Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 83.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2834019 Model turbiny:
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2211
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 24 Jan 2020 13:43:34 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-01-24 14:43:36.618189 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-01-24 14:43:36.618242 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 14:43:36.618256 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179240" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-01-24 14:43:36.618272 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 14:43:36.618291 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-01-24 14:43:36.618298 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-01-24 14:43:36.618312 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-01-24 14:43:36.618320 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 14:43:36.618326 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 14:43:36.618336 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-01-24 14:43:36.618344 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-01-24 14:43:36.618355 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-01-24 14:43:36.618361 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-01-24 14:43:36.618365 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-01-24 14:43:36.618369 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-01-24 14:43:36.618373 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-01-24 14:43:36.618384 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 14:43:36.618398 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 14:43:36.618407 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-01-24 14:43:36.618413 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-01-24 14:43:36.618418 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-01-24 14:43:36.618427 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-01-24 14:43:36.618436 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-01-24 14:43:36.624946 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-01-24 14:43:36.624971 soap_transport_http: socket connected 2020-01-24 14:43:36.624984 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-01-24 14:43:36.624991 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 14:43:36.624997 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 14:43:36.625001 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-01-24 14:43:36.625005 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-01-24 14:43:36.625040 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-01-24 14:43:36.641025 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-01-24 14:43:36.641082 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-01-24 14:43:36.641090 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-01-24 14:43:36.641097 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-01-24 14:43:36.641102 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-01-24 14:43:36.641108 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-01-24 14:43:36.641113 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-01-24 14:43:36.641120 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-01-24 14:43:36.641125 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-01-24 14:43:36.641131 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 24 Jan 2020 13:43:34 GMT 2020-01-24 14:43:36.641141 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-01-24 14:43:36.641147 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2020-01-24 14:43:36.641154 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-01-24 14:43:36.641167 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-01-24 14:43:36.641213 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2020-01-24 14:43:36.641237 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-01-24 14:43:36.647193 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.647322 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-01-24 14:43:36.647357 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.653495 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.653653 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-01-24 14:43:36.653716 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-01-24 14:43:36.653797 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.653852 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.653873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660097 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-01-24 14:43:36.660138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660169 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.660216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660338 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.660362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660445 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 14:43:36.660485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.660596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.666298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.666402 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-01-24 14:43:36.666431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.666465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.666544 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.666576 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.666600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.666627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.666656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.666684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.666960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.666993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667051 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667122 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.667153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667251 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-01-24 14:43:36.667281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667491 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667553 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 14:43:36.667600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-01-24 14:43:36.667710 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 14:43:36.673040 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-01-24 14:43:36.673114 soap_transport_http: read buffer of 3479 bytes 2020-01-24 14:43:36.673128 soap_transport_http: read to EOF 2020-01-24 14:43:36.673134 soap_transport_http: read body of length 146407 2020-01-24 14:43:36.673173 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2020-01-24 14:43:36.673212 soap_transport_http: closed socket 2020-01-24 14:43:36.673229 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-01-24 14:43:36.673236 soap_transport_http: end of send() 2020-01-24 14:43:36.673257 wsdl: got WSDL URL 2020-01-24 14:43:36.673262 wsdl: Parse WSDL 2020-01-24 14:43:36.673451 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-01-24 14:43:36.673467 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-01-24 14:43:36.673516 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673525 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-01-24 14:43:36.673545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673576 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.673585 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673599 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 14:43:36.673619 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.673626 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673637 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 14:43:36.673652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.673693 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.673708 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673715 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.673729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673755 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.673763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673773 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-01-24 14:43:36.673787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.673813 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-01-24 14:43:36.673827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673833 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-01-24 14:43:36.673850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673874 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.673881 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673890 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 14:43:36.673907 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.673919 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673930 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 14:43:36.673962 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.673968 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.673978 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-24 14:43:36.673991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.674027 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.674041 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674048 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-01-24 14:43:36.674062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674087 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.674095 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674105 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-01-24 14:43:36.674118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.674143 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-01-24 14:43:36.674158 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-01-24 14:43:36.674177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674202 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.674209 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674218 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 14:43:36.674236 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.674242 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674252 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 14:43:36.674281 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.674288 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674297 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-24 14:43:36.674314 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.674320 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674329 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 14:43:36.674341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.674378 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.674392 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674399 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.674413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674435 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674442 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674481 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.674502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.674517 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674528 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 14:43:36.674538 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-01-24 14:43:36.674550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 14:43:36.674573 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-01-24 14:43:36.674588 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674594 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-01-24 14:43:36.674608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674631 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.674638 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674648 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-01-24 14:43:36.674664 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.674670 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674684 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-01-24 14:43:36.674701 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.674708 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674718 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-01-24 14:43:36.674734 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.674740 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674750 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 14:43:36.674763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.674798 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.674813 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674818 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.674834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674858 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.674865 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674874 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-01-24 14:43:36.674887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.674911 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-01-24 14:43:36.674933 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674952 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-01-24 14:43:36.674967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.674992 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.674998 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675008 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 14:43:36.675021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.675046 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.675061 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675067 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.675080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675104 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.675111 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675121 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-01-24 14:43:36.675134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.675159 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-01-24 14:43:36.675174 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675179 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-01-24 14:43:36.675193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675222 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.675229 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675239 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 14:43:36.675252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.675289 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.675303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675309 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.675322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675345 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.675352 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675361 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-01-24 14:43:36.675373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.675397 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-01-24 14:43:36.675411 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675417 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-01-24 14:43:36.675430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675454 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.675460 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675470 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-24 14:43:36.675486 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.675492 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675501 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 14:43:36.675514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.675541 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-01-24 14:43:36.675555 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675561 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.675574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675597 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.675604 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675613 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-01-24 14:43:36.675625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.675649 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-01-24 14:43:36.675663 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675669 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-01-24 14:43:36.675681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675704 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.675710 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675719 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-24 14:43:36.675737 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.675743 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675752 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 14:43:36.675765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.675794 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-01-24 14:43:36.675807 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675813 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.675826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675850 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.675856 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675865 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-01-24 14:43:36.675878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.675901 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-01-24 14:43:36.675921 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675927 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-01-24 14:43:36.675954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675979 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.675986 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.675996 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 14:43:36.676008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.676033 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-01-24 14:43:36.676048 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676054 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.676067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676161 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.676170 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676181 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-01-24 14:43:36.676194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.676224 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-01-24 14:43:36.676239 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676246 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-01-24 14:43:36.676263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676303 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.676310 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676319 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 14:43:36.676332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.676356 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.676370 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676376 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.676389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676412 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.676419 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676428 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-01-24 14:43:36.676441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.676465 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-01-24 14:43:36.676492 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676498 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-01-24 14:43:36.676512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676536 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.676542 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676552 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-01-24 14:43:36.676565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.676590 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.676605 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676611 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.676624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676648 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.676655 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676664 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-01-24 14:43:36.676677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.676702 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-01-24 14:43:36.676716 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676722 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-01-24 14:43:36.676735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676760 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.676767 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676777 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-01-24 14:43:36.676790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.676815 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.676829 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676835 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.676848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676872 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.676879 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676889 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-01-24 14:43:36.676902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.676933 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-01-24 14:43:36.676948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676955 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-01-24 14:43:36.676968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.676992 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.676999 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677009 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-01-24 14:43:36.677026 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.677032 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677042 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-01-24 14:43:36.677055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.677084 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.677098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677104 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.677118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677141 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.677148 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677158 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-01-24 14:43:36.677171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.677196 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-01-24 14:43:36.677211 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677217 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-24 14:43:36.677230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677254 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.677261 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677271 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 14:43:36.677283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.677308 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.677322 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677328 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.677341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677368 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.677375 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677386 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-01-24 14:43:36.677398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.677423 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 14:43:36.677438 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677444 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-01-24 14:43:36.677457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677481 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 14:43:36.677487 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677497 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-01-24 14:43:36.677510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.677534 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.677549 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677555 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.677568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677591 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677598 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677635 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.677654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.677671 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677682 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 14:43:36.677692 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-01-24 14:43:36.677704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 14:43:36.677728 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-01-24 14:43:36.677743 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677749 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-01-24 14:43:36.677762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677787 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 14:43:36.677794 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677804 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-24 14:43:36.677817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.677841 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.677855 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677862 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.677875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677898 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677904 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.677956 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.677976 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.677993 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678003 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 14:43:36.678013 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-01-24 14:43:36.678026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 14:43:36.678049 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-01-24 14:43:36.678064 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678070 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-01-24 14:43:36.678084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678108 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 14:43:36.678115 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678125 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-01-24 14:43:36.678138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.678162 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.678177 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678183 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.678196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678227 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678233 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678269 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.678288 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.678304 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678315 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 14:43:36.678324 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-01-24 14:43:36.678337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 14:43:36.678360 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-01-24 14:43:36.678375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678381 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-01-24 14:43:36.678394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678418 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.678425 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678435 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-01-24 14:43:36.678452 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.678459 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678469 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-01-24 14:43:36.678486 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.678492 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678502 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-01-24 14:43:36.678519 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.678526 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678535 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-24 14:43:36.678552 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.678559 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678568 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-01-24 14:43:36.678585 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.678591 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678601 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-01-24 14:43:36.678617 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.678624 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678633 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 14:43:36.678646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.678696 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.678712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678719 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.678733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678758 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.678764 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-01-24 14:43:36.678787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.678812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-01-24 14:43:36.678826 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678832 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-01-24 14:43:36.678845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678869 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.678876 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678885 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-01-24 14:43:36.678909 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.678921 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678931 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 14:43:36.678949 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.678955 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.678964 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-24 14:43:36.678977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.679010 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.679024 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679030 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.679043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679067 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.679074 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-01-24 14:43:36.679097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.679122 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-01-24 14:43:36.679136 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679142 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-24 14:43:36.679156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679180 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.679187 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679196 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 14:43:36.679209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.679234 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.679249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679255 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.679268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679297 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.679304 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679314 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-01-24 14:43:36.679327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.679352 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 14:43:36.679366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679372 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-01-24 14:43:36.679385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679409 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.679416 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679426 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-01-24 14:43:36.679442 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.679449 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679458 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 14:43:36.679475 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.679482 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679491 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-24 14:43:36.679504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.679537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.679552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679558 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.679571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679595 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.679602 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679612 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-01-24 14:43:36.679625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.679649 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 14:43:36.679664 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679671 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-01-24 14:43:36.679684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679708 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.679715 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679725 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-24 14:43:36.679742 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.679749 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679759 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 14:43:36.679775 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.679782 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679791 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 14:43:36.679808 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.679815 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679825 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-24 14:43:36.679842 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.679848 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679858 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-24 14:43:36.679871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.679911 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.679939 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679945 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.679959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.679983 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.679990 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680000 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-01-24 14:43:36.680013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.680038 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-01-24 14:43:36.680052 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680079 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680086 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680096 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680109 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.680138 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680163 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.680169 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680179 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 14:43:36.680196 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.680203 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680212 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-01-24 14:43:36.680230 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.680236 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680246 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-01-24 14:43:36.680262 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.680269 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680278 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-01-24 14:43:36.680295 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.680302 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680311 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-01-24 14:43:36.680328 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 14:43:36.680335 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680344 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-01-24 14:43:36.680362 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.680368 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680377 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.680394 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.680401 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680410 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 14:43:36.680427 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.680433 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680442 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-01-24 14:43:36.680459 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.680466 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680475 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 14:43:36.680492 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.680499 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680508 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 14:43:36.680520 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680574 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.680592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680598 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-01-24 14:43:36.680612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680636 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.680643 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680653 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 14:43:36.680670 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.680676 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680687 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-24 14:43:36.680704 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.680710 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680719 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-24 14:43:36.680736 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.680742 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680751 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-01-24 14:43:36.680764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.680801 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680822 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.680836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680861 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680867 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680877 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-01-24 14:43:36.680890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.680905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.680920 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-01-24 14:43:36.680935 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680962 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680969 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680979 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.680992 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.681021 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681046 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.681053 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681066 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-24 14:43:36.681085 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.681091 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681101 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-01-24 14:43:36.681118 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.681124 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681134 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-24 14:43:36.681151 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.681157 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681166 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-01-24 14:43:36.681183 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.681190 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681199 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-24 14:43:36.681256 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.681265 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681277 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-24 14:43:36.681296 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.681339 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681351 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 14:43:36.681371 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.681409 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681440 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-01-24 14:43:36.681481 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.681489 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681531 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-01-24 14:43:36.681551 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.681558 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681646 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 14:43:36.681688 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.681730 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681744 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 14:43:36.681758 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.681828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.681850 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.681900 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-01-24 14:43:36.681926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.681953 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.681994 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.682006 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-24 14:43:36.682026 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.682033 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.682042 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 14:43:36.682059 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.682066 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.682078 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-24 14:43:36.682096 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 14:43:36.682103 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.682113 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.682126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.682154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.682164 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.682186 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.682199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.682224 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682231 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.682241 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-01-24 14:43:36.682254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.682269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.682279 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-01-24 14:43:36.682292 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682320 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682327 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682337 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682350 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.682379 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682404 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.682411 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682420 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-24 14:43:36.682437 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.682444 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682453 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-01-24 14:43:36.682470 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.682477 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682486 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-01-24 14:43:36.682503 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.682509 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682519 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-01-24 14:43:36.682536 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.682543 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682552 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-24 14:43:36.682569 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.682576 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682585 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-24 14:43:36.682602 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.682609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682618 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 14:43:36.682635 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.682641 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682651 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-01-24 14:43:36.682668 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.682674 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682684 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-01-24 14:43:36.682701 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.682707 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682716 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-01-24 14:43:36.682733 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.682740 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682749 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 14:43:36.682766 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.682772 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682781 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 14:43:36.682794 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.682853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.682868 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.682896 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.682903 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.682912 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.682931 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.682948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.682962 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.682987 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.682993 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683003 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-01-24 14:43:36.683020 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.683027 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683036 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-01-24 14:43:36.683053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.683059 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683068 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-01-24 14:43:36.683085 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.683092 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683101 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-01-24 14:43:36.683118 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.683124 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683133 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-01-24 14:43:36.683150 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.683156 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683165 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-01-24 14:43:36.683183 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.683189 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683198 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-01-24 14:43:36.683215 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.683222 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683231 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-01-24 14:43:36.683248 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.683254 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683264 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-01-24 14:43:36.683280 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.683287 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683296 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-01-24 14:43:36.683313 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.683320 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683330 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-01-24 14:43:36.683347 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.683353 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683363 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-01-24 14:43:36.683380 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.683386 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683396 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 14:43:36.683413 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.683419 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683428 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-01-24 14:43:36.683441 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683507 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.683526 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683532 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-01-24 14:43:36.683549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683573 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.683580 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683589 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-01-24 14:43:36.683603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.683628 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683642 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683649 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.683662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683686 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.683693 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683702 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-01-24 14:43:36.683715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.683740 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-01-24 14:43:36.683755 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683761 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-01-24 14:43:36.683774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683797 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.683804 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683814 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 14:43:36.683830 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.683837 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683846 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-24 14:43:36.683863 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.683869 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683879 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-24 14:43:36.683895 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 14:43:36.683902 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683911 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-24 14:43:36.683929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.683966 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-01-24 14:43:36.683981 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.683988 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.684002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.684026 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 14:43:36.684033 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.684043 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-01-24 14:43:36.684055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.684071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.684080 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-01-24 14:43:36.684093 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 14:43:36.684121 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684128 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 14:43:36.684137 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684150 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 14:43:36.684166 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.684180 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684204 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.684211 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684220 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-01-24 14:43:36.684238 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.684244 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684254 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-01-24 14:43:36.684271 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.684277 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684286 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-01-24 14:43:36.684303 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-01-24 14:43:36.684309 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684319 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-01-24 14:43:36.684335 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.684342 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684352 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-01-24 14:43:36.684369 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.684375 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684384 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-01-24 14:43:36.684401 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.684408 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684417 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 14:43:36.684434 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.684440 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684449 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-01-24 14:43:36.684466 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.684473 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684482 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-01-24 14:43:36.684498 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.684505 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684514 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 14:43:36.684527 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-01-24 14:43:36.684577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.684593 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.684600 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-01-24 14:43:36.684614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.684638 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.684644 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.684654 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 14:43:36.684667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.684682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.684692 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.684707 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.684713 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.684726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.684750 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 14:43:36.684756 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.684766 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-01-24 14:43:36.684779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.684794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.684804 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-01-24 14:43:36.684817 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-01-24 14:43:36.684842 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 14:43:36.684849 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-01-24 14:43:36.684858 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-01-24 14:43:36.684876 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 14:43:36.684882 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-01-24 14:43:36.684891 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-01-24 14:43:36.684908 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 14:43:36.684935 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-01-24 14:43:36.684948 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-01-24 14:43:36.684962 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-01-24 14:43:36.684987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.685003 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.685009 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-01-24 14:43:36.685025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.685049 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.685056 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.685066 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 14:43:36.685083 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.685089 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.685099 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-01-24 14:43:36.685116 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.685122 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.685131 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-01-24 14:43:36.685144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.685167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.685178 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685192 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.685199 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.685212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.685236 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685243 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.685253 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-01-24 14:43:36.685265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.685280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.685290 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-01-24 14:43:36.685303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685329 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685336 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685345 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685358 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.685388 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685413 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.685487 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685503 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-01-24 14:43:36.685524 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.685531 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685541 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-01-24 14:43:36.685558 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.685568 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685578 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-01-24 14:43:36.685596 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.685602 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685612 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-01-24 14:43:36.685629 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.685657 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685672 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-01-24 14:43:36.685713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.685722 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685732 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-01-24 14:43:36.685774 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.685800 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685813 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-01-24 14:43:36.685832 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.685839 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685849 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-01-24 14:43:36.685907 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.685919 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685931 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-01-24 14:43:36.685945 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.685994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.686013 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686042 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-01-24 14:43:36.686089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686137 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.686145 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686155 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-01-24 14:43:36.686173 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.686179 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686189 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 14:43:36.686210 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.686218 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686228 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 14:43:36.686245 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.686252 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686261 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-24 14:43:36.686278 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.686285 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686294 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-01-24 14:43:36.686307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.686348 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.686363 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686369 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.686384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686407 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686414 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686450 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.686471 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.686487 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686498 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 14:43:36.686508 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-01-24 14:43:36.686520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-01-24 14:43:36.686544 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-01-24 14:43:36.686558 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686564 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-01-24 14:43:36.686579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686603 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.686610 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686620 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-01-24 14:43:36.686632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.686657 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.686672 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686678 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.686691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686715 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-24 14:43:36.686722 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686731 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-01-24 14:43:36.686744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.686769 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-01-24 14:43:36.686783 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686790 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-01-24 14:43:36.686803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686827 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.686833 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686843 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 14:43:36.686856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.686880 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.686895 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686901 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.686920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686946 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.686953 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686963 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-01-24 14:43:36.686976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.686992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.687002 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-01-24 14:43:36.687015 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687041 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687048 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687058 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687070 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.687100 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687125 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.687131 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687141 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-01-24 14:43:36.687158 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.687164 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687174 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-01-24 14:43:36.687190 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.687197 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687206 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-01-24 14:43:36.687223 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.687229 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687238 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-01-24 14:43:36.687255 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.687262 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687271 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-01-24 14:43:36.687288 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 14:43:36.687294 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687304 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-01-24 14:43:36.687320 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 14:43:36.687327 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687336 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-01-24 14:43:36.687353 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-01-24 14:43:36.687359 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687368 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-01-24 14:43:36.687385 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 14:43:36.687391 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687401 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-01-24 14:43:36.687417 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.687424 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687433 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-01-24 14:43:36.687450 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.687456 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687465 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-01-24 14:43:36.687482 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.687488 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687497 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-01-24 14:43:36.687514 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.687520 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687530 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-01-24 14:43:36.687542 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.687604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.687622 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687628 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-01-24 14:43:36.687643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687667 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.687673 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687683 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-01-24 14:43:36.687696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.687721 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.687735 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687741 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.687755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687779 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.687786 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687796 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-01-24 14:43:36.687809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.687834 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-01-24 14:43:36.687849 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687855 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-01-24 14:43:36.687869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687893 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.687900 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687910 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-01-24 14:43:36.687934 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.687941 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687951 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-01-24 14:43:36.687968 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.687974 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.687984 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-01-24 14:43:36.688001 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.688007 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688017 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-01-24 14:43:36.688029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.688066 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688080 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688087 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.688100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688125 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688131 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688141 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-01-24 14:43:36.688154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.688179 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-01-24 14:43:36.688192 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688218 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688225 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688235 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688248 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.688290 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688313 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.688320 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688329 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-01-24 14:43:36.688345 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.688351 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688360 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-01-24 14:43:36.688376 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.688383 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688392 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-01-24 14:43:36.688408 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.688415 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688424 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-01-24 14:43:36.688475 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.688483 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688493 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-01-24 14:43:36.688510 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.688517 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688526 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-01-24 14:43:36.688560 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-24 14:43:36.688567 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688577 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-01-24 14:43:36.688590 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.688629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.688645 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688652 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-01-24 14:43:36.688667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688691 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.688698 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688707 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-01-24 14:43:36.688725 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.688731 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688740 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-01-24 14:43:36.688757 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.688763 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688772 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-01-24 14:43:36.688789 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.688796 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688805 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-01-24 14:43:36.688822 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.688830 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688839 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-01-24 14:43:36.688856 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.688863 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688872 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-01-24 14:43:36.688889 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.688896 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688905 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-01-24 14:43:36.688928 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.688935 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688945 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-01-24 14:43:36.688958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.688999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.689010 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.689025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.689032 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-01-24 14:43:36.689085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.689109 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 14:43:36.689116 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.689126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-01-24 14:43:36.689139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.689154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.689164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-01-24 14:43:36.689181 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-01-24 14:43:36.689187 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-01-24 14:43:36.689198 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-01-24 14:43:36.689213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.689219 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-01-24 14:43:36.689232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.689255 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.689275 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-01-24 14:43:36.689291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.689302 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-01-24 14:43:36.689311 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-01-24 14:43:36.689328 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.689335 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-01-24 14:43:36.689345 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-01-24 14:43:36.689360 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-01-24 14:43:36.689367 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-01-24 14:43:36.689377 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-01-24 14:43:36.689393 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.689399 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-01-24 14:43:36.689409 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.689426 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.689432 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-01-24 14:43:36.689442 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.689458 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.689465 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-01-24 14:43:36.689475 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.689491 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.689498 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-01-24 14:43:36.689507 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.689524 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 14:43:36.689530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-01-24 14:43:36.689540 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 14:43:36.689556 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 14:43:36.689563 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-01-24 14:43:36.689572 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-01-24 14:43:36.689588 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.689595 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-01-24 14:43:36.689605 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.689621 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-01-24 14:43:36.689627 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-01-24 14:43:36.689637 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-01-24 14:43:36.689653 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.689660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-01-24 14:43:36.689670 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.689686 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.689693 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-01-24 14:43:36.689703 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.689718 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-01-24 14:43:36.689725 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-01-24 14:43:36.689734 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-01-24 14:43:36.689748 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-01-24 14:43:36.689782 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.689811 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-01-24 14:43:36.689838 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.689864 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-01-24 14:43:36.689890 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.689922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-01-24 14:43:36.689950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.689976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-01-24 14:43:36.690003 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.690028 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-01-24 14:43:36.690054 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.690079 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-01-24 14:43:36.690105 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-01-24 14:43:36.690130 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-01-24 14:43:36.690156 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-01-24 14:43:36.690182 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-01-24 14:43:36.690208 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-01-24 14:43:36.690234 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-01-24 14:43:36.690260 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.690286 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-01-24 14:43:36.690312 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.690339 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-01-24 14:43:36.690364 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.690390 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-01-24 14:43:36.690416 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.690446 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-01-24 14:43:36.690473 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.690500 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 14:43:36.690525 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.690551 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-01-24 14:43:36.690577 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.690603 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-01-24 14:43:36.690629 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.690690 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-01-24 14:43:36.690717 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.690743 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-01-24 14:43:36.690769 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.690794 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-01-24 14:43:36.690821 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.690847 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 14:43:36.690873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.690900 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-01-24 14:43:36.690933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.690960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-01-24 14:43:36.690985 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.691011 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-01-24 14:43:36.691037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.691063 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-01-24 14:43:36.691089 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.691114 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-01-24 14:43:36.691140 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-01-24 14:43:36.691166 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-01-24 14:43:36.691191 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.691217 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-01-24 14:43:36.691242 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.691268 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-01-24 14:43:36.691294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.691320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-01-24 14:43:36.691346 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.691371 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-01-24 14:43:36.691397 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.691423 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-01-24 14:43:36.691448 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.691476 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-01-24 14:43:36.691503 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.691529 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-01-24 14:43:36.691554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.691580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-01-24 14:43:36.691606 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691624 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691650 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 14:43:36.691676 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691693 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691709 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691734 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 14:43:36.691759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691776 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 14:43:36.691860 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691877 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691910 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 14:43:36.691966 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.691992 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.692018 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692044 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.692069 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692085 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692111 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.692137 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692153 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692178 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.692203 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692229 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.692254 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692280 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 14:43:36.692306 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692332 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.692357 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692383 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.692409 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692425 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692451 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 14:43:36.692476 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692502 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.692527 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692553 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 14:43:36.692578 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692604 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 14:43:36.692630 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692656 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 14:43:36.692681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692698 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692746 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692762 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692778 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.692829 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692846 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692863 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692888 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.692918 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692945 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.692971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.692988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693004 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693029 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.693055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.693173 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693189 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693206 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693224 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693250 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.693275 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693292 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693325 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693351 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.693377 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693402 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.693428 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693444 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693461 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693477 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693502 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 14:43:36.693527 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693553 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 14:43:36.693608 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693626 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693643 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693668 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.693694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 14:43:36.693812 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693838 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-01-24 14:43:36.693865 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.693891 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.693921 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694041 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.694095 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694124 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694157 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694189 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694237 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.694295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694434 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-01-24 14:43:36.694486 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694502 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694528 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 14:43:36.694553 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694569 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694586 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694611 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 14:43:36.694636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694711 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 14:43:36.694737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694753 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694769 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694811 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 14:43:36.694836 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694862 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.694888 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694913 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.694946 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694962 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.694987 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.695013 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695029 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695054 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.695079 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695105 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.695130 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695158 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 14:43:36.695183 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695209 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.695235 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695261 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-01-24 14:43:36.695298 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695357 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695383 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-01-24 14:43:36.695407 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695431 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.695456 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695481 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 14:43:36.695505 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695530 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 14:43:36.695555 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695580 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 14:43:36.695604 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.695747 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695763 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695778 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695804 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.695828 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695853 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.695878 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695910 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.695940 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.695965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-01-24 14:43:36.696437 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696453 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696469 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696485 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696510 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.696535 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696551 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696582 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696607 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.696631 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696656 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-01-24 14:43:36.696680 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696696 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696712 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696728 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696752 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-01-24 14:43:36.696804 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696853 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-01-24 14:43:36.696879 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696933 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.696952 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.697118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-01-24 14:43:36.697405 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697457 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-01-24 14:43:36.697505 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697555 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-01-24 14:43:36.697581 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697605 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-01-24 14:43:36.697654 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697693 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697712 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697795 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697840 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.697866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.697990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.698006 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-01-24 14:43:36.698031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-01-24 14:43:36.698060 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.698117 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.698166 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.698215 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.698275 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.698320 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.698370 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-01-24 14:43:36.698417 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-01-24 14:43:36.698461 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-01-24 14:43:36.698506 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.698550 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.698595 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.698640 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.698685 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.698730 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.698775 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.698857 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.698943 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.699116 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.699166 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.699322 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.699389 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.699442 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.699495 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.699549 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.699594 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-01-24 14:43:36.699637 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.699681 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.699725 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.699770 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.699816 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.699865 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.699909 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.699977 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.700033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.700080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.700157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.700207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.700258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.700316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.700361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-01-24 14:43:36.700458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-01-24 14:43:36.700590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-01-24 14:43:36.700661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.700707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.700756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.700801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.700845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.700907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.700976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.701023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.701069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.701116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.701162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.701210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.701264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.701323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.701372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.701424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.701468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-01-24 14:43:36.701512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.701556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.701599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.701644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.701690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.701740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.701783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.701829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.701882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.701932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.701993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.702041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.702088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.702133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.702184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-01-24 14:43:36.702231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-01-24 14:43:36.702290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-01-24 14:43:36.702335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.702379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.702423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.702467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.702510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.702555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.702600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.702646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.702692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.702737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.702781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.702831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.702876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.702926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.702991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.703042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.703087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-01-24 14:43:36.703132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.703178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.703223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.703283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.703328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.703376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.703420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.703467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.703525 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-01-24 14:43:36.703550 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.703608 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.703659 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.703710 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.703760 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.703810 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.703860 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 14:43:36.703955 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 14:43:36.704017 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 14:43:36.704074 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.704127 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.704179 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.704231 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.704296 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.704345 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.704395 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.704445 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.704500 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.704551 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.704601 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.704652 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.704702 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.704752 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.704802 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.704852 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.704907 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 14:43:36.704978 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.705030 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.705083 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.705135 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.705187 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.705239 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.705290 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.705344 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.705404 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-01-24 14:43:36.705427 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.705480 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.705532 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.705585 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.705637 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.705689 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.705741 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 14:43:36.705794 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 14:43:36.705846 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 14:43:36.705899 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.705957 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.706009 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.706061 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.706113 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.706166 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.706219 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.706271 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.706336 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.706389 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.706441 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.706493 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.706559 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.706615 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.706668 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.706720 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.706772 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 14:43:36.706824 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.706880 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.706960 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.707014 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.707071 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.707124 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.707177 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.707229 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.707288 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-01-24 14:43:36.707317 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.707380 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.707427 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.707474 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.707530 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.707577 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.707624 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 14:43:36.707676 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 14:43:36.707723 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 14:43:36.707770 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.707831 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.707879 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.707937 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.707985 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.708041 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.708088 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.708135 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.708183 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.708230 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.708276 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.708341 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.708389 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.708436 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.708483 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.708530 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.708582 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 14:43:36.708633 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.708681 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.708728 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.708793 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.708840 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.708887 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.708941 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.708989 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.709043 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-01-24 14:43:36.709282 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.709341 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.709391 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.709441 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.709489 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.709538 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.709586 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-01-24 14:43:36.709634 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-01-24 14:43:36.709683 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-01-24 14:43:36.709733 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.709782 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.709831 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.709879 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.709939 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.709989 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.710038 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.710087 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.710136 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.710184 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.710234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.710283 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.710332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.710381 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.710430 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.710478 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.710527 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-01-24 14:43:36.710576 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.710624 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.710673 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.710721 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.710770 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.710819 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.710868 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.710923 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.710976 wsdl: current service: Service1 2020-01-24 14:43:36.710993 wsdl: current port: Service1Soap 2020-01-24 14:43:36.711022 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-01-24 14:43:36.711049 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-01-24 14:43:36.711076 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-01-24 14:43:36.711102 wsdl: Parsing WSDL done 2020-01-24 14:43:36.711123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.711139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.711148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.711157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.711165 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.711173 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.711181 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 14:43:36.711189 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 14:43:36.711197 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 14:43:36.711205 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.711213 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.711221 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.711229 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.711238 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.711250 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.711258 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.711267 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.711282 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.711290 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.711297 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.711305 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.711313 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.711320 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.711328 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.711336 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.711343 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 14:43:36.711351 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.711359 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.711366 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.711374 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.711382 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.711389 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.711397 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.711405 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.711413 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.711422 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.711429 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.711438 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.711445 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.711453 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.711460 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 14:43:36.711467 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 14:43:36.711475 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 14:43:36.711482 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.711489 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.711497 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.711504 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.711512 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.711519 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.711527 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.711534 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.711541 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.711549 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.711556 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.711563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.711570 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.711578 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.711585 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.711633 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.711644 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 14:43:36.711651 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.711659 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.711667 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.711692 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.711701 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.711731 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.711740 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.711765 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.711792 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.711803 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.711811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.711819 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.711826 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.711833 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.711841 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 14:43:36.711848 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 14:43:36.711855 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 14:43:36.711862 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.711869 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.711880 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.711888 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.711896 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.711903 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.711910 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.711931 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.711939 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.711946 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.711953 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.711960 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.711967 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.711974 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.711981 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.711988 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.711995 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 14:43:36.712002 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.712009 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.712016 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.712023 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.712030 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.712037 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.712044 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.712051 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.712058 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-01-24 14:43:36.712067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-01-24 14:43:36.712074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-01-24 14:43:36.712082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.712089 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-01-24 14:43:36.712096 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-01-24 14:43:36.712103 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-01-24 14:43:36.712110 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-01-24 14:43:36.712117 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-01-24 14:43:36.712124 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-01-24 14:43:36.712131 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-01-24 14:43:36.712138 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-01-24 14:43:36.712145 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-01-24 14:43:36.712152 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.712159 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.712170 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-01-24 14:43:36.712178 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-01-24 14:43:36.712185 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-01-24 14:43:36.712192 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-01-24 14:43:36.712199 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.712206 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-01-24 14:43:36.712212 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-01-24 14:43:36.712219 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-01-24 14:43:36.712226 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-01-24 14:43:36.712233 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-01-24 14:43:36.712240 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-01-24 14:43:36.712246 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-01-24 14:43:36.712253 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-01-24 14:43:36.712260 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-01-24 14:43:36.712267 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-01-24 14:43:36.712274 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-01-24 14:43:36.712281 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-01-24 14:43:36.712288 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-01-24 14:43:36.712299 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-01-24 14:43:36.712546 nusoap_client: checkWSDL 2020-01-24 14:43:36.712557 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-24 14:43:36.712562 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-24 14:43:36.712572 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-01-24 14:43:36.712579 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-01-24 14:43:36.712583 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-01-24 14:43:36.712587 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-01-24 14:43:36.712597 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-01-24 14:43:36.712605 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-01-24 14:43:36.712649 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.712656 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179240" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-24 14:43:36.712670 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-01-24 14:43:36.712693 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-01-24 14:43:36.712700 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-01-24 14:43:36.712705 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-01-24 14:43:36.712709 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-01-24 14:43:36.712714 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179240" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-24 14:43:36.712727 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-01-24 14:43:36.712733 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-01-24 14:43:36.712738 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-01-24 14:43:36.712749 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.712759 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-01-24 14:43:36.712764 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-01-24 14:43:36.712792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.712801 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-24 14:43:36.712806 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.712832 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-01-24 14:43:36.712837 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-01-24 14:43:36.712842 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-01-24 14:43:36.712846 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-01-24 14:43:36.712849 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-01-24 14:43:36.712853 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-01-24 14:43:36.712857 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-01-24 14:43:36.712862 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-24 14:43:36.712867 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-01-24 14:43:36.712873 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179240" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-01-24 14:43:36.712884 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-01-24 14:43:36.712890 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-01-24 14:43:36.712894 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-01-24 14:43:36.712901 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.712907 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-01-24 14:43:36.712911 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-01-24 14:43:36.712943 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-01-24 14:43:36.712950 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.712954 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.712960 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.712964 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-01-24 14:43:36.712975 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-01-24 14:43:36.712983 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 14:43:36.712987 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 14:43:36.712992 wsdl: in serializeType: returning: 2020-01-24 14:43:36.712998 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179240" 2020-01-24 14:43:36.713006 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 14:43:36.713010 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 14:43:36.713015 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 14:43:36.713022 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 14:43:36.713026 wsdl: in serializeType: returning: 179240 2020-01-24 14:43:36.713033 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-01-24 14:43:36.713040 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 14:43:36.713044 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 14:43:36.713048 wsdl: in serializeType: returning: 2020-01-24 14:43:36.713054 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-01-24 14:43:36.713061 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 14:43:36.713065 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-01-24 14:43:36.713075 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 14:43:36.713080 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-01-24 14:43:36.713084 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-01-24 14:43:36.713089 wsdl: in serializeType: returning: 179240PLN 2020-01-24 14:43:36.713094 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179240PLN 2020-01-24 14:43:36.713115 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179240PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-01-24 14:43:36.713120 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-01-24 14:43:36.713127 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6103"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-01-24 14:43:36.713140 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-01-24 14:43:36.713146 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179240PLN 2020-01-24 14:43:36.713156 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-01-24 14:43:36.713233 nusoap_client: sending message, length=499 2020-01-24 14:43:36.713170 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-01-24 14:43:36.713181 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-01-24 14:43:36.713187 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-01-24 14:43:36.713192 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-01-24 14:43:36.713196 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-01-24 14:43:36.713203 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 14:43:36.713213 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 14:43:36.713221 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-01-24 14:43:36.713227 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-01-24 14:43:36.713239 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-01-24 14:43:36.713249 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-01-24 14:43:36.713257 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-01-24 14:43:36.719468 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-01-24 14:43:36.719482 soap_transport_http: socket connected 2020-01-24 14:43:36.719492 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-01-24 14:43:36.719497 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-01-24 14:43:36.719502 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-01-24 14:43:36.719507 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-01-24 14:43:36.719511 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-01-24 14:43:36.719516 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-01-24 14:43:36.719520 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-01-24 14:43:36.719548 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-01-24 14:43:36.727805 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-01-24 14:43:36.727837 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-01-24 14:43:36.727848 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-01-24 14:43:36.727860 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-01-24 14:43:36.727870 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-01-24 14:43:36.727880 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-01-24 14:43:36.727890 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-01-24 14:43:36.727899 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-01-24 14:43:36.727908 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-01-24 14:43:36.727926 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 24 Jan 2020 13:43:34 GMT 2020-01-24 14:43:36.727937 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-01-24 14:43:36.727946 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-01-24 14:43:36.727956 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-01-24 14:43:36.727971 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-01-24 14:43:36.728007 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-01-24 14:43:36.728021 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-01-24 14:43:36.728050 soap_transport_http: read to EOF 2020-01-24 14:43:36.728058 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-01-24 14:43:36.728067 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-01-24 14:43:36.728110 soap_transport_http: closed socket 2020-01-24 14:43:36.728130 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-01-24 14:43:36.728139 soap_transport_http: end of send() 2020-01-24 14:43:36.728178 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-01-24 14:43:36.728189 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 24 Jan 2020 13:43:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-01-24 14:43:36.728231 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-01-24 14:43:36.728245 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-01-24 14:43:36.728274 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-01-24 14:43:36.728284 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-01-24 14:43:36.728428 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-01-24 14:43:36.728588 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-01-24 14:43:36.728600 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-01-24 14:43:36.728609 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-01-24 14:43:36.728621 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-01-24 14:43:36.728647 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-01-24 14:43:36.728704 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-01-24 14:43:36.728732 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-01-24 14:43:36.728744 nusoap_client: got fault 2020-01-24 14:43:36.728752 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-01-24 14:43:36.728757 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-01-24 14:43:36.728765 nusoap_client: detail =