Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 81.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
166085 Model turbiny: S2BG
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3515
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 13:57:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 15:57:33.476853 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 15:57:33.476925 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:57:33.476951 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203324" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 15:57:33.476982 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:57:33.477001 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 15:57:33.477016 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 15:57:33.477038 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 15:57:33.477054 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:57:33.477068 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:57:33.477084 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:57:33.477101 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:57:33.477123 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:57:33.477133 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:57:33.477142 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:57:33.477151 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:57:33.477159 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 15:57:33.477181 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:57:33.477204 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:57:33.477220 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:57:33.477232 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 15:57:33.477244 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 15:57:33.477260 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:57:33.477276 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:57:33.483495 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:57:33.483534 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:57:33.483561 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 15:57:33.483583 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:57:33.483595 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:57:33.483604 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:57:33.483613 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 15:57:33.483654 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 15:57:33.500177 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 15:57:33.500250 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 15:57:33.500292 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:57:33.500303 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:57:33.500313 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:57:33.500323 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:57:33.500334 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:57:33.500346 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:57:33.500364 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:57:33.500375 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:57:19 GMT 2019-10-21 15:57:33.500386 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:57:33.500397 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 15:57:33.500409 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:57:33.500427 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 15:57:33.500473 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 15:57:33.500506 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 15:57:33.507321 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:57:33.507362 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-21 15:57:33.512540 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:57:33.512720 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:57:33.512859 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:57:33.512895 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-10-21 15:57:33.518709 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:57:33.518853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:57:33.518937 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:57:33.519035 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 15:57:33.519124 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 15:57:33.519214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:57:33.519300 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 15:57:33.519378 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 15:57:33.519487 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:57:33.519526 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:57:33.519604 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:57:33.526400 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:57:33.526439 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:57:33.526469 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:57:33.526520 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:57:33.526553 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:57:33.526598 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:57:33.526629 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:57:33.526654 soap_transport_http: read buffer of 2776 bytes 2019-10-21 15:57:33.531066 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 15:57:33.531090 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:57:33.531101 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 15:57:33.531140 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 15:57:33.531195 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:57:33.531219 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:57:33.531232 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:57:33.531262 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 15:57:33.531270 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 15:57:33.531519 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 15:57:33.531600 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 15:57:33.531689 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.531705 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 15:57:33.531742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.531799 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.531815 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.531841 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:57:33.531882 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.531895 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.531916 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:57:33.531947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.531995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.532018 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.532048 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532060 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.532138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532195 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.532212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532232 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 15:57:33.532258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.532309 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:57:33.532338 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532349 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 15:57:33.532376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532424 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.532438 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532456 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:57:33.532489 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.532500 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532519 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:57:33.532552 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.532564 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532592 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:57:33.532621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.532686 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.532716 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532728 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 15:57:33.532756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532804 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.532818 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532837 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 15:57:33.532864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.532913 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 15:57:33.532943 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.532954 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 15:57:33.532982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533031 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.533044 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533062 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:57:33.533096 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.533109 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533128 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:57:33.533162 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.533175 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533194 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:57:33.533229 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.533241 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533260 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:57:33.533287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.533359 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.533387 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533399 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.533428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533473 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533486 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533565 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.533617 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.533653 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533673 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:57:33.533693 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 15:57:33.533717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:57:33.533765 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:57:33.533792 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533803 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 15:57:33.533829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533877 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.533890 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533909 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:57:33.533942 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.533954 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.533971 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:57:33.534005 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.534018 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534037 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:57:33.534069 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.534081 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534099 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:57:33.534123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.534194 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.534223 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.534268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534318 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.534331 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534350 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 15:57:33.534374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.534423 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:57:33.534451 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534462 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 15:57:33.534491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534540 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.534552 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534571 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:57:33.534608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.534657 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.534685 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534698 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.534723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534769 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.534781 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534800 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 15:57:33.534826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.534874 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:57:33.534903 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534913 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 15:57:33.534939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.534987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.535000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535019 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:57:33.535045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.535092 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.535122 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535133 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.535161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535210 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.535222 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535241 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 15:57:33.535266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.535313 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 15:57:33.535342 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535353 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 15:57:33.535383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535433 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.535446 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535463 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:57:33.535495 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.535507 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535526 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:57:33.535551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.535622 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 15:57:33.535649 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535660 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.535687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535736 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.535752 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535771 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 15:57:33.535796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.535844 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 15:57:33.535872 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535884 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 15:57:33.535910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535958 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.535971 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.535990 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:57:33.536025 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.536038 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536056 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:57:33.536081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.536135 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 15:57:33.536162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536172 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.536197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536244 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.536258 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536277 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 15:57:33.536303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.536351 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 15:57:33.536380 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536391 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 15:57:33.536417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536465 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.536477 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536496 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:57:33.536523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.536570 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 15:57:33.536610 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536621 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.536646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536690 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.536703 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536722 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 15:57:33.536748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.536794 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 15:57:33.536821 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536833 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 15:57:33.536890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536939 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.536953 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.536971 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:57:33.536997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.537023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.537044 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.537101 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.537114 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.537142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.537191 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.537204 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.537660 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 15:57:33.537695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.537728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.537749 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:57:33.537779 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.537791 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 15:57:33.537819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.537868 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.537881 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.537899 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:57:33.537925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.537953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.537975 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.538005 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538017 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.538044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538093 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.538293 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538320 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 15:57:33.538349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.538441 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:57:33.538474 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538485 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 15:57:33.538513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538569 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.538594 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538615 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:57:33.538642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.538692 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.538720 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538732 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.538758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538808 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.538821 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538840 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 15:57:33.538865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.538912 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:57:33.538941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.538952 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 15:57:33.538979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539025 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.539037 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539055 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 15:57:33.539088 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.539229 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539257 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 15:57:33.539285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.539341 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.539371 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539383 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.539411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539460 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.539473 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539492 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 15:57:33.539525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.539585 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:57:33.539616 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539627 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:57:33.539681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539732 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.539745 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539763 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:57:33.539788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.539835 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.539864 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539875 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.539902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539954 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.539968 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.539987 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:57:33.540013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.540058 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:57:33.540085 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540096 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:57:33.540123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540170 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:57:33.540184 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540203 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:57:33.540235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.540290 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.540342 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540354 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.540382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540427 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540439 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540510 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.540547 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.540592 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540613 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:57:33.540633 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 15:57:33.540659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:57:33.540706 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:57:33.540734 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540745 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 15:57:33.540770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540817 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:57:33.540829 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540847 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:57:33.540871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.540919 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.540947 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.540959 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.540985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541032 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541044 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541117 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.541157 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.541190 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541209 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:57:33.541227 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 15:57:33.541253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:57:33.541298 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:57:33.541325 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541335 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:57:33.541363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541411 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:57:33.541424 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541444 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:57:33.541469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.541515 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.541543 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541554 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.541593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541642 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541654 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541726 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.541766 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.541801 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541821 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:57:33.541842 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 15:57:33.541868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:57:33.541914 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:57:33.541942 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.541954 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 15:57:33.541980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.542044 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542063 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 15:57:33.542096 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.542109 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542127 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 15:57:33.542162 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.542175 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542194 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:57:33.542228 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.542240 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542259 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:57:33.542293 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.542305 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542323 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:57:33.542355 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.542366 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542384 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 15:57:33.542416 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.542428 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542446 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:57:33.542471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.542559 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.542717 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542731 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.542761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542797 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.542806 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542818 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 15:57:33.542833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.542863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:57:33.542878 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542885 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 15:57:33.542899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542925 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.542932 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542943 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:57:33.542961 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.542968 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.542977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:57:33.542995 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.543001 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543011 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:57:33.543024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.543058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.543073 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543080 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.543093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543119 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.543126 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 15:57:33.543149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.543175 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:57:33.543190 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543196 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:57:33.543210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543234 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.543241 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543251 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:57:33.543265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.543290 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.543305 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543311 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.543325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543350 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.543357 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543367 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:57:33.543380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.543406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:57:33.543420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543426 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:57:33.543440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543466 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.543473 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543483 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:57:33.543500 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.543506 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543516 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:57:33.543533 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.543539 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543549 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:57:33.543562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.543595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.543609 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543622 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.543638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543663 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.543670 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:57:33.543694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.543719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:57:33.543734 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543740 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 15:57:33.543754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543778 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.543785 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543795 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:57:33.543812 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.543819 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543829 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:57:33.543847 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.543853 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543863 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:57:33.543880 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.543887 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543896 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:57:33.543913 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.543920 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543929 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:57:33.543943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.543974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.543984 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.543999 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.544005 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.544019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.544044 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544051 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.544060 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 15:57:33.544074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.544089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.544099 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:57:33.544113 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544142 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544149 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544159 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544173 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.544202 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.544234 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544244 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:57:33.544262 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.544269 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544279 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 15:57:33.544296 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.544303 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544313 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 15:57:33.544330 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.544337 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544346 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:57:33.544363 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.544369 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544379 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 15:57:33.544396 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:57:33.544402 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544412 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 15:57:33.544429 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.544437 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544446 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.544463 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.544470 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:57:33.544496 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.544504 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544521 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 15:57:33.544551 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.544562 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544579 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:57:33.544610 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.544628 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544646 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:57:33.544670 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.544757 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.544793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.544803 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:57:33.544829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.544875 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.544885 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.544897 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:57:33.544916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.544923 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.544933 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:57:33.544950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.544956 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.544966 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:57:33.544983 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.544990 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.544999 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:57:33.545013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.545051 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545072 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.545088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545113 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545120 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545130 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 15:57:33.545144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.545169 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:57:33.545183 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545210 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545218 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545228 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545241 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.545271 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545296 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.545303 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545313 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:57:33.545330 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.545337 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545346 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:57:33.545363 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.545370 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545379 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:57:33.545396 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.545403 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545412 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:57:33.545429 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.545435 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545445 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:57:33.545466 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.545473 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545483 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:57:33.545501 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.545507 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545517 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:57:33.545534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.545540 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545550 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:57:33.545566 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.545573 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545583 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:57:33.545600 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.545606 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545622 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:57:33.545641 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.545648 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545658 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:57:33.545671 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.545726 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.545745 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545755 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:57:33.545781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545811 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.545818 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545828 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:57:33.545846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.545853 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:57:33.545879 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.545886 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545895 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:57:33.545912 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:57:33.545919 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545929 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.545942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.545969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.545980 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.545995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.546001 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.546015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.546039 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546046 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.546056 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 15:57:33.546070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.546085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.546095 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:57:33.546108 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546135 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546142 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546152 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546166 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546182 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.546195 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546220 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.546227 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546237 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:57:33.546255 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.546261 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546271 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:57:33.546288 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.546294 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546304 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:57:33.546321 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.546328 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546337 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:57:33.546354 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.546361 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546371 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:57:33.546388 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.546394 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546404 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:57:33.546421 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.546427 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546436 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:57:33.546453 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.546460 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546469 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:57:33.546486 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.546492 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546502 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:57:33.546520 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546526 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546536 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 15:57:33.546552 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.546559 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546568 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:57:33.546585 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.546591 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546601 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:57:33.546614 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.546678 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.546696 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546724 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546732 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546743 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546760 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.546791 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546817 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.546824 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546833 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 15:57:33.546851 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.546858 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546868 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 15:57:33.546885 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.546892 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546901 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:57:33.546918 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.546925 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546934 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 15:57:33.546951 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.546958 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.546967 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 15:57:33.546984 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.546991 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547000 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:57:33.547017 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.547024 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547033 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 15:57:33.547050 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.547057 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547066 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 15:57:33.547083 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.547090 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547100 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 15:57:33.547117 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.547124 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547133 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:57:33.547150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.547157 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547166 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:57:33.547183 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.547190 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547199 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 15:57:33.547216 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.547222 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547232 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:57:33.547248 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.547255 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547264 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 15:57:33.547277 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547343 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.547362 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547368 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 15:57:33.547383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547409 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.547415 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547425 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:57:33.547438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.547464 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547479 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547485 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.547499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547523 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.547530 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547540 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 15:57:33.547554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.547579 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:57:33.547593 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547600 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 15:57:33.547613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547646 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.547653 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:57:33.547680 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.547687 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547696 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:57:33.547713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.547719 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547729 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:57:33.547750 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:57:33.547758 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547768 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:57:33.547782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.547819 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 15:57:33.547834 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547841 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.547854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547879 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:57:33.547886 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547896 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 15:57:33.547910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.547925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.547935 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 15:57:33.547948 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:57:33.547977 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 15:57:33.547984 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:57:33.547994 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548007 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:57:33.548024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.548038 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548063 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.548070 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548080 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 15:57:33.548097 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.548104 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548113 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 15:57:33.548130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.548137 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548147 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 15:57:33.548163 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:57:33.548170 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548179 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:57:33.548196 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.548203 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548212 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 15:57:33.548229 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.548235 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548245 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 15:57:33.548262 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.548268 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548278 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:57:33.548295 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.548301 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548311 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 15:57:33.548327 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.548334 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548344 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 15:57:33.548360 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.548367 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548376 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:57:33.548389 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 15:57:33.548439 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.548456 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548463 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 15:57:33.548480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548504 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.548511 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548521 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:57:33.548534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.548560 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.548574 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548580 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.548594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548624 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:57:33.548632 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548642 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 15:57:33.548656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.548681 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:57:33.548695 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 15:57:33.548722 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:57:33.548729 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:57:33.548739 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 15:57:33.548761 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:57:33.548768 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 15:57:33.548778 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 15:57:33.548795 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:57:33.548802 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:57:33.548812 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 15:57:33.548825 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 15:57:33.548849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.548864 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548870 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:57:33.548884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548909 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.548915 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548925 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:57:33.548942 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.548949 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548959 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:57:33.548977 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.548983 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.548993 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:57:33.549006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.549039 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549053 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549059 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.549074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549099 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549106 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549116 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 15:57:33.549129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.549154 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:57:33.549167 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549195 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549202 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549212 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549225 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549241 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.549255 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549281 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.549288 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549298 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 15:57:33.549315 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.549322 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549331 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 15:57:33.549348 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.549354 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549364 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:57:33.549381 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.549387 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549397 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 15:57:33.549414 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.549420 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549430 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 15:57:33.549447 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.549453 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549463 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 15:57:33.549480 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.549486 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549496 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 15:57:33.549512 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.549519 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549529 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:57:33.549546 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.549552 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549562 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:57:33.549575 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.549626 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.549645 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549651 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 15:57:33.549667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549691 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.549698 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549708 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:57:33.549725 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.549731 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549742 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:57:33.549764 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.549771 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549781 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:57:33.549798 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.549805 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549815 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:57:33.549832 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.549838 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549848 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:57:33.549861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.549902 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.549917 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549923 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.549937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549961 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549967 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.549981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550005 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.550026 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.550043 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550053 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:57:33.550064 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 15:57:33.550076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:57:33.550100 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:57:33.550115 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550121 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 15:57:33.550135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550160 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.550167 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550177 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 15:57:33.550190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.550215 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.550229 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550235 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.550249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550274 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:57:33.550281 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550291 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 15:57:33.550304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.550329 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 15:57:33.550343 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550349 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 15:57:33.550364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550388 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.550395 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550404 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:57:33.550417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.550442 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.550456 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550463 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.550476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550501 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550508 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550518 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 15:57:33.550531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.550546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.550556 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:57:33.550569 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550597 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550604 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550614 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550634 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.550666 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550692 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.550699 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550709 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 15:57:33.550726 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.550732 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550743 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 15:57:33.550765 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.550772 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550782 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 15:57:33.550799 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.550805 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550815 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 15:57:33.550832 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.550839 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550848 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 15:57:33.550865 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:57:33.550872 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550882 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 15:57:33.550899 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:57:33.550905 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550915 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 15:57:33.550932 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:57:33.550938 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550948 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 15:57:33.550965 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:57:33.550971 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.550981 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 15:57:33.550998 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.551004 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.551014 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 15:57:33.551031 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.551038 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.551048 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 15:57:33.551065 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.551071 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.551081 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 15:57:33.551098 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.551104 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.551114 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 15:57:33.551127 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.551188 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.551207 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551213 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 15:57:33.551228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551253 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.551260 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551270 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 15:57:33.551283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.551308 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.551323 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551329 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.551343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551368 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.551375 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551384 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 15:57:33.551398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.551423 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:57:33.551437 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551443 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:57:33.551458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551482 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.551489 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551499 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 15:57:33.551516 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.551522 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551532 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:57:33.551549 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.551555 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551565 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:57:33.551582 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.551588 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551598 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:57:33.551611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.551654 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.551669 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551675 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.551689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551714 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.551721 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551731 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 15:57:33.551748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.551766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.551777 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:57:33.551790 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.551818 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.551825 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.551835 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.551848 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.551864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.551878 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.551903 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.551910 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.551920 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:57:33.551937 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.551943 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.551953 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:57:33.551970 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.551976 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.551986 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 15:57:33.552003 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.552010 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.552019 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:57:33.552036 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.552043 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.552052 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:57:33.552069 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.552076 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.552086 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 15:57:33.552103 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:57:33.552109 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.552119 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 15:57:33.552132 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.552170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.552186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552192 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 15:57:33.552208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552233 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.552240 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552249 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 15:57:33.552266 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.552273 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552282 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 15:57:33.552299 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.552305 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552315 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 15:57:33.552331 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.552338 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552348 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 15:57:33.552364 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.552371 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552380 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 15:57:33.552397 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.552404 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552413 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 15:57:33.552430 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.552436 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552446 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:57:33.552463 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.552469 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552479 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:57:33.552492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.552544 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.552558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552565 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 15:57:33.552579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552604 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:57:33.552611 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 15:57:33.552640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.552666 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:57:33.552683 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:57:33.552690 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 15:57:33.552701 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 15:57:33.552716 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552722 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 15:57:33.552736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552763 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.552784 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:57:33.552801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.552812 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:57:33.552822 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 15:57:33.552839 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.552846 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 15:57:33.552856 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 15:57:33.552872 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:57:33.552878 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 15:57:33.552888 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 15:57:33.552905 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.552911 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 15:57:33.552921 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.552938 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.552944 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:57:33.552954 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.552970 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.552977 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:57:33.552986 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.553003 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.553009 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 15:57:33.553019 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.553035 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:57:33.553042 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 15:57:33.553052 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:57:33.553068 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:57:33.553074 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 15:57:33.553084 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 15:57:33.553100 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.553107 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:57:33.553116 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.553132 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:57:33.553139 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 15:57:33.553148 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 15:57:33.553165 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.553171 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 15:57:33.553182 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.553198 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.553205 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:57:33.553215 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.553230 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:57:33.553237 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 15:57:33.553246 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 15:57:33.553260 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 15:57:33.553293 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.553323 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:57:33.553350 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.553377 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 15:57:33.553404 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.553431 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:57:33.553458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.553485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:57:33.553512 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.553538 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:57:33.553565 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.553591 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 15:57:33.553623 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 15:57:33.553652 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 15:57:33.553679 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 15:57:33.553705 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 15:57:33.553732 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 15:57:33.553765 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 15:57:33.553792 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.553819 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:57:33.553847 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.553874 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:57:33.553901 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.553927 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:57:33.553954 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.553981 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:57:33.554007 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.554034 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:57:33.554061 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.554087 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:57:33.554114 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.554141 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:57:33.554168 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.554195 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:57:33.554221 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.554248 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:57:33.554274 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.554342 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:57:33.554369 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.554396 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:57:33.554423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.554450 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:57:33.554477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.554504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:57:33.554531 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.554557 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:57:33.554584 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.554610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:57:33.554643 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.554670 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:57:33.554696 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 15:57:33.554723 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 15:57:33.554755 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.554782 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:57:33.554808 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.554834 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:57:33.554861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.554887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:57:33.554914 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.554940 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 15:57:33.554966 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.554992 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:57:33.555027 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.555082 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:57:33.555118 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.555145 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:57:33.555172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.555198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:57:33.555226 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555243 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555269 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:57:33.555295 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555312 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555328 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555354 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:57:33.555380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:57:33.555500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555533 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555566 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555585 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:57:33.555646 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555672 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.555698 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555724 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.555758 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555791 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555841 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.555892 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555922 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.555951 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.555977 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556003 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.556030 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556056 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:57:33.556082 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556108 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.556134 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556160 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.556187 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556203 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556229 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:57:33.556255 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556282 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.556308 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556334 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:57:33.556360 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556386 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:57:33.556412 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556439 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:57:33.556466 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556532 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.556624 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556643 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556659 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556685 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.556711 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556737 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.556764 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556780 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556796 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556822 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.556848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.556967 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.556984 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557000 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557018 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557045 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.557071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557087 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557104 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557122 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557148 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.557175 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557201 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.557227 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557244 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557260 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557276 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557302 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:57:33.557328 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557354 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:57:33.557380 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557396 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557413 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557439 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.557465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:57:33.557583 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557609 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:57:33.557642 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557668 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.557694 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557721 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.557747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557780 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557796 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.557850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557866 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557883 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557916 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.557992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:57:33.558018 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558034 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558060 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:57:33.558086 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558103 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558119 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558145 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:57:33.558171 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558203 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558245 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:57:33.558271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558287 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558304 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558320 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:57:33.558372 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558399 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.558426 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558452 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.558478 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558495 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558521 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.558547 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558564 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558590 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.558620 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558648 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.558674 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558700 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:57:33.558726 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558753 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.558779 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558804 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:57:33.558831 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558847 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558873 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:57:33.558899 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558926 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.558954 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.558981 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:57:33.559007 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559034 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:57:33.559060 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559086 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:57:33.559113 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559146 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559162 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559195 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559211 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.559263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559280 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559297 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559322 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.559349 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559375 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.559401 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559418 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559435 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559461 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.559487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:57:33.559606 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559628 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559645 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559662 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559688 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.559715 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559732 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559791 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.559817 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559845 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:57:33.559871 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559888 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559904 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559920 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559946 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:57:33.559972 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.559998 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:57:33.560024 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560040 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560056 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560082 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.560108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:57:33.560227 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560253 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:57:33.560279 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560306 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:57:33.560332 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560358 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:57:33.560384 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560401 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560418 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.560487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560570 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:57:33.560633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:57:33.560664 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.560722 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.560773 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.560824 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.560872 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.560920 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.560968 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 15:57:33.561017 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 15:57:33.561065 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 15:57:33.561113 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.561160 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.561208 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.561256 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.561304 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.561353 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.561401 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.561450 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.561498 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.561546 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.561594 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.561648 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.561697 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.561746 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.561801 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.561853 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.561900 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 15:57:33.561949 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.562009 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.562090 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.562142 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.562190 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.562243 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.562290 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.562341 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.562398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.562511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.562562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.562610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.562665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.562713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.562761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 15:57:33.562809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 15:57:33.562858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 15:57:33.562906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.562954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.563002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.563049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.563096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.563144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.563192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.563240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.563286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.563335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.563383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.563432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.563481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.563529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.563581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.563638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.563685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 15:57:33.563732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.563780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.563828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.563876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.563924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.563977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.564023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.564072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.564129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.564177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.564225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.564274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.564323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.564369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.564417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 15:57:33.564464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 15:57:33.564512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 15:57:33.564560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.564607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.564662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.564710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.564757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.564805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.564853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.564901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.564950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.564999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.565047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.565095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.565144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.565192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.565244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.565297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.565343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 15:57:33.565390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.565437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.565483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.565533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.565581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.565638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.565685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.565734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.565788 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:57:33.565815 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.565877 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.565934 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.565989 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.566044 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.566098 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.566153 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:57:33.566206 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:57:33.566259 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:57:33.566313 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.566368 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.566422 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.566476 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.566529 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.566584 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.566644 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.566698 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.566758 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.566813 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.566867 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.566922 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.566976 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.567029 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.567083 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.567138 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.567192 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:57:33.567247 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.567301 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.567355 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.567408 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.567462 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.567516 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.567571 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.567631 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.567694 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:57:33.567717 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.567773 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.567827 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.567882 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.567937 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.567992 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.568047 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:57:33.568101 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:57:33.568156 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:57:33.568210 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.568265 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.568319 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.568375 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.568429 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.568484 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.568538 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.568593 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.568653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.568708 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.568763 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.568817 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.568871 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.568926 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.568981 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.569035 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.569089 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:57:33.569144 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.569198 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.569253 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.569307 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.569362 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.569417 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.569471 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.569527 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.569589 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 15:57:33.569611 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.569667 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.569717 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.569767 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.569817 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.569866 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.569914 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:57:33.569963 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:57:33.570012 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:57:33.570062 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.570111 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.570160 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.570209 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.570258 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.570357 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.570406 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.570454 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.570504 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.570553 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.570602 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.570670 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.570720 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.570769 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.570818 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.570867 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.570916 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:57:33.570966 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.571015 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.571064 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.571113 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.571161 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.571210 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.571259 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.571309 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.571365 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 15:57:33.571387 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.571440 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.571491 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.571542 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.571594 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.571662 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.571713 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:57:33.571764 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:57:33.571815 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:57:33.571866 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.571918 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.571970 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.572021 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.572072 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.572122 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.572173 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.572224 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.572275 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.572326 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.572378 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.572429 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.572479 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.572530 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.572581 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.572650 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.572702 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:57:33.572753 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.572804 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.572855 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.572906 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.572957 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.573302 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.573356 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.573408 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.573463 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 15:57:33.573480 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 15:57:33.573509 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 15:57:33.573537 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 15:57:33.573565 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 15:57:33.573591 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 15:57:33.573614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.573640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.573650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.573659 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.573668 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.573676 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.573683 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:57:33.573692 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:57:33.573700 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:57:33.573708 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.573716 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.573724 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.573731 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.573739 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.573748 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.573756 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.573764 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.573771 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.573779 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.573787 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.573794 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.573802 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.573809 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.573817 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.573824 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.573832 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:57:33.573840 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.573847 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.573854 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.573862 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.573869 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.573877 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.573884 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.573892 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.573899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.573910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.573918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.573926 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.573934 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.573942 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.573949 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:57:33.573956 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:57:33.573964 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:57:33.573972 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.573979 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.573991 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.573999 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.574007 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.574014 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.574021 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.574029 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.574036 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.574044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.574051 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.574058 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.574066 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.574073 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.574080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.574088 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.574095 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:57:33.574102 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.574109 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.574117 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.574125 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.574132 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.574139 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.574146 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.574154 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.574162 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.574171 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.574178 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.574186 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.574193 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.574200 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.574206 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:57:33.574213 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:57:33.574220 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:57:33.574227 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.574233 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.574240 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.574247 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.574254 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.574261 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.574268 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.574275 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.574282 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.574289 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.574296 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.574302 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.574310 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.574317 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.574324 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.574331 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.574337 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:57:33.574344 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.574351 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.574361 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.574369 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.574376 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.574382 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.574389 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.574395 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.574402 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:57:33.574411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.574418 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:57:33.574425 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:57:33.574432 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:57:33.574438 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:57:33.574445 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:57:33.574452 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:57:33.574459 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:57:33.574466 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:57:33.574472 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:57:33.574479 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:57:33.574486 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:57:33.574492 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.574499 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.574505 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:57:33.574512 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:57:33.574519 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:57:33.574525 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:57:33.574532 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.574539 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:57:33.574545 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:57:33.574552 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:57:33.574559 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:57:33.574565 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:57:33.574572 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:57:33.574578 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:57:33.574585 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:57:33.574591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:57:33.574598 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:57:33.574605 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:57:33.574614 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:57:33.574631 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:57:33.574638 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:57:33.574879 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 15:57:33.574889 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:57:33.574894 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:57:33.574899 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:57:33.574905 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 15:57:33.574910 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:57:33.574914 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:57:33.574926 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 15:57:33.574934 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:57:33.574972 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.574978 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203324" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:57:33.574992 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:57:33.575014 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 15:57:33.575021 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 15:57:33.575025 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 15:57:33.575029 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 15:57:33.575034 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203324" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:57:33.575045 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:57:33.575051 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:57:33.575056 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:57:33.575066 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.575074 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:57:33.575079 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 15:57:33.575103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.575111 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:57:33.575116 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.575139 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:57:33.575145 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 15:57:33.575149 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 15:57:33.575153 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 15:57:33.575157 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 15:57:33.575161 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 15:57:33.575166 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 15:57:33.575170 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 15:57:33.575176 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203324" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:57:33.575186 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:57:33.575193 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:57:33.575197 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:57:33.575203 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.575209 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:57:33.575213 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:57:33.575236 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:57:33.575242 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.575246 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.575252 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.575256 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:57:33.575267 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:57:33.575275 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:57:33.575279 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:57:33.575284 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:57:33.575290 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203324" 2019-10-21 15:57:33.575298 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:57:33.575302 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:57:33.575307 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:57:33.575313 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:57:33.575318 wsdl: in serializeType: returning: 203324 2019-10-21 15:57:33.575324 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:57:33.575331 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:57:33.575335 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:57:33.575339 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:57:33.575344 wsdl: in serializeType: returning: 203324 2019-10-21 15:57:33.575349 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203324 2019-10-21 15:57:33.575367 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203324 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 15:57:33.575372 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 15:57:33.575378 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6525"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 15:57:33.575392 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 15:57:33.575401 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203324 2019-10-21 15:57:33.575411 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 15:57:33.575487 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 15:57:33.575425 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:57:33.575436 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:57:33.575441 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:57:33.575446 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:57:33.575450 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:57:33.575457 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:57:33.575468 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:57:33.575475 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:57:33.575481 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:57:33.575494 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 15:57:33.575503 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:57:33.575510 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:57:33.581707 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:57:33.581726 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:57:33.581736 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 15:57:33.581750 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 15:57:33.581756 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:57:33.581764 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:57:33.581771 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:57:33.581778 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:57:33.581786 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 15:57:33.581821 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 15:57:33.590030 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 15:57:33.590051 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 15:57:33.590063 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:57:33.590073 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:57:33.590084 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:57:33.590099 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:57:33.590111 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:57:33.590122 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:57:33.590133 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:57:33.590144 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:57:19 GMT 2019-10-21 15:57:33.590156 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:57:33.590166 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 15:57:33.590176 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:57:33.590188 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 15:57:33.590222 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 15:57:33.590237 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 15:57:33.590253 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:57:33.590262 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 15:57:33.590269 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 15:57:33.590312 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:57:33.590330 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:57:33.590339 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:57:33.590368 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:57:33.590383 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 13:57:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 15:57:33.590422 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 15:57:33.590439 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 15:57:33.590465 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 15:57:33.590476 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 15:57:33.590623 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 15:57:33.590794 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 15:57:33.590805 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 15:57:33.590818 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 15:57:33.590836 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:57:33.590876 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 15:57:33.590971 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 15:57:33.591011 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:57:33.591032 nusoap_client: got fault 2019-10-21 15:57:33.591045 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 15:57:33.591053 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 15:57:33.591068 nusoap_client: detail =