Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 81.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
166085 Model turbiny: S2BG
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3515
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 12:49:20 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 14:49:35.730227 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 14:49:35.730289 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:49:35.730304 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203324" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 14:49:35.730329 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:49:35.730352 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 14:49:35.730360 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 14:49:35.730373 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 14:49:35.730381 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:49:35.730388 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:49:35.730396 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 14:49:35.730404 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:49:35.730415 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:49:35.730429 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:49:35.730433 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:49:35.730437 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:49:35.730441 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 14:49:35.730464 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:49:35.730479 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:49:35.730488 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:49:35.730493 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 14:49:35.730499 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 14:49:35.730514 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:49:35.730523 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:49:35.738345 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:49:35.738361 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:49:35.738372 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 14:49:35.738378 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:49:35.738384 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:49:35.738388 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 14:49:35.738393 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 14:49:35.738422 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 14:49:35.755742 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 14:49:35.755760 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 14:49:35.755767 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:49:35.755778 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:49:35.755783 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:49:35.755789 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:49:35.755794 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:49:35.755800 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:49:35.755811 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:49:35.755817 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:49:20 GMT 2019-04-25 14:49:35.755823 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:49:35.755828 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 14:49:35.755835 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:49:35.755844 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 14:49:35.755871 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 14:49:35.763534 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:49:35.763569 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-04-25 14:49:35.763620 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:49:35.763651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 14:49:35.771208 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:49:35.771417 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:49:35.771454 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:49:35.771475 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-25 14:49:35.778802 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:49:35.779157 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:49:35.779175 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 14:49:35.779235 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:49:35.779301 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:49:35.779368 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:49:35.779435 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 14:49:35.786475 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 14:49:35.786774 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 14:49:35.787060 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:49:35.787201 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:49:35.787231 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:49:35.787249 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 14:49:35.787261 soap_transport_http: read buffer of 2736 bytes 2019-04-25 14:49:35.787372 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 14:49:35.787387 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:49:35.787392 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 14:49:35.787418 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 14:49:35.787445 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:49:35.787458 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:49:35.787464 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:49:35.787479 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 14:49:35.787484 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 14:49:35.787659 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 14:49:35.787673 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 14:49:35.787720 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.787728 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 14:49:35.787747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.787777 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.787785 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.787799 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:49:35.787819 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.787826 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.787836 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:49:35.787851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.787877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.787887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.787903 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.787909 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.787924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.787951 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.787958 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.787968 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 14:49:35.787981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.787997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.788006 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:49:35.788021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788027 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 14:49:35.788040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788064 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.788071 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788080 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:49:35.788097 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.788104 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788113 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:49:35.788130 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.788136 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788145 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:49:35.788158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.788189 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.788204 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788210 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 14:49:35.788225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788249 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.788256 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788265 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 14:49:35.788299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.788325 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 14:49:35.788340 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788347 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 14:49:35.788360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788384 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.788391 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788401 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 14:49:35.788419 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.788425 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788434 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 14:49:35.788452 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.788459 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788468 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 14:49:35.788486 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.788492 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788502 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:49:35.788514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.788552 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.788579 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788585 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.788599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788622 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788628 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788667 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:49:35.788688 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:49:35.788703 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788714 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:49:35.788724 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 14:49:35.788735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:49:35.788758 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:49:35.788772 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788778 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 14:49:35.788791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788814 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.788821 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788830 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:49:35.788842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.788865 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.788880 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788886 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.788898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788922 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.788929 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788938 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 14:49:35.788950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.788973 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:49:35.788987 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.788993 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 14:49:35.789006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789029 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.789035 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789044 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:49:35.789057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.789080 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.789093 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789099 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.789112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789135 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.789142 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789178 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 14:49:35.789193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.789217 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 14:49:35.789233 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789238 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 14:49:35.789251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789293 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.789301 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789311 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:49:35.789330 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.789337 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789346 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:49:35.789359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.789387 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 14:49:35.789402 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789408 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.789421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789445 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.789452 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789461 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 14:49:35.789474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.789498 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 14:49:35.789512 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789518 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 14:49:35.789532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789556 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.789563 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789585 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:49:35.789604 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.789610 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789620 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:49:35.789632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.789658 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 14:49:35.789672 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789679 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.789696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789720 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.789727 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789736 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 14:49:35.789748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.789771 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 14:49:35.789785 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789791 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 14:49:35.789803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789826 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.789833 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789842 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:49:35.789855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.789877 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 14:49:35.789891 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789897 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.789910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789933 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.789940 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789949 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 14:49:35.789962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.789975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.789984 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 14:49:35.789998 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790004 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 14:49:35.790017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790040 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.790046 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790055 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:49:35.790067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.790090 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.790104 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790110 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.790122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790145 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.790152 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790161 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 14:49:35.790174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.790196 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:49:35.790210 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790216 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 14:49:35.790229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790251 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.790258 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790268 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:49:35.790299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.790323 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.790338 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790344 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.790358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790381 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.790388 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790398 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 14:49:35.790411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.790434 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:49:35.790449 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790455 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 14:49:35.790468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790491 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.790498 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790508 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 14:49:35.790520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.790544 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.790558 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790565 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.790590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790613 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.790620 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790629 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 14:49:35.790641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.790664 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:49:35.790678 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790684 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 14:49:35.790697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790719 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.790726 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790735 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 14:49:35.790752 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.790758 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790767 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 14:49:35.790780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.790807 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.790821 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790827 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.790840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790862 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.790869 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790878 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 14:49:35.790891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.790914 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:49:35.790928 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790934 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:49:35.790947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.790976 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.790985 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:49:35.790997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.791020 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.791034 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791040 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.791053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791076 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.791082 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791091 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:49:35.791104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.791126 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:49:35.791141 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791146 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:49:35.791159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791182 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:49:35.791189 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791198 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:49:35.791210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.791233 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.791247 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791253 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.791266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791325 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791332 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:49:35.791392 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:49:35.791409 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791420 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:49:35.791429 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 14:49:35.791441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:49:35.791465 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:49:35.791479 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791485 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 14:49:35.791498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791524 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:49:35.791531 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791540 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 14:49:35.791553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.791577 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.791624 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791632 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.791646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791683 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791690 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791732 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:49:35.791754 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:49:35.791771 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791782 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:49:35.791792 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 14:49:35.791805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:49:35.791829 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:49:35.791844 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791851 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 14:49:35.791865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.791926 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791936 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 14:49:35.791955 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.791975 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.791985 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 14:49:35.792006 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.792013 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792023 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 14:49:35.792041 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.792048 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792057 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:49:35.792078 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.792085 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792094 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:49:35.792125 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.792132 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792142 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 14:49:35.792161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.792167 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792177 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:49:35.792190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.792240 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.792256 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792262 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.792286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792313 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.792320 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 14:49:35.792344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.792369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:49:35.792384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792390 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 14:49:35.792404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792441 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.792448 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792457 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:49:35.792475 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.792481 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792491 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:49:35.792508 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.792514 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792523 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:49:35.792536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.792582 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.792598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792604 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.792617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792642 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.792651 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792661 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 14:49:35.792674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.792699 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:49:35.792722 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792728 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:49:35.792742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792767 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.792774 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792784 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:49:35.792797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.792821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.792890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792899 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.792916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792942 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.792953 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792964 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:49:35.792981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.792997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.793007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:49:35.793026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793032 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 14:49:35.793047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793072 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.793079 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793089 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 14:49:35.793107 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.793115 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793125 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:49:35.793144 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.793151 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793161 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:49:35.793174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.793206 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.793222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793228 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.793243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793268 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.793280 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793291 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 14:49:35.793308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.793333 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:49:35.793348 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793355 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 14:49:35.793369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793396 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.793403 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793413 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:49:35.793431 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.793438 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793448 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:49:35.793466 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.793473 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793482 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:49:35.793500 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.793507 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793517 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:49:35.793535 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.793542 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793551 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:49:35.793577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.793629 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.793644 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793649 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.793662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793685 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.793692 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793702 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 14:49:35.793714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.793728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.793737 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:49:35.793750 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.793778 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.793784 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.793794 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.793806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.793822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.793835 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.793859 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.793865 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.793874 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:49:35.793891 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.793897 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.793907 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 14:49:35.793924 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.793930 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.793939 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 14:49:35.793956 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.793986 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.793997 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:49:35.794016 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.794023 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794032 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 14:49:35.794049 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:49:35.794055 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794067 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 14:49:35.794085 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.794091 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794100 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.794117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.794123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794132 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:49:35.794149 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.794155 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794164 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:49:35.794181 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.794187 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794196 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:49:35.794209 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.794291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.794298 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:49:35.794313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.794338 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.794345 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.794354 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:49:35.794372 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.794382 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.794392 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:49:35.794409 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.794415 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.794425 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:49:35.794442 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.794449 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.794458 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:49:35.794471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.794497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.794507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.794527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.794541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.794578 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794585 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.794594 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 14:49:35.794607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.794621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.794630 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:49:35.794643 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794674 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794681 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794690 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794702 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.794730 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794754 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.794760 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794769 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:49:35.794786 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.794793 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794803 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:49:35.794820 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.794826 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794835 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:49:35.794852 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.794858 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794867 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:49:35.794884 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.794890 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794899 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:49:35.794916 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.794922 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794931 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:49:35.794948 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.794954 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794963 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:49:35.794980 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.794986 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.794995 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:49:35.795011 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.795017 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.795026 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:49:35.795043 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.795049 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.795058 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:49:35.795075 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.795081 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.795090 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:49:35.795102 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.795150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.795167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.795172 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:49:35.795208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.795234 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.795241 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.795250 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:49:35.795267 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.795292 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.795303 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:49:35.795321 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.795328 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.795337 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:49:35.795355 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:49:35.795361 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.795371 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.795384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.795409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.795419 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.795440 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.795454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.795478 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795485 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.795494 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 14:49:35.795507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.795561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.795596 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:49:35.795620 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795677 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795686 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795697 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795710 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795726 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.795739 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795763 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.795770 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795779 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:49:35.795796 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.795802 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795811 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 14:49:35.795831 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.795838 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795847 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 14:49:35.795864 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.795871 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795880 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 14:49:35.795897 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.795903 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795912 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:49:35.795929 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.795936 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795944 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:49:35.795961 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.795967 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.795976 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:49:35.795993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.796000 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.796009 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 14:49:35.796026 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.796032 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.796042 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 14:49:35.796058 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796065 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.796073 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 14:49:35.796090 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.796097 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.796106 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:49:35.796122 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.796129 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.796138 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:49:35.796150 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.796204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.796219 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796245 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796251 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796261 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796292 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796309 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.796324 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796349 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.796356 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796366 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 14:49:35.796393 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.796399 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796409 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 14:49:35.796426 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.796433 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796442 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:49:35.796459 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.796466 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796475 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 14:49:35.796493 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.796499 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796508 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 14:49:35.796526 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.796532 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796541 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 14:49:35.796572 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.796578 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796588 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 14:49:35.796604 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.796610 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796619 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 14:49:35.796636 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.796642 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796651 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 14:49:35.796668 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.796677 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796686 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 14:49:35.796703 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.796709 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796718 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 14:49:35.796758 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.796767 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796777 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 14:49:35.796795 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.796802 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796811 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:49:35.796828 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.796834 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796846 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 14:49:35.796859 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.796918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.796936 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.796943 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 14:49:35.796957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.796981 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.796987 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.796996 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 14:49:35.797008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.797032 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.797046 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797052 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.797065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797089 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.797095 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797105 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 14:49:35.797117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.797140 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:49:35.797155 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797160 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 14:49:35.797173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797197 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.797204 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797213 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:49:35.797230 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.797236 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797245 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:49:35.797280 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.797287 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797297 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:49:35.797315 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:49:35.797334 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797344 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:49:35.797358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.797403 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 14:49:35.797419 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797425 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.797440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797465 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:49:35.797472 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797482 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 14:49:35.797495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.797510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.797520 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 14:49:35.797533 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:49:35.797573 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797580 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:49:35.797590 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797603 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:49:35.797630 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.797644 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797676 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.797683 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797692 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 14:49:35.797709 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.797715 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797724 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 14:49:35.797741 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.797747 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797756 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 14:49:35.797773 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 14:49:35.797780 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797789 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 14:49:35.797806 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.797812 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797821 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 14:49:35.797838 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.797844 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797853 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 14:49:35.797870 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.797876 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797885 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:49:35.797902 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.797908 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797917 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 14:49:35.797934 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.797940 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797950 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 14:49:35.797966 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.797973 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.797982 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:49:35.797994 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 14:49:35.798040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.798056 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798062 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 14:49:35.798076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798099 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.798105 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798114 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:49:35.798126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.798149 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.798163 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798169 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.798182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798205 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:49:35.798212 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798221 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 14:49:35.798233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.798256 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:49:35.798269 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 14:49:35.798315 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:49:35.798322 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:49:35.798331 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 14:49:35.798349 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:49:35.798355 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 14:49:35.798365 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 14:49:35.798392 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:49:35.798398 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 14:49:35.798407 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 14:49:35.798420 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 14:49:35.798443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.798459 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798465 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:49:35.798478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798503 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.798510 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798520 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:49:35.798537 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.798544 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798554 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 14:49:35.798583 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.798590 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798599 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 14:49:35.798611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.798641 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798655 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798661 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.798680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798703 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798710 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798719 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 14:49:35.798732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.798746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.798755 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:49:35.798768 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798793 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798800 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798809 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798822 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.798850 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798874 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.798880 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798889 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 14:49:35.798906 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.798913 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798922 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 14:49:35.798938 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.798945 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798954 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 14:49:35.798970 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.798976 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.798985 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 14:49:35.799002 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.799008 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.799017 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 14:49:35.799034 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.799040 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.799049 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 14:49:35.799066 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.799072 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.799081 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 14:49:35.799098 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.799104 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.799113 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 14:49:35.799130 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.799136 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.799146 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 14:49:35.799158 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.799200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.799217 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799222 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 14:49:35.799236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799258 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.799265 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799291 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 14:49:35.799311 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.799318 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799328 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:49:35.799345 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.799351 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799361 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:49:35.799378 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.799385 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799394 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:49:35.799411 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.799418 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799427 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 14:49:35.799440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.799513 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.799531 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799537 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.799551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799588 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799594 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799634 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:49:35.799654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:49:35.799670 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799680 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:49:35.799690 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 14:49:35.799701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 14:49:35.799723 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:49:35.799737 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799743 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 14:49:35.799756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799779 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.799786 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799795 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 14:49:35.799807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.799830 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.799844 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799850 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.799863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799887 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:49:35.799893 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799902 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 14:49:35.799914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.799937 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 14:49:35.799951 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799957 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 14:49:35.799970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.799993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.800000 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.800009 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:49:35.800021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.800035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.800044 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.800058 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.800064 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.800077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.800100 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800107 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.800116 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 14:49:35.800128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.800142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.800151 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:49:35.800163 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800189 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800196 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800205 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800218 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.800245 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800328 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.800338 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800349 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 14:49:35.800367 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.800374 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800383 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 14:49:35.800403 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.800410 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800420 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 14:49:35.800438 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.800444 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800453 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 14:49:35.800471 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.800477 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800487 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 14:49:35.800504 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:49:35.800511 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800548 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 14:49:35.800569 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:49:35.800576 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800585 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 14:49:35.800603 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 14:49:35.800609 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800619 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 14:49:35.800639 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:49:35.800646 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800656 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 14:49:35.800674 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.800680 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800689 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 14:49:35.800735 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.800742 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800752 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 14:49:35.800770 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.800777 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800786 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 14:49:35.800805 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.800835 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800849 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 14:49:35.800863 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.800922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.800944 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.800951 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 14:49:35.800966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.800991 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.800997 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801007 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 14:49:35.801020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.801044 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.801059 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801065 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.801104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801134 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.801141 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801151 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 14:49:35.801164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.801188 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:49:35.801207 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801213 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:49:35.801227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801251 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.801258 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801268 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 14:49:35.801291 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.801298 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801308 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 14:49:35.801325 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.801332 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801341 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 14:49:35.801359 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.801365 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801375 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 14:49:35.801387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.801423 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801438 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801444 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.801459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801483 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801491 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801500 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 14:49:35.801513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.801537 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:49:35.801550 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801578 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801585 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801595 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801608 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.801637 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801662 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.801669 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801678 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 14:49:35.801695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.801702 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801711 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 14:49:35.801728 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.801734 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801744 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 14:49:35.801761 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.801768 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801777 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 14:49:35.801794 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.801801 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801810 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 14:49:35.801828 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.801834 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801844 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 14:49:35.801861 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:49:35.801868 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801877 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 14:49:35.801889 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.801926 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.801941 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801947 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 14:49:35.801961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.801985 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.801991 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802001 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 14:49:35.802018 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.802025 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802034 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 14:49:35.802051 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.802058 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802067 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 14:49:35.802084 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.802091 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802100 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 14:49:35.802117 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.802124 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802133 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 14:49:35.802150 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.802157 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802166 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 14:49:35.802208 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.802221 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802238 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 14:49:35.802270 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.802288 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802301 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 14:49:35.802315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.802371 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.802387 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802393 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 14:49:35.802410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802434 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:49:35.802441 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802451 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 14:49:35.802464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.802488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:49:35.802505 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 14:49:35.802511 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 14:49:35.802522 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 14:49:35.802538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802544 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 14:49:35.802557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802580 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:49:35.802606 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 14:49:35.802622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.802633 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 14:49:35.802642 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 14:49:35.802659 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.802665 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 14:49:35.802675 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 14:49:35.802691 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 14:49:35.802698 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 14:49:35.802708 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 14:49:35.802725 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.802731 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 14:49:35.802741 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.802758 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.802764 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 14:49:35.802774 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.802791 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.802797 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 14:49:35.802807 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.802824 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.802830 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 14:49:35.802839 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.802856 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:49:35.802862 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 14:49:35.802871 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:49:35.802888 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:49:35.802902 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 14:49:35.802911 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 14:49:35.802928 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.802934 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 14:49:35.802944 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.802960 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 14:49:35.802967 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 14:49:35.802976 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 14:49:35.802992 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.802999 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 14:49:35.803008 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.803025 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.803031 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 14:49:35.803041 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.803057 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 14:49:35.803063 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 14:49:35.803073 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 14:49:35.803084 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 14:49:35.803115 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.803145 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 14:49:35.803172 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.803200 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 14:49:35.803227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.803254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 14:49:35.803287 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.803314 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 14:49:35.803342 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.803368 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 14:49:35.803410 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 14:49:35.803437 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 14:49:35.803465 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 14:49:35.803492 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 14:49:35.803521 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 14:49:35.803550 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 14:49:35.803585 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.803630 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 14:49:35.803667 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.803694 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 14:49:35.803722 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.803753 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 14:49:35.803784 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.803813 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 14:49:35.803841 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.803868 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:49:35.803896 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.803924 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:49:35.803952 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.803979 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 14:49:35.804007 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.804035 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 14:49:35.804071 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.804111 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 14:49:35.804138 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.804167 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:49:35.804195 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.804222 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 14:49:35.804249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.804281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 14:49:35.804309 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.804336 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 14:49:35.804362 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.804388 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 14:49:35.804415 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.804456 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 14:49:35.804483 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 14:49:35.804511 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 14:49:35.804538 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.804566 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 14:49:35.804594 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.804621 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 14:49:35.804649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.804731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 14:49:35.804760 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.804787 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 14:49:35.804819 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.804847 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 14:49:35.804877 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.804906 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 14:49:35.804934 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.804962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 14:49:35.804990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.805019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 14:49:35.805048 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805068 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805095 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:49:35.805123 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805141 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805162 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805202 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:49:35.805228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805245 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805320 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:49:35.805379 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805407 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.805433 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805464 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.805490 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805507 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805534 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.805560 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805577 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805604 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.805631 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805657 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.805683 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805709 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:49:35.805735 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805762 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.805788 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805814 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.805841 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805858 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805884 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:49:35.805910 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805937 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.805963 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.805990 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:49:35.806016 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806042 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:49:35.806068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.806223 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806257 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806289 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.806316 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806342 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.806369 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806386 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806403 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806429 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.806455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806489 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.806575 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806676 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806761 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.806789 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806806 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806824 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806842 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806869 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.806896 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806923 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.806951 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806977 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.806995 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807013 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807042 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:49:35.807070 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807098 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:49:35.807125 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807143 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807160 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807188 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.807215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807286 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:49:35.807357 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807383 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:49:35.807409 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807436 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.807462 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807489 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.807515 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807532 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807592 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.807619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807654 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:49:35.807793 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807810 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807836 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:49:35.807862 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807879 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807896 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807923 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:49:35.807949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807966 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807983 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.807999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:49:35.808051 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808077 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.808103 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808129 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.808156 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808173 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808199 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.808225 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808242 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808268 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.808299 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808326 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.808353 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808379 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:49:35.808405 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808431 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.808458 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808484 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 14:49:35.808510 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808527 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808554 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 14:49:35.808580 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808607 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.808632 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808659 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:49:35.808685 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808711 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:49:35.808738 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808755 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808823 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.808893 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808910 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808926 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.808952 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.808979 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809006 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.809032 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809067 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.809119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 14:49:35.809239 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809256 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809291 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809310 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809337 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.809365 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809383 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809400 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809418 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.809473 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809501 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 14:49:35.809528 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809546 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809564 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809594 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809621 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 14:49:35.809647 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809673 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 14:49:35.809699 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809716 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809733 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809759 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.809786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 14:49:35.809906 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809932 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 14:49:35.809958 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.809984 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 14:49:35.810011 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810037 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 14:49:35.810063 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810080 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810114 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.810181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810199 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 14:49:35.810354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 14:49:35.810381 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.810440 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.810492 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.810543 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.810606 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.810654 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 14:49:35.810704 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 14:49:35.810752 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 14:49:35.810833 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.810886 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.810935 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.810984 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.811031 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.811079 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.811128 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.811174 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.811222 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.811270 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.811328 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.811376 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.811429 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.811484 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.811539 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.811586 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 14:49:35.811634 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.811680 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.811727 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.811776 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.811825 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.811879 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.811927 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.811976 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.812032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.812080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.812128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.812177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.812224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.812308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 14:49:35.812363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 14:49:35.812413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 14:49:35.812466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.812513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.812561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.812608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.812656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.812705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.812757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.812847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.812896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.812944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.812993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.813042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.813091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.813144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.813196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.813244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 14:49:35.813297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.813345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.813392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.813441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.813519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.813574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.813626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.813675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.813738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.813800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.813850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.813899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.813945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.813993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 14:49:35.814041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 14:49:35.814088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 14:49:35.814136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.814183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.814232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.814286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.814334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.814382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.814432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.814479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.814527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.814575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.814624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.814673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.814722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.814774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.814826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.814873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 14:49:35.814920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.814967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.815014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.815062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.815111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.815165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.815227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.815283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.815341 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:49:35.815367 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.815447 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.815509 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.815565 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.815625 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.815684 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:49:35.815739 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:49:35.815795 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:49:35.815850 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.815906 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.815978 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.816033 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.816086 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.816140 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.816193 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.816301 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.816363 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.816420 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.816483 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.816553 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.816609 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.816669 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.816729 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.816784 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:49:35.816839 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.816896 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.816976 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.817045 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.817098 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.817152 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.817204 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.817258 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.817421 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 14:49:35.817454 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.817511 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.817568 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.817657 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.817740 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.817804 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:49:35.817860 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:49:35.817928 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:49:35.818047 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.818127 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.818190 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.818246 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.818309 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.818365 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.818435 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.818492 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.818548 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.818605 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.818718 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.818788 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.818842 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.818896 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.818949 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.819004 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:49:35.819057 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.819112 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.819165 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.819220 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.819279 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.819349 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.819410 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.819467 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.819531 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 14:49:35.819555 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.819606 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.819657 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.819708 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.819789 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.819843 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:49:35.819891 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:49:35.819939 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:49:35.819997 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.820046 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.820094 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.820143 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.820198 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.820249 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.820323 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.820374 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.820431 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.820483 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.820534 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.820584 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.820634 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.820685 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.820742 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.820805 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:49:35.820854 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.820902 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.820950 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.820998 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.821046 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.821094 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.821146 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.821220 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.821285 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 14:49:35.821323 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.821389 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.821466 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.821519 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.821572 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.821624 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 14:49:35.821676 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 14:49:35.821741 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 14:49:35.821812 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.821862 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.821942 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.821992 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.822044 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.822093 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.822141 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.822189 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.822238 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.822310 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.822363 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.822441 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.822495 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.822547 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.822600 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.822652 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 14:49:35.822717 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.822782 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.822832 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.822880 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.822928 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.822977 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.823026 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.823074 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.823125 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 14:49:35.823142 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 14:49:35.823171 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 14:49:35.823198 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 14:49:35.823224 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 14:49:35.823248 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 14:49:35.823266 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.823286 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.823307 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.823316 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.823324 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.823332 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:49:35.823339 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:49:35.823387 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:49:35.823402 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.823416 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.823429 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.823440 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.823448 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.823456 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.823467 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.823475 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.823482 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.823489 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.823496 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.823504 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.823511 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.823518 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.823525 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.823532 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:49:35.823539 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.823546 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.823553 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.823560 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.823567 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.823574 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.823593 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.823601 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.823608 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.823616 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.823623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.823630 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.823637 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.823644 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:49:35.823651 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:49:35.823658 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:49:35.823665 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.823672 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.823679 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.823686 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.823693 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.823699 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.823706 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.823713 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.823720 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.823726 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.823733 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.823740 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.823747 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.823753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.823760 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.823766 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:49:35.823773 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.823779 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.823786 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.823792 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.823799 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.823805 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.823812 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.823818 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.823825 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.823833 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.823840 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.823846 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.823852 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.823859 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:49:35.823865 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:49:35.823872 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:49:35.823878 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.823884 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.823890 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.823897 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.823903 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.823909 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.823968 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.823977 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.823983 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.823989 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.823995 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.824002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.824008 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.824015 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.824021 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.824027 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:49:35.824033 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.824042 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.824049 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.824055 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.824061 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.824068 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.824074 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.824080 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.824086 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 14:49:35.824093 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.824099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 14:49:35.824106 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 14:49:35.824112 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 14:49:35.824118 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 14:49:35.824125 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 14:49:35.824131 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 14:49:35.824137 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 14:49:35.824143 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 14:49:35.824149 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 14:49:35.824155 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 14:49:35.824161 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.824168 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.824175 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 14:49:35.824181 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 14:49:35.824187 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 14:49:35.824193 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.824199 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 14:49:35.824205 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 14:49:35.824212 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 14:49:35.824218 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 14:49:35.824224 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 14:49:35.824230 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 14:49:35.824236 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 14:49:35.824242 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 14:49:35.824248 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 14:49:35.824254 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 14:49:35.824260 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 14:49:35.824266 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 14:49:35.824277 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 14:49:35.824285 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 14:49:35.824368 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 14:49:35.824378 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:49:35.824383 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:49:35.824388 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 14:49:35.824394 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 14:49:35.824398 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:49:35.824402 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 14:49:35.824410 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 14:49:35.824418 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:49:35.824451 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.824457 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203324" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:49:35.824470 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 14:49:35.824490 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 14:49:35.824496 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 14:49:35.824501 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 14:49:35.824505 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 14:49:35.824509 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203324" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:49:35.824519 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:49:35.824525 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:49:35.824529 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:49:35.824538 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.824546 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 14:49:35.824550 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 14:49:35.824570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.824579 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:49:35.824583 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.824617 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:49:35.824622 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 14:49:35.824626 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 14:49:35.824630 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 14:49:35.824633 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 14:49:35.824637 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 14:49:35.824641 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 14:49:35.824645 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 14:49:35.824651 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203324" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 14:49:35.824660 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:49:35.824666 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:49:35.824669 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 14:49:35.824675 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.824680 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 14:49:35.824684 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 14:49:35.824704 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 14:49:35.824710 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.824715 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.824720 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.824724 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 14:49:35.824733 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:49:35.824741 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:49:35.824745 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:49:35.824750 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:49:35.824755 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203324" 2019-04-25 14:49:35.824762 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:49:35.824766 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:49:35.824770 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:49:35.824776 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:49:35.824781 wsdl: in serializeType: returning: 203324 2019-04-25 14:49:35.824787 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 14:49:35.824793 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 14:49:35.824796 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 14:49:35.824800 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 14:49:35.824804 wsdl: in serializeType: returning: 203324 2019-04-25 14:49:35.824809 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203324 2019-04-25 14:49:35.825066 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203324 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 14:49:35.825072 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 14:49:35.825078 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7086"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 14:49:35.825091 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 14:49:35.825097 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203324 2019-04-25 14:49:35.825105 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 14:49:35.825171 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 14:49:35.825114 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 14:49:35.825124 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 14:49:35.825129 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 14:49:35.825133 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 14:49:35.825137 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 14:49:35.825144 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:49:35.825153 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:49:35.825160 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:49:35.825165 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:49:35.825176 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 14:49:35.825184 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 14:49:35.825192 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 14:49:35.832895 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 14:49:35.832909 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 14:49:35.832918 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 14:49:35.832924 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 14:49:35.832929 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 14:49:35.832934 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 14:49:35.832937 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 14:49:35.832941 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 14:49:35.832946 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 14:49:35.832971 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 14:49:35.843116 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 14:49:35.843132 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 14:49:35.843138 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:49:35.843143 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 14:49:35.843148 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 14:49:35.843153 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 14:49:35.843159 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 14:49:35.843164 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 14:49:35.843169 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 14:49:35.843174 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 12:49:20 GMT 2019-04-25 14:49:35.843183 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 14:49:35.843188 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 14:49:35.843194 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 14:49:35.843208 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 14:49:35.843229 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 14:49:35.843237 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 14:49:35.843245 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 14:49:35.843249 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 14:49:35.843254 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 14:49:35.843310 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 14:49:35.843322 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 14:49:35.843327 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 14:49:35.843346 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 14:49:35.843353 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 12:49:20 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 14:49:35.843407 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 14:49:35.843418 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 14:49:35.843435 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 14:49:35.843441 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 14:49:35.843524 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 14:49:35.843611 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 14:49:35.843618 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 14:49:35.843626 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 14:49:35.843636 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:49:35.843658 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 14:49:35.843725 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 14:49:35.843759 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 14:49:35.843772 nusoap_client: got fault 2019-04-25 14:49:35.843780 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 14:49:35.843784 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 14:49:35.843788 nusoap_client: detail =