Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 84.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452169-0001645554 Model turbiny: S3A
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: RABA
 Silnik: D10T/UT
JR T2342
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 10:39:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 12:39:54.394383 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 12:39:54.394431 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:39:54.394444 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179327" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 12:39:54.394459 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:39:54.394468 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 12:39:54.394476 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 12:39:54.394489 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 12:39:54.394497 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:39:54.394503 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:39:54.394511 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:39:54.394518 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:39:54.394529 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:39:54.394535 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:39:54.394539 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:39:54.394544 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:39:54.394547 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 12:39:54.394557 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:39:54.394570 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:39:54.394577 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:39:54.394583 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 12:39:54.394588 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 12:39:54.394596 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:39:54.394604 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:39:54.402645 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:39:54.402663 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:39:54.402674 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 12:39:54.402681 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:39:54.402686 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:39:54.402690 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:39:54.402694 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 12:39:54.402723 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 12:39:54.419241 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 12:39:54.419264 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 12:39:54.419271 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:39:54.419285 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:39:54.419319 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:39:54.419325 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:39:54.419331 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:39:54.419337 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:39:54.419342 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:39:54.419348 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:39:40 GMT 2019-04-25 12:39:54.419354 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:39:54.419359 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 12:39:54.419365 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:39:54.419374 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 12:39:54.419405 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 12:39:54.427159 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:39:54.427195 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:39:54.427214 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 12:39:54.434759 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:39:54.434861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:39:54.434895 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:39:54.434942 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:39:54.435003 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:39:54.435049 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:39:54.442354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:39:54.442390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:39:54.442690 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:39:54.442764 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:39:54.442827 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:39:54.442852 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-25 12:39:54.442891 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:39:54.442930 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:39:54.442955 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:39:54.442998 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:39:54.443034 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:39:54.477662 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:39:54.479235 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:39:54.479378 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:39:54.479413 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:39:54.479437 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:39:54.479547 soap_transport_http: read buffer of 5632 bytes 2019-04-25 12:39:54.479577 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 12:39:54.479590 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:39:54.479595 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 12:39:54.479630 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 12:39:54.479665 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:39:54.479679 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:39:54.479685 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:39:54.479702 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 12:39:54.479707 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 12:39:54.479882 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 12:39:54.479896 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 12:39:54.479939 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.479948 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 12:39:54.479966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.479995 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.480004 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480017 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:39:54.480038 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.480045 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480055 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:39:54.480070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.480110 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.480125 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480132 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.480149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480176 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.480183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480193 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 12:39:54.480207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.480233 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:39:54.480248 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 12:39:54.480268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480312 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.480320 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480331 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:39:54.480350 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.480357 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480366 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:39:54.480384 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.480391 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480401 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:39:54.480414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.480449 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.480464 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480471 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 12:39:54.480485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480509 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.480517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 12:39:54.480540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.480566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 12:39:54.480581 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480587 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 12:39:54.480601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480625 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.480632 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480642 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:39:54.480660 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.480666 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480676 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:39:54.480706 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.480713 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480722 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:39:54.480739 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.480746 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480754 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:39:54.480766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.480804 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.480819 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480825 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.480839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480861 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480906 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:39:54.480926 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:39:54.480943 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.480954 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:39:54.480964 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 12:39:54.480989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:39:54.481014 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:39:54.481029 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481035 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 12:39:54.481050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481074 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.481082 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481091 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:39:54.481104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.481130 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.481145 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481151 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.481165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481189 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.481197 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481207 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 12:39:54.481220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.481245 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:39:54.481260 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481266 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 12:39:54.481286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481360 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.481369 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481379 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:39:54.481393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.481423 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.481438 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481445 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.481459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481484 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.481491 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481501 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 12:39:54.481514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.481539 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 12:39:54.481554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481560 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 12:39:54.481574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481598 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.481605 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481615 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:39:54.481632 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.481639 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481649 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:39:54.481661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.481690 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 12:39:54.481718 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481724 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.481737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481760 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.481767 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481776 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 12:39:54.481788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.481813 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 12:39:54.481827 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481833 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 12:39:54.481846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481869 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.481876 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481885 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:39:54.481904 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.481910 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:39:54.481931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.481959 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 12:39:54.481973 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.481980 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.481999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482023 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.482030 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482040 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 12:39:54.482052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.482076 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 12:39:54.482090 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482096 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 12:39:54.482109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.482140 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:39:54.482161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.482185 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 12:39:54.482199 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482205 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.482218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482242 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.482248 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482258 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 12:39:54.482270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.482301 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 12:39:54.482328 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482335 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 12:39:54.482349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482378 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.482385 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482395 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:39:54.482407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.482432 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.482447 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482453 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.482467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482491 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.482498 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482526 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 12:39:54.482543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.482570 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:39:54.482585 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482592 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 12:39:54.482619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482643 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.482650 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482660 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:39:54.482672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.482696 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.482710 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482716 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.482729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482752 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.482759 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482768 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 12:39:54.482780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.482804 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:39:54.482818 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482824 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 12:39:54.482837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482860 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.482866 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482876 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:39:54.482888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.482912 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.482926 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482932 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.482945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482968 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.482975 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.482984 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 12:39:54.482996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.483021 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:39:54.483035 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483041 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 12:39:54.483053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483076 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.483083 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483092 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 12:39:54.483109 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.483116 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483125 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 12:39:54.483137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.483165 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.483180 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483186 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.483199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483223 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.483229 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483239 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 12:39:54.483251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.483281 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:39:54.483297 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483303 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:39:54.483316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483354 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.483361 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483371 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:39:54.483383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.483409 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.483424 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483430 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.483444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483468 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.483475 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483485 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:39:54.483497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.483522 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:39:54.483537 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483543 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:39:54.483556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483580 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:39:54.483588 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483597 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:39:54.483623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.483647 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.483662 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483667 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.483681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483703 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483709 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:39:54.483767 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:39:54.483782 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483793 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:39:54.483803 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 12:39:54.483814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:39:54.483838 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:39:54.483852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483858 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:39:54.483871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483895 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:39:54.483902 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483911 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:39:54.483924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.483948 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.483962 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.483968 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.483981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484004 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484010 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484045 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:39:54.484064 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:39:54.484080 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:39:54.484099 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 12:39:54.484111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:39:54.484134 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:39:54.484148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484155 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 12:39:54.484168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.484198 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484207 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 12:39:54.484224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.484231 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484240 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 12:39:54.484257 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.484264 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484278 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:39:54.484297 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.484303 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484313 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:39:54.484348 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.484355 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484364 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:39:54.484382 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.484388 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484398 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 12:39:54.484415 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.484422 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484431 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:39:54.484444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.484493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.484508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484514 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.484529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484554 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.484561 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484571 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 12:39:54.484584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.484622 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:39:54.484641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484647 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 12:39:54.484660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484683 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.484690 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484699 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:39:54.484716 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.484722 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484732 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:39:54.484748 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.484755 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484764 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:39:54.484776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.484808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.484822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484828 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.484840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484864 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.484871 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484881 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 12:39:54.484893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.484918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:39:54.484933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484939 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:39:54.484952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.484982 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.484991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:39:54.485003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.485027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.485042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485048 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.485060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485084 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.485091 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:39:54.485113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.485137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:39:54.485151 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485157 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:39:54.485170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485193 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.485200 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485209 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:39:54.485226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.485232 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485242 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:39:54.485259 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.485266 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485280 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:39:54.485293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.485338 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.485354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485360 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.485374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485399 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.485406 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:39:54.485428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.485453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:39:54.485468 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485474 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 12:39:54.485487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485512 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.485519 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485528 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:39:54.485546 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.485553 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485562 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:39:54.485579 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.485586 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485596 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:39:54.485626 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.485633 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485642 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:39:54.485659 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.485666 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485675 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:39:54.485687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.485727 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.485741 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485747 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.485760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485784 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.485791 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485801 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 12:39:54.485813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.485828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.485837 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:39:54.485850 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.485879 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.485885 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.485919 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.485934 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.485951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.485966 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.485990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.485997 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486006 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:39:54.486024 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.486030 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486039 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 12:39:54.486056 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.486063 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486072 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 12:39:54.486088 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.486095 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486104 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:39:54.486121 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.486127 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486136 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 12:39:54.486153 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:39:54.486159 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486169 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 12:39:54.486185 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.486192 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486201 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.486218 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.486224 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486233 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:39:54.486249 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.486256 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486265 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:39:54.486288 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.486295 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486304 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:39:54.486317 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.486384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.486390 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:39:54.486404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.486428 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.486435 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.486444 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:39:54.486462 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.486468 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.486477 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:39:54.486493 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.486500 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.486509 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:39:54.486525 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.486532 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.486541 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:39:54.486553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.486579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.486589 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486603 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.486609 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.486623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.486646 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486653 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.486663 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 12:39:54.486675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.486690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.486699 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:39:54.486712 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486738 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486745 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486754 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486766 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.486795 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486858 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.486870 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486890 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:39:54.486934 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.486942 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486954 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:39:54.486973 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.486980 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.486990 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:39:54.487007 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.487014 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.487024 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:39:54.487041 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.487048 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.487058 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:39:54.487075 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.487082 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.487091 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:39:54.487109 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.487115 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.487125 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:39:54.487142 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.487149 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.487159 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:39:54.487176 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.487183 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.487193 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:39:54.487210 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.487216 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.487226 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:39:54.487244 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.487250 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.487260 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:39:54.487279 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.487345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.487379 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.487390 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:39:54.487424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.487473 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.487486 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.487506 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:39:54.487539 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.487552 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.487571 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:39:54.487604 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.487616 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.487634 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:39:54.487661 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:39:54.487668 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.487678 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.487692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.487743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.487758 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.487775 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.487782 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.487797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.487823 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.487842 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.487853 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 12:39:54.487865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.487889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.487898 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:39:54.487911 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.487938 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.487945 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.487955 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.487967 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.487983 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.487996 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488020 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.488027 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488036 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:39:54.488053 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.488059 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488069 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:39:54.488089 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.488096 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488106 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:39:54.488123 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.488129 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488138 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:39:54.488155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.488161 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488171 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:39:54.488187 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.488194 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488203 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:39:54.488220 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.488226 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488235 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:39:54.488251 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.488259 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488268 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:39:54.488291 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.488298 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488308 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:39:54.488325 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488331 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488340 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 12:39:54.488357 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.488363 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488372 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:39:54.488389 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.488396 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488418 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:39:54.488431 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.488490 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.488506 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488533 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488540 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488550 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488563 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488579 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.488593 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488618 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.488625 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488635 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 12:39:54.488652 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.488659 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488669 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 12:39:54.488686 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.488693 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488702 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:39:54.488719 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.488726 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488735 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 12:39:54.488765 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.488772 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488781 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 12:39:54.488798 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.488804 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488814 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:39:54.488831 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.488837 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488846 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 12:39:54.488862 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.488869 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488878 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 12:39:54.488894 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.488901 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488910 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 12:39:54.488926 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.488933 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488942 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:39:54.488958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.488965 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.488974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:39:54.488990 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.488997 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.489006 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 12:39:54.489022 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.489029 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.489038 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:39:54.489055 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.489061 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.489070 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 12:39:54.489082 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.489146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.489164 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489171 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 12:39:54.489187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489211 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.489217 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489226 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:39:54.489239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.489263 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.489283 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489290 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.489304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489329 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.489335 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489345 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 12:39:54.489358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.489382 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:39:54.489396 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489415 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 12:39:54.489429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489454 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.489461 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489471 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:39:54.489489 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.489496 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489505 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:39:54.489522 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.489529 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489538 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:39:54.489556 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:39:54.489562 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489572 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:39:54.489584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.489652 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 12:39:54.489669 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489675 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.489691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489716 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:39:54.489724 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489733 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 12:39:54.489746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.489774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.489784 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 12:39:54.489797 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:39:54.489822 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 12:39:54.489829 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:39:54.489838 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 12:39:54.489850 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:39:54.489866 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.489880 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.489904 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.489911 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.489920 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 12:39:54.489937 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.489944 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.489953 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 12:39:54.489970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.489976 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.489985 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 12:39:54.490002 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:39:54.490008 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.490017 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:39:54.490034 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.490040 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.490049 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 12:39:54.490066 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.490072 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.490081 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 12:39:54.490098 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.490105 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.490114 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:39:54.490131 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.490137 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.490146 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 12:39:54.490163 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.490169 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.490179 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 12:39:54.490196 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.490202 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.490211 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:39:54.490223 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 12:39:54.490279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.490297 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490303 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 12:39:54.490318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490347 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.490354 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490363 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:39:54.490376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.490400 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.490429 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490435 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.490449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490473 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:39:54.490480 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490490 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 12:39:54.490503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.490528 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:39:54.490541 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 12:39:54.490568 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:39:54.490575 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:39:54.490585 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 12:39:54.490602 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:39:54.490609 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 12:39:54.490618 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 12:39:54.490635 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:39:54.490642 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:39:54.490659 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 12:39:54.490672 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 12:39:54.490696 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.490711 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490718 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:39:54.490733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.490778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490809 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:39:54.490829 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.490836 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490845 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:39:54.490862 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.490868 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490878 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:39:54.490890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.490922 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.490937 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490943 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.490956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490980 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.490986 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.490996 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 12:39:54.491008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.491033 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:39:54.491045 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491071 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491078 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491087 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491100 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.491129 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491153 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.491159 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491169 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 12:39:54.491186 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.491192 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491201 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 12:39:54.491218 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.491225 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491234 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:39:54.491250 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.491257 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491266 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 12:39:54.491288 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.491295 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491305 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 12:39:54.491322 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.491328 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491337 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 12:39:54.491354 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.491361 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491371 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 12:39:54.491387 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.491394 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491417 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:39:54.491434 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.491441 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491451 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:39:54.491464 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.491511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.491528 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491535 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 12:39:54.491549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491574 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.491581 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491591 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:39:54.491609 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.491616 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491625 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:39:54.491643 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.491649 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491659 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:39:54.491676 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.491682 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491692 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:39:54.491709 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.491716 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491725 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:39:54.491738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.491791 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.491806 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491811 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.491825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491847 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491854 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491890 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:39:54.491910 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:39:54.491926 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491937 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:39:54.491946 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 12:39:54.491958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.491972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:39:54.491981 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:39:54.491995 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492001 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 12:39:54.492015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492038 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.492045 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492054 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 12:39:54.492067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.492091 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.492105 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492111 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.492124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492147 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:39:54.492154 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492163 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 12:39:54.492175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.492199 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 12:39:54.492213 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492219 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 12:39:54.492232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492255 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.492262 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492272 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:39:54.492290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.492314 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.492328 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492334 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.492349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492373 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492380 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492389 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 12:39:54.492414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.492430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.492440 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:39:54.492453 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492481 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492488 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492498 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492511 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.492541 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492566 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.492574 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492584 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 12:39:54.492601 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.492608 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492617 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 12:39:54.492635 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.492650 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492660 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 12:39:54.492677 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.492684 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492693 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 12:39:54.492711 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.492717 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492727 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 12:39:54.492745 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:39:54.492751 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492761 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 12:39:54.492778 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:39:54.492785 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492795 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 12:39:54.492812 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:39:54.492819 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492828 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 12:39:54.492846 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:39:54.492853 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492862 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 12:39:54.492880 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.492887 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492897 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 12:39:54.492914 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.492921 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492930 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 12:39:54.492948 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.492954 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492964 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 12:39:54.492981 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.492988 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.492997 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 12:39:54.493010 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.493073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.493114 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493122 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 12:39:54.493138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493163 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.493170 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493180 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 12:39:54.493193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.493219 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.493234 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493240 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.493253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493283 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.493291 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493301 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 12:39:54.493315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.493340 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:39:54.493355 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493361 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:39:54.493375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493399 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.493406 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493416 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 12:39:54.493434 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.493440 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493450 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:39:54.493467 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.493474 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493484 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:39:54.493501 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.493508 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493517 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:39:54.493530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.493567 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493582 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493589 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.493602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493627 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493634 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493645 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 12:39:54.493657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.493673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.493682 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:39:54.493696 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493724 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493731 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493741 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493754 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493783 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.493797 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493822 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.493828 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493838 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:39:54.493855 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.493861 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493870 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:39:54.493887 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.493894 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493903 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 12:39:54.493920 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.493926 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493935 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:39:54.493952 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.493958 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.493968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:39:54.493985 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.493991 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.494000 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 12:39:54.494017 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:39:54.494024 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.494033 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 12:39:54.494045 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.494082 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.494098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494104 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 12:39:54.494118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494142 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.494149 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494158 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 12:39:54.494175 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.494181 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494190 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 12:39:54.494207 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.494213 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494222 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 12:39:54.494239 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.494245 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494254 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 12:39:54.494281 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.494288 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494311 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 12:39:54.494330 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.494336 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494346 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 12:39:54.494363 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.494370 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494379 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:39:54.494397 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.494403 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494413 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:39:54.494425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.494478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.494493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494500 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 12:39:54.494516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494541 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:39:54.494548 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494557 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 12:39:54.494570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.494608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:39:54.494624 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:39:54.494631 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 12:39:54.494641 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 12:39:54.494656 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494662 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 12:39:54.494675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494697 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:39:54.494716 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:39:54.494732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.494742 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:39:54.494752 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 12:39:54.494768 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.494774 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 12:39:54.494784 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 12:39:54.494800 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:39:54.494807 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 12:39:54.494817 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 12:39:54.494833 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.494839 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 12:39:54.494849 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.494865 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.494872 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:39:54.494881 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.494897 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.494903 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:39:54.494913 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.494929 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.494935 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 12:39:54.494944 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.494960 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:39:54.494966 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 12:39:54.494975 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:39:54.494991 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:39:54.494997 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 12:39:54.495006 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 12:39:54.495022 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.495028 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:39:54.495037 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.495053 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:39:54.495059 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 12:39:54.495068 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 12:39:54.495084 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.495090 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 12:39:54.495100 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.495116 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.495122 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:39:54.495131 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.495146 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:39:54.495152 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 12:39:54.495162 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 12:39:54.495174 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 12:39:54.495205 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.495234 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:39:54.495260 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.495293 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 12:39:54.495338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.495365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:39:54.495391 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.495418 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:39:54.495444 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.495471 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 12:39:54.495498 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 12:39:54.495524 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 12:39:54.495551 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 12:39:54.495578 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 12:39:54.495623 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 12:39:54.495650 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 12:39:54.495676 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.495702 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:39:54.495727 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.495752 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:39:54.495777 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.495803 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:39:54.495828 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.495854 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:39:54.495880 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.495954 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:39:54.495980 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.496005 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:39:54.496031 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.496056 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:39:54.496082 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.496109 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:39:54.496135 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.496160 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:39:54.496186 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.496213 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:39:54.496239 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.496264 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:39:54.496296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.496341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:39:54.496367 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.496394 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:39:54.496421 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.496447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:39:54.496474 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.496500 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:39:54.496527 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 12:39:54.496581 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 12:39:54.496623 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.496649 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:39:54.496674 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.496700 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:39:54.496725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.496751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:39:54.496776 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.496802 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 12:39:54.496828 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.496853 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:39:54.496879 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.496905 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:39:54.496930 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.496956 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:39:54.496981 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.497009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:39:54.497036 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497053 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497079 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:39:54.497104 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497121 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497137 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497162 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:39:54.497187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497237 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:39:54.497314 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497385 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.497433 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497479 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.497528 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497557 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497613 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.497660 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497688 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497737 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.497798 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497856 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.497913 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.497952 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:39:54.497985 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498014 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.498040 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498066 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.498092 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498114 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498140 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:39:54.498227 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498255 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.498293 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498335 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:39:54.498367 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498393 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:39:54.498420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498437 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498489 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498506 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498523 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498550 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.498576 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498609 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498625 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498650 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.498675 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498701 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.498726 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498743 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498759 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498784 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.498809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.498925 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.498974 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499000 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.499025 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499041 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499058 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499074 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499099 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.499124 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499150 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.499176 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499193 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499210 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499226 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499253 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:39:54.499284 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499329 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:39:54.499355 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499389 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499415 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.499441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:39:54.499562 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499588 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:39:54.499629 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499656 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.499681 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499706 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.499731 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499748 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499781 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499806 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.499832 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499849 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499865 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499882 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499916 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.499985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:39:54.500038 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500055 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500080 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:39:54.500106 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500122 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500138 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500164 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:39:54.500189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:39:54.500311 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500339 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.500365 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500391 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.500417 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500434 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500460 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.500486 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500503 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500529 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.500556 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500582 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.500622 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500647 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:39:54.500672 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500726 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.500755 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500780 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:39:54.500805 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500847 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:39:54.500872 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.500922 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500948 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:39:54.500973 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.500998 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:39:54.501023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501089 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501105 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501147 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.501172 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501210 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501293 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.501363 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501414 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.501462 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501493 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501568 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.501635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501697 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:39:54.501855 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501884 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501913 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.501987 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.502034 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502063 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502120 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502165 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.502211 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502259 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:39:54.502328 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502359 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502389 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502419 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502468 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:39:54.502557 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502597 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:39:54.502624 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502643 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502660 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.502713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:39:54.502834 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502861 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:39:54.502887 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502913 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:39:54.502963 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.502993 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:39:54.503018 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503034 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503050 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503067 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503093 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.503118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:39:54.503267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:39:54.503300 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.503364 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.503442 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.503494 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.503541 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.503590 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 12:39:54.503646 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 12:39:54.503695 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 12:39:54.503761 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.503807 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.503862 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.503908 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.503953 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.503999 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.504053 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.504137 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.504188 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.504279 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.504333 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.504393 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.504450 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.504506 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.504562 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.504609 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 12:39:54.504662 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.504709 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.504755 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.504804 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.504853 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.504906 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.504953 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.505002 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.505059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.505107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.505155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.505203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.505250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.505304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 12:39:54.505356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 12:39:54.505427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 12:39:54.505478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.505525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.505572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.505632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.505727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.505774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.505821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.505866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.505911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.505958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.506005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.506051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.506098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.506148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.506198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.506243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 12:39:54.506304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.506365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.506416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.506466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.506519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.506571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.506637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.506684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.506739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.506785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.506831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.506878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.506923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.506969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 12:39:54.507015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 12:39:54.507061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 12:39:54.507107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.507176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.507224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.507282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.507343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.507391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.507446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.507494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.507541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.507590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.507650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.507698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.507745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.507795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.507845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.507890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 12:39:54.507935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.507979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.508024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.508071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.508118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.508171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.508215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.508278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.508338 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:39:54.508366 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.508431 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.508486 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.508540 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.508595 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.508661 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:39:54.508712 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:39:54.508764 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:39:54.508815 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.508867 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.508919 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.508971 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.509023 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.509074 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.509124 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.509176 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.509226 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.509298 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.509354 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.509415 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.509469 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.509522 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.509575 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.509640 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:39:54.509692 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.509744 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.509804 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.509855 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.509906 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.509957 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.510009 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.510060 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.510119 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:39:54.510142 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.510194 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.510303 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.510376 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.510435 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.510489 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:39:54.510543 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:39:54.510597 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:39:54.510663 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.510715 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.510766 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.510817 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.510868 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.510920 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.511019 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.511071 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.511122 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.511174 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.511225 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.511284 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.511351 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.511411 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.511466 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.511519 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:39:54.511580 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.511634 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.511687 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.511740 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.511794 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.511859 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.511912 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.511963 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.512023 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 12:39:54.512045 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.512092 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.512139 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.512185 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.512232 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.512284 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:39:54.512346 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:39:54.512395 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:39:54.512449 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.512497 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.512545 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.512594 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.512654 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.512702 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.512747 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.512793 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.512840 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.512886 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.512932 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.512979 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.513025 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.513072 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.513119 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.513165 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:39:54.513211 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.513257 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.513312 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.513374 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.513430 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.513478 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.513526 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.513576 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.513643 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 12:39:54.513665 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.513714 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.513786 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.513839 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.513888 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.513936 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:39:54.513984 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:39:54.514031 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:39:54.514080 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.514129 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.514177 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.514224 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.514277 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.514334 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.514397 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.514452 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.514502 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.514554 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.514613 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.514675 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.514723 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.514771 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.514819 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.514868 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:39:54.514915 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.514963 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.515011 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.515059 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.515107 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.515155 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.515203 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.515252 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.515326 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 12:39:54.515344 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 12:39:54.515375 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 12:39:54.515406 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 12:39:54.515436 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 12:39:54.515462 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 12:39:54.515480 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.515495 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.515504 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.515513 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.515522 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.515532 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:39:54.515540 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:39:54.515548 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:39:54.515556 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.515565 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.515573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.515582 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.515590 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.515599 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.515607 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.515615 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.515623 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.515644 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.515652 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.515660 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.515668 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.515676 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.515683 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.515691 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:39:54.515698 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.515705 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.515713 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.515720 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.515728 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.515735 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.515743 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.515750 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.515758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.515768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.515775 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.515783 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.515791 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.515799 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:39:54.515806 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:39:54.515814 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:39:54.515821 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.515828 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.515835 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.515842 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.515850 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.515857 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.515865 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.515872 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.515879 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.515886 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.515893 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.515901 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.515908 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.515915 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.515922 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.515929 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:39:54.515936 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.515943 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.515950 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.515957 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.515964 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.515972 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.515979 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.515986 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.515993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.516002 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.516010 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.516017 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.516024 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.516031 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:39:54.516038 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:39:54.516045 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:39:54.516052 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.516058 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.516065 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.516072 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.516079 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.516085 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.516092 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.516098 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.516105 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.516111 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.516117 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.516124 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.516131 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.516138 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.516144 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.516151 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:39:54.516159 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.516165 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.516171 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.516178 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.516184 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.516191 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.516197 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.516203 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.516210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:39:54.516217 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.516224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:39:54.516231 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:39:54.516237 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:39:54.516244 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:39:54.516251 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:39:54.516257 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:39:54.516264 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:39:54.516271 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:39:54.516284 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:39:54.516300 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:39:54.516307 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.516316 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.516323 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:39:54.516329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:39:54.516349 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:39:54.516357 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.516364 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:39:54.516371 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:39:54.516378 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:39:54.516385 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:39:54.516391 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:39:54.516399 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:39:54.516459 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:39:54.516467 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:39:54.516474 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:39:54.516481 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:39:54.516488 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:39:54.516495 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:39:54.516502 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:39:54.516508 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:39:54.516818 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 12:39:54.516856 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:39:54.516861 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:39:54.516866 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:39:54.516872 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 12:39:54.516877 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:39:54.516881 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:39:54.516890 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 12:39:54.516897 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:39:54.516948 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.516955 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179327" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:39:54.516968 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:39:54.516990 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 12:39:54.516996 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 12:39:54.517001 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 12:39:54.517005 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 12:39:54.517010 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179327" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:39:54.517020 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:39:54.517027 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:39:54.517032 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:39:54.517042 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.517051 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:39:54.517056 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 12:39:54.517079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.517089 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:39:54.517094 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.517118 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:39:54.517124 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 12:39:54.517128 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 12:39:54.517132 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 12:39:54.517136 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 12:39:54.517140 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 12:39:54.517145 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 12:39:54.517149 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 12:39:54.517155 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179327" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:39:54.517165 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:39:54.517172 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:39:54.517176 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:39:54.517202 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.517209 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:39:54.517213 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:39:54.517238 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:39:54.517245 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.517250 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.517255 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.517259 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:39:54.517269 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:39:54.517283 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:39:54.517288 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:39:54.517293 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:39:54.517299 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179327" 2019-04-25 12:39:54.517307 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:39:54.517311 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:39:54.517316 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:39:54.517322 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:39:54.517328 wsdl: in serializeType: returning: 179327 2019-04-25 12:39:54.517334 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:39:54.517341 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:39:54.517345 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:39:54.517349 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:39:54.517355 wsdl: in serializeType: returning: 179327 2019-04-25 12:39:54.517359 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179327 2019-04-25 12:39:54.517380 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179327 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 12:39:54.517385 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 12:39:54.517391 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9869"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 12:39:54.517408 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 12:39:54.517416 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179327 2019-04-25 12:39:54.517426 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 12:39:54.517496 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 12:39:54.517437 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:39:54.517448 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:39:54.517453 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:39:54.517458 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:39:54.517462 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:39:54.517468 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:39:54.517478 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:39:54.517485 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:39:54.517491 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:39:54.517502 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 12:39:54.517511 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:39:54.517518 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:39:54.528216 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:39:54.528238 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:39:54.528249 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 12:39:54.528255 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 12:39:54.528260 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:39:54.528265 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:39:54.528270 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:39:54.528284 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:39:54.528289 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 12:39:54.528322 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 12:39:54.537775 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 12:39:54.537804 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 12:39:54.537816 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:39:54.537826 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:39:54.537834 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:39:54.537842 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:39:54.537851 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:39:54.537860 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:39:54.537870 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:39:54.537879 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:39:40 GMT 2019-04-25 12:39:54.537887 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:39:54.537896 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 12:39:54.537902 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:39:54.537911 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 12:39:54.537942 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 12:39:54.537966 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 12:39:54.537976 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:39:54.537981 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 12:39:54.537986 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 12:39:54.538015 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:39:54.538025 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:39:54.538032 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:39:54.538054 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:39:54.538061 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 10:39:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 12:39:54.538091 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 12:39:54.538101 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 12:39:54.538121 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 12:39:54.538128 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 12:39:54.538225 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 12:39:54.538346 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 12:39:54.538357 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 12:39:54.538365 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 12:39:54.538375 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:39:54.538408 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 12:39:54.538465 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 12:39:54.538491 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:39:54.538506 nusoap_client: got fault 2019-04-25 12:39:54.538513 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 12:39:54.538518 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 12:39:54.538523 nusoap_client: detail =