Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 84.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452075-0001 Model turbiny: TA45
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VOLVO
 Silnik:
JR T4388
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:50:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:51:05.421400 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:51:05.421457 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:05.421472 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219661" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:51:05.421487 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:05.421506 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:51:05.421513 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:51:05.421526 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:51:05.421534 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:05.421540 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:05.421549 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:05.421556 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:51:05.421568 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:51:05.421573 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:51:05.421577 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:51:05.421582 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:51:05.421585 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:51:05.421596 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:05.421609 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:05.421617 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:51:05.421623 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:51:05.421628 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:51:05.421637 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:51:05.421645 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:51:05.429450 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:51:05.429466 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:51:05.429477 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:51:05.429491 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:05.429496 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:05.429501 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:51:05.429505 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:51:05.429534 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:51:05.458455 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:51:05.458486 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:51:05.458493 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:05.458504 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:51:05.458510 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:51:05.458516 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:51:05.458521 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:51:05.458528 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:51:05.458533 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:51:05.458539 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:50:49 GMT 2019-04-25 17:51:05.458544 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:51:05.458549 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:51:05.458555 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:51:05.458567 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:51:05.458597 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:51:05.466336 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:05.466361 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:05.473951 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 17:51:05.474221 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:05.474335 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:05.474360 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 17:51:05.481653 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:51:05.481684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:51:05.481900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:05.481956 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:51:05.481998 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:51:05.482122 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:05.482179 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:05.482221 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-04-25 17:51:05.482236 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:51:05.489236 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:05.489291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:51:05.489322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:51:05.489616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:51:05.489702 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:05.489744 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:51:05.489794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:05.489819 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:05.489870 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:05.489914 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:05.489934 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 17:51:05.490094 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:05.490137 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:51:05.490174 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 17:51:05.490257 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:05.490302 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:51:05.490324 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-04-25 17:51:05.490347 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:51:05.490355 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:51:05.490391 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:51:05.490445 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:51:05.490466 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:51:05.490477 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:51:05.490501 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:51:05.490510 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:51:05.490761 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:51:05.490781 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:51:05.490849 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.490863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:51:05.490896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.490949 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.490964 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.490987 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:05.491022 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.491035 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491053 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:05.491079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.491144 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.491172 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.491211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491260 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.491274 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:51:05.491357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.491419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:51:05.491450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491461 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:51:05.491488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491535 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.491548 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491566 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:05.491606 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.491619 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491636 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:05.491679 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.491690 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491707 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:51:05.491740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.491797 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.491823 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491833 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:51:05.491857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491899 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.491911 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491927 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:51:05.491950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.491976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.491995 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:51:05.492022 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:51:05.492059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492105 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.492116 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492133 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:05.492163 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.492174 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492190 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:05.492220 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.492230 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492246 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:51:05.492276 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.492304 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:05.492359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.492441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.492470 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492482 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.492508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492563 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492650 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:05.492687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:05.492729 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492749 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:05.492767 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:51:05.492790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:05.492836 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:51:05.492862 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492871 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:51:05.492895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492938 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.492950 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.492966 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:05.492988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.493033 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.493060 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493071 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.493095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493138 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.493150 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493166 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:51:05.493189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.493232 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:51:05.493256 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493266 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:51:05.493305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.493380 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:05.493431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.493478 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.493506 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493516 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.493541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493594 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.493606 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493623 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:51:05.493657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.493699 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:51:05.493731 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493741 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:51:05.493764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493804 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.493815 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493832 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:05.493863 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.493875 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493892 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:05.493916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.493948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.493966 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:51:05.493991 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494001 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.494025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494066 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.494077 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494093 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:51:05.494116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.494158 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:51:05.494183 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494193 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:51:05.494215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494257 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.494269 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494306 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:05.494360 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.494372 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494424 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:05.494446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.494482 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:51:05.494503 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494511 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.494529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494558 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.494566 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494577 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:51:05.494591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.494617 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:51:05.494633 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494652 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:51:05.494666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494691 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.494699 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494708 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:05.494721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.494747 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:51:05.494761 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494768 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.494781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494806 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.494812 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494822 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:51:05.494834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.494859 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:51:05.494873 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494879 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:51:05.494892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.494922 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494932 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:05.494944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.494968 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.494982 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.494988 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.495001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495025 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.495032 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495041 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:51:05.495053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.495078 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:51:05.495092 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495099 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:51:05.495111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495135 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.495142 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495151 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:51:05.495163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.495187 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.495201 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495207 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.495220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495243 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.495250 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495260 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:51:05.495272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.495296 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:51:05.495310 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495329 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:51:05.495350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495382 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.495390 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495400 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:51:05.495413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.495438 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.495454 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495460 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.495474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495498 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.495505 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495515 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:51:05.495528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.495554 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:51:05.495568 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495575 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:51:05.495588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495625 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.495632 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495641 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:51:05.495659 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.495665 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495674 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:51:05.495687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.495715 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.495729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495735 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.495748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495772 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.495779 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495788 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:51:05.495801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.495825 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:51:05.495839 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495845 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:05.495858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495881 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.495888 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:05.495909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.495933 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.495947 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495953 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.495966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.495990 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.495996 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496006 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:05.496018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.496042 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:05.496056 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496062 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:51:05.496075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496098 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:05.496105 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496114 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:51:05.496126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.496150 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.496164 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496170 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.496183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496206 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496212 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496250 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:05.496270 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:05.496286 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496297 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:05.496307 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:51:05.496318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:05.496363 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:05.496379 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496385 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:51:05.496399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496424 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:05.496431 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496441 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:51:05.496454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.496479 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.496494 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496500 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.496514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496537 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496544 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496580 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:05.496600 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:05.496630 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496640 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:05.496650 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:51:05.496662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:05.496685 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:05.496699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496705 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:51:05.496727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496750 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.496757 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:51:05.496784 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.496791 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:51:05.496818 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.496824 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496834 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:05.496850 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.496857 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496866 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:05.496883 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.496890 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496899 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:51:05.496916 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.496922 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496931 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:51:05.496947 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.496954 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.496963 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:05.496975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.497024 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.497039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497045 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.497059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497082 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.497089 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497099 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:51:05.497111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.497135 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:51:05.497149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497155 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:51:05.497168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497192 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.497198 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497208 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:51:05.497225 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.497232 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497241 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:05.497258 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.497264 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497273 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:05.497286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.497332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.497347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497353 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.497372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497398 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.497406 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:51:05.497429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.497455 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:51:05.497470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497476 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:05.497490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497514 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.497521 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497530 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:05.497543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.497568 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.497583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497589 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.497603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497640 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.497647 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497657 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:05.497669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.497693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:05.497708 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497714 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:05.497732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497755 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.497762 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497771 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:51:05.497788 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.497795 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497804 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:05.497822 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.497828 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497838 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:05.497850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.497882 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.497896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497902 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.497915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497939 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.497946 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497955 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:05.497967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.497982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.497991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:05.498006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498012 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:05.498025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498048 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.498055 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498064 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:05.498080 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.498087 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498096 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:05.498112 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.498118 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498127 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:05.498144 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.498150 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498159 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:05.498176 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.498196 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498206 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:05.498218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.498260 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.498281 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498288 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.498301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498326 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498333 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498343 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:51:05.498360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.498387 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:05.498401 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498431 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498438 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498448 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498461 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.498492 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498516 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.498523 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498533 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:05.498551 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.498557 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498567 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:51:05.498584 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.498591 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498600 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:51:05.498630 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.498637 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498646 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:51:05.498663 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.498669 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498679 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:51:05.498695 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:05.498702 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498711 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:51:05.498733 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.498739 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498748 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.498765 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.498771 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498780 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:05.498797 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.498803 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498813 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:05.498829 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.498835 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498844 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:05.498857 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.498907 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.498925 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498931 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:05.498946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498969 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.498976 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.498985 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:05.499002 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.499009 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.499018 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:05.499034 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.499041 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.499050 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:05.499067 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.499073 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.499096 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:51:05.499108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.499136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.499146 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.499167 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.499181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.499205 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.499222 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:51:05.499235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.499250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.499260 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:05.499278 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499304 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499311 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499321 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499333 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499350 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.499369 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499396 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.499403 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499426 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:05.499448 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.499455 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499465 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:51:05.499482 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.499488 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499497 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:05.499514 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.499520 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499529 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:51:05.499546 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.499552 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499561 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:05.499583 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.499589 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499598 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:05.499615 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.499621 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499630 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:05.499647 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.499653 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499662 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:51:05.499679 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.499693 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499708 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:51:05.499736 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.499745 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499758 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:05.499782 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.499791 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499804 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:05.499823 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.499904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.499927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.499936 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:05.499955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.499989 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.499998 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.500012 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:05.500036 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.500045 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.500058 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:05.500082 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.500091 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.500104 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:05.500128 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:05.500137 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.500151 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.500169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.500208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.500222 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500242 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.500250 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.500269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.500303 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500312 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.500326 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:51:05.500345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.500371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.500386 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:05.500405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500450 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500459 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500473 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500494 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.500536 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500575 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.500582 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500592 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:05.500610 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.500618 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500634 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:51:05.500661 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.500668 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500679 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:05.500697 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.500704 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500713 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:51:05.500731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.500741 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500751 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:05.500768 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.500775 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500784 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:05.500801 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.500808 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500818 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:05.500835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.500842 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500852 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:51:05.500869 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.500875 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500885 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:51:05.500902 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.500909 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500918 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:51:05.500949 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.500955 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500964 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:05.500981 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.500987 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.500996 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:05.501008 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.501068 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.501083 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501109 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501116 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501126 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501138 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.501168 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501192 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.501199 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501208 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:51:05.501225 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.501231 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501241 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:51:05.501257 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.501264 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501273 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:51:05.501303 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.501310 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501320 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:51:05.501337 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.501344 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501354 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:51:05.501378 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.501385 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501395 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:05.501412 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.501419 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501429 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:51:05.501446 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.501455 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501464 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:51:05.501482 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.501493 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501505 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:51:05.501523 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.501530 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501540 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:05.501557 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.501564 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501573 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:05.501590 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.501597 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501606 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:51:05.501623 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.501630 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501639 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:05.501657 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.501663 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501672 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:51:05.501698 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.501782 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.501788 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:51:05.501803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.501827 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.501834 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.501843 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:05.501855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.501870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.501880 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501894 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.501900 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.501913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.501937 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.501944 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.501954 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:51:05.501966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.501981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.501990 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:51:05.502004 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502010 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:51:05.502023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.502054 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502064 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:05.502081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.502087 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502096 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:05.502113 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.502119 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502128 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:05.502144 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:05.502151 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502160 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:51:05.502172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.502209 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:51:05.502223 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502229 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.502243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502266 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:05.502273 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502296 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:51:05.502309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.502334 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:51:05.502347 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:05.502380 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502387 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:05.502397 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502410 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:05.502427 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.502448 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502474 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.502482 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502496 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:51:05.502514 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.502521 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502531 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:51:05.502549 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.502555 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502565 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:51:05.502582 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:05.502589 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502599 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:51:05.502616 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.502623 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502632 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:51:05.502649 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.502656 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502666 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:51:05.502696 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.502703 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502712 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:05.502729 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.502743 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502752 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:51:05.502769 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.502775 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502785 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:51:05.502801 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.502808 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502817 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:05.502829 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:05.502880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.502896 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502902 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:51:05.502916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502939 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.502946 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:05.502968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.502982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.502992 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.503006 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503012 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.503025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503049 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:05.503056 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503065 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:51:05.503077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.503101 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:51:05.503114 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:05.503138 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:05.503145 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:05.503154 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:51:05.503171 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:05.503177 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:05.503186 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:51:05.503203 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:05.503209 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:05.503219 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:51:05.503231 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:05.503255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.503270 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503276 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:51:05.503303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503328 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.503336 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503345 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:05.503368 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.503376 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503386 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:05.503403 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.503410 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503420 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:05.503432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.503466 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503480 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503490 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.503508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503533 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503540 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503550 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:51:05.503563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.503578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.503588 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:51:05.503601 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503628 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503635 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503645 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503658 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.503701 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503733 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.503740 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503749 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:51:05.503766 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.503772 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503781 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:51:05.503798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.503804 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503814 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:51:05.503829 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.503836 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503845 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:51:05.503861 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.503868 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503877 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:51:05.503893 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.503899 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503909 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:51:05.503925 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.503932 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503941 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:51:05.503957 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.503964 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.503973 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:05.503989 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.503996 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.504005 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:05.504017 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.504063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.504080 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504086 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:51:05.504102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504125 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.504132 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504141 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:05.504159 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.504165 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504174 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:05.504191 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.504198 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504207 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:05.504223 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.504230 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504239 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:05.504255 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.504262 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504270 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:05.504297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.504339 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.504354 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504366 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.504381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504405 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504411 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504457 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:05.504477 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:05.504498 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504510 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:05.504520 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:51:05.504532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:05.504556 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:51:05.504571 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504578 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:51:05.504592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504623 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.504630 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504640 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:51:05.504653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.504678 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.504706 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504712 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.504733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504756 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:05.504763 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504772 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:51:05.504784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.504808 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:51:05.504822 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504828 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:51:05.504841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504864 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.504871 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504881 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:05.504893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.504916 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.504931 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504936 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.504950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504973 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.504980 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.504989 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:51:05.505001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.505026 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:51:05.505039 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505065 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505072 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505081 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505093 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.505122 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505146 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.505153 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505163 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:51:05.505180 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.505186 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505196 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:51:05.505212 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.505219 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505228 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:51:05.505245 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.505251 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505261 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:51:05.505290 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.505297 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505307 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:51:05.505325 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:05.505332 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505342 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:51:05.505364 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:05.505372 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505382 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:51:05.505399 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:05.505406 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505416 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:51:05.505434 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:05.505440 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505457 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:51:05.505475 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.505482 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505496 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:51:05.505515 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.505522 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505531 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:51:05.505549 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.505556 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505565 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:51:05.505583 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.505589 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505599 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:51:05.505611 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.505675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.505706 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505712 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:51:05.505726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505753 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.505759 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505769 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:51:05.505781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.505805 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.505820 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505826 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.505840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505863 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.505869 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505879 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:51:05.505891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.505914 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:51:05.505929 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505935 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:05.505948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505972 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.505979 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.505988 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:51:05.506005 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.506011 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506020 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:05.506037 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.506043 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506053 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:05.506070 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.506076 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506085 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:05.506097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.506133 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506148 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506154 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.506168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506192 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506199 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506209 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:51:05.506221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.506245 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:05.506258 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506299 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506307 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506316 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506329 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.506366 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506394 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.506401 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506411 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:05.506428 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.506435 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506447 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:05.506465 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.506472 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506482 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:51:05.506505 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.506513 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506523 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:51:05.506540 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.506547 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506556 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:05.506573 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.506580 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506590 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:51:05.506607 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:05.506614 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506623 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:51:05.506636 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.506676 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.506705 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506711 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:51:05.506725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506748 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.506755 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506764 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:51:05.506781 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.506788 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506797 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:51:05.506814 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.506821 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506830 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:51:05.506847 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.506853 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506862 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:51:05.506879 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.506886 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506895 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:51:05.506912 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.506918 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506927 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:51:05.506944 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.506950 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506959 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:51:05.506976 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.506982 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.506991 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:51:05.507004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.507045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.507055 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.507069 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.507076 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:51:05.507090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.507114 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:05.507120 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.507130 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:51:05.507142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.507157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.507166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:51:05.507182 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:05.507189 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:51:05.507200 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:51:05.507215 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.507221 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:51:05.507234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.507256 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:05.507275 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:05.507304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.507315 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:05.507325 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:51:05.507342 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.507349 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:51:05.507365 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:51:05.507383 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:05.507390 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:51:05.507400 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:51:05.507418 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.507424 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:05.507434 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.507455 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.507462 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:05.507471 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.507488 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.507495 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:05.507504 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.507521 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.507528 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:51:05.507537 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.507554 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:05.507560 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:51:05.507570 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:05.507599 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:05.507605 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:51:05.507614 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:51:05.507630 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.507637 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:51:05.507646 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.507662 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:05.507668 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:51:05.507678 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:51:05.507694 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.507700 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:51:05.507709 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.507726 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.507738 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:05.507748 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.507763 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:05.507769 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:51:05.507778 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:51:05.507791 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:51:05.507822 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.507850 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:51:05.507877 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.507903 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:51:05.507929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.507954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:51:05.507980 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.508006 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:51:05.508032 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.508056 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:51:05.508082 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:51:05.508107 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:51:05.508133 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:51:05.508158 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:51:05.508184 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:51:05.508210 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:51:05.508236 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.508261 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:51:05.508287 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.508312 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:51:05.508337 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.508367 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:51:05.508394 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.508420 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:51:05.508451 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.508476 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:05.508502 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.508527 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:05.508553 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.508578 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:05.508603 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.508629 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:51:05.508655 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.508681 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:51:05.508707 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.508740 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:05.508766 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.508791 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:05.508818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.508843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:05.508868 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.508894 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:05.508919 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.508944 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:05.508969 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.508994 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:51:05.509020 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:51:05.509044 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:51:05.509069 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.509134 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:51:05.509159 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.509185 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:51:05.509210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.509235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:51:05.509261 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.509286 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:51:05.509312 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.509337 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:51:05.509367 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.509394 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:51:05.509420 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.509445 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:05.509473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.509500 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:51:05.509527 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509545 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509570 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:05.509595 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509611 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509628 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509653 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:05.509678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509695 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509711 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509727 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:05.509785 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509810 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.509835 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509860 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.509885 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509901 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509926 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.509951 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509968 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.509993 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.510019 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510044 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.510069 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510094 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:05.510119 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510144 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.510170 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510195 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.510220 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510236 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510261 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:05.510286 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510311 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.510336 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510366 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:05.510392 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510418 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:05.510443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510459 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510492 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510525 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510566 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.510591 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510607 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510623 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510648 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.510673 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510698 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.510723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510762 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510787 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.510811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.510926 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510974 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.510999 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.511024 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511056 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511072 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.511122 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511147 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.511173 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511190 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511206 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511222 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511249 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:05.511274 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511299 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:05.511324 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511340 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511360 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511387 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.511412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:05.511527 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511552 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:51:05.511577 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511602 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.511627 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511652 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.511676 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511693 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511725 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511750 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.511775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511842 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511874 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:51:05.511941 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511957 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.511982 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:05.512007 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512024 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512040 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512065 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:05.512090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512122 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512138 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:05.512187 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512212 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.512237 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512262 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.512286 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512302 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512327 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.512352 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512373 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512399 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.512424 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512448 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.512474 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512499 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:05.512523 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512548 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.512573 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512598 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:05.512623 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512639 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512664 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:05.512689 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512714 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.512739 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512765 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:05.512790 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512814 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:05.512840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512856 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512872 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512888 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512921 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.512962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.512986 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513003 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513019 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513043 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.513069 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513094 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.513120 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513136 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513152 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513177 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.513201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:05.513315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513331 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513347 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513367 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513393 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.513419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513435 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513451 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513467 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513492 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.513517 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513543 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:05.513568 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513584 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513601 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513617 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513641 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:05.513667 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513691 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:05.513716 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513733 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513749 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513774 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.513798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513846 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:05.513912 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513937 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:51:05.513961 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.513986 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:05.514011 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514036 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:05.514060 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514077 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514093 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514134 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.514159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514208 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514224 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:05.514297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:51:05.514322 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.514381 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.514431 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.514479 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.514525 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.514572 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:05.514619 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:51:05.514666 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:05.514717 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.514764 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.514810 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.514856 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.514902 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.514949 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.514996 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.515041 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.515087 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.515134 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.515181 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.515228 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.515276 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.515329 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.515388 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.515434 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:05.515479 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.515525 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.515570 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.515617 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.515665 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.515717 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.515763 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.515809 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.515864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.515926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.515975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.516024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.516071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.516120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:05.516170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:51:05.516218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:05.516322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.516374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.516421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.516466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.516511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.516558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.516605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.516651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.516697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.516743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.516790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.516853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.516902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.516954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.517007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.517054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:05.517102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.517162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.517207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.517254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.517301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.517351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.517403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.517451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.517506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.517552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.517599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.517660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.517707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.517755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:05.517804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:51:05.517852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:05.517900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.517947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.517996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.518043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.518090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.518152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.518199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.518243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.518304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.518353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.518408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.518457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.518507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.518560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.518624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.518670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:05.518715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.518760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.518805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.518853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.518901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.518954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.519000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.519047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.519100 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:51:05.519126 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.519185 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.519238 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.519291 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.519344 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.519401 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:05.519467 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:05.519522 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:05.519577 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.519631 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.519685 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.519740 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.519807 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.519859 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.519919 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.519975 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.520027 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.520079 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.520132 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.520185 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.520241 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.520293 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.520351 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.520408 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:05.520461 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.520513 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.520572 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.520634 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.520686 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.520739 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.520797 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.520849 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.520908 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:51:05.520931 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.520984 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.521037 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.521090 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.521143 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.521195 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:05.521247 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:05.521299 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:05.521352 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.521456 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.521510 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.521571 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.521623 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.521675 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.521728 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.521789 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.521841 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.521894 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.521947 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.521999 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.522051 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.522104 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.522156 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.522209 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:05.522261 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.522313 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.522370 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.522423 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.522476 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.522529 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.522581 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.522634 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.522694 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:51:05.522716 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.522765 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.522813 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.522860 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.522908 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.522954 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:05.523002 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:05.523048 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:05.523096 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.523143 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.523190 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.523237 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.523300 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.523350 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.523405 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.523454 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.523504 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.523567 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.523615 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.523663 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.523716 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.523764 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.523812 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.523859 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:05.523906 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.523954 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.524000 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.524047 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.524109 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.524158 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.524206 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.524257 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.524320 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:51:05.524341 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.524411 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.524461 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.524519 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.524568 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.524617 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:05.524666 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:05.524715 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:05.524764 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.524822 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.524871 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.524920 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.524969 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.525032 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.525083 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.525134 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.525185 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.525237 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.525289 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.525353 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.525408 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.525457 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.525506 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.525555 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:05.525604 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.525653 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.525702 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.525752 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.525801 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.525850 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.525900 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.525949 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.526001 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:51:05.526018 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:51:05.526047 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:51:05.526074 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:51:05.526100 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:51:05.526124 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:51:05.526142 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.526155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.526164 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.526172 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.526180 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.526188 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:05.526196 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:05.526203 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:05.526211 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.526218 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.526226 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.526233 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.526241 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.526249 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.526257 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.526264 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.526281 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.526288 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.526296 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.526303 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.526311 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.526318 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.526325 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.526332 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:05.526339 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.526346 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.526353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.526366 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.526374 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.526381 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.526388 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.526396 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.526403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.526412 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.526419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.526428 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.526435 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.526443 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:05.526451 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:05.526459 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:05.526466 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.526474 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.526481 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.526488 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.526504 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.526511 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.526518 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.526526 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.526533 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.526540 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.526548 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.526555 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.526562 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.526569 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.526584 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.526591 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:05.526599 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.526606 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.526612 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.526619 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.526626 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.526634 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.526641 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.526649 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.526656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.526664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.526672 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.526679 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.526685 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.526693 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:05.526699 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:05.526706 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:05.526712 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.526719 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.526725 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.526732 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.526738 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.526744 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.526751 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.526758 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.526764 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.526771 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.526777 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.526790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.526797 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.526804 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.526810 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.526817 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:05.526824 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.526830 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.526837 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.526843 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.526849 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.526856 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.526862 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.526868 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.526875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:05.526883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.526889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:05.526896 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:05.526903 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:05.526909 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:05.526915 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:05.526922 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:05.526928 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:05.526934 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:05.526941 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:05.526947 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:05.526953 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.526961 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.526968 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:05.526974 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:05.526981 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:05.526987 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.526994 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:05.527046 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:05.527053 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:05.527060 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:05.527066 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:05.527072 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:05.527079 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:05.527085 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:05.527091 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:05.527098 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:05.527104 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:05.527111 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:05.527117 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:05.527123 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:05.527194 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:51:05.527203 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:05.527208 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:05.527212 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:05.527218 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:51:05.527223 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:51:05.527227 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:51:05.527235 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:51:05.527244 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:51:05.527297 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.527304 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219661" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:05.527317 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:51:05.527343 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:51:05.527349 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:51:05.527353 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:51:05.527362 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:51:05.527368 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219661" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:05.527378 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:05.527384 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:05.527389 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:05.527397 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.527406 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:05.527411 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:51:05.527433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.527442 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:05.527447 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.527470 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:51:05.527476 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:51:05.527480 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:51:05.527484 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:51:05.527488 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:51:05.527492 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:51:05.527496 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:05.527501 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:51:05.527507 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219661" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:05.527518 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:05.527525 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:05.527529 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:05.527535 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.527540 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:05.527545 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:05.527580 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:51:05.527587 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.527592 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.527598 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.527602 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:05.527612 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:51:05.527620 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:05.527624 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:05.527629 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:51:05.527635 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219661" 2019-04-25 17:51:05.527642 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:05.527646 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:05.527651 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:05.527657 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:05.527661 wsdl: in serializeType: returning: 219661 2019-04-25 17:51:05.527667 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:51:05.527674 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:05.527678 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:05.527682 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:51:05.527687 wsdl: in serializeType: returning: 219661 2019-04-25 17:51:05.527691 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219661 2019-04-25 17:51:05.527704 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219661 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:51:05.527709 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:51:05.527714 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8507"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:51:05.527728 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:51:05.527733 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219661 2019-04-25 17:51:05.527744 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:51:05.527815 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:51:05.527753 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:51:05.527763 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:51:05.527768 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:51:05.527773 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:51:05.527777 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:51:05.527783 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:05.527796 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:05.527804 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:51:05.527809 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:51:05.527821 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:51:05.527830 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:51:05.527837 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:51:05.535760 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:51:05.535775 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:51:05.535784 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:51:05.535790 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:51:05.535795 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:05.535800 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:05.535804 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:51:05.535808 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:51:05.535812 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:51:05.535842 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:51:05.545471 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:51:05.545488 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:51:05.545495 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:05.545501 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:51:05.545506 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:51:05.545511 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:51:05.545517 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:51:05.545523 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:51:05.545528 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:51:05.545534 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:50:49 GMT 2019-04-25 17:51:05.545540 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:51:05.545545 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:51:05.545551 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:51:05.545558 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:51:05.545580 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:51:05.545598 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:51:05.545607 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:51:05.545612 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:51:05.545617 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:51:05.545652 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:51:05.545663 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:51:05.545669 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:51:05.545685 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:05.545691 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:50:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:51:05.545715 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:51:05.545723 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:51:05.545742 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:51:05.545748 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:51:05.545833 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:51:05.545937 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:51:05.545944 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:51:05.545952 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:51:05.545962 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:51:05.545984 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:51:05.546038 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:51:05.546056 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:51:05.546067 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:51:05.546074 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:51:05.546078 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:51:05.546083 nusoap_client: detail =