Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 83.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2834019 Model turbiny:
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2211
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 24 Aug 2019 04:24:56 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-24 06:25:01.123657 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-24 06:25:01.123704 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:25:01.123716 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179240" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-24 06:25:01.123732 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:25:01.123742 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-24 06:25:01.123751 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-24 06:25:01.123763 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-24 06:25:01.123772 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:25:01.123778 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:25:01.123786 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:25:01.123796 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 06:25:01.123807 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 06:25:01.123812 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 06:25:01.123817 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 06:25:01.123821 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 06:25:01.123825 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-24 06:25:01.123837 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:25:01.123851 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:25:01.123860 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 06:25:01.123865 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-24 06:25:01.123870 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-24 06:25:01.123879 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 06:25:01.123886 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 06:25:01.131953 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 06:25:01.131978 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 06:25:01.131991 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-24 06:25:01.131999 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:25:01.132005 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:25:01.132013 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 06:25:01.132018 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-24 06:25:01.132046 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-24 06:25:01.148347 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-24 06:25:01.148387 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-24 06:25:01.148396 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:25:01.148403 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 06:25:01.148408 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 06:25:01.148414 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 06:25:01.148437 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 06:25:01.148444 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 06:25:01.148450 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 06:25:01.148455 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 04:24:56 GMT 2019-08-24 06:25:01.148461 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 06:25:01.148467 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-24 06:25:01.148473 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 06:25:01.148485 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-24 06:25:01.148519 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-24 06:25:01.148539 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-24 06:25:01.156262 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-24 06:25:01.156341 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-24 06:25:01.163900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:25:01.164116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.164151 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:25:01.164180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.164208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.164236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.164264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.164292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.164316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.164360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.164374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.164401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.164425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.164452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.171926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172025 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-24 06:25:01.172066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:25:01.172652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172707 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:25:01.172748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172831 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.172873 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:25:01.172962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.179907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.179955 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:25:01.179986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180120 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180202 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:25:01.180240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180459 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:25:01.180487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180616 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:25:01.180652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.180769 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-08-24 06:25:01.181067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.181110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.181136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:25:01.181442 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-24 06:25:01.181463 soap_transport_http: read buffer of 3223 bytes 2019-08-24 06:25:01.181474 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 06:25:01.181480 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-24 06:25:01.181511 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-24 06:25:01.181551 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 06:25:01.181568 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 06:25:01.181584 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 06:25:01.181605 wsdl: got WSDL URL 2019-08-24 06:25:01.181610 wsdl: Parse WSDL 2019-08-24 06:25:01.181802 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-24 06:25:01.181820 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-24 06:25:01.181869 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.181878 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-24 06:25:01.181899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.181930 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.181940 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.181955 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:25:01.181975 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.181983 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.181995 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:25:01.182010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.182055 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.182072 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.182096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182125 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.182134 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182145 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-24 06:25:01.182159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.182187 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-24 06:25:01.182203 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182210 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-24 06:25:01.182224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182250 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.182257 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182267 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:25:01.182285 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.182292 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182302 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:25:01.182319 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.182326 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182336 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:25:01.182349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.182384 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.182400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182407 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-24 06:25:01.182421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182447 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.182454 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182464 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-24 06:25:01.182478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.182505 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-24 06:25:01.182520 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182527 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-24 06:25:01.182540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182565 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.182573 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182590 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:25:01.182609 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.182615 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182625 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:25:01.182643 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.182650 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182659 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:25:01.182676 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.182683 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182692 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:25:01.182711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.182750 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.182766 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182773 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.182788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182812 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182819 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182859 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.182880 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.182898 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182909 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:25:01.182919 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-24 06:25:01.182932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:25:01.182957 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 06:25:01.182972 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.182978 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-24 06:25:01.182993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183018 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.183025 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183034 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:25:01.183052 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.183059 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183068 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:25:01.183086 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.183092 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183101 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:25:01.183118 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.183125 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183134 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:25:01.183147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.183184 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.183198 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183205 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.183221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183246 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.183253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183263 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-24 06:25:01.183276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.183303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 06:25:01.183317 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183324 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-24 06:25:01.183338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183362 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.183369 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183379 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:25:01.183392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.183417 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.183432 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183438 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.183451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183476 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.183483 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183492 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-24 06:25:01.183505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.183530 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-24 06:25:01.183545 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183551 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-24 06:25:01.183569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183602 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.183609 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183619 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:25:01.183632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.183657 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.183672 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183678 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.183692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183723 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.183730 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183740 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-24 06:25:01.183754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.183779 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-24 06:25:01.183794 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183800 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-24 06:25:01.183813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183839 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.183846 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183855 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:25:01.183874 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.183880 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183890 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:25:01.183903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.183932 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-24 06:25:01.183946 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183952 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.183966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.183991 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.183998 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184007 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-24 06:25:01.184021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.184045 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-24 06:25:01.184060 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184066 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-24 06:25:01.184079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184104 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.184111 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184121 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:25:01.184138 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.184145 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184154 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:25:01.184167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.184196 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-24 06:25:01.184211 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184216 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.184230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184254 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.184261 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184270 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-24 06:25:01.184283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.184308 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-24 06:25:01.184323 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184329 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-24 06:25:01.184342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184366 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.184373 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184382 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:25:01.184396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.184420 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-24 06:25:01.184435 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184441 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.184454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184478 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.184485 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184494 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-24 06:25:01.184507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.184532 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-24 06:25:01.184547 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184553 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-24 06:25:01.184566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184596 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.184603 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184613 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:25:01.184626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.184651 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.184666 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184672 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.184686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184715 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.184722 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184732 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-24 06:25:01.184746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.184771 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 06:25:01.184786 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184792 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-24 06:25:01.184805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184829 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.184836 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184845 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 06:25:01.184858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.184883 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.184898 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184904 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.184917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184941 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.184948 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184958 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-24 06:25:01.184971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.184986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.184996 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 06:25:01.185010 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185016 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-24 06:25:01.185029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185054 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.185060 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185070 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 06:25:01.185083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.185108 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.185124 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185130 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.185143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185167 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.185174 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185184 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-24 06:25:01.185197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.185222 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 06:25:01.185237 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185243 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-24 06:25:01.185256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185279 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.185286 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185296 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-24 06:25:01.185313 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.185320 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185329 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-24 06:25:01.185342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.185371 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.185385 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185391 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.185404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185428 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.185435 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185445 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-24 06:25:01.185457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.185482 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 06:25:01.185497 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185503 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:25:01.185517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185541 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.185548 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185557 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:25:01.185570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.185601 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.185616 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185622 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.185635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185662 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.185669 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185679 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:25:01.185692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.185724 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:25:01.185740 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185746 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-24 06:25:01.185760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185785 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:25:01.185791 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185801 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 06:25:01.185814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.185839 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.185854 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185860 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.185873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185897 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185903 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.185940 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.185987 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.186008 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186020 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:25:01.186030 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-24 06:25:01.186043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:25:01.186068 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:25:01.186084 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186091 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-24 06:25:01.186105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186130 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:25:01.186137 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186147 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:25:01.186160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.186186 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.186201 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186207 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.186220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186243 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186249 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186287 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.186307 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.186324 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186334 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:25:01.186344 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-24 06:25:01.186357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:25:01.186381 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-24 06:25:01.186396 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186402 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-24 06:25:01.186416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186486 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:25:01.186495 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186505 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 06:25:01.186519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.186545 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.186702 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186712 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.186771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186854 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186869 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.186920 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.187000 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.187020 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187032 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:25:01.187043 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-24 06:25:01.187055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:25:01.187084 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:25:01.187100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187106 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-24 06:25:01.187120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.187210 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187231 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-24 06:25:01.187253 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.187261 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187271 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-24 06:25:01.187288 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.187295 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187304 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:25:01.187322 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.187328 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187337 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:25:01.187355 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.187361 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187370 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 06:25:01.187387 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.187394 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187403 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-24 06:25:01.187419 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.187426 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187435 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:25:01.187448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.187498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.187515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187521 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.187536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187563 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.187570 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187586 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-24 06:25:01.187600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.187626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-24 06:25:01.187641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187648 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-24 06:25:01.187661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187685 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.187692 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187703 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 06:25:01.187726 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.187733 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187742 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:25:01.187760 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.187766 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187775 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:25:01.187789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.187822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.187837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187843 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.187856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187881 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.187887 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-24 06:25:01.187910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.187935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-24 06:25:01.187950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187956 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:25:01.187970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.187994 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.188001 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188010 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:25:01.188024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.188049 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.188064 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188070 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.188083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188108 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.188115 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188124 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:25:01.188137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.188163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:25:01.188177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188183 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:25:01.188197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188221 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.188228 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188237 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 06:25:01.188254 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.188260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188270 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:25:01.188287 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.188293 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188302 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:25:01.188315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.188348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.188363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188369 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.188383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188407 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.188414 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:25:01.188437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.188462 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:25:01.188477 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188483 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-24 06:25:01.188496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188522 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.188529 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188538 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:25:01.188556 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.188562 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188571 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:25:01.188596 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.188603 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188613 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:25:01.188630 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.188637 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188646 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:25:01.188663 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.188670 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188679 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:25:01.188692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.188741 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.188757 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188763 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.188777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188802 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.188809 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188818 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-24 06:25:01.188832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.188847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.188857 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 06:25:01.188871 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.188916 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.188928 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.188947 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.188974 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.189027 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189054 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.189061 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189071 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:25:01.189094 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.189124 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189137 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-24 06:25:01.189158 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.189164 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189174 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-24 06:25:01.189192 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.189198 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189207 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 06:25:01.189225 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.189231 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189241 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-24 06:25:01.189258 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:25:01.189265 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189274 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-24 06:25:01.189291 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.189298 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189307 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.189324 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.189330 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189339 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:25:01.189356 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.189363 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189372 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-24 06:25:01.189389 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.189395 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189405 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:25:01.189422 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.189428 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189437 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:25:01.189451 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.189558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.189570 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 06:25:01.189607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.189644 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.189657 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.189668 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:25:01.189686 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.189692 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.189704 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:25:01.189725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.189733 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.189743 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:25:01.189760 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.189767 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.189776 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 06:25:01.189794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.189844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.189859 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.189882 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.189898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.189923 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.189931 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.189940 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-24 06:25:01.189954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.189969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.189979 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 06:25:01.190006 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190033 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190040 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190049 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190062 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.190091 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190115 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.190121 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190131 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:25:01.190147 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.190153 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190162 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 06:25:01.190179 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.190185 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190194 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:25:01.190210 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.190217 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190226 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 06:25:01.190242 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.190249 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190258 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:25:01.190278 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.190284 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190294 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:25:01.190311 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.190317 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190326 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:25:01.190343 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.190349 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190377 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 06:25:01.190394 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.190401 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190410 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 06:25:01.190426 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.190432 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190441 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:25:01.190457 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.190464 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190473 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:25:01.190485 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.190537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.190554 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.190560 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 06:25:01.190595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.190623 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.190630 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.190640 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:25:01.190657 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.190664 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.190673 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:25:01.190690 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.190697 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.190710 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:25:01.190729 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:25:01.190736 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.190745 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.190758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.190785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.190796 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.190811 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.190817 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.190831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.190856 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.190863 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.190873 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-24 06:25:01.190886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.190901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.190912 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 06:25:01.190925 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.190952 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.190959 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.190969 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.190982 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.191024 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191047 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.191054 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191063 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:25:01.191079 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.191086 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191095 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 06:25:01.191111 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.191117 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191126 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:25:01.191142 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.191148 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191157 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 06:25:01.191174 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.191180 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191189 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:25:01.191206 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.191212 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191221 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:25:01.191238 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.191244 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191252 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:25:01.191269 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.191276 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191284 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 06:25:01.191301 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.191307 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191329 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 06:25:01.191346 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191352 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191361 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-24 06:25:01.191379 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.191385 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191394 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:25:01.191411 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.191417 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191426 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:25:01.191440 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.191497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.191513 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191540 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191547 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191557 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191570 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.191607 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191653 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.191661 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191671 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-24 06:25:01.191688 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.191695 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191708 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-24 06:25:01.191732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.191739 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191749 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 06:25:01.191766 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.191772 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191785 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-24 06:25:01.191802 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.191809 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191818 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-24 06:25:01.191835 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.191841 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191850 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:25:01.191867 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.191874 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191883 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-24 06:25:01.191900 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.191906 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191915 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-24 06:25:01.191932 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.191938 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191948 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-24 06:25:01.191965 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.191971 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.191980 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:25:01.191997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.192004 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.192014 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:25:01.192031 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.192038 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.192047 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-24 06:25:01.192064 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.192070 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.192079 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:25:01.192096 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.192115 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.192124 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-24 06:25:01.192137 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.192200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.192218 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192224 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-24 06:25:01.192239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192263 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.192269 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192278 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:25:01.192291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.192316 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.192330 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192336 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.192349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192372 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.192379 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192388 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-24 06:25:01.192401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.192425 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 06:25:01.192439 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192445 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-24 06:25:01.192458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192494 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.192501 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192511 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:25:01.192528 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.192535 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192544 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:25:01.192561 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.192567 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192582 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:25:01.192601 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:25:01.192607 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192616 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:25:01.192629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.192666 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-24 06:25:01.192681 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192687 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.192703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192732 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:25:01.192738 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192748 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-24 06:25:01.192762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.192777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.192787 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-24 06:25:01.192800 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:25:01.192841 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-24 06:25:01.192849 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:25:01.192860 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-24 06:25:01.192874 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:25:01.192890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.192905 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.192933 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.192940 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.192950 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-24 06:25:01.192968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.192974 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.192986 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-24 06:25:01.193004 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.193011 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.193020 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-24 06:25:01.193037 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:25:01.193044 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.193053 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:25:01.193070 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.193076 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.193086 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-24 06:25:01.193103 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.193109 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.193118 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-24 06:25:01.193135 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.193142 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.193151 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:25:01.193168 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.193174 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.193183 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-24 06:25:01.193200 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.193207 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.193216 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-24 06:25:01.193233 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.193239 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.193248 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:25:01.193261 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-24 06:25:01.193311 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.193359 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193367 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-24 06:25:01.193382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193407 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.193413 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193427 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:25:01.193441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.193467 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.193482 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193488 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.193502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193526 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:25:01.193533 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193543 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-24 06:25:01.193556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.193587 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-24 06:25:01.193601 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-24 06:25:01.193628 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:25:01.193635 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 06:25:01.193644 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-24 06:25:01.193661 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:25:01.193668 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-24 06:25:01.193677 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-24 06:25:01.193694 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:25:01.193702 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 06:25:01.193716 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-24 06:25:01.193730 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-24 06:25:01.193753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.193769 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193775 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 06:25:01.193789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193813 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.193820 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193829 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:25:01.193847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.193853 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193862 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:25:01.193879 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.193885 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193894 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:25:01.193907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.193940 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.193955 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193961 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.193975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.193999 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194006 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194016 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-24 06:25:01.194029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.194054 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 06:25:01.194067 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194094 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194101 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194110 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194124 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.194153 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194178 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.194186 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194195 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-24 06:25:01.194212 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.194218 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194228 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-24 06:25:01.194244 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.194251 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194260 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 06:25:01.194277 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.194283 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194293 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-24 06:25:01.194309 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.194316 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194325 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-24 06:25:01.194342 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.194348 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194357 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-24 06:25:01.194374 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.194381 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194390 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-24 06:25:01.194419 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.194425 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194434 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:25:01.194450 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.194456 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194466 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:25:01.194478 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.194522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.194538 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194544 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-24 06:25:01.194557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194601 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.194609 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194619 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:25:01.194636 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.194643 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194652 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:25:01.194669 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.194675 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194685 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:25:01.194704 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.194712 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194723 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:25:01.194740 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.194747 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194756 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:25:01.194769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.194810 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.194825 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194831 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.194845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194869 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194875 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194912 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.194932 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.194949 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.194960 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:25:01.194970 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-24 06:25:01.194996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:25:01.195020 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 06:25:01.195034 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195040 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-24 06:25:01.195054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195077 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.195083 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195093 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-24 06:25:01.195105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.195129 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.195143 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195149 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.195162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195185 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:25:01.195192 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195201 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-24 06:25:01.195213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.195237 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-24 06:25:01.195251 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195257 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-24 06:25:01.195270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195294 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.195300 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:25:01.195322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.195346 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.195360 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195366 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.195378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195402 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195408 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195418 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-24 06:25:01.195430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.195445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.195454 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 06:25:01.195467 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195492 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195499 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195508 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195521 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.195549 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195573 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.195598 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195608 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-24 06:25:01.195627 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.195633 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195643 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-24 06:25:01.195660 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.195666 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195675 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-24 06:25:01.195692 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.195700 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195714 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-24 06:25:01.195733 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.195739 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195748 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-24 06:25:01.195765 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:25:01.195772 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195781 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-24 06:25:01.195799 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:25:01.195805 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195814 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-24 06:25:01.195831 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:25:01.195837 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195847 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-24 06:25:01.195864 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:25:01.195870 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195880 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-24 06:25:01.195897 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.195903 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195912 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-24 06:25:01.195929 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.195935 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195945 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-24 06:25:01.195962 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.195968 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.195977 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-24 06:25:01.196007 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.196013 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.196022 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-24 06:25:01.196035 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.196094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.196112 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196118 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-24 06:25:01.196135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196158 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.196165 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196174 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-24 06:25:01.196187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.196211 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.196225 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196231 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.196244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196267 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.196274 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196284 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-24 06:25:01.196297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.196322 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 06:25:01.196336 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196342 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 06:25:01.196356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196379 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.196385 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196395 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-24 06:25:01.196411 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.196417 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196426 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:25:01.196442 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.196449 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196458 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:25:01.196474 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.196480 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196489 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:25:01.196501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.196537 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196551 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196557 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.196571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196615 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196623 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196632 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-24 06:25:01.196646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.196662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.196672 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 06:25:01.196685 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196716 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196724 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196734 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196748 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.196778 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196803 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.196809 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196819 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:25:01.196836 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.196843 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196852 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:25:01.196869 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.196875 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196884 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-24 06:25:01.196902 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.196909 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196918 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 06:25:01.196935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.196942 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196951 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:25:01.196967 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.196974 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.196995 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-24 06:25:01.197012 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:25:01.197018 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.197027 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-24 06:25:01.197040 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.197077 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.197092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197098 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-24 06:25:01.197113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197137 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.197143 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197152 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-24 06:25:01.197169 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.197175 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197184 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-24 06:25:01.197201 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.197207 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197215 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-24 06:25:01.197232 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.197238 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197247 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-24 06:25:01.197263 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.197269 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197279 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-24 06:25:01.197296 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.197302 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197311 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-24 06:25:01.197327 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.197334 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197342 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 06:25:01.197359 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.197365 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197374 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 06:25:01.197387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.197438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.197452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197459 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-24 06:25:01.197510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197534 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:25:01.197541 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197550 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-24 06:25:01.197563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.197608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 06:25:01.197625 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:25:01.197632 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-24 06:25:01.197643 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-24 06:25:01.197658 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197665 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-24 06:25:01.197678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197702 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.197729 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:25:01.197746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.197758 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:25:01.197768 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-24 06:25:01.197785 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.197792 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-24 06:25:01.197802 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-24 06:25:01.197818 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:25:01.197825 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-24 06:25:01.197834 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-24 06:25:01.197851 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.197858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-24 06:25:01.197868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.197884 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.197891 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 06:25:01.197900 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.197917 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.197923 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 06:25:01.197933 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.197950 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.197956 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-24 06:25:01.197966 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.197983 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:25:01.198001 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-24 06:25:01.198011 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:25:01.198028 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:25:01.198034 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-24 06:25:01.198043 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-24 06:25:01.198059 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.198065 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 06:25:01.198074 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.198090 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:25:01.198096 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-24 06:25:01.198106 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-24 06:25:01.198122 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.198128 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-24 06:25:01.198137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.198153 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.198160 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 06:25:01.198169 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.198184 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:25:01.198190 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-24 06:25:01.198199 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-24 06:25:01.198212 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-24 06:25:01.198246 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.198274 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-24 06:25:01.198300 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.198326 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-24 06:25:01.198352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.198377 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 06:25:01.198403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.198429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 06:25:01.198454 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.198479 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-24 06:25:01.198505 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.198530 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-24 06:25:01.198556 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-24 06:25:01.198601 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-24 06:25:01.198628 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-24 06:25:01.198654 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-24 06:25:01.198680 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-24 06:25:01.198710 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-24 06:25:01.198738 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.198764 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 06:25:01.198790 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.198817 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 06:25:01.198843 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.198869 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 06:25:01.198895 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.198921 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 06:25:01.198947 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.198974 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:25:01.199013 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.199038 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:25:01.199063 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.199089 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-24 06:25:01.199115 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.199140 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:25:01.199165 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.199190 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-24 06:25:01.199215 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.199241 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-24 06:25:01.199266 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.199292 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:25:01.199318 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.199343 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:25:01.199369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.199395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 06:25:01.199420 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.199445 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 06:25:01.199470 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.199495 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 06:25:01.199521 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.199546 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 06:25:01.199572 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-24 06:25:01.199617 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-24 06:25:01.199643 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.199669 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-24 06:25:01.199695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.199728 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 06:25:01.199755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.199781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 06:25:01.199807 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.199834 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-24 06:25:01.199860 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.199886 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 06:25:01.199912 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.199940 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 06:25:01.199967 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.200006 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 06:25:01.200031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.200057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 06:25:01.200082 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200099 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200125 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:25:01.200150 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200166 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200182 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200207 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:25:01.200232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:25:01.200330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200362 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200378 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:25:01.200428 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200453 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.200478 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200503 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.200528 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200544 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200568 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.200613 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200630 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200656 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.200682 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200711 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.200738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200765 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:25:01.200791 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200817 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.200843 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200869 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.200895 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200912 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.200939 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:25:01.200964 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201003 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.201028 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201054 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:25:01.201078 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201104 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:25:01.201129 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201154 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:25:01.201179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201195 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201258 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201274 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201299 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.201324 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201341 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201356 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201382 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.201407 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201432 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.201457 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201473 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201489 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201514 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.201539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.201674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201691 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201712 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201758 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.201784 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201800 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201816 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201834 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201860 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.201898 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201923 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.201948 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201964 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201979 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.201995 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202019 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:25:01.202044 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202069 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:25:01.202094 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202110 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202126 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202151 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.202176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:25:01.202290 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202315 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 06:25:01.202341 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202366 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.202390 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202415 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.202440 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202456 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202472 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202488 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202513 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.202538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 06:25:01.202708 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202725 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202750 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:25:01.202787 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202804 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202821 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202846 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:25:01.202872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:25:01.202972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.202989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203005 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203063 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203130 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:25:01.203173 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203200 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.203226 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203253 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.203278 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203294 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203320 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.203346 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203363 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203388 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.203413 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203440 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.203466 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203493 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:25:01.203520 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203546 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.203572 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203607 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:25:01.203633 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203650 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203694 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:25:01.203727 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203754 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.203785 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203812 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:25:01.203838 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203867 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:25:01.203894 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203920 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:25:01.203946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203979 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.203996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204012 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204071 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.204097 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204114 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204130 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204156 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.204184 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204258 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.204284 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204300 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204317 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204343 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.204369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:25:01.204488 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204505 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204521 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204538 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204565 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.204604 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204621 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204638 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204654 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204680 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.204714 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204742 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:25:01.204768 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204785 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204801 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204818 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204843 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:25:01.204870 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204895 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:25:01.204940 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204959 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.204975 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205005 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.205032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:25:01.205199 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205225 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 06:25:01.205265 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205308 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:25:01.205356 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205403 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:25:01.205449 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205477 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205497 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205514 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205540 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.205566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:25:01.205723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 06:25:01.205754 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.205813 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.205863 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.205914 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.206014 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.206063 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.206117 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-24 06:25:01.206165 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-24 06:25:01.206213 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-24 06:25:01.206262 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.206309 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.206357 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.206406 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.206454 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.206503 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.206551 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.206606 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.206654 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.206705 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.206758 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.206807 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.206856 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.206905 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.206961 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.207015 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.207062 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-24 06:25:01.207109 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.207156 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.207203 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.207252 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.207300 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.207353 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.207400 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.207450 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.207506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.207554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.207608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.207657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.207712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.207760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.207808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-24 06:25:01.207855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-24 06:25:01.207904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-24 06:25:01.207952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.208051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.208099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.208146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.208194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.208242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.208290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.208338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.208385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.208433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.208480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.208530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.208584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.208634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.208687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.208746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.208793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-24 06:25:01.208839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.208886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.208933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.208981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.209030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.209083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.209130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.209179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.209235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.209284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.209332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.209381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.209429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.209476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.209524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-24 06:25:01.209572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-24 06:25:01.209626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-24 06:25:01.209675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.209732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.209781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.209828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.209875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.209924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.209972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.210021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.210071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.210119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.210167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.210217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.210265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.210313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.210366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.210419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.210466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-24 06:25:01.210512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.210559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.210612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.210662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.210715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.210768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.210815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.210865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.210922 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 06:25:01.210949 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.211011 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.211067 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.211122 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.211176 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.211230 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.211284 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:25:01.211338 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:25:01.211392 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:25:01.211446 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.211500 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.211554 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.211613 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.211668 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.211729 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.211783 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.211837 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.211897 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.211952 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.212006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.212060 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.212114 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.212167 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.212221 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.212276 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.212330 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:25:01.212384 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.212438 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.212492 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.212546 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.212606 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.212660 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.212718 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.212774 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.212835 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 06:25:01.212858 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.212913 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.212968 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.213022 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.213076 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.213130 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.213184 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:25:01.213239 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:25:01.213293 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:25:01.213347 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.213402 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.213456 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.213510 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.213564 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.213626 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.213681 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.213741 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.213885 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.214045 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.214135 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.214191 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.214247 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.214303 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.214357 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.214412 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.214466 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:25:01.214521 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.214580 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.214638 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.214693 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.214753 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.214808 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.214862 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.214917 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.214979 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-24 06:25:01.215002 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.215053 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.215102 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.215151 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.215200 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.215249 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.215297 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:25:01.215345 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:25:01.215394 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:25:01.215443 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.215491 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.215541 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.215594 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.215644 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.215693 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.215747 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.215797 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.215847 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.215895 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.215944 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.215995 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.216065 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.216221 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.216271 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.216319 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.216368 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:25:01.216416 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.216465 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.216513 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.216562 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.216617 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.216666 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.216719 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.216770 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.216826 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-24 06:25:01.216847 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.216898 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.216949 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.217000 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.217050 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.217101 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.217150 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:25:01.217201 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:25:01.217251 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:25:01.217302 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.217352 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.217417 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.217469 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.217524 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.217584 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.217636 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.217687 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.217744 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.217795 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.217846 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.217896 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.217947 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.217998 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.218048 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.218098 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.218149 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:25:01.218199 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.218249 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.218300 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.218350 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.218400 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.218452 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.218502 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.218554 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.218614 wsdl: current service: Service1 2019-08-24 06:25:01.218632 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-24 06:25:01.218663 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-24 06:25:01.218690 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-24 06:25:01.218722 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-24 06:25:01.218751 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-24 06:25:01.218772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.218791 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.218806 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.218816 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.218825 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.218833 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.218842 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:25:01.218851 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:25:01.218859 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:25:01.218868 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.218877 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.218886 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.218895 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.218904 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.218913 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.218922 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.218931 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.218938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.218947 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.218954 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.218963 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.218971 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.218980 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.218988 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.218996 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.219004 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:25:01.219013 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.219020 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.219028 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.219037 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.219045 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.219053 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.219061 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.219069 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.219078 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.219088 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.219095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.219104 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.219112 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.219119 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.219127 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:25:01.219134 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:25:01.219142 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:25:01.219149 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.219157 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.219165 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.219173 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.219180 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.219188 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.219195 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.219203 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.219210 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.219218 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.219229 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.219237 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.219245 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.219252 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.219260 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.219267 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.219274 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:25:01.219281 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.219288 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.219296 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.219303 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.219310 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.219318 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.219325 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.219332 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.219340 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.219349 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.219357 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.219365 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.219373 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.219380 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.219387 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:25:01.219394 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:25:01.219402 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:25:01.219409 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.219417 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.219425 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.219432 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.219439 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.219446 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.219453 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.219460 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.219467 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.219474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.219481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.219488 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.219495 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.219502 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.219509 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.219516 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.219523 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:25:01.219529 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.219537 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.219544 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.219551 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.219558 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.219565 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.219572 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.219584 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.219592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:25:01.219601 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.219608 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:25:01.219620 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:25:01.219627 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:25:01.219634 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:25:01.219642 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:25:01.219649 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:25:01.219657 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:25:01.219663 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:25:01.219670 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:25:01.219678 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:25:01.219684 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:25:01.219691 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.219700 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.219712 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:25:01.219721 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:25:01.219728 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:25:01.219736 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:25:01.219743 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.219750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:25:01.219757 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:25:01.219764 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:25:01.219771 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:25:01.219778 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:25:01.219785 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:25:01.219791 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:25:01.219798 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:25:01.219805 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:25:01.219812 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:25:01.219819 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:25:01.219826 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:25:01.219833 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:25:01.219840 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:25:01.220080 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-24 06:25:01.220091 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:25:01.220096 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:25:01.220101 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:25:01.220107 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-24 06:25:01.220112 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 06:25:01.220116 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 06:25:01.220126 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-24 06:25:01.220138 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 06:25:01.220182 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.220189 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179240" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:25:01.220202 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 06:25:01.220224 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-24 06:25:01.220231 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-24 06:25:01.220236 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-24 06:25:01.220240 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-24 06:25:01.220246 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179240" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:25:01.220257 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:25:01.220264 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:25:01.220269 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:25:01.220281 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.220290 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:25:01.220295 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-24 06:25:01.220320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.220329 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 06:25:01.220333 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.220356 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 06:25:01.220362 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-24 06:25:01.220366 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-24 06:25:01.220370 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-24 06:25:01.220374 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-24 06:25:01.220378 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-24 06:25:01.220382 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-24 06:25:01.220386 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-24 06:25:01.220393 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179240" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:25:01.220404 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:25:01.220411 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:25:01.220415 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:25:01.220421 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.220427 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 06:25:01.220431 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:25:01.220455 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 06:25:01.220462 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.220467 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.220472 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.220477 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:25:01.220488 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 06:25:01.220496 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:25:01.220501 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:25:01.220505 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 06:25:01.220512 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179240" 2019-08-24 06:25:01.220519 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:25:01.220524 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:25:01.220529 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:25:01.220536 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:25:01.220541 wsdl: in serializeType: returning: 179240 2019-08-24 06:25:01.220547 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 06:25:01.220554 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:25:01.220559 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:25:01.220563 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 06:25:01.220568 wsdl: in serializeType: returning: 179240 2019-08-24 06:25:01.220573 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179240 2019-08-24 06:25:01.220604 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179240 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-24 06:25:01.220609 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-24 06:25:01.220616 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9347"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-24 06:25:01.220631 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-24 06:25:01.220636 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179240 2019-08-24 06:25:01.220646 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-24 06:25:01.220732 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-24 06:25:01.220663 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 06:25:01.220674 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 06:25:01.220679 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 06:25:01.220684 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 06:25:01.220688 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 06:25:01.220696 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:25:01.220710 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:25:01.220719 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 06:25:01.220725 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 06:25:01.220738 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-24 06:25:01.220749 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 06:25:01.220757 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 06:25:01.228742 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 06:25:01.228765 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 06:25:01.228776 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-24 06:25:01.228782 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-24 06:25:01.228788 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:25:01.228793 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:25:01.228797 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 06:25:01.228805 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 06:25:01.228810 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-24 06:25:01.228836 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-24 06:25:01.238342 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-24 06:25:01.238383 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-24 06:25:01.238393 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:25:01.238399 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 06:25:01.238405 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 06:25:01.238411 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 06:25:01.238417 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 06:25:01.238423 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 06:25:01.238429 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 06:25:01.238435 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 04:24:56 GMT 2019-08-24 06:25:01.238442 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 06:25:01.238447 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-24 06:25:01.238453 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 06:25:01.238464 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-24 06:25:01.238494 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-24 06:25:01.238506 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-24 06:25:01.238515 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 06:25:01.238520 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-24 06:25:01.238525 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-24 06:25:01.238561 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 06:25:01.238578 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 06:25:01.238584 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 06:25:01.238615 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:25:01.238621 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 24 Aug 2019 04:24:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-24 06:25:01.238657 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-24 06:25:01.238668 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-24 06:25:01.238694 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-24 06:25:01.238702 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-24 06:25:01.238826 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-24 06:25:01.238930 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-24 06:25:01.238937 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-24 06:25:01.238946 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-24 06:25:01.238959 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 06:25:01.238983 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-24 06:25:01.239038 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-24 06:25:01.239069 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 06:25:01.239080 nusoap_client: got fault 2019-08-24 06:25:01.239089 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-24 06:25:01.239093 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-24 06:25:01.239099 nusoap_client: detail =