Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 83.45Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
167483 Model turbiny: S300
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: JOHN DEERE
 Silnik:
JR T2157
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:31:28 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:31:43.677120 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:31:43.677181 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:31:43.677195 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179169" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:31:43.677211 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:31:43.677220 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:31:43.677228 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:31:43.677241 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:31:43.677250 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:31:43.677256 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:31:43.677265 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:31:43.677273 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:31:43.677290 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:31:43.677295 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:31:43.677300 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:31:43.677304 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:31:43.677308 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:31:43.677320 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:31:43.677334 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:31:43.677343 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:31:43.677348 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:31:43.677354 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:31:43.677363 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:31:43.677372 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:31:43.685212 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:31:43.685240 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:31:43.685255 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:31:43.685262 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:31:43.685277 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:31:43.685285 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:31:43.685293 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:31:43.685333 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:31:43.701237 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:31:43.701276 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:31:43.701283 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:31:43.701289 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:31:43.701295 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:31:43.701301 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:31:43.701307 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:31:43.701313 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:31:43.701318 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:31:43.701324 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:31:28 GMT 2019-04-25 18:31:43.701330 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:31:43.701335 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:31:43.701342 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:31:43.701356 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:31:43.701388 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:31:43.708964 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:31:43.709022 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:31:43.716554 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-25 18:31:43.716681 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.716721 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:31:43.716738 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 18:31:43.716781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.716800 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.724181 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.724468 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.724511 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:31:43.724539 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 18:31:43.724553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:31:43.724627 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.724653 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:43.724669 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.724682 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:43.724747 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.724784 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:43.732053 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:31:43.732174 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.732204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.732276 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.732293 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.732323 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:43.732339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:31:43.732487 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.732503 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:43.732553 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.732583 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:43.732611 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:31:43.732629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.732644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 18:31:43.732669 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-04-25 18:31:43.732682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:31:43.732711 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 18:31:43.732727 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:31:43.732733 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:31:43.732848 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:31:43.732889 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:31:43.732905 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:31:43.732912 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:31:43.732932 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:31:43.732937 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:31:43.733144 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:31:43.733167 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:31:43.733243 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:31:43.733279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733312 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.733327 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733350 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:31:43.733387 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.733399 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733430 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:31:43.733462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.733524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.733551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733563 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.733590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733632 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.733642 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733660 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:31:43.733688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.733737 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:31:43.733767 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733778 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:31:43.733801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733828 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.733835 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733846 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:31:43.733864 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.733871 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733881 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:31:43.733899 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.733906 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733918 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:31:43.733932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.733967 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.733983 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.733990 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:31:43.734004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734029 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.734036 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734046 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:31:43.734060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.734097 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:31:43.734124 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:31:43.734161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734200 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.734208 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734219 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:31:43.734238 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.734245 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734255 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:31:43.734281 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.734288 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734301 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:31:43.734323 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.734330 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734340 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:43.734353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.734392 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.734408 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734415 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.734438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734463 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734470 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734513 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:43.734535 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:43.734552 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734564 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:31:43.734574 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:31:43.734586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:31:43.734611 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:31:43.734627 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734633 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:31:43.734647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734673 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.734680 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734690 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:31:43.734703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.734728 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.734744 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734750 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.734764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734789 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.734804 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734814 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:31:43.734827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.734852 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:31:43.734867 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734873 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:31:43.734892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734918 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.734925 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734935 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:43.734948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.734973 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.734988 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.734994 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.735008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735033 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.735040 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735051 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:31:43.735064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.735088 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:31:43.735104 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735110 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:31:43.735124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735149 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.735155 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735165 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:31:43.735183 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.735190 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:43.735212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.735241 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:31:43.735256 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735262 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.735279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735308 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.735316 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735327 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:31:43.735340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.735365 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:31:43.735380 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735386 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:31:43.735401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735431 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.735439 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735455 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:31:43.735476 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.735483 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:43.735507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.735535 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:31:43.735550 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735557 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.735571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735596 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.735603 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735613 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:31:43.735626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.735651 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:31:43.735666 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735672 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:31:43.735687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735711 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.735718 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735728 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:43.735741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.735766 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:31:43.735788 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735794 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.735808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735832 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.735839 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735849 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:31:43.735862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.735887 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:31:43.735902 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735908 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:31:43.735922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735946 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.735953 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735963 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:43.735977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.735991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.736001 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.736016 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736022 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.736043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736068 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.736075 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736084 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:31:43.736098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.736122 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:31:43.736137 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736143 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:31:43.736157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736181 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.736188 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736198 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:31:43.736211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.736235 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.736250 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736256 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.736270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736296 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.736305 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736317 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:31:43.736330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.736355 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:31:43.736370 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736376 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:31:43.736390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736414 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.736427 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736438 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:31:43.736451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.736476 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.736491 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736498 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.736512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736536 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.736543 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736552 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:31:43.736566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.736591 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:31:43.736606 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736612 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:31:43.736626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736650 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.736657 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736667 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:31:43.736685 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.736692 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736701 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:31:43.736715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.736744 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.736759 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736765 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.736779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736804 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.736810 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736821 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:31:43.736834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.736858 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:31:43.736873 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736880 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:31:43.736893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.736924 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736934 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:43.736947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.736971 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.736986 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.736992 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.737007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737031 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.737038 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737048 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:31:43.737061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.737086 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:43.737101 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737107 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:31:43.737122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737146 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:31:43.737153 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737162 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:31:43.737176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.737201 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.737216 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737222 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.737235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737259 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737265 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737309 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:43.737332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:43.737349 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737360 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:31:43.737370 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:31:43.737383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:31:43.737407 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:31:43.737437 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737448 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:31:43.737471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737514 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:31:43.737525 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737541 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:31:43.737564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.737599 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.737615 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737622 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.737636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737660 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737666 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737704 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:43.737725 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:43.737741 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737752 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:31:43.737762 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:31:43.737775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:31:43.737798 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:31:43.737813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737820 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:31:43.737835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737859 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.737866 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737876 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:31:43.737894 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.737901 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737911 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:31:43.737930 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.737936 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737946 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:31:43.737964 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.737971 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.737981 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:31:43.737999 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.738005 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738015 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:31:43.738033 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.738040 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738049 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:31:43.738067 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.738075 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738085 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:43.738098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.738147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.738164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738170 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.738184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738209 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.738216 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738226 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:31:43.738239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.738264 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:31:43.738279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738285 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:31:43.738303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738330 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.738337 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738346 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:31:43.738365 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.738371 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738381 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:43.738399 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.738406 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738416 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:31:43.738435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.738468 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.738484 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738490 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.738504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738529 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.738538 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738548 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:31:43.738561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.738586 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:31:43.738602 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738609 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:31:43.738623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738647 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.738654 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:43.738676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.738701 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.738716 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738722 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.738736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738761 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.738768 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738778 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:31:43.738799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.738823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:43.738839 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738845 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:31:43.738858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738883 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.738889 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738899 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:31:43.738918 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.738925 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738935 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:43.738954 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.738960 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.738970 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:31:43.738983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.739015 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.739030 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739036 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.739052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739077 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.739084 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739094 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:31:43.739107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.739131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:43.739146 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739152 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:43.739167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739191 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.739198 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739208 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:31:43.739225 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.739232 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739242 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:31:43.739259 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.739273 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739282 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:31:43.739303 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.739312 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739323 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:31:43.739341 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.739348 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739358 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:31:43.739371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.739412 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.739433 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739440 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.739454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739480 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739487 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739497 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:31:43.739511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.739526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.739535 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:43.739550 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739583 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739590 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739600 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739613 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739630 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.739644 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739669 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.739675 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739685 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:43.739704 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.739710 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739720 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:31:43.739738 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.739745 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739755 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:31:43.739772 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.739779 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739797 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:31:43.739814 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.739821 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739831 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:31:43.739848 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:31:43.739855 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739865 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:31:43.739883 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.739890 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739900 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.739917 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.739924 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739934 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:43.739952 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.739958 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.739968 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:31:43.739986 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.739992 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740002 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:31:43.740015 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.740083 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.740090 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:43.740104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.740129 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.740136 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.740146 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:31:43.740164 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.740171 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.740180 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:31:43.740198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.740205 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.740214 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:31:43.740232 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.740238 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.740248 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:31:43.740261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.740287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.740301 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740318 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.740325 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.740340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.740365 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740372 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.740382 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:31:43.740395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.740410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.740425 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:43.740440 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740468 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740475 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740485 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740498 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.740528 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740554 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.740561 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740571 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:31:43.740589 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.740595 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740606 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:31:43.740624 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.740631 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740640 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:31:43.740658 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.740664 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740674 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:31:43.740692 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.740699 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740708 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:31:43.740726 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.740733 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740742 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:31:43.740760 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.740766 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740776 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:43.740802 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.740809 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740819 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:31:43.740836 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.740843 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740852 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:31:43.740870 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.740876 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740886 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:31:43.740903 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.740910 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740920 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:31:43.740933 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.740987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.741006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.741012 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:43.741027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.741052 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.741059 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.741069 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:31:43.741087 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.741093 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.741103 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:43.741121 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.741128 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.741137 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:31:43.741155 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:43.741162 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.741172 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.741185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.741212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.741222 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.741244 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.741259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.741291 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741301 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.741315 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:31:43.741330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.741345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.741355 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:43.741369 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741398 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741405 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741415 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741436 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.741467 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741493 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.741500 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741509 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:31:43.741527 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.741534 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741544 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:31:43.741566 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.741573 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741583 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:31:43.741601 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.741608 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741618 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:31:43.741636 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.741642 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741652 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:31:43.741670 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.741677 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741687 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:31:43.741704 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.741711 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741721 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:43.741739 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.741746 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741756 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:31:43.741773 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.741780 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741799 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:31:43.741817 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.741823 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741833 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:31:43.741850 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.741857 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741867 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:31:43.741884 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.741890 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741900 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:31:43.741913 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.741971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.741987 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742015 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742022 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742032 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742045 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.742075 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742101 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.742107 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742117 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:31:43.742135 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.742142 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742151 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:31:43.742169 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.742175 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742185 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:31:43.742203 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.742209 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742219 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:31:43.742236 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.742243 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742252 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:31:43.742270 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.742277 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742287 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:31:43.742304 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.742311 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742321 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:31:43.742338 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.742345 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742354 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:31:43.742372 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.742379 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742388 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:31:43.742406 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.742412 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742427 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:31:43.742446 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.742453 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742462 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:31:43.742480 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.742487 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742497 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:31:43.742514 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.742521 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742531 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:43.742548 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.742555 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742564 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:31:43.742578 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.742661 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.742668 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:31:43.742695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.742722 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.742729 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.742738 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:31:43.742752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.742767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.742777 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742793 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.742799 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.742813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.742843 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.742850 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.742860 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:31:43.742873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.742889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.742899 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:31:43.742914 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.742920 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:31:43.742933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.742958 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.742965 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.742975 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:43.742993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.743000 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743010 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:31:43.743027 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.743034 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743044 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:31:43.743061 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:43.743068 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743077 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:31:43.743090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.743129 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:31:43.743144 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743150 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.743169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743194 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:43.743201 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743211 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:31:43.743224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.743249 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:31:43.743263 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:43.743289 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743296 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:43.743306 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743319 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:43.743335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.743349 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743374 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.743381 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743391 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:31:43.743409 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.743416 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743435 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:31:43.743454 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.743461 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743471 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:31:43.743489 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:31:43.743496 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743505 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:31:43.743523 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.743529 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743539 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:31:43.743557 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.743563 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743573 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:31:43.743591 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.743597 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743607 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:31:43.743625 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.743631 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743641 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:31:43.743659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.743665 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743675 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:31:43.743693 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.743700 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743709 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:43.743723 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:31:43.743773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.743798 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743804 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:31:43.743823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743848 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.743855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:43.743878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.743903 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.743919 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743925 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.743943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743971 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:31:43.743981 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.743998 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:31:43.744020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.744042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.744061 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:31:43.744085 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:31:43.744129 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:43.744140 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:31:43.744157 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:31:43.744179 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:31:43.744186 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:31:43.744196 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:31:43.744214 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:43.744221 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:31:43.744230 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:31:43.744244 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:31:43.744275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.744291 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.744297 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:31:43.744317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.744344 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.744351 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.744361 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:43.744380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.744391 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.744409 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:31:43.744447 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.744458 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.744474 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:31:43.744496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.744530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.744549 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.744575 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.744584 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.744606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.744648 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.744660 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.744682 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:31:43.744713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.744738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.744756 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:31:43.744778 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.744831 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.744843 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.744859 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.744881 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.744907 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.744933 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.744980 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.744991 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.745008 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:31:43.745040 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.745053 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.745070 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:31:43.745103 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.745114 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.745132 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:31:43.745164 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.745176 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.745194 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:31:43.745226 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.745238 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.745260 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:31:43.745297 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.745310 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.745328 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:31:43.745359 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.745371 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.745387 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:31:43.745414 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.745434 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.745449 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:31:43.745476 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.745486 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.745501 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:31:43.745520 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.745592 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.745622 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.745632 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:31:43.745662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.745713 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.745724 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.745740 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:31:43.745771 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.745781 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.745805 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:31:43.745836 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.745847 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.745864 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:31:43.745895 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.745906 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.745923 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:31:43.745954 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.745966 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.745983 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:31:43.746007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.746079 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.746106 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746117 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.746152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746200 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746208 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746248 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:43.746275 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:43.746299 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746318 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:31:43.746337 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:31:43.746358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:31:43.746405 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:31:43.746446 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746454 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:31:43.746471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746502 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.746510 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746520 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:31:43.746533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.746560 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.746575 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746582 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.746596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746620 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:31:43.746628 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746638 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:31:43.746651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.746676 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:31:43.746691 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746697 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:31:43.746711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746735 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.746742 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746751 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:43.746764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.746789 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.746804 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746810 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.746828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746854 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.746861 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746871 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:31:43.746884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.746899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.746908 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:31:43.746922 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.746951 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.746958 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.746968 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.746981 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.746996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.747010 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747036 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747044 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747054 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:31:43.747071 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747078 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747096 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:31:43.747115 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747122 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747132 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:31:43.747149 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747156 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747166 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:31:43.747183 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747190 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747199 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:31:43.747217 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:31:43.747224 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747234 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:31:43.747251 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:31:43.747258 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747268 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:31:43.747285 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:31:43.747292 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747301 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:31:43.747319 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:43.747325 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747335 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:31:43.747353 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747359 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747369 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:31:43.747386 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747393 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747403 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:31:43.747426 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747433 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747444 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:31:43.747462 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747468 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747485 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:31:43.747498 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.747561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.747580 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747586 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:31:43.747605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747630 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747637 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747647 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:31:43.747660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.747685 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.747700 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747707 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.747720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747745 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.747752 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747762 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:31:43.747775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.747799 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:31:43.747814 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747820 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:43.747834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747862 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747870 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747880 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:31:43.747897 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.747904 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747914 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:31:43.747932 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.747939 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747948 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:31:43.747966 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.747973 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.747983 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:31:43.747995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.748033 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748049 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748055 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.748070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748107 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748119 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748137 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:31:43.748160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.748203 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:43.748226 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748262 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748269 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748279 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748310 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.748325 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748350 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.748357 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748367 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:31:43.748385 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.748391 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748401 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:31:43.748423 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.748431 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748441 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:31:43.748460 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.748466 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748476 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:31:43.748494 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.748501 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748510 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:31:43.748528 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.748534 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748548 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:31:43.748566 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:31:43.748573 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748583 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:31:43.748596 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.748635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.748653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748659 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:31:43.748674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748699 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.748706 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748716 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:31:43.748734 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.748740 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748754 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:31:43.748772 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.748779 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748789 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:31:43.748806 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.748813 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748822 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:31:43.748840 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.748847 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748856 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:31:43.748873 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.748880 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748890 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:31:43.748907 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.748914 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748923 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:31:43.748941 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.748948 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.748957 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:31:43.748970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.749011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.749022 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.749038 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.749045 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:31:43.749064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.749089 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:43.749096 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.749106 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:31:43.749119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.749135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.749145 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:31:43.749161 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:31:43.749168 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:31:43.749179 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:31:43.749196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.749202 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:31:43.749215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.749240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:43.749261 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:31:43.749278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.749289 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:31:43.749298 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:31:43.749316 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.749322 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:31:43.749337 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:31:43.749354 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:31:43.749361 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:31:43.749371 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:31:43.749389 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.749395 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:43.749405 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.749428 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.749435 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:43.749446 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.749464 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.749470 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:43.749480 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.749497 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.749504 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:31:43.749513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.749531 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:43.749537 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:31:43.749546 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:43.749564 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:31:43.749570 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:31:43.749580 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:31:43.749605 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.749617 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:31:43.749634 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.749662 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:31:43.749672 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:31:43.749688 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:31:43.749715 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.749726 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:31:43.749748 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.749777 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.749787 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:31:43.749803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.749830 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:31:43.749840 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:31:43.749856 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:31:43.749878 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:31:43.749939 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.749990 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:31:43.750040 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.750091 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:31:43.750139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.750188 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:31:43.750236 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.750286 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:31:43.750337 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.750385 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:31:43.750443 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:31:43.750494 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:31:43.750544 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:31:43.750595 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:31:43.750673 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:31:43.750725 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:31:43.750777 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.750835 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:31:43.750883 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.750934 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:31:43.751262 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.751314 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:31:43.751364 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.751431 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:31:43.751483 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.751530 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:43.751564 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.751592 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:31:43.751619 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.751646 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:31:43.751673 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.751702 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:31:43.751729 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.751756 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:31:43.751784 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.751812 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:43.751840 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.751867 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:31:43.751909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.751959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:43.751991 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.752018 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:43.752045 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.752084 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:43.752127 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.752171 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:31:43.752216 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:31:43.752271 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:31:43.752319 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.752366 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:31:43.752413 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.752471 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:31:43.752521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.752572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:31:43.752626 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.752658 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:31:43.752686 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.752713 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:31:43.752740 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.752774 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:31:43.752823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.752869 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:31:43.752898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.752927 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:31:43.752958 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.752977 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753004 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:43.753030 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753048 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753065 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753091 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:43.753126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:43.753316 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753351 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.753378 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753405 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.753438 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753456 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753484 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.753512 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753529 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753556 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.753584 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753610 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.753637 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753664 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:43.753691 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753718 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.753745 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753771 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.753798 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753815 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753842 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:43.753868 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.753950 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.753986 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:43.754013 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754040 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:43.754067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754084 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754143 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754177 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754205 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.754231 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754249 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754266 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754292 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.754326 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754354 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.754380 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754398 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754415 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754448 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.754475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.754635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754653 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754670 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754687 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754713 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.754740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754757 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754781 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754798 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754825 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.754852 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754879 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.754907 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754925 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754943 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754960 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.754989 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:43.755016 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755043 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:31:43.755069 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755086 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755103 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755130 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.755156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:43.755324 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755352 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:31:43.755378 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755405 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.755439 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755466 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.755493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755516 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755577 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.755605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:31:43.755806 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755837 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755866 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:43.755893 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755910 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755927 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755954 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:43.755980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.755997 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:43.756084 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756111 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.756138 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756164 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.756191 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756214 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756241 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.756267 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756285 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756317 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.756361 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756408 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.756445 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756472 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:43.756499 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756526 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.756553 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756580 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:31:43.756606 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756624 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756650 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:31:43.756677 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756703 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.756730 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756757 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:43.756784 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756811 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:43.756837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756872 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756889 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756906 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756923 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756941 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.756967 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.756999 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757030 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757097 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.757124 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757152 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.757179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757214 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757241 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.757267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:31:43.757395 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757412 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757435 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757453 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757480 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.757506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757524 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757540 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757557 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757606 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.757647 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757676 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:31:43.757718 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757736 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757753 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757772 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757799 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:31:43.757826 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757852 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:31:43.757878 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757897 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757914 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757941 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.757968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.757985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:31:43.758090 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758117 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:31:43.758168 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758206 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:31:43.758234 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758261 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:31:43.758287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758311 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758331 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758348 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758375 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.758402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758496 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:31:43.758574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:31:43.758603 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.758668 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.758720 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.758774 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.758822 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.758871 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:43.758920 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:31:43.758969 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:43.759037 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.759087 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.759136 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.759185 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.759233 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.759282 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.759331 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.759379 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.759440 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.759490 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.759540 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.759590 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.759655 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.759714 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.759783 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.759832 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:43.759880 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.759928 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.759976 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.760026 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.760076 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.760144 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.760219 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.760288 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.760347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.760396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.760457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.760508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.760754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.760804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:43.760853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:31:43.760907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:43.760956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.761004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.761053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.761101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.761149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.761198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.761247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.761295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.761343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.761392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.761447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.761497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.761547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.761600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.761652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.761708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:43.761756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.761804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.761852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.761901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.761950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.762002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.762050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.762100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.762159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.762208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.762257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.762309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.762356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.762406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:43.762461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:31:43.762516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:43.762564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.762612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.762663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.762710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.762758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.762815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.762864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.762912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.762960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.763010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.763060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.763111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.763166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.763218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.763271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.763327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:43.763374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.763426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.763475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.763525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.763576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.763633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.763681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.763730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.763790 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:31:43.763818 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.763881 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.763937 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.763993 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.764053 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.764108 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:43.764163 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:31:43.764218 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:43.764273 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.764328 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.764382 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.764451 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.764506 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.764561 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.764615 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.764670 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.764725 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.764780 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.764837 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.764892 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.764947 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.765001 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.765055 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.765110 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:43.765164 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.765220 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.765310 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.765366 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.765426 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.765482 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.765536 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.765591 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.765656 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:31:43.765680 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.765741 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.765797 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.765852 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.765907 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.766177 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:43.766235 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:31:43.766292 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:43.766348 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.766404 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.766465 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.766521 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.766577 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.766632 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.766688 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.766753 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.766809 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.766865 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.766921 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.766976 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.767031 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.767087 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.767142 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.767198 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:43.767252 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.767309 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.767364 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.767423 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.767481 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.767536 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.767591 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.767646 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.767719 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:31:43.767742 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.767792 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.767842 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.767891 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.767946 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.767995 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:43.768045 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:31:43.768094 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:43.768142 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.768191 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.768241 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.768291 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.768341 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.768392 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.768447 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.768496 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.768546 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.768596 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.768645 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.768694 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.768743 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.768794 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.768845 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.768894 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:43.768943 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.769000 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.769049 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.769098 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.769148 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.769198 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.769247 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.769297 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.769354 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:31:43.769377 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.769442 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.769494 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.769545 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.769596 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.769647 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:31:43.769698 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:31:43.769749 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:31:43.769802 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.769854 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.769905 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.769956 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.770007 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.770058 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.770114 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.770165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.770217 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.770270 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.770322 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.770373 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.770430 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.770482 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.770533 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.770584 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:31:43.770636 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.770687 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.770740 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.770791 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.770842 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.770904 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.770999 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.771066 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.771124 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:31:43.771142 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:31:43.771174 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:31:43.771203 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:31:43.771230 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:31:43.771257 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:31:43.771279 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.771298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.771308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.771319 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.771329 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.771339 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:31:43.771349 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:31:43.771358 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:31:43.771372 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.771382 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.771392 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.771401 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.771411 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.771426 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.771436 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.771445 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.771454 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.771463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.771472 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.771481 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.771490 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.771498 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.771506 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.771515 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:31:43.771524 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.771532 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.771540 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.771549 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.771558 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.771566 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.771575 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.771584 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.771593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.771604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.771612 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.771621 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.771629 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.771638 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:31:43.771647 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:31:43.771655 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:31:43.771663 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.771671 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.771679 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.771688 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.771696 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.771704 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.771712 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.771720 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.771728 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.771735 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.771743 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.771751 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.771759 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.771767 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.771774 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.771782 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:31:43.771789 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.771797 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.771804 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.771811 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.771823 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.771832 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.771840 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.771847 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.771855 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.771866 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.771874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.771883 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.771890 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.771898 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:31:43.771906 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:31:43.771913 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:31:43.771920 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.771928 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.771935 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.771942 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.771950 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.771957 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.771965 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.771972 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.771980 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.771987 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.771994 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.772001 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.772009 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.772017 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.772024 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.772030 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:31:43.772039 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.772045 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.772052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.772059 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.772066 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.772073 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.772080 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.772087 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.772095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:31:43.772104 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.772111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:31:43.772119 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:31:43.772126 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:31:43.772134 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:31:43.772141 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:31:43.772148 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:31:43.772156 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:31:43.772163 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:31:43.772170 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:31:43.772177 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:31:43.772184 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.772210 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.772218 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:31:43.772225 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:31:43.772471 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:31:43.772480 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.772488 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:31:43.772495 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:31:43.772503 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:31:43.772510 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:31:43.772517 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:31:43.772524 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:31:43.772531 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:31:43.772538 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:31:43.772545 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:31:43.772552 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:31:43.772560 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:31:43.772566 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:31:43.772573 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:31:43.772580 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:31:43.772904 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:31:43.772916 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:31:43.772922 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:31:43.772927 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:31:43.772934 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:31:43.772939 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:31:43.772943 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:31:43.772953 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:31:43.772963 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:31:43.773005 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.773013 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179169" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:31:43.773028 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:31:43.773049 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:31:43.773056 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:31:43.773060 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:31:43.773065 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:31:43.773070 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179169" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:31:43.773082 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:43.773089 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:43.773094 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:43.773106 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.773116 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:31:43.773121 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:31:43.773145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.773154 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:31:43.773159 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.773182 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:31:43.773187 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:31:43.773192 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:31:43.773195 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:31:43.773200 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:31:43.773203 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:31:43.773208 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:31:43.773212 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:31:43.773219 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179169" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:31:43.773229 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:43.773235 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:43.773240 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:31:43.773246 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.773251 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:31:43.773256 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:31:43.773279 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:31:43.773285 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.773290 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.773296 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.773300 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:31:43.773310 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:31:43.773322 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:31:43.773329 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:31:43.773337 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:31:43.773347 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179169" 2019-04-25 18:31:43.773360 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:31:43.773367 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:31:43.773375 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:31:43.773394 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:31:43.773401 wsdl: in serializeType: returning: 179169 2019-04-25 18:31:43.773411 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:31:43.773430 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:31:43.773438 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:31:43.773444 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:31:43.773452 wsdl: in serializeType: returning: 179169 2019-04-25 18:31:43.773459 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179169 2019-04-25 18:31:43.773488 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179169 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:31:43.773495 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:31:43.773502 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7792"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:31:43.773517 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:31:43.773523 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179169 2019-04-25 18:31:43.773535 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:31:43.773611 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:31:43.773548 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:31:43.773561 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:31:43.773566 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:31:43.773571 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:31:43.773575 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:31:43.773582 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:31:43.773592 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:31:43.773600 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:31:43.773605 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:31:43.773618 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:31:43.773628 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:31:43.773636 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:31:43.781466 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:31:43.781502 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:31:43.781520 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:31:43.781526 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:31:43.781532 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:31:43.781537 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:31:43.781542 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:31:43.781547 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:31:43.781553 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:31:43.781590 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:31:43.790966 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:31:43.791007 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:31:43.791014 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:31:43.791019 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:31:43.791025 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:31:43.791030 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:31:43.791037 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:31:43.791043 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:31:43.791048 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:31:43.791054 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:31:28 GMT 2019-04-25 18:31:43.791061 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:31:43.791066 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:31:43.791072 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:31:43.791083 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:31:43.791111 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:31:43.791123 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:31:43.791133 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:31:43.791137 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:31:43.791143 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:31:43.791190 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:31:43.791202 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:31:43.791209 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:31:43.791241 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:31:43.791248 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:31:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:31:43.791282 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:31:43.791291 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:31:43.791315 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:31:43.791321 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:31:43.791455 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:31:43.791555 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:31:43.791562 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:31:43.791571 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:31:43.791581 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:31:43.791605 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:31:43.791663 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:31:43.791691 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:31:43.791706 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:31:43.791714 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:31:43.791719 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:31:43.791724 nusoap_client: detail =