05:32:44.545601 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.545607 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545617 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-20 05:32:44.545630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.545667 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.545682 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545689 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.545712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545738 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.545746 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545756 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-20 05:32:44.545769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.545785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.545795 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:32:44.545810 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.545837 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.545844 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.545854 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.545867 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.545884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.545898 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.545924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.545931 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.545940 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-20 05:32:44.545958 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.545965 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.545975 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-20 05:32:44.545992 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.545999 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.546008 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-20 05:32:44.546026 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.546033 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.546047 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-20 05:32:44.546066 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.546073 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.546082 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-20 05:32:44.546100 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.546108 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.546117 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-20 05:32:44.546135 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:32:44.546141 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.546151 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-20 05:32:44.546164 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.546202 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.546219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546225 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-20 05:32:44.546239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546268 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.546276 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546285 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-20 05:32:44.546304 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.546310 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546320 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-20 05:32:44.546337 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.546344 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546354 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-20 05:32:44.546371 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.546378 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546387 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-20 05:32:44.546405 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.546412 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546421 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-20 05:32:44.546439 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.546445 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546455 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-20 05:32:44.546472 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.546479 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546489 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-20 05:32:44.546506 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.546513 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546522 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-20 05:32:44.546536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.546598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.546623 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546631 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-20 05:32:44.546651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546677 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:32:44.546685 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-20 05:32:44.546719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.546746 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:32:44.546765 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-20 05:32:44.546772 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-20 05:32:44.546782 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-20 05:32:44.546798 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546804 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-20 05:32:44.546823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546847 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.546867 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-20 05:32:44.546883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.546895 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-20 05:32:44.546905 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-20 05:32:44.546922 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.546929 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-20 05:32:44.546939 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-20 05:32:44.546955 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-20 05:32:44.546962 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-20 05:32:44.546972 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-20 05:32:44.546989 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.546998 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-20 05:32:44.547008 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.547025 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.547032 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-20 05:32:44.547041 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.547058 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.547065 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-20 05:32:44.547075 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.547091 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.547098 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-20 05:32:44.547108 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.547125 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:32:44.547131 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-20 05:32:44.547141 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:32:44.547158 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:32:44.547164 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-20 05:32:44.547174 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-20 05:32:44.547191 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.547197 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-20 05:32:44.547211 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.547229 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-20 05:32:44.547235 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-20 05:32:44.547245 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-20 05:32:44.547262 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.547268 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-20 05:32:44.547279 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.547296 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.547303 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-20 05:32:44.547315 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.547345 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-20 05:32:44.547357 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-20 05:32:44.547375 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-20 05:32:44.547389 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-20 05:32:44.547445 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.547488 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-20 05:32:44.547539 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.547593 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-20 05:32:44.547639 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.547674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-20 05:32:44.547726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.547774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-20 05:32:44.547822 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.547864 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-20 05:32:44.547914 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.547962 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-20 05:32:44.548007 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-20 05:32:44.548053 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-20 05:32:44.548098 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-20 05:32:44.548149 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-20 05:32:44.548204 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-20 05:32:44.548244 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-20 05:32:44.548289 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.548337 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-20 05:32:44.548402 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.548454 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-20 05:32:44.548500 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.548546 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-20 05:32:44.548589 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.548637 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-20 05:32:44.548684 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.548738 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:32:44.548785 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.548830 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:32:44.548878 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.548928 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-20 05:32:44.548974 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.549020 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-20 05:32:44.549073 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.549126 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-20 05:32:44.549176 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.549221 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-20 05:32:44.549268 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.549312 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:32:44.549360 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.549409 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-20 05:32:44.549713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.549772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-20 05:32:44.549816 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.549863 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-20 05:32:44.549908 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.549958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-20 05:32:44.550008 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.550048 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-20 05:32:44.550103 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-20 05:32:44.550148 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-20 05:32:44.550197 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.550243 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-20 05:32:44.550286 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.550331 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-20 05:32:44.550378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.550428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-20 05:32:44.550475 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.550519 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-20 05:32:44.550565 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.550620 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-20 05:32:44.550660 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.550716 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-20 05:32:44.550768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.550817 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-20 05:32:44.550867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.550914 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-20 05:32:44.550962 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.550990 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551048 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:32:44.551097 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551122 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551155 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551207 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:32:44.551253 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551311 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551341 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:32:44.551430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551491 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:32:44.551614 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551656 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.551684 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551727 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.551768 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551798 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551836 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.551880 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551909 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.551952 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.551991 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552038 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.552084 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552136 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:32:44.552181 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552230 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.552278 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552326 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.552362 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552395 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552439 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:32:44.552481 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.552576 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552627 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:32:44.552673 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552731 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:32:44.552777 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552825 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:32:44.552870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552899 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.552986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553043 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.553134 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553165 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553192 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.553285 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553328 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.553373 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553405 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553439 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553486 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.553536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.553760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553794 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553819 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553851 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553894 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.553939 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553969 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.553999 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554041 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554080 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.554130 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554177 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.554221 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554251 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554279 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554308 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554354 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:32:44.554399 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554437 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:32:44.554485 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554512 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554594 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.554637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:32:44.554859 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.554909 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:32:44.554958 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555004 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.555043 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555091 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.555140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555167 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555198 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555225 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.555319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:32:44.555623 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555649 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555695 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:32:44.555751 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555777 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555815 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555862 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:32:44.555904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555934 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555963 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.555990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:32:44.556074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:32:44.556247 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556294 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.556341 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556383 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.556427 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556460 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556500 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.556544 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556576 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556622 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.556668 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556719 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.556777 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556827 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:32:44.556878 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.556923 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.556967 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557013 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-20 05:32:44.557057 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557087 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557134 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-20 05:32:44.557179 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557221 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.557268 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557317 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:32:44.557363 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557408 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:32:44.557449 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557494 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:32:44.557540 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557594 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557627 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.557809 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557835 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557867 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.557914 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.557957 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558003 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.558052 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558082 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558110 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558156 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.558199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-20 05:32:44.558404 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558435 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558464 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558495 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558533 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.558579 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558637 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558662 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558711 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.558760 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558806 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-20 05:32:44.558849 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558879 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558906 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558936 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.558983 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-20 05:32:44.559021 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559065 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-20 05:32:44.559117 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559146 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559222 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.559266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-20 05:32:44.559468 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559516 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-20 05:32:44.559563 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559612 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-20 05:32:44.559662 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559692 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-20 05:32:44.559725 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559780 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559807 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.559834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559901 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-20 05:32:44.559983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-20 05:32:44.560013 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.560071 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.560121 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.560172 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.560221 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.560267 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.560315 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-20 05:32:44.560363 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-20 05:32:44.560421 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-20 05:32:44.560470 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.560517 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.560593 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.560677 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.560734 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.560784 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.560833 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.560882 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.560964 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.561012 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.561059 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.561143 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.561194 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.561244 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.561301 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.561353 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.561402 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-20 05:32:44.561507 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.561601 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.561695 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.561799 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.561899 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.562011 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.562111 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.562209 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.562322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.562414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.562464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.562514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.562562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.562676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.562738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-20 05:32:44.562791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-20 05:32:44.562840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-20 05:32:44.562889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.562958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.563008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.563250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.563299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.563348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.563397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.563447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.563495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.563544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.563593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.563652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.563701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.563749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.563803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.563856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.563904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-20 05:32:44.563958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.564006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.564054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.564104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.564152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.564205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.564253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.564302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.564359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.564409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.564457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.564507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.564555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.564609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.564664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-20 05:32:44.564713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-20 05:32:44.564761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-20 05:32:44.564810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.564857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.564905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.564953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.565000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.565049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.565097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.565145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.565195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.565243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.565291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.565341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.565390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.565439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.565492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.565545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.565608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-20 05:32:44.565657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.565704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.565751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.565801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.565849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.565902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.565950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.565999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.566056 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:32:44.566084 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.566146 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.566203 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.566259 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.566313 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.566367 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.566422 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:32:44.566477 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:32:44.566531 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:32:44.566586 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.566648 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.566707 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.566762 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.566816 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.566872 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.566925 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.566979 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.567040 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.567096 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.567150 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.567205 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.567260 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.567314 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.567368 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.567423 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.567478 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:32:44.567532 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.567586 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.567647 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.567704 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.567759 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.567812 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.567867 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.567924 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.567987 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-20 05:32:44.568010 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.568066 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.568121 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.568175 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.568230 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.568299 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.568354 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:32:44.568622 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:32:44.568679 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:32:44.568734 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.568788 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.568843 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.568915 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.568970 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.569026 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.569080 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.569136 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.569190 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.569245 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.569314 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.569369 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.569424 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.569479 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.569534 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.569588 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.569662 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:32:44.569732 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.569792 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.569847 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.569902 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.569961 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.570015 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.570070 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.570137 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.570201 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-20 05:32:44.570224 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.570274 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.570324 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.570373 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.570427 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.570476 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.570524 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:32:44.570573 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:32:44.570642 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:32:44.570692 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.570741 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.570790 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.570839 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.570888 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.570950 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.571000 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.571050 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.571116 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.571165 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.571214 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.571263 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.571312 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.571361 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.571410 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.571460 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.571813 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:32:44.571878 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.571927 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.571976 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.572030 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.572079 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.572127 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.572176 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.572225 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.572281 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-20 05:32:44.572303 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.572373 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.572425 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.572476 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.572527 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.572578 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.572637 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-20 05:32:44.572688 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-20 05:32:44.572738 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-20 05:32:44.572789 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.572858 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.572914 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.572966 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.573016 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.573067 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.573118 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.573168 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.573219 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.573270 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.573336 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.573388 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.573443 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.573495 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.573546 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.573604 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.573657 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-20 05:32:44.573708 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.573759 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.573817 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.573868 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.573920 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.573976 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.574031 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.574083 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.574138 wsdl: current service: Service1 2019-08-20 05:32:44.574154 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-20 05:32:44.574184 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-20 05:32:44.574215 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-20 05:32:44.574243 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-20 05:32:44.574270 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-20 05:32:44.574290 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.574306 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.574316 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.574324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.574337 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.574346 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.574354 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:32:44.574363 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:32:44.574371 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:32:44.574379 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.574387 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.574396 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.574403 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.574412 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.574423 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.574432 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.574440 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.574448 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.574455 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.574463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.574471 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.574479 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.574487 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.574495 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.574503 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.574511 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:32:44.574519 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.574527 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.574534 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.574542 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.574550 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.574558 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.574566 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.574574 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.574582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.574593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.574606 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.574615 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.574623 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.574631 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.574638 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:32:44.574646 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:32:44.574654 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:32:44.574661 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.574669 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.574676 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.574684 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.574691 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.574699 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.574706 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.574714 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.574721 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.574729 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.574736 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.574744 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.574751 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.574762 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.574770 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.574778 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.574785 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:32:44.574801 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.574808 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.574816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.574823 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.574831 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.574838 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.574845 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.574854 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.574862 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.574871 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.574879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.574887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.574894 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.574901 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.574908 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:32:44.574915 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:32:44.574922 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:32:44.574930 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.574936 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.574944 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.574951 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.574957 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.574964 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.574971 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.574978 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.574985 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.574993 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.574999 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.575006 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.575014 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.575021 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.575028 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.575035 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.575042 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:32:44.575048 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.575055 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.575063 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.575069 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.575076 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.575083 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.575095 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.575102 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.575109 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-20 05:32:44.575118 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.575125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-20 05:32:44.575132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-20 05:32:44.575139 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-20 05:32:44.575146 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-20 05:32:44.575157 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-20 05:32:44.575165 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-20 05:32:44.575172 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-20 05:32:44.575179 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-20 05:32:44.575186 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-20 05:32:44.575193 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-20 05:32:44.575200 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-20 05:32:44.575207 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.575214 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.575221 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-20 05:32:44.575228 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-20 05:32:44.575235 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-20 05:32:44.575241 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-20 05:32:44.575248 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.575255 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-20 05:32:44.575261 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-20 05:32:44.575268 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-20 05:32:44.575275 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-20 05:32:44.575282 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-20 05:32:44.575288 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-20 05:32:44.575295 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-20 05:32:44.575302 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-20 05:32:44.575308 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-20 05:32:44.575316 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-20 05:32:44.575322 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-20 05:32:44.575330 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-20 05:32:44.575336 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-20 05:32:44.575343 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-20 05:32:44.575586 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-20 05:32:44.575601 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:32:44.575606 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:32:44.575612 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-20 05:32:44.575619 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-20 05:32:44.575623 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:32:44.575627 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-20 05:32:44.575637 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-20 05:32:44.575646 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:32:44.575688 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.575695 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:32:44.575710 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-20 05:32:44.575732 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-20 05:32:44.575739 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-20 05:32:44.575744 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-20 05:32:44.575748 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-20 05:32:44.575753 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:32:44.575764 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:32:44.575771 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:32:44.575775 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:32:44.575788 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.575806 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-20 05:32:44.575811 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-20 05:32:44.575835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.575844 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:32:44.575849 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.575872 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:32:44.575878 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-20 05:32:44.575882 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-20 05:32:44.575886 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-20 05:32:44.575890 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-20 05:32:44.575894 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-20 05:32:44.575899 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-20 05:32:44.575903 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-20 05:32:44.575910 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205388" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-20 05:32:44.575920 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:32:44.575927 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:32:44.575931 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-20 05:32:44.575937 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.575943 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-20 05:32:44.575947 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-20 05:32:44.575970 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-20 05:32:44.575977 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.575981 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.575986 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.575990 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-20 05:32:44.576001 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:32:44.576009 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:32:44.576013 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:32:44.576018 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:32:44.576025 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205388" 2019-08-20 05:32:44.576032 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:32:44.576036 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:32:44.576041 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:32:44.576047 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:32:44.576052 wsdl: in serializeType: returning: 205388 2019-08-20 05:32:44.576058 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-20 05:32:44.576065 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-20 05:32:44.576070 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-20 05:32:44.576074 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-20 05:32:44.576079 wsdl: in serializeType: returning: 205388 2019-08-20 05:32:44.576089 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205388 2019-08-20 05:32:44.576107 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205388 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-20 05:32:44.576112 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-20 05:32:44.576118 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1058"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-20 05:32:44.576133 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-20 05:32:44.576138 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205388 2019-08-20 05:32:44.576148 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-20 05:32:44.576224 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-20 05:32:44.576162 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-20 05:32:44.576172 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-20 05:32:44.576178 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-20 05:32:44.576183 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-20 05:32:44.576187 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-20 05:32:44.576194 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:32:44.576204 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:32:44.576212 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:32:44.576218 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:32:44.576230 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-20 05:32:44.576241 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-20 05:32:44.576248 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-20 05:32:44.583995 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-20 05:32:44.584013 soap_transport_http: socket connected 2019-08-20 05:32:44.584024 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-20 05:32:44.584029 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-20 05:32:44.584035 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-20 05:32:44.584039 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-20 05:32:44.584044 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-20 05:32:44.584048 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-20 05:32:44.584053 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-20 05:32:44.584082 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-20 05:32:44.621058 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-20 05:32:44.621107 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-20 05:32:44.621121 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:32:44.621133 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-20 05:32:44.621144 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-20 05:32:44.621154 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-20 05:32:44.621166 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-20 05:32:44.621177 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-20 05:32:44.621189 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-20 05:32:44.621200 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 20 Aug 2019 03:32:28 GMT 2019-08-20 05:32:44.621213 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-20 05:32:44.621223 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-20 05:32:44.621234 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-20 05:32:44.621251 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-20 05:32:44.621296 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-20 05:32:44.621314 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-20 05:32:44.621330 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-20 05:32:44.621339 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-20 05:32:44.621347 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-20 05:32:44.621396 soap_transport_http: closed socket 2019-08-20 05:32:44.621414 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-20 05:32:44.621424 soap_transport_http: end of send() 2019-08-20 05:32:44.621462 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-20 05:32:44.621474 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 20 Aug 2019 03:32:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-20 05:32:44.621525 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-20 05:32:44.621542 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-20 05:32:44.621575 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-20 05:32:44.621587 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-20 05:32:44.621747 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-20 05:32:44.621942 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-20 05:32:44.621954 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-20 05:32:44.621969 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-20 05:32:44.621987 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:32:44.622028 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-20 05:32:44.622131 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-20 05:32:44.622172 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-20 05:32:44.622192 nusoap_client: got fault 2019-08-20 05:32:44.622205 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-20 05:32:44.622214 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-20 05:32:44.622223 nusoap_client: detail =